Bestyrelsens Beretning for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens Beretning for 2013"

Transkript

1 Bestyrelsens Beretning for 2013 SYC d. 14. november 2013 Velkommen til Generalforsamlingen 2013! Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give beretning for året der er gået. Jeg vil også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden, og jeg foreslår, at vi i forbindelse med spørgeruden til sidst, tager en drøftelse af de fremadrettede aktiviteter. Det har igen været et godt år i SYC på mange fronter, men for at holde lidt styr på at vi kommer hele vejen rundt, har jeg følgende punkter på dagsordnen: 1) Medlemstallet 2) Sejladserne 3) SYC s både 4) De Landbaserede Klubaktiviteter 5) Faciliteterne på Havnen herunder overtagelsen af Lystbådehavnen vores nye Amba 6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v. 7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v. 8) Klubbens Økonomi 9) Bestyrelsens syn på Fremtiden 10) Spørgerunden 1) Medlemstallet SYC s medlemstal i alt 2013 er 575. Det er en fremgang på ialt 40 medlemmer, dvs. en vækst 7,5%, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Det er nu flere år i træk, at vi bliver flere i SYC, og det er særdeles positivt, når det generelle billede i Danmark er, at der bliver lidt færre sejlere. Som det fremgår, af tabellen, er der tilgang i alle sejladsafdelingen på nær Handicapafdelingen, hvor der har været en nedgang på 2 medlemmer ved udgangen af vores regnskabsår i august. I parentes kan dog nævnes, at der efter august er kommet en tilgang på 3 nye medlemmer, men de tæller jo med i det nye år. Juniorafdelingen har en flot fremgang, det samme har Studenterafdelingen og så er der igen en flot fremgang i Seniorafdelingen. Det er netop her, man i mange andre sejlklubber ser en tilbagegang, men altså ikke i SYC. Det er især vores Seniorsejlerskole der trækker nye medlemmer til. SYC Medlemmer 2013 Ændring 2012 Juniorer Studenter Handicap Seniorer I alt /12

2 Bestyrelsen er tilfreds med udviklingen i medlemstallet, og vi håber at alle Sejladsafdelinger fortsat vil gøre et lige så godt arbejde til næste år, som i de tidligere år. 2) Sejladserne Alle sejladsafdelinger har haft et travlt år med rigtig megen sejlads og med op til flere arrangerede ugentlige sejladser i hver afdeling. Juniorafdelingen har igen i år gennemført ugentlige sejladser i næsten hele vintersæsonen, og har her bl.a. dystet med en skare af tyske sejlere fra Hamborg og Bremen i Europajolle hvilket har været rigtig godt for træningen med VM et i horisonten. Juniorafdelingen har også gennemført flere aktiviteter for at tiltrække nye sejlere, hvilket er lykkedes godt som vi ser. Studenterafdelingen har sejlet rigtig meget i år, og mange unge har prøvet sejlads. Vores J80 ere har været på vandet - vis ikke hver dag - så mange af ugens dage. Det er et rigtig godt arbejde, der er udført af Studenterformanden, Frederik Klakk og hans instruktører, og vi håber det fortsætter fremover. Den megen brug af J80 ere har givet mange erfaringer også mht. hvor vi må justere lidt, hvilket betyder, at vi til næste sæson sætter nogle rammer for sejlads, priser m.v. i Studenterafdelingen. Sejlerskolen skal fremhæves for et særdeles godt år med rigtig mange sejlerskoleelever. Der har været ydet en stor indsats fra instruktørerne sider, og det hele er blevet flot forestået af Lars Reugboe. Sejlerskolen vedligeholder vore J80 ere, styrer økonomien og Sejlerskolen bidrager med et flot overskud til SYC. Fortsæt det gode arbejde. Handicapafdelingen har gennemført deres ugentlige sejladser godt støttet af afdelingen instruktører. Handicapafdelingen har promoveret sejlads flere steder, og der er her på det sidste kommet nogle nye sejlere til. Handicapafdelingen har også kunne fejre sit 25 års jubilæum i år, og har kunnet indvie 3 nye endog elektriske personkraner i år. Der er et flot arbejde alle frivillige i Handicapafdelingen har ydet og fortsat yder, og jeg vil foreslå at vi give Handicapafdelingen en klapsalve har igen budt på større kapsejladser og stævner: Kapsejlads/ Stævne Nationer Både Deltagere Oxbridge Alsrundt VM Europajolle Opti A cup / Jydsk mesterskab Zoom Torm Ungdoms Granprix Zero Cup Breddestævne Handicapafdelingen I alt både og deltagere /12

3 Vores kapsejladser tiltrækker mange deltagere. I gruppen af enkeltstående kapsejladser har den helt store kapsejlads i år har været vores VM i Europajolle. Det har krævet mere end 1½ års forberedelse af et stort antal frivillige både medlemmer og ikke medlemmer flot styret af et lille lederteam; og det har krævet en stort indsats at gennemføre, som mange har brugt deres ferie på, men frugten har også været en stor succes! Der var stor ros fra sejlerne, stor ros fra unionens repræsentanter og mange flere - så som byens repræsentanter. Så derfor, Finn, en stor ros til dig og teamet bag VM et godt gået! Et Torm Grandprix med 120 sejlere altså også en betydelig størrelse samt et Zoom8 JM ifb. m. Opti A-Cup er også flot gennemført i Juniorafdelingen. Igen i år har Kapsejladsudvalget gennemført ZeroCup hvor lokale virksomheder og organisationer kan dyste kapsejlads i vore J80 ere. Det er tilrettelagt som en motivation kapsejlads hvor vi promoverer sejlsporten, og forsøger at tiltrække nye medlemmer til SYC. Også her har vi fået flotte tilbagemeldinger så bestyrelsen håber, at ZeroCup fortsætter som en fast årlig tilbagevende kapsejlads. Breddestævnet i Handicapafdelingen i august måned var også en succes. Vejret spillede igen med ved stævnet og der var mange glade sejlere fra Ålborg, Århus, Svendborg, Thurøbund og Sønderborg. Sejlerskolen tog et nyt initiativ i år. Vores instruktør Leif Hansen foreslog, at vi skulle have vores byrådsmedlemmer ud på en lille kapsejlads i forbindelse med Kulturnatten. Leif fik dem mobiliseret og på selve Kulturnat-aftenen blev der så sejlet kapsejlads mellem partierne: Fælleslisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Der blev sejlet i havnebassinnet foran Slottet og Ringridderstatuen, og det var en succes. Alle havde stor fornøjelse. Så det håber vi, at vi gentager til næste år. Under gruppen af årlig tilbagevende kapsejladser, har vi igen gennemført Oxbridge, Alsrundt og Opti- A Cup. De første 2 nævnte kapsejladser har set en lille nedgang i deltagerantallet i år, og vi vil derfor se nærmere på om, vi kan ændre det til næste år. Vi er en sejlklub vi gennemfører mange kapsejladser og kun takket være frivillige lykkedes det. Derfor ros og godt arbejde - til alle frivillige hjælpere. Jollemor: Kapsejladser kan jo ikke finde sted uden Jollemor. Så Jollemorbesætningen har som tidligere år haft travlt på vandet: Onsdagskapsejladserne og de tidligere nævnte større kapsejladser. Dertil kommer arbejdet med udlægning og hjemtagning af bøjer af diverse art. Alt dette betyder rigtig mange timer for Jollemor på vandet. Udover dette arbejde, sørger Jollemorbesætningen for vedligeholdelsen af båden, hvilket også er en stor opgave med en så gammel båd. Så alt i alt - et meget flot arbejde, der udføres af Jollemorbesætningen. RIGTIG FLOT! 3/12

4 DS Turbøjer: Bent Hansen har igen i år sammen med Jollebesætningen og dykkere sørget for, at vores 4 DS Turbøjer - er blevet udlagt og hjemtaget ved henholdsvis sæsonstart og sæsonslutning. Ikke nok med det, de må også bokse med, at en eller flere bøjer forsvinder i løbet af sæsonen - af mærværdige årsager. DS Bøjer har vi nu haft i 7 år, de indgår i et sort landsdækkende net at Turbøjer og vi konstaterer, at de bliver meget flittigt brugt. Så næste gang du ligger trykt ved en turbøje, så tænk på det gode arbejde, der udføres med at udlægge og vedligeholde turbøjerne. Bestyrelsen glæder sig over det flotte arbejde, der udføres med DS Turbøjerne. 3) SYC s både Vi råder ved udgangen af regnskabsåret over 49 både, hvilket er det samme som sidste år. Se fordelingen af både nedenfor. SYC Både - ved udgangen i Regnskabsåret Vækst Bådtype Optimistjoller ere 2 2 Feva 3 3 Zoom 8 Joller 2 2 Europajoller ere Kegnæsjoller Gummibåd 2 2 J Rm 4 4 Twinner 1 1 Dommerbåd I alt Vi har skiftet en Kegnæsjolle ud med en gummibåd da, Kegnæsjollen var meget slidt og fordi gummibåde er mere allround. Der gøres meget for at vedligeholde bådene ved vores bådsmænd og medlemmer i afdelingerne, og endelig sikrer vi os, så godt vi kan, mod tyveri, særlig ved supportbådene med de store motorer. Senest har vi installeret et ganske nyt tyverisystem, udviklet af en af vore tidligere juniorsejlere, Christian Lolk. 4) De Landbaserede Klubaktiviteter Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter hvoraf alle er gengangere fra tidligere år. Ud over aktiviteterne nedenfor har der været gennemført en del arrangementer i de enkelte udvalg, som ikke tages med her. 4/12

5 Nævnt i kronologisk orden: Nr. Arrangement Fast Årligt 1 Julestue i klubhuset i december måned, hvor klubben er vært ved gløgg x og æbleskiver 2 Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen x 3 Nytårskur i begyndelsen af januar hvor vi hører lidt om det x kommende år men ellers mødes og hilser på hinanden og hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse 4 Torskespisning igen i år udelukkende for medlemmer med ulige x personnumre 5 Standerhejsning - og hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse x 6 Kontrol af redningsveste ifb.m. Standerhejsningen x 7 Velkomst- og introduktionsaften til nye medlemmer x 8 Standernedhaling hvor SYC er vært med kaffe/ te og kage x Enkeltstående Som vi ser af tabellen, har vi i år ikke gennemført et eneste enkeltstående arrangement. Det er beklageligt synes bestyrelsen, men da der ikke rigtig var opbakning til det året i forvejen og da ingen større input kom undlod vi at stille noget enkeltstående arrangement på benene i år. Bestyrelsen er derfor usikker på, om vi fortsætte sådan - eller om vi skal forsøge at stable noget på benene. Hvad siger I: Har I forslag til vinter-arrangementer Er der nogen der vil hjælpe til? Bestyrelsen ser gerne en drøftelse af dette efter beretningen. 5) Faciliteterne på Havnen Bådplads, Traktor og Bådkran: Traktoren bliver forsat flittigt brugt, og der gøres et flot stykke frivilligt arbejde mht. optagning, placering af både på den store p-plads og søsætning igen. Kranen har kørt meget i løbet af sæsonen, men ikke uden problemer. Der gøres et meget fint arbejde med at vedligeholde og kontrollere kranen, men der er altså enkelte brugere af kranen (ikke kun SYC ere), som ikke kan finde ud af det, og så går den i stykker, og det koster kassen at reparerer den. Vi har derfor store udgifter til reparationer oveni udgifter til almindelig vedligeholdelse. Det har vi indtil i år kunne betale fra tilskud fra Sønderborg Kommune, men det stopper i år, og det påhviler derfor SYC og SSM selv at afholde udgifterne til bådkranen fremover. 5/12

6 Vi har drøftet forholdet i bestyrelsen og med bestyrelsen for SSM, og vi har en fælles indstilling: 1. Bådkranen skal forblive i klubregi ejet og drevet af klubberne - og ikke oveføres til Amba et. Vi vil selv kunne fastsætte en pris for brug af bådkranen 2. Det skal fortsat være en medlemsgode at benytte bådkranen, men det må godt koste noget, men prisen skal holdes nede 3. Vi skal undgå betaling pr. løft da det vil gå op i hat og briller i administration. Vi skal stile imod en betaling for en sæson af gangen 4. Vi skal sikre, at bådkranen benyttes med større omhu, således at den ikke går i stykker, og vi ser de her meget store udgifter til reparation; og vi skal sikre at slet ikke forvolder skader 5. Efter sigende er der mange kopinøgler i brug og bådkranen benyttes en del af ikke medlemmer. De skal vi til livs 6. Der skal fortsat samarbejdes med havnen, således at havnen kan leje kranen ud til gæstesejlere til almindelig markedspris pr. løft; noget som havnen skal styre. Indtægterne skal så gå i Krankassen. Opgaven mht. til at finde en løsning er givet det fælles SYC/ SSM Kranudvalg, som i løbet af vinteren er bedt om at forelægge et forslag til bestyrelserne for SYC og SSM. Uden at skulle foregribe en løsning, så kan bestyrelsen f.eks. forestille sig, at vi indfører en elektronisk personlig chipnøgle med navn på brugeren, som anvendes sammen med en almindelig nøgle. Chipnøgle fylder man så op hver sæson til f.eks. 5 løft som koster 200 kr. Alle løft bliver så registreret med hvem der ejer nøglen og man kan ikke løfte mere end de 5 løft man har købt. Vil man have mere, koster det mere, Så er der dog sket det glædelige, at der er et af vore medlemmer, der meldt sig som frivillig til at tage et krancertifikat og som vil hjælpe med til at sørge for løft over 5T. Det er??? Rousing, som har været på et 3 ugers kursus i en lille by i Jylland, Spjald mener jeg det var. Sikken en god indstilling! Vi hilser dig velkommen; og så skal du vel indrulleres i Kranudvalget? Mastehusene: Vi kan glæde os over, at Troels Fenneberg, sammen med flere frivillige, sørger for at mastehusene fungerer rigtig godt. Der er også opsat kraner i mastehusene og de fungerer også rigtig godt. Værksted i enden af det gamle mastehus Den Store Kistebænk : Det har vi nu haft i godt 4 år og vi glæder os over, at det bliver flittigt brugt. Det var altså den rigtige beslutning, vi traf i sin tid, om at rydde lokalet og indrette et værksted. Bertels Bro: Vores tidligere formand, Bertel fik den ide, at vi skulle slå en bro op mellem bro C og D langs molen, dvs. langs stenene her lige ude foran klubhuset. Broen kunne vi så bruge til aftenhygge efter sejladserne og nyde solen og den dejlige udsigt. Det er nu snart 10 år siden, og intet skete fordi havnen, ikke ville være med til det. Men nu har vi jo vores Amba, og Robin Thusing spurgte så om, 6/12

7 vi ikke skulle tage sagen op igen. Det har vi så gjort og Amba et er med på den. Amba et har også åbnet op for, at vi kan tage den første bådplads på bro C med og slå bro på den også. Planen er at Amba et får godkendt broen hos myndighederne, og SYC gennemfører, dvs. bygger broen. Vi regner med sponsorer til materialer, men arbejdet skal vi selv udføre. Planen er videre, at vi tegner broen ind i planen for renoveringen af klubhuset. Skitser har Kim Løndal allerede lavet. Vi håber, at I er med på den, og at der er nogle frivillige, der vil hjælpe til. Hvis alt går vel, kan den stå færdig til næste sæson. Lad os drøfte det efter beretningen. Klubhuset: Ikke så meget nyt fra det forløbne år ud over, at det har været flittigt brugt og godt styret af Viggo Asmussen m.fl.. Udlejning har givet et pænt overskud. Renovering af klubhus: Bestyrelsen har i det forløbne år drøftet en mulig renovering af klubhuset. Vi har også drøftet at bygge nyt, men er blevet enige om, at det er et for stort projekt. Klubbens behov for et bedre klubhus har vi drøftet med udvalgsformænd, og vi er blevet enige om, at gå videre med projektet. Vi har følgende overskrifter til en renovering: Fortsat gode rustikrum til almindelig sejlerbrug efter sejladser, men mere plads. Bedre dvs. et mere indbydende lokale til sejlerhygge et sted hvor sejlere kan man mødes, få en snak både sommer og vinter. Lokalet skal derfor have: o Mere lys og være mere åben ud mod vandet dvs. flere og større vinduer o Bløde møbler o Hyggekroge o Brændeovn o Etc. Et større lokale til større forsamlinger Hygge/ opholdslokale til juniorer og studentersejlere efter sejlads og sejskoletid Soverum til dommere og sejlere Osv. Kim Løndal hjælper os mht. tegninger, og de første skitser er allerede lavet. Det indeholder bl.a. En udbygning af klubhuset ud mod toiletbygningen, der giver mere areal til større rum. En flytning af køkkenet og depotrum ud i den nye ende En hyggeafdeling i stuen ud mod vandet 2 soverum på 1. sal En integrering med Bertels Bro M.m. 7/12

8 Finansieringen af en renovering håber vi på, vil blive støttet af sponsorer; men vi skal nok regne med selv at skulle stille med min. 25 %. Bestyrelsen mener, at det burde kunne lade sig gøre, uden at vi skal ud og stifte gæld som skal afdrages. Bestyrelsen vil gerne lægge op til en beslutning i generalforsamlingen, at vi skal gå i gang med projektet. I første omgang udelukkende gå i gang med, at få SYC s behov helt afklaret og få færdiggjort skitser, og så gå i gang med at søge sponsorer. Når vi så har pengene, så kan vi til den tid, tage en beslutning om at gennemføre renoveringen. Så bestyrelsen beder kun om at sætte i gang. Vi skal indstille os på, at det nok er et 3-5 års projekt eller længere. Men hvis vi ikke starter, så kommer der helt sikkert ikke nogen renovering. Lad os drøfte renoveringen efter beretningen og tage en beslutning der. Fællesspisning i forbindelse med forårsklargøringen. Desværre er det ej heller i år lykkedes at få genoptaget denne meget gode aktivitet, som vi havde for nogle år siden. Vi vil gerne opfordre medlemmer, der har båd på den store P-Plads, til at finde sammen, og finde ud af noget en fællesspisning i foråret. Klubben vil gerne være med til at gøre det billig. Så, er der en eller flere der vil være med, så vil bestyrelsen gerne hjælpe til. Derfor snak med jeres sejlerkammerater om det, og kom til bestyrelsen, når I har fundet ud af noget. Overtagelse af Lystbådehavnen vores nye Amba: Så lykkedes det endeligt: D. 17. december havde vi stiftende generalforsamling i vores nye Amba, og vi fik valgt en bestyrelse, der straks gik i gang med arbejdet. For SYC betyder det, at vi har fået en meget mere kompetent samarbejdspartner nemlig Ambaet; (ja, det er sagtens sige, når det er os selv altså os sejlere). Vi kan i hvert fald sige, at dette års samarbejde mellem SYC og Amba et har kørt fortrinligt. Amba ets indstilling til vores kapsejladser har været meget positivt og samarbejdsvilligt, og hele afviklingen af vores store kapsejladserne er forløbet i et meget godt samarbejde med vores nye Havnemester, Kim Ingerslev. Så det glæder vi os meget over. Nu er dette jo en SYC generalforsamling, men skulle der være nogle få enkelte spørgsmål til Amba et, så kan de stilles til Hardy Nielsen, vores formand af Amba et, under punktet Eventuelt sidst på dagsordnen. 8/12

9 6) Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v. Vi har fortsat et godt samarbejde med langt hovedparten af vore partnere: - Samarbejdet med SSM og SFF: Fortsat god og konstruktiv dialog med SSM; ingen kontakt til SFF. - Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds: Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds er fortsat godt både i Juniorafdelings- og senior regi. - Samarbejdet med Idrætshøjskolen, IHS: Fortsat godt samarbejde omkring brug af både IHS lokaler m.v. - Samarbejdet med MRD: Samme som sidste år - intet samarbejde. Vi forsøger at få vores andel solgt tilbage til samme pris som vi har givet, men går meget svært. Vi vil dog forsøge fortsat, og måske forsøge at sælge andelen til andre end MRD, hvis der findes interessenter. Lille note: Vi har afskrevet værdien af vores andel i vores regnskab i årene før Samarbejdet med Sønderborg Kommunen, Kultur og fritid, Visit Denmark mv.: Vi har et godt samarbejde omkring vores kapsejladser, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Det samarbejde vil vi absolut fortsætte. Vi har allerede aftalt, at vi til næste år vil genoplive Sejlads for nye borgere, som vi for nogle år siden havde succes med. - Samarbejdet med vores nabo, campingpladsen på Ringgade. Vi har et godt samarbejde og dialog med forpagteren, og samarbejder omkring pladser til campister ved vore kapsejladser og stævner. - Samarbejde med LOF. På andet år samarbejder vi med LOF omkring duelighedsbevis og sejlerkurser. SYC kommer med dette samarbejde ud til godt husstande og vore aktiviteter bliver hermed promoveret. Vi får dermed mulighed for nye medlemmer. Vi vil i SYC fortsætte overfor nævnte samarbejder og finde nye partnere, hvor vi finder det nyttigt; og vi vil være meget åben for mulige partnere der kommer til os. 9/12

10 7) Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v. - Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem året, har der været et godt samarbejde på tværs af alle udvalg ifb.m. stævner og kapsejladser - Ohøj og SYC hjemmesiden. Her har vi en udfordring, og vi skal forbedre os meget. Vi udgiver et flot Ohøj i januar måned i A4 format, som bliver meget positivt modtaget. Vi deler det ud til bl.a. alle frisører, lægehuse, m.v. - steder hvor folk mødes og hvor vi håber på at folk læser det. Sejladsafdelingerne har deres eget netværk, og kommer med information til dette via mails, FaceBook etc. - Men vi kommer ikke med mere information på tværs i SYC end det ene trykte Ohøj i januar. Vi kunne f.eks. udgive et Ohøj i elektronisk form, men det er ikke lykkedes. Årsagen er dels, at arbejdet med hele havneovertagelsen tog energien sidste år og pusten gik noget af ballonen i år. Så bestyrelsen havde ikke mere energi. Vi mangler en Ohøj/ web redaktion, der kan tage fat. Vi har nogle frivillige SYC hjælpere til en sådan redaktion, men vi mangler en eller to der vil sætte sig bordenden af et Kommunikationsudvalg. Derfor: Har du lyst og mod på at indgå i en Ohøj/ web redaktion og evt. sætte dig for bordenden - så sig til; vi kan byde på arbejde men også socialt sammenhold og indflydelse på SYC s billede indad- og udadtil. 8) Klubbens Økonomi Igen i år, er der blevet gjort en stor indsats mht. at skaffe penge til klubkassen. Der er blevet solgt øl og vand til Ringridningen, der er søgt og opnået sponsorater, og alle vore stævner og kapsejladser er løbet mere end rundt. Alt i alt betyder det, at SYC s overskud er flot - endog rigtig flot, hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Hvor stort overskuddet er - lad det være en overraskelse - til vi kommer til Michael Hampens punkt: Regnskab og Økonomi. Disponeringen af overskuddet tager vi også under dette punkt. 9) Bestyrelsens syn på Fremtiden Fremme breddesejlads: Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at fremme og styrke breddeaktiviteterne for alle sejladsafdelinger fra juniorer til seniorer og til Sejlerskolen. Styrke/ oparbejde Tursejlerudvalg: Det er ikke lykkedes os endnu, men vi vil fortsat forsøge at arbejde for at styrke vores Tursejlerudvalg og forsøge at tiltrække flere frivillige i dette udvalg. Der 10/12

11 skal arbejdes for tursejlernes interesser i klubben og på havnen. Ideer er velkomne. Vi tænker på initiativer som f.eks.: - Bedre køb/ salg fra hjemmesiden - Loppemarked på hjemmesiden eller havnen - flere kurser, foredrag m.v. Klubhus renovering. Vi vil som sagt tidligere gerne gå i gangmed dette projekt. Ohøj hjemmeside - kommunikation: Vi skal blive bedre til at kommunikere, men bestyrelsen klarer ikke dette alene, ved siden af alle de øvrige arbejder den har. Vi mangler meget et kommunikationsudvalg der vil være med til dette. Derudover vil vi arbejde for: 1. At tiltrække nye medlemmer via prøvesejladser, klubarrangementer, og muligvis sejlerevent teambuilding. 2. At samle medlemmer til hyggeaftner som foreslået fra medlemmers side. Sejladserne i 2014 Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i Vi vil gennemføre de årlige tilbagevendende større kapsejladser som: Oxbridge Als Rundt Opti A-Cup ZeroCup Vi vil gennemføre enkeltstående større kapsejladser, men har endnu ikke et overblik hvilke og hvor mange. Vi vil have en plan klar til præsentation ifb.m. Nytårskuren. Følgende har vi dog talt om: Kølbåds (X-79) DM open Vinter- og kommende sæson arrangementer i : Foreløbigt har vi følgende på programmet 1) Julestue 2) Nytårkur i midten af januar. SYC er vært ved en let frokost og hilser på hinanden. 3) Torskespisning 4) Kontrol af redningsvest 11/12

12 5) Standerhejsning - SYC er vært ved en let frokost 6) Velkomst nye medlemmer SYC d. 14. november 2013 Lad os drøfte om der er stemning for yderligere arrangementer. 10) Spørgerunden jeg vil gerne bede sekretæren om at fastholde spørgsmål og svar til referatet.! Emner til drøftelse set fra bestyrelsens side: Bertel Bro hvad mener I? Klubhus renovering/ - bedre samlingspunkt hvad mener I? Ohøj kommunikationsudvalg hvem? Vinterarrangementer hvilke? På bestyrelsens vegne Poul R. Fedders 12/12

Bestyrelsens Beretning for 2014

Bestyrelsens Beretning for 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014! Bestyrelsens Beretning for 2014 Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give beretning for året der er gået. Jeg vil også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden,

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2016

Bestyrelsens Beretning for 2016 Velkommen til Generalforsamlingen 2016! Bestyrelsens Beretning for 2016 SYC d. 17. november 2016 Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give beretning for året der er gået. Jeg vil også komme ind på aktiviteter

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 16. januar SYC Nytårskur 2016 Idrætshøjskolen d. 16. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2016 3. Sejladser 2016 4. Juniorafdelingen 5. Jollemor får ny motor i 2016 6. Bertels Bro blev færdig i 2015 7. Klubhusrenovering

Læs mere

SYC: Kommunikationsudvalg er endnu ikke etableret. Arbejdet for at få et etableret skal i gang igen og den nye hjemmeside skal mere i fokus.

SYC: Kommunikationsudvalg er endnu ikke etableret. Arbejdet for at få et etableret skal i gang igen og den nye hjemmeside skal mere i fokus. Møde: Seminar med udvalgsformænd SYC Sted: SYC klubhus Dato: 10-10-2013, kl. 18:30 Tilstede: Finn Larsen, Ove Madsen, Lars Reugboe, Jørn Iversen, Poul Fedders, Frederik Jeppesen, Finn Halberg, Brian Petersen,

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 19. januar

SYC Nytårskur Idrætshøjskolen d. 19. januar SYC Nytårskur 2013 Idrætshøjskolen d. 19. januar SYC Nytårskur 2013 Idrætshøjskolen d. 19. januar Dagsorden 1. Velkomst 2. Aktiviteter 2012-2013 3. Sejladser 2013 4. Status ny hjemmeside: www.syc.dk 5.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Sønderborg d. 22 nov. 16 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Fraværende: Michael Hampen 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige: a. Intet nyt

Læs mere

SYC Efterårsudvalgsmøde den 12/10 17

SYC Efterårsudvalgsmøde den 12/10 17 SYC Efterårsudvalgsmøde den 12/10 17 Deltagere: Brian L., Flemming C., Christian D., Bruce W., Jens G., Ove M., Niels Henrik N., Troels F., Jørn S., Mathias R., Jørn I., Finn H.L., Finn H., Bodil L. Velkommen

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d. 13. november 2015 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat møde d. 16. november kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige o Intet nyt 2. Godkendelse af referat

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nordisk Junior Mester 2011. Læs bl.a.

Nordisk Junior Mester 2011. Læs bl.a. Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2012 47. årgang Nordisk Junior Mester 2011 Læs bl.a. Interview med Nordisk Mester Eva Therkildsen Sidste nyt om havneovertagelse Grænseløs sejlads Sejlerberetning

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 5. 10. 2015 Deltagere: Lars, Kim, Rene, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne have læst det) a. Siden

Læs mere

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017 Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub Generalforsamling 2. november 2017 Året i overskrifter Mange nye medlemmer Kæmpe frivillig indsats Økonomi forbedret Økonomi fortsat presset Atmosfære og engagement Flot

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå

Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Referat af Efterårsmødet 2002 I Åbenrå Lørdag den 2. november 2002. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Godkende af sidste mødereferat 4. Beretning fra kreds-formanden 5. Klubbernes

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET

Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub. September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub September, 2017 FORMANDEN HAR ORDET Åben havn den 26. august. Heldigvis var vejret med os, da havnen og klubberne på havnen arrangerede

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014

Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014 Sletten Bådeklub Vilkår og Visioner November 2014 Sletten Bådeklub byder velkommen til: Ulla Hardy-Hansen, 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen, borgmester Per Frost Henriksen, Formand for Fritids-

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere