ȁrsrapport s\01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ȁrsrapport 2014. s\01"

Transkript

1 ȁrsrapport 2014 s\01

2 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com Grafisk Design Wy

3 Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07 Om ALECTIA s\08 ALECTIA-Fonden s\10 Vores historie s\11 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 Ledelsesberetning s\14 Divisioner s\20 Corporate Social Responsibility s\36 Forskning og udvikling s\37 Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse s\37 Regnskabsberetning s\40 s\03 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance aktiver s\60 Balance passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\62 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse, bestyrelse og selskabsoplysninger Ledelse s\74 ALECTIA A/S Bestyrelse s\75 ALECTIA-Fonden Bestyrelse s\77 Selskabsoplysninger s\78

4 s\04

5 Ledelsesberetning s\05

6 s\06 DTU Life Science og Bioengineering ALECTIA er byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA leder bl.a. opførelsen af en ny stor forskningsbygning på m 2. Foto: Skovkvarteret ALECTIA er projekterende ingeniør på et nyt boligkvarter i Ørestad Syd, hvor der skal bygges 65 række huse og 110 lejligheder i 5-9 etager. Familieboligerne vil blive opført med grønne tage og forskudt i forhold til hinanden. Visualisering: Polyform

7 Velkommen ALECTIA har i 2014 forsat sin udvikling baseret på den retning og strategi, der blev lagt i Effekten af de initiativer, der blev startet i 2013, samt det øgede aktivitetsniveau afspejles i den realiserede resultatfremgang. Den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat. Vi har i løbet af 2014 arbejdet med en række initiativer, der skal sikre, at vi øger indtjeningen, styrker tilstedeværelsen inden for vores fokusområder og understøtter, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som har medvirket til, at ALECTIA fortsætter sin positive udvikling. Jesper Mailind s\07»den målrettede indsats for at øge indtjeningen viser sig også ved, at alle virksomhedens divisioner nu giver et positivt resultat.

8 Om ALECTIA s\08 ALECTIA er en af Danmarks førende ingeniør- og rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø.»med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Aarhus Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU og USK¹, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores omkring 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og Ascot i England. ¹ * Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 s\09 Dokk1, Aarhus Havn Den 16. januar 2014 var der rejsegilde for Dokk1, det kommende hovedbibliotek, borgerservice og automatiske parkeringsanlæg på havnen i Aarhus. Med Dokk1 får Aarhus en bygning og en institution i verdensklasse, der både skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne. ALECTIA har været rådgiver på projektet og bidraget med en bred, tværfaglig vifte af byggetekniske ydelser. Foto: Carlsberg, Myanmar I forbindelse med opførelsen af Carlsbergs nye bryggeri i Myanmar har ALECTIA assisteret med on-site projektledelse fra de første jordarbejder over teknisk specifikation, udbud og indkøb til installation af procesudstyr.

10 ALECTIA-Fonden s\10 ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, som indebærer, at vi løbende har op til fire ph.d.-studerende tilknyttet firmaet. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.- projekterne, som udvælges i samarbejde med firmaets ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens, og som kan understøtte firmaets strategiske mål. Fonden har de seneste år ikke foretaget væsentlige uddelinger, idet fondsbestyrelsen har ønsket at reformulere sin uddelingsstrategi og reservere støttemidlerne til det eller de formål, fondsbestyrelsen måtte beslutte sig for. Fonden har som resultat af denne proces besluttet at koncentrere sin støtte til projekter, som tillige kan styrke firmaets synlighed, øge kendskabet til firmaet blandt ingeniører og ingeniørstuderende samt understøtte ALECTIAs image som en attraktiv arbejdsplads. Første aktivitet i 2015 vil foregå i samarbejde med DTUs diplomingeniørafdeling og være fokuseret på støtte til en ny praktikantordning.»fondens overordnede formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland.

11 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har udviklet virksomheden til at blive en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på flere internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA i I dag er ALECTIA således ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af hygiejniske produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø såvel som vand, energi og miljø. OPKØB Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb, som har transformeret virksomheden til en multidisciplinær rådgiver og bragt os ud på de internationale markeder: 2005 DANBREW 2006 DANSK ARBEJDSMILJØ OG BYGGERIETS ARBEJDSMILJØCENTER DANMARK 2007 JOBLIV DANMARK, WATERTECH OG MA PROJECT 2008 PENBORN TECHNICAL SERVICES (LONDON) 2009 MAERSK CONSTRUCTION (TIDLIGERE DEL AF LINDØ BYG A/S) OG TANO FOODCON GROUP 2011 s\11 LOGISYS OG HEALTHY COMPANY

12 Hoved- og nøgletal for gruppen s\12 i mio. kr Nettoomsætning 623,0 601,2 595,3 575,9 574,8 Egenproduktion 546,0 517,4 496,3 494,6 505,0 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 38,9 17,4 (16,0) 8,7 21,4 Resultat af primær drift (EBIT) 27,4 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 Resultat før skat 6,2 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 Årets resultat 5,5 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 Foreslået udbytte 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 Likvider incl værdipapirer 79,8 72,2 54,4 74,9 66,8 Aktiver i alt 333,8 306,0 306,3 333,2 331,3 Investeringer i materielle anlægsaktiver 5,7 1,5 4,0 0,7 3,9 Egenkapital 109,1 102,6 100,6 120,4 140,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 44,6 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) Frit cash flow 39,6 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin 6,2% 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% Overskudsgrad EBIT margin 4,4% 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% Overskudsgrad, resultat før skat 1,0% 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% Egenkapitalens forrentning 5,2% 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% Likviditetsgrad 1,7 1,8 1,7 1,9 2,2 Soliditetsgrad 32,7% 33,5% 32,9% 36,1% 42,3%

13 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad s\13 mio. DKK ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% ,0% Nettoomsætning Overskudsgrad Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 5% 0% -5% -10% -15% -20% Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

14 Ledelsesberetning s\14 ALECTIA har i 2014 videreført de initiativer, der blev påbegyndt i 2013, samt gjort yderligere tiltag for at transformere ALECTIA til en sund virksomhed igen. Målsætningen er, at ALECTIAs indtjening bliver på niveau med branchen i Danmark, og at vores markedstilstedeværelse øges. Fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer.»fokus har derfor været på at øge indtjeningen, styrke tilstedeværelsen inden for virksomhedens fokusområder og sikre, at ALECTIA har de rigtige faglige og ledelsesmæssige kompetencer. ÅRETS RESULTAT Resultatet for 2014 af ALECTIAs egne aktiviteter er meget tilfredsstillende og viser en betydelig fremgang i forhold til de foregående år. Resultatet er skabt gennem større effektivitet, omkostningsreduktioner og et øget aktivitetsniveau. Sidstnævnte skyldes bl.a. stigende aktivitet inden for byggeri i Danmark, men også øget aktivitet hos flere af ALECTIAs industrikunder. Omsætningen er i 2014 øget med 3,6 % og egenproduktionen med 5,5 %. Resultatet af den primære drift er forbedret med DKK 18,0 millioner til DKK 27,4 millioner, svarende til en EBIT-grad på 4,4. Vi har i det forløbne år set et øget aktivitetsniveau i byggesektoren i Danmark, specielt på erhvervs- og boligområdet, samt en vækst i efterspørgslen på rådgivningsydelser i den farmaceutiske industri. Vi har vundet en del strategisk vigtige projekter for både nye og eksisterende kunder. Disse inkluderer projekteringen af Carlsbergs nye hovedkontor, havnebadet i Odense og en række boligprojekter og -renoveringsopgaver i hovedstadsområdet, bl.a. på Amager, i Carlsbergbyen og i Nordhavnskvarteret. Vi fortsætter med at levere rådgivningsydelser til vores kunder på nationalt og internationalt plan inden for procesindustrien, bl.a. til flere større bryggerikoncerner, Novo Nordisk, Arla og Danish Crown. Vi har fortsat vores arbejde med grundvandskortlægning, naturgenopretning og klimasikring, og vi har videreført vores store tilstedeværelse inden for arbejdsmiljø og relaterede sundheds- og ledelsesydelser. Vi står ved indgangen til 2015 med en styrket ordrebeholdning og udsigt til et godt aktivitetsniveau i 2015.

15 Gigantdatacenter på DTU Risø Det kommende gigantdatacenter på DTU Risø sætter nye standarder for rentabel varmegenindvinding og høj energieffektivitet. Når datacenteret er fuldt udbygget, vil det levere 6 gange mere overskudsvarme, end DTU Risø selv kan nå at forbruge, og man arbejder derfor på at finde en rentabel forretningsmodel for videresalg af overskudsvarme, f.eks. til fjernvarmeanlæg. ALECTIA er rådgiver på projektet. s\15 Axeltorv 2, København EjendomsSelskabet Norden opfører et nyt spektakulært byggeri på Axeltorv i hjertet af København. Byggeriet skal indeholde både cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på projektet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

16 s\16 Sterilcentraler på Herlev og Rigshospitalet ALECTIA er totalrådgiver på opførelsen af to regionale sterilcentraler i Region Hovedstaden. Sterilcentralerne placeres på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet. Konceptet for sterilcentralerne er banebrydende og indebærer automatisering af stort set alle tunge og ensidige gentagne arbejdsprocesser. Visualisering: C.F. Møller Naturgenopretning ved Gram ALECTIA har siden 2008 bistået Naturstyrelsen med naturgenopretning ved Gram. Som rådgiver har vi blandt andet etableret meter nyt vandløb uden om Gram Slotssø, hvorved der genskabes adgang for fisk og andet dyreliv til 100 km vandløb øst for Gram. Projektet blev afsluttet i 2014, da Miljøministeren åbnede for det nye forløb af Gram Å.

17 REGNSKABSTALLENE I HOVEDTRÆK FOKUS PÅ RESULTATFORBEDRING OG FREMTIDIG VÆKST s\17 Nettoomsætningen for 2014 var DKK 623 millioner, svarende til en vækst på 3,6 % i forhold til Resultatet af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) var DKK 38,9 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 21,6 millioner. EBITDA-margin blev på 6,2 % i 2014 mod 2,9 % i Resultatet før skat udgjorde DKK 6,2 millioner i 2014 mod DKK 5,2 millioner i 2013, og årets resultat udgjorde DKK 6,2 millioner mod DKK 2,0 millioner i Der er i året skabt en pengestrøm fra driften på DKK 44,6 millioner, hvilket er en fremgang på DKK 25,9 millioner i forhold til Årets resultat før skat på DKK 6,2 millioner er påvirket af ALECTIAs deltagelse i interessentselskabet Rådgivergruppen DNU, som yder arkitekt- og ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Interessentselskabet forventer et underskud i den resterende byggeperiode, og ALECTIA har taget sin del af dette underskud i regnskabsåret Ledelsen vurderer årets samlede resultat som tilfredsstillende. Ledelsen har i det forløbne år haft fokus på dels at forbedre indtjeningen, dels at skabe grundlaget for fremtidig vækst. Med den målsætning, at ALECTIA skal være en rådgivende ingeniørvirksomhed med en indtjening på niveau med branchen, har der været fokus på opgavetilførsel, effektivitet og omkostningsniveau. Egenproduktionen er vokset med 5,5 %, og vi har i løbet af året nået vores mål om, at alle virksomhedens divisioner skal være profitable. Med en EBIT-procent på 4,4 er vi godt på vej til at nå branchestandarden. Det primære fokus har som i året før været på transparens, drift og eksekvering. Vi har i årets løb fået styrket ledelsesrapporteringen og den finansielle transparens, og vi har taget væsentlige skridt mod en bedre systemunderstøttelse af forretningen. ALECTIA har i årets løb valgt at udskifte virksomhedens ERP-system, SAP, med Deltek Maconomy, som i højere grad er målrettet til at understøtte en projektorienteret virksomhed. ERP-implementeringen vil være tilendebragt i løbet af første halvår 2015, og på samme tidspunkt vil selskabets IT-arkitektur og -infrastruktur være opgraderet.

18 s\18 RISIKOSTYRING Vi søger i ALECTIA systematisk at identificere, imødegå og afdække de risici, der er forbundet med forretningen. Risikostyringen foregår både på det operationelle og finansielle plan. Vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. Disse værktøjer kombineres med projektledelse og systematisk projektovervågning relateret til risikoklasse. Vi vil fortsætte med at have fokus på at integrere disse værktøjer og processer i driften i de kommende år.»vi har igennem de seneste år introduceret opdaterede risikoscreeningsværktøjer for at minimere risici forbundet med de enkelte projekter og kontrakter. FORTSAT STYRKELSE AF LEDELSEN PÅ FLERE NIVEAUER Vi har fortsat vores arbejde med at sikre, at vi har de rigtige ledelsesmæssige kompetencer i ALECTIA. Vi har gennemført en omfattende træning af alle ALECTIAs afdelingsledere via programmet Hverdagsledelse for at sikre, at alle er fortrolige med de værktøjer, der er nødvendige for at agere professionelt som leder. Vi har endvidere rekruttereret en række nye mellemledere på område-, afdelings- og projektniveau. Endelig er ledelsen af to af ALECTIAs divisioner blevet styrket. Nanna Bjørner er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs division Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø. Nanna Bjørner kommer fra en stilling som Director Public Sector hos konsulentvirksomheden Valcon og har tidligere været underdirektør i Rambøll Management samt adm. direktør for Rambøll Management i Sverige. Nanna Bjørner bibringer betydelig erfaring inden for forretningsudvikling og salg af konsulentydelser mod den offentlige sektor. Torben Franch er tiltrådt primo januar 2015 som direktør med ansvaret for ALECTIAs aktiviteter inden for vand, miljø, klimasikring og energi. Torben Franch har en solid baggrund inden for flere dele af forsyningssektoren baseret på sit tidligere virke som rådgiver til sektoren, bl.a. inden for forretningsudvikling. Torben Franch har tidligere arbejdet i Dong, Energi2, Mærsk Olie og Gas samt i selskaber, der rådgiver forsyningssektoren.

19 KUNDETILFREDSHED I 2013 blev den årlige kundetilfredshedsundersøgelse erstattet af specifikke kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles i tilknytning til udførte kundeprojekter. Det er vores opfattelse, af disse kundetilfredshedsmålinger giver en mere direkte og pålidelig tilbagemelding på vores arbejde. Kundetilfredshedsmålingerne viser med en samlet rating på 4,32 en fremgang i kundernes tilfredshed med ALECTIAs arbejde i forhold til 2013 og tidligere år. Vi opfylder således vores målsætning om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. MEDARBEJDERE ALECTIA har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tilbyder gode muligheder for faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling. I 2014 har vi haft fokus på at udvikle vores lederes evner og færdigheder i forhold til at udfylde lederrollen. Alle afdelingsledere har således fået træning i Hverdagsledelse, som fokuserer på førstelinjeledelse og eksekvering, og som derudover har fokuseret på aktuelle ledelsesmæssige udfordringer - heriblandt forandringsledelse, forebyggelse af stress og anvendelsen af Performance Management. Træningen vil i 2015 blive udvidet til at inkludere andre medarbejdere med ledelsesmæssige funktioner. Vi samlede i 2014 alle ALECTIAs medarbejdere til en ALECTIA-dag. Omdrejningspunktet for arrangementet var videndeling og faglig udvikling, og dagen bød på en række faglige foredrag ledet af firmaets egne eksperter. Udover ALECTIA-dagen er der i årets løb gennemført en række faglige kurser, projektlederuddannelse og salgstræning. Vi måler hvert år medarbejdertilfredsheden på en skala fra 1-5. Resultatet for hele ALECTIA er en smule bedre end 2013, og der er fremgang inden for en række fokusområder. Der er dog også identificeret nogle indsatsområder, som vi skal arbejde med i Arbejdsmiljøorganisationen er under fortsat udvikling. I 2014 gennemførte vi bl.a. en supplerende arbejdsmiljøuddannelse med stress som tema, ligesom der er taget skridt til at øge antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. FOKUS I 2015 Vi vil i 2015 fortsætte vores fokus på at sikre klare forretningsprocesser, bedre risikoafdækning samt systemunderstøttelse af forretningen. Konkret vil vi i første halvdel af 2015 implementere vores nye ERP-system, Deltec Maconomy, som vil medvirke til at skabe en bedre gennemsigtighed i driften samt bedre styring og afvikling af vores projekter. I 2015 vil vi øge indsatsen for at skabe vækst inden for ALECTIAs fokusområder. Dette vil dels ske gennem et styrket samarbejde med vores kernekunder, dels ved at vi øger internationaliseringen af vores forretning over de kommende år. Vi vil fortsætte vores fokus på efteruddannelse og træning af ledere og medarbejdere, og vi vil fortsætte med at styrke ALECTIAs forretningssystemer og -processer. s\19

20 Divisioner/ Byggeri s\20 FORTSAT TRAVLHED INDEN FOR OMRÅDET UDDANNELSE OG STAT Byggeridivisionen er ALECTIAs største forretningsområde. Vi tilbyder rådgivning inden for alle bygningsrelaterede ingeniørdiscipliner og har igennem mere end 100 år været blandt de absolut førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. For Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende. STOR AKTIVITET PÅ HOSPITALSOMRÅDET ALECTIA har haft endnu et travlt år på hospitalsområdet. Vi arbejder fortsat på vores store, mangeårige hospitalsprojekter, Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Universitetssygehus Køge. Vi er totalrådgiver på opførelsen af to fuldautomatiserede sterilcentraler på Rigshospitalet og Herlev Hospital. Vi har gennemført en række logistik- og simuleringsprojekter, heriblandt simulering af AGV-transport og varelogistik på Universitetssygehuset i Køge. ALECTIAs hospitalsteam har gennem året været med til at sætte den faglige agenda med en række indlæg på konferencer og seminarer. Vi er medforfattere til den nye forskningsbog Fremtidens Hospital, og i efteråret var vi med til at arrangere IDA-konferencen Effektive Hospitaler i samarbejde med andre ingeniørfirmaer i Danmark. Tidligt på året vandt vi en totalrådgivningsrammeaftale for SCIENCE, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og vi har således haft mulighed for at udvide vores allerede betydelige engagement på Københavns Universitet. Arbejderne omfatter både mindre vedligeholdelsessager og større ombygninger. Projekterne foregår altid i tæt samarbejde med højt profilerede forskergrupper og alt sammen under hensyntagen til byggeriets brugere. Aktiviteten på DTU har igen i år været stor. Vi har fortsat vores opgave som byggeleder på Life Science og Bioengineering-projektet i Lyngby, der er DTUs største byggeprojekt nogensinde. Samtidig har vi været med til at udvikle innovationshuset DTU Skylab og Danmarks største serverhus, der opføres på Risø. Vi har igen i år gennemført en række renoveringsopgaver på laboratorier under både Bygningsstyrelsen samt Københavns og Aarhus Universitet. Samtidig har vi gennemført en række spændende opgaver for erhvervsakademier og tekniske skoler over hele landet.»for Byggeridivisionen har 2014 været et år præget af stor travlhed, hvilket også afspejles i vores omsætning, der har udviklet sig tilfredsstillende.

21 s\21 Erhvervsakademiet Lillebælt ALECTIA er bygherrerådgiver på Erhvervsakademiet Lillebælts nye campus, der skal samle uddannelser fra 6 forskellige lokaliteter centralt i Odense. Campussen etableres på en gammel fabriksgrund og omfatter både ombygning og nybyggeri, som skal stå færdigt i Visualisering: Henning Larsen Architects KU rammeaftale ALECTIA har sammen med Christensen & Co. vundet den største af fire rammeaftaler udbudt af Københavns Universitet: SCIENCE. SCIENCE er med sine ca m2 Københavns Universitets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med ansatte og studerende fordelt på 12 institutter. Størsteparten af fakultetet er laboratorietunge bygninger.

22 s\22 Melodi Grand Prix Flere forskellige afdelinger i ALECTIA var med til at sikre afholdelsen af Eurovision Song Contest i B&W Hallerne på Refshaleøen i København. Vores rådgivning omfattede bl.a. 3. partskontrol af de statistiske beregninger, brandrådgivning, lejerrådgivning og sikkerhed. Egedalsvænge ALECTIA skal opføre et helt nyt almennyttigt boligkompleks for Ølstykke Almennyttige Boligselskab, der administreres af DAB. Projektet hedder Egedalsvænge og inkluderer opførelsen af 55 boliger fordelt på m2 samt en parkeringskælder på m2. Byggeriet forventes at stå færdigt i marts Visualisering: Dorte Mandrup Arkitekter

23 STOR AKTIVITET I BOLIG- OG RENOVERINGSMARKEDET Efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. Vi har i 2014 vundet rammeaftaler for en række almennyttige boligselskaber, heriblandt KAB og Lejerbo. På det private marked er der også god aktivitet. Vi har bl.a. vundet boligprojekter i Nordhavnen og Carlsbergbyen samt en række lejligheds- og rækkehusprojekter i Ørestaden. ERHVERVSBYGGERIET Tomgangen i kontormarkedet har dæmpet aktiviteten i erhvervsmarkedet. Men en tendens til færre kontorkvadratmeter pr. medarbejder gør, at virksomhederne tilpasser i nedadgående retning, og dermed skabes et nyt marked for mere effektive kontorhuse. Vi har i år vundet en række interessante opgaver, herunder opførelse af et nyt hovedkvarter for Carlsberg i Carlsbergbyen. Endvidere har vi igangsat opførelsen af et nyt kontorhus på Osloplads ved Østerport Station i København, og i Aarhus har vi omdannet m 2 kontorbyggeri til 115 boliger på Karolinegården. KOMMUNER Det kommunale marked er fortsat et interessant marked med mange opgaver. Specielt skoler, daginstitutioner og plejeboliger er områder, hvor der investeres massivt. I 2014 har vi bl.a. vundet opgaven med at udbygge Ordrup Skole i Gentofte Kommune, og for Københavns Kommune har vi vundet rammeaftalen for Børne- og Ungeforvaltningen. Rammeaftalen har allerede resulteret i tre opgaver omkring renovering og udbygning af daginstitutioner. For Odense Kommune har vi vundet det spændende projekt omkring etableringen af et større havnebad i Odense Havn. Samtidig er vi valgt som bygherre/lejerrådgiver i forbindelse med etablering af det prestigefyldte Odense Musik & Teaterhus. Fremadrettet satser vi på at komme tidligere ind i værdikæden som bygherrerådgiver for de mange kommende kommunale opgaver.»efterspørgslen på boliger, specielt i de større byer, har givet markant øget aktivitet inden for både nybyggeri og renovering af private og almene boliger. s\23

24 Divisioner/ Proces s\24 INTERNATIONALE MARKEDER I VÆKST Procesdivisionen har mangeårig erfaring og stærke kompetencer inden for rådgivning om design af hygiejniske og bæredygtige produktionsanlæg, processer og produktionsfaciliteter. Divisionens primære kunder er den farmaceutiske industri, bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt øvrige fødevareforarbejdende virksomheder. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse og flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed.»et centralt element i vores rådgivning er optimering af vores kunders forretning i forhold til ressourceforbrug, driftsomkostninger og bæredygtighed. Proces er den division i ALECTIA, der har flest projekter uden for Danmarks grænser. Det gælder særligt bryggeriforretningen, som næsten udelukkende har projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Efterspørgslen på kvalitetsprodukter i mejeri- og fødevareindustrien er steget, og vi oplever en øget interesse fra internationale virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter. Opgaverne har ført os vidt omkring i 2014 fra projekter i Grønland, Norge, Skotland og Polen til Australien, Ecuador og Mellemøsten. Bryggeriforretningen har igen i år leveret størst omsætning i Europa, Afrika og Asien, mens vores kontor i England har haft travlt med at servicere vores bryggerikunder i England har været et særligt travlt år i farmaforretningen med stor aktivitet hos flere af vores danske kunder. Danmark er et stærkt marked inden for farma og medico, og det er en industri i stadig udvikling. ALECTIA har mange års erfaring inden for renrum, utilities og laboratorier. Vi følger i stadigt stigende grad vores danske kunder til udlandet, hvor vi blandt andet har hjulpet med en række større projekter i Rusland og Frankrig.

25 s\25 Kohberg ALECTIA har gennemført en produktionsstrukturanalyse for Kohberg Bakery Group. Formålet med analysen har været at optimere allokeringen af produktionen på Kohbergs fabrikker med særligt fokus på kapabilitet, kapacitet og omkostninger. Foto: Kohberg Bakery Group Nyt kreaturslagteri indviet I sommeren 2014 blev Danish Crowns nye kreaturslagteri i Holsted indviet. ALECTIA har som bygherrerådgiver været med på projektet siden 2011 og har i tæt samarbejde med Danish Crown leveret udbud og rådgivning omkring proceskøl, procesventilation, VVM-redegørelse og miljøgodkendelser. Slagteriet er den største enkeltstående investering i kreatursektoren nogensinde. Foto: Danish Crown

26 s\26 Marine Harvest Marine Harvest er verdens største producent af laks, og ALECTIA har gennem året løst flere opgaver for virksomheden. I Polen har vi udarbejdet en master plan og er i færd med yderligere projektering på verdens største laksefabrik. I Skotland har vi udført hygiejneplaner og projekteret køleanlæg, og i Norge har vi rådgivet om spildevandsanlæg og anlæg til produktion af kasser til fiskeproduktionen. Pharma indtræder forsigtigt på det internationale marked Vores Pharma-forretning arbejder målrettet med at etablere relationer til vores danske kunders faciliteter rundt omkring i verden. I 2014 har indsatsen resulteret i projekter i bl.a. Frankrig og Rusland, hvor vi har bidraget med etablering af nye faciliteter samt kvalificering af produktionssystemer. Vi har gennem året oplevet særligt stor interesse for vores rådgivning inden for energioptimale produktionsfaciliteter, procesoptimering og kvalitet. 13 % af ALECTIAs Pharma-omsætning er i 2014 skabt uden for Danmarks grænser.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com »Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com

AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Forretningsdrevet sundhedsfremme - en integreret indsats AM 2012 Julie Wedell-Wedellsborg Tlf.: 26797122 Mail: jww@alectia.com Keld Thornæs Underdirektør Kontakt: kth@lsb.dk Rådgivningscentre 150.000 private

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere