Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012"

Transkript

1 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet. En ung stiller andre krav end en senior - og omvendt. Samler du dine forsikringer i Tryg, får du både kontante og trygge fordele, der er tilpasset det sted, du er i livet. I det følgende kan du læse om forsikringerne i Tryg Ung, og de fordele der følger med. Tryg Ung er for dig, der ikke er fyldt 29 år og ikke har købt hus eller fritidshus. Når det sker, er du nemlig klar til Tryg Familie - og nye fordele. Du kan tilmelde dig Tryg Ung, hvis du opfylder tre enkle krav 1. Du skal være under 29 år og ikke have købt hus eller fritidshus. 2. Du skal have indboforsikring og mindst én af vores nyeste forsikringer eller pensioner: Ulykke Sundhedsforsikring Personbil eller varepersonbil Pensionsordning i Nordea Bank eller Nordea Liv & Pension. 3. Du skal betale alle dine forsikringer gennem BetalingsService, og Tryg skal have oplyst cpr.-nr. på alle forsikrede i husstanden. Opfylder du disse tre grundkrav, får du 10% rabat på indboforsikring. Du får 15% på bilforsikring og ulykkesforsikring, hvis de indgår i Tryg Ung. Og du kan få del i de mange andre fordele, f: Adgang til psykologisk krisehjælp og socialrådgiver gennem Tryg Linjen Mulighed for at rejse to på én årsrejseforsikring med Rejsegaranti - også selv om I ikke bor sammen Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Mulighed for at oprette, der er en enkel form for livsforsikring. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung Adgang til Tryg Linjen Tryg Linjen giver dig om nødvendigt adgang til psykologisk krisehjælp eller anonym socialråd givning. Vi tilbyder 10 timers psykologisk krisehjælp, hvis du eller en i husstanden indenfor de seneste 6 måneder har været involveret i en alvorlig hændelse i privatlivet, der kræver professionel krisehjælp. Det kan være et trafik uheld, en pludseligt opstået livstruende sygdom eller et overfald. Hændelser, som kan få enhver i psykisk ubalance. Tryg har psykologer, der er særligt uddannede til at yde denne form for hjælp. Tryg Linjen har åbent døgnet rundt og kan kontaktes på tlf Der er regler for næsten alting, og de kan være svære at sætte sig ind i. Derfor kan du ringe til Tryg Linjen og tale med en socialrådgiver, hvis du har brug for et godt råd. Emnet kan spænde fra SU og boligstøtte til arbejds skader, og du behøver ikke at opgive dit navn. Der er åbent på Tryg Linjen for socialrådgiver-service alle hverdage fra kl Fordelen ved en kundegruppelivsforsikring er, at du får en fornuftig dækning til en billig præmie. Den dækker, til du fylder 60 år. Du har mulighed for at tegne med tre forskellige dødsfaldssummer og supplere med invaliditetssum og dækning ved kritisk sygdom. Den valgte sum for død og invaliditet nedsættes med 10% om året, fra du fylder 51 år til du fylder 60 år. med supplerende dækninger er en gruppeforsikring, der udbetales som et engangsbeløb hvis du dør, inden du fylder 60 år hvis din erhvervsevne varigt nedsættes med 2/3 eller mere ved ulykke eller sygdom hvis du får en kritisk sygdom, f en ondartet kræftform eller blodprop i hjertet. Tryg /5 Fakta om Tryg Ung

2 Rabat på villaforsikring Måske køber du hus engang i fremtiden, og så er du klar til Tryg Familie. Tryg Familie er vores tilbud til alle, der er fyldt 29 år - eller har købt hus. Men du har stadig fordel af at have været med i Tryg Ung. Har du været i Tryg Ung i mindst 2 år, og køber du dit første hus, inden du fylder 36 år, får du ekstra rabat på villaforsikringen. I alt får du villaforsik ringen det første år til halv pris inklusive Tryg Familierabatten. Rejseforsikrings fordele Rejser du som den eneste fra din husstand, sammen med en ven, dækker din rejseforsikring også din rejse ledsager. I skal dog følges ad på hele rejsen. Rejser du sammen med andre fra din husstand, dækker forsikringen én ekstra rejsedeltager under 18 år (f. en ven eller veninde til et af dine børn). Forsikringer med Tryg Ung-fordele Indbo Indboforsikringen giver dig tryghed i hverdagen - både ude og hjemme idet den dækker skade på dine private ting f efter brand-, tyveri-, vand- og el-skade. Forsikringen dækker også retshjælp og ansvar, som er det erstatningsansvar du kan blive pålagt, hvis du er uheldig at skade andre personer eller deres ting. Indboforsikringen kan udvides med tilvalgsdækningerne: Pludselig skade Elektronikskade. Fordel for Tryg Ung-kunder med indboforsikring: Vi giver 10% rabat på forsikringen. Bilforsikring Bilforsikringen, der kan indgå i Tryg Ung, skal dække enten ansvar og kasko eller ansvar alene for din personbil eller for din varepersonbil. Hos Tryg får du overblik over din bilforsikring og dine muligheder for at sammensætte den, så den passer til dig. Hvad dækker en bilforsikring? Det bestemmer du selv, bortset fra den lovpligtige ansvarsforsikring, som du altid skal tegne, når du ejer en bil. Kaskoforsikringen er bilens egen forsikring, der dækker skader ved påkørsel, brand, tyveri m.m. Endvidere består bilforsikringen af en række dækninger, som du kan vælge: Udvidet Glas, Bilsavn, Værdiforringelse og Førerforsikring. Dækningerne kan kombineres på forskellige måder, så du får de dækninger, der svarer præcist til dit behov. Bedre indplacering af nye bilister Nye bilister uden bonusoptjening indplaceres på trin 2. Er du ny bilist og med i Tryg Ung er der mulighed for en bedre indplacering, hvis bilen både er ansvars- og kaskoforsikret, er på hvide plader og har ma. 90 HK. Ring på telefon og hør mere. Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Til Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil. Udvidet Tryg Vejhjælp Yder assistance i form af hjælp på stedet, bugsering af bil, og videretransport for fører og passagerer eventuelt i form af TaaService ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft samt ved opstået ildebefindende, sygdom eller tilskadekomst under kørsel hos føreren. Udvidet Tryg Vejhjælp omfatter hotelovernatning ved driftstop eller uheld, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Der ydes assistance i Europa (rødt-kort området), dog kun transport af bilen til nærmeste værksted og ikke fritrækning ved fastkørsel. Du kan vælge et årligt Tryghedstjek af bilen på et Tryg Vejhjælp værksted, hvor der blandt andet sker en visuel kontrol af bremser, dæk og slidbaner, støddæmpere, styretøj, forrude/øvrigt glas samt viskerblade. Her kan du også få hjælp til udskiftning af pære i lygter samt påfyldning af sprinkler-, frostvæske og olie. Når bilen skal have skiftet mellem vinter-/sommerhjul, kan det ske på et Tryg Vejhjælp værksted. Til Udvidet Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig låne- og erstatningsbil. Dækningen kan vælges til biler med en totalvægt på maks kg. Udvidet Tryg Vejhjælp koster 340 kr. for kunder i Tryg Ung (2012). Bilforsikringen er trinreguleret. For hvert år du kører uden skader, rykker du frem til nyt, billigere præmietrin, indtil du bliver elitebilist. Får du en skade, rykker du ikke tilbage, men bliver stående på det nuværende præmietrin i året efter skaden. Din bilforsikring bliver altså ikke dyrere, selv om du er uheldig at få en skade. 2/5 Fakta om Tryg Ung

3 Kursus i sikker og økonomisk kørsel Som Tryg Ung-kunde kan vi tilbyde dig et kursus i sikker og økonomisk kørsel, specielt sammensat til dig som kunde i Tryg. Kurset skærper dine evner som bilist og det kan let betyde forskellen mellem liv og død i en kritisk situation. Uanset om du ønsker at teste dine færdigheder, blive mere sikker i trafikken eller lære din nye bil bedre at kende, så kommer vores kursus rundt om det hele både det praktiske, det teoretiske og det menneskelige. Kurset har fokus på to områder, nemlig økonomisk kørsel og køreteknik. Kurset foregår på moderne køretekniske anlæg, og du får vejledning af professionelle instruktører. Du kører i din egen bil. Når du har gennemført kurset: Kan du lettere håndtere uventede situationer og bliver dermed en bedre bilist Ved du hvordan økonomisk kørsel giver besparelser på udgifterne til brændstof og dermed hvordan du kan være med til reducere CO2 udledningen. Prisen pr. deltager er 995 kr. inklusiv moms og forplejning over dagen. Du kan læse mere om kurset og bestilling af dette på tryg.dk. Fordele for Tryg Ung-kunder med bilforsikring: Vi giver 15% rabat på bilforsikring Rabat på køreteknisk kursus Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp til en særlig pris Bedre indplacering af nye bilister. Ulykkesforsikring En ulykkesforsikring kan tegnes, så den dækker i fritiden eller døgnet rundt. Den dækker ved død eller medicinsk invaliditet (méngrad) som følge af en ulykke. En ulykkesforsikring kan også dække tandskader, der er en direkte følge af en ulykke. Har du vores ulykkesforsikring, kan den indgå i Tryg Ung. Fordele for Tryg Ung-kunder med ulykkesforsikring: Vi giver 15% rabat på ulykkesforsikring Børn under 3 år er omfattet af forsikringen med en sum ved varigt mén på kr. inkl. tandskadedækning. Fordele på øvrige forsikringer Vi giver: 10% rabat på rejseforsikring 10% rabat på hundeforsikring 15% rabat på lystfartøjsforsikring. Pensionsordning Pensionsordninger kan ind gå i Tryg Ung, hvis de leveres af vores samarbejdspartnere Nordea Bank og Nordea Liv & Pension. Fordele for Tryg Ung-kunder med pensionsordning i Nordea Er du kunde i Nordea, kan Tryg Ung også tælle med i bankens Fordelsprogram Kunder i Tryg Ung, som har pensionsordning i Nordea Liv & Pension eller Nordea Bank, kan gøre brug af Health Care Rådgivningen, som f giver råd om kontant hjælp, fleksjob, dagpenge, sygedag penge, nedsat arbejdsevne, boligsikring og samlivsproblemer. Servicen er selv følgelig underlagt tavshedspligt. Health Care Rådgivningen har tlf Det er let at få vores nyeste forsikringer Når du er kunde i Tryg Ung, får du mulighed for at benytte dig af de mange fordele. Det er i sig selv en fordel at få vores nyeste forsikringer, idet deres dækningsomfang er helt tidssvarende. Om fordelene i Tryg Ung Som det fremgår af det foranstående, får du en række fordele og tilbud, når du vælger Tryg Ung. Og betingelserne for at være med er lette at opfylde. Opfylder du på et tidspunkt ikke betin gelserne mere, mister du retten til at gøre brug af de mange fordele. Men vi håber natur ligvis, at du fortsat vil opfylde betingelserne og blive i Tryg Ung. Når du køber hus eller fritidshus, eller når du fylder 29 år, er du klar til nye fordele i Tryg Familie. Betingelser for Tryg Ung fremgår af dette faktablad. For de forsikringer og produkter, der indgår i Tryg Ung, er det hhv. police, forsikringsbetingelser og abonnementsvilkår mv. der gælder. Når du får rabat i Tryg Ung, kan du ikke også opnå rabatter i forbindelse med andre forsikringsaftaler. Tryg Ung kan med mindst 3 måneders varsel skriftligt opsige Tryg Ung til udløb af et kalenderår, såfremt vi ikke længere ønsker fordelen og de enkelte forsikringer/produkter fortsætter iht. gældende tarif, forsikringsbetingelser, abonnementsvilkår m.v. Der tages forbehold for prisændringer. Du kan altid finde den seneste udgave af dette faktablad på tryg.dk. 3/5 Fakta om Tryg Ung

4 Hvis du vil have mere at vide Besøg tryg.dk og tryghedsraadgiveren.dk På vores hjemmeside tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, beregne pris, bestille tilbud og anmelde skader. Besøg tryghedsraadgiveren.dk, hvor du kan teste din viden om tyveri, brand og vandskade. Her finder du også gode råd om hvordan du sikrer dit hjem, din familie og alt det du holder af. De gode råd vises bl.a. på film. F kan du opleve en tidligere indbrudstyv fortælle om sine erfaringer. Og børnene kan gennemgå interaktive brandøvelser, der ender med titlen som brandinspektør. Med Tryghedsrådgiveren har vi forsøgt at give svære spørgsmål enkle svar, som er nemme at forstå. Du er også velkommen til at ringe Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid velkommen til at ringe på mandag-fredag mellem kl. 8 og kl. 18, hvis du ønsker at tale med en personlig rådgiver om forsikring og pension, der passer til netop dine ønsker og behov. Hvis du er kunde i Nordea kan du også kontakte din lokale Nordea filial, ringe på eller besøge nordea.dk. Gå på opdagelse på tryg.dk På tryg.dk kan du anmelde skader og se dine forsikringer. Under "Forebyg skade" kan du på tjeklister samt i lyd og billeder se, hvordan du bedst sikrer dit hjem og din familie. Og på tryg.dk/mail kan du give os tilladelse til, at vi må sende dig s. 4/5 Fakta om Tryg Ung

5 Sådan kommer du med i Tryg Ung Forsikringer Kontante og trygge fordele. Fordelene træder i kraft Bemærkninger Når du tilmeldes Tryg Ung Når dine forsikringer træder i kraft Du skal have: Indbo 10% rabat på indboforsikring. Og mindst én af disse: Bil 15% rabat på bilforsikring Tryg Vejhjælp. Rabat på køreteknisk kursus Bedre indplacering af nye bilister. Når bilforsikringen træder i kraft. Ulykke 15% rabat på ulykkesforsikring Medforsikring af børn børn under 3 år. Pensionsordning Pensionsordning i Nordea Bank eller i Nordea Liv & Pension. Sundhedsforsikring Andre fordele: Villa 50% rabat på første års villaforsikring i Tryg Familie. Du skal være med i Tryg Ung i mindst 2 år og købe dit første hus. Anciennitet regnes fra din tilmelding til Tryg Ung Rejse 10% rabat på rejseforsikring Medforsikring af en rejsekammerat, hvis du køber Årsrejse med Rejsegaranti. Når Årsrejse med Rejsegaranti træder i kraft Øvrige forsikringer 10% rabat på hundeforsikring 15% rabat på lystfartøjsforsikring. Mulighed for at købe (enkel form for livsforsikring). Psykologisk krisehjælp (via Tryg Linjen). - Ma 10 timer - Behandlingen skal være påbegyndt 3 mdr. efter, hændelsen fandt sted - Kun hændelser, der er sket i privatlivet Gratis socialrådgiverservice (via Tryg Linjen). Adgang til Health Care Rådgivningen. Kun i forbindelse med pensionsordning. Nordea Fordelsprogram. Er du kunde i Nordea, kan Tryg Ung også tælle med i bankens Fordelsprogram. FAK (11.12) 5/5 Fakta om Tryg Ung

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den,

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk

Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Det handler egentlig ikke om forsikring. Det handler om at sikre godt håndværk Som selvstændig håndværker er det vigtigt at have en forsikring, der passer præcis til din virksomhed. Overlad din virksomheds

Læs mere