Prisliste Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?"

Transkript

1 Prisliste Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?

2 2

3 Priser Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indekstal, normalt 1. januar. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i prislisten. De anførte priser er ekskl. stormflodsafgift, stempel-afgifter og miljøbidrag. Stormflodsafgiften udgør 60 kr., miljøbidraget udgør 101 kr. Ved halvårlig betaling opkræves et tillæg på 5 %. Ved kvartårlig præmiebetaling udgør tillægget 8 %. Prisoversigten indeholder ikke en komplet oversigt over priserne for alle forsikringsdækninger. Har du et forsikringsbehov fx indboforsikring med en forsikringssum på over kr., en forsikring af et hus med stråtag eller forsikring af en motorcykel, der ikke er nævnt i prislisten, kan du blot ringe til os, så finder vi en pris til dig. Har du spørgsmål til selve prisoversigten og de forsikringer, der er nævnt heri, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf eller mail på Familieforsikring Familieforsikringen indeholder en grunddækning, der består af indboforsikring herunder dækning for bl.a. cykler til en værdi af 2 % af forsikringssummen, dog altid indtil kr. og guld og sølv m.m. for indtil 15 % af forsikringssummen, elskade samt psykologisk krisehjælp. Under grunddækningen gælder også en ansvars- og retshjælpsforsikring. Som tilvalg til grunddækningen kan du tegne en række tilvalgsdækninger, som kan være nødvendige, for at familieforsikringen samlet dækker dine forsikrings-behov. Under afsnittet om tilvalgsdækninger kan du læse mere og se hvad tilvalgsdækningerne koster. Når du skal finde prisen på Familieforsikringen er der 2 faktorer, som gør sig gældende. Den ene er hvilket tarifområde du bor i hvilket du kan aflæse herunder og den anden er, hvor stor en forsikringssum du har behov for. Her er det vigtigt, at du prøver at vurdere, hvor stor en værdi dit samlede indbo udgør. Du bør altid vælge den forsikringssum, som ligger lige over værdien af dit indbo, så har du nemlig taget højde for evt. nyanskaffelser. 1. Hvilket tarifområde bor du i? Tarifområde 1: (helårsboligens postnr.) , , , Tarifområde 2: , , 3500, , , Tarifområde 3: , 3460, 3520, , , 4900, , , 6000, , 7100, , , 8361, , 8700, 8800, , , 9400, 9850, 9990 Tarifområde 4: 4000, 4030, 4100, 4180, 4300, 4400, 4500, 4700, 5400, 5500, 5700, 5800, 6600, 6800, 7000, 7120, , 7600, 7800, 7900, 8400, 8500, 8600, 8660, 9500, 9700, 9800, 9900 Tarifområde 5: Postnumre, der ikke er nævnt under tarifområde 1-4 og 6. Tarifområde 6: , Hvor stor skal din forsikringssum være, og hvad er prisen? Hårdt tag Hårdt tag Område Forsikringssummer Område Forsikringssummer For forsikringssummer over kr. og for indbo under blødt tag (fx stråtag) gælder særlige priser. Ring el. skriv til os, så hjælper vi dig med en pris. Selvrisiko på Familieforsikringen: De priser, der er nævnt i skemaerne for familieforsikringen er priser med en selvrisiko på indbo-forsikringen på kr. Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen med en højere selvrisiko. Hvor meget kan du spare? Det kan du aflæse i skemaet herunder. Jo højere selvrisiko jo større reduktion. Procentsatserne er cirkabeløb. For at få oplyst den præcise pris med højere selvrisiko bedes du kontakte os. Selvrisiko kr Rabat 11% 22% 28% 34% Har du installeret tyverialarm? Hvis du har installeret en tyverialarm enten som lokalalarm el. alarm med overførsel til vagtcentral, kan du opnå rabat på dele af familieforsikringen. Ring el. skriv til os og hør nærmere om din besparelse, der afhænger af alarmtypen. 3

4 Tilvalgsdækninger: Som tilvalg til familieforsikringens grunddækning kan du tegne udvidet cykeldækning, udvidet dækning for guld og sølv m.m., udvidet forsikring for anden pludselig skade, udvidet forsikring for bygningsdele, glas- og sanitetsforsikring. Herunder kan du læse lidt om, hvornår du kan ha behov for at tegne tilvalgsdækningerne. Udvidet cykeldækning bør du tegne, hvis værdien af din cykel overstiger 2 % af forsikringssummen. Med udvidet cykeldækning ophæves begrænsningen. Udvidet dækning for guld og sølv m.m. giver dig mulighed for, at udvide grunddækningens begrænsning på 15 % af forsikringssummen til en dækning på indtil 20, 30, 40 el. 50 % af forsikringssummen. Fejlforsikring dækker funktionsfejl i elektriske apparater. Fx hvis et 3 år gammelt TV får sort skærm. Der er en fast selvrisiko på 500,- kr. Uheldsforsikring dækker pludselige skader på alm. og særligt indbo samt hårde hvidevarer, Fx hvis støvsugeren rammer fladskærm, som vælter og går i stykker. Der er en fast selvrisiko på 1000,- kr. Udvidet forsikring for bygningsdele dækker skade på bygningsdele og installationer, som du som lejer, andelshaver el. ejerlejlighedshaver har vedligeholdel-sespligten for. Bor du fx til leje og har du renoveret badeværelse el. køkken og i den forbindelse ført vand- el. varmerør ind i væggene el. gulvene, kan du have behov for udvidelsen, hvis ikke ejendommens forsikring dækker. Glasforsikringen dækker skade på fastmonterede vinduer, glaskeramiske kogeplader, indmurede spejle og lignende. Derudover dækker glasforsikringen glas i fx drivhus el. glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver el. ejerlejlighedshaver, har vedligeholdelsespligten for det. Sanitetsforsikringen dækker skade på fastmonterede håndvaske, badekar, toiletter og lignende. Fælles for glas- og sanitetsforsikringen er, at de kun tilbydes hvis du bor i lejlighed. Bor du i hus, er glas og sanitet som oftest omfattet af husforsikringen. Hvad koster tilvalgsdækningerne? I skemaet herunder kan du se hvad tilvalgsdækningerne koster: Fejlforsikring Uheldsforsikring Tilvalgsdækning Udvidet cykeldækning Udvidet dækning for bygningsdele Glasforsikring Sanitetsforsikring Udvidet dækning for guld og sølv m.m Omr. Pris * * For udvidet dækning for guld og sølv m.m. beregnes prisen som et procenttillæg af prisen for indboforsik-ringen. Tillægget svarer til den samlede dækning for guld og sølv m.m. Fx ved dækning indtil 20 % af forsikrings-summen udgør tillægget 20 % osv. Er du fyldt 59 år? Hvis du er fyldt 59 år kan vi tilbyde dig nøjagtigt samme og gode familieforsikring inkl. tilvalgsdækningerne som vil lige har beskrevet, med en besparelse på 35 % i forhold til de viste priser. Ring el. skriv til os og hør nærmere. Rejseforsikring I Tryg Gruppeforsikring kan vi tilbyde dig en Årsrejse-forsikring, der omfatter rejser indenfor Europaområdet el. i hele verden. Som en udvidelse til årsrejse-forsikringen kan du tegne en afbestillingsforsikring og/eller udvidet rejsegaranti. Vil du vide mere om betingelserne for årsrejsefor-sikringen og de særlige udvidelsesmuligheder, kan du rekvirere vores specielle faktaskrivelse. Hvad koster Årsrejseforsikringen? I skemaet herunder kan du se hvad rejseforsikringerne koster for dækning i Europa el. i hele verden: Dækning Område Pris Årsrejseforsikring Europa 428 Afbestillingsforsikring Europa 576 Udvidet rejsegaranti Europa 189 Årsrejseforsikring Hele verden 913 Afbestillingsforsikring Hele verden 692 Udvidet rejsegaranti Hele verden Inklusiv 4

5 Hundeansvarsforsikring Hvis du er ejer af en hund, har du brug for en almindelig hundeansvarsforsikring. En forsikring, som er lovpligtig. Går du til træning og/eller på udstillinger med din hund, har du også behov for den udvidede hundeansvars-forsikring, som er et tillæg til den almindelige forsikring. Hvad koster hundeansvarsforsikringerne? Som kunde i Tryg Gruppeforsikring får du den fordel, at vi tilbyder forsikringerne for indtil 3 hunde for 1 hunds pris. Umiddelbart herunder kan du se hvad henholdsvis den almindelige hundeansvarsforsikring koster, og hvad tillægspræmien er for den udvidede hundeansvars-forsikring. Forsikring Alm. hundeansvarsforsikring for op til 3 hunde Udv. hundeansvarsforsikring for til 3 hunde Villaforsikring op Pris Forsikringen kan tegnes for villaer med hårdt eller blødt tag (stråtag). Villaforsikringen består af en grunddækning: Bygningsbrand-, Hus- og grundejeransvar-, Insekt- og svamp inkl. rådskadedækning samt Udvidet forsikring. Tilvalgsforsikringer: Som tillæg til Villaforsikringen kan du tegne en rør- og kabelforsikring og/eller en stikledningsforsikring. Vil du vide mere om dækningerne på grunddækningen samt tilvalgsforsikringerne, kan du rekvirere vores forsikringsbetingelser. Hvordan finder du din pris? Når du skal finde præmien for Villaforsikringen, skal du benytte husets boligareal. Dernæst er præmien afhængig af, om huset har hårdt eller blødt tag. Hvad koster Villaforsikringen? I de efterfølgende skemaer kan du se hvad Villaforsikringen koster. Du skal dog være opmærksom på, at præmierne kun gælder for huse med hårdt tag. For huse med blødt tag ( fx stråtag) og huse med boligareal over 225 m2, samt huse med kælder over 90 m2 gælder særlige priser Hvad koster Villaforsikringen? Dækningsomfang: 1.: Bygningsbrand-, Hus- og grund-, Insekt- og svamp inkl. rådskadedækning og Udvidet forsikring. 2.: 1 + Rør- og kabelforsikring og Stiklednings-forsikring 3.: 1 + Stikledningsforsikring Selvrisiko på Villaforsikringen: Priserne i skemaerne nedenfor er med en selvrisiko på kr Huse uden kælder eller maks 10 m2 kælder Boligareal Boligareal Boligareal Huse med kælder mellem m2 kælder Boligareal Boligareal Boligareal Huse med kælder mellem m2 kælder Boligareal Boligareal Boligareal

6 Fritidshusforsikring Forsikring kan tegnes for fritidshuse med hårdt eller blødt tag (stråtag). Fritidshusforsikringen består af 3 basisforsikringer: Bygningsbrand-, Hus- og grundejeransvar- samt Insekt- og svampeforsikring inkl. rådskadedækning. Tilvalgsforsikringer: Som tillæg til Fritidshusforsikringen kan du tegne en udvidet rørskadeforsikring inkl. stikledninger samt en indboforsikring for indboet i fritidshuset. Vil du vide mere om dækningerne på de 3 basisforsikringer samt tilvalgsforsikringerne, kan du rekvirere vores forsikringsbetingelser. Hvordan finder du din pris? Når du skal finde prisen for Fritidshusforsikringen, skal du benytte husets bebyggede areal (arealet målt ved soklen). Dernæst er prisen afhængig af, om huset er i et eller flere plan samt om huset har hårdt eller blødt tag. Indboforsikring for fritidshus med hårdt tag Forsikringssum : 674 kr. Ønskes højere sum end kr., beregnes et tillæg på 5,25 kr. pr kr. Selvrisiko på Fritidshusforsikringen: Priserne i skemaerne ovenfor er uden selvrisiko. Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen med en selvrisiko. Hvor meget kan du spare? Det kan du aflæse i skemaet herunder. Jo højere selvrisiko jo større reduktion. Ved valg af selvrisiko reduceres prisen med følgende procenter: Selvrisiko kr Hårdt tag 20% 25% 30% 35% 40% Hvad koster Fritidshusforsikringen? I de efterfølgende skemaer kan du se hvad fritidshusforsikringen koster. Du skal dog være opmærksom på, at præmierne kun gælder for huse med hårdt tag. For huse med blødt tag (stråtag) gælder særlige priser. Hvad koster Fritidshusforsikringen? Dækningsomfang: 1.: Bygningsbrand-, Hus- og grund-, Insekt- og svampeforsikring inkl. rådskadedækning. 2.: 1 + Udvidet rørskadeforsikring Et plan Bebygget areal 90 m2 125 m2 150 m2 200 m2 1.: : Et plan Bebygget areal 250 m2 300 m2 400 m2 500 m2 1.: : Flere plan Bebygget areal 50 m2 75 m2 90 m2 125 m2 1.: : Flere plan Bebygget areal 150 m2 175 m2 200 m2 275 m2 1.: : Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen tegnes som standard med dækning ved dødsfald og invaliditet inkl. dobbelterstatning ved invaliditet på 30 % el. derover, dækning for behandlings-udgifter samt tandskadedækning. For alle dækningerne gælder, at det skal være i forbindelse med et ulykkestilfælde. Udover standarddækningerne kan forsikringen udvides med en række tilvalgsforsikringer. Disse tilvalgsdæk-ninger er nærmere beskrevet under afsnittet tilvalgsdækninger. Prisen på ulykkesforsikringen afhænger af, om du vælger at forsikringen skal dække skader ved invaliditet på 5 %, eller om den først skal dække ved 8 %. Du skal være opmærksom på, at en lang række sportsskader, færdselsskader og snubleskader resulterer i en invaliditet på 5 %. Disse skader vil ikke være dækket hvis du vælger 8 %. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Prisen afhænger ligeledes af om du vælger heltid og/eller fritid, dækningsomfanget, om du er over eller under 59 år og af hvilke forsikringssummer du vælger. Heltidsulykkesforsikring Heltidsulykkesforsikringen dækker, som navnet antyder, hele døgnet og derfor er prisen afhængig af din beskæftigelse. Hvis du ønsker et tilbud på en heltidsulykkesforsikring, kan du blot ringe eller sende en mail til os, så får du en pris. 6

7 Herunder har vi opstillet nogle eksempler på prisen for en heltidsulykkesforsikring. I alle eksempler er det forudsat, at den forsikredes alder er under 59 år. Priseksempel: Kontor/Administration Dækning Forsikringssum Pris 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning Pris i alt: Priseksempel: Agronom / Havebrugskonsulent Dækning Forsikringssum Pris 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning Pris i alt: Fritidsulykkesforsikring For fritidsdækningen er prisen naturligvis ikke afhængig af din beskæftigelse, men for at vi kan tilbyde en fritids-dækning, er det en betingelse, at du som lønmodtager har min. 25 timers fast arbejde pr. uge. Hvad koster fritidsulykkesforsikringen? Det kan du se et eksempel på herunder: Dækning Forsikringssum Pris 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning Pris i alt Tilvalgsdækninger: Som tillæg til standard dækningen kan du tegne nogle særlige dækninger. Det kan fx være en dækning, som fører af motorcykel/45-knallert, dækning ved farlig sport, en speciel øje/øredækning, eller hvis du i dit arbejde er særligt sårbar, hvis du får beskadiget fx dine fingre. Denne dækning hedder amputationsdækning og tilbydes kun som tillæg til heltidsulykkesforsikringen. Vil du vide mere om vores tilvalgsdækninger, er du velkommen til at kontakte os. Efter afsnittet om tilvalgsdækninger til børneulykkesforsikringen kan du se eksempler på hvad tilvalgsdækningerne koster. Børneulykkesforsikring Ulykkesforsikringen kan også tegnes for dine børn under 18 år. Den kaldes en børneulykkesforsikring. Børneulykkesforsikringen dækker hele døgnet og dækker begravelseshjælp (død) med fast kr , dækning ved invaliditet inkl. dobbelterstatning ved invaliditet på 30 % eller derover, dækning for behandlingsudgifter samt tandskade. Forsikringssummen for invaliditet fastsættes efter eget valg. Hvad koster børneulykkesforsikringen? Det kan du se et eksempel på herunder: Dækning Forsikringssum Pris 5% 8% Begravelseshjælp Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning Pris i alt Prisen er for alle børn under 18 år. Tilvalgsdækning til børneulykkesforsikringen: Som tillæg til standard dækningen kan du tegne en tilvalgsdækning for farlig sport og/eller en speciel øje/øredækning. Dækningen ved farlig sport bør tegnes i tilfælde af, at dit barn fx dyrker selvforsvar el. andre kampsportsgrene, kører motorel. knallertløb el. lignende. Præmiesatserne er gældende for personer under 59 år. Som du kan se er forskellen mellem prisen for en heltids- og fritidsulykkesforsikring meget lille, hvis du er beskæftiget med administrativt arbejde, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en heltidsulykkesforsikring. Er du fyldt 59 år? Prisen fremgår ikke af prislisten. Ring el. skriv til os og få en pris. Hvad koster tilvalgsdækningerne for voksne og børn? Det kan du se eksempler på herunder: Dækning Forsikringssum Pris 5% 8% Motorcykeldækning, død Motorcykeldækning, invaliditet Farlig sport

8 Bilforsikring Er du helkunde i Tryg Gruppeforsikring kan vi tilbyde dig en bilforsikring. Bor du i lejlighed betyder det, at du ud over bilforsikringen, skal tegne en familie- og en ulykkesforsikring. Bor du i hus, skal du også tegne din villaforsikring hos os. Hvilke produkter kan vi tilbyde? Vi tilbyder to forskellige forsikringsprodukter, Standardbil og Superbil. Standardbil er for alle og Superbil er for elitebilister over 25 år. Fælles for de to produkter er, at de har fast præmie, hvilket betyder, at præmien ikke stiger, hvis din bil får en skade. Uanset om du har tegnet Standardbil eller Superbil har du mulighed for at reducere præmien, hvis du vælger forsikringen med en selvrisiko der er flere muligheder. Du har også mulighed for at vælge forsikringen uden selvrisiko. Er du under 25 år gælder, at du skal vælge en selvrisiko på minimum kr. Hvis bilen ved en skade føres af en anden end forsikringstager/registreret bruger eller dennes ægtefælle/samlever, og føreren er under 25 år, opkræves, udover den valgte selvrisiko, en ekstra selvrisiko på kr. (2012 indeks) Vælger du forsikringen med selvrisiko gælder denne for både ansvars- og kaskoskader. Dog er der ingen selvrisiko ved skader som skyldes brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri eller skader som følge af, at genstande falder ned på bilen. Hvad er betingelserne for tegning af standard- bil og superbil? Indplaceringen afgøres af din alder og din kørsels- erfaring. Superbil tilbydes når du opfylder én af følgende betingelser: - bilister der er fyldt 27 år og har kørt uden belastende skader de seneste 4 års. - bilister der har kørt uden belastende skader de seneste 7 år. Standardbil tilbydes alle andre bilister. Når du har kørt uden skader og opfylder én af betingelserne for superbil rykkes du automatisk til denne indplacering. Har du en belastende skade, mens du er indplaceret som standardbil, bliver du stående et år ekstra inden du rykkes til superbil. Hvad koster standardbil og superbil? Prisen fastsættes individuelt og afhænger af din alder, bopæl, din anciennitet, bilens mærke, hvor mange kilometer der køres i bilen om året samt om du vælger forsikringen med eller uden selvrisiko. Grundet de mange parametre der spiller ind på beregningen af prisen på din bilforsikring, er det ikke muligt at danne et overblik over priserne i denne prisliste. For at få oplyst prisen på forsikringen for lige præcis dig og din bil, bedes du kontakte os på tlf eller beregne prisen På under Fordele/rabataftaler. Hvilke biler kan forsikres? Vi kan forsikre de fleste almindelige personbiler på hvide plader, samt biler på gule plader når de er registreret som en varepersonbil/varebil til personkørsel. I nogle tilfælde er der dog tale om særlige biler som kun forsikres på baggrund af en særlig risikovurdering og efter forudgående aftale. Der er typisk tale om biler som repræsenterer en høj værdi (nyværdi) over kr eller på anden måde skiller sig ud fx høj ydelse (mange HK) 8

9 Tilvalgsdækninger: Glasforsikring Som tilvalgsdækning til henholdsvis standardbil og Superbil kan vi tilbyde en særlig glasforsikring. Glasforsikringen går i sin enkelthed ud på, at den dækker skader på bilens ruder, lygte- og spejlglas samt soltag. Hvis glasset kan repareres, koster det dig ikke noget. Bliver glasset i stedet udskiftet, har du en selvrisiko på 1/3-del af udgiften. Førerforsikring Dækker bilens fører, hvis føreren i tilfælde af et kørselsuheld ikke får erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en modparts ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller en anden tilsvarende ordning. Dækningen omfatter invaliditet, tandskade, erhvervsevnetab og tab af forsørger. Beregningen sker efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Bilsavn Ved tyveri af bilen eller totalskade ydes en kontant erstatning til dig. Ved tyveri er erstatningen 621 kr. pr. dag i indtil 28 dage, mens bilen er væk, og ved totalskade udbetaler vi kr. oven i erstatningen for bilen (2012-indeks) Specialforsikringer Som den sidste del af vores tilbud finder du en række specialforsikringer, hvor nogle er tillægsforsikringer til bilforsikringen andre er forsikringer, der kun tilbydes, hvis du har tegnet din bilforsikring hos os. Det kan være forsikring af camping- og/eller påhængsvognen eller autoulykke. Vi kan - som du kan se - også tegne forsikring for din knallert eller måske dit lystfartøj. Hvad koster specialforsikringerne? I de efterfølgende afsnit kan du se, hvad specialforsikringerne koster. Nedenfor har vi opstillet eksempler på hvad en Campingvogn koster i forsikring. Begge eksempler er med en selvrisiko på 1500 kr. Kaskoforsikring inkl. branddækning inkl. indbosum Bürstner Averso 450 TS årgang Bruger 45 år. Indbosum kr Kaskoforsikring inkl. branddækning Hobby De Luxe 400 SF årgang Bruger er 45 år kr. Værdiforringelse Ved en større skade ydes en kontakt erstatning til imødegåelse af et eventuelt tab når bilen skal sælges. Erstatningen udgør 10 % af skaden når bilen bliver skadet for mere end kr. Erstatningen kan ikke overstige kr. (2012-indeks) Påhængsvogn Højeste nyværdi, kr.: <60.000< > Kasko og brand, kr.: * Brand, kr.: * Ved summer over kr. koster det 567kr. pr kr s sum. Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bilen, videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Til Tryg Vejhjælp er tilknyttet en fordelagtig lånebilsordning. Udvidet Tryg Vejhjælp Udvider Vejhjælpen til også at omfatte Taxaservice og tilskud til leje af erstatningsbil ved driftstop i Danmark. Skift mellem vinter/sommer hjul på et Tryg Vejhjælpsværksted. Tryghedstjek på værksted som er tilknyttet Tryg Vejhjælp, fx én årlig gennemgang i form af visuel kontrol af bremser, dæk og slidbaner, støddæmpere, styretøj, forrude og øvrigt glas samt kontrol af viskerblade. Dækker også assistance i Europa i det omfang der ikke er dækning via kaskoforsikringens SOSdækning. Knallertforsikring Knallert 30 Ansvarsforsikring inkl. statsafgift: *Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafg.: Knallertforsikring Knallert 45 Ansvarsforsikring inkl. statsafgift: *Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafg.: 759 kr kr kr kr. *Prisen for ansvars- og kaskoforsikring forudsætter, at nyværdien for knallerten ikke overstiger kr. Lystfartøjsforsikring Prisen er ikke medtaget i oversigten. Prisen beregnes på baggrund af oplysninger om fartøjet i hvert enkelt tilfælde. Motorcykelforsikring Prisen er ikke medtaget i denne prisliste. Er du interesseret i at høre nærmere om vores tilbud vedrørende motorcykelforsikring, kan du rekvirere vores prisliste. Du kan også ringe el. maile til os

10 10

11 11

12 12

13 Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Telefon

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk 2 Priser 01.01.2014

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2010 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 Priser 01.01.2010 Prisoversigten omfatter helårlige 2010-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den,

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet 2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet MEDLEMSBUTIKKEN Indholdsfortegnelse Forbrugsforening s. 3 Familieforsikring

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Prisliste 01.01.2010. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.01.2010. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.01.2010 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.01.2010 oversigten omfatter helårlige 2010-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Prisliste 01.2014. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2014. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2014 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2014 oversigten omfatter helårlige 2014-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 01.2015. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2015. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2015 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2015 oversigten omfatter helårlige 2015-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 01.2013. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2013. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2013 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2013 oversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere