Det grafiske overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det grafiske overblik"

Transkript

1 Folkeskolereformen

2 Det grafiske overblik

3 Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28) 4.-6.klasse: 33 timer om ugen (30) 7.-9.klasse: 35 timer om ugen (33) Flere timer, primært i dansk og matematik, men også natur og teknik, praktisk/musiske fag, engelsk fra 1. klasse og styrkelse af 2. fremmedsprog Styrket efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere Fuld linjefagsdækning i 2020 Regelforenkling i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, klasselæreropgaven, pædagogiske råd gøres frivillige og holddannelsesregler lempes.

4 Understøttende undervisning Understøttende undervisning som et nyt begreb. Eleverne kan være sammen på tværs af alder/niveau og med lærere, pædagoger og andre voksne Indeholder bevægelse/motion, lektiehjælp og faglig fordybelse I Viborg vil vi også bruge Understøttende undervisning til at understøtte vores indsatsområder Matematik Naturfag Læsning

5 Overgangsordning fra Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015 Frem til næste valg: Faglig fordybelse og lektiehjælp gøres frivillig for eleverne Faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen Hvis lektiehjælp fravælges, så reduceres minimumstimetallet med 2 timer i indskoling, 3 timer på mellemtrin og 2 timer i udskoling

6 Proces i Viborg Kommune

7 Proces

8 Proces

9 Løft af kommunale serviceudgifter Hvad får vi forærende?* De kommunale serviceudgifter løftes med 407 mio. kr. fra 2015 og frem (½-års effekt i 2014) Kommunernes udgangspunkt er forskelligt Eksempler på merudgifter: Undervisningstillæg Overhead Tilskud til frie grundskoler Viborg Kommune (1,6%) 2014: 3,2 mio. kr. 2015: 6,4 mio. kr.

10 Ekstraordinært løft af bloktilskuddet* Kommunernes vilkår for implementering af reformen er forskellige Derfor løftes bloktilskuddet ekstraordinært med 600 mio. kr. i en overgangsperiode Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer Ø&I ministeriet udarbejder relevante kriterier udmelding i august) Skoleår 2011/12 O05 reduceret m 8% Viborg Kommune (1,6%) 2014: 4,8 mio. kr. 2016: 9,6 mio. kr. 2015: 9,6 mio. kr. 2017: 4,8 mio. kr.

11 Afbureaukratisering* understøtter omprioritering Skolebiblioteksfunktion Pædagogiske råd gøres frivillige Mere fleksibel klasselærerfunktion Enklere styring af timetallet Viborg Kommune (1,6% af 100 mio. kr.) 2014: 0,8 mio. kr. 2015: 1,6 mio. kr. og giver kommunalt råderum Holddannelse Fælles ledelse Friere rammer for organisering af skolebestyrelse Kvalitetsrapporter

12 Mere tid sammen med børnene* Lærernes arbejdstid omprioriteres Lærerne underviser i gns. 2 klokketimer mere om ugen indenfor den almindelige arbejdstid Omprioriteringen understøttes af afbureaukratisering De frigjorte timer undervisning undervisning og understøttende

13 Hvordan skabes der plads til de nye timer?* Timer Undervisningstimer efter reform Frigjorte ressourcer fra SFO Ændret anvendelse af lærernes arbejdstid Undervisningstimer i dag Hertil kommer: - Udgangspunkt i vejledende timetal - Forældrebetalingsandel SFO - Afbureaukratisering - 60-års-reglen

14 Frigjorte ressourcer i fritidstilbud* En sammenhængende skoledag betyder færre timer i fritidsordning eller klubtilbud (1,2 mia. kr.) Potentialet i SFO, klubtilbud og fritidshjem afhænger af: - Forældrebetalingsandel - Dækningsgrad - Normeringen Viborg Kommune (1,6%) 2014: 9,6 mio. kr. 2016: 19,2 mio. kr. 2015: 19,2 mio. kr. 2017: 19,2 mio. kr.

15 Centrale fokuspunkter i den kommende budgetlægning* Afstanden mellem faktisk undervisningstimetal og det nye timekrav i reformen Lærernes undervisningsandel SFO (kapacitet, normeringer, forældrebetalingsandel) Hvordan håndteres forældrebetaling fremadrettet? Helhedsskolen en anledning til at sammentænke skole og fritidstilbud (Beslutning om personale-sammensætning Beslutning om hvordan de nye rammer ift. holddannelse udnyttes bedst muligt)

16 Potentialet for effektivisering* Lærernes forberedelsestid Fra regler Til behov fag og erfaring Særlige opgaver og samarbejde Prioritering af tid til fx lærersamarbejde, klasselærere og skolebiblioteker Nyt lærerarbejde Digitalisering af forberedelse og efterbehandling Kollektiv forberedelse Organisering af skoledagen Den sammenhængende skoledag skal indrettes smart - bedre udnyttelse af pauser og holddeling

17 Specialundervisning Målsætning Specialundervisningsområdet er omfattet af de samme målsætninger om at løfte kvaliteten som almindelige folkeskoleelever Udgangspunktet er modellen. Dispensationsregler videreføres efter reformen Helhedsskole og specialundervisningsområdet 2/3 af eleverne er omfattet af fritidstilbud, hvor tiden kan omprioriteres til understøttende undervisning Flere institutioner har allerede sammenhængende skoledage Reformen er en anledning til at sammentænke skole og SFO, hvis det ikke er allerede er sket

18 Skoleledelse Skolelederne og forvaltningschefernes kompetencer skal løftes som led i en styrket pædagogisk ledelse - styre gennem mål og evalueringer Som led i indsatsen afsættes en statsligt finansieret pulje til efteruddannelse af ledere på 60 mio. kr. i Viborg Kommune (1,6%) : ca. 1 mio. kr.

19 Fuld kompetencedækning* Der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 til mio. kr. fordeles direkte på baggrund af elevtallet i kommunen. Niveauet for kompetencedækning skal hæves fra 80 pct. i dag til mindst 85 pct. i 2016, og mindst 90 pct. i Målsætning om 95. pct. kompetencedækning i 2020 drøftes i Partsudvalg drøfter pejlemærker for anvendelse, kommunerne træffer endelig beslutning Viborg Kommune (1,6% af ca. 700 mio. kr.) : 11,2 mio. kr.

20 Fuld kompetencedækning* Kristendom Natur/teknik Historie Samfundsfag Billedkunst Geografi Hjemkundskab Håndarbejde Biologi Idræt Matematik Sløjd Engelsk Musik Dansk Fransk Tysk Fysik/Kemi 17% 22% 22% 34% 34% 40% 36% 36% 45% 48% 48% 45% 49% 54% 51% 51% 58% 56% 57% 28% 23% 30% 26% 30% 32% 62% 50% 43% 36% 35% 34% 32% 30% 25% 31% 22% 32% 20% 38% 17% 37% 15% 32% 15% 35% 14% 39% 10% 33% 9% 35% 9% 37% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Linjefagsuddannelse Kompetancer svarende til linjefag Andre kompetancer

21 Spørgsmål/kommentar

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler

Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lokalaftale om arbejdstid og løn på almenskoler Lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 2013/2014 1 Indledning Målet med aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere