ȁrsrapport s\01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ȁrsrapport 2014. s\01"

Transkript

1 ȁrsrapport 2014 s\01

2 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com Grafisk Design Wy

3 Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07 Om ALECTIA s\08 ALECTIA-Fonden s\10 Vores historie s\11 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 Ledelsesberetning s\14 Divisioner s\20 Corporate Social Responsibility s\36 Forskning og udvikling s\37 Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse s\37 Regnskabsberetning s\40 s\03 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance aktiver s\60 Balance passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\62 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse, bestyrelse og selskabsoplysninger Ledelse s\74 ALECTIA A/S Bestyrelse s\75 ALECTIA-Fonden Bestyrelse s\77 Selskabsoplysninger s\78

4 s\04

5 Ledelsesberetning s\05

6 s\06 DTU Life Science og Bioengineering ALECTIA er byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA leder bl.a. opførelsen af en ny stor forskningsbygning på m 2. Foto: Skovkvarteret ALECTIA er projekterende ingeniør på et nyt boligkvarter i Ørestad Syd, hvor der skal bygges 65 række huse og 110 lejligheder i 5-9 etager. Familieboligerne vil blive opført med grønne tage og forskudt i forhold til hinanden. Visualisering: Polyform

7 Velkommen ALECTIA har i 2014 forsat sin udvikling baseret på den retning og strategi, der blev lagt i Effekten af de initiativer, der blev startet i 2013, samt det øgede aktivitetsniveau afspejles i den realiserede resultatfremgang. Den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat. Vi har i løbet af 2014 arbejdet med en række initiativer, der skal sikre, at vi øger indtjeningen, styrker tilstedeværelsen inden for vores fokusområder og understøtter, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som har medvirket til, at ALECTIA fortsætter sin positive udvikling. Jesper Mailind s\07»den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat.

8 Om ALECTIA s\08 ALECTIA er en af Danmarks førende ingeniør- og rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø.»med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Aarhus Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU og USK¹, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores omkring 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og Ascot i England. ¹ * Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 s\09 Dokk1, Aarhus Havn Den 16. januar 2014 var der rejsegilde for Dokk1, det kommende hovedbibliotek, borgerservice og automatiske parkeringsanlæg på havnen i Aarhus. Med Dokk1 får Aarhus en bygning og en institution i verdensklasse, der både skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne. ALECTIA har været rådgiver på projektet og bidraget med en bred, tværfaglig vifte af byggetekniske ydelser. Foto: Carlsberg, Myanmar I forbindelse med opførelsen af Carlsbergs nye bryggeri i Myanmar har ALECTIA assisteret med on-site projektledelse fra de første jordarbejder over teknisk specifikation, udbud og indkøb til installation af procesudstyr.

10 ALECTIA-Fonden s\10 ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, som indebærer, at vi løbende har op til fire ph.d.-studerende tilknyttet firmaet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.- projekterne, som udvælges i samarbejde med firmaets ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens, og som kan understøtte firmaets strategiske mål. Fonden har de seneste år ikke foretaget væsentlige uddelinger, idet fondsbestyrelsen har ønsket at reformulere sin uddelingsstrategi og reservere støttemidlerne til det eller de formål, fondsbestyrelsen måtte beslutte sig for. Fonden har som resultat af denne proces besluttet at koncentrere sin støtte til projekter, som tillige kan styrke firmaets synlighed, øge kendskabet til firmaet blandt ingeniører og ingeniørstuderende samt understøtte ALECTIAs image som en attraktiv arbejdsplads. Første aktivitet i 2015 vil foregå i samarbejde med DTUs diplomingeniørafdeling og være fokuseret på støtte til en ny praktikantordning.»fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland.

11 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har udviklet virksomheden til at blive en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på flere internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA i I dag er ALECTIA således ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af hygiejniske produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø såvel som vand, energi og miljø. OPKØB Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb, som har transformeret virksomheden til en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på de internationale markeder: 2005 DANBREW 2006 DANSK ARBEJDSMILJØ OG BYGGERIETS ARBEJDSMILJØCENTER DANMARK 2007 JOBLIV DANMARK, WATERTECH OG MA PROJECT 2008 PENBORN TECHNICAL SERVICES (LONDON) 2009 MAERSK CONSTRUCTION (TIDLIGERE DEL AF LINDØ BYG A/S) OG TANO FOODCON GROUP 2011 s\11 LOGISYS OG HEALTHY COMPANY

12 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 i mio. kr Nettoomsætning 623,0 601,2 595,3 575,9 574,8 Egenproduktion 546,0 517,4 496,3 494,6 505,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 38,9 17,4 (16,0) 8,7 21,4 Resultat af primær drift (EBIT) 27,4 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 Resultat før skat 6,2 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 Årets resultat 5,5 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 Foreslået udbytte 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 Likvider incl værdipapirer 79,8 72,2 54,4 74,9 66,8 Aktiver i alt 333,8 306,0 306,3 333,2 331,3 Investeringer i materielle anlægsaktiver 5,7 1,5 4,0 0,7 3,9 Egenkapital 109,1 102,6 100,6 120,4 140,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 44,6 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) Frit cash flow 39,6 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin 6,2% 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% Overskudsgrad EBIT margin 4,4% 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% Overskudsgrad, resultat før skat 1,0% 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% Egenkapitalens forrentning 5,2% 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% Likviditetsgrad 1,7 1,8 1,7 1,9 2,2 Soliditetsgrad 32,7% 33,5% 32,9% 36,1% 42,3%

13 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad s\13 mio. DKK ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% ,0% Nettoomsætning Overskudsgrad Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 5% 0% -5% -10% -15% -20% Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

14 Ledelsesberetning s\14 ALECTIA har i 2014 videreført de initiativer, der blev påbegyndt i 2013, samt gjort yderligere tiltag for at transformere ALECTIA til en sund virksomhed igen. Målsætningen er, at ALECTIAs indtjening bliver på niveau med branchen i Danmark, og at vores markedstilstedeværelse øges. Fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer.»fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. ÅRETS RESULTAT Resultatet for 2014 af ALECTIAs egne aktiviteter er meget tilfredsstillende og viser en betydelig fremgang i forhold til de foregående år. Resultatet er skabt gennem større effektivitet, omkostningsreduktioner og et øget aktivitetsniveau. Sidstnævnte skyldes bl.a. stigende aktivitet inden for byggeri i Danmark, men også øget aktivitet hos flere af ALECTIAs industrikunder. Omsætningen er i 2014 øget med 3,6 % og egenproduktionen med 5,5 %. Resultatet af den primære drift er forbedret med DKK 18,0 millioner til DKK 27,4 millioner, svarende til en EBIT-grad på 4,4. Vi har i det forløbne år set et øget aktivitetsniveau i byggesektoren i Danmark, specielt på erhvervs- og boligområdet, samt en vækst i efterspørgslen på rådgivningsydelser i den farmaceutiske industri. Vi har vundet en del strategisk vigtige projekter for både nye og eksisterende kunder. Disse inkluderer projekteringen af Carlsbergs nye hovedkontor, havnebadet i Odense og en række boligprojekter og -renoveringsopgaver i hovedstadsområdet, bl.a. på Amager, i Carlsbergbyen og i Nordhavnskvarteret. Vi fortsætter med at levere rådgivningsydelser til vores kunder på nationalt og internationalt plan inden for procesindustrien, bl.a. til flere større bryggerikoncerner, Novo Nordisk, Arla og Danish Crown. Vi har fortsat vores arbejde med grundvandskortlægning, naturgenopretning og klimasikring, og vi har videreført vores store tilstedeværelse inden for arbejdsmiljø og relaterede sundheds- og ledelsesydelser. Vi står ved indgangen til 2015 med en styrket ordrebeholdning og udsigt til et godt aktivitetsniveau i 2015.

15 Gigantdatacenter på DTU Risø Det kommende gigantdatacenter på DTU Risø sætter nye standarder for rentabel varmegenindvinding og høj energieffektivitet. Når datacenteret er fuldt udbygget, vil det levere 6 gange mere overskudsvarme, end DTU Risø selv kan nå at forbruge, og man arbejder derfor på at finde en rentabel forretningsmodel for videresalg af overskudsvarme, f.eks. til fjernvarmeanlæg. ALECTIA er rådgiver på projektet. s\15 Axeltorv 2, København EjendomsSelskabet Norden opfører et nyt spektakulært byggeri på Axeltorv i hjertet af København. Byggeriet skal indeholde både cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på projektet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

16 s\16 Sterilcentraler på Herlev og Rigshospitalet ALECTIA er totalrådgiver på opførelsen af to regionale sterilcentraler i Region Hovedstaden. Sterilcentralerne placeres på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet. Konceptet for sterilcentralerne er banebrydende og indebærer automatisering af stort set alle tunge og ensidige gentagne arbejdsprocesser. Visualisering: C.F. Møller Naturgenopretning ved Gram ALECTIA har siden 2008 bistået Naturstyrelsen med naturgenopretning ved Gram. Som rådgiver har vi blandt andet etableret meter nyt vandløb uden om Gram Slotssø, hvorved der genskabes adgang for fisk og andet dyreliv til 100 km vandløb øst for Gram. Projektet blev afsluttet i 2014, da Miljøministeren åbnede for det nye forløb af Gram Å.

17 REGNSKABSTALLENE I HOVEDTRÆK FOKUS PÅ RESULTATFORBEDRING OG FREMTIDIG VÆKST s\17 Nettoomsætningen for 2014 var DKK 623 millioner, svarende til en vækst på 3,6 % i forhold til Resultatet af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) var DKK 38,9 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 21,6 millioner. EBITDA-margin blev på 6,2 % i 2014 mod 2,9 % i Resultatet før skat udgjorde DKK 6,2 millioner i 2014 mod DKK 5,2 millioner i 2013, og årets resultat udgjorde DKK 6,2 millioner mod DKK 2,0 millioner i Der er i året skabt en pengestrøm fra driften på DKK 44,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 25,9 millioner i forhold til Årets resultat før skat på DKK 6,2 millioner er påvirket af ALECTIAs deltagelse i interessentselskabet Rådgivergruppen DNU, som yder arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Interessentselskabet forventer et underskud i den resterende byggeperiode, og ALECTIA har taget sin del af dette underskud i regnskabsåret Ledelsen vurderer årets samlede resultat som tilfredsstillende. Ledelsen har i det forløbne år haft fokus på dels at forbedre indtjeningen, dels at skabe grundlaget for fremtidig vækst. Med den målsætning, at ALECTIA skal være en rådgivende ingeniørvirksomhed med en indtjening på niveau med branchen, har der været fokus på opgavetilførsel, effektivitet og omkostningsniveau. Egenproduktionen er vokset med 5,5 %, og vi har i løbet af året nået vores mål om, at alle virksomhedens divisioner skal være profitable. Med en EBIT-procent på 4,4 er vi godt på vej til at nå branchestandarden. Det primære fokus har som i året før været på transparens, drift og eksekvering. Vi har i årets løb fået styrket ledelsesrapporteringen og den finansielle transparens, og vi har taget væsentlige skridt mod en bedre systemunderstøttelse af forretningen. ALECTIA har i årets løb valgt at udskifte virksomhedens ERP-system, SAP, med Deltek Maconomy, som i højere grad er målrettet til at understøtte en projektorienteret virksomhed. ERP-implementeringen vil være tilendebragt i løbet af første halvår 2015, og på samme tidspunkt vil selskabets IT-arkitektur og -infrastruktur være opgraderet.

18 s\18 RISIKOSTYRING Vi søger i ALECTIA systematisk at identificere, imødegå og afdække de risici, der er forbundet med forretningen. Risikostyringen foregår både på det operationelle og finansielle plan. Vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. Disse værktøjer kombineres med projektledelse og systematisk projektovervågning relateret til risikoklasse. Vi vil fortsætte med at have fokus på at integrere disse værktøjer og processer i driften i de kommende år.»vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. FORTSAT STYRKELSE AF LEDELSEN PÅ FLERE NIVEAUER Vi har fortsat vores arbejde med at sikre, at vi har de rigtige ledelsesmæssige kompetencer i ALECTIA. Vi har gennemført en omfattende træning af alle ALECTIAs afdelingsledere via programmet Hverdagsledelse for at sikre, at alle er fortrolige med de værktøjer, der er nødvendige for at agere professionelt som leder. Vi har endvidere rekruttereret en række nye mellemledere på område-, afdelings- og projektniveau. Endelig er ledelsen af to af ALECTIAs divisioner blevet styrket. Nanna Bjørner er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs division Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø. Nanna Bjørner kommer fra en stilling som Director Public Sector hos konsulentvirksomheden Valcon og har tidligere været underdirektør i Rambøll Management samt adm. direktør for Rambøll Management i Sverige. Nanna Bjørner bibringer betydelig erfaring inden for forretningsudvikling og salg af konsulentydelser mod den offentlige sektor. Torben Franch er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs aktiviteter inden for vand, miljø, klimasikring og energi. Torben Franch har en solid baggrund inden for flere dele af forsyningssektoren baseret på sit tidligere virke som rådgiver til sektoren, bl.a. inden for forretningsudvikling. Torben Franch har tidligere arbejdet i Dong, Energi2, Mærsk Olie og Gas samt i selskaber, der rådgiver forsyningssektoren.

19 KUNDETILFREDSHED I 2013 blev den årlige kundetilfredshedsundersøgelse erstattet af specifikke kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles i tilknytning til udførte kundeprojekter. Det er vores opfattelse, af disse kundetilfredshedsmålinger giver en mere direkte og pålidelig tilbagemelding på vores arbejde. Kundetilfredshedsmålingerne viser med en samlet rating på 4,32 en fremgang i kundernes tilfredshed med ALECTIAs arbejde i forhold til 2013 og tidligere år. Vi opfylder således vores målsætning om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. MEDARBEJDERE ALECTIA har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tilbyder gode muligheder for faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling. I 2014 har vi haft fokus på at udvikle vores lederes evner og færdigheder i forhold til at udfylde lederrollen. Alle afdelingsledere har således fået træning i Hverdagsledelse, som fokuserer på førstelinjeledelse og eksekvering, og som derudover har fokuseret på aktuelle ledelsesmæssige udfordringer - heriblandt forandringsledelse, forebyggelse af stress og anvendelsen af Performance Management. Træningen vil i 2015 blive udvidet til at inkludere andre medarbejdere med ledelsesmæssige funktioner. Vi samlede i 2014 alle ALECTIAs medarbejdere til en ALECTIA-dag. Omdrejningspunktet for arrangementet var videndeling og faglig udvikling, og dagen bød på en række faglige foredrag ledet af firmaets egne eksperter. Udover ALECTIA-dagen er der i årets løb gennemført en række faglige kurser, projektlederuddannelse og salgstræning. Vi måler hvert år medarbejdertilfredsheden på en skala fra 1-5. Resultatet for hele ALECTIA er en smule bedre end 2013, og der er fremgang inden for en række fokusområder. Der er dog også identificeret nogle indsatsområder, som vi skal arbejde med i Arbejdsmiljøorganisationen er under fortsat udvikling. I 2014 gennemførte vi bl.a. en supplerende arbejdsmiljøuddannelse med stress som tema, ligesom der er taget skridt til at øge antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. FOKUS I 2015 Vi vil i 2015 fortsætte vores fokus på at sikre klare forretningsprocesser, bedre risikoafdækning samt systemunderstøttelse af forretningen. Konkret vil vi i første halvdel af 2015 implementere vores nye ERP-system, Deltec Maconomy, som vil medvirke til at skabe en bedre gennemsigtighed i driften samt bedre styring og afvikling af vores projekter. I 2015 vil vi øge indsatsen for at skabe vækst inden for ALECTIAs fokusområder. Dette vil dels ske gennem et styrket samarbejde med vores kernekunder, dels ved at vi øger internationaliseringen af vores forretning over de kommende år. Vi vil fortsætte vores fokus på efteruddannelse og træning af ledere og medarbejdere, og vi vil fortsætte med at styrke ALECTIAs forretningssystemer og -processer. s\19

20 Divisioner/ Byggeri s\20 FORTSAT TRAVLHED INDEN FOR OMRÅDET UDDANNELSE OG STAT Byggeridivisionen er ALECTIAs største forretningsområde. Vi tilbyder rådgivning inden for alle bygningsrelaterede ingeniørdiscipliner og har igennem mere end 100 år været blandt de absolut førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. For Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende. STOR AKTIVITET PÅ HOSPITALSOMRÅDET ALECTIA har haft endnu et travlt år på hospitalsområdet. Vi arbejder fortsat på vores store, mangeårige hospitalsprojekter, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Universitetssygehus Køge. Vi er totalrådgiver på opførelsen af to fuldautomatiserede sterilcentraler på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Vi har gennemført en række logistik- og simuleringsprojekter, heriblandt simulering af AGV-transport og varelogistik på Universitetssygehuset i Køge. ALECTIAs hospitalsteam har gennem året været med til at sætte den faglige agenda med en række indlæg på konferencer og seminarer. Vi er medforfattere til den nye forskningsbog Fremtidens Hospital, og i efteråret var vi med til at arrangere IDA-konferencen Effektive Hospitaler i samarbejde med andre ingeniørfirmaer i Danmark. Tidligt på året vandt vi en totalrådgivningsrammeaftale for SCIENCE, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og vi har således haft mulighed for at udvide vores allerede betydelige engagement på Københavns Universitet. Arbejderne omfatter både mindre vedligeholdelsessager og større ombygninger. Projekterne foregår altid i tæt samarbejde med højt profilerede forskergrupper og alt sammen under hensyntagen til byggeriets brugere. Aktiviteten på DTU har igen i år været stor. Vi har fortsat vores opgave som byggeleder på Life Science og Bioengineering-projektet i Lyngby, der er DTUs største byggeprojekt nogensinde. Samtidig har vi været med til at udvikle innovationshuset DTU Skylab og Danmarks største serverhus, der opføres på Risø. Vi har igen i år gennemført en række renoveringsopgaver på laboratorier under både Bygningsstyrelsen samt Københavns og Aarhus Universitet. Samtidig har vi gennemført en række spændende opgaver for erhvervsakademier og tekniske skoler over hele landet.»for Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende.

21 s\21 Erhvervsakademiet Lillebælt ALECTIA er bygherrerådgiver på Erhvervsakademiet Lillebælts nye campus, der skal samle uddannelser fra 6 forskellige lokaliteter centralt i Odense. Campussen etableres på en gammel fabriksgrund og omfatter både ombygning og nybyggeri, som skal stå færdigt i Visualisering: Henning Larsen Architects KU rammeaftale ALECTIA har sammen med Christensen & Co. vundet den største af fire rammeaftaler udbudt af Københavns Universitet: SCIENCE. SCIENCE er med sine ca m2 Københavns Universitets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med ansatte og studerende fordelt på 12 institutter. Størsteparten af fakultetet er laboratorietunge bygninger.

22 s\22 Melodi Grand Prix Flere forskellige afdelinger i ALECTIA var med til at sikre afholdelsen af Eurovision Song Contest i B&W Hallerne på Refshaleøen i København. Vores rådgivning omfattede bl.a. 3. partskontrol af de statistiske beregninger, brandrådgivning, lejerrådgivning og sikkerhed. Egedalsvænge ALECTIA skal opføre et helt nyt almennyttigt boligkompleks for Ølstykke Almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB. Projektet hedder Egedalsvænge og inkluderer opførelsen af 55 boliger fordelt på m2 samt en parkeringskælder på m2. Byggeriet forventes at stå færdigt i marts Visualisering: Dorte Mandrup Arkitekter

23 STOR AKTIVITET I BOLIG- OG RENOVERINGSMARKEDET Efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. Vi har i 2014 vundet rammeaftaler for en række almennyttige boligselskaber, heriblandt KAB og Lejerbo. På det private marked er der også god aktivitet. Vi har bl.a. vundet boligprojekter i Nordhavnen og Carlsbergbyen samt en række lejligheds- og rækkehusprojekter i Ørestaden. ERHVERVSBYGGERIET Tomgangen i kontormarkedet har dæmpet aktiviteten i erhvervsmarkedet. Men en tendens til færre kontorkvadratmeter pr. medarbejder gør, at virksomhederne tilpasser i nedadgående retning, og dermed skabes et nyt marked for mere effektive kontorhuse. Vi har i år vundet en række interessante opgaver, herunder opførelse af et nyt hovedkvarter for Carlsberg i Carlsbergbyen. Endvidere har vi igangsat opførelsen af et nyt kontorhus på Osloplads ved Østerport Station i København, og i Aarhus har vi omdannet m 2 kontorbyggeri til 115 boliger på Karolinegården. KOMMUNER Det kommunale marked er fortsat et interessant marked med mange opgaver. Specielt skoler, daginstitutioner og plejeboliger er områder, hvor der investeres massivt. I 2014 har vi bl.a. vundet opgaven med at udbygge Ordrup Skole i Gentofte Kommune, og for Københavns Kommune har vi vundet rammeaftalen for Børne- og Ungeforvaltningen. Rammeaftalen har allerede resulteret i tre opgaver omkring renovering og udbygning af daginstitutioner. For Odense Kommune har vi vundet det spændende projekt omkring etableringen af et større havnebad i Odense Havn. Samtidig er vi valgt som bygherre/lejerrådgiver i forbindelse med etablering af det prestigefyldte Odense Musik & Teaterhus. Fremadrettet satser vi på at komme tidligere ind i værdikæden som bygherrerådgiver for de mange kommende kommunale opgaver.»efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. s\23

24 Divisioner/ Proces s\24 INTERNATIONALE MARKEDER I VÆKST Procesdivisionen har mangeårig erfaring og stærke kompetencer inden for rådgivning om design af hygiejniske og bæredygtige produktionsanlæg, processer og produktionsfaciliteter. Divisionens primære kunder er den farmaceutiske industri, bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt øvrige fødevareforarbejdende virksomheder. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse og flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed.»et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed. Proces er den division i ALECTIA, der har flest projekter uden for Danmarks grænser. Det gælder særligt bryggeriforretningen, som næsten udelukkende har projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Efterspørgslen på kvalitetsprodukter i mejeri- og fødevareindustrien er steget, og vi oplever en øget interesse fra internationale virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter. Opgaverne har ført os vidt omkring i 2014 fra projekter i Grønland, Norge, Skotland og Polen til Australien, Ecuador og Mellemøsten. Bryggeriforretningen har igen i år leveret størst omsætning i Europa, Afrika og Asien, mens vores kontor i England har haft travlt med at servicere vores bryggerikunder i England har været et særligt travlt år i farmaforretningen med stor aktivitet hos flere af vores danske kunder. Danmark er et stærkt marked inden for farma og medico, og det er en industri i stadig udvikling. ALECTIA har mange års erfaring inden for renrum, utilities og laboratorier. Vi følger i stadigt stigende grad vores danske kunder til udlandet, hvor vi blandt andet har hjulpet med en række større projekter i Rusland og Frankrig.

25 s\25 Kohberg ALECTIA har gennemført en produktionsstrukturanalyse for Kohberg Bakery Group. Formålet med analysen har været at optimere allokeringen af produktionen på Kohbergs fabrikker med særligt fokus på kapabilitet, kapacitet og omkostninger. Foto: Kohberg Bakery Group Nyt kreaturslagteri indviet I sommeren 2014 blev Danish Crowns nye kreaturslagteri i Holsted indviet. ALECTIA har som bygherrerådgiver været med på projektet siden 2011 og har i tæt samarbejde med Danish Crown leveret udbud og rådgivning omkring proceskøl, procesventilation, VVM-redegørelse og miljøgodkendelser. Slagteriet er den største enkeltstående investering i kreatursektoren nogensinde. Foto: Danish Crown

26 s\26 Marine Harvest Marine Harvest er verdens største producent af laks, og ALECTIA har gennem året løst flere opgaver for virksomheden. I Polen har vi udarbejdet en master plan og er i færd med yderligere projektering på verdens største laksefabrik. I Skotland har vi udført hygiejneplaner og projekteret køleanlæg, og i Norge har vi rådgivet om spildevandsanlæg og anlæg til produktion af kasser til fiskeproduktionen. Pharma indtræder forsigtigt på det internationale marked Vores Pharma-forretning arbejder målrettet med at etablere relationer til vores danske kunders faciliteter rundt omkring i verden. I 2014 har indsatsen resulteret i projekter i bl.a. Frankrig og Rusland, hvor vi har bidraget med etablering af nye faciliteter samt kvalificering af produktionssystemer. Vi har gennem året oplevet særligt stor interesse for vores rådgivning inden for energioptimale produktionsfaciliteter, procesoptimering og kvalitet. 13 % af ALECTIAs Pharma-omsætning er i 2014 skabt uden for Danmarks grænser.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere