Vor Frelsers Kirke Nr a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t"

Transkript

1 Vor Frelsers Kirke Nr a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad tænker du om dit tilhørsforhold til VFK Side 8 Menighedsrådsvalg 2012 Side 10 Skærtorsdag aften i Vor Frelsers kirke Side 12 Gudstjeneste i det fri Side 14 Koncerter Side 16 Gudstjenester Jubilæumslogo

2 Håb at rejse sig efter en rystelse Påskens begivenheder er et drama, der har alle facetter af livet med glæde og forventning, lidelse, angst, ensomhed og død og ny, stor og overvældende glæde. Skulle man destillere dens budskab ned til et eneste ord, måtte det blive Håb håb om opstandelse og evigt liv, om nye muligheder og ny mening. Den franske filosof Jacques Lacan blev interviewet lige før sin død i 1981 af den franske avis Le Figaro. Troede han på et liv efter døden? Eftertænksomt svarede han: Tja, før jeg blev født, vidste jeg heller ikke, at der var et liv på den anden side. Sådan skriver den norske præst Per Arne Dahl i sin bog At rejse sig efter en rystelse (s ), som egentlig var færdig, bortset fra den sidste finpudsning, i sommeren Så kom de voldsomme begivenheder i juli i Oslo og på Utøya, en rystelse, som Norge ikke har oplevet magen til i fredstid og så måtte bogen vente lidt, så måtte der skrives om og skrives til. Per Arne Dahls bog er en bog om håb. Ikke om det håb, der ureflekteret optimistisk kun vil vide af, at ting går godt, men om det håb, der er en vished om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går (s.101). Det er håbet som livsmulighed, som troen på nyt liv. Som præst henter han naturligvis det håb i påskens beretning om Jesu lidelse, død og opstandelse. Skærtorsdag og langfredag er det ganske vist svært at få øje på. Allerede ved aftensmåltidet Skærtorsdag breder der sig en ildevarslende følelse af forræderi og uafvendelighed. Og det kulminerer Langfredag, da Jesus bliver pint under Pontius Pilatus, den romerske statholder i Israel, for derefter at blive henrettet. Da er der virkelig ikke noget håb. Alting er tabt for de mennesker, der har fulgt Jesus og som nu står magtesløse og helt tomhændede tilbage. Tidligt søndag morgen kommer nogle af kvinderne så til graven for at gøre liget i stand. De finder den tom og ud af den tomme grav, og ikke mindst mødet med den opstandne, vokser livet igen med nyt håb, ny tro, ny mening. Det fortælles bl.a. at Maria Magdalene møder Jesus, som hun i første omgang tror, er havemanden. Først da han kalder hende ved navn, genkender hun ham. Og hun gribes af en stor glæde over, at forbindelsen mellem dem ikke er brudt, men forunderligt viser sig at vare ved på den anden side af døden. Det er vel sådan, det er at rejse sig efter en rystelse og vel også sådan, at påsken giver allermest mening for os. Når vi mister et elsket menneske, et meningsfyldt arbejde, det gode helbred brydes for en tid forbindelsen til alt det kendte, det vore liv er bygget op om. Så mister vi orienteringen i livet og leder desperat efter et pejlemærke at tage retning efter. I den situation er det afgørende at kunne holde sig til, at forbindelsen trods alt varer ved. Ikke at man får sine døde tilbage, ej heller bliver man genansat eller rask, men at der alligevel er et link til det meningsfyldte, ikke det som var, for det er efter alt at dømme endegyldigt forbi, men til noget nyt og lige så fyldestgørende. Det er håbet, der, forunderligt, skaber det link. At kunne rejse sig efter en rystelse

3 er at turde stole på, at den opstandne kalder os ved navn. D.v.s. at han ikke har forladt os, end ikke i den mest bundløse håbløshed, men at forbindelsen kan række ud over den død, der har ramt. For nogle er det næsten en umulighed. Sorgen er for stor, rystelsen har brudt for meget ned. At finde mening i en Gud-given virkelighed, hvor alt er tabt, synes for vanskelig en opgave. Andre, derimod, klarer sig uden nogen som helst udtrykt gudstro. Om det skriver Per Arne Dahl i sin bog, at han en overgang blev både forbavset og en smule anfægtet af at se, at den opstandne kunne tage mange og altså også tilsyneladende ikke-kristne skikkelser for folk. Indtil en af hans venner sagde: Hvor er det godt, at folk klarer sig med forskellige kilder til håb! Det må da glæde Gud, at mennesker er så kreative, at de skaber et liv med anderledes tro og anderledes værdier, som viser sig at holde, ikke blot i de gode dage, men også i de onde og vanskelige. Hvis Gud er så stor, som teologerne mener, må det være god teologi, at hverken vores tro eller ikke-tro kan begrænse Gud! Det kan da ikke være sådan, at Guds strategi er at tage sig af sit stærkt troende folk og så lade resten af verdens befolkning sejle deres egen sø (s ). Dér må vi nok give vennen ret. Det gælder om at holde døren åben - også i vores ikke-tro, eller måske netop i vores ikke-tro, for det er jo den, der overvælder os, når vi gribes af det håbløse, - at holde døren åben, også helt uden forventninger, og lade Gud komme ind. Så stor er Gud, så intet begrænser ham. Hverken vores forskellige kilder til håb eller håbløsheden. Så stor er Gud, så der muligvis sagtens kan være et liv efter døden, selv om vi ikke ved det. Vi vidste jo heller ikke, før vi blev født, at der var et liv på den anden side. Glædelig påske. Trine Villumsen Per Arne Dahl: At rejse sig efter en rystelse, Kristeligt Dagblads Forlag, Kbh

4 Fastelavnsgudstjeneste i Vor Frelsers kirke Der var ikke blevet sparet på fantasien i børnenes valg af kostumer, da kirken havde inviteret til familiegudstjeneste fastelavns søndag. Sørøvere, trolde, bier, kaptajner, danserinder, diskopiger og engle i en skøn forening fyldte godt på bænkene og i midtergangen til denne anderledes gudstjeneste tilrettelagt helt på børnenes præmisser med salmesang, bibelhistorie og en altergang, hvor sørøvere og engle, famlende forældre, røvere og fromme munke i deres brune kutter i en skøn forening omkring nadverbordet oplevede gudstjenestens fællesskab på en andeledes måde. Efter gudstjenesten indtog den farverige flok Sognehuset, fyldte det til bristepunktet. De bugnende pålægs fade på tagselv frokostbordet forsvandt som dug for solen. - Vi skal nok sørge for, at der bliver rigeligt til næste år. Efter frokosten blev der slået til tønderne med brask og bram. Store som små gik, på trods af det kølige vejr og den stride blæst, til opgaven med stor energi, højt humør og også en glubende appetit da tøndernes indhold endelig faldt ud til de forventningsfulde og fantasifulde tøndeslageres store fryd. Efter kåringen af både kattekonger og dronninger var der kaffe og fastelavnsboller til alle. Arne Aa

5

6 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET: Vinteren har desværre vist, at vi fortsat har fugtproblemer i murværket i kirken, både i nærheden af koret og i tårnet. Vi skal inden længe have syn på kirken og sognehuset, hvor bygningerne vil blive gennemgået af sagkyndige. Vi håber i den forbindelse at finde årsagen til fugtproblemerne, samt selvfølgelig også en løsning herpå. De sidste detaljer med billedet af Den Fortabte Søn, nemlig restaurering af den malede frise over maleriet, er tilendebragt. Nu må vi så se hvor mange år der går inden vi får råd til at begynde på en egentlig restaurering af selve billedet. Som følge af det meget omfattende koncertprogram i kirken, specielt her i jubilæumsåret, har vi besluttet at tage entré ved nogle af arrangementerne. Det vil blive oplyst i forbindelse med annoncering af arrangementerne om der skal betales entré. Vi har gradueret entréen efter hvor omkostningskrævende de forskellige koncerter er, og vi håber selvfølgelig, at dette ikke vil afholde nogen fra at overvære koncerterne I forbindelse med jubilæumsåret skal fremhæves markeringen af 125 året for nedlæggelse kirkens grundsten. Det finder sted torsdag, den 10. maj 2012 kl , hvor der først er en gudstjeneste i kirken, og efterfølgende et lille arrangement i sognehuset. Alle er velkomne, og her vil der ikke blive opkrævet entré. Vi har allerede nu taget hul på drøftelserne omkring menighedsrådsvalget i november Menighedsrådet ser meget gerne, at der er mange der stiller op til valget. Derfor kan det allerede nu oplyses, at der tirsdag, den 11. september 2012 kl bliver afholdt orienteringsmøde i sognehuset. Her vil der blive orienteret om hvad arbejdet i menighedsrådet indebærer, og hvordan valget finder sted. Såfremt der allerede på nuværende tidspunkt er nogen der er interesserede i at høre nærmere, er de velkomne til at kontakte undertegnede. Carsten Holmgaard Formand Kirkens grundstensnedlæggelse Torsdag den 10. maj 2012 kl fejrer vi ved en gudstjeneste, at det er 125 år siden grundstenen blev lagt til Vor Frelsers kirke. Efter gudstjenesten er der et let traktement i sognehuset.

7 Hvad tænker du om dit tilhørsforhold til VFK Min kirke. En historie om hvordan man finder en kirke som varetager og inspirerer ens liv. Ved Annie Graae, næstformand i menighedsrådet Vi er tilflyttere til Esbjerg, dog for over 30 år siden. Jeg er opvokset i et gammelt grundtvigiansk kirkemiljø i Nordvestsjælland, hvor man af og til gik i kirke og gik forbi familiegravstedet, hvor ens afdøde forfædre havde været begravet i 100 år. Som småbørnsfamilie blev det ikke til megen kirkegang, undtagen til barnedåb, juleaftner og en gang imellem til begravelse. Til trods for at vi flyttede ind til Vor Frelsers sogn blev vores 2 store børn konfirmeret i henholdsvis Gjesing og Jerne kirke. Først da nummer 3 skulle konfirmeres, kunne det være i vores egen kirke. Det føltes naturligt for mig at komme til højmesse sammen med mit barn i den tid han gik til konfirmationsforberedelse. Efterfølgende fik jeg lyst til at sætte mig på kirkebænken, så ofte det lod sig gøre, synge alle de vidunderlige salmer, gamle som nye, høre præstens prædiken, gå til alters og få lyst velsignelsen. For ca. 10 år siden kom jeg med i menighedsrådet, lige i den periode hvor kirken var under restaurering. Det var utrolig spændende og også lidt tidskrævende at være med til. Samtidig mødte jeg en ny gruppe mennesker der var dedikeret til at varetage det frivillige arbejde med at holde en af vores fornemste kulturinstitutioner i gang. Der var og er megen praktisk snak, men også indimellem tid til at tale om de store ting i livet. På det sidste er jeg kommet med i et lille udvalg som arrangerer Kirkehøjskole. Igen nye mennesker der brænder for kirken og det åndelige liv. Indimellem bliver det dog også til smalltalk! Og alle disse fantastiske foredrag vi kan høre ganske gratis. Glemte jeg at nævne vores kor, som synger vidunderligt. Jeg mangler dem,hvis jeg er i en anden kirke. Og alle koncerterne, både med vores egne korister, men også med folk udefra. Jeg har igennem de snart mange år jeg er kommet i Vor Frelsers Kirke fået en ejer fornemmelse til den. Det er blevet MIN KIRKE. PS. Der er menighedsrådsvalg i november Vi kommer til at mangle et par nye medlemmer. Kunne det ikke være noget for dig? Annie Graae Næstformand i menighedsrådet.

8 Menighedsrådsvalg er valgår i menighedsråds sammenhæng. I Folkekirken er der ingen statsminister, som kan udskrive valg i utide. Derfor ved vi med sikkerhed, at et nyvalgt/genvalgt menighedsråd, første søndag i advent i år, skal tiltræde en ny 4 års periode. Allerede på nuværende tidspunkt ved vi også, at nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer har tilkendegivet, at de ikke ønsker at modtage genvalg. Eller sagt lidt anderledes, der skal findes ny kandidater, som kunne have lyst til lade sig vælge til menighedsrådet ved Vor Frelsers kirke. Et menighedsråd er den personkreds, som valgt af og blandt sognet folkekirke medlemmer, skal administrere de tildelte kirkeskattekroner. Menighedsråds medlemmerne skriver ved deres tiltrædelse under på, at de vil udføre det betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Et menighedsråd har en bunden opgave, da rådet overfor provsti og stift er ansvarlig for en forsvarlig administration af kirkens midler, for kirkebygningernes vedligehold, og derudover er menighedsrådet arbejdsgiver for kordegn, organister, kirketjenere og korets medlemmer. Denne del af menighedsrådets opgave er meget regelbestemt og udføres inden for stramme regelbundne rammer. Derudover har menighedsrådet en fri opgave. En opgave hvor kun fantasien sætter grænser for, hvad et menighedsråd kan beskæftige sig med. Og emnerne i denne frie opgave kan være mangfoldige, hvis der i rådet er lyst og interesse for sognets og folkekirkens fremtid. I den brydningstid vi rent kirkeligt lever i, er det menighedsråd og præster i forening, som skal prioritere de lokale opgaver i sognet. Hvad vil vi bruge vores tid og kræfter på, - for vi kan ikke det hele, hvis det vi gør, skal gøres seriøst så det giver indhold og mening i menneskers hverdag. Skal vi fortsat have babysalmesang, minikonfirmander, sognearrangementer, kirkefrokoster, familiegudstjenester, korvirksomhed og hverdagsgudstjenester, eller skal vi bruge kræfterne og de ressourcer, vi har lokalt på en hel anden måde. Og i det lidt større perspektiv trænger store spørgsmål sig på i de kommende år. I øjeblikket foregår der landet over og i den landsdækkende kirkelige presse mange overvejelser om kirkelukninger. Skal vi her i landet til at lukke kirker, og skal kirken kun HOLde ÅBent Om søndagen? JA nej Fremtidens kirke.dk Postkort_A6.indd 1 02/02/

9 hvem skal i givet fald bestemme, om en kirke skal lukkes eller beholdes som gudstjenesterum? Skal præsten stadigvæk have konfirmanderne i morgentimerne ud fra det argument, at konfirmandundervisningen er en meget vigtig del af de unge menneskers dannelse og forståelse for det samfund vi lever i, som, hvad enten man vil det eller ej, er gennemsyret af kristendommens menneskesyn og tankegang. Eller skal konfirmandundervisningen henlægges som eftermiddags eller aftenundervisning i fri konkurrence med de unge menneskers øvrige fritidsinteresser? Skal vi stadig have mulighed for vielser i kirken, eller skal alle vielser, som i det øvrige Europa, bortset fra Norden, foregå på rådhuset? Skal vi forsat have en evangelisk luthersk kirke, som tager mennesker seriøst, når de i glæde eller i sorg søger indenfor kirkens tykke mure, for der at finde ord, der er store nok til at rumme deres glæde og deres håb eller deres dybe sorg. Og måske det vigtigste spørgsmål i den retning, skal vi beholde den grundlovsbestemte folkekirkeordning, eller skal vi som i Sverige have en fri kirke, som er uafhængig af regering og folketing og i bekræftende fald, hvordan skal en sådan kirke ledes? Ja, har vi i det hele taget fortjent at have en velfungerende folkekirke, er FOLkekirken stadig FOr FOLket? JA nej - når man både tidligt og sent i pressen kan høre om, at der holdes gudstjenester i tomme kirker, og passer det billede, som pressen vil forsøge at give os af de faktiske tilstande i kirken? Mange spørgsmål trænger sig på i hele det kirkelige område. Lige såvel som det omgivende samfund er i stadig forandring, sådan er kirkens arbejdsmetoder det også. Og hvem skal bestemme hvor udviklingen skal gå hen? Er man interesseret i nogle af disse mange spørgsmål? Er man interesseret i at være medbestemmende om i hvilken retning, der skal arbejdes de næste mange år, så var det måske en ide at overveje at stille op til menighedsråds valg det kommende efterår. Den 11. september er der orienteringsmøde i Sognehuset ved Vor Frelsers kirke, hvor det siddende menighedsråd skal gøre rede for den forløbne menighedsrådsperiodes resultater, og ved samme lejlighed vil der blive lejlighed til at opstille en kandidatliste til menighedsrådsvalget den 13. november. Og alle folkekirkemedlemmer er velkommen til at være med. Fremtidens kirke.dk Postkort_A6.indd 7 02/02/

10 Skærtorsdag aften i Vor Frelsers kirke Vor herre Jesus Kristus tog i den nat han blev forrådt et brød, takkede, brød det og gav sine disciple det, og ligeså tog han også kalken/bægeret efter aftensmåltidet, takkede, gav den dem og sagde drik alle heraf. Skærtorsdag aften da Jesus kort før sin død holdt påskemåltid med sine disciple, omtolkede han det jødiske påskemåltid, som var et mindemåltid til minde om jødernes udfrielse fra trællekårene i Ægypten. Jesus gav den aften påskemåltidet en ny betydning. Han indstiftede det kristne nadvermåltid, for at minde sine disciple og kristne i al fremtid om, at han stedfortrædende gik ind og tog vor synd og skam på sine skuldre, så vi kunne få hænderne frie til at tage os af hinanden. Skærtorsdag aften gør Jesus sig til et med sine disciple, han udførte den tids slavearbejde. Han vaskede rejsestøvet af deres fødder, og han skaber ud af det oprindelige jødiske påskemåltid den kristne kirkes fællesskab ved at gøre sine disciple til et sig og med hinanden. Det er temaet for gudstjenesten skærtorsdag. Det er for at mindes den første skærtorsdag og for at minde os om, at Jesus ved sit nadverbord siger til sin menighed: Jeg vil fællesskabet med jer, kom og vær med. Gudstjenesten skærtorsdag aften er en kort gudstjeneste med altergang, hvor vi gentager han egne ord fra dengang. Efter gudstjenesten er alle der har tid og lyst velkommen til at gå med over i Sognehuset, hvor der vil være ost og rødvin, kaffe og te, og hvor vi som menighed har mulighed for at ønske hinanden en glædelig påske. Arne Aa 10

11 Lørdag d. 14. januar kunne Vor Frelsers Kirke fejre udgivelsen af korets Rachmaninov cd, indspillet i anledning af kirkens jubilæumsår. Dagen blev en rigtig festdag, med mange tilhørere til koncerten og gæster ved den efterfølgende reception. Indspilningen er blevet godt modtaget bl.a. med en fin anmeldelse i Kristeligt Dagblad og omtale og afspilning på P2 i programmet Klassisk Update. Hvis man er interesseret i at købe cd en, kan man købe den på Kirkekontoret, hos Arnold Busck, Esbjerg Ugeavis, Varmings Boghandel, Århus Musik eller Syddansk Musikkonservatoriums bibliotek. Prisen er 100 kr. Søndag d. 1. april kl er der mulighed for at høre Rachmaninovs andet store korværk, Skt. Chrysostomos Liturgi Op. 31. Chrysostomos liturgi er navnet på den mest udbredte byzantinske gudstjenesteordning, opkaldt efter den liturgiske reformator, kirkefaderen St. Johannes Chrysostomos ( ), som var patriark af Konstantinopel. Solister ved denne koncert er Jacob Heide Madsen, tenor og Torben Demstrup, bas. Koret ledes af Mikkel Andreassen. DR Vokalensemble gæster kirken lørdag d. 21. april kl Koret ledes af deres fremragende unge chefdirigent, Olof Boman. Efter flere års arbejde, lykkes det nu endelig at præsentere dette fremragende ensemble i Esbjerg. Koret er kendt for deres præcise og slanke klang, og kan ofte ses i tv, bl.a. i forbindelse med udsendelsen Dagens sang. Pinsens musik bliver ofte underbetonet i koncertprogrammer, hvor jul og påske har en meget mere fremtrædende plads. Det prøver jeg at råde lidt bod på, ved en orgelkoncert lørdag d. 26. maj kl Koncertens hovedværk er Olivier Messiaens Messe de la Pentecóte Pinsemesse et værk, præget af både matematisk stramhed og Messiaens egne erfaringer som improviserende kirkemusiker. Derudover spilles der musik af bl.a. Nikolaus Bruhns og Benjam Britten. En af jubilæumsårets største musikalske begivenheder, er koncerten d. 19. august kl Her opføres J. S. Bachs monumentale Messe i h mol. Et af kirkemusikkens absolut største værker, oveni købet med en international stjernebesætning, under ledelse af den højt begavede danske dirigent, Morten Schuldt-Jensen. Mikkel Andreassen 11

12 Gudstjeneste i det fri 2. pinsedag, d. 28. maj 2012 kl : Hvert år til pinse holdes der gudstjeneste for alle sogne i Esbjerg og på Fanø ude i det danske forår. En gudstjeneste med forkyndelse, altergang og korsang. De to foregående år har vi været i Byparken, i år flyttes gudstjenesten evt. til Gryden. Det er i skrivende stund ikke afgjort endnu. Hold derfor øje med dagspresse og ugeavis, når tiden nærmer sig. Hvad der til gengæld er afgjort, er, at vi fra Vor Frelsers kirke deltager igen i år, så der er ikke gudstjeneste i kirken 2. pinsedag. Vel mødt under åben himmel. Trine Villumsen Aftensang Den sidste søndag i hver måned holdes der i Vor Frelsers kirke en stille gudstjeneste, hvor vi samles fremme i kirken ved det lille orgel. For nogle vil denne gudstjeneste nok virke mere indadvendt og meditativ end søndagens højmesse. Prædikenen vil være kortere, der vil dog være altergang som om formiddagen. Præsterne ved byens forskellige kirker prædiker på skift. Hen over sommeren ser prædikantlisten således ud: Den 29. april kl : Sarah Asp, Jerne Den 28. maj: 2. pinsedag, se omtale andet sted i bladet Den 24. juni kl : Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken Den 29. juli: Sommerferie Den 26. august kl : Jette Dahl Babysalmesang Babysalmesang er blevet et hit i hele landet. Det er glædeligt at kunne konstatere, at rigtig mange unge forældre finder det godt og vigtigt at kunne komme til kirke med deres helt små børn og lade dem opleve kirkerummet og musikken. Når der er babysalmesang i Vor Frelsers kirke, rulles tæpperne ud, de godt gnaskede babysalmebøger tages frem, de pæne salmebøger lægges til forældrene (læs: mødrene), dyner fylder midtergangen og musikinstrumenter understøtter sangen. Der synges salmer og børnesange, der vugges, spilles og leges. Både børn og forældre får en dejlig oplevelse. Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn, og desuden medvirker organist Helene Hersbo. Der begynder nyt hold til september. Hold øje med kirkebladet og kirkens hjemmeside (Aktiviteter babysalmesang). Trine Villumsen 12

13 13

14 K O N C E R T E R Lørdag d. 26. maj kl Musik til Pinse Musik af bl.a. Nikolaus Bruhns, Benjamin Britten og Olivier Messsiaen (Messe de la Pentecôte - Pinsemesse) Mikkel Andreassen, orgel Gratis adgang Søndag d. 1. april kl Sergei Rachmaninov: Chrysostomos Liturgi Op. 31 Vor Frelsers Kirkes Kor Jacob Heide Madsen, tenor Torben Demstrup, bas Mikkel Andreassen, korledelse Entré 50 kr. (børn gratis adgang) Billetter sælges ved døren fra kl Lørdag d. 21. april kl Love is all you need DR Vokalensemble Olof Boman, dirigent Martin Brygmann, oplæser Tekster af Shakespeare musik af bl.a. B. Tommy Andersson Entré 100 kr. (børn gratis adgang) Billetter sælges ved døren fra kl Søndag d. 19. august kl J. S. Bach: Messe i h mol Immortal Bach Ensemble Le Concert Lorrain Morten Schuldt-Jensen, dirigent Solister bl.a. Trine W. Lund, sopran Ingeborg Danz, alt Entré 200 kr. (pens. og børn 100 kr.) Billetter kan bestilles på Esbjergbilletten (www.esbjergbilletten.dk) eller købes på Kirkekontoret. FIND OS PÅ FACEBOOK: VOR FRELSERS KIRKE, ESBJERG 14

15 Indsamlet i Vor Frelsers kirke 24. december 2011 Børnesagens Fællesråd kr. 3735,00 1. januar 2012 Det Danske Bibelselskab n kr. 156,00 5. februar 2012 Kirkens Korshær kr. 377,00 I hele 2011 blev der indsamlet kr. 8549,75 til projekt Fremtidsbørn. Siden nytår er der indsamlet kr. 2500,00 til projekt Fremtidsbørn. Vi takker på alle modtagernes vegne. Kirkebil Til alle gudstjenester og arrangementer i Sognehuset kan alle ældre og gangbesværede bosiddende i sognet bestille kirkebil ved henvendelse til Esbjerg Taxa på telefon Ved ankomst til kirken skal chaufføren henvende sig til kirketjener eller mødeleder, som herefter afregner med TAXA. Kirketjeneren bestiller efter ønske TAXA til hjemtransport. Menighedsrådsmøder Onsdag den 11. april Onsdag den 23. maj Onsdag den 13. juni Intet møde i juli måned Onsdag den 15. august Møderne afholdes kl Møderne er offentlige og dagsorden vil være fremlagt på kirkekontoret en uge før mødet. Vor Frelsers Kirke Sognepræst Skjoldsgade 40. tlf Træffes bedst mandag-torsdag kl og ellers efter aftale. Sognepræst Trine Villumsen, Kontor i Sognehuset Kirkegade 24, tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst efter aftale. Kirkekontoret, Kirkegade 24, tlf Kordegn Bente Sørensen. Kontortid tirsdag-fredag , torsdag tillige Organist Mikkel Andreassen, Kontor i Sognehuset, Kirkegade 24 tlf Kirketjener Dorthe Bach og kirketjener Tommy Stolten. Kontor i Sognehuset. Telf Menighedsrådets formand Carsten Holmgaard Kirkegade 128, 6700 Esbjerg, tlf Kirkebladet udgives af menighedsrådet. Oplag Redaktion: Laila Bundgaard Fyhn, Gurli Jensen, Viktor Rasmussen, Trine Villumsen, og Arne Aa (ansvarshavende) Tryk: EsaTryk ApS Næste nummer udkommer i uge 34-35, august Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 1. august

16 Søndag den 1. april kl Palmesøndag, Mark. 14,3-9; eller Joh.12,1-16. Indsamling til KFUM & K i Danmark Torsdag den 5. april kl Skærtorsdag, Joh. 13,1-15 Efter gudstjenesten er der ost og rødvin the og kaffe i sognehuset Fredag den 6. april kl Langfredag, Jesu Lidelseshistorie. Liturgisk gudstjeneste Søndag den 8. april kl. 10,00 Påskedag, Matt. 28,1-8. Mandag den 9. april kl Påskedag, Joh. 20,1-18. Søndag den 15. april kl Søndag efter påske, Joh. 21, Konfirmation Mandag den 22. april kl. 10,00 2. Søndag efter påske, Joh. 10, Konfirmation Søndag den 29. april kl. 10,00 3. Søndag efter påske, Joh. 14,1-11. Søndag den 29. april kl. 16,00 Aftensang Sarah Asp, Jerne kirke. Fredag den 4. maj kl. 10,00 Bededag, Matt. 7,7-14. Søndag den 6. maj kl. 10,00 4. Søndag efter påske, Joh. 8, Torsdag den 10. maj kl Aftensgudstjeneste som markering af 125 års dagen for kirkens grundstensnedlæggelse. Søndag den 13. maj kl. 10,00 5. Søndag efter påske, Joh. 17,1-11. Arne Aa Torsdag den 17. maj kl. 10,00 Kristi himmelfartsdag, Luk. 24, Søndag den 20. maj kl. 10,00 6. Søndag efter påske, Joh. 17, Trine Villumsen Søndag den 27. maj kl. 10,00 Pinsedag, Joh 14, Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Mandag den 28. maj kl. 14,00 2. Pinsedag, Joh. 6, Gudstjeneste under åben himmel Se omtalen inde i bladet. Søndag den 3. juni kl. 10,00 Trinitatis søndag, Matt. 28, Kirkefrokost Søndag den 10. juni kl. 10,00 1. søndag efter trinitatis, Luk 12, Søndag den 17. juni kl. 10,00 2. søndag efter trinitatis, Luk 14, Søndag den 24. juni kl. 10,00 3. søndag efter trinitatis, Luk 15, Søndag den 24. juni kl. 16,00 Aftensang Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken. Søndag den 1. juli kl. 10,00 4. søndag efter trinitatis, Matt. 5, Indsamling til KFUM s Sociale Arbejde Søndag den 8. juli kl. 10,00 5. søndag efter trinitatis, Matt. 16, Søndag den 15. juli kl. 10,00 6. søndag efter trinitatis, Matt. 19,16-26 Søndag den 22. juli kl. 10,00 7. søndag efter trinitatis, Matt. 10, Søndag den 29. juli kl. 10,00 8. søndag efter trinitatis, Matt. 7, Søndag den 5. august kl. 10,00 9. søndag efter trinitatis, Luk. 12,32-48 eller Luk. 18,1-8. Søndag den 12. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt.11, Indsamling til den Danske Israelsmission. Søndag den 19. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk. 7, Søndag den 26. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt. 12, Søndag den 26. august kl. 16,00 Aftensang Jette Dahl, Treenighedskirken. Søndag den 2. september kl. 10, søndag efter trinitatis, Matt. 20, Kirkefrokost

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2014 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2014 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2014 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmøde Ribe stift skal have en ny biskop Side 3 Fastelavn i kirken Side 4 Påskens drama Side

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere