Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009"

Transkript

1 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN OKTOBER 2009 Side 1 af 116

2 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet 8 Formalia 8 Valg af dirigenter 8 Dirigentansvarlig 8 Dirigenter 8 Protokolføreransvarlig 8 Stemmetælleransvarlig 8 Stemmetællere 9 Redaktionsudvalgsansvarlig 9 Redaktionsudvalg 9 Rettidig og retsmæssig indkaldelse 9 Godkendelse af dagsorden 9 Forslag til forretningsorden for Landsmødet Ændringsforslag til forretningsorden: 11 Endelig forretningsorden DE LANDSMØDEANSVARLIGE DIRIGENTER MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN AFSTEMNINGER BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE PERSONVALG AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG BEHANDLING AF FORSLAG MØDELOKALET ALKOHOLPOLITIK ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN 16 Tale v/ Anders Vistisen 17 Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred 17 Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr 17 Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt 17 Debat om mundtlige og skriftlige beretninger 17 Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter 17 A Afskaffelse af støttemedlemskab 17 Motivation 18 Side 2 af 116

3 B Ny stemmeprocedure ved puljevalg 18 Motivation 19 C Redaktør 19 Motivation 20 Ændringsforslag til C Redaktør 21 Motivation 22 D Hovedbestyrelsens mødeantal 22 Motivation 22 E Udvalg og arbejdsgrupper som ansvarlige for eksterne samarbejder 23 Motivation 23 F Fremlæggelse af strategi fra udvalg og arbejdsgrupper 24 Motivation 24 G Fem medlemmer af Arrangementsudvalget 24 Motivation 25 H Formandskabets forhold til Det Radikale Venstre 25 Endelige vedtægter for Radikal Ungdom af Foreningens navn og formål Medlemskab Lokalforeninger Foreningens instrumenter Landsmødet Ekstraordinært landsmøde Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Organisatoriske Udvalg Politiske Udvalg Temaudvalg Landsformandens og næstformanden for landsforeningens forhold til Det Radikale Venstre Hjemmeside Nationale og internationale organisationer og råd Regnskab Forpligtelser Vedtægter Opløsning Ikrafttræden 37 Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner 37 A - Intern resolution om kildekritik 37 B Rejserefusion til introkurserne 38 C Honorar til landsformanden 38 D Trykt nyhedsbrev (13, 14) 38 Side 3 af 116

4 Motivation 39 E Hensyn til kødædere 39 Fremlæggelse af årsregnskab for Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet 39 Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for Endeligt arbejdsprogram for Radikal Ungdom Strategiske mål 40 Intern kommunikation 41 Internationale aktiviteter 45 Radikale Venstre 47 Kommunal- og regionsvalg 48 Fremlæggelse af vejledende budget for Kontonr. 48 Kontonavn 48 Budget Budget Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling for 2010 samt vejledende kontingent for Valg af revisionsselskab 53 Behandling af principprogram 53 Endeligt principprogram for Radikal Ungdom af Det moderne udgangspunkt 53 Mennesket 54 Samfundet 54 Demokratiet 56 Behandling af program: Fremtidig vækst og velfærd Indledning 57 DEL 1 57 Skattepolitik 57 Skattelettelser 58 Finansiering 59 DEL 2 60 Det danske arbejdsmarked 60 Erhvervs- og konkurrencepolitik 63 Forskning og udvikling 64 Uddannelse 66 Behandling af IT-politisk program 72 Digital forvaltning 72 Det digitale retssamfund 73 Side 4 af 116

5 Intellektuelle rettigheder 73 Behandling af holdningsprogram 75 Endeligt holdningsprogram for Radikal Ungdom af Individet i det moderne samfund 75 A) Lige muligheder og rettigheder 75 B) Ret 76 C) Et moderne demokrati 76 Velfærd og vækst 77 D) Til gavn for de svageste 77 E) Integration og asyl 78 F) Et socialliberalt arbejdsmarked 78 G) En moderne offentlig sektor 79 H) Grønne forbindelser 80 I) Sundhed, sind og samfund 80 Kultur og uddannelse 81 J) Uddannelsessystemet 81 K) Kultur og medier 82 Det samarbejdende Europa 83 L) Et helt Europa 83 M) Den Europæiske Unions demokrati 83 N) Europæiske prioriteringer 84 Det globale fællesskab 84 O) International ansvarlighed 85 P) En mere lige verden 85 Q) Udviklingspolitik 86 R) Forsvar, sikkerhed og konfliktløsning 86 Behandling af eksterne resolutioner 87 A Målet er stadig at vælte VKO-flertallet 87 B Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B1 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B2 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 C Mindre erhvervsstøtte, mere økonomisk integration i EU! 88 D Den private straffeattest bør afskaffes 89 Motivation 90 E Energieffektive bygninger bør ikke brandbeskattes 90 Motivation 90 F Fælles forældremyndighed 90 Side 5 af 116

6 G Flyt Folketinget! 91 Motivation 91 H De 10 små cyklister skal bære cykelhjelm 91 Motivation 92 I Kommerciel sælfangst skal forbydes 92 L Det offentlige skal tage naturvidenskaben alvorligt 92 Motivation 92 K Digitalisering af de europæiske biblioteker 92 Motivation 93 L Danmark skal tilbage i det udviklingspolitiske førersæde 93 Motivation 95 M Det skal være nemmere at adoptere 95 N Åbenhed om partistøtte 96 Motivation 97 O Den Lokale Heldagsskole en generel omlægning af måden at gøre skole på 97 Motivation 98 P Invester i psykiatrien 99 Motivation 100 Q Krigsminister i stedet for Forsvarsminister 100 Motivation 100 R Ægteskabslovgivningen skal være kønsneutral 101 Motivation 101 S Højere energiafgifter for service-sektoren 101 Motivation 101 T Radikal Ungdom ønsker gennemsigtighed i økonomiske lovforslag 102 Motivation 102 U Mere støtte til vedvarende energi i boliger 102 V Liberalisering af de danske sandkasser 103 Motivation 103 X Øget brug af prøveløsladelse 103 Motivation 103 Z Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en 103 Motivation 104 Æ Fred fladlusen 105 Politisk debat med Margrethe Vestager 105 Side 6 af 116

7 Personvalg 105 Landsformand 105 Landsnæstformand 106 Landskasserer 106 Forretningsudvalget 107 Formand for Hovedbestyrelsen 107 Næstformand for Hovedbestyrelsen 107 Ordfører for internationale forhold 108 Ordfører for europæiske forhold 108 Ordfører for kultur, ret og etik 108 Ordfører for økonomi- og erhverv 109 Ordfører for social- og sundhed 109 Ordfører for miljø og trafik 109 Ordfører for uddannelse 109 Ordfører for integration medlemmer af internationalt udvalg medlemmer af europaudvalget medlemmer af udvalget for kultur, ret og etik medlemmer af udvalget for erhverv og økonomi medlemmer af udvalget for social og sundhed medlemmer af udvalget for miljø og trafik medlemmer af udvalget for uddannelse medlemmer af udvalget for integration 114 To kritiske revisorer kritiske revisorsuppleanter 115 Eventuelt 115 Side 7 af 116

8 LANDSMØDEPROTOKOL Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Føres ikke til protokol Officiel åbning af landsmødet Føres ikke til protokol Formalia Valg af dirigenter Dirigentansvarlig Forretningsudvalget indstiller Andreas Frost Steenberg Andreas Frost Steenberg er valgt Dirigenter Forretningsudvalget indstiller Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen er valgt Valg af protokolførere Protokolføreransvarlig Forretningsudvalget indstiller Sofie Uhre Knattrup Sofie Uhre Knattrup er valgt Protokolførere Forretningsudvalget indstiller Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen er valgte Valg af stemmetællere Stemmetælleransvarlig Forretningsudvalget indstiller Jeppe Juul Jeppe Juul er valgt Side 8 af 116

9 Stemmetællere Forretningsudvalget indstiller Hold 1: Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal og Ronja Nielsen Hold 2: Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini og Tinne Knudsen Hold 3: Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Noelsen Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal, Ronja Nielsen, Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini, Tinne Knudsen, Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Nielsen er valgte Valg af redaktionsudvalg Redaktionsudvalgsansvarlig Emil Dyred er valgt Redaktionsudvalg Bastian Schrøder Larsen, Christina Bach Harboe, Ditte Søndergaard og Simon Dyhr er valgte Rettidig og retsmæssig indkaldelse Ifølge vedtægternes 5, stk. 3 skal landsmødet indkaldes med seks ugers varsel. Landsmødet blev indkaldt i en medlemsmail d. 10. september 2009, og efterfølgende i Det Frie Ord nr Med den skriftlige indkaldelse skal der følge en foreløbig dagsorden og et forventet deltagergebyr. Det var også tilfældet. Landsmødet er lovligt indkaldt Godkendelse af dagsorden Foreslået af Forretningsudvalget. Fredag den 23. oktober Introduktion til Landsmødet for førstegangslandsmødedeltagere v. Tidligere formand Andreas Frost Steenberg Indkvartering og bespisning Side 9 af 116

10 20.00 Åbning af Landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Officiel åbning af Landsmødet ved Manu Sareen Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere Mundtlig beretning v/ Landsformand Emil Dyred Mundtlig beretning v/ Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Mundtlig beretning v/ Sekretariatsleder Marie Helmstedt Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter Hygge og fest Lørdag den 24. oktober Vækning og morgenmad Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner Fremlæggelse af årsregnskab for 2008 v/ Landskasserer Bjarke Vium Søndergaard Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for foreningsåret Fremlæggelse af vejledende budget for 2010, vedtagelse af vejledende budget for 2010 og fastsættelse af kontingent for 2010 samt vejledende kontingent for 2011, og valg af revisionsselskab Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Politisk debat med Margrethe Vestager Søndag den 25. oktober Morgenmad Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Side 10 af 116

11 15.00 Eventuelt Afslutning af Landsmødet v/ Ny landsformand Dagsordenen er godkendt Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2008 Ændringsforslag til forretningsorden: A Stillet af: dirigenterne Under punkt 7 efter Skønner dirigenter det nødvendigt tilføjes Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Ændringen er vedtaget B Stillet af: dirigenterne Under punkt 10 Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne ændres maksimalt 1 min til max 45 sekunders varighed. Ændringen er vedtaget C Ændring af procedure for at få ordet til procedure Stillet af: Lise Lotte Skjoldan Ændringen er faldet Forretningsordenen med ændringer er vedtaget Deadlines: Side 11 af 116

12 Vedtægterne: Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag til kl. 22 fredag Principprogram: ikke vidtgående til ændringsforslag til ændringsforslag kl Interne resolutioner: indtil fredag Ikke vidtgående ændringsforslag til interne resolutioner lørdag 8.30 Holdningsprogram: ændringsforslag til Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag lørdag kl. 11 Velfærd + IT-program: ændringsforslag frem til fredag Eksterne resolutioner: fredag kl Ikke vidtgående ændringsforslag til lørdag Arbejdsprogram + Temaudvalg: lørdag kl Ændringsforslag til ændringsforslag frem til 9.30 lørdag Endelig forretningsorden 1. DE LANDSMØDEANSVARLIGE Landsmødet åbnes af de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med barsheriffen priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af fem dirigenter, herunder en dirigentansvarlig. 2. DIRIGENTER Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed og leder valget af: 1) seks protokolførere, herunder en protokolansvarlig. 2a) fem stemmetællere, herunder en ansvarlig for stemmetællerne. 2b) ti stemmetællere til at assisterer ved puljevalg. 3) fem medlemmer af et redaktionsudvalg, herunder en ansvarlig for redaktionsudvalget. Herefter indstiller de til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Side 12 af 116

13 Ethvert spørgsmål om procedurer afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 (18). Forretningsudvalget afgør på det sidste møde inden landsmødet om andre end organisatoriske dagsordenspunkter skal være lukkede. 4. BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg, for at svare på et personligt rettet spørgsmål, eller hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 5. AFSTEMNINGER Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 (12). Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 (13). Undtaget er beslutning om tildeling eller fratagelse af æresmedlemsskab, jf. vedtægternes 2 (5), og ændringer af vedtægterne, principprogrammet eller denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej, ved afstemning. Der stemmes kun om de mundtlige beretninger. Personvalg er skriftlige såfremt det påkræves af vedtægterne 5 (16), eller en landsmødedeltager begærer dette. Øvrige afstemninger er ikke skriftlige medmindre en landsmødedeltager begærer dette. 6. BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af 1½ minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. Side 13 af 116

14 7. PERSONVALG Ethvert medlem af Radikal Ungdom kan kandidere til enhver post. Dette kan også gøres ved at en anden opstiller vedkommende, og vedkommendes kandidatur er bekræftet skriftligt til dirigenterne. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg af landsformand kan hver kandidat motivere i op til 5 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af næstformand kan hver kandidat motivere i op til 3 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af landskasserer og forretningsudvalgsmedlemmer kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af formand for Hovedbestyrelsen og næstformand for Hovedbestyrelsen samt ved valg af ordførere kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af medlemmer til de til ordførerne tilknyttede politiske udvalg kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Ved valg af kritiske revisorer samt revisorsuppleanter kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Skønner dirigenterne at der er tilstrækkelig tid kan der åbnes op for spørgsmål og/eller bevilges tid til længere spørgsmål eller svar. Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Dirigenterne afgør ved lodtrækning rækkefølgen af kandidaternes taler. 8. AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG Personvalg er skriftlige, såfremt det påkræves af vedtægternes 5 (16). Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, foretages valg jf. vedtægternes 5 (14). Ved valg til poster med flere repræsentanter foretages puljevalg jf. vedtægternes 5 (15). Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat, samt hvis der er skrevet andet der ikke har med valget at gøre. Side 14 af 116

15 9. DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til behandling. Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning, skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Landsmødet kan efter indstilling fra dirigenterne beslutte at dispensere for deadlines til mindre vidtgående ændringsforslag eller opstille nye deadlines for samme. Mindre vidtgående ændringsforslag må ikke ændre ved målet eller meningen med det oprindelige forslag. Der kan jf. vedtægternes 18 (1-3) ikke stilles ændringsforslag til vedtægterne på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Der kan jf. vedtægternes 5 (1) ikke stilles ændringsforslag til principprogrammet på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Forslag og ændringsforslag til holdningsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 11:00. Forslag og ændringsforslag til arbejdsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 9:30. Det samme gælder forslag om oprettelse og emne for temaudvalg, der skal stilles som et ændringsforslag til arbejdsprogrammet. Forslag og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 8:30. Forslag og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 11: BEHANDLING AF FORSLAG Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne motivere i op til 1½ minutter, derefter er der mulighed for kommentarer af maksimalt 45 sekunder varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden, b) at talelisten lukkes efter næstfølgende indlæg, Side 15 af 116

16 c) at forslaget sendes til behandling i redaktionsudvalget, d) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis et forslag er sendt i redaktionsudvalget har redaktionsudvalget mulighed for, a) at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter eller b) at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelsestidspunkt. Er et forslag af ren redaktionel karakter kan dirigenterne, hvis forslagsstillerne er enige heri, beslutte af det rettes i forslaget uden yderligere behandling. Forslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 11. MØDELOKALET Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er ikke tilladt inden døre. Alle deltagere hjælper efter mødets afslutning hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. ALKOHOLPOLITIK Ved Radikal Ungdoms landsmøde er det tilladt at nyde alkohol i forsvarligt omfang. Det vil sige, at det ikke er tilladt at drikke sig fra sans og samling. Der vil til landsmødet være mindst 3 ædruvagter pr. dag, som skal hjælpe med at imødegå uheldige situationer - derfor skal påbud fra ædruvagterne efterkommes med det samme. Ædruvagterne er der for vores alle sikkerhed og velvære. En deltagers alkoholindtag må aldrig betyde at en deltager ikke kan deltage aktivt i programmet. Det forventes af alle, at de kan leve op til dette. Kan man ikke leve op til dette, kan man miste retten til rejserefusion. 13. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemning. Forretningsordenen med ændringer er godkendt Side 16 af 116

17 Tale v/ Anders Vistisen Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt Føres ikke til protokol Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Debatten føres ikke til protokol Landsformandens beretning er taget til efterretning Hovedbestyrelsesformandens beretning er taget til efterretning Sekretariatslederens beretning er taget til efterretning Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter A Afskaffelse af støttemedlemskab Stillet af Emil Dyred, Marie Helmstedt, Mette Nord, Simon Dyhr, Toke Helmø, Krister Astor, Bjarke Søndergaard, Luis Andersen, Jeppe Holt, Bastian Larsen og Christina Bach Harboe 3 slettes 3. Støttemedlemsskab (1) Støttemedlem kan enhver være, som anerkender foreningens vedtægter som er fyldt 30 år og som ikke tilslutter sig andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre (2) Medlemmer overgår til støttemedlemmer når de er fyldt 30 år. Side 17 af 116

18 (3) Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Støttemedlemskabet ophører tillige, hvis et støttemedlem ikke har bekræftet støttekontingentindbetaling i det senest afsluttede regnskabsår (4) Hovedbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal suspendere et støttemedlem af Radikal Ungdom. Dette kan kun ske såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. Beslutningen om eksklusion af et suspenderet medlem træffes af landsmødet med to tredjedeles flertal. (5) Hovedbestyrelsen ekskluderer støttemedlemmer, som er medlem af andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre, efter at Forretningsudvalget har suspenderet vedkommende. Motivation På sidste landsmøde blev støttemedlemsskabsparagraffen indført for at understrege, at Radikal Ungdom var en ungdomsforening for folk under 30 og i håb om at ældre medlemmer ville være villige til at give os et større bidrag. Kontingentet for støttemedlemmer blev af Landsmødet fastsat til 300 kr. Antagelsen har vist sig at være forkert, og Radikal Ungdom har pr d. 29. september 27 støttemedlemmer mod 123 medlemmer over 30 på samme tidspunkt sidste år. 15 af disse er over 60. Det betyder, at vi risikerer at miste op mod 70 procent af vores medlemmer over 30 inden dettes års udgang. Dette sandsynliggøres af, at sekretariatet har modtaget en del henvendelser fra folk over 30, der ikke længere ønsker at være medlem af Radikal Ungdom med direkte henvisning til deres placering i støttemedlemsskabskategorien. Derfor ønsker vi at afskaffe støttemedlemsskabet for på sigt at kunne genopbygge en stor gruppe af ældre medlemmer, der yder moralsk og økonomisk støtte til Radikal Ungdom. Ændringsforslaget er vedtaget B Ny stemmeprocedure ved puljevalg Stillet af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget 6. Landsmødet (15) Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på samtlige opstillede kandidater prioriteret i den rækkefølge, man ønsker dem valgt. De kandidater, der opnår det laveste samlede pointtal er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke Side 18 af 116

19 kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Ændres til Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på det antal kandidater der er pladser til. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Motivation Den nuværende form for puljevalg har en række indbyggede ulemper. Dens fordel er at den giver en tydelig rækkefølge på kandidaterne, hvilket ikke er brugbart eller relevant da vi i Radikal Ungdom ikke benytter denne. Rækkefølgen vil kun være relevant såfremt vi fx benyttede suppleanter. Ulemperne er bl.a. at den giver et større incitament til ikke at stemme på de kandidater man helst ser valgt, men i stedet stemme taktisk. Dette giver de erfarne medlemmer en urimelig fordel. En anden ulempe ved det nuværende system er at det for nye medlemmer er svært at finde ud af, hvilket betyder unødvendigt mange ugyldige stemmer. En tredje ulempe ved det nuværende system er at den tager meget lang tid at tælle op, da der er lige så mange pointmuligheder som kandidater og stemmetællerne skal sikre det går op. Med den nye metode imødegås disse ulemper. Metoden er simpel både for den der afgiver stemmen og dem der tæller stemmerne op. Fordelen ved at stemme taktisk er langt mindre. Ændringsforslaget er vedtaget C Redaktør Stillet af Hovedbestyrelsen 8. Hovedbestyrelsen (3) f) Redaktør for medlemsbladet og redaktør for hjemmesiden Ændres til f) Skrivende redaktør og redaktør for hjemmesiden Side 19 af 116

20 10. Organisatoriske Udvalg (4) Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, redaktøren for medlemsbladet og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. Ændres til Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, den skrivende redaktør og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. 14. Medlemsblad og hjemmeside (1) Hovedbestyrelsen vælger en redaktør for foreningens medlemsblad og en redaktør for foreningens hjemmeside. Redaktørerne er ansvarshavende for mediers indhold. (2) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for medlemsbladet og hjemmesiden og har det overordnede ansvar for medlemsbladet og hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (3) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Ændres til 14. Redaktørerne (1) Hovedbestyrelsen vælger en skrivende redaktør og en redaktør for foreningens hjemmeside. (2) Den skrivende redaktør er ansvarlig for i samarbejde med Sekretariatet og Forretningsudvalget at udgive nyhedsbreve som sendes ud til foreningens medlemmer. (3) Redaktøren for foreningens hjemmeside er ansvarlig for dennes indhold. (4) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for hjemmesiden og har det overordnede ansvar for hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (5) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Motivation Foreningens medlemsblad, Det Frie Ord, som udkommer 4 gange årligt er ikke effektivt nok til at aktivere de passive medlemmer. Den langsomme udgivelse, som er tilfældet ved at lave et helt blad gør at det ikke er aktuelt nok til, at være til gavn for de aktive medlemmer. Derfor skal medlemsbladet, Det Frie Ord, erstattes at skriftlige nyhedsbreve som sendes ud til medlemmerne og kommer til at fokusere på, Hvad får du ud af dit medlemskab? samt Hvordan bliver du aktiv?. Nyhedsbrevene skal derfor indeholde hvad Side 20 af 116

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Velkommen til Landsmøde 2011

Velkommen til Landsmøde 2011 1 Velkommen til Landsmøde 2011 Kære Landsmødedeltager, Landsmødemappen er tegn på, at der nu kun er ganske kort tid til, at Landsmødet for alvor begynder. I år en ganske særlig weekend fordi Radikal Ungdom

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Velkommen til Landsmøde 2010

Velkommen til Landsmøde 2010 1 Velkommen til Landsmøde 2010 Kære Landsmødedeltager, Landsmødemappen er tegn på, at der nu kun er ganske kort tid til, at Landsmødet for alvor begynder. Vi har planlagt en weekend med masser af politik,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Landsmødet starter for førstegangsdeltagere kl. 17.00, og for alle andre kl. 18.30.

Landsmødet starter for førstegangsdeltagere kl. 17.00, og for alle andre kl. 18.30. Velkommen til Landsmøde 2009 Kære Landsmødedeltager Du sidder nu med landsmødemappen i hånden, og der er nu kun kort tid til Radikal Ungdoms Landsmøde løber af stablen. Vi glæder os rigtig meget til at

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere