Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Gribskov Ældreråd"

Transkript

1 Værd at vide om Gribskov Ældreråd

2 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende indsats Tilsyn og brugertilfredshed Demens og Plejehjem s3 s4 s7 s8 s10 s11 s13 s14 s15 Teknologisk udvikling s17 Den frivillige indsats s20 Vidste du... Fremskudt visitation s22 Almindelig visitation s23 Visiterede træningsformer s24 Flextur s26 Kommunen og de ældre s27

3 3 Gribskov Ældreråd Gribskov Ældreråd har udarbejdet denne brochure, for at du kan få større viden om vores arbejde, og om hvad du kan bruge Ældrerådet til. Du kan læse om, hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvilke sager der optager os i vores arbejde for de ældre borgere i Gribskov Kommune. Det er også vigtigt for os at fortælle om, hvad det vil sige at have et ældreråd, som taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår. Du finder også vores kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller har en sag, som du mener, vi skal behandle. Derudover indeholder brochuren en række oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Vi håber, at du vil få gavn af brochuren! Med venlig Hilsen Gribskov Ældreråd

4 4 De bedst mulige vilkår Om Gribskov Ældreråd Det er vedtaget ved lov, at alle kommuner skal have et fungerende ældreråd. Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og Ældrerådet kan også selv henvende sig til kommunen med sager, der vedrører ældre i Gribskov Kommune. I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Ældrerådet er politisk neutralt og uafhængigt af organisationer, og derfor kan vi samarbejde med både politikere og forvaltninger for derved at styrke forholdet imellem kommunen og de ældre medborgere. Vi afholder møder mindst én gang om måneden, og det er i det forum, hvor størstedelen af vores høringssvar formuleres, og orientering om aktuelle ældrepolitiske spørgsmål foregår. I Ældrerådet bruger vi også møderne til at drøfte emner eller sager, som vi mener, er vigtige at sætte fokus på. Efter hvert møde udsender vi et referat, der kan læses på kommunens hjemmeside. Frivillig indsats Arbejdet i Ældrerådet er frivilligt, og vi er stærkt engageret i de opgaver, vi varetager. Alle medlemmer er pålagt tavshedspligt i de sager, der behandles. Vi arbejder ikke med personsager eller personalespørgsmål, og Ældrerådet kan ikke ændre en politisk beslutning. Ældrerådets medlemmer deltager aktivt i paraplyorganisationen Danske Ældreråd og er endvidere repræsenteret i Regionsældrerådet. Du kan læse mere om os på

5 5 Din stemme er vigtig Gribskov Ældreråd har syv folkevalgte medlemmer. Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år samtidig med valget til Byrådet. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Din stemme har betydning for vores arbejde. Selv om du måske ikke har mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet, når der er valg, er det meget vigtigt, at du benytter din mulighed for at stemme. Ved at stemme til valget, viser du desuden din opbakning til vores arbejde, og det er et stærkt signal til de lokale politikkere om, at vi har mandat til at tale de ældre borgeres sag. Medlemmerne af Ældrerådet i Gribskov har forskellig baggrund, og denne dynamik er med til at give forskellige perspektiver på vores arbejde og udfordre tankegange og holdninger. I Gribskov Ældreråd arbejder vi for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. vidste du at...? vi har et stort udvalg af mærkevarebriller, -solbriller og linser. vi tilbyder brilleabonnement betal dine briller over fx. 24 mdr. - uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi tilbyder All Inclusive briller, solbriller og linser til en fast lav pris pr. måned. uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi samarbejder med Ældre Sagen og som medlem af Ældre Sagen får du altid 10%. Profil Optik Helsinge Østergade Helsinge tlf Gælder så længe vi samarbejder med Ældre Sagen og tilbyder brilleabn. og All Incl. *Samlede kreditomkostninger 0,-. Fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%.

6 6 I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Goliat Hvis nogen kan - Goliat kan!

7 7 Du er altid velkommen til at kontakte Gribskov Ældreråd Formand Torben Møgelhøj Stokkerupvej Græsted tlf.: Næstformand Inger Margrethe Lymark tlf.: Sekretær Annelise Torne Zinck tlf.: Kasserer Birthe Bille Hansen tlf.: Leif Dræbye tlf.: Else Hjortkilde tlf.: Webmaster Claus Sætter-Lassen tlf.: Højest ratede advokat på ADVOKATBISTAND I FORBINDELSE MED: - Oprettelse af testamente, gavebrev, familielån/overdragelser, ægtepagt, samejekontrakter mv. - Sager om dødsbobehandling eller blot en smule rådgivning angående bobehandling inden et møde i skifteretten. - Ejendomshandel: gennemgang af købsaftale, skødeskrivning/tinglysning, udarbejdelse af refusionsopgørelse. HJEMMEBESØG KAN ARRANGERES - Sager om separation/skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndighed, børn, bopæl. - Problemer med offentlige ydelser, tilskud, medicin. - SKAT. Enkeltstående konsultation og drøftelse af ovennævnte og andre emner er også en mulighed. ADVOKAT LO BREIDING Præstevejen Græsted Tlf.: (+45)

8 8 Forventninger og visioner Gribskov Ældreråds forventninger til den kommende periode er blandt andet baseret på det afgåede ældreråds erfaringer fra Vi vil i vores arbejde koncentrere os om en række områder, som vi kan se er udfordret, har behov for forbedringer eller kræver et øget politisk fokus. Gribskov Kommune står over for mange udfordringer på ældreområdet i de kommende år. Økonomien er, i lighed med mange andre kommuners, stram. Der er, eller kommer mange nye aktører inden for området; Byrådet, udvalgene, leverandører, ledere og råd (handicapråd og ældreråd). Dertil kommer en hastig udvikling inden for f.eks. hjemmehjælp og hjemmepleje, samarbejde i sundhedssektoren, velfærdteknologi, digitalisering, kvalitetsstyring og samarbejdsformer. På de følgende sider, vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for disse fokusområder: Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Forebyggelse Tilsyn og brugertilfredshed Digitalisering Velfærdsteknologi Demens Plejehjem Frivillig indsats

9 På de følgende sider vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for vores fokusområder 9

10 10 Hospitalsområdet Der er mange holdninger til vores sundhedssystem, som det er i dag, men faktum er, at omkring en fjerdedel af alle borgere over 60 år indlægges på hospital i gennemsnit to gange hvert år. Det betyder, at en stor del af de ældre borgere kommer i berøring med sygehusvæsnet. Samspillet i indlæggelsesforløbene For at forebygge genindlæggelser og undgå overbelægning samt at gøre forløbet så trygt for borgerne som muligt, skal der kigges på kommunikationen og procedurerne fra indlæggelsen over behandlingen på hospital og til forberedelse til udskrivning samt den efterfølgende opfølgning. Kun ved optimal dialog og sammenhængskraft i hele indlæggelsesforløbet kan vi opnå forbedringer. Derfor mener vi i Ældrerådet, at det er vigtigt med en løbende dialog omkring samspillet i indlæggelsesforløbene.

11 11 Den aktiverende indsats I Gribskov Kommune har man indført en ny form for hjemmehjælp, der bygger på visionen om hjælp til selvhjælp. Det betyder, at en borger, der henvender sig til kommunen for at blive visiteret til hjemmehjælp eller hjemmepleje, i første omgang tilbydes en aktiverende træning. Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt og derved minimere borgerens behov for hjælp. I den forbindelse arbejdes der med som noget nyt med aktiverende træning, også kaldet hverdagsrehabilitering, i eget hjem. Vi er i Ældrerådet betænkelige ved denne form for hjælp og støtte, og vi vil nøje følge udviklingen med henblik på at sikre, at ingen ældre borgere får forringet deres personlige og praktiske hjælp eller stilles ringere i hverdagen.

12 12

13 13 Den forebyggende indsats Forebyggelse Den forebyggende indsats i forhold til de ældres sundhedstilstand er en vigtigt parameter for et aktivt og sundere liv. Desværre har det vist sig at være svært at påvirke borgernes holdning til de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Forebyggelseskommissionens betænkning og kommunens forebyggelsesstrategi har kun ført til beskedne resultater. Derfor vil vi i Ældrerådet arbejde for, at udvikle en forebyggelsesstrategi, der tager afsæt i motivation og information. Ældrerådet vil sætte fornyet og forstærket fokus på forebyggelse og opfordrer til, at der afsættes flere midler til forebyggelse end hidtil. Forebyggelse er en investering, der fører til livskvalitet og færre omkostninger til sygdom, pleje og omsorg. Den motiverende og informative indsats må især fokusere på at mindske risikoen for en række aldersbetingede sygdomme som KOL, forhøjet blodtryk, blodpropper, brystkræft, knogleskørhed, demens, influenza, grå stær, grøn stær og AMD (alderspletter på nethinden).

14 14 Tilsyn og brugertilfredshed I dag varetages tilsynet på plejecentrene i kommunen af Tilsynsenheden i Gribskov Kommune. Dette gøres ved et årligt uanmeldt besøg. Derudover fører Sundhedsstyrelsen ved Embedslægen tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Dette tilsyn gennemføres ligeledes ved, at embedslægerne hvert år gennemfører mindst ét uanmeldt besøg. Nye metoder I Ældrerådet oplever vi, at de uanmeldte kommunale tilsyn ikke gennemføres på hensigtsmæssig vis og bør gribes an på en ny måde. Vi opfordrer derfor til at lade dem udføre af en uafhængig instans. Ældrerådet mener også, at tilsynet skal omfatte borgere, der får hjælp i eget hjem. Derudover anbefaler vi, at brugertilfredshedsundersøgelser genoptages, og at de omfatter alle, der modtager mad, pleje og omsorg fra Gribskov Kommune. Vesterbrogade 6b 3250 Gilleleje Tlf.:

15 15 Demens Den største udfordring ved den stigende gennemsnitsalder er, at en større del af de ældste borgere bliver ramt af demens. Det er altid hårdt, når demens rammer, og tilværelsen ændres både for den demensramte, og for familie og venner. Det bliver nødvendigt at forholde sig til en stigende andel af demente både i eget hjem og på plejehjem. Derfor forventer vi, at der udarbejdes en demensplan for Gribskov Kommune. Dette er nødvendigt for at sikre optimale plejeforhold og tilbud til demensramte samt for at sikre tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Plejehjem Det stigende antal af demensramte borgere kan også få indflydelse på indretningen af såvel de eksisterende plejehjem som et nyt plejehjem. Derfor bør behovet for et nyt plejehjem løbende vurderes. Ældrerådet anbefaler, at man påbegynder planlægningen af etableringen af et nyt plejehjem. VI TAGER HÅND OM DIN FOD GRIBSKOV FODTERAPI Schiwesvej 3 A Græsted Jane Hermann Trine Thomsen Gitte Ludwigsen Tilskudsordning med sygesikringen og danmark

16 16

17 17 Teknologisk udvikling Velfærdsteknologi De senere år er der kommet et øget fokus på velfærdsteknologi i forbindelse med pleje og hjælp til ældre borgere. I Ældrerådet ved vi, at mange er nervøse for, om teknologien erstatter den personlige kontakt til personalet, og om velfærdsteknologien kan løse opgaverne godt nok. Effekten og nytteværdien Vi anbefaler, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvilke teknologier, der er i spil, og at man efterprøver effekten og nytteværdien af de enkelte teknologiske hjælpemidler. Herefter må det besluttes, hvad der skal arbejdes videre med, ud fra om det giver reel værdi for både personale og borgere. Der skal også være fokus på at den del af teknologien, der er afhængig af Internettet, ikke bliver hæmmet af en utilstrækkelig internet-infrastruktur i Gribskov Kommune. Digitalisering Regeringen, regionerne og kommunerne har i fællesskab udarbejdet digitaliseringsstrategien - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Det betyder, at alle fra 1. november 2014 skal have en digital postkasse, og at al skriftlig kommunikation mellem dig og det offentlige bliver digital. I Ældrerådet ved vi, at det for mange ældre borgere er en udfordring at leve op til lovkravene om digitalisering. Derfor forventer vi af kommunen, at hele ældregruppen i Gribskov Kommune orienteres om digital kommunikation og mulighed for fritagelse. Fritagelse og information Vi arbejder for, at alle der ikke kan leve op til kravene, skal fritages men vi ønsker også, at dem der ikke ønsker at være digitale, skal fritages. Det skal registreres, hvem der er fritaget for digital kommunikation med det offentlige. Det skal også sikres, at alle, der ikke er fritaget, er klar over, at de er omfattet af kravet om digital kommunikation med det offentlige.

18 Besøg os på Oplev forskellen I Aleris glæder vi os over, at vi er en central aktør i Gribskov kommune. Vi har en ambitiøs målsætning om, at være den mest personlige og værdsatte virksomhed indenfor vores område. I Aleris er vi optaget af, at du skal opleve en forskel. Derfor har vi servicemindede og kompetente medarbejdere, som har fokus på dig og dine udfordringer. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og vi værner om vore værdier omtanke, professionalisme, engagement og nytænkning. Aleris prioriterer en respektfuld og åben dialog med dig, dine pårørende og kommunen og bidrager dermed til at skabe de bedste betingelser for et samarbejde til gavn for dig som borger. Har du lyst til at høre mere om Aleris aktiviteter i Gribskov kommune kan du kontakte: Kvalitetschef Karin Kappel på tlf eller mail Adm. Direktør Miriam Toft på tlf eller mail Aleris er en af Skandinaviens førende private omsorgs virksomheder. Aleris er en virksomhed med høj etisk standard og værdibaseret lederskab. Aleris Omsorg Gyngemose Parkvej 66, DK Søborg, Tlf , www. aleris.dk

19 Din lokale leverandør Vi yder professionel og nærværende hjemmepleje og sygepleje med respekt for dig og dine behov Græsted Hovedgade 8B 3230 Græsted Tel.: mail:

20 20 Den frivillige indsats Der har de seneste år været stor fokus på den frivillige indsats i alle dele af samfundet. Dette gør sig i særdeleshed gældende på ældreområdet, hvor frivillige kræfter løfter opgaver og tilfører ressourcer. Værdien af frivilligt arbejde på ældreområdet er uvurderligt og skal have positiv opmærksomhed. Vi vil arbejde for, at frivilligt arbejde skal være frivilligt altså må det ikke binde enkeltpersoner til faste opgaver eller tidspunkter. Desuden skal frivillige hænder og hoveder ikke bruges til opgaver, som kræver visitering eller professionel viden. Det skal sikres, at al frivillig indsats er forsikret forsvarligt. ;;;5<&3$&$%='*&5'> (

21 På de følgende sider kan du finde oplysninger om tiltag og tilbud inden for ældre området i Gribskov Kommune. 21

22 22 VIDSTE DU - Fremskudt visitation At Gribskov Kommune har en aftale med Nordsjællands hospital i Hillerød og Frederikssund om fremskudt visitation? Det betyder, at alle Gribskov Kommunes borgere inden hjemsendelse fra hospitalet bliver visiteret. Visitationen handler om at finde ud af, hvad du har brug for af hjælpemidler, træning og personlig pleje mv. Husk! - at du skal deltage i visitationen, og at det kan være en god idé at tage en pårørende med. Øvrige hospitaler Ved indlæggelse på andre hospitaler som f.eks. Rigshospitalet, Herlev og Gentofte har kommunen ikke en visitator placeret på selve hospitalet, og dialogen om dine behov efter endt hospitalsophold sker derfor via kommunens Center for Social og Sundhed. Det er som regel hospitalet, der kontakter kommunen ved udskrivelsen. Hvis du har brug for hjælp og ikke bliver kontaktet af kommunen, er du altid velkommen til selv at kontakte kommunen.

23 VIDSTE DU 23 Almindelig visitation Hvordan der almindeligvis visiteres til hjælp, pleje, mad, træning og kørsel i Gribskov Kommune? Hvis du kommer i en situation, hvor du får behov for hjælp, personlig pleje eller en anden form for støtte, er der mange muligheder i Gribskov Kommune. Alle former for hjælp gives, så du bedre kan klare hverdagen, hvis helbredet svigter. Visitationen afgør, om du kan få hjælp. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, skal du klage i henhold til den klagevejledning, der følger med. For at blive visiteret skal du henvende dig til: Center for Social og Sundhed Birkevang Gilleleje Tlf.: Telefontid Mandag-fredag kl Post Center for Social og Sundhed Rådhusvej 3 Postboks Helsinge Du vælger selv Hvis du får behov for hjemmehjælp eller madservice, har du mulighed for selv at vælge, hvilken virksomhed, der skal løse opgaven. Når du visiteres, kan du vælge mellem et antal godkendte leverandører. Du kan se leverandørerne på kommunens hjemmeside v. Klaus Mortensen Massør og Idrætsskade terapeut Larsensvej Græsted tlf:

24 24 VIDSTE DU Hvilke træningsformer, der visiteres til via Gribskov Kommune? Genoptræning efter hospitalsophold Der visiteres til genoptræning efter hospitalsophold jf. Sundhedsloven. Det er hospitalet, der har ansvaret for at udfærdige en genoptræningsplan, som kommunen skal sørge for bliver fulgt. HUSK! at få denne plan med når du udskrives. Træningen er gratis for dig. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Genoptræning uden hospitalsophold Har du brug for genoptræning uden at have været indlagt, så visiteres der jf. Serviceloven. Det er visitationen i kommunen, der vurderer og giver tilladelse til dette. Hvis du får afslag, kan du altid klage. Der følger en klagevejledning med dit afslag. Godkendes du til genoptræning, er træningen gratis. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Du skal dog betale en del af kørslen selv.

25 25 Vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning også kaldet hverdagsrehabilitering er en del af den hjælp og pleje, som du visiteres til, hvis du har svært ved at klare hverdagens opgaver selv. Træningen foregår i dit eget hjem og har til formål at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du kan klare dig længst muligt i dit eget liv. Du kan klage over visitering til træning/hverdagsrehabilitering, jf. klagevejledning. Selvtræning Selvtræning foregår på flere af kommunens plejecentre og tilbydes pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Du kan benytte plejecentrenes træningsfaciliteter og i prisen er inkluderet en obligatorisk instruktionstime. Du skal have et gyldigt selvtræningskort som udstedes af Center for Social og Sundhed. Ring på Tlf.: for aktuelle priser.

26 26 VIDSTE DU Flextur At du har mulighed for at benytte Flextur? Gribskov Kommune har indgået aftale med Movia trafikselskab, som betyder, at du kan blive hentet derhjemme og kørt, hvorhen du vil i de kommuner, som har en aftale om Flextur. Kørslen foregår fra kantsten til kantsten, hvilket betyder, at du ikke kan afhentes inde eller følges ind. Flextur kan bestilles på det tidspunkt, som du har behov for. Du har mulighed for at lave en fast aftale, hvis du ofte kører den samme tur. Med en fast aftale slipper du for at bestille kørsel hver gang. Det er vigtigt, at du husker at afbestille din tur, hvis du en dag ikke skal bruge den alligevel. Faste aftaler kan kun bestilles over telefon. Fakta om Flextur Alle kan benytte Flextur Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest 2 timer inden Flextur kan benyttes til alle former for kørsel Hvis du ikke er visiteret til kørsel af kommunen, betaler du selv for denne kørsel: I 2014 koster de første 10 km 24 kr. og de efterfølgende kilometre koster 6 kr. pr. km. Du får 10% rabat, hvis du bestiller på internettet. Du kan køre alle dage fra: kl til Du kan bestille din flextur på: eller ringe fra kl til på: Tlf.:

27 27 Gribskov Kommune Kommunen og de ældre Et vigtigt mål for Ældrerådet er, at Gribskov Kommune er en god kommune for de ældre. Som nævnt på de foregående sider arbejder vi på mange områder i dialog med politikere og forvaltning på, at forholdene bliver de bedst mulige for de ældre i Gribskov Kommune. Kommunen arbejder under stramme økonomiske vilkår, som vi ind i mellem oplever unødigt og uværdigt stramme. Ældrerådet er betænkelig ved de nye standarder for hjemmehjælp og er i løbende dialog med kommunen om dette. Det er vigtigt, vi investerer i fremtiden. Vi vil aktivt støtte ny udvikling inden for velfærdsteknologi og ikke mindst ser vi store muligheder i at investere massivt i forebyggende indsats.

28 Værd at vide om Gribskov Ældreråd ID.: 254 AD MEDIA

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Lejre. Ældreråd. Seniorguide

Lejre. Ældreråd. Seniorguide Lejre Ældreråd Seniorguide 2 Seniorguide - Praktiske oplysninger for seniorer i Lejre Kommune Ældrerådet har udarbejdet denne guide i håb om, at den vil være en hjælp for seniorer i Lejre Kommune. På de

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Information om. Valg til Seniorrådet

Information om. Valg til Seniorrådet Information om Valg til Seniorrådet November 2009 Hæftets indhold: Oversigt over orienterende møder Kort gennemgang af lovgivning Oversigt over arbejdet i Seniorrådet Regler og tidsplan for valgets afvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Udbud på ældreområdet i Gribskov

Udbud på ældreområdet i Gribskov Udbud på ældreområdet i Gribskov Erfaringer med konkurrenceudsættelse v. Steen Houmark Tidl. Sundhedschef i Gribskov nu ekstern konsulent Oktober/2012 Mobil. 41 82 82 00 mail. sh@de4vinde.net Relateret

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere