Fakta om Tryg Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Tryg Familie"

Transkript

1 Fakta om Tryg Familie Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den, der er ung eller senior. Samler du dine forsikringer i Tryg, får du både kontante og trygge fordele, der er tilpasset det sted, du er i livet. Her kan du læse om forsikringerne i Tryg Familie, og de fordele der følger med. Tryg Familie er for dig, der ikke er fyldt 59 år. Når det sker, er du nemlig klar til Tryg Senior - og nye fordele. Du kan tilmelde dig Tryg Familie, hvis du opfylder tre enkle krav 1. Den ældste i husstanden skal være mellem 29 og 59 år. (Er du under 29 år og har købt hus eller fritidshus, er du også med). 2. Du skal have og mindst én af vores nyeste forsikringer eller pensioner: Villa Fritidshus Ulykke Sundhedsforsikring Personbil eller varepersonbil Pensionsordning i Nordea Bank eller Nordea Liv & Pension 3. Du skal betale alle dine forsikringer gennem BetalingsService, og Tryg skal have oplyst cpr.-nr. på alle forsikrede i husstanden. Opfylder du disse tre grundkrav, får du 10% rabat på. Du får også 10% rabat på Villaforsikringen og Fritidshusforsikringen samt 15% på den nye Bilforsikring og Ulykkesforsikring, hvis de indgår i Tryg Familie. Og du kan få del i de mange andre fordele, f: Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Tyverialarm til hjemmet til favorabel pris Adgang til psykologisk krisehjælp, hvis du i din fritid har været involveret i en ulykke eller lignende Mulighed for at oprette Kundegruppeliv, der er en enkel form for livsforsikring. Har du udeboende børn, er de omfattet af dit Tryg Familie medlemsskab og kan få del i dine fordele. Dette gælder dog kun, hvis de unge bor alene og ikke er fyldt 21 år. Fordele for alle, der er med i Tryg Familie Kundegruppeliv Fordelen ved en kundegruppelivsforsikring er, at du får en fornuftig dækning til en billig præmie. Tryg Familie-kunder, som ikke er fyldt 55 år, kan få en kundegruppelivsforsikring, der dækker til de fylder 60 år. Vi skal have tilfredsstillende helbreds oplysninger, før forsikringen kan oprettes. Du har mulighed for at tegne Kundegruppeliv med tre forskellige dødsfaldssummer og supplere med invaliditetssum og dækning ved kritisk sygdom. Den valgte sum for død og invaliditet nedsættes med 10% om året, fra du fylder 51 år til du fylder 60 år. Kundegruppeliv med supplerende dækninger er en gruppeforsikring, der udbetales som et engangsbeløb hvis du dør inden du fylder 60 år hvis din erhvervsevne varigt nedsættes med 2/3 eller mere ved ulykke eller sygdom hvis du får en kritisk sygdom, f en ondartet kræftform eller blodprop i hjertet Tryg /6 Fakta om Tryg Familie

2 Psykologisk krisehjælp Hvad nytter det at få udbetalt en skadecheck, hvis det er din sjæl, der har lidt skade? Som Tryg Familie-kunde kan vi tilbyde 10 timers psykologisk krise hjælp, hvis du eller en i husstanden indenfor de seneste 6 måneder har været involveret i en alvorlig hændelse i privat livet, der kræver professionel krisehjælp. Det kan være et trafik uheld, en pludseligt op stået livs truende sygdom i familien eller et overfald. Hændelser, som kan få enhver i psykisk ubalance. Tryg har psykologer, der er særligt uddannede til at yde denne form for hjælp. Tryg Linjen har åbent døgnet rundt og kan kontaktes på tlf Også husstandens ude- og aleneboende børn under 21 år kan benytte Tryg Linjens psykologiske krise hjælp. Kun én selvrisiko pr. skade Er du med i Tryg Familie, skal du kun betale én selvrisiko pr. skade - den højeste - selv om flere af de forsikringer, der indgår i Tryg Familie er involverede. Eksempel: Din Villaforsikring med selvrisiko skal betale en skade på dit hus. Er skaden sket i forbin delse med et indbrud erstatter med selvrisiko de stjålne ting. Som Tryg Familie-kunde skal du kun betale én selvrisiko, nemlig den højeste. Du sparer altså selvrisikoen på den ene forsikring. Rejseforsikrings fordele Rejser du som den eneste fra din husstand, sammen med en ven, dækker din rejseforsikring også din rejse ledsager. I skal dog følges ad på hele rejsen. Rejser du sammen med andre fra din husstand, dækker forsikringen én ekstra rejsedeltager under 18 år (f. en ven eller veninde til et af dine børn). Gravstedsdækning Har du påtaget dig at vedligeholde familiens grav sted, får du med Tryg Familie dækning af grav steder for dine nærmeste pårørende (ægtefælle/ samlever, børn, søskende, forældre, bedste forældre) - uanset hvor i landet gravstedet ligger. Der dækkes ved tyveri, hærværk eller brand. Selvrisikoen er 300 kr. og den maksimale erstatning kr. Forsikringer med Tryg Familie-fordele Denne forsikring dækker dit private indbo ved brand-, tyveri- og vandskade. Basisforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring samt en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, du eller din husstand kan blive pålagt, hvis I kommer til at skade andre personer eller deres ting. er den forsikring, forsikringsselskaberne har udarbejdet sammen med Forbrugerrådet. kan suppleres med følgende: Dækning for småbåde og windsurfere Glas- og kummedækning Elskadedækning for almindelige og særlige elektriske apparater Har du tyverialarm med alarmoverførsel til godkendt alarmcentral, får du 20% rabat på den del af præmien, der vedrører dit private indbo. Husk derfor at fortælle os, hvis du får en tyverialarm. Fordele for Tryg Familie-kunder med Vi giver 10% rabat på forsikringen Mulighed for Fejl- og Uheldsforsikring Underforsikringsgaranti Rabat på installering af Group 4 Securicor Tyveri alarm med alarmoverførsel Fejl- og Uheldsforsikring Med denne tilvalgsdækning er du sikret mod dagligdagens uheld, der kan ramme dine private ting. Fejl- og Uheldsforsikringen består af: Forsikring mod funktionsfejl - et supplement til købe loven. Ved køb af elektriske apparater som f et nyt tv, hårde hvidevarer, computere og fotoudstyr, er du dækket mod funktionsfejl de første to år af købeloven. Opstår der herefter en funktionsfejl, er du dækket af forsikringen. Den dækker fejl på næsten alle elektriske apparater du køber - eller har købt inden for de sidste fire år. Eksempler på skader der er dækket: Dit TV går pludselig i sort Din vaskemaskine vil ikke vaske mere Termostaten i din ovn vil ikke slå fra, så ovnen overophedes Elektriske apparater til fritidshuset er også dækket under Fejl- og Uheldsforsikringen i de første fire år fra købsdatoen. Forsikring mod de ærgerlige uheld Forsikringen dækker, hvis der sker en pludselig skade på dine private ting, og det uanset alderen på det, der går i stykker. Du får f erstatning, hvis du: Taber et glas rødvin i din hvide sofa, der bliver ødelagt Spilder kaffe i din bærbare computer, og den går i stykker Et maleri får en flænge under flytning Fejl- og Uheldsforsikringen har en fast selvrisiko på kr. 2/6 Fakta om Tryg Familie

3 Underforsikringsgaranti på Du er underforsikret, hvis din forsikringssum er lavere end det, dit indbo faktisk er værd. Det vil en skadeudbetaling tage højde for, idet du så kun får forholdsmæssig erstatning. Har du f indbo for kr. og en forsikringssum på kun det halve, får du kun halv erstatning. Derfor er det vigtigt, at du vurderer, om nyanskaffelser til hjemmet vil medføre, at din forsikringssum bliver for lav. Er du kunde i Tryg Familie, og har du anskaffet særligt værdifuldt indbo og endnu ikke nået at få hævet forsikringssummen til det korrekte, forhøjer vi imidlertid forsikringssummen i tilfælde af skade med 50%, uden at præmien stiger én krone. Det skulle gerne minimere risikoen for, at du er underforsikret. Men du skal forhøje forsikringssummen til det rigtige, så snart den aktuelle skadesag er færdigbehandlet. Group 4 Securicor Tyverialarm Du har med forsikret dig mod tab i forbindelse med tyveri fra dit hjem. Du kan altså få erstattet de faktiske tab, men du kan ikke få erstattet den følelse af afmagt og ubehag, der ofte følger i kølvandet på, at der har været ubudne gæster i hjemmet. Både derfor, og for at undgå at miste de meget personlige ting i dit hjem, er det en god idé at have en effektiv tyverialarm. Det får tyvene til at tænke sig om en ekstra gang, før de vælger at bryde ind i dit hjem. Tryg Familie-kunder har mulighed for at få installeret en Group 4 Securicor Privatalarm med signaloverførsel til døgnbemandet vagtcentral. Alarmen er ledningsfri, så rumfølere og dørkontakter sættes op helt uden ledninger. Alarmen betjenes med en lille handy fjern betjening. Se hvor du finder de forskellige serviceabonnementer, som du kan vælge imellem. Som Tryg Familie-kunde får du 500 kr. i rabat på normal prisen; Group 4 Securicor trækker dem fra på din regning. Sundhedsforsikring Du kan købe Tryg Sundhedsforsikring, hvis du har købt hos Tryg. Med en sundhedsforsikring får du hurtigt hjælp på et privathospital i vores store kvalitetssikrede netværk i Norden og Tyskland hvis du bliver syg eller kommer til skade. Sundhedsforsikringen dækker udgifter til undersøgelse, behandling, genoptræning og psykologisk krisehjælp. I Tryg har vi ingen øvre aldersgrænse for køb af sundhedsforsikringen, og vi beder heller ikke om helbredsoplysninger. Villaforsikring Villaforsikringen kan indgå i Tryg Familie. Vores Villaforsikring består af 2 moduler grunddækningen Villaforsikring og tilvalgsdækningen Udvidet Tryghed. Grunddækningen Villaforsikring Grunddækningen er sammensat, så den indeholder de dækninger, der hører til en god villaforsikring. Den indeholder: Brandskade Stormskade mm. Husejeransvar og Privat Retshjælp Skjulte rør- og kablerskade Stikledningsskade Glas- og sanitetsskade Insekt- og svampeskade Rådskade Udvidet Tryghed Vælger du Udvidet Tryghed får du en helt unik forsikring, der giver dig sikkerhed for at få dækket skader, der normalt ikke er dækket af en villaforsikring. Udvidet Tryghed indeholder dækningerne: Udvidet vandskade Dækker skade hvor vand, trænger ind i bygningen f gennem væggen eller op gennem gulvet og skade efter fygesne, når adgang til loftet ikke er muligt pga. bygningskonstruktionen. Kosmetiske forskelle Efter en rørskade f i gulvet i badeværelset dækker vi, under Skjulte rør og kabler, udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved en reparation af rørene. Med denne dækning får du halvdelen af udgiften til udskiftning af hele gulvet dækket. Byggematerialer Dækker ved f tyveri af byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger når de er på forsikringsstedet og indtil de er monteret. Mekaniske funktionsfejl Dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationer, der er under 4 år. F hvis gasfyret pludselig ikke vil starte eller vaskemaskinen kogevasker på alle programmer. Skade lavet af dyr Dækker reparation eller udskiftning af beskadigede bygningsdele i beboelse efter skade lavet af skadedyr, f hvis en mår har ødelagt isoleringen eller en rotte har gnavet i panelerne. Tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg Dækker haveanlæg som f beplantning, stensætninger, terrasser og blomsterbede. Bliver din flotte rhododendron f stjålet så dækker forsikringen. Fordel for Tryg Familie-kunder med Villaforsikring Vi giver 10% rabat på forsikringen Bilforsikring Bilforsikringen, der kan indgå i Tryg Familie, skal dække enten ansvar og kasko eller ansvar alene for din personbil eller for din varepersonbil. Hos Tryg får du overblik over din bilforsikring og dine muligheder for at sammensætte den, så den passer til dig. 3/6 Fakta om Tryg Familie

4 Hvad dækker en bilforsikring? Det bestemmer du selv, bortset fra den lovpligtige ansvarsforsikring, som du altid skal tegne, når du ejer en bil. Kaskoforsikringen er bilens egen forsikring, der dækker skader ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Bilforsikringen er trinreguleret. For hvert år du kører uden skader, rykker du frem til nyt, billigere præmietrin, indtil du bliver elitebilist. Får du en skade, rykker du ikke tilbage, men bliver stående på det nuværende præmietrin i året efter skaden. Din bilforsikring bliver altså ikke dyrere, selv om du er uheldig at få en skade. Endvidere består bilforsikringen af en række dækninger, som du kan vælge: Udvidet Glas, Bilsavn, Værdi forringelse og Førerforsikring. Dækningerne kan kombineres på forskellige måder, så du får de dækninger, der svarer præcist til dit behov. Fordele for Tryg Familie-kunder med bilforsikring: Vi giver 15% rabat på ny Bilforsikring Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn Bedre indplacering af nye bilister Nye bilister uden bonusoptjening indplaceres på trin 2. Er du ny bilist og med i Tryg Familie er der mulighed for en bedre indplacering, hvis bilen både er ansvars- og kaskoforsikret, er på hvide plader og har ma. 90 HK. Ring på telefon og hør mere. Bedre indplacering af dine børn Er du Tryg Familie-kunde og har du hjemmeboende børn, er der mulighed for en bedre indplacering på børnenes første bilforsikring. Det forudsætter blot, at familiens bil/biler har været skadefri i den tid, barnet har haft kørekort. Fordelen gælder også udeboende børn indtil 3 år efter de er flyttet hjemmefra. Ring på telefon og hør mere. Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Til Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil. Udvidet Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer eventuelt i form af TaaService ved driftsstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Udvidet Tryg Vejhjælp omfatter hotelovernatning ved driftstop eller uheld, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Der ydes assistance i Europa (rødt-kort området), dog kun transport af bilen til nærmeste værksted og ikke fritrækning ved fastkørsel. Du kan vælge et årligt Tryghedstjek af bilen på et Tryg Vejhjælp værksted, hvor der blandt andet sker en visuel kontrol af bremser, dæk og slidbaner, støddæmpere, styretøj, forrude/øvrigt glas samt viskerblade. Her kan du også få hjælp til udskiftning af pære i lygter samt påfyldning af sprinkler-, frostvæske og olie. Når bilen skal have skiftet mellem vinter-/sommerhjul, kan det ske på et Tryg Vejhjælp værksted. Til Udvidet Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig låne- og erstatningsbil. Dækningen kan vælges til biler med en totalvægt på maks kg. Udvidet Tryg Vejhjælp koster 340 kr. for kunder i Tryg Familie (2012). Ulykkesforsikring En Ulykkesforsikring kan tegnes, så den dækker i fritiden eller døgnet rundt. Den dækker ved død eller medicinsk invaliditet (méngrad) som følge af en ulykke. En Ulykkesforsikring kan også dække tandskader, der er en direkte følge af en ulykke. Derudover dækkes vrid skader, forstuvninger, brud der sker pludseligt. Har du vores nyeste Ulykkesforsikring, kan den indgå i Tryg Familie. Fordele for Tryg Familie-kunder med ny Ulykkesforsikring: Vi giver 15% rabat på ny Ulykkesforsikring Børn under 3 år er omfattet af Ulykkesforsikringen med en sum ved varigt mén på kr. inkl. tandskadedækning. Fritidshusforsikring Fritidshusforsikringen kan indgå i Tryg Familie. Forsikringen kan omfatte bl.a. brandforsikring, hus- og grundejerforsikring med bl.a. storm- og vandskade dækning. Fritidshusforsikringen kan også omfatte en ansvars forsikring, der dækker det erstatnings ansvar, du som husejer har ved skade på andre personer eller deres ting, samt en retshjælpsforsikring. Fritidshusforsikringen kan suppleres med følgende tilvalgsforsikringer: Insekt- og svampeforsikring Rørskadeforsikring Stikledningsforsikring Indboforsikring 4/6 Fakta om Tryg Familie

5 Fordel for Tryg Familie-kunder med Fritidshusforsikring: Vi giver 10% rabat på forsikringen. Fordele på øvrige forsikringer: Vi giver: 10% rabat på Rejseforsikring 10% rabat på Hundeforsikring 15% rabat på Lystfartøjsforsikring Pensionsordning Pensionsordninger kan indgå i Tryg Familie, hvis de leveres af vores samarbejdspartnere Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. Fordel for Tryg Familie-kunder med pensions ordning i Nordea Kunder i Tryg Familie, som har pensionsordning i Nordea Liv & Pension eller Nordea Bank, kan gøre brug af Health Care Rådgivningen, som f giver råd om efterløn, fleksjob, sygedagpenge, nedsat arbejdsevne og hvordan pensionsordninger påvirker efterløn og delpension. Servicen er selvfølgelig underlagt tavshedspligt. Health Care Rådgivningen har tlf Det er let at få vores nyeste forsikringer Når du er kunde i Tryg Familie får du mulighed for at benytte dig af de mange fordele. Det er i sig selv en fordel at få vores nyeste forsikringer, idet deres dæknings omfang er helt tidssvarende. Om fordelene i Tryg Familie Som det fremgår, får du en række fordele og tilbud, når du vælger Tryg Familie. Og betingelserne for at være med er lette at opfylde. Opfylder du på et tidspunkt ikke betingelserne mere, mister du retten til at gøre brug af de mange fordele. Men vi håber naturligvis, at du fortsat vil opfylde betingelserne og blive i Tryg Familie. Når du fylder 50 år kan du aktivt vælge at få adgang til nye fordele i Tryg Senior. Ellers får du dem automatisk, når du fylder 59 år. Betingelser for Tryg Familie fremgår af dette faktablad. For de forsikringer og produkter, der indgår i Tryg Familie, er det hhv. police, forsikringsbetingelser og abonnementsvilkår mv. der gælder. Når du får rabat i Tryg Familie, kan du ikke også opnå rabatter i forbindelse med andre forsikringsaftaler. Tryg Familie kan med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsige Tryg Familie til udløb af et kalenderår, såfremt vi ikke længere ønsker fordelen og de enkelte forsikringer/produkter fortsætter iht. gældende tarif, forsikringsbetingelser, abonnementsvilkår m.v. Der tages forbehold for prisændringer. Du kan altid finde den seneste udgave af dette faktablad på Hvis du vil have mere at vide Besøg tryg.dk og Tryghedsraadgiveren.dk På vores hjemmeside kan du tjekke dit forsikringsbehov, beregne pris, bestille tilbud og anmelde skader. Besøg hvor du kan teste din viden om tyveri, brand og vandskade. Her finder du også gode råd om hvordan du sikrer dit hjem, din familie og alt det du holder af. De gode råd vises bl.a. på film. F. kan du opleve en tidligere indbrudstyv fortælle om sine erfaringer. Og børnene kan gennemgå interaktive brandøvelser, der ender med titlen som brandinspektør. Med Tryghedsrådgiveren har vi forsøgt at give svære spørgsmål enkle svar, som er nemme at forstå. Du er også velkommen til at ringe Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid velkommen til at ringe på mandag-fredag mellem kl. 8 og kl. 18, hvis du ønsker at tale med en personlig rådgiver om forsikring og pension, der passer til netop dine ønsker og behov. Hvis du er kunde i Nordea kan du også kontakte din lokale Nordea filial, ringe på eller besøge Gå på opdagelse på På kan du anmelde skader og se dine forsikringer. Under "Forebyg skade" kan du på tjeklister samt i lyd og billeder se, hvordan du bedst sikrer dit hjem og din familie. Og på kan du give os tilladelse til, at vi må sende dig s. 5/6 Fakta om Tryg Familie

6 Sådan kommer du med i Tryg Familie Forsikringer Kontante og trygge fordele Fordelene træder i kraft Bemærkninger Når du tilmeldes Tryg Famile Når dine forsikringer træder i kraft Du skal have: 10% rabat på Mulighed for Fejl- og Uheldsforsikring Rabat på G4S Privatalarm Underforsikringsgaranti Én selvrisiko pr. skade Og mindst én af disse: Bil 15% rabat på Ny Bilforsikring Tryg Vejhjælp. En selvrisiko pr. skade. Bedre indplacering af nye bilister Bedre indplacering af dine børn Når bilforsikringen træder i kraft. Villa 10% rabat på Villaforsikring En selvrisiko pr. skade. Fritidshus 10% rabat på Fritidshusforsikring En selvrisiko pr. skade. Ulykke 15% rabat på Ny Ulykkesforsikring Medforsikring af børn børn under 3 år Pensionsordning Pensionsordning i Nordea Bank eller i Nordea Liv & Pension. Sundhedsforsikring Andre fordele: Øvrige forsikringer 10% rabat på Rejse- og Hundeforsikring 15% rabat på Lystfartøjsforsikring Mulighed for at købe Kundegruppeliv Kundegruppeliv (enkel form for livsforsikring) Psykologisk krisehjælp (via Tryg Linjen) - Ma 10 timer - Kun hændelser, der er sket inden for de seneste 6 måneder - Kun hændelser, der er sket i privatlivet Adgang til Health Care Rådgivningen Kun i forbindelse med pensionsordning. Gravstedsdækning Når træder i kraft. Nordea Fordelsprogram Er du kunde i Nordea, kan Tryg Familie også tælle med i bankens Fordelsprogram. FAK (06.12) 6/6 Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502

Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Personbil privat Forsikringsbetingelser nr. 1502 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere