Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com"

Transkript

1 ȁrsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA s\08 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 Ledelsesberetning s\12 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance, aktiver s\60 Balance, passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\52 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse og bestyrelse s\69 Selskabsoplysninger s\72

4 s\06

5 Ledelsesberetning

6 s\6

7 Velkommen 2013 har været et travlt og intensivt år for ALECTIA. Vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og det er mig en stor glæde, at vi atter har fremgang i alle virksomhedens divisioner. Vi har påbegyndt en effektiv transformation af selskabet, lagt en ny strategi, styrket vores ledelseskompetencer på flere poster og iværksat en række initiativer, der skal sikre, at ALECTIA er og vedbliver at være en profitabel virksomhed. Vi har fuldført og vundet mange vigtige opgaver, opdyrket en række nye kunderelationer og styrket samarbejdet med vores key accounts.»vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og vi har atter fremgang i alle ALECTIAs divisioner. Samtidig har vi vundet indpas på en række nye områder, der er strategisk vigtige for os. Jeg glæder mig over de flotte resultater, vi har skabt i 2013 og ser frem til at fortsætte arbejdet i På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle medarbejdere i ALECTIA-gruppen for årets resultat. Jesper Mailind, Adm. direktør s\7

8 Om ALECTIA ALECTIA-Fonden s\8 ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU* og USK*, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og London. ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. Samtidig søger fonden på forskellige områder at styrke ALECTIA A/S synlighed og understøtte virksomhedens omdømme og omsætning via forskellige initiativer og uddelinger. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, hvor der løbende er fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.-projekterne, som udvælges i samarbejde med ALECTIA A/S ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens. Gennem årene har ALECTIA-Fonden støttet en lang række projekter, der har bidraget til at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi.»alectia er en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. *Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har bragt os ud på nye og internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA. I dag er ALECTIA ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af komplekse produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø, såvel som vand, energi og miljø. Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb: 2005: Danbrew 2006: Dansk Arbejdsmiljø og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Danmark 2007: JobLiv Danmark, Watertech og MA Project 2008: Penborn Technical Services (London) 2009: Maersk Construction (tidligere del af Lindø Byg A/S) og Tano FoodCon Group 2011: LOGISYS og Healthy Company s\9 Vordingborg Sygehus Byggeudvalget er samlet. Ingeniør Krogboe står i midten med bowlerhat. Kastrup Lufthavn.

10 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 i mio. kr Nettoomsætning* 601,2 595,3 575,9 574,8 629,3 Egenproduktion* 517,4 496,3 494,6 505,0 528,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 17,4 (16,0) 8,7 21,4 11,9 Resultat af primær drift (EBIT)* 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 (4,6) Resultat før skat 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 0,1 Årets resultat 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 0,3 Foreslået udbytte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Likvider inkl. værdipapirer 72,2 54,4 74,9 66,8 73,5 Aktiver i alt 306,0 306,3 333,2 331,3 364,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,5 4,0 0,7 3,9 8,0 Egenkapital 102,6 100,6 120,4 140,2 138,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) 32,8 Frit cash flow 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) 17,9 Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin* 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% 1,9% Overskudsgrad EBIT margin* 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% -0,7% Overskudsgrad, resultat før skat* 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% 0,0% Egenkapitalens forrentning* 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% 0,2% Likviditetsgrad 1,8 1,7 1,9 2,2 1,8 Soliditetsgrad 33,5% 32,9% 36,1% 42,3% 38,0% * Definitioner og beregning af nøgletallene er ændret i forhold til tidligere år, således at opgørelse og beregninger er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra Tallene er ændret, så beregningen er i overensstemmelse med de nye principper.

11 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad ,0% 1,0% 0,0% s\11 mio. DKK ,0% -2,0% -3,0% -4,0% Nettoomsætning Overskudsgrad -5,0% 550 Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK mio.dkk EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 5% 40% 35% 0% 30% 25% -5% 20% 15% -10% 10% 5% -15% 0% % Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

12 Ledelsesberetning s\12 I 2013 påbegyndte vi en transformation af ALECTIA med det formål at bringe selskabet tilbage til en position, hvor det igen er overskudsgivende og 2012 levede ikke op til forventningerne, og resultaterne var klart utilfredsstillende. Jesper Mailind overtog direktørstolen i starten af 2013 med den opgave at få ALECTIA tilbage på ret kurs. Fokus blev lagt på transparens, drift og eksekvering. Regnskabstallene i hovedtræk Nettoomsætningen for 2013 på 601,1 mio. kr. er 5,8 mio. kr. højere end i 2012, og resultat af primær drift før afskrivninger (EDITDA) på 17,4 mio. kr. er 33,4 mio. kr. højere end i Resultat før skat er 5,2 mio. kr. mod et underskud på 25,5 mio. kr. i Årets resultat udgjorde DKK 2,0 millioner i 2013 mod DKK -19,5 millioner i Årets resultat De første resultater af ALECTIAs transformation kan læses på resultatet for Trods markedsforhold, der fortsat ikke er optimale, er vi lykkedes med at skabe en betydelig resultatfremgang i 2013 i forhold til det foregående år. Vi har øget omsætningen med 1 % og egenproduktionen med 4,2 % og samtidig øget effektiviteten og sænket omkostningsniveauet. Resultatet af primær drift er forbedret med 37,4 mio. kr. til 9,4 mio. kr., og pengestrømmen fra driftsaktiviteten er steget med 37,7 mio. kr. til +18,7 mio. kr. i Den globale økonomi er i bedring, og det kan vi se på ordrebøgerne. Vi har i løbet af 2013 vundet en række strategisk vigtige opgaver for både nye og eksisterende kunder, heriblandt store projekter som det nye Universitetssygehus Køge, Axeltorv 2, flere grundvandskortlægningsopgaver for Naturstyrelsen og byggeledelsesopgaven på DTU s største byggesag nogensinde: Life Science & Bioengineering. Samtidig har vi løst flere opgaver for en førende bryggerigruppe i Europa og Afrika, og vi har igangsat en række spændende projekter for vores kunder i den internationale farma-, mejeri- og fødevareindustri. Vi går ind i 2014 med en god ordrebeholdning og styrket pipeline. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Fokus på transparens, drift og eksekvering For at sikre, at ALECTIA fortsætter med at være en profitabel virksomhed, har vi igangsat en effektiv transformation af selskabet, der skal reetablere vores vækstmuligheder og skabe større stabilitet i forretningen. De primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering.»de primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering Transparens Vi har gennem året arbejdet målrettet på at forbedre økonomistyringen og etablere en større finansiel og operationel gennemsigtighed i forretningen. Resultatet er, at vi i dag har et langt bedre overblik over indtjening og udgifter i alle afdelinger og divisioner.

13 s\13 Fra 2014 vil mere end studerende, undervisere og erhvervsdrivende få deres daglige gang i Navitas Park på den nye havnefront i Aarhus. Byggeriet skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park og rummer uddannelse, udvikling og erhverv med fokus på energi. ALECTIA er rådgiver på projektet. I samarbejde med Kant Arkitekter har ALECTIA vundet en omfangsrig rammeaftale med ejendomsadministratoren Københavns Ejendomme. Opgaven, der udføres for Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, går ud på at renovere et antal daginstitutioner og skoler i København over de næste to år.

14 s\14 Drift Vi har forbedret kapacitetsudnyttelsen og fortsat reduktionen af firmaets samlede driftsomkostninger. Ud over en væsentlig fremgang i pengestrømmen fra driftsaktiviteten giver forbedringen i driften sig blandt andet til udtryk i, at det i 2013 er lykkedes at hæve egenproduktionen med 4,2 % samtidig med, at personaleomkostningerne er reduceret med 3,1 % i forhold til Eksekvering Vi har styrket ordreindgangen og salgsmulighederne gennem implementering af mere stringente processer og systemer for alle divisioner. Samtidig har vi forbedret projekteksekveringen og kvalitetssikringsprocesserne og lagt yderligere fokus på projektledelse. Vi har skabt klare mål for alle i organisationen og sat fokus på, at alle medarbejdere følger firmaets systemer og forretningsprocesser. Risikostyring ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomi og resultat. Vi søger i videst muligt omfang at identificere, imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. I 2013 har vi sat yderligere fokus på risikostyring. Alle divisioner rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. Der foretages løbende risikoafdækning af kontrakter og projekter, og vores politik for Ansvar & Beføjelser er blevet revideret. Vores indsatser i forhold til risikostyring er uddybet på side Nye kræfter i bestyrelse og ledelse Walther Thygesen har overtaget jobbet som bestyrelsesformand for ALECTIA A/S. Walther Thygesen har betydelig bestyrelseserfaring fra bl.a. Novozymes, Vækstfonden og Royal Unibrew og har en succesfuld karriere som leder i førende internationale teknologivirksomheder som Hewlett-Packard, Apple og Compaq. Han er i dag administrerende direktør og leder for flere internationale forretningsenheder hos Thrane & Thrane/Cobham. Som en del af ALECTIAs transformation har vi i 2013 valgt at udskifte en række nøgleposter i virksomhedens ledelse: I starten af 2013 tiltrådte Jesper Mailind som administrerende direktør for ALECTIA A/S. Jesper Mailind har et detaljeret kendskab til ledelse af videnstunge organisationer og betydelig erfaring i transformation af og resultatforbedring i virksomheder. Jesper Mailind har tidligere været administrerende direktør for teknologivirksomhederne RTX A/S og GN Resound A/S. Heine Thorsgaard er tiltrådt som økonomidirektør i ALECTIA. Heine Thorsgaard kommer fra en stilling som CFO i NetDesign og har tidligere været koncernøkonomidirektør hos Columbus IT og CFO hos Ementor. Med erfaring fra CFO-stillinger i flere IT-konsulentvirksomheder har Heine Thorsgaard et indgående kendskab til at arbejde i virksomheder, hvor projektøkonomi er en væsentlig del af forretningen.

15 s\15 Visualisering: Henning Larsen Architects Microsoft har valgt at samle sine 900 medarbejdere i et nyt domicil i Lyngby. ALECTIA har som lejerrådgiver arbejdet tæt sammen med Microsoft på at udvikle planerne for det nye visionære domicil, der skal sætte standarden for fremtidens arbejdsplads i ind- og udland. ALECTIA og Henning Larsen Architects har designet den attraktive bygning, der bliver en integreret del af Kanalvejsområdet i Lyngby til glæde for såvel medarbejdere som kunder, partnere og Lyngbys borgere. Novo Nordisk er ved at etablere en ny steril påfyldningsfabrik i Kaluga, Rusland. ALECTIA er blevet bedt om at gennemgå ventilationsdesign og energiløsninger i forhold til laboratorier og renrum. Formålet er, at Novo Nordisk opnår de mest effektive løsninger og størst mulige energibesparelser.

16 Kundetilfredshed s\16 Per Christensen er ny direktør for ALECTIAs byggeridivision. Per Christensen kommer fra en stilling som Vice President for Byggeri Øst i COWI og har tidligere været afdelingsdirektør i Grontmij og projektchef i Hoffman. Dermed har han et indgående kendskab til byggebranchen fra både rådgiver- og entreprenørsiden. Per Christensen har stor erfaring i at arbejde med produktionsapparat, projekteksekvering og faglig kvalitet. Carsten Vejre tiltrådte primo 2014 som HRdirektør i ALECTIA. Carsten Vejre har en meget solid HR-baggrund, dels som HR-direktør for Genmab A/S, dels fra en lang karriere i Forsvarets HR-funtion, hvor han senest var oberst Den årlige kundetilfredshedsanalyse blev i 2013 erstattet af mindre kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles løbende på de enkelte projekter. Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne. Undersøgelserne er et godt udgangspunkt for dialog med kunderne og hjælper os med at afstemme forventninger og udpege de indsatsområder, der har størst betydning for den enkelte kunde. Resultaterne for årets kundetilfredshedsmålinger viser en gennemsnitlig fremgang i forhold til 2012, og vi har fastholdt vores overordnede mål om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. og HR-chef for Forsvarets Personeltjeneste. Carsten har siden 2012 været markeds- og udviklingschef i ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø.» Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne.

17 Medarbejdere Fokus i 2014 For at sikre en tæt kobling mellem ALECTIAs strategi og den enkelte medarbejders personlige mål har vi i 2013 fortsat vores arbejde med Performance Management. Performance Management muliggør en prioritering af indsatser og mål for alle medarbejdere og skaber fokus på lederes og medarbejderes kompetenceudvikling. Vi anvender Performance Management som et ledelsesværktøj, der gør det muligt at operationalisere strategi, værdier og økonomiske mål. For at styrke ledernes evne til at anvende Performance Management vil vi i 2014 fokusere på ledernes evne til at eksekvere, således at de overordnede planer gøres mere vedkommende og anvendelige for den enkelte medarbejder. Dette vil bl.a. ske gennem lederuddannelse, hvor der stilles skarpt på lederens roller i den daglige ledelse af de medarbejdere, som skal skabe resultaterne. Ny arbejdsmiljøorganisation En central del af ALECTIAs strategi er at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. For at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver synliggjort og prioriteret på alle ALECTIAs lokationer, har vi ultimo 2013 lanceret en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen i ALECTIA. Den nye arbejdsmiljøorganisation er sat i søen for at styrke arbejdsmiljøet såvel som samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere. I 2014 vil vi fortsat have fokus på transparens, drift og eksekvering. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe klarere procedurer og forretningsprocesser. Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. Samtidig vil vi udvikle de interne systemer og processer for videndeling og understøtte anvendelsen af best practice løsninger på tværs af organisationen. Vi vil styrke samarbejdet med og omsætningen hos vores kernekunder og bruge vores tværfaglige kompetencer i både salg og eksekvering. Endvidere vil vi styrke de faglige og ledelsesmæssige kompetencer gennem træning af selskabets ledere i de nødvendige ledelsesdiscipliner. Samlet set ønsker vi med fokusområderne for 2014 at fastholde og videreføre transformationen af ALECTIA, som skal skabe fortsat fremgang for virksomheden.» Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. s\17

18 Divisioner/ Byggeri s\18 Byggeri er ALECTIAs største forretningsområde, og siden 1912 har vi været blandt de førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. Vi leverer ydelser inden for bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, drift og vedligehold, og vi rådgiver inden for specifikke tekniske fagområder som eksempelvis akustik, brand, indeklima og bæredygtighed. Efter en turbulent periode er aktiviteten i byggebranchen igen på vej tilbage, og vi har gennem året oplevet en stigende efterspørgsel på vores rådgivning i både den private og den offentlige sektor var særligt præget af vores lange og stærke kunderelationer og rammeaftaler, og en meget stor del af vores omsætning og indtjening er baseret på vores nøglekunder. Store investeringer i sundhedssektoren Der foretages store investeringer i fremtidssikring af sundhedsvæsenet i disse år. ALECTIA er blandt landets absolut førende rådgivere inden for hospitalsbyggeri, og vi deltager på flere, mangeårige sygehusprojekter og har vundet nye store opgaver i Som en del af Rådgivergruppen USK vandt ALECTIA, C.F. Møller og Rambøll samt en række underrådgivere kort før sommerferien konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Sygehuset har et anlægsbudget på 4 mia. kroner og bliver et sundhedsfagligt vartegn for hele Region Sjælland. Region Hovedstaden samler steriliseringen af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at sikre en øget og ensartet kvalitet. I 2012 vandt ALECTIA opgaven som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet, og i 2013 blev vi valgt som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 2, der skal opføres på Herlev Hospital. På begge projekter er der særligt fokus på bæredygtighed, effektive og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser samt et godt arbejdsmiljø. I 2018 åbner Glostrup Hospital dørene for et nyt neurorehabiliteringshus, som skal modtage patienter fra hele Østdanmark. ALECTIA skal sammen med AART Architects og Nordic være med til at opføre det nye byggeri, der skal danne rammen for pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvs- og hjerneskader. Gennem året har vi fortsat vores arbejde på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver Nordens største hospital med plads til patienter dagligt. Vi løser opgaven i samarbejde med Rådgivergruppen DNU, som udover ALECTIA inkluderer Rambøll Danmark, C.F. Møller med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Nye spændende uddannelsesbyggerier ALECTIA har gennem årene sat sit fingeraftryk på en lang række spændende, bæredygtige og funktionelle uddannelsesbygninger. Vi har været rådgiver for bl.a. Aarhus Universitet og DTU i en årrække, og i 2013 vandt vi opgaven som byggeleder på DTUs største byggeprojekt nogensinde, Life Science og Bioengineering, som omfatter renovering og ombygning af i alt m 2 på DTU i Lyngby.

19 s\19 Region Sjælland har udpeget Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll i spidsen som vinder af konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Universitetssygehus Køge bliver en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt m². Byggeriet til 4 mia. kr. begynder i 2015 og skal stå endeligt færdigt i Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Hjørring Kommune skal have et nyt, moderne teateroplevelseshus, som skal udvikle Hjørrings teaterliv og være et samlingssted og vækstmiljø for områdets musik-, teater- og kulturliv. ALECTIA er sammen med bl.a. schmidt hammer lassen architects en del af det totalrådgiverteam, der står for opførelsen af oplevelseshuset.

20 s\20 I 2013 har vi ligeledes løst en række store og spændende opgaver for Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Lillebælt samt VUC Vest. Vi er også ved at afslutte ikonprojektet Navitas, som bliver det nye centrum for energi, innovation og uddannelse i Aarhus Havn. Vækst i bolig- og renoveringsmarkedet Den almene boligsektor står foran et massivt boom og er i øjeblikket en af de vigtige drivkræfter i dansk byggeri. Samtidig fortsætter bølgen af renoveringsopgaver, bl.a. støttet af ca. 10 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de kommende år. ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i Vi har bl.a. vundet konkurrencen om renoveringen af 457 almennyttige boliger i Albertslund for Boligadministrationsselskabet Bo-Vest, og vi er valgt som rådgiver på ombygningen og renoveringen af Riddersborgparken i Nakskov. For SKI har vi vundet endnu flere rammeaftaler, så vi nu bl.a. også er SKI-leverandør på bygherrerådgivning i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Ved siden af de nye opgaver er vi ved at afslutte Dokk1 ( Multimediehuset ), som bliver Aarhus nye hovedbibliotek og Borgerservice. Ny aktivitet i erhvervsbyggeriet De private bygherrer er igen begyndt at vise aktivitet, og sammen med en stigende vækst inden for boligbyggeriet i Aarhus og København forventer vi en øget omsætning på det private marked i de kommende år. I 2013 har vi vundet projekteringen af domicilbyggeriet Axeltorv 2, og vi er lejerrådgiver for Microsoft i forbindelse med opførelsen af virksomhedens nye hovedsæde i Lyngby.» ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i 2013.

21 Den gamle Scalabygning på Axeltorv 2 i hjertet af København er revet ned, og nu opfører grundens ejer, Ejendoms- Selskabet Norden, et nyt spektakulært byggeri med plads til cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på byggeriet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. s\21 ALECTIA har vundet opgaven som byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt løber over de næste 3 år og omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA skal bl.a. lede byggeriet af en ny stor forskningsbygning på m 2, hvor et stort atrium skal danne centrum for det sociale liv i DTU s biovidenskabelige forskningsmiljø. Bygningen skal kobles til to eksisterende bygninger, som samtidig skal totalrenoveres både indvendigt og udvendigt. Nord for disse bygninger opføres desuden bygning 205, som bl.a. skal rumme dyrestalde og højklassificerede laboratorier.

22 Divisioner/ Proces s\22 Med dybe rødder i industrien er ALECTIA en virksomhed, der skiller sig ud, når det handler om rådgivning inden for processer og produktionsfaciliteter. Procesdivisionens primære kunder er bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt den farmaceutiske industri. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse/flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er at optimere vores kunders forretning i forhold til bæredygtighed, ressourceforbrug og driftsomkostninger. Procesområdet er en eksportvare Procesområdet er ALECTIAs primære internationale område. Bryggeriforretningen har næsten udelukkende projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Vi oplever øget interesse fra russiske virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter til den voksende efterspørgsel på kvalitetsprodukter i fødevareindustrien. Vi er kommet endnu tættere på de største bryggerikunder i verden, og vores position som The Leading Independent Adviser to the Brewing Industry er blevet yderligere forankret gennem en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats. Bryggeriforretningen har igen i år ført os langt omkring i verden med størst omsætning i Europa, Afrika og Asien. Vores kontor i England har haft et travlt år med at servicere vores bryggerikunder i England, mens det asiatiske marked ikke har levet op til forventningerne. Vores farmaforretning løser stadigt flere opgaver for danske kunder i udlandet, og vi har i det forgangne år arbejdet på projekter i både Rusland, Frankrig og Norge. Større investeringer i dansk fødevareindustri I 2013 har vi etableret flere nye kunderelationer i den danske fødevareindustri. Vi har blandt andet vundet den spændende opgave som bygherrerådgiver på udvidelsen af Hørkram Foodservices frostlager syd for Aarhus, og vi er valgt som hovedrådgiver for Tican Fresh Meat i forbindelse med en større udvidelse af kølesystemet på virksomhedens slagteri i Thisted. Samtidig har vi fortsat vores arbejde som bygherrerådgiver på etableringen af Danish Crowns nye højteknologiske slagteri i Holsted. Vores største mejerikunde, Arla Foods, har valgt ALECTIA som arkitekt og ingeniør på et stort nyt laktoseanlæg, der skal opføres på fabrikken Danmark Protein i Nr. Vium. Projektet er et af de 10 største igangsatte byggeprojekter i Danmark i I 2013 har vi afsluttet vores arbejde som rådgiver, byggeleder og ingeniør på Europas største valleproteinanlæg, som Arla Foods Ingredients har opført på fabrikken Danmark Protein. Vi har også afsluttet den m 2 store udvidelse af Arla Foods Taulov Mejeri.

23 s\23 ALECTIA er rådgiver på et af de 10 hidtil største igangsatte byggerier i 2013: Arla Foods Ingredients nye laktoseanlæg i Nr. Vium. Laktoseanlægget er en udvidelse af den allerede eksisterende valleforædling på fabrikken Danmark Protein, som ALECTIA løbende har været med til at opbygge og udvide siden ALECTIA har udarbejdet en masterplan for en ny fremtidssikret kødforædlingsfabrik til fødevareproducenten PRONACA i Ecuador. PRONACA er en virksomhed i vækst og har behov for at effektivisere produktionen og udvide kapaciteten. Masterplanen omfatter alt fra investeringsbudgetter og beregning af mulige besparelser over proces- og layoutløsninger, byggeri, teknologi, energi- og produktionseffektivitet til vareflow og hygiejneprocesser.

24 s\24 Styrket projektledelse I den farmaceutiske industri stilles der stadig større krav til kvalitet og projektledelse. ALECTIA er kendt for vores evne til at styre store og komplekse projekter fra start til slut, og i år har vi styrket vores position yderligere ved at ansætte en række nye, stærke profiler med specialkompetencer inden for såvel projektledelse som GMP, kvalitet og risk management. Også divisionens andre forretningsområder har fået styrket projektledelsen ved ansættelsen af en række nye projektchefer, der er specialiseret i ledelse af store, komplekse projekter.»kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Nye logistik- og planlægningsydelser Kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vi har igennem året haft stor succes med at rådgive om optimering af logistikløsninger inden for vareforsyning, produktion, lager og distribution. ALECTIA tilbyder nu 3D simuleringssystemer til optimering og validering af design - et område, vi oplever stigende interesse for, ikke blot i industrien, men også i sundhedssektoren, hvor kvalitet, service og det effektive patientforløb er i fokus. Vores kunders verden er præget af et voksende marked med et stærkt prispres, og i den virkelighed har man brug for at kunne justere planerne for udvikling i produktionskapacitet løbende. For at imødese dette behov har vi i 2013 udviklet konceptet Dynamisk Masterplan TM.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com »Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

»Masterminding sustainable progress

»Masterminding sustainable progress »Masterminding sustainable progress »Agenda 1. Hvem er ALECTIA 2. Forankring af bæredygtighed i forretningsstrategi 3. Bæredygtighed i praksis 4. Bæredygtighed som vækstdriver 5. Afrunding »1. Hvem er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere