Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015"

Transkript

1 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

2 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET KOMMUNIKATION INDGÅR FRA START I ALLE AKTIVITETER GODE AMBASSADØRER FORUDSÆTTER OPTIMAL VIDENDELING KOMMUNIKATIONEN ER PROAKTIV OG PÅ LEDELSESNIVEAU GOD EKSTERN KOMMUNIKATION ER KLAR, ANVENDELIG OG SKABER DIALOG SAMARBEJDET MED MEDIERNE ER ÅBENT OG KONSTRUKTIVT KOMMUNIKATIONEN FØLGER DE FÆLLES MANUALER FOR DESIGN, TEKST OG HANDLING AL KOMMUNIKATION KAN MÅLES OG VEJES KOMPETENCEUDVIKLING 20

3 3 1. Den kommunikerende organisation Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er tilgængelig på vores intranet EgeNettet og på hjemmesiden egedalkommune.dk. En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv. Kommunikationspolitikken og de underliggende strategier fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog. Vores kommunikationspolitik er baseret på syv fokusområder. Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.

4 4 2. Verden omkring os Formålet med Egedal Kommunes kommunikationspolitik er, at forbedre vores aktiviteter, service og måde at arbejde på. Politikken skal dermed sikre, at alle vores interessenter til dagligt oplever en hurtig, ærlig, enkel og dialogbaseret kommunikation. På den lange bane handler det om at skabe sammenhæng mellem profil og image, to størrelser der tilsammen skaber Egedal Kommunes identitet. På kort sigt justeres borgernes og medarbejdernes forventninger til Egedal Kommune i vid udstrækning af, hvordan kommunikationsindsatsen opleves i forhold til ændringer i serviceniveauet positive som negative. Overordnet set er Egedal Kommunes omdømme knyttet til to roller, der har forskellige og delvis overlappende målgrupper: Demokratisk aktør. Tilbyder medindflydelse gennem politik og direkte borgerinddragelse. Virksomhed. Arbejdsgiver og leverandør af service. Kommunikationspolitikken er afgrænset til at omhandle følgende fire kernemålgrupper, der udgør de vigtigste interessenter i forhold til de nævnte roller. Borgere Brugere Medarbejdere Medier Kommunikationen til borgerne herunder også virksomhederne er det vigtigste redskab, når det gælder om at tilbyde størst mulig medindflydelse i det kommunale selvstyre.

5 5 Egedal Kommune er samtidig en servicevirksomhed, der leverer en lang række ydelser til brugerne, hvor der er behov for enkel, klar og handlingsanvisende kommunikation. Endelig er medierne en væsentlig medspiller som formidlere af både Egedal Kommunes og borgernes aktiviteter. Samtidig er kommunen en stor arbejdsplads, hvor medarbejderne skal være klædt på til at udfylde rollen som kommunikatører, når de møder borgere og brugere.

6 6 3. Syv fokusområder for god kommunikation Kommunikationspolitikken bygger på vigtige kommunikative grundværdier åbenhed og dialog der i hverdagen skal tænkes ind i alle former for kommunikation. Egedal Kommune ønsker at være en åben, troværdig og innovativ organisation, der aktivt søger ligeværdig dialog med sine ansatte og omverdenen. Målet er, i tæt samarbejde med borgere, brugere, medarbejdere og medier, at kunne levere bedst mulig service og kommunikation, der udvikler det kommunale selvstyre. Det betyder, at målgrupperne skal opleve: Gennemsigtighed og vilje til dialog Sammenhæng mellem ord og handling Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Med udgangspunkt i værdierne udstikker politikken de overordnede principper for, hvad der er god kommunikation i Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er baseret på syv fokusområder, der skal efterleves i alle centre, decentrale enheder og institutioner: Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Gode kommunikatører forudsætter optimal intern videndeling Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau

7 7 God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Kommunikationen følger manualer for design, tekst og handling. Al kommunikation kan måles og vejes 3.1. Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Egedal Kommune vil med en sammenhængende og integreret kommunikation sikre, at både borgere, brugere, medarbejdere og medier får rettidig viden om kommunens budskaber og beslutninger i sager, som vedrører dem. Kommunikationen skal have et klart formål, et enkelt og forståeligt budskab, og besvare spørgsmålet hvad betyder det for mig?. Den administrative og politiske ledelse skal sikre at: Kommunikation helt fra start bliver tænkt ind i aktivitets- og beslutningsprocesser, både ressource- og planlægningsmæssigt.

8 8 Beslutninger rettidigt bliver formidlet ud til de relevante målgrupper. Kommunikationsopgaverne er som udgangspunkt forankrede ude i de enkelte centre, hvilket i praksis betyder at centrene står som entreprenører for kommunikationsopgaverne, men at det sker med HR & Kommunikation som rådgiver. I praksis medfører princippet om, at kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter en række overvejelser og handlinger, hvor eksempelvis budskaber, målgrupper og iscenesættelse bør tænkes ind. Større beslutninger og projekter skal indeholde en kommunikationsstrategi og detaljeret kommunikationsplan. HR & Kommunikation bør - helt fra start inddrages som rådgivere i formidlingsarbejdet for at sikre den bedst mulige effekt og den rigtige timing af budskabet Gode ambassadører forudsætter optimal videndeling Egedal Kommune vil med en effektiv intern kommunikation og videndeling skabe en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, hvor borgere og brugere oplever et ensartet højt kommunikationsniveau med fokus på løsninger, når det handler om aktiviteter og serviceydelser. Egedal Kommune er en stor kommunikerende organisation, hvor medarbejderne er de bedste kommunikationsambassadører, fordi de ofte er de første, der direkte møder behovet for service hos brugerne, borgerne

9 9 og medierne. Førstehåndsindtrykket og den indledende kommunikation med medarbejderne i Egedal Kommune - i samtale og tekst - spiller en stor rolle for, hvordan vores målgrupper oplever organisationen, og efterfølgende justerer deres forventninger. En positiv opfattelse af Egedal Kommune medvirker til at styrke vores identitet og image som en åben, troværdig og innovativ virksomhed. God ekstern kommunikation forudsætter imidlertid en intern information og kommunikation, der er baseret på optimal videndeling og bevidsthed om, hvad der er den fælles fortælling. Når medarbejderne er godt informeret, og forstår kommunens overordnede mål, værdier og beslutninger, har de forudsætningerne for, at yde den bedst mulige service til borgere og brugere på et ensartet højt niveau. Velfungerende intern kommunikation skaber desuden en helhedsorienteret opfattelse af Egedal Kommune med mere effektive og sammenhængende arbejdsprocesser, bedre opgaveløsning og større arbejdsglæde. Særligt under større forandringsprocesser er det afgørende, at centerchefer og ledere er godt klædt på til at kommunikere: Forståelse for forandring Formål og potentiale Konsekvenser for medarbejdere. Generelt er grundlaget for god intern kommunikation, at den centrale kommunikation fra

10 10 Direktionen bliver kombineret med lokal kommunikation ude i centre, decentrale enheder og institutioner. Ledelsen har ansvaret for at oversætte informationerne, så medarbejderne kan forholde sig til dem og handle efter dem. Det er et fælles ansvar at sikre et højt informationsniveau både internt og eksternt. HR & Kommunikation har i samarbejde med Direktionen - ansvaret for at opsøge, koordinere og formidle den overordnede kommunikation fra Egedal Kommune i forbindelse med væsentlige beslutninger og aktiviteter. Kommunikationskonsulenterne skal desuden: Rådgive ledelsen og centre for at kvalitetssikre kommunikationen Monitorere medierne og servicere pressen Brande Egedal Kommune gennem historier, der understøtter værdier og mål Inddrage ledelsen i væsentlige sager, der kan kræve en kommunikationsstrategi Gennemfører kurser, der udvikler de kommunikationsmæssige kompetencer. Den administrative ledelse har ansvaret for, at medarbejderne har adgang til information og værktøjer der gør det muligt at kommunikere optimalt med brugerne og levere den bedst mulige service. Medarbejderne skal være informeret om baggrund og konsekvenser af nye beslutninger før borgerne og medierne. Alle pressemeddelelser og nyheder offentliggøres på EgeNettet. Omvendt har medarbejderne og ledelsen et ansvar for at følge de fastsatte kommunikationsvejledninger og opsøge

11 viden, der skal bruges i forhold til kommunikation med brugere og borgere. 11

12 Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau Egedal Kommune vil med en hurtig og proaktiv kommunikationsindsats markere sig i de sager og projekter, hvor der er behov for at kommunens budskaber og resultater trænger klart igennem og kan bidrage konstruktivt til debat.

13 13 Opfattelsen af Egedal Kommune, både eksternt og internt, bliver i væsentlig grad bestemt af, hvordan og hvor effektivt vi formidler vores budskaber både når det drejer sig om positive historier og sager, der kan udløse debat. En proaktiv og effektiv kommunikationsindsats er med til at forme det brand, der bygger på vores vision og værdier. Egedal Kommune prioriterer de informationer og fortællinger højt, der grundlæggende kan understøtte vores brandingværdier og synliggøre beslutninger, aktiviteter og serviceydelser, hvor vi som organisation gør en unik eller positivt forskel i forhold til borgere, brugere og medarbejdere. I forhold til kritiske historier er det afgørende, at Egedal Kommune kan gå tidligt ud med sin version af sagen. Dermed deltager vi fra start i en mere velafbalanceret debat, hvor kommunens budskaber kan trænge klart igennem i mediebilledet. Vi skal med andre ord ikke vente på avisens forsidehistorie, men selv være velforberedte på, hvad der er Egedal Kommunes budskab i en given sag og offentliggøre det. I sidste ende kan vores kommunikation hvis ord følges af handling betyde, at borgere og brugere justerer deres indtryk af kommunens rolle, indsats og service, hvilket præger hele vores image. Ledelsen og HR & Kommunikation har i fællesskab ansvaret for at sikre en stærk strategisk ledelseskommunikation med de nødvendige rammer og kommunikationskanaler, der skaber fundamentet for en proaktiv kommunikationsindsats i forhold til potentielle sager og projekter. Alle medarbejdere skal informere ledelsen og HR & Kommunikation om sager, der har potentiale til at blive historier i medierne både gode og dårlige.

14 14 Den administrative og politiske ledelse har ansvaret for at dele relevant viden med kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation, hvor der kan være behov for en kommunikationsstrategi og tilhørende proaktiv kommunikationsindsats. HR & Kommunikation er forpligtet til at inddrage den administrative eller den politiske ledelse, hvis der er behov for en kommunikationsstrategi eller indsats i bestemte sager God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Egedal Kommune vil møde borgere og brugere, der hvor de er og kommunikere klart og tydeligt om serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen skal være direkte og anvendelig. Måden vi kommunikerer på, spiller en afgørende rolle for, hvordan Egedal Kommunes kernemålgrupper borgerne og brugerne opfatter vores serviceydelser og aktiviteter. Hvis formålet med forandringer i ydelser og aktiviteter ikke bliver klart formuleret, opstår der hurtigt tvivl om de politiske og administrative hensigter. Derfor har Egedal Kommune en særlig interesse i, at kommunikationen i sit budskab og sprog tager udgangspunkt i brugernes og borgernes behov og situation. For at udvikle den kommunale opgaveløsning er det nødvendigt at møde borgerne i øjenhøjde, og give dem mulighed for at kunne forstå, vurdere og anvende informationen på et oplyst grundlag. Kommunikationen fra Egedal Kommune skal være: Velforberedt, hvor det er muligt, og proaktiv, hvor det er muligt

15 15 Målrettet, men være designet til at kunne blive læst af andre målgrupper Klar, entydig og troværdig i sit budskab. Der skal være sammenhæng mellem ord og handling Umiddelbar anvendelig for modtageren enten i form af viden eller handling Skrevet i et letforståeligt sprog, der tager hensyn til modtagerens aktuelle situation, uddannelse, alder, handicap, etniske baggrund m.m. Gearet til at inddrage borgere og brugere for at afstemme forventninger og sikre ejerskab. Egedalkommune.dk er Egedal Kommunes digitale rådhus. Sitet skal være tidssvarende, overskueligt og anvendeligt, hvor man skal kunne finde: Relevant, forståelig og opdateret information om serviceydelser og aktiviteter Flest mulige selvbetjeningsløsninger. Dagsordner og referater fra møder i Egedal Byråd og politiske udvalg offentliggøres på egedalkommune.dk Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Egedal Kommune ønsker, på baggrund af værdier om åbenhed og dialog, et konstruktivt samarbejde med pressen, der både giver medierne bedst mulige arbejdsvilkår og flere positive historier om Egedal Kommune. Medierne er medspillere ikke modspillere. Velfungerende relationer til medierne har stor betydning, fordi pressen står som væsentlig formidler af både Egedal Kommunes og borgernes synspunkter i den offentlige debat.

16 16 Pressen skal opleve et højt serviceniveau med let adgang til informationer i kommunen, både når det drejer sig om fakta, udtalelser og aktindsigt. Det betyder at: Henvendelser fra pressen om muligt bliver besvaret samme dag Medierne har let adgang til informationer om politiske beslutninger og aktiviteter i kommunen Ledelsen er tilgængelig og svarer på relevante spørgsmål Pressemeddelelser og nyheder skal være tilgængelige på egedalkommune.dk Anmodningerne om aktindsigt bliver prioriteret højt og inden for de fastsat tidsfrister. Alle der har eller har haft kontakt med pressen skal informere ledelsen og den presseansvarlige i HR & Kommunikation, således at ledelsen kan vurderer behovet for en overordnet kommunikationsindsats. Egedal Kommune benytter medierne til at synliggøre budskaber i forbindelse med kommunens beslutninger og aktiviteter, ligesom vi deltager i den offentlige debat med emner, der understøtter vores brandingværdier og mål.

17 Kommunikationen følger de fælles manualer for design, tekst og handling Egedal Kommune ønsker en stærk profil, hvor der er sammenhæng mellem design, tekst og handling. Den klare profil skal styrke kommunens image som én professionel og innovativ virksomhed, der arbejder ud fra fælles værdier.

18 18 Egedal Kommune har med omkring medarbejdere og 150 forskellige enheder behov for en klar profil, som signalerer én sammenhængende servicevirksomhed med stærke værdier uden at det går ud over individuelle udtryk. Den fælles profil bliver visualiseret i de mange breve, mails, pressemeddelelser og hjemmesider m.m., der dagligt informerer om Egedal Kommunes serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen kvalitetsstyres af en række rammer for design, tekst og handlemåder, der sikrer et ensartet højt niveau i vores visuelle og sproglige kommunikation. Målet er, at give brugere og borgere mere effektiv, klar, brugervenlig og let genkendelig information. Samtidig kan det fælles udtryk være med til at styrke følelsen af fællesskab for medarbejderne. Rammerne er udmøntet i en række manualer, strategier og vejledninger, der beskriver, hvilke obligatoriske procedurer og grundelementer medarbejderne skal benytte. De decentrale enheder og institutioner kan tilpasse profilen efter individuelle behov. Manualerne er suppleret med en værktøjskasse med kommunikations- og kompetenceudviklingsværktøjer, der gør det nemmere for medarbejderne at kommunikere. Manualerne og værktøjerne skal generelt være enkle at arbejde med for medarbejderne og forbedre arbejdsprocessen. Direktionen har - i samarbejde med HR & Kommunikation - ansvaret for, at centrene har den nødvendige viden og forståelse for kvaliteten ved at anvende manualerne. De enkelte centre har ansvaret for, at medarbejdere er grundigt informeret om de nyeste manualer og har adgang til information om, hvordan de anvendes i praksis.

19 Al kommunikation kan måles og vejes Egedal Kommune ønsker at kvalitetsstyre og udvikle kommunikationen på en måde som bedst understøtter borgernes og brugernes behov for service. Derfor bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret. Formålet er enkelt; at forbedre Egedal Kommunes kommunikation. Succeskriterierne er fastsat ud fra Egedal Kommunes overordnede vision. På baggrund af målingerne kan HR & Kommunikation i samarbejde med Direktionen og centrene fastsætte nye mål for kommunikationsindsatsen, der kan forbedre kommunikation og corporate branding. Kommunikation er ikke bare snak, men en størrelse der kan måles og vejes i forhold til næsten alle serviceydelser og aktiviteter. Ansvaret for om kommunikationsindsatsen lever op til de fastsatte mål, er vores. Målgrupperne vurderer om det lykkes. HR & Kommunikation har en målsætning om at måle kommunikationsindsatsen kvalitativt og kvantitativt i forhold til specifikke målgrupper og deres behov.

20 20 4. Kompetenceudvikling For at sikre, at kommunikationsprincipperne bliver forstået og udført optimalt, tilbyder HR & Kommunikation medarbejdere kurser i hvordan de bedst udfylder rollen som kommunikatører og benytter de rigtige kommunikationsværktøjer. Kontakt: HR & Kommunikation Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej Ølstykke Telefon: Egedalkommune.dk For at den administrative og politiske ledelse er bedst muligt klædt på til at kommunikere, tilbyder HR & Kommunikation Direktionen, centerchefer og ledere kurser i kommunikation, præsentationsteknik, pressehåndtering, medietræning m.m. Nogle kurser er under udarbejdelse, og nye kommer løbende til. Alle kan til enhver tid få råd og vejledning om god kommunikation, håndtering af pressen m.m. hos kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation.

21

22 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf: egedalkommune.dk

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital

Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Kommunikationsstrategi for Odense Universitetshospital Baggrund og forudsætninger Mens visionen er, at Odense Universitetshospital skal fastholde sin status som et af tre hovedcentre for patientbehandling,

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16

Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres interne strategi 2013-16 Danida Fellowship Centres vision: Vi sikrer udvikling gennem forskning og uddannelse Danida Fellowship Centres mission: 1. DFC sikrer, at uddannelsesaktiviteterne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil Kommunikationsstrategi Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil indhold Kommunikationsstrategiens formål 2 Kommunikationsstrategiens principper 4 Fra ord til handling 8 Fokus på lederne 9 Borgere og

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere