Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til budget Ændringerne er vedtaget af BR den 1. oktober og BUU skal vedtage udmøntning af ændringerne. Tabellen er delt op sådan, så man kan se ændringerne fordelt på målgruppe (bevillingsområde) og i forhold til om ændringen skyldes en eller stigende profil fra tidligere budgetår. Langt de fleste ændringer gennemføres i budget 2016 på baggrund af de gældende budgetfordelingsmodeller på de enkelte områder. Efter tabellen er beskrevet de dele af udmøntningen, som medfører eventuelle bemærkninger og beslutninger. Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2016 den 29. april. Områder Kategori Ny tekst Administration Konsolidering af telefoni- og dataaftaler -0,4 Udbud af fællessystemer -0,1 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd -0,1 Indkøb ,1 Genforhandling af eksisterende SAS institute aftale i KK 0,0 Reduktion af etableringspris for SMS Token 0,0 Printerkonsolidering 0,0 Digital kommunikation - Citizen ,0 Skærmkommunikation - Citizen ,0 0,0 SmartBetaling - Citizen ,1 stigende profil Omlægning af opgaveløsning i administrationen -4,3 Ottiliavej - effektiv kvadratmeter udnyttelse (budgetaftale 2015) -3,6 Tycho Brahes Alle effektiv arealudnyttelse (budgetaftale 2015) -0,9-0,7 Citizen: Fra fysisk til digital post -0,4 Citizen: Udvidelse af den centrale telefonplatform -0,2 Citizen: GIS Digitale kort -0,2 Citizen: Fra fysisk til digital post ,2 Citizen: Styrket Borgerkontakt ,0 Citizen: Unified Communications 0,0 Administration Total -7,0-4,3 Dagtilbudsområdet Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området -9,9-5,1 Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitspris ved nyanlæg -4,9-5,3

2 Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet -5,0-5,0 Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet -3,0-2,5 Omlægning af Udflytterbørnehaver -2,8-2,3 Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner -2,1 intern omstilling Måltal for konkrete er på dagområdet -20,0-10,0 Tildelt fra intern omstilling til fortsat sommerferieåbent 11,6 Tildelt fra intern omstilling til finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg 15,2 Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme -1,3 Indkøb ,8 Konsolidering af telefoni- og dataaftaler -0,6 SmartBetaling - Citizen ,1-0,3 Printerkonsolidering -0,3 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd -0,1 Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser -0,1 Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler -0,1 Reduktion af etableringspris for SMS Token -0,1 Digital kommunikation - Citizen ,1 Skærmkommunikation - Citizen ,0 Tildeling Dagpasning, fastholde service, tidlig indsats 45,0-10,0 Udløb af bevillinger UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) -11,7 UÆ100 Sikker by - udvidelse af klubbernes åbningstider -2,5 Æ139 Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede -1,9 Æ104 Bevægelsesteams (budgetaftale 2012) -1,1 stigende profil Ansættelse i klyngen -10,5 Digitale daginstitutioner -3,7 Omlægning af små og deltidsåbne institutioner -0,4-2,0 Ændret socioøkonomi i København -1,3 Ophør af ordningen "Pasning af eget barn" -1,0 Dagtilbudsområdet Total -13,6-42,5 Sundhed Ny teamsammensætning på store tanlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker -0,6-2,1 Centralisering af telefoni -0,9-0,9 Mindre administrative opgaver og ledelse i børne- og ungdomstandplejen -1,3 Konsolidering af telefoni- og dataaftaler -0,2 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd -0,1 Indkøb ,1 Printerkonsolidering 0,0 Digital kommunikation - Citizen ,0 Side 2 af 9

3 Tildeling Normstormerne 0,5 Seksuel sundhed 0,6 Sundhed Total -2,1-3,0 tværgående Ændret indkøbsadfærd -6,1-2,0 Bedre styring af centrale puljer -3,1-0,9 Reduktion i områdernes bufferpuljer -3,7 personaletilpasning i områderne -3,0 Halvering af puljen til personlig assistance -1,2-1,6 Intern drift -0,6-0,6 Husleje i områderne -0,2 tværgående Total -14,7-8,3 Undervisningsområdet Afvikling af særlige profilskoler og udskolingsdynamoer uden prioritering til vidensdeling -6,4-9,0 Omprioritering og af undervisningen i dansk som andetsprog -4,1-5,7 2-sproget undervisning -3,0-5,4 Måltal for konkrete er på skoleområdet -3,4-4,2 Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler -1,4-1,9 Skolemad (EAT) reduktion i muligheden for tilskud -2,0 Modtagelsesklasser -0,2-1,5 Prisstigning på skolemad -1,0 Ungdomsskolen - afskaffe Ungdomsskolens medfinansiering af valgfagsundervisning -0,9 Lykkebo Skole - Turn Around -0,8 Måltal for Sangskolen -0,2-0,5 Pædagogisk IT-besparelse på centralbevillingen -0,5 Effektivisering på Pædagogisk IT - Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion -0,5 Ungdomsskolen - samling af administrative opgaver -0,4 Måltal for Musikskolen -0,1 Måltal for Billedskolen -0,1 Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT) -1,0 1,0 Sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole 0,0 Effektivisering på pædagogisk IT- besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126-0,2 0,2 Sammenlægning af Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole 0,0 intern omstilling Måltal for konkrete er på skoleområdet -7,9-11,7 Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme -1,1 Side 3 af 9

4 Indkøb ,7 Justering af effektbidragsbetaling -0,5 Printerkonsolidering -0,2 CPR konsolidering -0,1 Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler -0,1 Konsolidering af telefoni- og dataaftaler -0,1 SQL-konsolidering -0,1 Digital kommunikation - Citizen ,1 Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser 0,0 Skærmkommunikation - Citizen ,0 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 0,0 Reduktion af etableringspris for SMS Token 0,0 Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift 0,0 Tildeling Ungdommens Uddannelsesvejledning 3,5-3,5 Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring 0,2 Styrket indsats mod radikalisering - en styrkelse af VINKs arbejde med radikaliseringstruede og radikaliserede borgere 0,2 0,2 Svømning i åbent vand 0,4 Madspildsprojekt under åben skole 0,5 Klimaambassadøruddannelsen 0,7 Styrkelse af naturfaglig undervisning 1,0 Styrket indsats mod radikalisering - demokratisk dannelse, folkeskole/biblioteker 0,7 0,3 Tale/hørelærere 1,2 Åben Skole 2,5-0,8 Produktionsskolerne 3,0 Skoler, til indfasning af skolereformen 35,0 Udløb af bevillinger Æ89 kvalitet i folkeskolen - dygtigere lærere/sommeruniversitet (budgetaftale 2012) -9,5 Vikardækning AP Møllers fond -5,1 Æ90 Ungeområdet - produktionsskoler - driftstilskud -4,8 UÆ3 Praktikpladser -4,6 Æ101 Folkeskolereform - læringsmiljøer uden for folkeskolen -4,1 Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (budgetaftale 2012) -3,8 Æ98 Kvalitet i folkeskolen - bedre ledere (budgetaftale 2012) -2,7 Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (budgetaftale 2012) -2,7 Æ109 Multibane - underhuset (budgetaftale 2012) -0,5 Æ108 Ung til ung hatecrimes (budgetaftale 2012) -0,5 stigende profil Pulje og budgetposter -0,6 Ændret socioøkonomi i København -0,5 Side 4 af 9

5 Undervisningsområdet Total -26,2-44,1 fritid Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet -5,6-5,6 Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet -0,4-2,4 Besparelse på klubbers aktivitetspulje -2,3 intern omstilling Nyt serviceniveau på fritidsområdet -10,0-14,8 fritid Total -18,3-22,8 specialområdet Harmonisering af serviceniveauet på specialskoleområdet -5,7-8,0 Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler -2,1-2,9 Center for specialundervisning for voksne (CSV) -1,6 2-sproget undervisning -0,4-0,8 Børnecenter København -0,9-0,2 Omprioritering og af undervisningen i dansk som andetsprog -0,1-0,1 Indkøb ,2 Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme -0,1 Printerkonsolidering -0,1 Konsolidering af telefoni- og dataaftaler 0,0 Digital kommunikation - Citizen ,0 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 0,0 Reduktion af etableringspris for SMS Token 0,0 specialområdet Total -11,3-12,0 Hovedtotal -93,2-137,1 Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området (- 9,9 mio. kr. i 2016 og yderligere -5,1 mio. kr. i 2017 og frem) Effektiviseringen indhentes ved at reducere rammen for åbningstid på 0-6 års området med 1 time fra en ramme på timer til en ramme på timer. Pladsprisen reguleres så institutionerne kompenseres for en gennemsnitlig åbningstid på 49 timer mod tidligere 50 timer. Da åbningstiden skal besluttes af forældrebestyrelsen vil implementeringen af den reducerede åbningstid ske i et samarbejde mellem den enkelte klynge og forældrebestyrelsen. Fritidshjem og KKFO indgår ikke i forslaget, da fritidshjem og KKFO ved Side 5 af 9

6 overgangen til folkeskolereformen har fået ændret deres åbningstid og ikke længere ligger indenfor intervallet timer. Desuden implementeres en ny bevillingsmodel. Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet (-5,0 mio. kr. i 2016 og yderligere -5,0 mio. kr. i 2017 og frem) Der er i dag bedre mulighed end tidligere for at omlægge driftsmæssige dyre pladser til billigere pladser uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet. Det skal ses i lyset af, at udbygningen af kapaciteten på 0-5 års området. Derudover vil Fremtidens Fritidstilbud frigøre kapacitet, som kan udnyttes på 0-5 års området. Selvom der er udbygget 0-5 års kapacitet de sidste år, så er der stadig i udvalgte byområder i København behov for at udbygge yderligere pladser for fremadrettet at sikre pasningsgarantien i København. Der følges op på, hvordan udskiftningen af pladser over året er foregået (opsigelse af lejemål og erstatning med andre, udvikling i kompensationsordninger mv.) Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner (-2,1 mio. kr. i 2016 og frem) Forvaltningen arbejder ud fra to kriterier i tilpasningen. Belægning og geografisk placering. På denne baggrund vil forvaltningen samle børnene fra de steder med lavest belægning. De berørte områder vil blive inddraget i processen. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en konkret sag omkring tilpasningen. Omlægning af udflytterbørnehaver (-2,8 mio. kr. i 2016, yderligere - 2,3 mio. kr. i 2017 og yderligere -2,3 mio. kr. i 2018) Forvaltningen fremlægger i starten af 2016 forslag til, hvilke konkrete institutioner der skal omlægges. I implementering vil indgå flere elementer, som primært vil give besparelser på kørselsudgifter og på husleje; 1) Flere institutioner kører til samme udflytterbørnehave og kan derved benytte samme bus til transport. 2) At udflytterdelen nedlægges på institutioner, som allerede har plads nok til at børnene kan blive på hjeminstitutionen i København. 3) Institutioner der kører langt vil blive flyttet til institutioner tættere på København. 4) Institutioner som i dag har dyre 3. mandslejemål, reetableres tættere på København. Bevilling til kommunale profilskoler, lokale profilskoler og udskolingsdynamoer fjernes fra og med skoleåret 2016/2017 (-6,4 mio. kr. i 2016 og yderligere -9,0 mio. kr. i 2017). Den nuværende bevilling erstattes delvist ved oprettes seks kompetencecentre, som har til formål at fremme, at inspiration på udvalgte områder breder sig videre til de øvrige skoler i kommunen. Side 6 af 9

7 Centrenes indsatser knyttes til forvaltningens øvrige supportarbejde. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde d. 29.april 2015 i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2016, at der skaloprettes seks nye kompetencecentre i København. Forslaget var en del af beslutningen om at fjerne bevillingen til de kommunale profilskoler, lokale profilskoler og udskolingsdynamoer. Kompetencecentrene skal bl.a. tilbyde andre skoler vejledning, sparring, inspiration og aktionslæringsforløb. Ydelserne skal være let tilgængelige for lærere og ledere. Udover at arbejde ift. enkeltskoler og dermed bringe gode idéer og erfaringer med sig, skal kompetencecentrene oprette og understøtte netværk på tværs af skolerne. Det enkelte Kompetencecenter kan delvis frikøbe lærere inden for centrets felt fra andre skoler, således at de nødvendige kompetencer i så høj grad som muligt er til stede og tilgængelige. Udvælgelsen af skoler til kompetencecentre sker i perioden frem til januar måned Alle skoler bliver orienteret om muligheden for at blive kompetencecenter. De skoler der melder sig, vil indgå i en dialog med forvaltningen, hvor der sker en forventningsafstemning ift. opgaven. Direktionen træffer beslutning om, hvilke skoler der bliver kompetencecenter, og hvor længe, på hvilket område. Kompetencecentrene bliver valgt ud fra en helhedsvurdering, der blandt andet omfatter vurdering af fagligt niveau, herunder faglige resultater og veluddannede medarbejdere med relevante linjefag, erfaring inden for det givne kompetenceområde, motivation, organisering, ledelsesfokus og formidlingsevner. Kompetencecentrene vil blive valgt i januar måned Centrene vil begynde i august måned Forvaltningen vil løbende evaluere kompetencecentrene i forhold til efterspørgsel, behov og effekt. Formålet er at sikre, at kompetencecentrene til stadighed fungerer som faglige fyrtårne inden for de valgte områder. Afskaffelse af tosproget undervisning (-3,4 mio. kr. i 2016 og yderligere -6,2 mio. kr. i 2017 og frem) Ændringen indebærer, at der ikke længere bevilges penge til skolerne til tosproget undervisning varetaget af tosprogede lærere. Implementeringen af besparelsen på tosproget undervisning vil ske ved, at lærerne vil blive opsagt fra deres nuværende stillinger eller får reduceret deres timetal. Modtagelsesklasser mere effektiv organisering (-0,2 mio. kr. i 2016 og -1,5 mio. kr. i 2017 og frem) Der foretages i 2016 kun en mindre reduktion af budgettet, som kan håndteres som følge af faldende aktivitetstal. Forslaget implementeres fuldt ud fra budget Implementering af forslaget vil blive Side 7 af 9

8 indarbejdet i Projektet Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse, som arbejder med ny struktur for modtageklasser og herunder også budgettildelingsmodel. Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler (-2,1 mio. kr. i 2016 og yderligere -2,9 mio. kr. i 2017 og frem) Antallet af tomme pladser skal reduceres, for at opnå en lavere enhedsomkostning pr. elev. Forslaget indebærer for det første, at afregningsmodellen ændres, så der i stedet for 5 pct., afregnes med et bånd på 2 pct. Forvaltningen vil endvidere drøfte med specialskolerne, hvordan den kan optimere den centrale styring, så normeringen af skolerne i højere grad følger den faktiske aktivitet. Tidlig indsats i Arbejdsmiljø København mod sygefravær (-1,3 mio. kr. i 2016 og frem) Indsatsen finansieres via puljen til intern omstilling jævnfør forvaltningens gennemgang af status for økonomien i bilag 2 Halvering af puljen til personlig assistance (-1,2 mio. kr. i 2016 og yderligere -1,6 mio. kr. i 2017) Puljen ophører fra Effektiviseringen sikres ved at halvdelen af puljen til personlig assistance disponeres til sbidraget, og at den resterende del af midlerne fordeles på den almindelige elevsats og udmeldes til skolerne med virkning fra skoleåret 2016/17. Ophør af puljen medfører, at skolerne slipper for den administrative opgaver at udarbejde ansøgninger til puljen, og mere fleksibelt kan anvende midlerne. Harmonisering af serviceniveauet på specialskoler (5,7 mio. kr. i 2016 og yderligere 8,0 mio. kr. i 2017) På baggrund af en benchmarkanalyse af udgiftsniveauet mellem København og de øvrige store kommuner, er i budgettet besluttet at gennemføre en besparelse på kat. 4 specialskolerne, Strandparkskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken og Fensmarkskolen. Forvaltningen har inddraget specialskolelederne i udmøntningen af besparelsen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at specialskolerne som helhed indenfor rammerne af Folkeskoleloven fra skoleåret 2016/17 bliver omfattet af samme regler vedr. personalebindinger, som gælder for de almene folkeskoler. Det betyder, at hele specialskoleområdet fra skoleåret 2016/17 vil have fuld selvforvaltning i forhold til den understøttende undervisning, så længe de holder sig inden for Folkeskolelovens rammer. I forbindelse med implementering af Tidlig Indsats og Inklusionspakken blev der foretaget en veksling af lærere til andet uddannet personale (BUU 5. december 2012 ( ). På kat. 4 specialskolerne blev 15 pct. af lærerne således erstattet af andre Side 8 af 9

9 faggrupper, fx pædagoger, ergoterapeuter, en musikterapeut m.m. Skolelederne foreslår, at de fremadrettet bliver frigjort fra bindingen om læreruddannet personale. Skolelederne ønsker mulighed for at kunne ansætte personale med flere uddannelser, hvilket vil give frihed til selv at vælge, om det skal være flere hænder eller en anden særlig faggruppe der er behov for i situationen Side 9 af 9

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2 Bevillinger der udløber til budget 2016 Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer.

Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer. Forslagene i dette bruttokatalog er opdelt i tværgående

Læs mere

Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016

Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016 I nedenstående

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og

Læs mere

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen

1. Uddybning af løsningsafsnit om baggrund og principper i modellen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom Teknisk bilag til indstilling om ny bevillingsmodel for kommunale STU-pladser. Formål og opbygning af bilaget I afsnit 1 uddybes baggrunden og principperne

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1: Uddybning af budget 2015 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling 20-01-2015 Sagsnr.

Læs mere

Tidligere års budgetforslag (Stigende profiler) - reperiodiseret Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 2,00 3,11 0,00 0,00 5,11

Tidligere års budgetforslag (Stigende profiler) - reperiodiseret Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 2,00 3,11 0,00 0,00 5,11 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 13-04-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Tabel 1: Budgettildelinger til børn og ungeområdet i budget 2018 (2018 p/l) Nr. Drift (mio. kr.) Total

Tabel 1: Budgettildelinger til børn og ungeområdet i budget 2018 (2018 p/l) Nr. Drift (mio. kr.) Total KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 15. september 2017 Sagsbehandler Stine Grangaard Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2018 I tabel 1 nedenfor ses en oversigt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Tabel 1. Samlede løsningsforslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område Nr.

Tabel 1. Samlede løsningsforslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område Nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 08-02-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af

Læs mere

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

B2016. Effektiviserings -forslag

B2016. Effektiviserings -forslag B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Hvor forslagene er revideret siden budgetseminaret fremgår dette med gul markering.

Hvor forslagene er revideret siden budgetseminaret fremgår dette med gul markering. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne-

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 247 Overgang til børnehave ved 2,10 år I forbindelse med den seneste strukturtilpasning i 2012, blev strukturen ændret, så børn tilbydes børnehaveplads i den måned de bliver 2 år og 11 måneder.

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Tabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr.

Tabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center NOTAT Bilag 4. Bevillinger der udløber fra januar 2018 Udløb af bevillinger i 2018 55,4 mio. kr. I 2018 udløber bevillinger

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen. Overblik over kompetenceudvikling

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen. Overblik over kompetenceudvikling KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Overblik over kompetenceudvikling 1. Baggrund I forlængelse af BUUs temadrøftelse om dygtige ledelser, der blev afholdt den 23.11.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

BILAG 67 VANLØSE SKOLE

BILAG 67 VANLØSE SKOLE BILAG 67 VANLØSE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vanløse Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere