Vor Frelsers Kirke Nr a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t"

Transkript

1 Vor Frelsers Kirke Nr a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad tænker du om dit tilhørsforhold til VFK Side 8 Menighedsrådsvalg 2012 Side 10 Skærtorsdag aften i Vor Frelsers kirke Side 12 Gudstjeneste i det fri Side 14 Koncerter Side 16 Gudstjenester Jubilæumslogo

2 Håb at rejse sig efter en rystelse Påskens begivenheder er et drama, der har alle facetter af livet med glæde og forventning, lidelse, angst, ensomhed og død og ny, stor og overvældende glæde. Skulle man destillere dens budskab ned til et eneste ord, måtte det blive Håb håb om opstandelse og evigt liv, om nye muligheder og ny mening. Den franske filosof Jacques Lacan blev interviewet lige før sin død i 1981 af den franske avis Le Figaro. Troede han på et liv efter døden? Eftertænksomt svarede han: Tja, før jeg blev født, vidste jeg heller ikke, at der var et liv på den anden side. Sådan skriver den norske præst Per Arne Dahl i sin bog At rejse sig efter en rystelse (s ), som egentlig var færdig, bortset fra den sidste finpudsning, i sommeren Så kom de voldsomme begivenheder i juli i Oslo og på Utøya, en rystelse, som Norge ikke har oplevet magen til i fredstid og så måtte bogen vente lidt, så måtte der skrives om og skrives til. Per Arne Dahls bog er en bog om håb. Ikke om det håb, der ureflekteret optimistisk kun vil vide af, at ting går godt, men om det håb, der er en vished om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går (s.101). Det er håbet som livsmulighed, som troen på nyt liv. Som præst henter han naturligvis det håb i påskens beretning om Jesu lidelse, død og opstandelse. Skærtorsdag og langfredag er det ganske vist svært at få øje på. Allerede ved aftensmåltidet Skærtorsdag breder der sig en ildevarslende følelse af forræderi og uafvendelighed. Og det kulminerer Langfredag, da Jesus bliver pint under Pontius Pilatus, den romerske statholder i Israel, for derefter at blive henrettet. Da er der virkelig ikke noget håb. Alting er tabt for de mennesker, der har fulgt Jesus og som nu står magtesløse og helt tomhændede tilbage. Tidligt søndag morgen kommer nogle af kvinderne så til graven for at gøre liget i stand. De finder den tom og ud af den tomme grav, og ikke mindst mødet med den opstandne, vokser livet igen med nyt håb, ny tro, ny mening. Det fortælles bl.a. at Maria Magdalene møder Jesus, som hun i første omgang tror, er havemanden. Først da han kalder hende ved navn, genkender hun ham. Og hun gribes af en stor glæde over, at forbindelsen mellem dem ikke er brudt, men forunderligt viser sig at vare ved på den anden side af døden. Det er vel sådan, det er at rejse sig efter en rystelse og vel også sådan, at påsken giver allermest mening for os. Når vi mister et elsket menneske, et meningsfyldt arbejde, det gode helbred brydes for en tid forbindelsen til alt det kendte, det vore liv er bygget op om. Så mister vi orienteringen i livet og leder desperat efter et pejlemærke at tage retning efter. I den situation er det afgørende at kunne holde sig til, at forbindelsen trods alt varer ved. Ikke at man får sine døde tilbage, ej heller bliver man genansat eller rask, men at der alligevel er et link til det meningsfyldte, ikke det som var, for det er efter alt at dømme endegyldigt forbi, men til noget nyt og lige så fyldestgørende. Det er håbet, der, forunderligt, skaber det link. At kunne rejse sig efter en rystelse

3 er at turde stole på, at den opstandne kalder os ved navn. D.v.s. at han ikke har forladt os, end ikke i den mest bundløse håbløshed, men at forbindelsen kan række ud over den død, der har ramt. For nogle er det næsten en umulighed. Sorgen er for stor, rystelsen har brudt for meget ned. At finde mening i en Gud-given virkelighed, hvor alt er tabt, synes for vanskelig en opgave. Andre, derimod, klarer sig uden nogen som helst udtrykt gudstro. Om det skriver Per Arne Dahl i sin bog, at han en overgang blev både forbavset og en smule anfægtet af at se, at den opstandne kunne tage mange og altså også tilsyneladende ikke-kristne skikkelser for folk. Indtil en af hans venner sagde: Hvor er det godt, at folk klarer sig med forskellige kilder til håb! Det må da glæde Gud, at mennesker er så kreative, at de skaber et liv med anderledes tro og anderledes værdier, som viser sig at holde, ikke blot i de gode dage, men også i de onde og vanskelige. Hvis Gud er så stor, som teologerne mener, må det være god teologi, at hverken vores tro eller ikke-tro kan begrænse Gud! Det kan da ikke være sådan, at Guds strategi er at tage sig af sit stærkt troende folk og så lade resten af verdens befolkning sejle deres egen sø (s ). Dér må vi nok give vennen ret. Det gælder om at holde døren åben - også i vores ikke-tro, eller måske netop i vores ikke-tro, for det er jo den, der overvælder os, når vi gribes af det håbløse, - at holde døren åben, også helt uden forventninger, og lade Gud komme ind. Så stor er Gud, så intet begrænser ham. Hverken vores forskellige kilder til håb eller håbløsheden. Så stor er Gud, så der muligvis sagtens kan være et liv efter døden, selv om vi ikke ved det. Vi vidste jo heller ikke, før vi blev født, at der var et liv på den anden side. Glædelig påske. Trine Villumsen Per Arne Dahl: At rejse sig efter en rystelse, Kristeligt Dagblads Forlag, Kbh

4 Fastelavnsgudstjeneste i Vor Frelsers kirke Der var ikke blevet sparet på fantasien i børnenes valg af kostumer, da kirken havde inviteret til familiegudstjeneste fastelavns søndag. Sørøvere, trolde, bier, kaptajner, danserinder, diskopiger og engle i en skøn forening fyldte godt på bænkene og i midtergangen til denne anderledes gudstjeneste tilrettelagt helt på børnenes præmisser med salmesang, bibelhistorie og en altergang, hvor sørøvere og engle, famlende forældre, røvere og fromme munke i deres brune kutter i en skøn forening omkring nadverbordet oplevede gudstjenestens fællesskab på en andeledes måde. Efter gudstjenesten indtog den farverige flok Sognehuset, fyldte det til bristepunktet. De bugnende pålægs fade på tagselv frokostbordet forsvandt som dug for solen. - Vi skal nok sørge for, at der bliver rigeligt til næste år. Efter frokosten blev der slået til tønderne med brask og bram. Store som små gik, på trods af det kølige vejr og den stride blæst, til opgaven med stor energi, højt humør og også en glubende appetit da tøndernes indhold endelig faldt ud til de forventningsfulde og fantasifulde tøndeslageres store fryd. Efter kåringen af både kattekonger og dronninger var der kaffe og fastelavnsboller til alle. Arne Aa

5

6 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET: Vinteren har desværre vist, at vi fortsat har fugtproblemer i murværket i kirken, både i nærheden af koret og i tårnet. Vi skal inden længe have syn på kirken og sognehuset, hvor bygningerne vil blive gennemgået af sagkyndige. Vi håber i den forbindelse at finde årsagen til fugtproblemerne, samt selvfølgelig også en løsning herpå. De sidste detaljer med billedet af Den Fortabte Søn, nemlig restaurering af den malede frise over maleriet, er tilendebragt. Nu må vi så se hvor mange år der går inden vi får råd til at begynde på en egentlig restaurering af selve billedet. Som følge af det meget omfattende koncertprogram i kirken, specielt her i jubilæumsåret, har vi besluttet at tage entré ved nogle af arrangementerne. Det vil blive oplyst i forbindelse med annoncering af arrangementerne om der skal betales entré. Vi har gradueret entréen efter hvor omkostningskrævende de forskellige koncerter er, og vi håber selvfølgelig, at dette ikke vil afholde nogen fra at overvære koncerterne I forbindelse med jubilæumsåret skal fremhæves markeringen af 125 året for nedlæggelse kirkens grundsten. Det finder sted torsdag, den 10. maj 2012 kl , hvor der først er en gudstjeneste i kirken, og efterfølgende et lille arrangement i sognehuset. Alle er velkomne, og her vil der ikke blive opkrævet entré. Vi har allerede nu taget hul på drøftelserne omkring menighedsrådsvalget i november Menighedsrådet ser meget gerne, at der er mange der stiller op til valget. Derfor kan det allerede nu oplyses, at der tirsdag, den 11. september 2012 kl bliver afholdt orienteringsmøde i sognehuset. Her vil der blive orienteret om hvad arbejdet i menighedsrådet indebærer, og hvordan valget finder sted. Såfremt der allerede på nuværende tidspunkt er nogen der er interesserede i at høre nærmere, er de velkomne til at kontakte undertegnede. Carsten Holmgaard Formand Kirkens grundstensnedlæggelse Torsdag den 10. maj 2012 kl fejrer vi ved en gudstjeneste, at det er 125 år siden grundstenen blev lagt til Vor Frelsers kirke. Efter gudstjenesten er der et let traktement i sognehuset.

7 Hvad tænker du om dit tilhørsforhold til VFK Min kirke. En historie om hvordan man finder en kirke som varetager og inspirerer ens liv. Ved Annie Graae, næstformand i menighedsrådet Vi er tilflyttere til Esbjerg, dog for over 30 år siden. Jeg er opvokset i et gammelt grundtvigiansk kirkemiljø i Nordvestsjælland, hvor man af og til gik i kirke og gik forbi familiegravstedet, hvor ens afdøde forfædre havde været begravet i 100 år. Som småbørnsfamilie blev det ikke til megen kirkegang, undtagen til barnedåb, juleaftner og en gang imellem til begravelse. Til trods for at vi flyttede ind til Vor Frelsers sogn blev vores 2 store børn konfirmeret i henholdsvis Gjesing og Jerne kirke. Først da nummer 3 skulle konfirmeres, kunne det være i vores egen kirke. Det føltes naturligt for mig at komme til højmesse sammen med mit barn i den tid han gik til konfirmationsforberedelse. Efterfølgende fik jeg lyst til at sætte mig på kirkebænken, så ofte det lod sig gøre, synge alle de vidunderlige salmer, gamle som nye, høre præstens prædiken, gå til alters og få lyst velsignelsen. For ca. 10 år siden kom jeg med i menighedsrådet, lige i den periode hvor kirken var under restaurering. Det var utrolig spændende og også lidt tidskrævende at være med til. Samtidig mødte jeg en ny gruppe mennesker der var dedikeret til at varetage det frivillige arbejde med at holde en af vores fornemste kulturinstitutioner i gang. Der var og er megen praktisk snak, men også indimellem tid til at tale om de store ting i livet. På det sidste er jeg kommet med i et lille udvalg som arrangerer Kirkehøjskole. Igen nye mennesker der brænder for kirken og det åndelige liv. Indimellem bliver det dog også til smalltalk! Og alle disse fantastiske foredrag vi kan høre ganske gratis. Glemte jeg at nævne vores kor, som synger vidunderligt. Jeg mangler dem,hvis jeg er i en anden kirke. Og alle koncerterne, både med vores egne korister, men også med folk udefra. Jeg har igennem de snart mange år jeg er kommet i Vor Frelsers Kirke fået en ejer fornemmelse til den. Det er blevet MIN KIRKE. PS. Der er menighedsrådsvalg i november Vi kommer til at mangle et par nye medlemmer. Kunne det ikke være noget for dig? Annie Graae Næstformand i menighedsrådet.

8 Menighedsrådsvalg er valgår i menighedsråds sammenhæng. I Folkekirken er der ingen statsminister, som kan udskrive valg i utide. Derfor ved vi med sikkerhed, at et nyvalgt/genvalgt menighedsråd, første søndag i advent i år, skal tiltræde en ny 4 års periode. Allerede på nuværende tidspunkt ved vi også, at nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer har tilkendegivet, at de ikke ønsker at modtage genvalg. Eller sagt lidt anderledes, der skal findes ny kandidater, som kunne have lyst til lade sig vælge til menighedsrådet ved Vor Frelsers kirke. Et menighedsråd er den personkreds, som valgt af og blandt sognet folkekirke medlemmer, skal administrere de tildelte kirkeskattekroner. Menighedsråds medlemmerne skriver ved deres tiltrædelse under på, at de vil udføre det betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Et menighedsråd har en bunden opgave, da rådet overfor provsti og stift er ansvarlig for en forsvarlig administration af kirkens midler, for kirkebygningernes vedligehold, og derudover er menighedsrådet arbejdsgiver for kordegn, organister, kirketjenere og korets medlemmer. Denne del af menighedsrådets opgave er meget regelbestemt og udføres inden for stramme regelbundne rammer. Derudover har menighedsrådet en fri opgave. En opgave hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad et menighedsråd kan beskæftige sig med. Og emnerne i denne frie opgave kan være mangfoldige, hvis der i rådet er lyst og interesse for sognets og folkekirkens fremtid. I den brydningstid vi rent kirkeligt lever i, er det menighedsråd og præster i forening, som skal prioritere de lokale opgaver i sognet. Hvad vil vi bruge vores tid og kræfter på, - for vi kan ikke det hele, hvis det vi gør, skal gøres seriøst så det giver indhold og mening i menneskers hverdag. Skal vi fortsat have babysalmesang, minikonfirmander, sognearrangementer, kirkefrokoster, familiegudstjenester, korvirksomhed og hverdagsgudstjenester, eller skal vi bruge kræfterne og de ressourcer, vi har lokalt på en hel anden måde. Og i det lidt større perspektiv trænger store spørgsmål sig på i de kommende år. I øjeblikket foregår der landet over og i den landsdækkende kirkelige presse mange overvejelser om kirkelukninger. Skal vi her i landet til at lukke kirker, og skal kirken kun HOLde ÅBent Om søndagen? JA nej Fremtidens kirke.dk Postkort_A6.indd 1 02/02/

9 hvem skal i givet fald bestemme, om en kirke skal lukkes eller beholdes som gudstjenesterum? Skal præsten stadigvæk have konfirmanderne i morgentimerne ud fra det argument, at konfirmandundervisningen er en meget vigtig del af de unge menneskers dannelse og forståelse for det samfund vi lever i, som, hvad enten man vil det eller ej, er gennemsyret af kristendommens menneskesyn og tankegang. Eller skal konfirmandundervisningen henlægges som eftermiddags eller aftenundervisning i fri konkurrence med de unge menneskers øvrige fritidsinteresser? Skal vi stadig have mulighed for vielser i kirken, eller skal alle vielser, som i det øvrige Europa, bortset fra Norden, foregå på rådhuset? Skal vi forsat have en evangelisk luthersk kirke, som tager mennesker seriøst, når de i glæde eller i sorg søger indenfor kirkens tykke mure, for der at finde ord, der er store nok til at rumme deres glæde og deres håb eller deres dybe sorg. Og måske det vigtigste spørgsmål i den retning, skal vi beholde den grundlovsbestemte folkekirkeordning, eller skal vi som i Sverige have en fri kirke, som er uafhængig af regering og folketing og i bekræftende fald, hvordan skal en sådan kirke ledes? Ja, har vi i det hele taget fortjent at have en velfungerende folkekirke, er FOLkekirken stadig FOr FOLket? JA nej - når man både tidligt og sent i pressen kan høre om, at der holdes gudstjenester i tomme kirker, og passer det billede, som pressen vil forsøge at give os af de faktiske tilstande i kirken? Mange spørgsmål trænger sig på i hele det kirkelige område. Lige såvel som det omgivende samfund er i stadig forandring, sådan er kirkens arbejdsmetoder det også. Og hvem skal bestemme hvor udviklingen skal gå hen? Er man interesseret i nogle af disse mange spørgsmål? Er man interesseret i at være medbestemmende om i hvilken retning, der skal arbejdes de næste mange år, så var det måske en ide at overveje at stille op til menighedsråds valg det kommende efterår. Den 11. september er der orienteringsmøde i Sognehuset ved Vor Frelsers kirke, hvor det siddende menighedsråd skal gøre rede for den forløbne menighedsrådsperiodes resultater, og ved samme lejlighed vil der blive lejlighed til at opstille en kandidatliste til menighedsrådsvalget den 13. november. Og alle folkekirkemedlemmer er velkommen til at være med. Fremtidens kirke.dk Postkort_A6.indd 7 02/02/

10 Skærtorsdag aften i Vor Frelsers kirke Vor herre Jesus Kristus tog i den nat han blev forrådt et brød, takkede, brød det og gav sine disciple det, og ligeså tog han også kalken/bægeret efter aftensmåltidet, takkede, gav den dem og sagde drik alle heraf. Skærtorsdag aften da Jesus kort før sin død holdt påskemåltid med sine disciple, omtolkede han det jødiske påskemåltid, som var et mindemåltid til minde om jødernes udfrielse fra trællekårene i Ægypten. Jesus gav den aften påskemåltidet en ny betydning. Han indstiftede det kristne nadvermåltid, for at minde sine disciple og kristne i al fremtid om, at han stedfortrædende gik ind og tog vor synd og skam på sine skuldre, så vi kunne få hænderne frie til at tage os af hinanden. Skærtorsdag aften gør Jesus sig til et med sine disciple, han udførte den tids slavearbejde. Han vaskede rejsestøvet af deres fødder, og han skaber ud af det oprindelige jødiske påskemåltid den kristne kirkes fællesskab ved at gøre sine disciple til et sig og med hinanden. Det er temaet for gudstjenesten skærtorsdag. Det er for at mindes den første skærtorsdag og for at minde os om, at Jesus ved sit nadverbord siger til sin menighed: Jeg vil fællesskabet med jer, kom og vær med. Gudstjenesten skærtorsdag aften er en kort gudstjeneste med altergang, hvor vi gentager han egne ord fra dengang. Efter gudstjenesten er alle der har tid og lyst velkommen til at gå med over i Sognehuset, hvor der vil være ost og rødvin, kaffe og te, og hvor vi som menighed har mulighed for at ønske hinanden en glædelig påske. Arne Aa 10

11 Lørdag d. 14. januar kunne Vor Frelsers Kirke fejre udgivelsen af korets Rachmaninov cd, indspillet i anledning af kirkens jubilæumsår. Dagen blev en rigtig festdag, med mange tilhørere til koncerten og gæster ved den efterfølgende reception. Indspilningen er blevet godt modtaget bl.a. med en fin anmeldelse i Kristeligt Dagblad og omtale og afspilning på P2 i programmet Klassisk Update. Hvis man er interesseret i at købe cd en, kan man købe den på Kirkekontoret, hos Arnold Busck, Esbjerg Ugeavis, Varmings Boghandel, Århus Musik eller Syddansk Musikkonservatoriums bibliotek. Prisen er 100 kr. Søndag d. 1. april kl er der mulighed for at høre Rachmaninovs andet store korværk, Skt. Chrysostomos Liturgi Op. 31. Chrysostomos liturgi er navnet på den mest udbredte byzantinske gudstjenesteordning, opkaldt efter den liturgiske reformator, kirkefaderen St. Johannes Chrysostomos ( ), som var patriark af Konstantinopel. Solister ved denne koncert er Jacob Heide Madsen, tenor og Torben Demstrup, bas. Koret ledes af Mikkel Andreassen. DR Vokalensemble gæster kirken lørdag d. 21. april kl Koret ledes af deres fremragende unge chefdirigent, Olof Boman. Efter flere års arbejde, lykkes det nu endelig at præsentere dette fremragende ensemble i Esbjerg. Koret er kendt for deres præcise og slanke klang, og kan ofte ses i tv, bl.a. i forbindelse med udsendelsen Dagens sang. Pinsens musik bliver ofte underbetonet i koncertprogrammer, hvor jul og påske har en meget mere fremtrædende plads. Det prøver jeg at råde lidt bod på, ved en orgelkoncert lørdag d. 26. maj kl Koncertens hovedværk er Olivier Messiaens Messe de la Pentecóte Pinsemesse et værk, præget af både matematisk stramhed og Messiaens egne erfaringer som improviserende kirkemusiker. Derudover spilles der musik af bl.a. Nikolaus Bruhns og Benjam Britten. En af jubilæumsårets største musikalske begivenheder, er koncerten d. 19. august kl Her opføres J. S. Bachs monumentale Messe i h mol. Et af kirkemusikkens absolut største værker, oveni købet med en international stjernebesætning, under ledelse af den højt begavede danske dirigent, Morten Schuldt-Jensen. Mikkel Andreassen 11

12 Gudstjeneste i det fri 2. pinsedag, d. 28. maj 2012 kl : Hvert år til pinse holdes der gudstjeneste for alle sogne i Esbjerg og på Fanø ude i det danske forår. En gudstjeneste med forkyndelse, altergang og korsang. De to foregående år har vi været i Byparken, i år flyttes gudstjenesten evt. til Gryden. Det er i skrivende stund ikke afgjort endnu. Hold derfor øje med dagspresse og ugeavis, når tiden nærmer sig. Hvad der til gengæld er afgjort, er, at vi fra Vor Frelsers kirke deltager igen i år, så der er ikke gudstjeneste i kirken 2. pinsedag. Vel mødt under åben himmel. Trine Villumsen Aftensang Den sidste søndag i hver måned holdes der i Vor Frelsers kirke en stille gudstjeneste, hvor vi samles fremme i kirken ved det lille orgel. For nogle vil denne gudstjeneste nok virke mere indadvendt og meditativ end søndagens højmesse. Prædikenen vil være kortere, der vil dog være altergang som om formiddagen. Præsterne ved byens forskellige kirker prædiker på skift. Hen over sommeren ser prædikantlisten således ud: Den 29. april kl : Sarah Asp, Jerne Den 28. maj: 2. pinsedag, se omtale andet sted i bladet Den 24. juni kl : Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken Den 29. juli: Sommerferie Den 26. august kl : Jette Dahl Babysalmesang Babysalmesang er blevet et hit i hele landet. Det er glædeligt at kunne konstatere, at rigtig mange unge forældre finder det godt og vigtigt at kunne komme til kirke med deres helt små børn og lade dem opleve kirkerummet og musikken. Når der er babysalmesang i Vor Frelsers kirke, rulles tæpperne ud, de godt gnaskede babysalmebøger tages frem, de pæne salmebøger lægges til forældrene (læs: mødrene), dyner fylder midtergangen og musikinstrumenter understøtter sangen. Der synges salmer og børnesange, der vugges, spilles og leges. Både børn og forældre får en dejlig oplevelse. Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn, og desuden medvirker organist Helene Hersbo. Der begynder nyt hold til september. Hold øje med kirkebladet og kirkens hjemmeside (Aktiviteter babysalmesang). Trine Villumsen 12

13 13

14 K O N C E R T E R Lørdag d. 26. maj kl Musik til Pinse Musik af bl.a. Nikolaus Bruhns, Benjamin Britten og Olivier Messsiaen (Messe de la Pentecôte - Pinsemesse) Mikkel Andreassen, orgel Gratis adgang Søndag d. 1. april kl Sergei Rachmaninov: Chrysostomos Liturgi Op. 31 Vor Frelsers Kirkes Kor Jacob Heide Madsen, tenor Torben Demstrup, bas Mikkel Andreassen, korledelse Entré 50 kr. (børn gratis adgang) Billetter sælges ved døren fra kl Lørdag d. 21. april kl Love is all you need DR Vokalensemble Olof Boman, dirigent Martin Brygmann, oplæser Tekster af Shakespeare musik af bl.a. B. Tommy Andersson Entré 100 kr. (børn gratis adgang) Billetter sælges ved døren fra kl Søndag d. 19. august kl J. S. Bach: Messe i h mol Immortal Bach Ensemble Le Concert Lorrain Morten Schuldt-Jensen, dirigent Solister bl.a. Trine W. Lund, sopran Ingeborg Danz, alt Entré 200 kr. (pens. og børn 100 kr.) Billetter kan bestilles på Esbjergbilletten (www.esbjergbilletten.dk) eller købes på Kirkekontoret. FIND OS PÅ FACEBOOK: VOR FRELSERS KIRKE, ESBJERG 14

15 Indsamlet i Vor Frelsers kirke 24. december 2011 Børnesagens Fællesråd kr. 3735,00 1. januar 2012 Det Danske Bibelselskab n kr. 156,00 5. februar 2012 Kirkens Korshær kr. 377,00 I hele 2011 blev der indsamlet kr. 8549,75 til projekt Fremtidsbørn. Siden nytår er der indsamlet kr. 2500,00 til projekt Fremtidsbørn. Vi takker på alle modtagernes vegne. Kirkebil Til alle gudstjenester og arrangementer i Sognehuset kan alle ældre og gangbesværede bosiddende i sognet bestille kirkebil ved henvendelse til Esbjerg Taxa på telefon Ved ankomst til kirken skal chaufføren henvende sig til kirketjener eller mødeleder, som herefter afregner med TAXA. Kirketjeneren bestiller efter ønske TAXA til hjemtransport. Menighedsrådsmøder Onsdag den 11. april Onsdag den 23. maj Onsdag den 13. juni Intet møde i juli måned Onsdag den 15. august Møderne afholdes kl Møderne er offentlige og dagsorden vil være fremlagt på kirkekontoret en uge før mødet. Vor Frelsers Kirke Sognepræst Skjoldsgade 40. tlf Træffes bedst mandag-torsdag kl og ellers efter aftale. Sognepræst Trine Villumsen, Kontor i Sognehuset Kirkegade 24, tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst efter aftale. Kirkekontoret, Kirkegade 24, tlf Kordegn Bente Sørensen. Kontortid tirsdag-fredag , torsdag tillige Organist Mikkel Andreassen, Kontor i Sognehuset, Kirkegade 24 tlf Kirketjener Dorthe Bach og kirketjener Tommy Stolten. Kontor i Sognehuset. Telf Menighedsrådets formand Carsten Holmgaard Kirkegade 128, 6700 Esbjerg, tlf Kirkebladet udgives af menighedsrådet. Oplag Redaktion: Laila Bundgaard Fyhn, Gurli Jensen, Viktor Rasmussen, Trine Villumsen, og Arne Aa (ansvarshavende) Tryk: EsaTryk ApS Næste nummer udkommer i uge 34-35, august Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 1. august

16 Søndag den 1. april kl Palmesøndag, Mark. 14,3-9; eller Joh.12,1-16. Indsamling til KFUM & K i Danmark Torsdag den 5. april kl Skærtorsdag, Joh. 13,1-15 Efter gudstjenesten er der ost og rødvin the og kaffe i sognehuset Fredag den 6. april kl Langfredag, Jesu Lidelseshistorie. Liturgisk gudstjeneste Søndag den 8. april kl. 10,00 Påskedag, Matt. 28,1-8. Mandag den 9. april kl Påskedag, Joh. 20,1-18. Søndag den 15. april kl Søndag efter påske, Joh. 21, Konfirmation Mandag den 22. april kl. 10,00 2. Søndag efter påske, Joh. 10, Konfirmation Søndag den 29. april kl. 10,00 3. Søndag efter påske, Joh. 14,1-11. Søndag den 29. april kl. 16,00 Aftensang Sarah Asp, Jerne kirke. Fredag den 4. maj kl. 10,00 Bededag, Matt. 7,7-14. Søndag den 6. maj kl. 10,00 4. Søndag efter påske, Joh. 8, Torsdag den 10. maj kl Aftensgudstjeneste som markering af 125 års dagen for kirkens grundstensnedlæggelse. Søndag den 13. maj kl. 10,00 5. Søndag efter påske, Joh. 17,1-11. Arne Aa Torsdag den 17. maj kl. 10,00 Kristi himmelfartsdag, Luk. 24, Søndag den 20. maj kl. 10,00 6. Søndag efter påske, Joh. 17, Trine Villumsen Søndag den 27. maj kl. 10,00 Pinsedag, Joh 14, Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Mandag den 28. maj kl. 14,00 2. Pinsedag, Joh. 6, Gudstjeneste under åben himmel Se omtalen inde i bladet. Søndag den 3. juni kl. 10,00 Trinitatis søndag, Matt. 28, Kirkefrokost Søndag den 10. juni kl. 10,00 1. søndag efter trinitatis, Luk 12, Søndag den 17. juni kl. 10,00 2. søndag efter trinitatis, Luk 14, Søndag den 24. juni kl. 10,00 3. søndag efter trinitatis, Luk 15, Søndag den 24. juni kl. 16,00 Aftensang Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken. Søndag den 1. juli kl. 10,00 4. søndag efter trinitatis, Matt. 5, Indsamling til KFUM s Sociale Arbejde Søndag den 8. juli kl. 10,00 5. søndag efter trinitatis, Matt. 16, Søndag den 15. juli kl. 10,00 6. søndag efter trinitatis, Matt. 19,16-26 Søndag den 22. juli kl. 10,00 7. søndag efter trinitatis, Matt. 10, Søndag den 29. juli kl. 10,00 8. søndag efter trinitatis, Matt. 7, Søndag den 5. august kl. 10,00 9. søndag efter trinitatis, Luk. 12,32-48 eller Luk. 18,1-8. Søndag den 12. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt.11, Indsamling til den Danske Israelsmission. Søndag den 19. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk. 7, Søndag den 26. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt. 12, Søndag den 26. august kl. 16,00 Aftensang Jette Dahl, Treenighedskirken. Søndag den 2. september kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt. 20, Kirkefrokost

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Sommerkoncerter Markus Kirkens kunstudstilling Et jubilæum er på vej Ældremøderne Syng dig glad Babysalmesang Høstgudstjeneste Gamle og nye konfirmander Kirkestafet Gudstjenester Kalender

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere