Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole"

Transkript

1 Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1

2 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER.. FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 BESPARELSER KONTO 51 SKOLER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 4 BESPARELSER KONTO 53 FRITID... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 5 BESPARELSER KONTO 59 TILSKUD... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2

3 Konto 4 Socialområdet B-2013 FR-2013 B-2014 Reduktion B-2014 Reduction i pct Fripladser på daginstitutionsområdet Sum Fripladser , Fælles indsats på børne- og ungeområdet , Hjælpeforanstaltninger , Plejeophold Døgninstitutionsophold , Familiebehandling , Familiernes Hus Sum Børn & ungeområdet , Hjemmeboende handicappede børn Aktiviteter handicappede børn Institutionsanbringelse i Grønland Børn Institutionsanbringelse i Danmark Børn Sum Handicapområdet ,0 Konto 4 Social området Konto 5 Undervisning og kultur B-2013 FR-2013 B-2014 Reduktion B Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Reduction i pct Fritidshjem , Integrerede institutioner Dagpleje Sum Daginstitutioner , Den kommunale skole , Pædagogisk/Psykologisk rådgivningskontor , Kollegier og skolehjem Sum Skoleområdet , Fritidsundervisning , Fritidsklubber/Skolepasning , Kultur- og folkeoplysning , Forsamlingshuse Sum Fritidsvirksomhed , Tilskud til idrætsformål ,9 Sum Tilskud til kultur og fritidsformål ,9 Konto 5 Undervisning og kultur

4 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE Der foreslås en reduktion af budgetønsker på konto 41 området på i alt 7,0 millioner. Vedr. konto besparelse på 1,6 mio. kr. er forvaltningen opmærksom på, at midlerne oprindeligt er afsat til tværfaglig udvikling og projekter. Vi kan imidlertid konstatere, at der ikke har været målrettede projekter konteret her, og fastholder anbefalingen om at midlerne for så vidt angår 2014 reduceres med 1,6 mio. kr. Der er på konto bevilliget 2,2 millioner og der er i 2013 brugt 29 % af det bevilliget, så her kan der også bespares 1.0 million. Det er en konto hvor bla. Kan bevilliges pædagogiske rejser, hvor man besøger det anbragte barn (tilsyn) rejse ledsager for et barn, efterskoleophold, projektture osv. Besparelserne på konto skal opnås ved at genforhandle eller opsige aftalen med Mælkebøtten, hvor vi ved at der er udgifter på tomme pladser og der vil kunne sparres ca. 1.5 millioner. Vedr. konto besparelse på 0,9 mio. kr. har vi ingen forventning om at denne besparelse vil have en negativ påvirkning af det nuværende tilbud i Børne- og Familiecentret i Nuuk. Vi ser, at vi kan lave besparelsen som et led i den synergi, man i 2014 vil kunne koble sammen med Familiernes hus. Her vil vi arbejde på at skabe en større tværgående effekt ved at få flere af vores kræfter/tiltag til at arbejde ind i hinanden. Der vil på konto 41-07, Familiernes hus blive en besparelse på 2,0 millioner i 2014, da processen med rekrutteringen og kompetence udviklingen til huset, ikke vil løbe op i 5,0 millioner i BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER Der foreslås reduktion af budgetønsker på konto 50 på i alt 3,0 mio. kr. Den planlagte ændring i ledelsesstrukturen forudsættes gennemført indenfor budgetrammen. Der ønskes en analyse med bredere overblik over kapacitet på de forskellige pasningsområder. Denne analyse fremlægges ved udgangen af 2013, og skal indeholde rationeler på ikke under 2 mill. Kr. Der skal spares min. 1,0 mio. kr. på nedbringelse af restancer vedr. forældrebetaling. Dette vil kræve en målrettet indsats på tværs mellem flere afdelinger. Overført til central konto. 3 BESPARELSER KONTO 51 SKOLER Der foreslås reduktion af budgetønsker på konto 51 på i alt 10,8 mio. kr. Heraf reduceres MISI med en ramme på 0,3 mio. kr. i lønsum. På den kommunale skole reduceres med 10,5 mio. kr. i 2014 stigende til 17,1 mio. kr. i Denne forskel skyldes, at de fleste reduktioner realistisk set først slår igennem ved starten af et nyt skoleår medio 2014 og dermed får helårsvirkning fra Udmøntning af reduktionerne. Stillinger 5/12 ad budgetåret 2014 Stillinger Hele budgetåret 2015 Budget 2016 Holddannelser Nuuk byskoler 6,7 2,7 9,4 3,8 0 Konsekvenser af besparelserne Reduktion på 6,7 lærerstillinger vil kunne findes ved naturlig afgang i 2014; men i 2015 må det ske ved afsked. Fra 1/ vil der være 5000 timer til holddannelse udover det lovbestemte. Hvilket svarer til 1 4

5 Elevudgifter (drift) Elevværdi på 3300 (fra 3600) 1,2 Elevværdi på 3300 (fra 3600) 0 0 ugentlig lektion pr. klasse i Nuuk by. Konsekvenser kan holdes på et minimum ved, at pålægge skolerne udelukkende at bestille lærebøger og undervisningsmaterialer i Inerisaavik/ Ilinniusiorfik. Ad - og masterudd. 2,5 1, Reduktion på 2.5 lærerstilling vil kunne findes ved pålagt reduktion i den planlagte overtid. Besparelsen vil kunne give anledning til kommentarer fra lærernes fagforening. Sammenlæsning af årgange i bygder og Ittoqqortoormiit Justering af timetillæg til det aftalebestemte minimum Lærernes arbejdsseminar (minus 1 dag) 1,5 0,6 2,1 0,8 0 4,5 1,0 3,2 1,3 0 1,9 0, stillinger i forvaltningen 2 stillinger 1,1 0 0 Kvalitetsudviklere 0,75 0,3 1 0,4 AKT lærere 1 lærer 0,4 1,2 0,5 0 Generel lønbesp. løse overtimer 4 1, Mindre vedligeholdelse 0 0,1 0 0,1 0 I alt 24,9 10,5 16,9 6,9 Samlet reduktion 10,5 17,4 0 0 Reduktion på 1,5 og 2,1 lærerstillinger kan eventuelt begrænses ved omlæggelse af fuldtids timelæreransættelser til ansættelser på deltid. Reduktion på 4,5 og 3,2 lærerstillinger må overvejende ske ved afsked. Reduktionen på 1,9 lærerstilling kan findes ved pålagt reduktion i den planlagte overtid. Reduktionen på 2 stillinger sker ved afsked. Reduktionen på 0,75 lærerstillinger sker ved afsked. Reduktionen på 1,5 lærerstillinger sker ved afsked. Reduktionen på 4 lærerstillinger må findes ved afsked. I forbindelse med de store renoveringer på ASK, USK og NUUS er behovet for mindre vedligeholdelse stærkt reduceret. Bemærk! Det forventes at reduktionen af stillinger sandsynligvis for hovedpartens vedkommende kan gennemføres ved naturlig afgang pr. 1. august BESPARELSER KONTO 53 FRITID Samlet fremlægger afdelingen følgende forslag til reduktioner for konto 53 og 59 på i alt 7 mio. kr. i forhold til ønsket budget 2014: Konto Fritidsundervisning Harmonisering ,- kr. Konto Registreringssystem ,- kr. Kursus ,- kr. 5

6 Konsulenter Vedligehold klubber Nyt normeringsnøgletal Juniorklub i Paamiut tilpasning til belægning NUIF sponsorater Fælleskonto ungdomsklubber Konto MIA sommerlejr Nuuk MIA sommerlejr andre byer Rammebesparelse Sct. Georgs samt forslag på konto ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. 5 BESPARELSER KONTO 59 TILSKUD Konto Rammebesparelse Tilskud haller, rejser m.m ,- kr. Uddybende notat fra Fritidsafdelingen vedr. ovenstående besparelser på konto 53 og 59 foreligger. Økonomiudvalget indstiller: - at Budget 2014 på konto 53 og 59 fastholdes på samme niveau som budget at yderligere 8 mio. kr. tilføres Økonomiudvalgets dispositionskonto - disse kan søges frigivet af Udvalget for Børn, Familie og Skoler efter, at retningslinier for tilskud m.m. er udarbejdet og godkendt politisk. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17., 19. og 21. oktober - at budgettet for summen af Fritidsvirksomhed (konto 53-01, 53-03, 53-06, 53-07) samt Tilskud til idrætsformål (konto 59-03) i 2014 fastsættes til niveauet for budget Derudover tilføres Økonomiudvalgets dispositionskonto 8 mio. kr. Efter indstilling fra ressortudvalget kan midlerne overføres til fritidsområdet mod, at der udarbejdes klare retningslinjer på området Forvaltningen opfordres til at undersøge muligheden for fondsfinansiering af nogle ferieophold. Forvaltningen skal afklare den organisatoriske og driftsmæssige placering af Sct. Georges Gilde. 6

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere