Årsrapport ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com"

Transkript

1 ȁrsrapport 2013

2 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum CVR-nr.: alectia.com

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA s\08 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 Ledelsesberetning s\12 Påtegninger Ledelsespåtegning s\46 Den uafhængige revisors erklæringer s\47 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis s\52 Resultatopgørelse s\59 Balance, aktiver s\60 Balance, passiver s\61 Egenkapitalopgørelse s\52 Pengestrømsopgørelse s\63 Noter s\64 Ledelse og bestyrelse s\69 Selskabsoplysninger s\72

4 s\06

5 Ledelsesberetning

6 s\6

7 Velkommen 2013 har været et travlt og intensivt år for ALECTIA. Vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og det er mig en stor glæde, at vi atter har fremgang i alle virksomhedens divisioner. Vi har påbegyndt en effektiv transformation af selskabet, lagt en ny strategi, styrket vores ledelseskompetencer på flere poster og iværksat en række initiativer, der skal sikre, at ALECTIA er og vedbliver at være en profitabel virksomhed. Vi har fuldført og vundet mange vigtige opgaver, opdyrket en række nye kunderelationer og styrket samarbejdet med vores key accounts.»vores målrettede indsats for at få virksomheden tilbage på ret kurs har båret frugt, og vi har atter fremgang i alle ALECTIAs divisioner. Samtidig har vi vundet indpas på en række nye områder, der er strategisk vigtige for os. Jeg glæder mig over de flotte resultater, vi har skabt i 2013 og ser frem til at fortsætte arbejdet i På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle medarbejdere i ALECTIA-gruppen for årets resultat. Jesper Mailind, Adm. direktør s\7

8 Om ALECTIA ALECTIA-Fonden s\8 ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vi har udviklet os fra en ren ingeniørvirksomhed til en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. Vores tværfaglige tilgang til projekterne er sammen med en dyb indsigt i branchespecifikke, forretningsmæssige og sociale forhold med til at gøre os til en unik rådgiver i branchen. Med udgangspunkt i vores vision, Masterminding Sustainable Progress, stræber vi konstant efter at levere innovative og bæredygtige løsninger, der skaber fremgang og langsigtede resultater for vores kunder. ALECTIAs kunder tæller bl.a. stat, regioner og kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Blandt vores største kunder er Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk, Leo Pharma og Nykredit. ALECTIA er en del af konsortierne DNU* og USK*, der opfører to nye danske superhospitaler: Det Nye Universitetshospital i Aarhus og det nye Universitetssygehus Køge. Vores 650 medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Aarhus, Odense, Kolding og London. ALECTIA er ejet af ALECTIA-Fonden. Fondens formål er at virke til gavn for danske ingeniørers videreuddannelse og dygtiggørelse samt til styrkelse af danske ingeniørers anseelse i ind- og udland. Samtidig søger fonden på forskellige områder at styrke ALECTIA A/S synlighed og understøtte virksomhedens omdømme og omsætning via forskellige initiativer og uddelinger. ALECTIA-Fonden har initieret ALECTIAs erhvervsforskerprogram, hvor der løbende er fire ph.d.-studerende tilknyttet ALECTIA A/S. Fondens bestyrelse er ansvarlig for planlægning af og opfølgning på erhvervs-ph.d.-projekterne, som udvælges i samarbejde med ALECTIA A/S ledelse. Formålet med ph.d.-programmet er at højne vidensniveauet i ALECTIA på en række af de fagområder, der danner grundlaget for firmaets eksistens. Gennem årene har ALECTIA-Fonden støttet en lang række projekter, der har bidraget til at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi.»alectia er en international vidensvirksomhed med specialkompetencer inden for byggeri, procesteknologi, arbejdsmiljø, vand, energi og miljø. *Rådgivergrupperne DNU består af C.F. Møller, ALECTIA, Rambøll Danmark, CUBO Arkitekter og Søren Jensen samt Schønheer og Lohfert & Lofhert som underrådgivere. Rådgivergruppen USK består af C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll Danmark samt Søren Jensen og CUBO Arkitekter som underrådgivere.

9 Vores historie I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob O. Krogboe virksomheden Birch & Krogboe (nu ALECTIA). I starten beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske byggeprojekter, inklusive opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede Birch & Krogboes ledelse en ambitiøs opkøbsstrategi med det formål at øge firmaets ydelsespalette og styrke positionen på flere nye markeder. I perioden gennemførte vi 11 strategiske opkøb, som har bragt os ud på nye og internationale markeder. Som en del af strategien skiftede Birch & Krogboe navn til ALECTIA. I dag er ALECTIA ikke kun en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Vi har også stærke kompetencer inden for etablering og optimering af komplekse produktionsfaciliteter i den internationale farma-, fødevare-, mejeri-, og bryggeriindustri. Og vi er en førende rådgiver inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø, såvel som vand, energi og miljø. Siden 2005 har vi gennemført 11 strategiske opkøb: 2005: Danbrew 2006: Dansk Arbejdsmiljø og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Danmark 2007: JobLiv Danmark, Watertech og MA Project 2008: Penborn Technical Services (London) 2009: Maersk Construction (tidligere del af Lindø Byg A/S) og Tano FoodCon Group 2011: LOGISYS og Healthy Company s\9 Vordingborg Sygehus Byggeudvalget er samlet. Ingeniør Krogboe står i midten med bowlerhat. Kastrup Lufthavn.

10 Hoved- og nøgletal for gruppen s\10 i mio. kr Nettoomsætning* 601,2 595,3 575,9 574,8 629,3 Egenproduktion* 517,4 496,3 494,6 505,0 528,1 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 17,4 (16,0) 8,7 21,4 11,9 Resultat af primær drift (EBIT)* 9,4 (27,9) (19,2) 4,5 (4,6) Resultat før skat 5,2 (25,5) (21,6) 3,5 0,1 Årets resultat 2,0 (19,5) (18,4) 2,4 0,3 Foreslået udbytte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Likvider inkl. værdipapirer 72,2 54,4 74,9 66,8 73,5 Aktiver i alt 306,0 306,3 333,2 331,3 364,6 Investeringer i materielle anlægsaktiver 1,5 4,0 0,7 3,9 8,0 Egenkapital 102,6 100,6 120,4 140,2 138,7 Pengestrømme fra driftsaktivitet efter skat 18,7 (19,0) 17,0 (4,5) 32,8 Frit cash flow 16,9 (22,6) 12,0 (10,7) 17,9 Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA-margin* 2,9% -2,7% 1,5% 3,7% 1,9% Overskudsgrad EBIT margin* 1,6% -4,7% -3,3% 0,8% -0,7% Overskudsgrad, resultat før skat* 0,9% -4,3% -3,8% 0,6% 0,0% Egenkapitalens forrentning* 2,0% -17,6% -14,1% 1,7% 0,2% Likviditetsgrad 1,8 1,7 1,9 2,2 1,8 Soliditetsgrad 33,5% 32,9% 36,1% 42,3% 38,0% * Definitioner og beregning af nøgletallene er ændret i forhold til tidligere år, således at opgørelse og beregninger er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra Tallene er ændret, så beregningen er i overensstemmelse med de nye principper.

11 Udvikling i nettoomsætning og overskudsgrad ,0% 1,0% 0,0% s\11 mio. DKK ,0% -2,0% -3,0% -4,0% Nettoomsætning Overskudsgrad -5,0% 550 Udvikling i egenproduktion og antal medarbejdere mio. DKK Ansatte Gns. antal fuldtidsansatte Egenproduktion Udvikling i EBITDA og frit cash flow mio. DKK mio.dkk EBITDA Frit cash flow Udvikling i soliditetsgrad og forrentning af egenkapitalen 45% 5% 40% 35% 0% 30% 25% -5% 20% 15% -10% 10% 5% -15% 0% % Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning

12 Ledelsesberetning s\12 I 2013 påbegyndte vi en transformation af ALECTIA med det formål at bringe selskabet tilbage til en position, hvor det igen er overskudsgivende og 2012 levede ikke op til forventningerne, og resultaterne var klart utilfredsstillende. Jesper Mailind overtog direktørstolen i starten af 2013 med den opgave at få ALECTIA tilbage på ret kurs. Fokus blev lagt på transparens, drift og eksekvering. Regnskabstallene i hovedtræk Nettoomsætningen for 2013 på 601,1 mio. kr. er 5,8 mio. kr. højere end i 2012, og resultat af primær drift før afskrivninger (EDITDA) på 17,4 mio. kr. er 33,4 mio. kr. højere end i Resultat før skat er 5,2 mio. kr. mod et underskud på 25,5 mio. kr. i Årets resultat udgjorde DKK 2,0 millioner i 2013 mod DKK -19,5 millioner i Årets resultat De første resultater af ALECTIAs transformation kan læses på resultatet for Trods markedsforhold, der fortsat ikke er optimale, er vi lykkedes med at skabe en betydelig resultatfremgang i 2013 i forhold til det foregående år. Vi har øget omsætningen med 1 % og egenproduktionen med 4,2 % og samtidig øget effektiviteten og sænket omkostningsniveauet. Resultatet af primær drift er forbedret med 37,4 mio. kr. til 9,4 mio. kr., og pengestrømmen fra driftsaktiviteten er steget med 37,7 mio. kr. til +18,7 mio. kr. i Den globale økonomi er i bedring, og det kan vi se på ordrebøgerne. Vi har i løbet af 2013 vundet en række strategisk vigtige opgaver for både nye og eksisterende kunder, heriblandt store projekter som det nye Universitetssygehus Køge, Axeltorv 2, flere grundvandskortlægningsopgaver for Naturstyrelsen og byggeledelsesopgaven på DTU s største byggesag nogensinde: Life Science & Bioengineering. Samtidig har vi løst flere opgaver for en førende bryggerigruppe i Europa og Afrika, og vi har igangsat en række spændende projekter for vores kunder i den internationale farma-, mejeri- og fødevareindustri. Vi går ind i 2014 med en god ordrebeholdning og styrket pipeline. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Fokus på transparens, drift og eksekvering For at sikre, at ALECTIA fortsætter med at være en profitabel virksomhed, har vi igangsat en effektiv transformation af selskabet, der skal reetablere vores vækstmuligheder og skabe større stabilitet i forretningen. De primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering.»de primære omdrejningspunkter i ALECTIAs transformation er transparens, drift og eksekvering Transparens Vi har gennem året arbejdet målrettet på at forbedre økonomistyringen og etablere en større finansiel og operationel gennemsigtighed i forretningen. Resultatet er, at vi i dag har et langt bedre overblik over indtjening og udgifter i alle afdelinger og divisioner.

13 s\13 Fra 2014 vil mere end studerende, undervisere og erhvervsdrivende få deres daglige gang i Navitas Park på den nye havnefront i Aarhus. Byggeriet skal huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park og rummer uddannelse, udvikling og erhverv med fokus på energi. ALECTIA er rådgiver på projektet. I samarbejde med Kant Arkitekter har ALECTIA vundet en omfangsrig rammeaftale med ejendomsadministratoren Københavns Ejendomme. Opgaven, der udføres for Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, går ud på at renovere et antal daginstitutioner og skoler i København over de næste to år.

14 s\14 Drift Vi har forbedret kapacitetsudnyttelsen og fortsat reduktionen af firmaets samlede driftsomkostninger. Ud over en væsentlig fremgang i pengestrømmen fra driftsaktiviteten giver forbedringen i driften sig blandt andet til udtryk i, at det i 2013 er lykkedes at hæve egenproduktionen med 4,2 % samtidig med, at personaleomkostningerne er reduceret med 3,1 % i forhold til Eksekvering Vi har styrket ordreindgangen og salgsmulighederne gennem implementering af mere stringente processer og systemer for alle divisioner. Samtidig har vi forbedret projekteksekveringen og kvalitetssikringsprocesserne og lagt yderligere fokus på projektledelse. Vi har skabt klare mål for alle i organisationen og sat fokus på, at alle medarbejdere følger firmaets systemer og forretningsprocesser. Risikostyring ALECTIA arbejder løbende med at identificere de risici, der kan påvirke virksomhedens fremtidige vækst, aktiviteter, økonomi og resultat. Vi søger i videst muligt omfang at identificere, imødegå og begrænse de risici, som vi via egne handlinger kan påvirke. I 2013 har vi sat yderligere fokus på risikostyring. Alle divisioner rapporterer hver måned finansielle og operationelle data inklusive kommentarer til den økonomiske og forretningsmæssige udvikling. Der foretages løbende risikoafdækning af kontrakter og projekter, og vores politik for Ansvar & Beføjelser er blevet revideret. Vores indsatser i forhold til risikostyring er uddybet på side Nye kræfter i bestyrelse og ledelse Walther Thygesen har overtaget jobbet som bestyrelsesformand for ALECTIA A/S. Walther Thygesen har betydelig bestyrelseserfaring fra bl.a. Novozymes, Vækstfonden og Royal Unibrew og har en succesfuld karriere som leder i førende internationale teknologivirksomheder som Hewlett-Packard, Apple og Compaq. Han er i dag administrerende direktør og leder for flere internationale forretningsenheder hos Thrane & Thrane/Cobham. Som en del af ALECTIAs transformation har vi i 2013 valgt at udskifte en række nøgleposter i virksomhedens ledelse: I starten af 2013 tiltrådte Jesper Mailind som administrerende direktør for ALECTIA A/S. Jesper Mailind har et detaljeret kendskab til ledelse af videnstunge organisationer og betydelig erfaring i transformation af og resultatforbedring i virksomheder. Jesper Mailind har tidligere været administrerende direktør for teknologivirksomhederne RTX A/S og GN Resound A/S. Heine Thorsgaard er tiltrådt som økonomidirektør i ALECTIA. Heine Thorsgaard kommer fra en stilling som CFO i NetDesign og har tidligere været koncernøkonomidirektør hos Columbus IT og CFO hos Ementor. Med erfaring fra CFO-stillinger i flere IT-konsulentvirksomheder har Heine Thorsgaard et indgående kendskab til at arbejde i virksomheder, hvor projektøkonomi er en væsentlig del af forretningen.

15 s\15 Visualisering: Henning Larsen Architects Microsoft har valgt at samle sine 900 medarbejdere i et nyt domicil i Lyngby. ALECTIA har som lejerrådgiver arbejdet tæt sammen med Microsoft på at udvikle planerne for det nye visionære domicil, der skal sætte standarden for fremtidens arbejdsplads i ind- og udland. ALECTIA og Henning Larsen Architects har designet den attraktive bygning, der bliver en integreret del af Kanalvejsområdet i Lyngby til glæde for såvel medarbejdere som kunder, partnere og Lyngbys borgere. Novo Nordisk er ved at etablere en ny steril påfyldningsfabrik i Kaluga, Rusland. ALECTIA er blevet bedt om at gennemgå ventilationsdesign og energiløsninger i forhold til laboratorier og renrum. Formålet er, at Novo Nordisk opnår de mest effektive løsninger og størst mulige energibesparelser.

16 Kundetilfredshed s\16 Per Christensen er ny direktør for ALECTIAs byggeridivision. Per Christensen kommer fra en stilling som Vice President for Byggeri Øst i COWI og har tidligere været afdelingsdirektør i Grontmij og projektchef i Hoffman. Dermed har han et indgående kendskab til byggebranchen fra både rådgiver- og entreprenørsiden. Per Christensen har stor erfaring i at arbejde med produktionsapparat, projekteksekvering og faglig kvalitet. Carsten Vejre tiltrådte primo 2014 som HRdirektør i ALECTIA. Carsten Vejre har en meget solid HR-baggrund, dels som HR-direktør for Genmab A/S, dels fra en lang karriere i Forsvarets HR-funtion, hvor han senest var oberst Den årlige kundetilfredshedsanalyse blev i 2013 erstattet af mindre kundetilfredshedsundersøgelser, som afvikles løbende på de enkelte projekter. Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne. Undersøgelserne er et godt udgangspunkt for dialog med kunderne og hjælper os med at afstemme forventninger og udpege de indsatsområder, der har størst betydning for den enkelte kunde. Resultaterne for årets kundetilfredshedsmålinger viser en gennemsnitlig fremgang i forhold til 2012, og vi har fastholdt vores overordnede mål om at have en generel kundetilfredshed på mere end 4 på en 5-trinsskala. og HR-chef for Forsvarets Personeltjeneste. Carsten har siden 2012 været markeds- og udviklingschef i ALECTIAs division for Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø.» Vi har stor glæde af den nye måde at måle på kundetilfredsheden, som giver os løbende input til forbedringer på projekterne.

17 Medarbejdere Fokus i 2014 For at sikre en tæt kobling mellem ALECTIAs strategi og den enkelte medarbejders personlige mål har vi i 2013 fortsat vores arbejde med Performance Management. Performance Management muliggør en prioritering af indsatser og mål for alle medarbejdere og skaber fokus på lederes og medarbejderes kompetenceudvikling. Vi anvender Performance Management som et ledelsesværktøj, der gør det muligt at operationalisere strategi, værdier og økonomiske mål. For at styrke ledernes evne til at anvende Performance Management vil vi i 2014 fokusere på ledernes evne til at eksekvere, således at de overordnede planer gøres mere vedkommende og anvendelige for den enkelte medarbejder. Dette vil bl.a. ske gennem lederuddannelse, hvor der stilles skarpt på lederens roller i den daglige ledelse af de medarbejdere, som skal skabe resultaterne. Ny arbejdsmiljøorganisation En central del af ALECTIAs strategi er at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. For at sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver synliggjort og prioriteret på alle ALECTIAs lokationer, har vi ultimo 2013 lanceret en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen i ALECTIA. Den nye arbejdsmiljøorganisation er sat i søen for at styrke arbejdsmiljøet såvel som samarbejdet mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere. I 2014 vil vi fortsat have fokus på transparens, drift og eksekvering. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe klarere procedurer og forretningsprocesser. Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. Samtidig vil vi udvikle de interne systemer og processer for videndeling og understøtte anvendelsen af best practice løsninger på tværs af organisationen. Vi vil styrke samarbejdet med og omsætningen hos vores kernekunder og bruge vores tværfaglige kompetencer i både salg og eksekvering. Endvidere vil vi styrke de faglige og ledelsesmæssige kompetencer gennem træning af selskabets ledere i de nødvendige ledelsesdiscipliner. Samlet set ønsker vi med fokusområderne for 2014 at fastholde og videreføre transformationen af ALECTIA, som skal skabe fortsat fremgang for virksomheden.» Vi vil have øget fokus på risikostyring og arbejde for at sikre, at projektafviklingen måles ensartet på tværs af forretningen. s\17

18 Divisioner/ Byggeri s\18 Byggeri er ALECTIAs største forretningsområde, og siden 1912 har vi været blandt de førende inden for såvel nybyggeri som ombygnings- og renoveringsprojekter i Danmark. Vi leverer ydelser inden for bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse, drift og vedligehold, og vi rådgiver inden for specifikke tekniske fagområder som eksempelvis akustik, brand, indeklima og bæredygtighed. Efter en turbulent periode er aktiviteten i byggebranchen igen på vej tilbage, og vi har gennem året oplevet en stigende efterspørgsel på vores rådgivning i både den private og den offentlige sektor var særligt præget af vores lange og stærke kunderelationer og rammeaftaler, og en meget stor del af vores omsætning og indtjening er baseret på vores nøglekunder. Store investeringer i sundhedssektoren Der foretages store investeringer i fremtidssikring af sundhedsvæsenet i disse år. ALECTIA er blandt landets absolut førende rådgivere inden for hospitalsbyggeri, og vi deltager på flere, mangeårige sygehusprojekter og har vundet nye store opgaver i Som en del af Rådgivergruppen USK vandt ALECTIA, C.F. Møller og Rambøll samt en række underrådgivere kort før sommerferien konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Sygehuset har et anlægsbudget på 4 mia. kroner og bliver et sundhedsfagligt vartegn for hele Region Sjælland. Region Hovedstaden samler steriliseringen af instrumenter i to regionale sterilcentraler for at sikre en øget og ensartet kvalitet. I 2012 vandt ALECTIA opgaven som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet, og i 2013 blev vi valgt som totalrådgiver på Regional Sterilcentral 2, der skal opføres på Herlev Hospital. På begge projekter er der særligt fokus på bæredygtighed, effektive og automatiserede arbejds- og produktionsprocesser samt et godt arbejdsmiljø. I 2018 åbner Glostrup Hospital dørene for et nyt neurorehabiliteringshus, som skal modtage patienter fra hele Østdanmark. ALECTIA skal sammen med AART Architects og Nordic være med til at opføre det nye byggeri, der skal danne rammen for pleje, behandling og rehabilitering af patienter med rygmarvs- og hjerneskader. Gennem året har vi fortsat vores arbejde på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, som bliver Nordens største hospital med plads til patienter dagligt. Vi løser opgaven i samarbejde med Rådgivergruppen DNU, som udover ALECTIA inkluderer Rambøll Danmark, C.F. Møller med CUBO arkitekter A/S, Gehl Architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Nye spændende uddannelsesbyggerier ALECTIA har gennem årene sat sit fingeraftryk på en lang række spændende, bæredygtige og funktionelle uddannelsesbygninger. Vi har været rådgiver for bl.a. Aarhus Universitet og DTU i en årrække, og i 2013 vandt vi opgaven som byggeleder på DTUs største byggeprojekt nogensinde, Life Science og Bioengineering, som omfatter renovering og ombygning af i alt m 2 på DTU i Lyngby.

19 s\19 Region Sjælland har udpeget Rådgivergruppen USK med C.F. Møller, ALECTIA og Rambøll i spidsen som vinder af konkurrencen om det nye Universitetssygehus Køge. Universitetssygehus Køge bliver en udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, der får tredoblet arealet til i alt m². Byggeriet til 4 mia. kr. begynder i 2015 og skal stå endeligt færdigt i Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Hjørring Kommune skal have et nyt, moderne teateroplevelseshus, som skal udvikle Hjørrings teaterliv og være et samlingssted og vækstmiljø for områdets musik-, teater- og kulturliv. ALECTIA er sammen med bl.a. schmidt hammer lassen architects en del af det totalrådgiverteam, der står for opførelsen af oplevelseshuset.

20 s\20 I 2013 har vi ligeledes løst en række store og spændende opgaver for Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Lillebælt samt VUC Vest. Vi er også ved at afslutte ikonprojektet Navitas, som bliver det nye centrum for energi, innovation og uddannelse i Aarhus Havn. Vækst i bolig- og renoveringsmarkedet Den almene boligsektor står foran et massivt boom og er i øjeblikket en af de vigtige drivkræfter i dansk byggeri. Samtidig fortsætter bølgen af renoveringsopgaver, bl.a. støttet af ca. 10 mia. kroner fra Landsbyggefonden i de kommende år. ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i Vi har bl.a. vundet konkurrencen om renoveringen af 457 almennyttige boliger i Albertslund for Boligadministrationsselskabet Bo-Vest, og vi er valgt som rådgiver på ombygningen og renoveringen af Riddersborgparken i Nakskov. For SKI har vi vundet endnu flere rammeaftaler, så vi nu bl.a. også er SKI-leverandør på bygherrerådgivning i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Ved siden af de nye opgaver er vi ved at afslutte Dokk1 ( Multimediehuset ), som bliver Aarhus nye hovedbibliotek og Borgerservice. Ny aktivitet i erhvervsbyggeriet De private bygherrer er igen begyndt at vise aktivitet, og sammen med en stigende vækst inden for boligbyggeriet i Aarhus og København forventer vi en øget omsætning på det private marked i de kommende år. I 2013 har vi vundet projekteringen af domicilbyggeriet Axeltorv 2, og vi er lejerrådgiver for Microsoft i forbindelse med opførelsen af virksomhedens nye hovedsæde i Lyngby.» ALECTIAs strategiske fokus og indsats på bolig- og renoveringsmarkedet har båret frugt i 2013.

21 Den gamle Scalabygning på Axeltorv 2 i hjertet af København er revet ned, og nu opfører grundens ejer, Ejendoms- Selskabet Norden, et nyt spektakulært byggeri med plads til cafeer, butikker og kontorer. ALECTIA rådgiver om installationer, indeklima og energi på byggeriet, der er designet efter de nyeste krav til indeklima og energi. Byggeriet er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. s\21 ALECTIA har vundet opgaven som byggeleder på DTU s største byggeprojekt nogensinde: Life Science og Bioengineering. Det omfattende projekt løber over de næste 3 år og omfatter renovering og ombygning af i alt m 2. ALECTIA skal bl.a. lede byggeriet af en ny stor forskningsbygning på m 2, hvor et stort atrium skal danne centrum for det sociale liv i DTU s biovidenskabelige forskningsmiljø. Bygningen skal kobles til to eksisterende bygninger, som samtidig skal totalrenoveres både indvendigt og udvendigt. Nord for disse bygninger opføres desuden bygning 205, som bl.a. skal rumme dyrestalde og højklassificerede laboratorier.

22 Divisioner/ Proces s\22 Med dybe rødder i industrien er ALECTIA en virksomhed, der skiller sig ud, når det handler om rådgivning inden for processer og produktionsfaciliteter. Procesdivisionens primære kunder er bryggerier, mejerier, kød- og fiskefabrikker samt den farmaceutiske industri. Vores ekspertise dækker hele forsyningskæden fra de første forretningsplaner til kunden har et færdigt anlæg i fuld drift. Vi rådgiver endvidere om etablering og optimering af produktionskapacitet, nedlæggelse/flytning af produktion samt logistik. Et centralt element i vores rådgivning er at optimere vores kunders forretning i forhold til bæredygtighed, ressourceforbrug og driftsomkostninger. Procesområdet er en eksportvare Procesområdet er ALECTIAs primære internationale område. Bryggeriforretningen har næsten udelukkende projekter i udlandet, mens de øvrige segmenter i divisionen har en væsentlig del i Danmark. Vi oplever øget interesse fra russiske virksomheder, som ønsker nye, større og mere effektive produktionsfaciliteter til den voksende efterspørgsel på kvalitetsprodukter i fødevareindustrien. Vi er kommet endnu tættere på de største bryggerikunder i verden, og vores position som The Leading Independent Adviser to the Brewing Industry er blevet yderligere forankret gennem en fokuseret salgs- og markedsføringsindsats. Bryggeriforretningen har igen i år ført os langt omkring i verden med størst omsætning i Europa, Afrika og Asien. Vores kontor i England har haft et travlt år med at servicere vores bryggerikunder i England, mens det asiatiske marked ikke har levet op til forventningerne. Vores farmaforretning løser stadigt flere opgaver for danske kunder i udlandet, og vi har i det forgangne år arbejdet på projekter i både Rusland, Frankrig og Norge. Større investeringer i dansk fødevareindustri I 2013 har vi etableret flere nye kunderelationer i den danske fødevareindustri. Vi har blandt andet vundet den spændende opgave som bygherrerådgiver på udvidelsen af Hørkram Foodservices frostlager syd for Aarhus, og vi er valgt som hovedrådgiver for Tican Fresh Meat i forbindelse med en større udvidelse af kølesystemet på virksomhedens slagteri i Thisted. Samtidig har vi fortsat vores arbejde som bygherrerådgiver på etableringen af Danish Crowns nye højteknologiske slagteri i Holsted. Vores største mejerikunde, Arla Foods, har valgt ALECTIA som arkitekt og ingeniør på et stort nyt laktoseanlæg, der skal opføres på fabrikken Danmark Protein i Nr. Vium. Projektet er et af de 10 største igangsatte byggeprojekter i Danmark i I 2013 har vi afsluttet vores arbejde som rådgiver, byggeleder og ingeniør på Europas største valleproteinanlæg, som Arla Foods Ingredients har opført på fabrikken Danmark Protein. Vi har også afsluttet den m 2 store udvidelse af Arla Foods Taulov Mejeri.

23 s\23 ALECTIA er rådgiver på et af de 10 hidtil største igangsatte byggerier i 2013: Arla Foods Ingredients nye laktoseanlæg i Nr. Vium. Laktoseanlægget er en udvidelse af den allerede eksisterende valleforædling på fabrikken Danmark Protein, som ALECTIA løbende har været med til at opbygge og udvide siden ALECTIA har udarbejdet en masterplan for en ny fremtidssikret kødforædlingsfabrik til fødevareproducenten PRONACA i Ecuador. PRONACA er en virksomhed i vækst og har behov for at effektivisere produktionen og udvide kapaciteten. Masterplanen omfatter alt fra investeringsbudgetter og beregning af mulige besparelser over proces- og layoutløsninger, byggeri, teknologi, energi- og produktionseffektivitet til vareflow og hygiejneprocesser.

24 s\24 Styrket projektledelse I den farmaceutiske industri stilles der stadig større krav til kvalitet og projektledelse. ALECTIA er kendt for vores evne til at styre store og komplekse projekter fra start til slut, og i år har vi styrket vores position yderligere ved at ansætte en række nye, stærke profiler med specialkompetencer inden for såvel projektledelse som GMP, kvalitet og risk management. Også divisionens andre forretningsområder har fået styrket projektledelsen ved ansættelsen af en række nye projektchefer, der er specialiseret i ledelse af store, komplekse projekter.»kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Nye logistik- og planlægningsydelser Kravet om øget produktivitet skaber behov for stadig mere automatiserede og intelligente logistikløsninger. Vi har igennem året haft stor succes med at rådgive om optimering af logistikløsninger inden for vareforsyning, produktion, lager og distribution. ALECTIA tilbyder nu 3D simuleringssystemer til optimering og validering af design - et område, vi oplever stigende interesse for, ikke blot i industrien, men også i sundhedssektoren, hvor kvalitet, service og det effektive patientforløb er i fokus. Vores kunders verden er præget af et voksende marked med et stærkt prispres, og i den virkelighed har man brug for at kunne justere planerne for udvikling i produktionskapacitet løbende. For at imødese dette behov har vi i 2013 udviklet konceptet Dynamisk Masterplan TM.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Arkitekter lever fedt af vækst i farmaindustrien

Arkitekter lever fedt af vækst i farmaindustrien TORSDAG 14. AUGUST NR. / 2014 155 NYOPFØRTE LEJEMÅL 50-125 M² I AMAGER STRANDPARK AMAGER STRANDPARK, KØBENHAVN S Sag nr. 21024186 Lejemål udlejes til kontor, showroom, café & publikumsorienteret serviceerhverv

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere