INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET REFERAT"

Transkript

1 INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB OG INSTITUT FOR BIOSCIENCE ROSKILDE AARHUS UNIVERSITET Referat af møde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i Roskilde Torsdag d. 25/ kl. 13:00 til 14:30 i D1.46 REFERAT Tilstede: Niels Kroer, Karin Rosengaard Pedersen, Christian Moniers, Dorethe W. Jensen, Gert Asmund, Lars Renvald, Anne Winding, Tina Thane, Birgit Groth, Bernd Münier. Fraværende: Bo Riemann, Henrik W. Madsen, Axel Egeløv, Bjarne Jensen, Lene Bruun, Ingela Dahllöf, Jacob K. Nøjgaard, Morten Hildan. AMO, Roskilde Aarhus Universitet Referent: Karin Rosengaard Pedersen. Dato: 12. september 2011 Ref: KRP Side 1/5 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Godk. af dagsorden 3. Arbejdsmiljøinfo fra institutledere, Bo Riemann og Niels Kroer 4. Arbejdsmiljøinfo fra Karin Rosengaard Pedersen 5. Aktionslisten fra AMU Roskilde se bilag vedhæftet 6. Arbejdsmiljøinfo fra AMG-erne ATMI Lab/kontor i D-fløj ATMI Målest./Kampagner MAR AM AM/MAR Feltarbejde MIMI Lab./kontor i B-fløj MIMI/ATMI Lab./kontor i C-fløj SEK,HR,FORS,IT,SYS Værksted 7. Evt. Referat 1. Valg af ordstyrer Niels Kroer blev valgt 2. Godk. af dagsorden Dagsorden godkendt. AU HR Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø, Sjælland Aarhus Universitet Frederiksborgvej Roskilde Tlf.:

2 Side 2/5 3. Arbejdsmiljøinfo fra institutledere, Bo Riemann og Niels Kroer Niels Kroer havde været til institutledermøde i Aarhus. Han kunne fortælle at der bliver nedsat et AU interim (midlertidigt) -hovedarbejdsmiljøudvalg (Formand for dette udvalg er udpeget til at være Jørgen Jespersen fra det tidl. DJF), Udvalget vil komme med rammer for den fremtidige arbejdsmiljøorganisationsstruktur, og så vil der senere på året blive udmeldt, at der skal afholdes valg af arbejdsmiljørepræsentanter i hele AU, og at der skal udpeges ledelsesrepræsentanter. Som den foreløbige udmelding er, kan vi lidt selv vælge pt., om vi vil ændre lidt på arbejdsmiljøstrukturen i institutterne, eller vi vil beholde den nuværende struktur. Vi aftalte at beholde de mennesker, vi lige nu er i AMO, med en forståelse af at Institut for Miljøvidenskab nu er bestående af AMG-erne: ATMI lab./kont. D-fløj ATMI målest./kamp. MIMI/ATMI lab./kont. C-fløj MIMI lab./kont. B-fløj SYS Og Institut for Bioscience, her i Roskilde, nu er bestående af AMG-erne: MAR lab./kont. AM lab./kont. AM/MAR felt. Herudover må SEK/HR/FORS/IT informeres om at Bernd nu kun varetager SYS. Såfremt der er personer, der har arbejdsmiljøproblemer må dette tages op i Det Nationale Center for Miljø og Energi/Det Administrative Center i Roskilde under Faculty og Science and Technology og Værkstedet må ligeledes høre herunder. Værkstedets repræsentant vil dog stadig være en del af den nuværende AMO i Roskilde, da vi har aftalt at beholde den nuværende AMO struktur i Roskilde. 4. Arbejdsmiljøinfo fra Karin Rosengaard Pedersen Karin bekræftede det Niels havde refereret om og fortalte yderligere at Karin pr. d. 1/ er indtrådt i en stilling under AU HR i enheden Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø hvor Karin, sammen med Lars Asmussen fra det gamle DJF, skal sidde i Arbejdsmiljø frontoffice for institutterne under AU. Karins stilling er udviklingskonsulent i arbejdsmiljø. Team Arbejdsmiljø i OA består desuden af 4 backoffice arbejdsmiljøkonsulenter: Anders Kragh Moestrup, Iben Skrydstrup, Jacob Søndergaard Jensen, og Minica M. Fernandez (barselsvikar for Karina K. Wogensen). Dette betyder også at Karin ikke længere kan være i funktionen som daglig sikkerhedsleder i huset, men at arbejdet må fordeles mere mellem arbejdsmiljøgrupperne i huset. I en overgangsfase vil hun selvfølgelig stadig være fungerende som daglig sikkerhedsleder, men dette vil blive mere og mere koordinerende og mindre udførende.

3 Side 3/5 AMO i Roskilde vil få mere at vide, om den kommende AMO under AU, og hvordan Karin kan hjælpe huset fremadrettet, lige så snart det bliver mere klart. 5. Aktionslisten fra AMU Roskilde se bilag vedhæftet Aktionslisten blev gennemgået og den nye aktionsliste er vedhæftet referatet til sidst. 6. Arbejdsmiljøinfo fra AMG-erne ATMI Lab/kontor i D-fløj Træningselastikker er købt og nogle personer efterlyser lidt mere pædagogisk vejledning, i hvordan man bruger elastikkerne. Karin har hørt andre sige tilsvarende, men hun henviser til video-vejledningen, som udførligt underviser i de øvelser, der er på plakaten. Derudover kunne Christian informere om at skærmbrillelinket på AU s side ikke virker. Karin har snakket med arbejdsmiljøteamet, og aftalt at vi bruger en gammel rekvisition og tager den med til Synoptik eller Dansk Erhvervsoptik. Alle SKI-aftaler er ophørt, og der arbejdes på en ny AU-aftale med et par optikere ATMI Målest./Kampagner Intet nyt. Ingen fra gruppen tilstede MAR Dorete har konstateret at der er kommet færre telefoner i laboratorierne. Hans siger det ikke bliver anderledes. Karin vil følge op på det i forbindelse med, hun alligevel opdaterer nødtelefonvejledningen AM Alt er ok i AM, ikke noget nyt at fortælle AM/MAR Feltarbejde Lars fortalte at de jo kom med en ny håndbog til Sikkerhed ved feltarbejde i Grønland. Den er på Bazaren, og Karin kunne fortælle, at der er sat personer til at oversætte den til engelsk. Karin følger op på fremdriften af det MIMI Lab./kontor i B-fløj En person havde været ude for et uheld med sprøjt i øjet, som der er fulgt op på, og personen har ingen mén. Her er også købt træningselastikker. Ellers er der travlt med oprydning af gamle giftige stoffer, som ved registreringen af giftige stoffer blev fundet meget gamle og klar til at blive kasseret. Det er et stort arbejde for Birgit og Tina, og Marianne Sletting (Sikkerhedsrådgiver) har også brugt meget tid på at hjælpe med at lave affaldsdeklarationer og beskrivelser af, hvordan de skal bortskaffes. Det kan ikke bare komme i en tønde mærket Z-affald m. en seddel på indhold, som vi har kunnet gøre efter gammel kemikalielovgivning.

4 Side 4/5 Yderligere kunne Tina fortælle om at de har undersøgt hvilke handsker, der kan bruges til at arbejde med Chloroform. 4H virker kun i 10 min., så skal der arbejdes med stoffet over en hel dag, skal der bruges en helt anderledes type handske, der koster 818 kr. for et par MIMI/ATMI Lab./kontor i C-fløj Birgit havde intet yderligere at tilføje, men arbejder med det samme som Tina SEK,HR,FORS,IT,SYS Har fået lavet solafskærmninger, men grundet den ikke så solrige sommer, er det svært at fastslå effekten. Bernd mangler pt. en arbejdsmiljøledelsesrepræsentant, da OBH ikke længere er her, men vi må pt. sige, at han må læne sig op ad de andre AMG-er i Institut for Miljøvidenskab, hvis der er brug for hjælp. Karin lover at kontakte Lis H. Bak om, at Bernd ikke længere kan varetage de øvrige gamle afdelinger SEK/HR/FORS/IT. Derudover kunne Bernd fortælle, at der bliver en aflåst portindgang til DMU ØST med kodelås, men Bernd vil gerne høre ad, hvordan der sikres at redningspersonel kan få adgang til bygningen? Karin har snakket med Allan Vestbjerg Pedersen, og fundet at der er helt styr på sagerne. Der bliver sat en instruktion op på hegnet, og alle som skal have adgang til bygningen vil få kode-adgang, og portvagten er også blandt dem, der har adgang, så de kan hjælpe redningspersonel. Enhver der i fremtiden i arbejdstiden vil ind ad hegnet, skal blot følge vejledningen på hegnet, som vil fortælle at man skal ringe op, hvorefter man får fat i en person, der lukker en ind Værksted Intet nyt. Ingen fra gruppen tilstede. 7. Evt. Christian: AMG-en kører, men hvad med det psykiske arbejdsmiljø? Niels siger, at vi forventer, det vil komme hurtigst muligt på plads lige så snart ledelsen er på plads. Tina efterlyser mere synlighed i de fremadrettede arbejdsmiljøtiltag i den årlige skriftlige arbejdsmiljødrøftelse, der lovgivningsmæssigt skal foreligge. Karin har efter mødet fulgt op på nødtelefoner og portvagt og 112 opkald. 112 opkald: Når du ringer 112 på en fastnettelefon, får du (som i gamle dage) fat i portvagten, som hjælper 112-opkaldet videre og guider redningspersonel. Bruger du en mobil vil du få direkte kontakt til 112-alarmen. Nødtelefon: Når røret på en nødtelefon (mærket med NØDTELEFON AK- TIV EFTER 10 SEK.) tages af i 10 sek. vil der gå en alarm til omstillingen, som så vil snakke med dig og/eller sende en udvalgt nødtelefonperson ud til dig, og du vil blive hjulpet.

5 Side 5/5 Portvagt: Hvis du skal ringe til portvagten, skal du nu ringe , da vi ikke længere er på fælles omstilling. Ny aktionsliste fra mødet den 25/ Emne Ansvarlig Status /opgave til udførelse a KRP undersøger om den nye lov om arbejdsskadesikring i Grønland også gælder for medarbejdere ansat ved DMU, KRP skal skrive et brev til arbejdsskadesstyrelsen for at få skriftligt svar tilbage. KRP Mail sendt til AT d. 4/7-11. Svar modt. om videre behandling d. 6/7-11. Rykket telefonisk d. 18/8-11: AT call center har rykket igen til den/de pers. de har sendt mailen til. AT har svaret at dette er et spørgsmål til Arbejdsskadestyrelsen. Har modt. svar fra Arbejdsskadestyrelsen, at vi vil få svar i uge 35. Vi har modtaget svar d. 29/ Medarbejdere fra AU er sikret efter lov om arbejdsskadesikring ( den danske arbejdsskadesikringslov) under b KRP sørger for at sikkerhedshåndbogens kap. 1 Arbejdsmiljøorganisationen bliver opdateret med de 2 nye formænd for AMU. Kurt Nielsen dir. formand for AMU i Roskilde og Christian Kjær formand for AMU i Silkeborg. Lægges på bazaren. udsendelser til Grønland. KRP Er gjort, men trænger til ny opdatering med nye navne igen. Udskydes til næste møde grundet nærværende AMO-strukturændring.

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 30. ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst!

PR FILEN LEDER: Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008. God læselyst! PR FILEN Nyhedsbrev Nr. 1 2007/2008 LEDER: Kvalitativ vurdering S. 2-3 Ingen genansættelse S. 4 Kontraktudformning S. 5 Konflikten på Egnsmuseet Færgegården Lønfakta S. 6 DALF Kampagne S. 6 S. 7 Kalender

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere