Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009"

Transkript

1 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN OKTOBER 2009 Side 1 af 116

2 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet 8 Formalia 8 Valg af dirigenter 8 Dirigentansvarlig 8 Dirigenter 8 Protokolføreransvarlig 8 Stemmetælleransvarlig 8 Stemmetællere 9 Redaktionsudvalgsansvarlig 9 Redaktionsudvalg 9 Rettidig og retsmæssig indkaldelse 9 Godkendelse af dagsorden 9 Forslag til forretningsorden for Landsmødet Ændringsforslag til forretningsorden: 11 Endelig forretningsorden DE LANDSMØDEANSVARLIGE DIRIGENTER MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN AFSTEMNINGER BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE PERSONVALG AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG BEHANDLING AF FORSLAG MØDELOKALET ALKOHOLPOLITIK ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN 16 Tale v/ Anders Vistisen 17 Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred 17 Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr 17 Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt 17 Debat om mundtlige og skriftlige beretninger 17 Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter 17 A Afskaffelse af støttemedlemskab 17 Motivation 18 Side 2 af 116

3 B Ny stemmeprocedure ved puljevalg 18 Motivation 19 C Redaktør 19 Motivation 20 Ændringsforslag til C Redaktør 21 Motivation 22 D Hovedbestyrelsens mødeantal 22 Motivation 22 E Udvalg og arbejdsgrupper som ansvarlige for eksterne samarbejder 23 Motivation 23 F Fremlæggelse af strategi fra udvalg og arbejdsgrupper 24 Motivation 24 G Fem medlemmer af Arrangementsudvalget 24 Motivation 25 H Formandskabets forhold til Det Radikale Venstre 25 Endelige vedtægter for Radikal Ungdom af Foreningens navn og formål Medlemskab Lokalforeninger Foreningens instrumenter Landsmødet Ekstraordinært landsmøde Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Organisatoriske Udvalg Politiske Udvalg Temaudvalg Landsformandens og næstformanden for landsforeningens forhold til Det Radikale Venstre Hjemmeside Nationale og internationale organisationer og råd Regnskab Forpligtelser Vedtægter Opløsning Ikrafttræden 37 Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner 37 A - Intern resolution om kildekritik 37 B Rejserefusion til introkurserne 38 C Honorar til landsformanden 38 D Trykt nyhedsbrev (13, 14) 38 Side 3 af 116

4 Motivation 39 E Hensyn til kødædere 39 Fremlæggelse af årsregnskab for Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet 39 Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for Endeligt arbejdsprogram for Radikal Ungdom Strategiske mål 40 Intern kommunikation 41 Internationale aktiviteter 45 Radikale Venstre 47 Kommunal- og regionsvalg 48 Fremlæggelse af vejledende budget for Kontonr. 48 Kontonavn 48 Budget Budget Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling for 2010 samt vejledende kontingent for Valg af revisionsselskab 53 Behandling af principprogram 53 Endeligt principprogram for Radikal Ungdom af Det moderne udgangspunkt 53 Mennesket 54 Samfundet 54 Demokratiet 56 Behandling af program: Fremtidig vækst og velfærd Indledning 57 DEL 1 57 Skattepolitik 57 Skattelettelser 58 Finansiering 59 DEL 2 60 Det danske arbejdsmarked 60 Erhvervs- og konkurrencepolitik 63 Forskning og udvikling 64 Uddannelse 66 Behandling af IT-politisk program 72 Digital forvaltning 72 Det digitale retssamfund 73 Side 4 af 116

5 Intellektuelle rettigheder 73 Behandling af holdningsprogram 75 Endeligt holdningsprogram for Radikal Ungdom af Individet i det moderne samfund 75 A) Lige muligheder og rettigheder 75 B) Ret 76 C) Et moderne demokrati 76 Velfærd og vækst 77 D) Til gavn for de svageste 77 E) Integration og asyl 78 F) Et socialliberalt arbejdsmarked 78 G) En moderne offentlig sektor 79 H) Grønne forbindelser 80 I) Sundhed, sind og samfund 80 Kultur og uddannelse 81 J) Uddannelsessystemet 81 K) Kultur og medier 82 Det samarbejdende Europa 83 L) Et helt Europa 83 M) Den Europæiske Unions demokrati 83 N) Europæiske prioriteringer 84 Det globale fællesskab 84 O) International ansvarlighed 85 P) En mere lige verden 85 Q) Udviklingspolitik 86 R) Forsvar, sikkerhed og konfliktløsning 86 Behandling af eksterne resolutioner 87 A Målet er stadig at vælte VKO-flertallet 87 B Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B1 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B2 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 C Mindre erhvervsstøtte, mere økonomisk integration i EU! 88 D Den private straffeattest bør afskaffes 89 Motivation 90 E Energieffektive bygninger bør ikke brandbeskattes 90 Motivation 90 F Fælles forældremyndighed 90 Side 5 af 116

6 G Flyt Folketinget! 91 Motivation 91 H De 10 små cyklister skal bære cykelhjelm 91 Motivation 92 I Kommerciel sælfangst skal forbydes 92 L Det offentlige skal tage naturvidenskaben alvorligt 92 Motivation 92 K Digitalisering af de europæiske biblioteker 92 Motivation 93 L Danmark skal tilbage i det udviklingspolitiske førersæde 93 Motivation 95 M Det skal være nemmere at adoptere 95 N Åbenhed om partistøtte 96 Motivation 97 O Den Lokale Heldagsskole en generel omlægning af måden at gøre skole på 97 Motivation 98 P Invester i psykiatrien 99 Motivation 100 Q Krigsminister i stedet for Forsvarsminister 100 Motivation 100 R Ægteskabslovgivningen skal være kønsneutral 101 Motivation 101 S Højere energiafgifter for service-sektoren 101 Motivation 101 T Radikal Ungdom ønsker gennemsigtighed i økonomiske lovforslag 102 Motivation 102 U Mere støtte til vedvarende energi i boliger 102 V Liberalisering af de danske sandkasser 103 Motivation 103 X Øget brug af prøveløsladelse 103 Motivation 103 Z Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en 103 Motivation 104 Æ Fred fladlusen 105 Politisk debat med Margrethe Vestager 105 Side 6 af 116

7 Personvalg 105 Landsformand 105 Landsnæstformand 106 Landskasserer 106 Forretningsudvalget 107 Formand for Hovedbestyrelsen 107 Næstformand for Hovedbestyrelsen 107 Ordfører for internationale forhold 108 Ordfører for europæiske forhold 108 Ordfører for kultur, ret og etik 108 Ordfører for økonomi- og erhverv 109 Ordfører for social- og sundhed 109 Ordfører for miljø og trafik 109 Ordfører for uddannelse 109 Ordfører for integration medlemmer af internationalt udvalg medlemmer af europaudvalget medlemmer af udvalget for kultur, ret og etik medlemmer af udvalget for erhverv og økonomi medlemmer af udvalget for social og sundhed medlemmer af udvalget for miljø og trafik medlemmer af udvalget for uddannelse medlemmer af udvalget for integration 114 To kritiske revisorer kritiske revisorsuppleanter 115 Eventuelt 115 Side 7 af 116

8 LANDSMØDEPROTOKOL Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Føres ikke til protokol Officiel åbning af landsmødet Føres ikke til protokol Formalia Valg af dirigenter Dirigentansvarlig Forretningsudvalget indstiller Andreas Frost Steenberg Andreas Frost Steenberg er valgt Dirigenter Forretningsudvalget indstiller Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen er valgt Valg af protokolførere Protokolføreransvarlig Forretningsudvalget indstiller Sofie Uhre Knattrup Sofie Uhre Knattrup er valgt Protokolførere Forretningsudvalget indstiller Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen er valgte Valg af stemmetællere Stemmetælleransvarlig Forretningsudvalget indstiller Jeppe Juul Jeppe Juul er valgt Side 8 af 116

9 Stemmetællere Forretningsudvalget indstiller Hold 1: Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal og Ronja Nielsen Hold 2: Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini og Tinne Knudsen Hold 3: Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Noelsen Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal, Ronja Nielsen, Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini, Tinne Knudsen, Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Nielsen er valgte Valg af redaktionsudvalg Redaktionsudvalgsansvarlig Emil Dyred er valgt Redaktionsudvalg Bastian Schrøder Larsen, Christina Bach Harboe, Ditte Søndergaard og Simon Dyhr er valgte Rettidig og retsmæssig indkaldelse Ifølge vedtægternes 5, stk. 3 skal landsmødet indkaldes med seks ugers varsel. Landsmødet blev indkaldt i en medlemsmail d. 10. september 2009, og efterfølgende i Det Frie Ord nr Med den skriftlige indkaldelse skal der følge en foreløbig dagsorden og et forventet deltagergebyr. Det var også tilfældet. Landsmødet er lovligt indkaldt Godkendelse af dagsorden Foreslået af Forretningsudvalget. Fredag den 23. oktober Introduktion til Landsmødet for førstegangslandsmødedeltagere v. Tidligere formand Andreas Frost Steenberg Indkvartering og bespisning Side 9 af 116

10 20.00 Åbning af Landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Officiel åbning af Landsmødet ved Manu Sareen Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere Mundtlig beretning v/ Landsformand Emil Dyred Mundtlig beretning v/ Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Mundtlig beretning v/ Sekretariatsleder Marie Helmstedt Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter Hygge og fest Lørdag den 24. oktober Vækning og morgenmad Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner Fremlæggelse af årsregnskab for 2008 v/ Landskasserer Bjarke Vium Søndergaard Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for foreningsåret Fremlæggelse af vejledende budget for 2010, vedtagelse af vejledende budget for 2010 og fastsættelse af kontingent for 2010 samt vejledende kontingent for 2011, og valg af revisionsselskab Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Politisk debat med Margrethe Vestager Søndag den 25. oktober Morgenmad Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Side 10 af 116

11 15.00 Eventuelt Afslutning af Landsmødet v/ Ny landsformand Dagsordenen er godkendt Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2008 Ændringsforslag til forretningsorden: A Stillet af: dirigenterne Under punkt 7 efter Skønner dirigenter det nødvendigt tilføjes Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Ændringen er vedtaget B Stillet af: dirigenterne Under punkt 10 Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne ændres maksimalt 1 min til max 45 sekunders varighed. Ændringen er vedtaget C Ændring af procedure for at få ordet til procedure Stillet af: Lise Lotte Skjoldan Ændringen er faldet Forretningsordenen med ændringer er vedtaget Deadlines: Side 11 af 116

12 Vedtægterne: Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag til kl. 22 fredag Principprogram: ikke vidtgående til ændringsforslag til ændringsforslag kl Interne resolutioner: indtil fredag Ikke vidtgående ændringsforslag til interne resolutioner lørdag 8.30 Holdningsprogram: ændringsforslag til Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag lørdag kl. 11 Velfærd + IT-program: ændringsforslag frem til fredag Eksterne resolutioner: fredag kl Ikke vidtgående ændringsforslag til lørdag Arbejdsprogram + Temaudvalg: lørdag kl Ændringsforslag til ændringsforslag frem til 9.30 lørdag Endelig forretningsorden 1. DE LANDSMØDEANSVARLIGE Landsmødet åbnes af de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med barsheriffen priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af fem dirigenter, herunder en dirigentansvarlig. 2. DIRIGENTER Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed og leder valget af: 1) seks protokolførere, herunder en protokolansvarlig. 2a) fem stemmetællere, herunder en ansvarlig for stemmetællerne. 2b) ti stemmetællere til at assisterer ved puljevalg. 3) fem medlemmer af et redaktionsudvalg, herunder en ansvarlig for redaktionsudvalget. Herefter indstiller de til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Side 12 af 116

13 Ethvert spørgsmål om procedurer afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 (18). Forretningsudvalget afgør på det sidste møde inden landsmødet om andre end organisatoriske dagsordenspunkter skal være lukkede. 4. BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg, for at svare på et personligt rettet spørgsmål, eller hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 5. AFSTEMNINGER Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 (12). Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 (13). Undtaget er beslutning om tildeling eller fratagelse af æresmedlemsskab, jf. vedtægternes 2 (5), og ændringer af vedtægterne, principprogrammet eller denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej, ved afstemning. Der stemmes kun om de mundtlige beretninger. Personvalg er skriftlige såfremt det påkræves af vedtægterne 5 (16), eller en landsmødedeltager begærer dette. Øvrige afstemninger er ikke skriftlige medmindre en landsmødedeltager begærer dette. 6. BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af 1½ minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. Side 13 af 116

14 7. PERSONVALG Ethvert medlem af Radikal Ungdom kan kandidere til enhver post. Dette kan også gøres ved at en anden opstiller vedkommende, og vedkommendes kandidatur er bekræftet skriftligt til dirigenterne. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg af landsformand kan hver kandidat motivere i op til 5 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af næstformand kan hver kandidat motivere i op til 3 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af landskasserer og forretningsudvalgsmedlemmer kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af formand for Hovedbestyrelsen og næstformand for Hovedbestyrelsen samt ved valg af ordførere kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af medlemmer til de til ordførerne tilknyttede politiske udvalg kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Ved valg af kritiske revisorer samt revisorsuppleanter kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Skønner dirigenterne at der er tilstrækkelig tid kan der åbnes op for spørgsmål og/eller bevilges tid til længere spørgsmål eller svar. Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Dirigenterne afgør ved lodtrækning rækkefølgen af kandidaternes taler. 8. AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG Personvalg er skriftlige, såfremt det påkræves af vedtægternes 5 (16). Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, foretages valg jf. vedtægternes 5 (14). Ved valg til poster med flere repræsentanter foretages puljevalg jf. vedtægternes 5 (15). Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat, samt hvis der er skrevet andet der ikke har med valget at gøre. Side 14 af 116

15 9. DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til behandling. Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning, skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Landsmødet kan efter indstilling fra dirigenterne beslutte at dispensere for deadlines til mindre vidtgående ændringsforslag eller opstille nye deadlines for samme. Mindre vidtgående ændringsforslag må ikke ændre ved målet eller meningen med det oprindelige forslag. Der kan jf. vedtægternes 18 (1-3) ikke stilles ændringsforslag til vedtægterne på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Der kan jf. vedtægternes 5 (1) ikke stilles ændringsforslag til principprogrammet på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Forslag og ændringsforslag til holdningsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 11:00. Forslag og ændringsforslag til arbejdsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 9:30. Det samme gælder forslag om oprettelse og emne for temaudvalg, der skal stilles som et ændringsforslag til arbejdsprogrammet. Forslag og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 8:30. Forslag og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 11: BEHANDLING AF FORSLAG Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne motivere i op til 1½ minutter, derefter er der mulighed for kommentarer af maksimalt 45 sekunder varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden, b) at talelisten lukkes efter næstfølgende indlæg, Side 15 af 116

16 c) at forslaget sendes til behandling i redaktionsudvalget, d) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis et forslag er sendt i redaktionsudvalget har redaktionsudvalget mulighed for, a) at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter eller b) at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelsestidspunkt. Er et forslag af ren redaktionel karakter kan dirigenterne, hvis forslagsstillerne er enige heri, beslutte af det rettes i forslaget uden yderligere behandling. Forslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 11. MØDELOKALET Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er ikke tilladt inden døre. Alle deltagere hjælper efter mødets afslutning hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. ALKOHOLPOLITIK Ved Radikal Ungdoms landsmøde er det tilladt at nyde alkohol i forsvarligt omfang. Det vil sige, at det ikke er tilladt at drikke sig fra sans og samling. Der vil til landsmødet være mindst 3 ædruvagter pr. dag, som skal hjælpe med at imødegå uheldige situationer - derfor skal påbud fra ædruvagterne efterkommes med det samme. Ædruvagterne er der for vores alle sikkerhed og velvære. En deltagers alkoholindtag må aldrig betyde at en deltager ikke kan deltage aktivt i programmet. Det forventes af alle, at de kan leve op til dette. Kan man ikke leve op til dette, kan man miste retten til rejserefusion. 13. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemning. Forretningsordenen med ændringer er godkendt Side 16 af 116

17 Tale v/ Anders Vistisen Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt Føres ikke til protokol Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Debatten føres ikke til protokol Landsformandens beretning er taget til efterretning Hovedbestyrelsesformandens beretning er taget til efterretning Sekretariatslederens beretning er taget til efterretning Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter A Afskaffelse af støttemedlemskab Stillet af Emil Dyred, Marie Helmstedt, Mette Nord, Simon Dyhr, Toke Helmø, Krister Astor, Bjarke Søndergaard, Luis Andersen, Jeppe Holt, Bastian Larsen og Christina Bach Harboe 3 slettes 3. Støttemedlemsskab (1) Støttemedlem kan enhver være, som anerkender foreningens vedtægter som er fyldt 30 år og som ikke tilslutter sig andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre (2) Medlemmer overgår til støttemedlemmer når de er fyldt 30 år. Side 17 af 116

18 (3) Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Støttemedlemskabet ophører tillige, hvis et støttemedlem ikke har bekræftet støttekontingentindbetaling i det senest afsluttede regnskabsår (4) Hovedbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal suspendere et støttemedlem af Radikal Ungdom. Dette kan kun ske såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. Beslutningen om eksklusion af et suspenderet medlem træffes af landsmødet med to tredjedeles flertal. (5) Hovedbestyrelsen ekskluderer støttemedlemmer, som er medlem af andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre, efter at Forretningsudvalget har suspenderet vedkommende. Motivation På sidste landsmøde blev støttemedlemsskabsparagraffen indført for at understrege, at Radikal Ungdom var en ungdomsforening for folk under 30 og i håb om at ældre medlemmer ville være villige til at give os et større bidrag. Kontingentet for støttemedlemmer blev af Landsmødet fastsat til 300 kr. Antagelsen har vist sig at være forkert, og Radikal Ungdom har pr d. 29. september 27 støttemedlemmer mod 123 medlemmer over 30 på samme tidspunkt sidste år. 15 af disse er over 60. Det betyder, at vi risikerer at miste op mod 70 procent af vores medlemmer over 30 inden dettes års udgang. Dette sandsynliggøres af, at sekretariatet har modtaget en del henvendelser fra folk over 30, der ikke længere ønsker at være medlem af Radikal Ungdom med direkte henvisning til deres placering i støttemedlemsskabskategorien. Derfor ønsker vi at afskaffe støttemedlemsskabet for på sigt at kunne genopbygge en stor gruppe af ældre medlemmer, der yder moralsk og økonomisk støtte til Radikal Ungdom. Ændringsforslaget er vedtaget B Ny stemmeprocedure ved puljevalg Stillet af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget 6. Landsmødet (15) Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på samtlige opstillede kandidater prioriteret i den rækkefølge, man ønsker dem valgt. De kandidater, der opnår det laveste samlede pointtal er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke Side 18 af 116

19 kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Ændres til Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på det antal kandidater der er pladser til. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Motivation Den nuværende form for puljevalg har en række indbyggede ulemper. Dens fordel er at den giver en tydelig rækkefølge på kandidaterne, hvilket ikke er brugbart eller relevant da vi i Radikal Ungdom ikke benytter denne. Rækkefølgen vil kun være relevant såfremt vi fx benyttede suppleanter. Ulemperne er bl.a. at den giver et større incitament til ikke at stemme på de kandidater man helst ser valgt, men i stedet stemme taktisk. Dette giver de erfarne medlemmer en urimelig fordel. En anden ulempe ved det nuværende system er at det for nye medlemmer er svært at finde ud af, hvilket betyder unødvendigt mange ugyldige stemmer. En tredje ulempe ved det nuværende system er at den tager meget lang tid at tælle op, da der er lige så mange pointmuligheder som kandidater og stemmetællerne skal sikre det går op. Med den nye metode imødegås disse ulemper. Metoden er simpel både for den der afgiver stemmen og dem der tæller stemmerne op. Fordelen ved at stemme taktisk er langt mindre. Ændringsforslaget er vedtaget C Redaktør Stillet af Hovedbestyrelsen 8. Hovedbestyrelsen (3) f) Redaktør for medlemsbladet og redaktør for hjemmesiden Ændres til f) Skrivende redaktør og redaktør for hjemmesiden Side 19 af 116

20 10. Organisatoriske Udvalg (4) Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, redaktøren for medlemsbladet og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. Ændres til Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, den skrivende redaktør og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. 14. Medlemsblad og hjemmeside (1) Hovedbestyrelsen vælger en redaktør for foreningens medlemsblad og en redaktør for foreningens hjemmeside. Redaktørerne er ansvarshavende for mediers indhold. (2) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for medlemsbladet og hjemmesiden og har det overordnede ansvar for medlemsbladet og hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (3) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Ændres til 14. Redaktørerne (1) Hovedbestyrelsen vælger en skrivende redaktør og en redaktør for foreningens hjemmeside. (2) Den skrivende redaktør er ansvarlig for i samarbejde med Sekretariatet og Forretningsudvalget at udgive nyhedsbreve som sendes ud til foreningens medlemmer. (3) Redaktøren for foreningens hjemmeside er ansvarlig for dennes indhold. (4) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for hjemmesiden og har det overordnede ansvar for hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (5) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Motivation Foreningens medlemsblad, Det Frie Ord, som udkommer 4 gange årligt er ikke effektivt nok til at aktivere de passive medlemmer. Den langsomme udgivelse, som er tilfældet ved at lave et helt blad gør at det ikke er aktuelt nok til, at være til gavn for de aktive medlemmer. Derfor skal medlemsbladet, Det Frie Ord, erstattes at skriftlige nyhedsbreve som sendes ud til medlemmerne og kommer til at fokusere på, Hvad får du ud af dit medlemskab? samt Hvordan bliver du aktiv?. Nyhedsbrevene skal derfor indeholde hvad Side 20 af 116

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2008 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 24.-26. OKTOBER 2008 Side 1 af 99 LANDSMØDEPROTOKOL Åbning af landsmødet ved landsmødeansvarlige Anne Elisabeth Kamstrup og Klaus

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004

Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Radikal Ungdoms Landsmøde 2004 Odense, Ejby Skole 29. - 31. oktober 2004 Åbning af Landsmødet ved de landsmødeansvarlige... 5 Officiel åbning af Landsmødet... 5 Valg af dirigenter, protokolførere, stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017.

Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. Vedtægter for Dansk Vegetarisk Forening Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2017. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark

Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark Vedtægter Vedtægter for Parkinsonforeningen i Danmark 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Parkinsonforeningen i Danmark. Foreningens binavn er Dansk Parkinsonforening. Stk. 2. Parkinsonforeningen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere