Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015"

Transkript

1 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

2 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET KOMMUNIKATION INDGÅR FRA START I ALLE AKTIVITETER GODE AMBASSADØRER FORUDSÆTTER OPTIMAL VIDENDELING KOMMUNIKATIONEN ER PROAKTIV OG PÅ LEDELSESNIVEAU GOD EKSTERN KOMMUNIKATION ER KLAR, ANVENDELIG OG SKABER DIALOG SAMARBEJDET MED MEDIERNE ER ÅBENT OG KONSTRUKTIVT KOMMUNIKATIONEN FØLGER DE FÆLLES MANUALER FOR DESIGN, TEKST OG HANDLING AL KOMMUNIKATION KAN MÅLES OG VEJES KOMPETENCEUDVIKLING 20

3 3 1. Den kommunikerende organisation Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er tilgængelig på vores intranet EgeNettet og på hjemmesiden egedalkommune.dk. En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv. Kommunikationspolitikken og de underliggende strategier fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog. Vores kommunikationspolitik er baseret på syv fokusområder. Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.

4 4 2. Verden omkring os Formålet med Egedal Kommunes kommunikationspolitik er, at forbedre vores aktiviteter, service og måde at arbejde på. Politikken skal dermed sikre, at alle vores interessenter til dagligt oplever en hurtig, ærlig, enkel og dialogbaseret kommunikation. På den lange bane handler det om at skabe sammenhæng mellem profil og image, to størrelser der tilsammen skaber Egedal Kommunes identitet. På kort sigt justeres borgernes og medarbejdernes forventninger til Egedal Kommune i vid udstrækning af, hvordan kommunikationsindsatsen opleves i forhold til ændringer i serviceniveauet positive som negative. Overordnet set er Egedal Kommunes omdømme knyttet til to roller, der har forskellige og delvis overlappende målgrupper: Demokratisk aktør. Tilbyder medindflydelse gennem politik og direkte borgerinddragelse. Virksomhed. Arbejdsgiver og leverandør af service. Kommunikationspolitikken er afgrænset til at omhandle følgende fire kernemålgrupper, der udgør de vigtigste interessenter i forhold til de nævnte roller. Borgere Brugere Medarbejdere Medier Kommunikationen til borgerne herunder også virksomhederne er det vigtigste redskab, når det gælder om at tilbyde størst mulig medindflydelse i det kommunale selvstyre.

5 5 Egedal Kommune er samtidig en servicevirksomhed, der leverer en lang række ydelser til brugerne, hvor der er behov for enkel, klar og handlingsanvisende kommunikation. Endelig er medierne en væsentlig medspiller som formidlere af både Egedal Kommunes og borgernes aktiviteter. Samtidig er kommunen en stor arbejdsplads, hvor medarbejderne skal være klædt på til at udfylde rollen som kommunikatører, når de møder borgere og brugere.

6 6 3. Syv fokusområder for god kommunikation Kommunikationspolitikken bygger på vigtige kommunikative grundværdier åbenhed og dialog der i hverdagen skal tænkes ind i alle former for kommunikation. Egedal Kommune ønsker at være en åben, troværdig og innovativ organisation, der aktivt søger ligeværdig dialog med sine ansatte og omverdenen. Målet er, i tæt samarbejde med borgere, brugere, medarbejdere og medier, at kunne levere bedst mulig service og kommunikation, der udvikler det kommunale selvstyre. Det betyder, at målgrupperne skal opleve: Gennemsigtighed og vilje til dialog Sammenhæng mellem ord og handling Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Med udgangspunkt i værdierne udstikker politikken de overordnede principper for, hvad der er god kommunikation i Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er baseret på syv fokusområder, der skal efterleves i alle centre, decentrale enheder og institutioner: Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Gode kommunikatører forudsætter optimal intern videndeling Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau

7 7 God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Kommunikationen følger manualer for design, tekst og handling. Al kommunikation kan måles og vejes 3.1. Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Egedal Kommune vil med en sammenhængende og integreret kommunikation sikre, at både borgere, brugere, medarbejdere og medier får rettidig viden om kommunens budskaber og beslutninger i sager, som vedrører dem. Kommunikationen skal have et klart formål, et enkelt og forståeligt budskab, og besvare spørgsmålet hvad betyder det for mig?. Den administrative og politiske ledelse skal sikre at: Kommunikation helt fra start bliver tænkt ind i aktivitets- og beslutningsprocesser, både ressource- og planlægningsmæssigt.

8 8 Beslutninger rettidigt bliver formidlet ud til de relevante målgrupper. Kommunikationsopgaverne er som udgangspunkt forankrede ude i de enkelte centre, hvilket i praksis betyder at centrene står som entreprenører for kommunikationsopgaverne, men at det sker med HR & Kommunikation som rådgiver. I praksis medfører princippet om, at kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter en række overvejelser og handlinger, hvor eksempelvis budskaber, målgrupper og iscenesættelse bør tænkes ind. Større beslutninger og projekter skal indeholde en kommunikationsstrategi og detaljeret kommunikationsplan. HR & Kommunikation bør - helt fra start inddrages som rådgivere i formidlingsarbejdet for at sikre den bedst mulige effekt og den rigtige timing af budskabet Gode ambassadører forudsætter optimal videndeling Egedal Kommune vil med en effektiv intern kommunikation og videndeling skabe en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, hvor borgere og brugere oplever et ensartet højt kommunikationsniveau med fokus på løsninger, når det handler om aktiviteter og serviceydelser. Egedal Kommune er en stor kommunikerende organisation, hvor medarbejderne er de bedste kommunikationsambassadører, fordi de ofte er de første, der direkte møder behovet for service hos brugerne, borgerne

9 9 og medierne. Førstehåndsindtrykket og den indledende kommunikation med medarbejderne i Egedal Kommune - i samtale og tekst - spiller en stor rolle for, hvordan vores målgrupper oplever organisationen, og efterfølgende justerer deres forventninger. En positiv opfattelse af Egedal Kommune medvirker til at styrke vores identitet og image som en åben, troværdig og innovativ virksomhed. God ekstern kommunikation forudsætter imidlertid en intern information og kommunikation, der er baseret på optimal videndeling og bevidsthed om, hvad der er den fælles fortælling. Når medarbejderne er godt informeret, og forstår kommunens overordnede mål, værdier og beslutninger, har de forudsætningerne for, at yde den bedst mulige service til borgere og brugere på et ensartet højt niveau. Velfungerende intern kommunikation skaber desuden en helhedsorienteret opfattelse af Egedal Kommune med mere effektive og sammenhængende arbejdsprocesser, bedre opgaveløsning og større arbejdsglæde. Særligt under større forandringsprocesser er det afgørende, at centerchefer og ledere er godt klædt på til at kommunikere: Forståelse for forandring Formål og potentiale Konsekvenser for medarbejdere. Generelt er grundlaget for god intern kommunikation, at den centrale kommunikation fra

10 10 Direktionen bliver kombineret med lokal kommunikation ude i centre, decentrale enheder og institutioner. Ledelsen har ansvaret for at oversætte informationerne, så medarbejderne kan forholde sig til dem og handle efter dem. Det er et fælles ansvar at sikre et højt informationsniveau både internt og eksternt. HR & Kommunikation har i samarbejde med Direktionen - ansvaret for at opsøge, koordinere og formidle den overordnede kommunikation fra Egedal Kommune i forbindelse med væsentlige beslutninger og aktiviteter. Kommunikationskonsulenterne skal desuden: Rådgive ledelsen og centre for at kvalitetssikre kommunikationen Monitorere medierne og servicere pressen Brande Egedal Kommune gennem historier, der understøtter værdier og mål Inddrage ledelsen i væsentlige sager, der kan kræve en kommunikationsstrategi Gennemfører kurser, der udvikler de kommunikationsmæssige kompetencer. Den administrative ledelse har ansvaret for, at medarbejderne har adgang til information og værktøjer der gør det muligt at kommunikere optimalt med brugerne og levere den bedst mulige service. Medarbejderne skal være informeret om baggrund og konsekvenser af nye beslutninger før borgerne og medierne. Alle pressemeddelelser og nyheder offentliggøres på EgeNettet. Omvendt har medarbejderne og ledelsen et ansvar for at følge de fastsatte kommunikationsvejledninger og opsøge

11 viden, der skal bruges i forhold til kommunikation med brugere og borgere. 11

12 Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau Egedal Kommune vil med en hurtig og proaktiv kommunikationsindsats markere sig i de sager og projekter, hvor der er behov for at kommunens budskaber og resultater trænger klart igennem og kan bidrage konstruktivt til debat.

13 13 Opfattelsen af Egedal Kommune, både eksternt og internt, bliver i væsentlig grad bestemt af, hvordan og hvor effektivt vi formidler vores budskaber både når det drejer sig om positive historier og sager, der kan udløse debat. En proaktiv og effektiv kommunikationsindsats er med til at forme det brand, der bygger på vores vision og værdier. Egedal Kommune prioriterer de informationer og fortællinger højt, der grundlæggende kan understøtte vores brandingværdier og synliggøre beslutninger, aktiviteter og serviceydelser, hvor vi som organisation gør en unik eller positivt forskel i forhold til borgere, brugere og medarbejdere. I forhold til kritiske historier er det afgørende, at Egedal Kommune kan gå tidligt ud med sin version af sagen. Dermed deltager vi fra start i en mere velafbalanceret debat, hvor kommunens budskaber kan trænge klart igennem i mediebilledet. Vi skal med andre ord ikke vente på avisens forsidehistorie, men selv være velforberedte på, hvad der er Egedal Kommunes budskab i en given sag og offentliggøre det. I sidste ende kan vores kommunikation hvis ord følges af handling betyde, at borgere og brugere justerer deres indtryk af kommunens rolle, indsats og service, hvilket præger hele vores image. Ledelsen og HR & Kommunikation har i fællesskab ansvaret for at sikre en stærk strategisk ledelseskommunikation med de nødvendige rammer og kommunikationskanaler, der skaber fundamentet for en proaktiv kommunikationsindsats i forhold til potentielle sager og projekter. Alle medarbejdere skal informere ledelsen og HR & Kommunikation om sager, der har potentiale til at blive historier i medierne både gode og dårlige.

14 14 Den administrative og politiske ledelse har ansvaret for at dele relevant viden med kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation, hvor der kan være behov for en kommunikationsstrategi og tilhørende proaktiv kommunikationsindsats. HR & Kommunikation er forpligtet til at inddrage den administrative eller den politiske ledelse, hvis der er behov for en kommunikationsstrategi eller indsats i bestemte sager God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Egedal Kommune vil møde borgere og brugere, der hvor de er og kommunikere klart og tydeligt om serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen skal være direkte og anvendelig. Måden vi kommunikerer på, spiller en afgørende rolle for, hvordan Egedal Kommunes kernemålgrupper borgerne og brugerne opfatter vores serviceydelser og aktiviteter. Hvis formålet med forandringer i ydelser og aktiviteter ikke bliver klart formuleret, opstår der hurtigt tvivl om de politiske og administrative hensigter. Derfor har Egedal Kommune en særlig interesse i, at kommunikationen i sit budskab og sprog tager udgangspunkt i brugernes og borgernes behov og situation. For at udvikle den kommunale opgaveløsning er det nødvendigt at møde borgerne i øjenhøjde, og give dem mulighed for at kunne forstå, vurdere og anvende informationen på et oplyst grundlag. Kommunikationen fra Egedal Kommune skal være: Velforberedt, hvor det er muligt, og proaktiv, hvor det er muligt

15 15 Målrettet, men være designet til at kunne blive læst af andre målgrupper Klar, entydig og troværdig i sit budskab. Der skal være sammenhæng mellem ord og handling Umiddelbar anvendelig for modtageren enten i form af viden eller handling Skrevet i et letforståeligt sprog, der tager hensyn til modtagerens aktuelle situation, uddannelse, alder, handicap, etniske baggrund m.m. Gearet til at inddrage borgere og brugere for at afstemme forventninger og sikre ejerskab. Egedalkommune.dk er Egedal Kommunes digitale rådhus. Sitet skal være tidssvarende, overskueligt og anvendeligt, hvor man skal kunne finde: Relevant, forståelig og opdateret information om serviceydelser og aktiviteter Flest mulige selvbetjeningsløsninger. Dagsordner og referater fra møder i Egedal Byråd og politiske udvalg offentliggøres på egedalkommune.dk Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Egedal Kommune ønsker, på baggrund af værdier om åbenhed og dialog, et konstruktivt samarbejde med pressen, der både giver medierne bedst mulige arbejdsvilkår og flere positive historier om Egedal Kommune. Medierne er medspillere ikke modspillere. Velfungerende relationer til medierne har stor betydning, fordi pressen står som væsentlig formidler af både Egedal Kommunes og borgernes synspunkter i den offentlige debat.

16 16 Pressen skal opleve et højt serviceniveau med let adgang til informationer i kommunen, både når det drejer sig om fakta, udtalelser og aktindsigt. Det betyder at: Henvendelser fra pressen om muligt bliver besvaret samme dag Medierne har let adgang til informationer om politiske beslutninger og aktiviteter i kommunen Ledelsen er tilgængelig og svarer på relevante spørgsmål Pressemeddelelser og nyheder skal være tilgængelige på egedalkommune.dk Anmodningerne om aktindsigt bliver prioriteret højt og inden for de fastsat tidsfrister. Alle der har eller har haft kontakt med pressen skal informere ledelsen og den presseansvarlige i HR & Kommunikation, således at ledelsen kan vurderer behovet for en overordnet kommunikationsindsats. Egedal Kommune benytter medierne til at synliggøre budskaber i forbindelse med kommunens beslutninger og aktiviteter, ligesom vi deltager i den offentlige debat med emner, der understøtter vores brandingværdier og mål.

17 Kommunikationen følger de fælles manualer for design, tekst og handling Egedal Kommune ønsker en stærk profil, hvor der er sammenhæng mellem design, tekst og handling. Den klare profil skal styrke kommunens image som én professionel og innovativ virksomhed, der arbejder ud fra fælles værdier.

18 18 Egedal Kommune har med omkring medarbejdere og 150 forskellige enheder behov for en klar profil, som signalerer én sammenhængende servicevirksomhed med stærke værdier uden at det går ud over individuelle udtryk. Den fælles profil bliver visualiseret i de mange breve, mails, pressemeddelelser og hjemmesider m.m., der dagligt informerer om Egedal Kommunes serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen kvalitetsstyres af en række rammer for design, tekst og handlemåder, der sikrer et ensartet højt niveau i vores visuelle og sproglige kommunikation. Målet er, at give brugere og borgere mere effektiv, klar, brugervenlig og let genkendelig information. Samtidig kan det fælles udtryk være med til at styrke følelsen af fællesskab for medarbejderne. Rammerne er udmøntet i en række manualer, strategier og vejledninger, der beskriver, hvilke obligatoriske procedurer og grundelementer medarbejderne skal benytte. De decentrale enheder og institutioner kan tilpasse profilen efter individuelle behov. Manualerne er suppleret med en værktøjskasse med kommunikations- og kompetenceudviklingsværktøjer, der gør det nemmere for medarbejderne at kommunikere. Manualerne og værktøjerne skal generelt være enkle at arbejde med for medarbejderne og forbedre arbejdsprocessen. Direktionen har - i samarbejde med HR & Kommunikation - ansvaret for, at centrene har den nødvendige viden og forståelse for kvaliteten ved at anvende manualerne. De enkelte centre har ansvaret for, at medarbejdere er grundigt informeret om de nyeste manualer og har adgang til information om, hvordan de anvendes i praksis.

19 Al kommunikation kan måles og vejes Egedal Kommune ønsker at kvalitetsstyre og udvikle kommunikationen på en måde som bedst understøtter borgernes og brugernes behov for service. Derfor bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret. Formålet er enkelt; at forbedre Egedal Kommunes kommunikation. Succeskriterierne er fastsat ud fra Egedal Kommunes overordnede vision. På baggrund af målingerne kan HR & Kommunikation i samarbejde med Direktionen og centrene fastsætte nye mål for kommunikationsindsatsen, der kan forbedre kommunikation og corporate branding. Kommunikation er ikke bare snak, men en størrelse der kan måles og vejes i forhold til næsten alle serviceydelser og aktiviteter. Ansvaret for om kommunikationsindsatsen lever op til de fastsatte mål, er vores. Målgrupperne vurderer om det lykkes. HR & Kommunikation har en målsætning om at måle kommunikationsindsatsen kvalitativt og kvantitativt i forhold til specifikke målgrupper og deres behov.

20 20 4. Kompetenceudvikling For at sikre, at kommunikationsprincipperne bliver forstået og udført optimalt, tilbyder HR & Kommunikation medarbejdere kurser i hvordan de bedst udfylder rollen som kommunikatører og benytter de rigtige kommunikationsværktøjer. Kontakt: HR & Kommunikation Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej Ølstykke Telefon: Egedalkommune.dk For at den administrative og politiske ledelse er bedst muligt klædt på til at kommunikere, tilbyder HR & Kommunikation Direktionen, centerchefer og ledere kurser i kommunikation, præsentationsteknik, pressehåndtering, medietræning m.m. Nogle kurser er under udarbejdelse, og nye kommer løbende til. Alle kan til enhver tid få råd og vejledning om god kommunikation, håndtering af pressen m.m. hos kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation.

21

22 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf: egedalkommune.dk

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Handleplan for den interne kommunikation

Handleplan for den interne kommunikation Baggrund Der er for fusionen mellem Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner vedtaget en strategi for den interne kommunikation. Strategien angiver retningen for, hvordan vi vil kommunikere undervejs i processen

Læs mere