Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. Gribskov Ældreråd"

Transkript

1 Værd at vide om Gribskov Ældreråd

2 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende indsats Tilsyn og brugertilfredshed Demens og Plejehjem s3 s4 s7 s8 s10 s11 s13 s14 s15 Teknologisk udvikling s17 Den frivillige indsats s20 Vidste du... Fremskudt visitation s22 Almindelig visitation s23 Visiterede træningsformer s24 Flextur s26 Kommunen og de ældre s27

3 3 Gribskov Ældreråd Gribskov Ældreråd har udarbejdet denne brochure, for at du kan få større viden om vores arbejde, og om hvad du kan bruge Ældrerådet til. Du kan læse om, hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvilke sager der optager os i vores arbejde for de ældre borgere i Gribskov Kommune. Det er også vigtigt for os at fortælle om, hvad det vil sige at have et ældreråd, som taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for Ældrerådet har betydning for de resultater, vi opnår. Du finder også vores kontaktoplysninger, så du ved, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller har en sag, som du mener, vi skal behandle. Derudover indeholder brochuren en række oplysninger, som kan være vigtige for dig, som er over 60 år og bosat i kommunen. Vi håber, at du vil få gavn af brochuren! Med venlig Hilsen Gribskov Ældreråd

4 4 De bedst mulige vilkår Om Gribskov Ældreråd Det er vedtaget ved lov, at alle kommuner skal have et fungerende ældreråd. Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og Ældrerådet kan også selv henvende sig til kommunen med sager, der vedrører ældre i Gribskov Kommune. I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Ældrerådet er politisk neutralt og uafhængigt af organisationer, og derfor kan vi samarbejde med både politikere og forvaltninger for derved at styrke forholdet imellem kommunen og de ældre medborgere. Vi afholder møder mindst én gang om måneden, og det er i det forum, hvor størstedelen af vores høringssvar formuleres, og orientering om aktuelle ældrepolitiske spørgsmål foregår. I Ældrerådet bruger vi også møderne til at drøfte emner eller sager, som vi mener, er vigtige at sætte fokus på. Efter hvert møde udsender vi et referat, der kan læses på kommunens hjemmeside. Frivillig indsats Arbejdet i Ældrerådet er frivilligt, og vi er stærkt engageret i de opgaver, vi varetager. Alle medlemmer er pålagt tavshedspligt i de sager, der behandles. Vi arbejder ikke med personsager eller personalespørgsmål, og Ældrerådet kan ikke ændre en politisk beslutning. Ældrerådets medlemmer deltager aktivt i paraplyorganisationen Danske Ældreråd og er endvidere repræsenteret i Regionsældrerådet. Du kan læse mere om os på

5 5 Din stemme er vigtig Gribskov Ældreråd har syv folkevalgte medlemmer. Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år samtidig med valget til Byrådet. Alle borgere, der er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Din stemme har betydning for vores arbejde. Selv om du måske ikke har mulighed for at stille op som kandidat til Ældrerådet, når der er valg, er det meget vigtigt, at du benytter din mulighed for at stemme. Ved at stemme til valget, viser du desuden din opbakning til vores arbejde, og det er et stærkt signal til de lokale politikkere om, at vi har mandat til at tale de ældre borgeres sag. Medlemmerne af Ældrerådet i Gribskov har forskellig baggrund, og denne dynamik er med til at give forskellige perspektiver på vores arbejde og udfordre tankegange og holdninger. I Gribskov Ældreråd arbejder vi for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. vidste du at...? vi har et stort udvalg af mærkevarebriller, -solbriller og linser. vi tilbyder brilleabonnement betal dine briller over fx. 24 mdr. - uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi tilbyder All Inclusive briller, solbriller og linser til en fast lav pris pr. måned. uden udbetaling, renter* og gebyrer. vi samarbejder med Ældre Sagen og som medlem af Ældre Sagen får du altid 10%. Profil Optik Helsinge Østergade Helsinge tlf Gælder så længe vi samarbejder med Ældre Sagen og tilbyder brilleabn. og All Incl. *Samlede kreditomkostninger 0,-. Fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%.

6 6 I Gribskov Ældreråd arbejder vi målrettet for at sikre de bedst mulige vilkår for alle borgere, der er fyldt 60 år. Goliat Hvis nogen kan - Goliat kan!

7 7 Du er altid velkommen til at kontakte Gribskov Ældreråd Formand Torben Møgelhøj Stokkerupvej Græsted tlf.: Næstformand Inger Margrethe Lymark tlf.: Sekretær Annelise Torne Zinck tlf.: Kasserer Birthe Bille Hansen tlf.: Leif Dræbye tlf.: Else Hjortkilde tlf.: Webmaster Claus Sætter-Lassen tlf.: Højest ratede advokat på ADVOKATBISTAND I FORBINDELSE MED: - Oprettelse af testamente, gavebrev, familielån/overdragelser, ægtepagt, samejekontrakter mv. - Sager om dødsbobehandling eller blot en smule rådgivning angående bobehandling inden et møde i skifteretten. - Ejendomshandel: gennemgang af købsaftale, skødeskrivning/tinglysning, udarbejdelse af refusionsopgørelse. HJEMMEBESØG KAN ARRANGERES - Sager om separation/skilsmisse, samlivsophævelse, forældremyndighed, børn, bopæl. - Problemer med offentlige ydelser, tilskud, medicin. - SKAT. Enkeltstående konsultation og drøftelse af ovennævnte og andre emner er også en mulighed. ADVOKAT LO BREIDING Præstevejen Græsted Tlf.: (+45)

8 8 Forventninger og visioner Gribskov Ældreråds forventninger til den kommende periode er blandt andet baseret på det afgåede ældreråds erfaringer fra Vi vil i vores arbejde koncentrere os om en række områder, som vi kan se er udfordret, har behov for forbedringer eller kræver et øget politisk fokus. Gribskov Kommune står over for mange udfordringer på ældreområdet i de kommende år. Økonomien er, i lighed med mange andre kommuners, stram. Der er, eller kommer mange nye aktører inden for området; Byrådet, udvalgene, leverandører, ledere og råd (handicapråd og ældreråd). Dertil kommer en hastig udvikling inden for f.eks. hjemmehjælp og hjemmepleje, samarbejde i sundhedssektoren, velfærdteknologi, digitalisering, kvalitetsstyring og samarbejdsformer. På de følgende sider, vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for disse fokusområder: Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Forebyggelse Tilsyn og brugertilfredshed Digitalisering Velfærdsteknologi Demens Plejehjem Frivillig indsats

9 På de følgende sider vil vi beskrive vores tanker og visioner inden for vores fokusområder 9

10 10 Hospitalsområdet Der er mange holdninger til vores sundhedssystem, som det er i dag, men faktum er, at omkring en fjerdedel af alle borgere over 60 år indlægges på hospital i gennemsnit to gange hvert år. Det betyder, at en stor del af de ældre borgere kommer i berøring med sygehusvæsnet. Samspillet i indlæggelsesforløbene For at forebygge genindlæggelser og undgå overbelægning samt at gøre forløbet så trygt for borgerne som muligt, skal der kigges på kommunikationen og procedurerne fra indlæggelsen over behandlingen på hospital og til forberedelse til udskrivning samt den efterfølgende opfølgning. Kun ved optimal dialog og sammenhængskraft i hele indlæggelsesforløbet kan vi opnå forbedringer. Derfor mener vi i Ældrerådet, at det er vigtigt med en løbende dialog omkring samspillet i indlæggelsesforløbene.

11 11 Den aktiverende indsats I Gribskov Kommune har man indført en ny form for hjemmehjælp, der bygger på visionen om hjælp til selvhjælp. Det betyder, at en borger, der henvender sig til kommunen for at blive visiteret til hjemmehjælp eller hjemmepleje, i første omgang tilbydes en aktiverende træning. Målet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt og derved minimere borgerens behov for hjælp. I den forbindelse arbejdes der med som noget nyt med aktiverende træning, også kaldet hverdagsrehabilitering, i eget hjem. Vi er i Ældrerådet betænkelige ved denne form for hjælp og støtte, og vi vil nøje følge udviklingen med henblik på at sikre, at ingen ældre borgere får forringet deres personlige og praktiske hjælp eller stilles ringere i hverdagen.

12 12

13 13 Den forebyggende indsats Forebyggelse Den forebyggende indsats i forhold til de ældres sundhedstilstand er en vigtigt parameter for et aktivt og sundere liv. Desværre har det vist sig at være svært at påvirke borgernes holdning til de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Forebyggelseskommissionens betænkning og kommunens forebyggelsesstrategi har kun ført til beskedne resultater. Derfor vil vi i Ældrerådet arbejde for, at udvikle en forebyggelsesstrategi, der tager afsæt i motivation og information. Ældrerådet vil sætte fornyet og forstærket fokus på forebyggelse og opfordrer til, at der afsættes flere midler til forebyggelse end hidtil. Forebyggelse er en investering, der fører til livskvalitet og færre omkostninger til sygdom, pleje og omsorg. Den motiverende og informative indsats må især fokusere på at mindske risikoen for en række aldersbetingede sygdomme som KOL, forhøjet blodtryk, blodpropper, brystkræft, knogleskørhed, demens, influenza, grå stær, grøn stær og AMD (alderspletter på nethinden).

14 14 Tilsyn og brugertilfredshed I dag varetages tilsynet på plejecentrene i kommunen af Tilsynsenheden i Gribskov Kommune. Dette gøres ved et årligt uanmeldt besøg. Derudover fører Sundhedsstyrelsen ved Embedslægen tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger. Dette tilsyn gennemføres ligeledes ved, at embedslægerne hvert år gennemfører mindst ét uanmeldt besøg. Nye metoder I Ældrerådet oplever vi, at de uanmeldte kommunale tilsyn ikke gennemføres på hensigtsmæssig vis og bør gribes an på en ny måde. Vi opfordrer derfor til at lade dem udføre af en uafhængig instans. Ældrerådet mener også, at tilsynet skal omfatte borgere, der får hjælp i eget hjem. Derudover anbefaler vi, at brugertilfredshedsundersøgelser genoptages, og at de omfatter alle, der modtager mad, pleje og omsorg fra Gribskov Kommune. Vesterbrogade 6b 3250 Gilleleje Tlf.:

15 15 Demens Den største udfordring ved den stigende gennemsnitsalder er, at en større del af de ældste borgere bliver ramt af demens. Det er altid hårdt, når demens rammer, og tilværelsen ændres både for den demensramte, og for familie og venner. Det bliver nødvendigt at forholde sig til en stigende andel af demente både i eget hjem og på plejehjem. Derfor forventer vi, at der udarbejdes en demensplan for Gribskov Kommune. Dette er nødvendigt for at sikre optimale plejeforhold og tilbud til demensramte samt for at sikre tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Plejehjem Det stigende antal af demensramte borgere kan også få indflydelse på indretningen af såvel de eksisterende plejehjem som et nyt plejehjem. Derfor bør behovet for et nyt plejehjem løbende vurderes. Ældrerådet anbefaler, at man påbegynder planlægningen af etableringen af et nyt plejehjem. VI TAGER HÅND OM DIN FOD GRIBSKOV FODTERAPI Schiwesvej 3 A Græsted Jane Hermann Trine Thomsen Gitte Ludwigsen Tilskudsordning med sygesikringen og danmark

16 16

17 17 Teknologisk udvikling Velfærdsteknologi De senere år er der kommet et øget fokus på velfærdsteknologi i forbindelse med pleje og hjælp til ældre borgere. I Ældrerådet ved vi, at mange er nervøse for, om teknologien erstatter den personlige kontakt til personalet, og om velfærdsteknologien kan løse opgaverne godt nok. Effekten og nytteværdien Vi anbefaler, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvilke teknologier, der er i spil, og at man efterprøver effekten og nytteværdien af de enkelte teknologiske hjælpemidler. Herefter må det besluttes, hvad der skal arbejdes videre med, ud fra om det giver reel værdi for både personale og borgere. Der skal også være fokus på at den del af teknologien, der er afhængig af Internettet, ikke bliver hæmmet af en utilstrækkelig internet-infrastruktur i Gribskov Kommune. Digitalisering Regeringen, regionerne og kommunerne har i fællesskab udarbejdet digitaliseringsstrategien - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Det betyder, at alle fra 1. november 2014 skal have en digital postkasse, og at al skriftlig kommunikation mellem dig og det offentlige bliver digital. I Ældrerådet ved vi, at det for mange ældre borgere er en udfordring at leve op til lovkravene om digitalisering. Derfor forventer vi af kommunen, at hele ældregruppen i Gribskov Kommune orienteres om digital kommunikation og mulighed for fritagelse. Fritagelse og information Vi arbejder for, at alle der ikke kan leve op til kravene, skal fritages men vi ønsker også, at dem der ikke ønsker at være digitale, skal fritages. Det skal registreres, hvem der er fritaget for digital kommunikation med det offentlige. Det skal også sikres, at alle, der ikke er fritaget, er klar over, at de er omfattet af kravet om digital kommunikation med det offentlige.

18 Besøg os på Oplev forskellen I Aleris glæder vi os over, at vi er en central aktør i Gribskov kommune. Vi har en ambitiøs målsætning om, at være den mest personlige og værdsatte virksomhed indenfor vores område. I Aleris er vi optaget af, at du skal opleve en forskel. Derfor har vi servicemindede og kompetente medarbejdere, som har fokus på dig og dine udfordringer. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og vi værner om vore værdier omtanke, professionalisme, engagement og nytænkning. Aleris prioriterer en respektfuld og åben dialog med dig, dine pårørende og kommunen og bidrager dermed til at skabe de bedste betingelser for et samarbejde til gavn for dig som borger. Har du lyst til at høre mere om Aleris aktiviteter i Gribskov kommune kan du kontakte: Kvalitetschef Karin Kappel på tlf eller mail Adm. Direktør Miriam Toft på tlf eller mail Aleris er en af Skandinaviens førende private omsorgs virksomheder. Aleris er en virksomhed med høj etisk standard og værdibaseret lederskab. Aleris Omsorg Gyngemose Parkvej 66, DK Søborg, Tlf , www. aleris.dk

19 Din lokale leverandør Vi yder professionel og nærværende hjemmepleje og sygepleje med respekt for dig og dine behov Græsted Hovedgade 8B 3230 Græsted Tel.: mail:

20 20 Den frivillige indsats Der har de seneste år været stor fokus på den frivillige indsats i alle dele af samfundet. Dette gør sig i særdeleshed gældende på ældreområdet, hvor frivillige kræfter løfter opgaver og tilfører ressourcer. Værdien af frivilligt arbejde på ældreområdet er uvurderligt og skal have positiv opmærksomhed. Vi vil arbejde for, at frivilligt arbejde skal være frivilligt altså må det ikke binde enkeltpersoner til faste opgaver eller tidspunkter. Desuden skal frivillige hænder og hoveder ikke bruges til opgaver, som kræver visitering eller professionel viden. Det skal sikres, at al frivillig indsats er forsikret forsvarligt. ;;;5<&3$&$%='*&5'> (

21 På de følgende sider kan du finde oplysninger om tiltag og tilbud inden for ældre området i Gribskov Kommune. 21

22 22 VIDSTE DU - Fremskudt visitation At Gribskov Kommune har en aftale med Nordsjællands hospital i Hillerød og Frederikssund om fremskudt visitation? Det betyder, at alle Gribskov Kommunes borgere inden hjemsendelse fra hospitalet bliver visiteret. Visitationen handler om at finde ud af, hvad du har brug for af hjælpemidler, træning og personlig pleje mv. Husk! - at du skal deltage i visitationen, og at det kan være en god idé at tage en pårørende med. Øvrige hospitaler Ved indlæggelse på andre hospitaler som f.eks. Rigshospitalet, Herlev og Gentofte har kommunen ikke en visitator placeret på selve hospitalet, og dialogen om dine behov efter endt hospitalsophold sker derfor via kommunens Center for Social og Sundhed. Det er som regel hospitalet, der kontakter kommunen ved udskrivelsen. Hvis du har brug for hjælp og ikke bliver kontaktet af kommunen, er du altid velkommen til selv at kontakte kommunen.

23 VIDSTE DU 23 Almindelig visitation Hvordan der almindeligvis visiteres til hjælp, pleje, mad, træning og kørsel i Gribskov Kommune? Hvis du kommer i en situation, hvor du får behov for hjælp, personlig pleje eller en anden form for støtte, er der mange muligheder i Gribskov Kommune. Alle former for hjælp gives, så du bedre kan klare hverdagen, hvis helbredet svigter. Visitationen afgør, om du kan få hjælp. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, skal du klage i henhold til den klagevejledning, der følger med. For at blive visiteret skal du henvende dig til: Center for Social og Sundhed Birkevang Gilleleje Tlf.: Telefontid Mandag-fredag kl Post Center for Social og Sundhed Rådhusvej 3 Postboks Helsinge Du vælger selv Hvis du får behov for hjemmehjælp eller madservice, har du mulighed for selv at vælge, hvilken virksomhed, der skal løse opgaven. Når du visiteres, kan du vælge mellem et antal godkendte leverandører. Du kan se leverandørerne på kommunens hjemmeside v. Klaus Mortensen Massør og Idrætsskade terapeut Larsensvej Græsted tlf:

24 24 VIDSTE DU Hvilke træningsformer, der visiteres til via Gribskov Kommune? Genoptræning efter hospitalsophold Der visiteres til genoptræning efter hospitalsophold jf. Sundhedsloven. Det er hospitalet, der har ansvaret for at udfærdige en genoptræningsplan, som kommunen skal sørge for bliver fulgt. HUSK! at få denne plan med når du udskrives. Træningen er gratis for dig. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Genoptræning uden hospitalsophold Har du brug for genoptræning uden at have været indlagt, så visiteres der jf. Serviceloven. Det er visitationen i kommunen, der vurderer og giver tilladelse til dette. Hvis du får afslag, kan du altid klage. Der følger en klagevejledning med dit afslag. Godkendes du til genoptræning, er træningen gratis. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere dig til genoptræning, kan kommunen hjælpe med kørsel. Du skal dog betale en del af kørslen selv.

25 25 Vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning også kaldet hverdagsrehabilitering er en del af den hjælp og pleje, som du visiteres til, hvis du har svært ved at klare hverdagens opgaver selv. Træningen foregår i dit eget hjem og har til formål at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du kan klare dig længst muligt i dit eget liv. Du kan klage over visitering til træning/hverdagsrehabilitering, jf. klagevejledning. Selvtræning Selvtræning foregår på flere af kommunens plejecentre og tilbydes pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Du kan benytte plejecentrenes træningsfaciliteter og i prisen er inkluderet en obligatorisk instruktionstime. Du skal have et gyldigt selvtræningskort som udstedes af Center for Social og Sundhed. Ring på Tlf.: for aktuelle priser.

26 26 VIDSTE DU Flextur At du har mulighed for at benytte Flextur? Gribskov Kommune har indgået aftale med Movia trafikselskab, som betyder, at du kan blive hentet derhjemme og kørt, hvorhen du vil i de kommuner, som har en aftale om Flextur. Kørslen foregår fra kantsten til kantsten, hvilket betyder, at du ikke kan afhentes inde eller følges ind. Flextur kan bestilles på det tidspunkt, som du har behov for. Du har mulighed for at lave en fast aftale, hvis du ofte kører den samme tur. Med en fast aftale slipper du for at bestille kørsel hver gang. Det er vigtigt, at du husker at afbestille din tur, hvis du en dag ikke skal bruge den alligevel. Faste aftaler kan kun bestilles over telefon. Fakta om Flextur Alle kan benytte Flextur Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest 2 timer inden Flextur kan benyttes til alle former for kørsel Hvis du ikke er visiteret til kørsel af kommunen, betaler du selv for denne kørsel: I 2014 koster de første 10 km 24 kr. og de efterfølgende kilometre koster 6 kr. pr. km. Du får 10% rabat, hvis du bestiller på internettet. Du kan køre alle dage fra: kl til Du kan bestille din flextur på: eller ringe fra kl til på: Tlf.:

27 27 Gribskov Kommune Kommunen og de ældre Et vigtigt mål for Ældrerådet er, at Gribskov Kommune er en god kommune for de ældre. Som nævnt på de foregående sider arbejder vi på mange områder i dialog med politikere og forvaltning på, at forholdene bliver de bedst mulige for de ældre i Gribskov Kommune. Kommunen arbejder under stramme økonomiske vilkår, som vi ind i mellem oplever unødigt og uværdigt stramme. Ældrerådet er betænkelig ved de nye standarder for hjemmehjælp og er i løbende dialog med kommunen om dette. Det er vigtigt, vi investerer i fremtiden. Vi vil aktivt støtte ny udvikling inden for velfærdsteknologi og ikke mindst ser vi store muligheder i at investere massivt i forebyggende indsats.

28 Værd at vide om Gribskov Ældreråd ID.: 254 AD MEDIA

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017

Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Genoptræning Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Formålet med genoptræningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du genvinder dine færdigheder i så høj grad

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Velkommen til Holbohave

Velkommen til Holbohave Velkommen til Holbohave 2 Holbohave er et tilbud til dig, der er borger i Gribskov Kommune Holbohave er et dagtilbud beliggende i naturskønne omgivelser i Blistrup. Huset er nyrenoveret med værksted og

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder i

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Formålet med træningen er, at du har et selvstændigt og aktivt liv, så længe som muligt. Målet er, at du vedligeholder dine færdigheder

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD

1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 1 Assens Ældreråd Praktiske oplysninger til ældre i Assens Kommune ÆLDRERÅD 2 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til Assens ældreråd 4 Assens ældreråd 5 Valg af ældreråd 6 Kommunens ældrepolitik 7 Samarbejde

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014

De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 De forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2014 Center for Velfærd & Omsorg Lejre Kommune Forebyggende hjemmebesøg handler om borgerens trivsel Denne rapport handler om Lejre Kommunes arbejde med forebyggende

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140. Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusophold Sundhedslovens 140 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140 Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Greve Seniorråd Fredag den 29.04.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Kirsten Andersen (næstformand) Sigurd Arnfred

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere