Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Gribskov Ældreråd"

Transkript

1 Værd at vide om Gribskov Ældreråd

2 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende indsats Tilsyn og brugertilfredshed Demens og Plejehjem s3 s4 s7 s8 s10 s11 s13 s14 s15 Teknologisk udvikling s17 Den frivillige indsats s20 Vidste du... Fremskudt visitation s22 Almindelig visitation s23 Visiterede træningsformer s24 Flextur s26 Kommunen og de ældre s27

3 3 Gribskov Ældreråd Gribskov Ældreråd har udarbejdet denne brochure, for at du kan få større viden om vores arbejde, og om hvad du kan bruge Ældrerådet til. Du kan læse om, hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvilke sager der optager os i vores arbejde for de ældre borgere i Gribskov Kommune. Det er også vigtigt for os at fortælle om, hvad det vil sige at have et ældreråd, som taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår. Du finder også vores kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller har en sag, som du mener, vi skal behandle. Derudover indeholder brochuren en række oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Vi håber, at du vil få gavn af brochuren! Med venlig Hilsen Gribskov Ældreråd

4 4 De bedst mulige vilkår Om Gribskov Ældreråd Det er vedtaget ved lov, at alle kommuner skal have et fungerende ældreråd. Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og Ældrerådet kan også selv henvende sig til kommunen med sager, der vedrører ældre i Gribskov Kommune. I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Ældrerådet er politisk neutralt og uafhængigt af organisationer, og derfor kan vi samarbejde med både politikere og forvaltninger for derved at styrke forholdet imellem kommunen og de ældre medborgere. Vi afholder møder mindst én gang om måneden, og det er i det forum, hvor størstedelen af vores høringssvar formuleres, og orientering om aktuelle ældrepolitiske spørgsmål foregår. I Ældrerådet bruger vi også møderne til at drøfte emner eller sager, som vi mener, er vigtige at sætte fokus på. Efter hvert møde udsender vi et referat, der kan læses på kommunens hjemmeside. Frivillig indsats Arbejdet i Ældrerådet er frivilligt, og vi er stærkt engageret i de opgaver, vi varetager. Alle medlemmer er pålagt tavshedspligt i de sager, der behandles. Vi arbejder ikke med personsager eller personalespørgsmål, og Ældrerådet kan ikke ændre en politisk beslutning. Ældrerådets medlemmer deltager aktivt i paraplyorganisationen Danske Ældreråd og er endvidere repræsenteret i Regionsældrerådet. Du kan læse mere om os på

5 5 Din stemme er vigtig Gribskov Ældreråd har syv folkevalgte medlemmer. Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år samtidig med valget til Byrådet. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Din stemme har betydning for vores arbejde. Selv om du måske ikke har mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet, når der er valg, er det meget vigtigt, at du benytter din mulighed for at stemme. Ved at stemme til valget, viser du desuden din opbakning til vores arbejde, og det er et stærkt signal til de lokale politikkere om, at vi har mandat til at tale de ældre borgeres sag. Medlemmerne af Ældrerådet i Gribskov har forskellig baggrund, og denne dynamik er med til at give forskellige perspektiver på vores arbejde og udfordre tankegange og holdninger. I Gribskov Ældreråd arbejder vi for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. vidste du at...? vi har et stort udvalg af mærkevarebriller, -solbriller og linser. vi tilbyder brilleabonnement betal dine briller over fx. 24 mdr. - uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi tilbyder All Inclusive briller, solbriller og linser til en fast lav pris pr. måned. uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi samarbejder med Ældre Sagen og som medlem af Ældre Sagen får du altid 10%. Profil Optik Helsinge Østergade Helsinge tlf Gælder så længe vi samarbejder med Ældre Sagen og tilbyder brilleabn. og All Incl. *Samlede kreditomkostninger 0,-. Fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%.

6 6 I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Goliat Hvis nogen kan - Goliat kan!

7 7 Du er altid velkommen til at kontakte Gribskov Ældreråd Formand Torben Møgelhøj Stokkerupvej Græsted tlf.: Næstformand Inger Margrethe Lymark tlf.: Sekretær Annelise Torne Zinck tlf.: Kasserer Birthe Bille Hansen tlf.: Leif Dræbye tlf.: Else Hjortkilde tlf.: Webmaster Claus Sætter-Lassen tlf.: Højest ratede advokat på ADVOKATBISTAND I FORBINDELSE MED: - Oprettelse af testamente, gavebrev, familielån/overdragelser, ægtepagt, samejekontrakter mv. - Sager om dødsbobehandling eller blot en smule rådgivning angående bobehandling inden et møde i skifteretten. - Ejendomshandel: gennemgang af købsaftale, skødeskrivning/tinglysning, udarbejdelse af refusionsopgørelse. HJEMMEBESØG KAN ARRANGERES - Sager om separation/skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndighed, børn, bopæl. - Problemer med offentlige ydelser, tilskud, medicin. - SKAT. Enkeltstående konsultation og drøftelse af ovennævnte og andre emner er også en mulighed. ADVOKAT LO BREIDING Præstevejen Græsted Tlf.: (+45)

8 8 Forventninger og visioner Gribskov Ældreråds forventninger til den kommende periode er blandt andet baseret på det afgåede ældreråds erfaringer fra Vi vil i vores arbejde koncentrere os om en række områder, som vi kan se er udfordret, har behov for forbedringer eller kræver et øget politisk fokus. Gribskov Kommune står over for mange udfordringer på ældreområdet i de kommende år. Økonomien er, i lighed med mange andre kommuners, stram. Der er, eller kommer mange nye aktører inden for området; Byrådet, udvalgene, leverandører, ledere og råd (handicapråd og ældreråd). Dertil kommer en hastig udvikling inden for f.eks. hjemmehjælp og hjemmepleje, samarbejde i sundhedssektoren, velfærdteknologi, digitalisering, kvalitetsstyring og samarbejdsformer. På de følgende sider, vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for disse fokusområder: Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Forebyggelse Tilsyn og brugertilfredshed Digitalisering Velfærdsteknologi Demens Plejehjem Frivillig indsats

9 På de følgende sider vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for vores fokusområder 9

10 10 Hospitalsområdet Der er mange holdninger til vores sundhedssystem, som det er i dag, men faktum er, at omkring en fjerdedel af alle borgere over 60 år indlægges på hospital i gennemsnit to gange hvert år. Det betyder, at en stor del af de ældre borgere kommer i berøring med sygehusvæsnet. Samspillet i indlæggelsesforløbene For at forebygge genindlæggelser og undgå overbelægning samt at gøre forløbet så trygt for borgerne som muligt, skal der kigges på kommunikationen og procedurerne fra indlæggelsen over behandlingen på hospital og til forberedelse til udskrivning samt den efterfølgende opfølgning. Kun ved optimal dialog og sammenhængskraft i hele indlæggelsesforløbet kan vi opnå forbedringer. Derfor mener vi i Ældrerådet, at det er vigtigt med en løbende dialog omkring samspillet i indlæggelsesforløbene.

11 11 Den aktiverende indsats I Gribskov Kommune har man indført en ny form for hjemmehjælp, der bygger på visionen om hjælp til selvhjælp. Det betyder, at en borger, der henvender sig til kommunen for at blive visiteret til hjemmehjælp eller hjemmepleje, i første omgang tilbydes en aktiverende træning. Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt og derved minimere borgerens behov for hjælp. I den forbindelse arbejdes der med som noget nyt med aktiverende træning, også kaldet hverdagsrehabilitering, i eget hjem. Vi er i Ældrerådet betænkelige ved denne form for hjælp og støtte, og vi vil nøje følge udviklingen med henblik på at sikre, at ingen ældre borgere får forringet deres personlige og praktiske hjælp eller stilles ringere i hverdagen.

12 12

13 13 Den forebyggende indsats Forebyggelse Den forebyggende indsats i forhold til de ældres sundhedstilstand er en vigtigt parameter for et aktivt og sundere liv. Desværre har det vist sig at være svært at påvirke borgernes holdning til de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Forebyggelseskommissionens betænkning og kommunens forebyggelsesstrategi har kun ført til beskedne resultater. Derfor vil vi i Ældrerådet arbejde for, at udvikle en forebyggelsesstrategi, der tager afsæt i motivation og information. Ældrerådet vil sætte fornyet og forstærket fokus på forebyggelse og opfordrer til, at der afsættes flere midler til forebyggelse end hidtil. Forebyggelse er en investering, der fører til livskvalitet og færre omkostninger til sygdom, pleje og omsorg. Den motiverende og informative indsats må især fokusere på at mindske risikoen for en række aldersbetingede sygdomme som KOL, forhøjet blodtryk, blodpropper, brystkræft, knogleskørhed, demens, influenza, grå stær, grøn stær og AMD (alderspletter på nethinden).

14 14 Tilsyn og brugertilfredshed I dag varetages tilsynet på plejecentrene i kommunen af Tilsynsenheden i Gribskov Kommune. Dette gøres ved et årligt uanmeldt besøg. Derudover fører Sundhedsstyrelsen ved Embedslægen tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Dette tilsyn gennemføres ligeledes ved, at embedslægerne hvert år gennemfører mindst ét uanmeldt besøg. Nye metoder I Ældrerådet oplever vi, at de uanmeldte kommunale tilsyn ikke gennemføres på hensigtsmæssig vis og bør gribes an på en ny måde. Vi opfordrer derfor til at lade dem udføre af en uafhængig instans. Ældrerådet mener også, at tilsynet skal omfatte borgere, der får hjælp i eget hjem. Derudover anbefaler vi, at brugertilfredshedsundersøgelser genoptages, og at de omfatter alle, der modtager mad, pleje og omsorg fra Gribskov Kommune. Vesterbrogade 6b 3250 Gilleleje Tlf.:

15 15 Demens Den største udfordring ved den stigende gennemsnitsalder er, at en større del af de ældste borgere bliver ramt af demens. Det er altid hårdt, når demens rammer, og tilværelsen ændres både for den demensramte, og for familie og venner. Det bliver nødvendigt at forholde sig til en stigende andel af demente både i eget hjem og på plejehjem. Derfor forventer vi, at der udarbejdes en demensplan for Gribskov Kommune. Dette er nødvendigt for at sikre optimale plejeforhold og tilbud til demensramte samt for at sikre tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Plejehjem Det stigende antal af demensramte borgere kan også få indflydelse på indretningen af såvel de eksisterende plejehjem som et nyt plejehjem. Derfor bør behovet for et nyt plejehjem løbende vurderes. Ældrerådet anbefaler, at man påbegynder planlægningen af etableringen af et nyt plejehjem. VI TAGER HÅND OM DIN FOD GRIBSKOV FODTERAPI Schiwesvej 3 A Græsted Jane Hermann Trine Thomsen Gitte Ludwigsen Tilskudsordning med sygesikringen og danmark

16 16

17 17 Teknologisk udvikling Velfærdsteknologi De senere år er der kommet et øget fokus på velfærdsteknologi i forbindelse med pleje og hjælp til ældre borgere. I Ældrerådet ved vi, at mange er nervøse for, om teknologien erstatter den personlige kontakt til personalet, og om velfærdsteknologien kan løse opgaverne godt nok. Effekten og nytteværdien Vi anbefaler, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvilke teknologier, der er i spil, og at man efterprøver effekten og nytteværdien af de enkelte teknologiske hjælpemidler. Herefter må det besluttes, hvad der skal arbejdes videre med, ud fra om det giver reel værdi for både personale og borgere. Der skal også være fokus på at den del af teknologien, der er afhængig af Internettet, ikke bliver hæmmet af en utilstrækkelig internet-infrastruktur i Gribskov Kommune. Digitalisering Regeringen, regionerne og kommunerne har i fællesskab udarbejdet digitaliseringsstrategien - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Det betyder, at alle fra 1. november 2014 skal have en digital postkasse, og at al skriftlig kommunikation mellem dig og det offentlige bliver digital. I Ældrerådet ved vi, at det for mange ældre borgere er en udfordring at leve op til lovkravene om digitalisering. Derfor forventer vi af kommunen, at hele ældregruppen i Gribskov Kommune orienteres om digital kommunikation og mulighed for fritagelse. Fritagelse og information Vi arbejder for, at alle der ikke kan leve op til kravene, skal fritages men vi ønsker også, at dem der ikke ønsker at være digitale, skal fritages. Det skal registreres, hvem der er fritaget for digital kommunikation med det offentlige. Det skal også sikres, at alle, der ikke er fritaget, er klar over, at de er omfattet af kravet om digital kommunikation med det offentlige.

18 Besøg os på Oplev forskellen I Aleris glæder vi os over, at vi er en central aktør i Gribskov kommune. Vi har en ambitiøs målsætning om, at være den mest personlige og værdsatte virksomhed indenfor vores område. I Aleris er vi optaget af, at du skal opleve en forskel. Derfor har vi servicemindede og kompetente medarbejdere, som har fokus på dig og dine udfordringer. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og vi værner om vore værdier omtanke, professionalisme, engagement og nytænkning. Aleris prioriterer en respektfuld og åben dialog med dig, dine pårørende og kommunen og bidrager dermed til at skabe de bedste betingelser for et samarbejde til gavn for dig som borger. Har du lyst til at høre mere om Aleris aktiviteter i Gribskov kommune kan du kontakte: Kvalitetschef Karin Kappel på tlf eller mail Adm. Direktør Miriam Toft på tlf eller mail Aleris er en af Skandinaviens førende private omsorgs virksomheder. Aleris er en virksomhed med høj etisk standard og værdibaseret lederskab. Aleris Omsorg Gyngemose Parkvej 66, DK Søborg, Tlf , www. aleris.dk

19 Din lokale leverandør Vi yder professionel og nærværende hjemmepleje og sygepleje med respekt for dig og dine behov Græsted Hovedgade 8B 3230 Græsted Tel.: mail:

20 20 Den frivillige indsats Der har de seneste år været stor fokus på den frivillige indsats i alle dele af samfundet. Dette gør sig i særdeleshed gældende på ældreområdet, hvor frivillige kræfter løfter opgaver og tilfører ressourcer. Værdien af frivilligt arbejde på ældreområdet er uvurderligt og skal have positiv opmærksomhed. Vi vil arbejde for, at frivilligt arbejde skal være frivilligt altså må det ikke binde enkeltpersoner til faste opgaver eller tidspunkter. Desuden skal frivillige hænder og hoveder ikke bruges til opgaver, som kræver visitering eller professionel viden. Det skal sikres, at al frivillig indsats er forsikret forsvarligt. ;;;5<&3$&$%='*&5'> (

21 På de følgende sider kan du finde oplysninger om tiltag og tilbud inden for ældre området i Gribskov Kommune. 21

22 22 VIDSTE DU - Fremskudt visitation At Gribskov Kommune har en aftale med Nordsjællands hospital i Hillerød og Frederikssund om fremskudt visitation? Det betyder, at alle Gribskov Kommunes borgere inden hjemsendelse fra hospitalet bliver visiteret. Visitationen handler om at finde ud af, hvad du har brug for af hjælpemidler, træning og personlig pleje mv. Husk! - at du skal deltage i visitationen, og at det kan være en god idé at tage en pårørende med. Øvrige hospitaler Ved indlæggelse på andre hospitaler som f.eks. Rigshospitalet, Herlev og Gentofte har kommunen ikke en visitator placeret på selve hospitalet, og dialogen om dine behov efter endt hospitalsophold sker derfor via kommunens Center for Social og Sundhed. Det er som regel hospitalet, der kontakter kommunen ved udskrivelsen. Hvis du har brug for hjælp og ikke bliver kontaktet af kommunen, er du altid velkommen til selv at kontakte kommunen.

23 VIDSTE DU 23 Almindelig visitation Hvordan der almindeligvis visiteres til hjælp, pleje, mad, træning og kørsel i Gribskov Kommune? Hvis du kommer i en situation, hvor du får behov for hjælp, personlig pleje eller en anden form for støtte, er der mange muligheder i Gribskov Kommune. Alle former for hjælp gives, så du bedre kan klare hverdagen, hvis helbredet svigter. Visitationen afgør, om du kan få hjælp. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, skal du klage i henhold til den klagevejledning, der følger med. For at blive visiteret skal du henvende dig til: Center for Social og Sundhed Birkevang Gilleleje Tlf.: Telefontid Mandag-fredag kl Post Center for Social og Sundhed Rådhusvej 3 Postboks Helsinge Du vælger selv Hvis du får behov for hjemmehjælp eller madservice, har du mulighed for selv at vælge, hvilken virksomhed, der skal løse opgaven. Når du visiteres, kan du vælge mellem et antal godkendte leverandører. Du kan se leverandørerne på kommunens hjemmeside v. Klaus Mortensen Massør og Idrætsskade terapeut Larsensvej Græsted tlf:

24 24 VIDSTE DU Hvilke træningsformer, der visiteres til via Gribskov Kommune? Genoptræning efter hospitalsophold Der visiteres til genoptræning efter hospitalsophold jf. Sundhedsloven. Det er hospitalet, der har ansvaret for at udfærdige en genoptræningsplan, som kommunen skal sørge for bliver fulgt. HUSK! at få denne plan med når du udskrives. Træningen er gratis for dig. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Genoptræning uden hospitalsophold Har du brug for genoptræning uden at have været indlagt, så visiteres der jf. Serviceloven. Det er visitationen i kommunen, der vurderer og giver tilladelse til dette. Hvis du får afslag, kan du altid klage. Der følger en klagevejledning med dit afslag. Godkendes du til genoptræning, er træningen gratis. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Du skal dog betale en del af kørslen selv.

25 25 Vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning også kaldet hverdagsrehabilitering er en del af den hjælp og pleje, som du visiteres til, hvis du har svært ved at klare hverdagens opgaver selv. Træningen foregår i dit eget hjem og har til formål at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du kan klare dig længst muligt i dit eget liv. Du kan klage over visitering til træning/hverdagsrehabilitering, jf. klagevejledning. Selvtræning Selvtræning foregår på flere af kommunens plejecentre og tilbydes pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Du kan benytte plejecentrenes træningsfaciliteter og i prisen er inkluderet en obligatorisk instruktionstime. Du skal have et gyldigt selvtræningskort som udstedes af Center for Social og Sundhed. Ring på Tlf.: for aktuelle priser.

26 26 VIDSTE DU Flextur At du har mulighed for at benytte Flextur? Gribskov Kommune har indgået aftale med Movia trafikselskab, som betyder, at du kan blive hentet derhjemme og kørt, hvorhen du vil i de kommuner, som har en aftale om Flextur. Kørslen foregår fra kantsten til kantsten, hvilket betyder, at du ikke kan afhentes inde eller følges ind. Flextur kan bestilles på det tidspunkt, som du har behov for. Du har mulighed for at lave en fast aftale, hvis du ofte kører den samme tur. Med en fast aftale slipper du for at bestille kørsel hver gang. Det er vigtigt, at du husker at afbestille din tur, hvis du en dag ikke skal bruge den alligevel. Faste aftaler kan kun bestilles over telefon. Fakta om Flextur Alle kan benytte Flextur Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest 2 timer inden Flextur kan benyttes til alle former for kørsel Hvis du ikke er visiteret til kørsel af kommunen, betaler du selv for denne kørsel: I 2014 koster de første 10 km 24 kr. og de efterfølgende kilometre koster 6 kr. pr. km. Du får 10% rabat, hvis du bestiller på internettet. Du kan køre alle dage fra: kl til Du kan bestille din flextur på: eller ringe fra kl til på: Tlf.:

27 27 Gribskov Kommune Kommunen og de ældre Et vigtigt mål for Ældrerådet er, at Gribskov Kommune er en god kommune for de ældre. Som nævnt på de foregående sider arbejder vi på mange områder i dialog med politikere og forvaltning på, at forholdene bliver de bedst mulige for de ældre i Gribskov Kommune. Kommunen arbejder under stramme økonomiske vilkår, som vi ind i mellem oplever unødigt og uværdigt stramme. Ældrerådet er betænkelig ved de nye standarder for hjemmehjælp og er i løbende dialog med kommunen om dette. Det er vigtigt, vi investerer i fremtiden. Vi vil aktivt støtte ny udvikling inden for velfærdsteknologi og ikke mindst ser vi store muligheder i at investere massivt i forebyggende indsats.

28 Værd at vide om Gribskov Ældreråd ID.: 254 AD MEDIA

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere