Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com"

Transkript

1 ȁrsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA s\08 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 Ledelsesberetning s\12 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance, aktiver s\60 Balance, passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\52 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse og bestyrelse s\69 Selskabsoplysninger s\72

4 s\06

5 Ledelsesberetning

6 s\6

7 Velkommen 2013 har været et travlt og intensivt år for ALECTIA. Vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og det er mig en stor glæde, at vi atter har fremgang i alle virksomhedens divisioner. Vi har påbegyndt en effektiv transformation af selskabet, lagt en ny strategi, styrket vores ledelseskompetencer på flere poster og iværksat en række initiativer, der skal sikre, at ALECTIA er og vedbliver at være en profitabel virksomhed. Vi har fuldført og vundet mange vigtige opgaver, opdyrket en række nye kunderelationer og styrket samarbejdet med vores key accounts.»vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og vi har atter fremgang i alle ALECTIAs divisioner. Samtidig har vi vundet indpas på en række nye områder, der er strategisk vigtige for os. Jeg glæder mig over de flotte resultater, vi har skabt i 2013 og ser frem til at fortsætte arbejdet i På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle medarbejdere i ALECTIA-gruppen for årets resultat. Jesper Mailind, Adm. direktør s\7

8 Om ALECTIA ALECTIA-Fonden s\8 ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU* og USK*, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og London. ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. Samtidig søger fonden på forskellige områder at styrke ALECTIA A/S synlighed og understøtte virksomhedens omdømme og omsætning via forskellige initiativer og uddelinger. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, hvor der løbende er fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.-projekterne, som udvælges i samarbejde med ALECTIA A/S ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens. Gennem årene har ALECTIA-Fonden støttet en lang række projekter, der har bidraget til at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi.»alectia er en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. *Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har bragt os ud på nye og internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA. I dag er ALECTIA ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af komplekse produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø, såvel som vand, energi og miljø. Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb: 2005: Danbrew 2006: Dansk Arbejdsmiljø og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Danmark 2007: JobLiv Danmark, Watertech og MA Project 2008: Penborn Technical Services (London) 2009: Maersk Construction (tidligere del af Lindø Byg A/S) og Tano FoodCon Group 2011: LOGISYS og Healthy Company s\9 Vordingborg Sygehus Byggeudvalget er samlet. Ingeniør Krogboe står i midten med bowlerhat. Kastrup Lufthavn.

10 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 i mio. kr Nettoomsætning* 601,2 595,3 575,9 574,8 629,3 Egenproduktion* 517,4 496,3 494,6 505,0 528,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 17,4 (16,0) 8,7 21,4 11,9 Resultat af primær drift (EBIT)* 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 (4,6) Resultat før skat 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 0,1 Årets resultat 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 0,3 Foreslået udbytte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Likvider inkl. værdipapirer 72,2 54,4 74,9 66,8 73,5 Aktiver i alt 306,0 306,3 333,2 331,3 364,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,5 4,0 0,7 3,9 8,0 Egenkapital 102,6 100,6 120,4 140,2 138,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) 32,8 Frit cash flow 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) 17,9 Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin* 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% 1,9% Overskudsgrad EBIT margin* 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% -0,7% Overskudsgrad, resultat før skat* 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% 0,0% Egenkapitalens forrentning* 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% 0,2% Likviditetsgrad 1,8 1,7 1,9 2,2 1,8 Soliditetsgrad 33,5% 32,9% 36,1% 42,3% 38,0% * Definitioner og beregning af nøgletallene er ændret i forhold til tidligere år, således at opgørelse og beregninger er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra Tallene er ændret, så beregningen er i overensstemmelse med de nye principper.

11 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad ,0% 1,0% 0,0% s\11 mio. DKK ,0% -2,0% -3,0% -4,0% Nettoomsætning Overskudsgrad -5,0% 550 Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK mio.dkk EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 5% 40% 35% 0% 30% 25% -5% 20% 15% -10% 10% 5% -15% 0% % Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

12 Ledelsesberetning s\12 I 2013 påbegyndte vi en transformation af ALECTIA med det formål at bringe selskabet tilbage til en position, hvor det igen er overskudsgivende og 2012 levede ikke op til forventningerne, og resultaterne var klart utilfredsstillende. Jesper Mailind overtog direktørstolen i starten af 2013 med den opgave at få ALECTIA tilbage på ret kurs. Fokus blev lagt på transparens, drift og eksekvering. Regnskabstallene i hovedtræk Nettoomsætningen for 2013 på 601,1 mio. kr. er 5,8 mio. kr. højere end i 2012, og resultat af primær drift før afskrivninger (EDITDA) på 17,4 mio. kr. er 33,4 mio. kr. højere end i Resultat før skat er 5,2 mio. kr. mod et underskud på 25,5 mio. kr. i Årets resultat udgjorde DKK 2,0 millioner i 2013 mod DKK -19,5 millioner i Årets resultat De første resultater af ALECTIAs transformation kan læses på resultatet for Trods markedsforhold, der fortsat ikke er optimale, er vi lykkedes med at skabe en betydelig resultatfremgang i 2013 i forhold til det foregående år. Vi har øget omsætningen med 1 % og egenproduktionen med 4,2 % og samtidig øget effektiviteten og sænket omkostningsniveauet. Resultatet af primær drift er forbedret med 37,4 mio. kr. til 9,4 mio. kr., og pengestrømmen fra driftsaktiviteten er steget med 37,7 mio. kr. til +18,7 mio. kr. i Den globale økonomi er i bedring, og det kan vi se på ordrebøgerne. Vi har i løbet af 2013 vundet en række strategisk vigtige opgaver for både nye og eksisterende kunder, heriblandt store projekter som det nye Universitetssygehus Køge, Axeltorv 2, flere grundvandskortlægningsopgaver for Naturstyrelsen og byggeledelsesopgaven på DTU s største byggesag nogensinde: Life Science & Bioengineering. Samtidig har vi løst flere opgaver for en førende bryggerigruppe i Europa og Afrika, og vi har igangsat en række spændende projekter for vores kunder i den internationale farma-, mejeri- og fødevareindustri. Vi går ind i 2014 med en god ordrebeholdning og styrket pipeline. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Fokus på transparens, drift og eksekvering For at sikre, at ALECTIA fortsætter med at være en profitabel virksomhed, har vi igangsat en effektiv transformation af selskabet, der skal reetablere vores vækstmuligheder og skabe større stabilitet i forretningen. De primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering.»de primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering Transparens Vi har gennem året arbejdet målrettet på at forbedre økonomistyringen og etablere en større finansiel og operationel gennemsigtighed i forretningen. Resultatet er, at vi i dag har et langt bedre overblik over indtjening og udgifter i alle afdelinger og divisioner.

13 s\13 Fra 2014 vil mere end studerende, undervisere og erhvervsdrivende få deres daglige gang i Navitas Park på den nye havnefront i Aarhus. Byggeriet skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park og rummer uddannelse, udvikling og erhverv med fokus på energi. ALECTIA er rådgiver på projektet. I samarbejde med Kant Arkitekter har ALECTIA vundet en omfangsrig rammeaftale med ejendomsadministratoren Københavns Ejendomme. Opgaven, der udføres for Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, går ud på at renovere et antal daginstitutioner og skoler i København over de næste to år.

14 s\14 Drift Vi har forbedret kapacitetsudnyttelsen og fortsat reduktionen af firmaets samlede driftsomkostninger. Ud over en væsentlig fremgang i pengestrømmen fra driftsaktiviteten giver forbedringen i driften sig blandt andet til udtryk i, at det i 2013 er lykkedes at hæve egenproduktionen med 4,2 % samtidig med, at personaleomkostningerne er reduceret med 3,1 % i forhold til Eksekvering Vi har styrket ordreindgangen og salgsmulighederne gennem implementering af mere stringente processer og systemer for alle divisioner. Samtidig har vi forbedret projekteksekveringen og kvalitetssikringsprocesserne og lagt yderligere fokus på projektledelse. Vi har skabt klare mål for alle i organisationen og sat fokus på, at alle medarbejdere følger firmaets systemer og forretningsprocesser. Risikostyring ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomi og resultat. Vi søger i videst muligt omfang at identificere, imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. I 2013 har vi sat yderligere fokus på risikostyring. Alle divisioner rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. Der foretages løbende risikoafdækning af kontrakter og projekter, og vores politik for Ansvar & Beføjelser er blevet revideret. Vores indsatser i forhold til risikostyring er uddybet på side Nye kræfter i bestyrelse og ledelse Walther Thygesen har overtaget jobbet som bestyrelsesformand for ALECTIA A/S. Walther Thygesen har betydelig bestyrelseserfaring fra bl.a. Novozymes, Vækstfonden og Royal Unibrew og har en succesfuld karriere som leder i førende internationale teknologivirksomheder som Hewlett-Packard, Apple og Compaq. Han er i dag administrerende direktør og leder for flere internationale forretningsenheder hos Thrane & Thrane/Cobham. Som en del af ALECTIAs transformation har vi i 2013 valgt at udskifte en række nøgleposter i virksomhedens ledelse: I starten af 2013 tiltrådte Jesper Mailind som administrerende direktør for ALECTIA A/S. Jesper Mailind har et detaljeret kendskab til ledelse af videnstunge organisationer og betydelig erfaring i transformation af og resultatforbedring i virksomheder. Jesper Mailind har tidligere været administrerende direktør for teknologivirksomhederne RTX A/S og GN Resound A/S. Heine Thorsgaard er tiltrådt som økonomidirektør i ALECTIA. Heine Thorsgaard kommer fra en stilling som CFO i NetDesign og har tidligere været koncernøkonomidirektør hos Columbus IT og CFO hos Ementor. Med erfaring fra CFO-stillinger i flere IT-konsulentvirksomheder har Heine Thorsgaard et indgående kendskab til at arbejde i virksomheder, hvor projektøkonomi er en væsentlig del af forretningen.

15 s\15 Visualisering: Henning Larsen Architects Microsoft har valgt at samle sine 900 medarbejdere i et nyt domicil i Lyngby. ALECTIA har som lejerrådgiver arbejdet tæt sammen med Microsoft på at udvikle planerne for det nye visionære domicil, der skal sætte standarden for fremtidens arbejdsplads i ind- og udland. ALECTIA og Henning Larsen Architects har designet den attraktive bygning, der bliver en integreret del af Kanalvejsområdet i Lyngby til glæde for såvel medarbejdere som kunder, partnere og Lyngbys borgere. Novo Nordisk er ved at etablere en ny steril påfyldningsfabrik i Kaluga, Rusland. ALECTIA er blevet bedt om at gennemgå ventilationsdesign og energiløsninger i forhold til laboratorier og renrum. Formålet er, at Novo Nordisk opnår de mest effektive løsninger og størst mulige energibesparelser.

16 Kundetilfredshed s\16 Per Christensen er ny direktør for ALECTIAs byggeridivision. Per Christensen kommer fra en stilling som Vice President for Byggeri Øst i COWI og har tidligere været afdelingsdirektør i Grontmij og projektchef i Hoffman. Dermed har han et indgående kendskab til byggebranchen fra både rådgiver- og entreprenørsiden. Per Christensen har stor erfaring i at arbejde med produktionsapparat, projekteksekvering og faglig kvalitet. Carsten Vejre tiltrådte primo 2014 som HRdirektør i ALECTIA. Carsten Vejre har en meget solid HR-baggrund, dels som HR-direktør for Genmab A/S, dels fra en lang karriere i Forsvarets HR-funtion, hvor han senest var oberst Den årlige kundetilfredshedsanalyse blev i 2013 erstattet af mindre kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles løbende på de enkelte projekter. Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne. Undersøgelserne er et godt udgangspunkt for dialog med kunderne og hjælper os med at afstemme forventninger og udpege de indsatsområder, der har størst betydning for den enkelte kunde. Resultaterne for årets kundetilfredshedsmålinger viser en gennemsnitlig fremgang i forhold til 2012, og vi har fastholdt vores overordnede mål om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. og HR-chef for Forsvarets Personeltjeneste. Carsten har siden 2012 været markeds- og udviklingschef i ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø.» Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne.

17 Medarbejdere Fokus i 2014 For at sikre en tæt kobling mellem ALECTIAs strategi og den enkelte medarbejders personlige mål har vi i 2013 fortsat vores arbejde med Performance Management. Performance Management muliggør en prioritering af indsatser og mål for alle medarbejdere og skaber fokus på lederes og medarbejderes kompetenceudvikling. Vi anvender Performance Management som et ledelsesværktøj, der gør det muligt at operationalisere strategi, værdier og økonomiske mål. For at styrke ledernes evne til at anvende Performance Management vil vi i 2014 fokusere på ledernes evne til at eksekvere, således at de overordnede planer gøres mere vedkommende og anvendelige for den enkelte medarbejder. Dette vil bl.a. ske gennem lederuddannelse, hvor der stilles skarpt på lederens roller i den daglige ledelse af de medarbejdere, som skal skabe resultaterne. Ny arbejdsmiljøorganisation En central del af ALECTIAs strategi er at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. For at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver synliggjort og prioriteret på alle ALECTIAs lokationer, har vi ultimo 2013 lanceret en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen i ALECTIA. Den nye arbejdsmiljøorganisation er sat i søen for at styrke arbejdsmiljøet såvel som samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere. I 2014 vil vi fortsat have fokus på transparens, drift og eksekvering. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe klarere procedurer og forretningsprocesser. Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. Samtidig vil vi udvikle de interne systemer og processer for videndeling og understøtte anvendelsen af best practice løsninger på tværs af organisationen. Vi vil styrke samarbejdet med og omsætningen hos vores kernekunder og bruge vores tværfaglige kompetencer i både salg og eksekvering. Endvidere vil vi styrke de faglige og ledelsesmæssige kompetencer gennem træning af selskabets ledere i de nødvendige ledelsesdiscipliner. Samlet set ønsker vi med fokusområderne for 2014 at fastholde og videreføre transformationen af ALECTIA, som skal skabe fortsat fremgang for virksomheden.» Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. s\17

18 Divisioner/ Byggeri s\18 Byggeri er ALECTIAs største forretningsområde, og siden 1912 har vi været blandt de førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. Vi leverer ydelser inden for bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, drift og vedligehold, og vi rådgiver inden for specifikke tekniske fagområder som eksempelvis akustik, brand, indeklima og bæredygtighed. Efter en turbulent periode er aktiviteten i byggebranchen igen på vej tilbage, og vi har gennem året oplevet en stigende efterspørgsel på vores rådgivning i både den private og den offentlige sektor var særligt præget af vores lange og stærke kunderelationer og rammeaftaler, og en meget stor del af vores omsætning og indtjening er baseret på vores nøglekunder. Store investeringer i sundhedssektoren Der foretages store investeringer i fremtidssikring af sundhedsvæsenet i disse år. ALECTIA er blandt landets absolut førende rådgivere inden for hospitalsbyggeri, og vi deltager på flere, mangeårige sygehusprojekter og har vundet nye store opgaver i Som en del af Rådgivergruppen USK vandt ALECTIA, C.F. Møller og Rambøll samt en række underrådgivere kort før sommerferien konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Sygehuset har et anlægsbudget på 4 mia. kroner og bliver et sundhedsfagligt vartegn for hele Region Sjælland. Region Hovedstaden samler steriliseringen af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at sikre en øget og ensartet kvalitet. I 2012 vandt ALECTIA opgaven som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet, og i 2013 blev vi valgt som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 2, der skal opføres på Herlev Hospital. På begge projekter er der særligt fokus på bæredygtighed, effektive og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser samt et godt arbejdsmiljø. I 2018 åbner Glostrup Hospital dørene for et nyt neurorehabiliteringshus, som skal modtage patienter fra hele Østdanmark. ALECTIA skal sammen med AART Architects og Nordic være med til at opføre det nye byggeri, der skal danne rammen for pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvs- og hjerneskader. Gennem året har vi fortsat vores arbejde på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver Nordens største hospital med plads til patienter dagligt. Vi løser opgaven i samarbejde med Rådgivergruppen DNU, som udover ALECTIA inkluderer Rambøll Danmark, C.F. Møller med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Nye spændende uddannelsesbyggerier ALECTIA har gennem årene sat sit fingeraftryk på en lang række spændende, bæredygtige og funktionelle uddannelsesbygninger. Vi har været rådgiver for bl.a. Aarhus Universitet og DTU i en årrække, og i 2013 vandt vi opgaven som byggeleder på DTUs største byggeprojekt nogensinde, Life Science og Bioengineering, som omfatter renovering og ombygning af i alt m 2 på DTU i Lyngby.

19 s\19 Region Sjælland har udpeget Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll i spidsen som vinder af konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Universitetssygehus Køge bliver en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt m². Byggeriet til 4 mia. kr. begynder i 2015 og skal stå endeligt færdigt i Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Hjørring Kommune skal have et nyt, moderne teateroplevelseshus, som skal udvikle Hjørrings teaterliv og være et samlingssted og vækstmiljø for områdets musik-, teater- og kulturliv. ALECTIA er sammen med bl.a. schmidt hammer lassen architects en del af det totalrådgiverteam, der står for opførelsen af oplevelseshuset.

20 s\20 I 2013 har vi ligeledes løst en række store og spændende opgaver for Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Lillebælt samt VUC Vest. Vi er også ved at afslutte ikonprojektet Navitas, som bliver det nye centrum for energi, innovation og uddannelse i Aarhus Havn. Vækst i bolig- og renoveringsmarkedet Den almene boligsektor står foran et massivt boom og er i øjeblikket en af de vigtige drivkræfter i dansk byggeri. Samtidig fortsætter bølgen af renoveringsopgaver, bl.a. støttet af ca. 10 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de kommende år. ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i Vi har bl.a. vundet konkurrencen om renoveringen af 457 almennyttige boliger i Albertslund for Boligadministrationsselskabet Bo-Vest, og vi er valgt som rådgiver på ombygningen og renoveringen af Riddersborgparken i Nakskov. For SKI har vi vundet endnu flere rammeaftaler, så vi nu bl.a. også er SKI-leverandør på bygherrerådgivning i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Ved siden af de nye opgaver er vi ved at afslutte Dokk1 ( Multimediehuset ), som bliver Aarhus nye hovedbibliotek og Borgerservice. Ny aktivitet i erhvervsbyggeriet De private bygherrer er igen begyndt at vise aktivitet, og sammen med en stigende vækst inden for boligbyggeriet i Aarhus og København forventer vi en øget omsætning på det private marked i de kommende år. I 2013 har vi vundet projekteringen af domicilbyggeriet Axeltorv 2, og vi er lejerrådgiver for Microsoft i forbindelse med opførelsen af virksomhedens nye hovedsæde i Lyngby.» ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i 2013.

21 Den gamle Scalabygning på Axeltorv 2 i hjertet af København er revet ned, og nu opfører grundens ejer, Ejendoms- Selskabet Norden, et nyt spektakulært byggeri med plads til cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på byggeriet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. s\21 ALECTIA har vundet opgaven som byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt løber over de næste 3 år og omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA skal bl.a. lede byggeriet af en ny stor forskningsbygning på m 2, hvor et stort atrium skal danne centrum for det sociale liv i DTU s biovidenskabelige forskningsmiljø. Bygningen skal kobles til to eksisterende bygninger, som samtidig skal totalrenoveres både indvendigt og udvendigt. Nord for disse bygninger opføres desuden bygning 205, som bl.a. skal rumme dyrestalde og højklassificerede laboratorier.

22 Divisioner/ Proces s\22 Med dybe rødder i industrien er ALECTIA en virksomhed, der skiller sig ud, når det handler om rådgivning inden for processer og produktionsfaciliteter. Procesdivisionens primære kunder er bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt den farmaceutiske industri. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse/flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er at optimere vores kunders forretning i forhold til bæredygtighed, ressourceforbrug og driftsomkostninger. Procesområdet er en eksportvare Procesområdet er ALECTIAs primære internationale område. Bryggeriforretningen har næsten udelukkende projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Vi oplever øget interesse fra russiske virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter til den voksende efterspørgsel på kvalitetsprodukter i fødevareindustrien. Vi er kommet endnu tættere på de største bryggerikunder i verden, og vores position som The Leading Independent Adviser to the Brewing Industry er blevet yderligere forankret gennem en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats. Bryggeriforretningen har igen i år ført os langt omkring i verden med størst omsætning i Europa, Afrika og Asien. Vores kontor i England har haft et travlt år med at servicere vores bryggerikunder i England, mens det asiatiske marked ikke har levet op til forventningerne. Vores farmaforretning løser stadigt flere opgaver for danske kunder i udlandet, og vi har i det forgangne år arbejdet på projekter i både Rusland, Frankrig og Norge. Større investeringer i dansk fødevareindustri I 2013 har vi etableret flere nye kunderelationer i den danske fødevareindustri. Vi har blandt andet vundet den spændende opgave som bygherrerådgiver på udvidelsen af Hørkram Foodservices frostlager syd for Aarhus, og vi er valgt som hovedrådgiver for Tican Fresh Meat i forbindelse med en større udvidelse af kølesystemet på virksomhedens slagteri i Thisted. Samtidig har vi fortsat vores arbejde som bygherrerådgiver på etableringen af Danish Crowns nye højteknologiske slagteri i Holsted. Vores største mejerikunde, Arla Foods, har valgt ALECTIA som arkitekt og ingeniør på et stort nyt laktoseanlæg, der skal opføres på fabrikken Danmark Protein i Nr. Vium. Projektet er et af de 10 største igangsatte byggeprojekter i Danmark i I 2013 har vi afsluttet vores arbejde som rådgiver, byggeleder og ingeniør på Europas største valleproteinanlæg, som Arla Foods Ingredients har opført på fabrikken Danmark Protein. Vi har også afsluttet den m 2 store udvidelse af Arla Foods Taulov Mejeri.

23 s\23 ALECTIA er rådgiver på et af de 10 hidtil største igangsatte byggerier i 2013: Arla Foods Ingredients nye laktoseanlæg i Nr. Vium. Laktoseanlægget er en udvidelse af den allerede eksisterende valleforædling på fabrikken Danmark Protein, som ALECTIA løbende har været med til at opbygge og udvide siden ALECTIA har udarbejdet en masterplan for en ny fremtidssikret kødforædlingsfabrik til fødevareproducenten PRONACA i Ecuador. PRONACA er en virksomhed i vækst og har behov for at effektivisere produktionen og udvide kapaciteten. Masterplanen omfatter alt fra investeringsbudgetter og beregning af mulige besparelser over proces- og layoutløsninger, byggeri, teknologi, energi- og produktionseffektivitet til vareflow og hygiejneprocesser.

24 s\24 Styrket projektledelse I den farmaceutiske industri stilles der stadig større krav til kvalitet og projektledelse. ALECTIA er kendt for vores evne til at styre store og komplekse projekter fra start til slut, og i år har vi styrket vores position yderligere ved at ansætte en række nye, stærke profiler med specialkompetencer inden for såvel projektledelse som GMP, kvalitet og risk management. Også divisionens andre forretningsområder har fået styrket projektledelsen ved ansættelsen af en række nye projektchefer, der er specialiseret i ledelse af store, komplekse projekter.»kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Nye logistik- og planlægningsydelser Kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vi har igennem året haft stor succes med at rådgive om optimering af logistikløsninger inden for vareforsyning, produktion, lager og distribution. ALECTIA tilbyder nu 3D simuleringssystemer til optimering og validering af design - et område, vi oplever stigende interesse for, ikke blot i industrien, men også i sundhedssektoren, hvor kvalitet, service og det effektive patientforløb er i fokus. Vores kunders verden er præget af et voksende marked med et stærkt prispres, og i den virkelighed har man brug for at kunne justere planerne for udvikling i produktionskapacitet løbende. For at imødese dette behov har vi i 2013 udviklet konceptet Dynamisk Masterplan TM.

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere