Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015"

Transkript

1 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

2 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET KOMMUNIKATION INDGÅR FRA START I ALLE AKTIVITETER GODE AMBASSADØRER FORUDSÆTTER OPTIMAL VIDENDELING KOMMUNIKATIONEN ER PROAKTIV OG PÅ LEDELSESNIVEAU GOD EKSTERN KOMMUNIKATION ER KLAR, ANVENDELIG OG SKABER DIALOG SAMARBEJDET MED MEDIERNE ER ÅBENT OG KONSTRUKTIVT KOMMUNIKATIONEN FØLGER DE FÆLLES MANUALER FOR DESIGN, TEKST OG HANDLING AL KOMMUNIKATION KAN MÅLES OG VEJES KOMPETENCEUDVIKLING 20

3 3 1. Den kommunikerende organisation Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er tilgængelig på vores intranet EgeNettet og på hjemmesiden egedalkommune.dk. En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv. Kommunikationspolitikken og de underliggende strategier fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog. Vores kommunikationspolitik er baseret på syv fokusområder. Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.

4 4 2. Verden omkring os Formålet med Egedal Kommunes kommunikationspolitik er, at forbedre vores aktiviteter, service og måde at arbejde på. Politikken skal dermed sikre, at alle vores interessenter til dagligt oplever en hurtig, ærlig, enkel og dialogbaseret kommunikation. På den lange bane handler det om at skabe sammenhæng mellem profil og image, to størrelser der tilsammen skaber Egedal Kommunes identitet. På kort sigt justeres borgernes og medarbejdernes forventninger til Egedal Kommune i vid udstrækning af, hvordan kommunikationsindsatsen opleves i forhold til ændringer i serviceniveauet positive som negative. Overordnet set er Egedal Kommunes omdømme knyttet til to roller, der har forskellige og delvis overlappende målgrupper: Demokratisk aktør. Tilbyder medindflydelse gennem politik og direkte borgerinddragelse. Virksomhed. Arbejdsgiver og leverandør af service. Kommunikationspolitikken er afgrænset til at omhandle følgende fire kernemålgrupper, der udgør de vigtigste interessenter i forhold til de nævnte roller. Borgere Brugere Medarbejdere Medier Kommunikationen til borgerne herunder også virksomhederne er det vigtigste redskab, når det gælder om at tilbyde størst mulig medindflydelse i det kommunale selvstyre.

5 5 Egedal Kommune er samtidig en servicevirksomhed, der leverer en lang række ydelser til brugerne, hvor der er behov for enkel, klar og handlingsanvisende kommunikation. Endelig er medierne en væsentlig medspiller som formidlere af både Egedal Kommunes og borgernes aktiviteter. Samtidig er kommunen en stor arbejdsplads, hvor medarbejderne skal være klædt på til at udfylde rollen som kommunikatører, når de møder borgere og brugere.

6 6 3. Syv fokusområder for god kommunikation Kommunikationspolitikken bygger på vigtige kommunikative grundværdier åbenhed og dialog der i hverdagen skal tænkes ind i alle former for kommunikation. Egedal Kommune ønsker at være en åben, troværdig og innovativ organisation, der aktivt søger ligeværdig dialog med sine ansatte og omverdenen. Målet er, i tæt samarbejde med borgere, brugere, medarbejdere og medier, at kunne levere bedst mulig service og kommunikation, der udvikler det kommunale selvstyre. Det betyder, at målgrupperne skal opleve: Gennemsigtighed og vilje til dialog Sammenhæng mellem ord og handling Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Aktiviteter, der udvikler nye muligheder, skaber merværdi og bedre service. Med udgangspunkt i værdierne udstikker politikken de overordnede principper for, hvad der er god kommunikation i Egedal Kommune. Kommunikationspolitikken er baseret på syv fokusområder, der skal efterleves i alle centre, decentrale enheder og institutioner: Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Gode kommunikatører forudsætter optimal intern videndeling Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau

7 7 God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Kommunikationen følger manualer for design, tekst og handling. Al kommunikation kan måles og vejes 3.1. Kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter Egedal Kommune vil med en sammenhængende og integreret kommunikation sikre, at både borgere, brugere, medarbejdere og medier får rettidig viden om kommunens budskaber og beslutninger i sager, som vedrører dem. Kommunikationen skal have et klart formål, et enkelt og forståeligt budskab, og besvare spørgsmålet hvad betyder det for mig?. Den administrative og politiske ledelse skal sikre at: Kommunikation helt fra start bliver tænkt ind i aktivitets- og beslutningsprocesser, både ressource- og planlægningsmæssigt.

8 8 Beslutninger rettidigt bliver formidlet ud til de relevante målgrupper. Kommunikationsopgaverne er som udgangspunkt forankrede ude i de enkelte centre, hvilket i praksis betyder at centrene står som entreprenører for kommunikationsopgaverne, men at det sker med HR & Kommunikation som rådgiver. I praksis medfører princippet om, at kommunikation indgår fra start i alle aktiviteter en række overvejelser og handlinger, hvor eksempelvis budskaber, målgrupper og iscenesættelse bør tænkes ind. Større beslutninger og projekter skal indeholde en kommunikationsstrategi og detaljeret kommunikationsplan. HR & Kommunikation bør - helt fra start inddrages som rådgivere i formidlingsarbejdet for at sikre den bedst mulige effekt og den rigtige timing af budskabet Gode ambassadører forudsætter optimal videndeling Egedal Kommune vil med en effektiv intern kommunikation og videndeling skabe en velfungerende og attraktiv arbejdsplads, hvor borgere og brugere oplever et ensartet højt kommunikationsniveau med fokus på løsninger, når det handler om aktiviteter og serviceydelser. Egedal Kommune er en stor kommunikerende organisation, hvor medarbejderne er de bedste kommunikationsambassadører, fordi de ofte er de første, der direkte møder behovet for service hos brugerne, borgerne

9 9 og medierne. Førstehåndsindtrykket og den indledende kommunikation med medarbejderne i Egedal Kommune - i samtale og tekst - spiller en stor rolle for, hvordan vores målgrupper oplever organisationen, og efterfølgende justerer deres forventninger. En positiv opfattelse af Egedal Kommune medvirker til at styrke vores identitet og image som en åben, troværdig og innovativ virksomhed. God ekstern kommunikation forudsætter imidlertid en intern information og kommunikation, der er baseret på optimal videndeling og bevidsthed om, hvad der er den fælles fortælling. Når medarbejderne er godt informeret, og forstår kommunens overordnede mål, værdier og beslutninger, har de forudsætningerne for, at yde den bedst mulige service til borgere og brugere på et ensartet højt niveau. Velfungerende intern kommunikation skaber desuden en helhedsorienteret opfattelse af Egedal Kommune med mere effektive og sammenhængende arbejdsprocesser, bedre opgaveløsning og større arbejdsglæde. Særligt under større forandringsprocesser er det afgørende, at centerchefer og ledere er godt klædt på til at kommunikere: Forståelse for forandring Formål og potentiale Konsekvenser for medarbejdere. Generelt er grundlaget for god intern kommunikation, at den centrale kommunikation fra

10 10 Direktionen bliver kombineret med lokal kommunikation ude i centre, decentrale enheder og institutioner. Ledelsen har ansvaret for at oversætte informationerne, så medarbejderne kan forholde sig til dem og handle efter dem. Det er et fælles ansvar at sikre et højt informationsniveau både internt og eksternt. HR & Kommunikation har i samarbejde med Direktionen - ansvaret for at opsøge, koordinere og formidle den overordnede kommunikation fra Egedal Kommune i forbindelse med væsentlige beslutninger og aktiviteter. Kommunikationskonsulenterne skal desuden: Rådgive ledelsen og centre for at kvalitetssikre kommunikationen Monitorere medierne og servicere pressen Brande Egedal Kommune gennem historier, der understøtter værdier og mål Inddrage ledelsen i væsentlige sager, der kan kræve en kommunikationsstrategi Gennemfører kurser, der udvikler de kommunikationsmæssige kompetencer. Den administrative ledelse har ansvaret for, at medarbejderne har adgang til information og værktøjer der gør det muligt at kommunikere optimalt med brugerne og levere den bedst mulige service. Medarbejderne skal være informeret om baggrund og konsekvenser af nye beslutninger før borgerne og medierne. Alle pressemeddelelser og nyheder offentliggøres på EgeNettet. Omvendt har medarbejderne og ledelsen et ansvar for at følge de fastsatte kommunikationsvejledninger og opsøge

11 viden, der skal bruges i forhold til kommunikation med brugere og borgere. 11

12 Kommunikationen er proaktiv og på ledelsesniveau Egedal Kommune vil med en hurtig og proaktiv kommunikationsindsats markere sig i de sager og projekter, hvor der er behov for at kommunens budskaber og resultater trænger klart igennem og kan bidrage konstruktivt til debat.

13 13 Opfattelsen af Egedal Kommune, både eksternt og internt, bliver i væsentlig grad bestemt af, hvordan og hvor effektivt vi formidler vores budskaber både når det drejer sig om positive historier og sager, der kan udløse debat. En proaktiv og effektiv kommunikationsindsats er med til at forme det brand, der bygger på vores vision og værdier. Egedal Kommune prioriterer de informationer og fortællinger højt, der grundlæggende kan understøtte vores brandingværdier og synliggøre beslutninger, aktiviteter og serviceydelser, hvor vi som organisation gør en unik eller positivt forskel i forhold til borgere, brugere og medarbejdere. I forhold til kritiske historier er det afgørende, at Egedal Kommune kan gå tidligt ud med sin version af sagen. Dermed deltager vi fra start i en mere velafbalanceret debat, hvor kommunens budskaber kan trænge klart igennem i mediebilledet. Vi skal med andre ord ikke vente på avisens forsidehistorie, men selv være velforberedte på, hvad der er Egedal Kommunes budskab i en given sag og offentliggøre det. I sidste ende kan vores kommunikation hvis ord følges af handling betyde, at borgere og brugere justerer deres indtryk af kommunens rolle, indsats og service, hvilket præger hele vores image. Ledelsen og HR & Kommunikation har i fællesskab ansvaret for at sikre en stærk strategisk ledelseskommunikation med de nødvendige rammer og kommunikationskanaler, der skaber fundamentet for en proaktiv kommunikationsindsats i forhold til potentielle sager og projekter. Alle medarbejdere skal informere ledelsen og HR & Kommunikation om sager, der har potentiale til at blive historier i medierne både gode og dårlige.

14 14 Den administrative og politiske ledelse har ansvaret for at dele relevant viden med kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation, hvor der kan være behov for en kommunikationsstrategi og tilhørende proaktiv kommunikationsindsats. HR & Kommunikation er forpligtet til at inddrage den administrative eller den politiske ledelse, hvis der er behov for en kommunikationsstrategi eller indsats i bestemte sager God ekstern kommunikation er klar, anvendelig og skaber dialog Egedal Kommune vil møde borgere og brugere, der hvor de er og kommunikere klart og tydeligt om serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen skal være direkte og anvendelig. Måden vi kommunikerer på, spiller en afgørende rolle for, hvordan Egedal Kommunes kernemålgrupper borgerne og brugerne opfatter vores serviceydelser og aktiviteter. Hvis formålet med forandringer i ydelser og aktiviteter ikke bliver klart formuleret, opstår der hurtigt tvivl om de politiske og administrative hensigter. Derfor har Egedal Kommune en særlig interesse i, at kommunikationen i sit budskab og sprog tager udgangspunkt i brugernes og borgernes behov og situation. For at udvikle den kommunale opgaveløsning er det nødvendigt at møde borgerne i øjenhøjde, og give dem mulighed for at kunne forstå, vurdere og anvende informationen på et oplyst grundlag. Kommunikationen fra Egedal Kommune skal være: Velforberedt, hvor det er muligt, og proaktiv, hvor det er muligt

15 15 Målrettet, men være designet til at kunne blive læst af andre målgrupper Klar, entydig og troværdig i sit budskab. Der skal være sammenhæng mellem ord og handling Umiddelbar anvendelig for modtageren enten i form af viden eller handling Skrevet i et letforståeligt sprog, der tager hensyn til modtagerens aktuelle situation, uddannelse, alder, handicap, etniske baggrund m.m. Gearet til at inddrage borgere og brugere for at afstemme forventninger og sikre ejerskab. Egedalkommune.dk er Egedal Kommunes digitale rådhus. Sitet skal være tidssvarende, overskueligt og anvendeligt, hvor man skal kunne finde: Relevant, forståelig og opdateret information om serviceydelser og aktiviteter Flest mulige selvbetjeningsløsninger. Dagsordner og referater fra møder i Egedal Byråd og politiske udvalg offentliggøres på egedalkommune.dk Samarbejdet med medierne er åbent og konstruktivt Egedal Kommune ønsker, på baggrund af værdier om åbenhed og dialog, et konstruktivt samarbejde med pressen, der både giver medierne bedst mulige arbejdsvilkår og flere positive historier om Egedal Kommune. Medierne er medspillere ikke modspillere. Velfungerende relationer til medierne har stor betydning, fordi pressen står som væsentlig formidler af både Egedal Kommunes og borgernes synspunkter i den offentlige debat.

16 16 Pressen skal opleve et højt serviceniveau med let adgang til informationer i kommunen, både når det drejer sig om fakta, udtalelser og aktindsigt. Det betyder at: Henvendelser fra pressen om muligt bliver besvaret samme dag Medierne har let adgang til informationer om politiske beslutninger og aktiviteter i kommunen Ledelsen er tilgængelig og svarer på relevante spørgsmål Pressemeddelelser og nyheder skal være tilgængelige på egedalkommune.dk Anmodningerne om aktindsigt bliver prioriteret højt og inden for de fastsat tidsfrister. Alle der har eller har haft kontakt med pressen skal informere ledelsen og den presseansvarlige i HR & Kommunikation, således at ledelsen kan vurderer behovet for en overordnet kommunikationsindsats. Egedal Kommune benytter medierne til at synliggøre budskaber i forbindelse med kommunens beslutninger og aktiviteter, ligesom vi deltager i den offentlige debat med emner, der understøtter vores brandingværdier og mål.

17 Kommunikationen følger de fælles manualer for design, tekst og handling Egedal Kommune ønsker en stærk profil, hvor der er sammenhæng mellem design, tekst og handling. Den klare profil skal styrke kommunens image som én professionel og innovativ virksomhed, der arbejder ud fra fælles værdier.

18 18 Egedal Kommune har med omkring medarbejdere og 150 forskellige enheder behov for en klar profil, som signalerer én sammenhængende servicevirksomhed med stærke værdier uden at det går ud over individuelle udtryk. Den fælles profil bliver visualiseret i de mange breve, mails, pressemeddelelser og hjemmesider m.m., der dagligt informerer om Egedal Kommunes serviceydelser og aktiviteter. Kommunikationen kvalitetsstyres af en række rammer for design, tekst og handlemåder, der sikrer et ensartet højt niveau i vores visuelle og sproglige kommunikation. Målet er, at give brugere og borgere mere effektiv, klar, brugervenlig og let genkendelig information. Samtidig kan det fælles udtryk være med til at styrke følelsen af fællesskab for medarbejderne. Rammerne er udmøntet i en række manualer, strategier og vejledninger, der beskriver, hvilke obligatoriske procedurer og grundelementer medarbejderne skal benytte. De decentrale enheder og institutioner kan tilpasse profilen efter individuelle behov. Manualerne er suppleret med en værktøjskasse med kommunikations- og kompetenceudviklingsværktøjer, der gør det nemmere for medarbejderne at kommunikere. Manualerne og værktøjerne skal generelt være enkle at arbejde med for medarbejderne og forbedre arbejdsprocessen. Direktionen har - i samarbejde med HR & Kommunikation - ansvaret for, at centrene har den nødvendige viden og forståelse for kvaliteten ved at anvende manualerne. De enkelte centre har ansvaret for, at medarbejdere er grundigt informeret om de nyeste manualer og har adgang til information om, hvordan de anvendes i praksis.

19 Al kommunikation kan måles og vejes Egedal Kommune ønsker at kvalitetsstyre og udvikle kommunikationen på en måde som bedst understøtter borgernes og brugernes behov for service. Derfor bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret. Formålet er enkelt; at forbedre Egedal Kommunes kommunikation. Succeskriterierne er fastsat ud fra Egedal Kommunes overordnede vision. På baggrund af målingerne kan HR & Kommunikation i samarbejde med Direktionen og centrene fastsætte nye mål for kommunikationsindsatsen, der kan forbedre kommunikation og corporate branding. Kommunikation er ikke bare snak, men en størrelse der kan måles og vejes i forhold til næsten alle serviceydelser og aktiviteter. Ansvaret for om kommunikationsindsatsen lever op til de fastsatte mål, er vores. Målgrupperne vurderer om det lykkes. HR & Kommunikation har en målsætning om at måle kommunikationsindsatsen kvalitativt og kvantitativt i forhold til specifikke målgrupper og deres behov.

20 20 4. Kompetenceudvikling For at sikre, at kommunikationsprincipperne bliver forstået og udført optimalt, tilbyder HR & Kommunikation medarbejdere kurser i hvordan de bedst udfylder rollen som kommunikatører og benytter de rigtige kommunikationsværktøjer. Kontakt: HR & Kommunikation Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej Ølstykke Telefon: Egedalkommune.dk For at den administrative og politiske ledelse er bedst muligt klædt på til at kommunikere, tilbyder HR & Kommunikation Direktionen, centerchefer og ledere kurser i kommunikation, præsentationsteknik, pressehåndtering, medietræning m.m. Nogle kurser er under udarbejdelse, og nye kommer løbende til. Alle kan til enhver tid få råd og vejledning om god kommunikation, håndtering af pressen m.m. hos kommunikationskonsulenterne i HR & Kommunikation.

21

22 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf: egedalkommune.dk

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere