Husorden for beboere i Bryggergården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for beboere i Bryggergården"

Transkript

1 Husorden for beboere i Bryggergården Kære beboere Det er et overordnet formål, at boligområdet bibeholder de værdier, der har været afgørende for at vi har bosat os her. Det gælder både ejendommenes pris og områdets lukrative værdi, boligernes udseende, fællesarealernes vedligeholdelse m.v. Derfor er det vigtigt, at alle beboere anser det for en naturlig fælles interesse, at medvirke til at dette formål efterleves. I et boligområde som vort er alle mere eller mindre afhængige af hinanden, og det er derfor vigtigt og naturligt at der findes regler og retningslinjer for, hvordan vi i fællesskab bedst skaber et godt klima, der sikrer trivsel, tryghed og tilfredshed gennem gensidig hensyntagen. Det er i den forbindelse af afgørende betydning, at forældre vejleder deres børn og - sammen med alle andre voksne - foregår dem med et godt eksempel. Regler for håndtering af affald Kun husholdningsaffald må placeres i vore containere. Husholdningsaffald er: - Bio-affald fra husholdningen skal i lukkede grønne plastposer, placeres i containere med grønt mærke med teksten "bio-affald". - Restaffald fra husholdningen skal i lukkede plastposer og placeres i containere med det røde mærke med teksten "rest affald". Affald, som f.eks. mælkekartoner, skal trykkes flade så de fylder mindre. Containere må ikke overfyldes. Er en container fuld går du videre til den næste. Skraldemanden kan nægte at tømme overfyldte containere. Åbne og overfyldte containere tiltrækker rotter. Affald må - bl.a. på grund af rottefare aldrig henkastes på jorden. Containerne vaskes 2 gange årligt for at holde dem rene og mindske lugtgener. Affald til genbrugsstationen: - Aviser, ugeblade og reklamer skal i de kommunalt opsatte containere i Bryggerparken, eller andre steder i Helsinge eller på genbrugsstationen Industrivej 4, Skærød, Genbrugsstationens åbningstider: 1. april til 30. september kl til kl alle dage 1. oktober til 31. marts kl til kl alle dage - Flasker, glas, batterier, haveaffald samt brændbart affald: småt brændbart, papkasser, møbler, plast m.m. skal bringes til genbrusstationen i Skærød. - Alt andet affald, som jern, porcelæn, kemikalier, tøj, køle- og fryseskabe komfurer m.m. skal bringes til genbrugsstationen i Skærød. Det påhviler os alle at medvirke til at holde orden. Parabolantenner, udvendige antenner og lignende Antenneanlæg for TV og radio er ført frem til tilslutningsdåse i hver enkelt bolig. Parabolantenner og udvendige antenner og lignende må ikke fastmonteres på huset. De skal stå i haven eller placeres på indersiden af altanens rækværk uden at være til gene for andre.

2 Fællesarealer Fællesarealerne kan kun udvikles tilfredsstillende hvis alle medvirker til vedligeholdelsen og alle tager hensyn til bede, træer, hække, græs- og flisearealer. Vi må ikke parkere eller færdes på græsarealet for enden af blok E og F uden for buskene, da dette areal ejes af en anden grundejerforening. Vi er erstatningspligtige hvis græs eller beplantning beskadiges. Vedligeholdelse af egne arealer Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde det til boligen hørende haveanlæg. Buske skal holdes rene for ukrudt og græs, både den inderste og den yderste række. Buskene må højst være 180 cm høje. Havens buske og træer i øvrigt må højst være 300 cm høje. Det påhviler også beboerne at vedligeholde arealet foran hovedindgangen frem til gangstien. Også her skal buske, bede og flisearealer holdes fri for ukrudt. Henkastning af enhver form for affald på udendørsarealer er forbudt. Det påhviler den enkelte beboer at sørge for at holde almindelig orden og at sikre at intet er til gene for andre. Snerydning Beboerne er selv ansvarlige for snerydning og saltning på eget område samt fra hoveddør til gangsti. Det gælder også for trappe og repos til 1. sal. Boldspil og leg Boldspil og leg må ikke finde sted på parkeringsområderne og gangstier. Støjende leg i boligområdet må ikke finde sted efter kl Kørsel med motorkøretøjer, knallerter, cykler og gokarts m.v. på flisebelagte stier og græsarealer er ikke tilladt. Musik og støj fra boligen Musik og støj fra boligen må ikke være til væsentlig gene for naboerne og under ingen omstændigheder efter kl Såfremt dette undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal naboerne orienteres forinden og accept søges opnået. Græsslåning og klipning af hække Må foretages alle hverdage fra kl til 20.00, samt lørdage, søn- og helligdage fra kl til kl Værktøj Brug af støjende håndværktøj er tilladt alle hverdage fra kl til samt lørdage søn-og helligdage fra kl til kl Haven (modsat indgangspartiet) - Det er tilladt at opsætte trådhegn mellem buskrækkerne eller på indersiden af disse. - Det er ikke tilladt at opsætte hegn på skråningen eller på ydersiden af buskene. - Det er tilladt at udvide terrassen og at udskifte fliserne. - Det er tilladt at opsætte to lamper ved terrassen. Lyset må dog ikke være til gene for andre. - Træhegn skal være udført i klinkebeklædning i farven pine for at bibeholde beboelsens stil. - Træhegn der er opført inden 14. juni 2011 kan bibeholdes som de er. - Ønsker man levende hegn omkring flisebelagt terrasse, må beplantningen højst være 180 cm høj. - Kun følgende planter kan accepteres: tuja, kirsebærlaurbær, bøg, fjeldribs, rosa stjernetop, uægte jasmin og pibeved. Der skal være gennemgang til alle haver fra fællesarealerne, så man kan komme ind med f.eks. plæneklipper, stiger til brug ved vinduespudsning rensning af tagrender og anden vedligeholdelse af

3 boligerne. Det medfører, at der skal være åbning mellem haverne på 1 meter. Bor man på et hjørne, skal man således have to åbninger: èn fra fællesarealet og èn til naboen. Enhver ændring af det oprindelige skal forelægges til godkendelse af bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til vedtægterne, der bestemmer, at man kun har brugsret til haverne, hvilket kræver særlige indbyrdes nabohensyn. Ødelagte planter skal erstattes af ejerne. Det påhviler beboerne at vedligeholde træhegn og levende hegn m.v. på en måde, der sikrer fortsat harmoni i bebyggelsen. Oprindelig beplantning må ikke fjernes. Redskabsskur Der må ikke opsættes permanente skilte eller lignende udvendigt på redskabsskuret. Indgangspartiet Ændringer ved indgangspartiet må kun finde sted, når der foreligger accept fra bestyrelsen efter skriftlig ansøgning. Det gælder både beplantning og flisebelægning. Intet arbejde må sættes i værk uden bestyrelsens skriftlige accept. Lærketræslister på facader og skure Listerne på facader og skure er brandimprægnerede og beskyttede mod råd og svamp. Det anbefales beboeren at vedligeholde og rengøre listerne med en blød børste. Der må ikke højtrykspules. Altanbrædder og håndlister Det anbefales at vedligeholde træet med hårdttræsolie eller rå linolie efter behov. Markiser Det er tilladt at opsætte markiser indenfor eget brugsområde. Markiserne må ikke være til gene for andre beboere. Farven skal være hvid, råhvid eller grå. Overdækninger Det er ikke tilladt at overdække terrasse/have eller altan med fast tag. Læsejl på terrasser Læsejl skal være fremstillet af stof eller blødt plastmateriale i farven hvid, råhvid eller grå. Læsejl må ikke være højere end altanens rækværk. Husdyrhold Husdyrhold er kun tilladt efter følgende regler: - Det påhviler ejeren, som holder husdyr (max. 1 dyr pr. bolig) at sørge for, at de ikke er til gene for øvrige beboere eller for området ved f.eks. langvarig gøen eller mjaven. - Dyr må ikke være bundet på indgangssiden af boligen. - Hunde og katte skal altid føres i snor på området. - Der kan gives dispensation for katte anskaffet før 28. maj Disse behøver man ikke at føre i snor. Katte uden snor må kun lukkes ud, når man er hjemme, dog ikke om natten.

4 Vær opmærksom på, at din kat kan være til gene for andre, f. eks. ved at grave og besørge i haver hoppe ind ad åbne vinduer, sætte mærker i biler etc. Vær derfor lydhør og forstående hvis folk kommer med klager, så I i fællesskab kan finde løsninger på problemerne. - Undlad at fodre andres kæledyr eller at lukke dem ind for at lade børn lege med dem. - Det anbefales at læse det siger loven på eller på Bemærk loven om mark- og vejfred og dyreværnsloven. - Når man lufter sit husdyr, herunder også kaniner, skal de holdes borte fra områdets bede. - Vær opmærksom på, at din nabo måske ikke deler din glæde ved at holde husdyr vis hensyn. Muskelhunde(kamphunde) Det er forbudt at holde hund, der kan betegnes som muskelhund (kamphund). Beboeres gæster må heller ikke medbringe sådanne hunde. I tvivlstilfælde er det ejerens pligt at fremvise dokumentation for, at der ikke er tale om en kamphund. Racer, der kommer ind under betegnelsen kamphunde, kan bl.a. være: Små muskelhunde (kamphunde): Alano, Alapaha blue blood Bulldog, Americans-Pitbull/Staffordshire-Terrier, Bullterrier/Miniature Bullterrier, Doque Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terr, Irish Staffordshire Terrier, Perro de Presa Mallorquin, Staffordshire Bullterrier. Store muskelhunde (kamphunde): Amerikansk Bulldog, Bandog, Boerboel, Bullmastif, Bully Kutta, Cane Corso, Dogo Argentino, Doque De Bordeaux, Fila Brasileiro, Neapolitan Mastiff, Perro de Presa Canario, Rottweiler, Tosa-Inu, samt krydsninger mellem ovenstående hunderacer. Parkering Parkeringspladserne må ikke benyttes til henstilling af campingvogne, trailere, uindregistrerede motorkøretøjer og lignende. Campingvogne må max. stå to døgn til klargøring/aflæsning uden at være til gene. Parkering skal altid finde sted på hensigtsmæssig måde, så der ikke optages unødig plads. Egen carport skal altid benyttes frem for gæsteparkering. Motorkøretøjer med totalvægt over 2500 kg må ikke parkeres på området. For vej og parkeringspladser gælder bestemmelserne i færdselsloven og politivedtægterne. Carporten er beregnet til parkering af biler, motorcykler, knallerter og cykler. Havemøbler, haveredskaber, dæk, olieprodukter, sprinklervæske og lignende må ikke opbevares i carporten. Vandhaner Vandhaner ved skraldepladserne er aflåste og må kun benyttes efter nærmere aftale med bestyrelsen. Skadedyr Konstatering af skadedyr, f. eks. rotter, skal straks anmeldes til kommunen og meddeles til bestyrelsen. Fyrværkeri Det er tilladt at anvende fyrværkeri indenfor politivedtægtens rammer. Man skal selvfølgelig rydde op efter sig. Der må ikke affyres fyrværkeri på flisearealer. Forsikring Ejerforeningen har en forsikring, der dækker bygningerne. Skader skal anmeldes til ejerforeningen. Beboerne skal selv tegne indboforsikring.

5 Klager Hvis I selv er generet af andre beboeres adfærd, så undersøg først om husordenen indeholder regler om det I vil klage over. Er forholdet ikke omfattet af husordenen, kan det være anledning til at fremsætte forslag til ændring på næste bestyrelsesmøde eller generalforsamling. Man bør som udgangspunkt i første omgang selv kontakte den beboer, der overtræder reglerne. Hvis det ikke hjælper, må man skriftlig henvende sig til ejeren eller bestyrelsen. Hjemmeside På denne hjemmeside findes relevante oplysninger såsom husorden, referater, renovation, fotos, plantetegninger m.m. Vedtaget på generalforsamlingen 7. maj 2014 og erstatter alle tidligere aftaler.

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere