Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring"

Transkript

1 Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger, samt om de grundlæggende forsikringsformer. Det er meget vigtigt, at du og din eventuelle familie får sammensat forsikringen, så den er tilpasset jeres nuværende situation og forventningerne til økonomien ved pensionering. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til dit forsikrings- eller pensionsselskab, der kan hjælpe med at lave en præcis behovsanalyse, så behov og forsikringsdækning hænger sammen. 1

2 Hvorfor tegne livs- o Der er generelt tre formål med en livsforsikring eller pensionsforsikring: at sikre familien økonomisk ved død at sikre sig selv og familien, hvis man på grund af invaliditet ikke mere er i stand til at arbejde og tjene penge at sikre sin alderdom økonomisk ved en pensionsopsparing 2

3 g pensionsforsikring? Når du skal vælge livsforsikring eller pensionsordning, skal du tage udgangspunkt i din egen situation og overveje, hvilken økonomisk sikring du har behov for. Bor du alene, behøver du måske kun at have en opsparing til alderdommen samt en invaliderente, som udbetales, hvis du på grund af sygdom eller en ulykke ikke mere kan arbejde. Har du familie, kan du have behov for at sikre den økonomisk, når du dør. Hvor stor forsikringsdækning, der er behov for, afhænger af familiens økonomi og størrelsen af familiens formue og gæld, ligesom der skal tages hensyn til den efterlevende ægtefælles mulighed for at tjene penge. I skal også overveje, om familien kan opretholde sin nuværende levestandard, hvis du skulle blive invalid og miste evnen til at tjene penge. Fortsættes næste side 3

4 Når behovet skal gøres op, skal du huske at medregne de ydelser, som f.eks. kommer fra en førtidspension, folkepension, ATP samt andre pensionsordninger. Husk også, at du i forbindelse med dit ansættelsesforhold kan være omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning. Den indeholder typisk en alderspension samt en dækning ved invaliditet og død. Er du i tvivl om indholdet i din arbejdsmarkedspensionsordning, kan du kontakte dit pensionsselskab/pensionskasse. Det er selvfølgelig vigtigt, at du får afbalanceret dine ønsker med det beløb, du har råd til at forsikre dig for. Det kan svinge en del alt efter, hvor i livet du befinder dig. Men tag udgangspunkt i din nuværende situation, og hold så siden hen forsikringerne ajour se evt. pjecen "Er du ajour med dine forsikringer?" fra Forsikringsoplysningen. Husk, det er vigtigt at få tjekket familiens forsikringsbehov, f.eks. hvis du bliver gift, får børn, køber hus eller skifter job. De mange forskellige livsforsikrings- og pensionsprodukter kan selvfølgelig tegnes enkeltvist, men kan også sammensættes, så de lige netop dækker dit behov. Du kan normalt altid ændre sammensætningen af din privattegnede forsikring/pension, efterhånden som din og/eller din families situation ændrer sig. Du skal dog være opmærksom på, at det kan betyde, at du skal aflevere nye helbredsoplysninger til forsikringsselskabet. 4

5 De mest almindelige livs- og pensionsforsikringer Risikolivsforsikring Den aftalte forsikringssum udbetales til dine efterladte, hvis du dør inden det udløbstidspunkt, som er aftalt i policen. Det kan f.eks. betyde, at dine efterladte kan betale en restgæld ud i familiens hus og derved blive boende. Gruppelivsforsikring Forsikringen tegnes typisk af ansatte i en virksomhed eller af medlemmer i en forening. Den kan dog også tegnes individuelt som tillæg til en pensionsopsparing. Den kan bestå af en risikolivsforsikring og kan f.eks. kombineres med en invaliditets- eller ulykkesforsikring. Krydslivsforsikring Tegnes oftest af par i papirløse forhold, som herved undgår at skulle betale boafgift. Du opretter en risiko- Fortsættes næste side Risikolivsforsikring Gruppelivsforsikring Krydslivsforsikring Kapitalpension Rateforsikring Livrente Invaliderente og invalidesum Helbreds- eller sundhedssikring. Forsikring ved kritisk sygdom Plejesikring. 5

6 FOTO: Mursten og glasting. livsforsikring på din kærestes liv. Hvis kæresten dør, får du forsikringssummen udbetalt. Du betaler ikke boafgift, fordi du intet har arvet. Din kæreste tegner en tilsvarende forsikring på dit liv. Kapitalpension En kapitalpension er en pensionsopsparing, der kan kombineres med en dækning ved død og invaliditet. Det betyder, at dør du, inden forsikringen udløber, udbetales den aftalte forsikringssum som et engangsbeløb til dine efterladte. Lever du selv på det aftalte udbetalingstidspunkt, som tidligst kan være ved det 60. år, udbetales pensionen til dig som et engangsbeløb. En kapitalpension skal oprettes, inden du fylder 60 år. Hvis du som 60-årig allerede har en kapitalpension, har du dog fortsat mulighed for at supplere den med en ny kapitalpensionsordning. En kapitalpension kan ændres til en rateforsikring, indtil du fylder 60 år, eller til en livrente uanset din alder. 6

7 Rateforsikring Er ligesom kapitalpensionen en pensionsopsparing, der kan kombineres med en dækning ved død og invaliditet. Udbetalingen sker i månedlige ydelser over en garantiperiode, der aftales ved forsikringens tegning. Denne periode skal være på mindst 10 år. Udbetalingen kan tidligst starte ved dit 60. år og kan højst udbetales, til du fylder 85 år. Ved din død udbetales ydelserne til dine efterladte, som dog har mulighed for at ændre ydelserne til en engangsudbetaling. En rateforsikring skal oprettes, inden du fylder 60 år, og udbetaling kan tidligst ske fem år efter, at ordningen er oprettet. Livrente En livrente udbetales i månedlige ydelser. Udbetalingerne kan tidligst begynde, når du fylder 60 år, og fortsætter, så længe du lever. Du kan også oprette en livrente med en garantiperiode. Dør du, inden garantiperioden er udløbet, vil de resterende ydelser op til ga- Fortsættes næste side 7

8 rantiperiodens udløb blive udbetalt til dine efterladte. Er du gift eller samlevende, kan du desuden vælge, at der skal udbetales et månedligt beløb til din ægtefælle/samlever enten livsvarigt eller i en aftalt periode, hvis du dør først. Det kaldes en overlevelsesrente. Invaliderente og invalidesum Du kan sikre dig en nærmere aftalt udbetaling, hvis din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke bliver nedsat til normalt en tredjedel eller derunder. I nogle tilfælde vil du dog få udbetalt en halv ydelse, hvis din arbejdsevne nedsættes med 50 pct. Invalidesummen udbetales én gang for alle ved varigt tab af erhvervsevnen, og invaliderenten udbetales månedligt, så længe erhvervsevnen er nedsat udover karenstiden, der oftest er tre måneder. Dog længst til den dato, hvor invaliderenten ophører ifølge policen, hvilket typisk er, når du når den almindelige pensionsalder. Invaliderente eller invalidesum tegnes ofte i kombination med andre forsikringsformer. Helbreds- eller sundhedsforsikring Er et supplement til den offentlige sygesikring. En helbreds- eller sundhedsforsikring giver en økonomisk dækning til behandling, således at det bliver muligt selv at bestemme, hvornår og hvor man vil behandles. Forsikring ved kritisk sygdom Udbetaler en aftalt ydelse, hvis den forsikrede rammes af en kritisk sygdom som f.eks. blodprop, kræft, hjerneblødning eller sklerose. Plejesikring Er et supplement til det offentlige social- og sundhedssystem. En plejesikring vil give dig et økonomisk tilskud til personlig pleje, hvis du pga. sygdom, ulykke eller alder får din førlighed nedsat til et i forvejen aftalt niveau. 8

9 Særlige forhold Helbredsoplysninger Når du ønsker at tegne en livsforsikring eller pensionsordning, skal du aflevere oplysninger om dit helbred. Det kan også blive aktuelt, hvis du vil ændre på en eksisterende forsikringsordning. Du vil fra forsikringsselskabet få udleveret en kundevejledning om udfyldelse af helbredsoplysninger, og du vil få udleveret et omfattende skema, en "helbredserklæring", som du skal udfylde vedr. dit helbred. Det er meget vigtigt, at du oplyser, hvad du har fejlet, og hvilke lægebehandlinger du har gennemgået. Du skal ikke selv vurdere, hvilke sygdomme det er nødvendigt at oplyse om. Hvis du undlader at oplyse om en sygdom, der har betydning for selskabets vurdering af, om forsikringen kan tegnes på normale vilkår, kan det betyde en nedsat eller i værste fald slet ingen erstatning. Vær derfor meget opmærksom på, at de helbredsoplysninger, du giver til selskabet, er fyldestgørende og korrekte. Fortsættes næste side 9

10 Præmiefritagelse Tegner du en livs- og/eller pensionsforsikring med præmiefritagelse, betyder det, at du får udbetalt den aftalte ydelse på det fastsatte udbetalingstidspunkt, selv om du på grund af nedsat erhvervsevne ikke har betalt præmie på forsikringen. Præmiefritagelsen kræver, at erhvervsevnen er nedsat til en tredjedel eller halvdelen, og der er typisk en karenstid på tre måneder. Skat Indbetalinger til visse typer forsikringer, bl.a. kapitalpension, rateforsikring og livrente, kan fradrages på selvangivelsen. Som udgangspunkt gælder, at har du trukket de indbetalte præmier fra på selvangivelsen, vil udbetalingen være skatte- eller afgiftspligtig. Udbetales der løbende ydelser, skal du betale almindelig 10

11 indkomstskat af beløbene, og ved en engangsudbetaling skal der betales en afgift til staten, som for tiden er på 40 pct. Du kan få nærmere oplysninger om skatteforholdene hos dit forsikrings- eller pensionsselskab. Begunstigelse Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have forsikringsydelsen udbetalt, når du dør. Den eller de personer, du ønsker skal have beløbet, kaldes begunstigede. Afhængig af, hvordan din forsikringsordning er tegnet, kan der være lovgivning for, hvem du må indsætte som begunstiget. Er du i tvivl, kan dit forsikrings- eller pensionsselskab oplyse om reglerne. 11

12 Denne pjece indeholder svar på en række af de spørgsmål, der rejser sig, når man skal tegne en livs- og pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger, samt om de grundlæggende forsikringsformer. Pjecen hører naturligt sammen med flere andre pjecer fra Forsikringsoplysningen, hvor der bl.a. sættes fokus på det, man skal være opmærksom på, før man tegner en villaforsikring, en familieforsikring eller en bilforsikring. Andre pjecer fokuserer på erstatningsmuligheder og sagsbehandling, når man har været ude for en ulykke, samt på de situationer, hvor man bør ajourføre sine private forsikringer. Forsikringsoplysningen er forsikringserhvervets fælles oplysningstjeneste. Den vigtigste opgave er at vejlede forbrugerne, så de ved, hvilke forsikringer de har behov for, og hvordan forsikringerne dækker, hvis skaden sker. Udover de her nævnte pjecer udgiver Forsikringsoplysningen en række andre pjecer og publikationer om forsikringsforhold. Har du spørgsmål, som denne pjece ikke besvarer, hjælper dit forsikringsselskab gerne med at besvare dem. ISBN Fotos: Biofoto Chili Amaliegade København K Tlf Forlaget Forsikring Varenr /Maj 2000 Forsikringsoplysningen 12

13 Generelt om livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Forsikringsoplysningen 13

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere