Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009"

Transkript

1 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN OKTOBER 2009 Side 1 af 116

2 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet 8 Formalia 8 Valg af dirigenter 8 Dirigentansvarlig 8 Dirigenter 8 Protokolføreransvarlig 8 Stemmetælleransvarlig 8 Stemmetællere 9 Redaktionsudvalgsansvarlig 9 Redaktionsudvalg 9 Rettidig og retsmæssig indkaldelse 9 Godkendelse af dagsorden 9 Forslag til forretningsorden for Landsmødet Ændringsforslag til forretningsorden: 11 Endelig forretningsorden DE LANDSMØDEANSVARLIGE DIRIGENTER MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN AFSTEMNINGER BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE PERSONVALG AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG BEHANDLING AF FORSLAG MØDELOKALET ALKOHOLPOLITIK ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN 16 Tale v/ Anders Vistisen 17 Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred 17 Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr 17 Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt 17 Debat om mundtlige og skriftlige beretninger 17 Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter 17 A Afskaffelse af støttemedlemskab 17 Motivation 18 Side 2 af 116

3 B Ny stemmeprocedure ved puljevalg 18 Motivation 19 C Redaktør 19 Motivation 20 Ændringsforslag til C Redaktør 21 Motivation 22 D Hovedbestyrelsens mødeantal 22 Motivation 22 E Udvalg og arbejdsgrupper som ansvarlige for eksterne samarbejder 23 Motivation 23 F Fremlæggelse af strategi fra udvalg og arbejdsgrupper 24 Motivation 24 G Fem medlemmer af Arrangementsudvalget 24 Motivation 25 H Formandskabets forhold til Det Radikale Venstre 25 Endelige vedtægter for Radikal Ungdom af Foreningens navn og formål Medlemskab Lokalforeninger Foreningens instrumenter Landsmødet Ekstraordinært landsmøde Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Organisatoriske Udvalg Politiske Udvalg Temaudvalg Landsformandens og næstformanden for landsforeningens forhold til Det Radikale Venstre Hjemmeside Nationale og internationale organisationer og råd Regnskab Forpligtelser Vedtægter Opløsning Ikrafttræden 37 Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner 37 A - Intern resolution om kildekritik 37 B Rejserefusion til introkurserne 38 C Honorar til landsformanden 38 D Trykt nyhedsbrev (13, 14) 38 Side 3 af 116

4 Motivation 39 E Hensyn til kødædere 39 Fremlæggelse af årsregnskab for Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet 39 Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for Endeligt arbejdsprogram for Radikal Ungdom Strategiske mål 40 Intern kommunikation 41 Internationale aktiviteter 45 Radikale Venstre 47 Kommunal- og regionsvalg 48 Fremlæggelse af vejledende budget for Kontonr. 48 Kontonavn 48 Budget Budget Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling for 2010 samt vejledende kontingent for Valg af revisionsselskab 53 Behandling af principprogram 53 Endeligt principprogram for Radikal Ungdom af Det moderne udgangspunkt 53 Mennesket 54 Samfundet 54 Demokratiet 56 Behandling af program: Fremtidig vækst og velfærd Indledning 57 DEL 1 57 Skattepolitik 57 Skattelettelser 58 Finansiering 59 DEL 2 60 Det danske arbejdsmarked 60 Erhvervs- og konkurrencepolitik 63 Forskning og udvikling 64 Uddannelse 66 Behandling af IT-politisk program 72 Digital forvaltning 72 Det digitale retssamfund 73 Side 4 af 116

5 Intellektuelle rettigheder 73 Behandling af holdningsprogram 75 Endeligt holdningsprogram for Radikal Ungdom af Individet i det moderne samfund 75 A) Lige muligheder og rettigheder 75 B) Ret 76 C) Et moderne demokrati 76 Velfærd og vækst 77 D) Til gavn for de svageste 77 E) Integration og asyl 78 F) Et socialliberalt arbejdsmarked 78 G) En moderne offentlig sektor 79 H) Grønne forbindelser 80 I) Sundhed, sind og samfund 80 Kultur og uddannelse 81 J) Uddannelsessystemet 81 K) Kultur og medier 82 Det samarbejdende Europa 83 L) Et helt Europa 83 M) Den Europæiske Unions demokrati 83 N) Europæiske prioriteringer 84 Det globale fællesskab 84 O) International ansvarlighed 85 P) En mere lige verden 85 Q) Udviklingspolitik 86 R) Forsvar, sikkerhed og konfliktløsning 86 Behandling af eksterne resolutioner 87 A Målet er stadig at vælte VKO-flertallet 87 B Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B1 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 B2 Lissabontraktaten skal ratificeres 88 C Mindre erhvervsstøtte, mere økonomisk integration i EU! 88 D Den private straffeattest bør afskaffes 89 Motivation 90 E Energieffektive bygninger bør ikke brandbeskattes 90 Motivation 90 F Fælles forældremyndighed 90 Side 5 af 116

6 G Flyt Folketinget! 91 Motivation 91 H De 10 små cyklister skal bære cykelhjelm 91 Motivation 92 I Kommerciel sælfangst skal forbydes 92 L Det offentlige skal tage naturvidenskaben alvorligt 92 Motivation 92 K Digitalisering af de europæiske biblioteker 92 Motivation 93 L Danmark skal tilbage i det udviklingspolitiske førersæde 93 Motivation 95 M Det skal være nemmere at adoptere 95 N Åbenhed om partistøtte 96 Motivation 97 O Den Lokale Heldagsskole en generel omlægning af måden at gøre skole på 97 Motivation 98 P Invester i psykiatrien 99 Motivation 100 Q Krigsminister i stedet for Forsvarsminister 100 Motivation 100 R Ægteskabslovgivningen skal være kønsneutral 101 Motivation 101 S Højere energiafgifter for service-sektoren 101 Motivation 101 T Radikal Ungdom ønsker gennemsigtighed i økonomiske lovforslag 102 Motivation 102 U Mere støtte til vedvarende energi i boliger 102 V Liberalisering af de danske sandkasser 103 Motivation 103 X Øget brug af prøveløsladelse 103 Motivation 103 Z Radikal Ungdom foreslår en differentiering af SU en 103 Motivation 104 Æ Fred fladlusen 105 Politisk debat med Margrethe Vestager 105 Side 6 af 116

7 Personvalg 105 Landsformand 105 Landsnæstformand 106 Landskasserer 106 Forretningsudvalget 107 Formand for Hovedbestyrelsen 107 Næstformand for Hovedbestyrelsen 107 Ordfører for internationale forhold 108 Ordfører for europæiske forhold 108 Ordfører for kultur, ret og etik 108 Ordfører for økonomi- og erhverv 109 Ordfører for social- og sundhed 109 Ordfører for miljø og trafik 109 Ordfører for uddannelse 109 Ordfører for integration medlemmer af internationalt udvalg medlemmer af europaudvalget medlemmer af udvalget for kultur, ret og etik medlemmer af udvalget for erhverv og økonomi medlemmer af udvalget for social og sundhed medlemmer af udvalget for miljø og trafik medlemmer af udvalget for uddannelse medlemmer af udvalget for integration 114 To kritiske revisorer kritiske revisorsuppleanter 115 Eventuelt 115 Side 7 af 116

8 LANDSMØDEPROTOKOL Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Føres ikke til protokol Officiel åbning af landsmødet Føres ikke til protokol Formalia Valg af dirigenter Dirigentansvarlig Forretningsudvalget indstiller Andreas Frost Steenberg Andreas Frost Steenberg er valgt Dirigenter Forretningsudvalget indstiller Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen Anna Allerslev, Mette Lykke, Rasmus Christensen og Vivian Heinola-Nielsen er valgt Valg af protokolførere Protokolføreransvarlig Forretningsudvalget indstiller Sofie Uhre Knattrup Sofie Uhre Knattrup er valgt Protokolførere Forretningsudvalget indstiller Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen Charlotte Trap, Ida Brems, Liv Holm Andersen Marie Schou og Trine Jensen er valgte Valg af stemmetællere Stemmetælleransvarlig Forretningsudvalget indstiller Jeppe Juul Jeppe Juul er valgt Side 8 af 116

9 Stemmetællere Forretningsudvalget indstiller Hold 1: Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal og Ronja Nielsen Hold 2: Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini og Tinne Knudsen Hold 3: Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Noelsen Amalie Brunsø, Henrik Morsing, Lærke Taidal, Ronja Nielsen, Flemming Larsen, Ina Dyggaard, Mathias Kryspin, Sebastian Hvid Jedzini, Tinne Knudsen, Christian Vrist Holm, Jonas Søgaard Juul, Jesper-Frank Clausson, Maria Bløndal Jensen og Signe Amalie Kragh Nielsen er valgte Valg af redaktionsudvalg Redaktionsudvalgsansvarlig Emil Dyred er valgt Redaktionsudvalg Bastian Schrøder Larsen, Christina Bach Harboe, Ditte Søndergaard og Simon Dyhr er valgte Rettidig og retsmæssig indkaldelse Ifølge vedtægternes 5, stk. 3 skal landsmødet indkaldes med seks ugers varsel. Landsmødet blev indkaldt i en medlemsmail d. 10. september 2009, og efterfølgende i Det Frie Ord nr Med den skriftlige indkaldelse skal der følge en foreløbig dagsorden og et forventet deltagergebyr. Det var også tilfældet. Landsmødet er lovligt indkaldt Godkendelse af dagsorden Foreslået af Forretningsudvalget. Fredag den 23. oktober Introduktion til Landsmødet for førstegangslandsmødedeltagere v. Tidligere formand Andreas Frost Steenberg Indkvartering og bespisning Side 9 af 116

10 20.00 Åbning af Landsmødet v/ de landsmødeansvarlige Officiel åbning af Landsmødet ved Manu Sareen Formalia: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden og forretningsorden, valg af protokolførere, redaktionsudvalg samt stemmetællere Mundtlig beretning v/ Landsformand Emil Dyred Mundtlig beretning v/ Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Mundtlig beretning v/ Sekretariatsleder Marie Helmstedt Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter Hygge og fest Lørdag den 24. oktober Vækning og morgenmad Fremlæggelse og behandling af forslag til interne resolutioner Fremlæggelse af årsregnskab for 2008 v/ Landskasserer Bjarke Vium Søndergaard Beretning fra de kritiske revisorer samt spørgsmål fra Landsmødet Fremlæggelse af perioderegnskab og forventet resultat for Behandling og vedtagelse af arbejdsprogram for foreningsåret Fremlæggelse af vejledende budget for 2010, vedtagelse af vejledende budget for 2010 og fastsættelse af kontingent for 2010 samt vejledende kontingent for 2011, og valg af revisionsselskab Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Fremlæggelse og behandling af ændringsforslag til principprogram, holdningsprogram og eksterne resolutioner Politisk debat med Margrethe Vestager Søndag den 25. oktober Morgenmad Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Personvalg og resolutionsbehandling Side 10 af 116

11 15.00 Eventuelt Afslutning af Landsmødet v/ Ny landsformand Dagsordenen er godkendt Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2008 Ændringsforslag til forretningsorden: A Stillet af: dirigenterne Under punkt 7 efter Skønner dirigenter det nødvendigt tilføjes Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Ændringen er vedtaget B Stillet af: dirigenterne Under punkt 10 Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne ændres maksimalt 1 min til max 45 sekunders varighed. Ændringen er vedtaget C Ændring af procedure for at få ordet til procedure Stillet af: Lise Lotte Skjoldan Ændringen er faldet Forretningsordenen med ændringer er vedtaget Deadlines: Side 11 af 116

12 Vedtægterne: Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag til kl. 22 fredag Principprogram: ikke vidtgående til ændringsforslag til ændringsforslag kl Interne resolutioner: indtil fredag Ikke vidtgående ændringsforslag til interne resolutioner lørdag 8.30 Holdningsprogram: ændringsforslag til Ikke vidtgående ændringsforslag til ændringsforslag lørdag kl. 11 Velfærd + IT-program: ændringsforslag frem til fredag Eksterne resolutioner: fredag kl Ikke vidtgående ændringsforslag til lørdag Arbejdsprogram + Temaudvalg: lørdag kl Ændringsforslag til ændringsforslag frem til 9.30 lørdag Endelig forretningsorden 1. DE LANDSMØDEANSVARLIGE Landsmødet åbnes af de landsmødeansvarlige. De landsmødeansvarlige er ansvarlige for de praktiske forhold vedrørende Landsmødets afvikling. De landsmødeansvarlige fastsætter i samarbejde med barsheriffen priserne i baren. De landsmødeansvarlige leder valget af fem dirigenter, herunder en dirigentansvarlig. 2. DIRIGENTER Dirigenterne konstaterer mødets lovlighed og leder valget af: 1) seks protokolførere, herunder en protokolansvarlig. 2a) fem stemmetællere, herunder en ansvarlig for stemmetællerne. 2b) ti stemmetællere til at assisterer ved puljevalg. 3) fem medlemmer af et redaktionsudvalg, herunder en ansvarlig for redaktionsudvalget. Herefter indstiller de til godkendelse af dagsorden og forretningsorden. Det påhviler dirigenterne at fremme debatten ved at sørge for den fornødne ro og orden i mødelokalet. Side 12 af 116

13 Ethvert spørgsmål om procedurer afgøres af Landsmødet efter indstilling fra dirigenterne. Hvis der stilles forslag om mistillidsvotum til dirigenterne, fratræder disse straks deres hverv, og den landsmødeansvarlige leder den følgende afstemning om mistillidsvotummet. Her gælder almindeligt flertal. 3. MØDETS ÅBNE OG LUKKEDE DELE Landsmødet vil altid være lukket ved forhandlinger om organisatoriske forhold, jf. vedtægternes 5 (18). Forretningsudvalget afgør på det sidste møde inden landsmødet om andre end organisatoriske dagsordenspunkter skal være lukkede. 4. BEHANDLING AF SAGER PÅ DAGSORDENEN Såfremt en deltager ønsker at komme på talerlisten til behandling af en sag på dagsordenen, markerer vedkommende overfor dirigenterne med sit stemmekort med talsiden vendt mod dirigenterne. En deltager kan få ordet for en kort bemærkning straks efter igangværende indlæg, for at svare på et personligt rettet spørgsmål, eller hvis vedkommende synes at være blevet misforstået af den aktuelle taler. For at få tildelt en kort bemærkning skal vedkommende markere overfor dirigenterne. En kort bemærkning kan højst være af trekvart minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. 5. AFSTEMNINGER Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, jf. vedtægternes 5 (12). Enhver afgørelse træffes ved almindeligt flertal, jf. vedtægternes 5 (13). Undtaget er beslutning om tildeling eller fratagelse af æresmedlemsskab, jf. vedtægternes 2 (5), og ændringer af vedtægterne, principprogrammet eller denne forretningsorden, som kræver 2/3-flertal. Beretninger tages til efterretning eller ej, ved afstemning. Der stemmes kun om de mundtlige beretninger. Personvalg er skriftlige såfremt det påkræves af vedtægterne 5 (16), eller en landsmødedeltager begærer dette. Øvrige afstemninger er ikke skriftlige medmindre en landsmødedeltager begærer dette. 6. BEHANDLING AF FORSLAG TIL PROCEDURE Behandling af forslag til procedure afbryder straks behandlingen af sager på dagsordenen. Afstemning om procedure går forud for afstemning om sager på dagsordenen. En deltager får straks ordet til procedure, hvis vedkommende overfor dirigenterne markerer dette ved at række en hånd i vejret med håndfladen vendt mod dirigenterne. Taletiden kan højst være af 1½ minuts varighed. Dog kan dirigenterne suspendere fra dette, hvis dirigenterne finder det nødvendigt. Side 13 af 116

14 7. PERSONVALG Ethvert medlem af Radikal Ungdom kan kandidere til enhver post. Dette kan også gøres ved at en anden opstiller vedkommende, og vedkommendes kandidatur er bekræftet skriftligt til dirigenterne. Opstilling af kandidater til diverse personvalg kan finde sted frem til de konkrete personvalgs afholdelse. Ved valg af landsformand kan hver kandidat motivere i op til 5 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af næstformand kan hver kandidat motivere i op til 3 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 45 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af landskasserer og forretningsudvalgsmedlemmer kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af formand for Hovedbestyrelsen og næstformand for Hovedbestyrelsen samt ved valg af ordførere kan hver kandidat motivere i op til 2 minutter. Efterfølgende vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål af maksimalt 30 sekunders varighed. Efter hver 3. spørger vil kandidaterne have mulighed for svar af 1 minuts varighed. Ved valg af medlemmer til de til ordførerne tilknyttede politiske udvalg kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Ved valg af kritiske revisorer samt revisorsuppleanter kan hver kandidat motivere i op til 1 minut. Efterfølgende vil der ikke være mulighed for spørgsmål. Skønner dirigenterne at der er tilstrækkelig tid kan der åbnes op for spørgsmål og/eller bevilges tid til længere spørgsmål eller svar. Skønner dirigenterne det nødvendigt kan motivation og spørgetid begrænses Dirigenterne afgør ved lodtrækning rækkefølgen af kandidaternes taler. 8. AFSTEMNINGSPROCEDURER VED PERSONVALG Personvalg er skriftlige, såfremt det påkræves af vedtægternes 5 (16). Ved valg til poster, der kun kræver én repræsentant, foretages valg jf. vedtægternes 5 (14). Ved valg til poster med flere repræsentanter foretages puljevalg jf. vedtægternes 5 (15). Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er stemt flere gange på én kandidat, samt hvis der er skrevet andet der ikke har med valget at gøre. Side 14 af 116

15 9. DEADLINES FOR FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG Enkeltpersoner kan fremsætte forslag til behandling. Alle forslag, der ønskes sat til behandling og afstemning, skal indleveres skriftligt til dirigenterne. Landsmødet kan efter indstilling fra dirigenterne beslutte at dispensere for deadlines til mindre vidtgående ændringsforslag eller opstille nye deadlines for samme. Mindre vidtgående ændringsforslag må ikke ændre ved målet eller meningen med det oprindelige forslag. Der kan jf. vedtægternes 18 (1-3) ikke stilles ændringsforslag til vedtægterne på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Der kan jf. vedtægternes 5 (1) ikke stilles ændringsforslag til principprogrammet på landsmødet. Såfremt landsmødet beslutter sig herfor, kan mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag indgå i landsmødets behandling af vedtægterne. Deadline for disse er fredag kl. 22:00. Forslag og ændringsforslag til holdningsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 11:00. Forslag og ændringsforslag til arbejdsprogrammet kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Mindre vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede ændringsforslag kan stilles frem til lørdag kl. 9:30. Det samme gælder forslag om oprettelse og emne for temaudvalg, der skal stilles som et ændringsforslag til arbejdsprogrammet. Forslag og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til interne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 8:30. Forslag og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til fredag kl. 24:00. Ikke vidtgående ændringsforslag til rettidigt indleverede forslag til og ændringsforslag til eksterne resolutioner kan stilles frem til lørdag kl. 11: BEHANDLING AF FORSLAG Ved behandling af forslag kan en af forslagsstillerne motivere i op til 1½ minutter, derefter er der mulighed for kommentarer af maksimalt 45 sekunder varighed. Dirigenterne kan vurdere om forslagsstillere af ændringsforslag skal undtages fra den almindelige taletid. Hvis dirigenterne finder det nødvendigt, kan dirigenterne stille forslag om: a) en strammere begrænsning af taletiden, b) at talelisten lukkes efter næstfølgende indlæg, Side 15 af 116

16 c) at forslaget sendes til behandling i redaktionsudvalget, d) at der foretages en prøveafstemning. Af en prøveafstemnings resultat udleder dirigenterne om fortsat debat er nødvendig og stiller forslag i overensstemmelse hermed. Hvis et forslag er sendt i redaktionsudvalget har redaktionsudvalget mulighed for, a) at sætte et indkommet forslag direkte til afstemning, hvis forslagets indhold skønnes at være af principiel karakter eller b) at udarbejde sit eget forslag, som skal tage udgangspunkt i det indkomne forslag og i den forløbne debat på Landsmødet. Behandling af eksterne resolutioner prioriteres af redaktionsudvalget i forhold til aktualitet og fremsættelsestidspunkt. Er et forslag af ren redaktionel karakter kan dirigenterne, hvis forslagsstillerne er enige heri, beslutte af det rettes i forslaget uden yderligere behandling. Forslag der grundet tidspres ikke nås behandlet på Landsmødet, behandles videst muligt på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. 11. MØDELOKALET Det påhviler den enkelte mødedeltager at sørge for, at mødearealet og andre benyttede lokaliteter holdes i forsvarlig stand. Skader på materialet meddeles de landsmødeansvarlige. Rygning er ikke tilladt inden døre. Alle deltagere hjælper efter mødets afslutning hinanden med at rydde op og gøre rent. 12. ALKOHOLPOLITIK Ved Radikal Ungdoms landsmøde er det tilladt at nyde alkohol i forsvarligt omfang. Det vil sige, at det ikke er tilladt at drikke sig fra sans og samling. Der vil til landsmødet være mindst 3 ædruvagter pr. dag, som skal hjælpe med at imødegå uheldige situationer - derfor skal påbud fra ædruvagterne efterkommes med det samme. Ædruvagterne er der for vores alle sikkerhed og velvære. En deltagers alkoholindtag må aldrig betyde at en deltager ikke kan deltage aktivt i programmet. Det forventes af alle, at de kan leve op til dette. Kan man ikke leve op til dette, kan man miste retten til rejserefusion. 13. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med mindst 2/3-flertal. Ændring af forretningsordenen som følge af ændringer af vedtægterne finder automatisk sted uden afstemning. Forretningsordenen med ændringer er godkendt Side 16 af 116

17 Tale v/ Anders Vistisen Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Landsformand Emil Dyred Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Hovedbestyrelsesformand Simon Dyhr Føres ikke til protokol Mundtlige beretninger ved Sekretariatsleder Marie Helmstedt Føres ikke til protokol Debat om mundtlige og skriftlige beretninger Debatten føres ikke til protokol Landsformandens beretning er taget til efterretning Hovedbestyrelsesformandens beretning er taget til efterretning Sekretariatslederens beretning er taget til efterretning Fremlæggelse og behandling af forslag til vedtægter A Afskaffelse af støttemedlemskab Stillet af Emil Dyred, Marie Helmstedt, Mette Nord, Simon Dyhr, Toke Helmø, Krister Astor, Bjarke Søndergaard, Luis Andersen, Jeppe Holt, Bastian Larsen og Christina Bach Harboe 3 slettes 3. Støttemedlemsskab (1) Støttemedlem kan enhver være, som anerkender foreningens vedtægter som er fyldt 30 år og som ikke tilslutter sig andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre (2) Medlemmer overgår til støttemedlemmer når de er fyldt 30 år. Side 17 af 116

18 (3) Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Støttemedlemskabet ophører tillige, hvis et støttemedlem ikke har bekræftet støttekontingentindbetaling i det senest afsluttede regnskabsår (4) Hovedbestyrelsen kan med to tredjedeles flertal suspendere et støttemedlem af Radikal Ungdom. Dette kan kun ske såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. Beslutningen om eksklusion af et suspenderet medlem træffes af landsmødet med to tredjedeles flertal. (5) Hovedbestyrelsen ekskluderer støttemedlemmer, som er medlem af andre danske partipolitiske ungdomsorganisationer eller danske politiske partier, heraf undtaget Det Radikale Venstre, efter at Forretningsudvalget har suspenderet vedkommende. Motivation På sidste landsmøde blev støttemedlemsskabsparagraffen indført for at understrege, at Radikal Ungdom var en ungdomsforening for folk under 30 og i håb om at ældre medlemmer ville være villige til at give os et større bidrag. Kontingentet for støttemedlemmer blev af Landsmødet fastsat til 300 kr. Antagelsen har vist sig at være forkert, og Radikal Ungdom har pr d. 29. september 27 støttemedlemmer mod 123 medlemmer over 30 på samme tidspunkt sidste år. 15 af disse er over 60. Det betyder, at vi risikerer at miste op mod 70 procent af vores medlemmer over 30 inden dettes års udgang. Dette sandsynliggøres af, at sekretariatet har modtaget en del henvendelser fra folk over 30, der ikke længere ønsker at være medlem af Radikal Ungdom med direkte henvisning til deres placering i støttemedlemsskabskategorien. Derfor ønsker vi at afskaffe støttemedlemsskabet for på sigt at kunne genopbygge en stor gruppe af ældre medlemmer, der yder moralsk og økonomisk støtte til Radikal Ungdom. Ændringsforslaget er vedtaget B Ny stemmeprocedure ved puljevalg Stillet af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget 6. Landsmødet (15) Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på samtlige opstillede kandidater prioriteret i den rækkefølge, man ønsker dem valgt. De kandidater, der opnår det laveste samlede pointtal er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges, frafalder retten til prioriteret valg. Der kan stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke Side 18 af 116

19 kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Ændres til Valg, hvor flere personer skal vælges, foretages ved puljevalg. Ved puljevalg stemmer hver person på det antal kandidater der er pladser til. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt. Ved puljevalg, hvor der kun er det antal kandidater eller færre som skal vælges stemmes blankt eller delvist blankt ved at udelade et eller flere navne på stemmesedlen. Ved stemmelighed ved puljevalg foretages ny afstemning omfattende de kandidater, for hvem valget ikke kunne afgøres ved første afstemning. Står stemmerne stadig lige, afgøres det ved lodtrækning. Motivation Den nuværende form for puljevalg har en række indbyggede ulemper. Dens fordel er at den giver en tydelig rækkefølge på kandidaterne, hvilket ikke er brugbart eller relevant da vi i Radikal Ungdom ikke benytter denne. Rækkefølgen vil kun være relevant såfremt vi fx benyttede suppleanter. Ulemperne er bl.a. at den giver et større incitament til ikke at stemme på de kandidater man helst ser valgt, men i stedet stemme taktisk. Dette giver de erfarne medlemmer en urimelig fordel. En anden ulempe ved det nuværende system er at det for nye medlemmer er svært at finde ud af, hvilket betyder unødvendigt mange ugyldige stemmer. En tredje ulempe ved det nuværende system er at den tager meget lang tid at tælle op, da der er lige så mange pointmuligheder som kandidater og stemmetællerne skal sikre det går op. Med den nye metode imødegås disse ulemper. Metoden er simpel både for den der afgiver stemmen og dem der tæller stemmerne op. Fordelen ved at stemme taktisk er langt mindre. Ændringsforslaget er vedtaget C Redaktør Stillet af Hovedbestyrelsen 8. Hovedbestyrelsen (3) f) Redaktør for medlemsbladet og redaktør for hjemmesiden Ændres til f) Skrivende redaktør og redaktør for hjemmesiden Side 19 af 116

20 10. Organisatoriske Udvalg (4) Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, redaktøren for medlemsbladet og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. Ændres til Kommunikationsudvalget består af en formand valgt af og blandt forretningsudvalgets medlemmer samt redaktøren for hjemmesiden, den skrivende redaktør og to menige medlemmer. Udvalgets formål er at koordinere og udvikle Radikal Ungdoms kommunikation. 14. Medlemsblad og hjemmeside (1) Hovedbestyrelsen vælger en redaktør for foreningens medlemsblad og en redaktør for foreningens hjemmeside. Redaktørerne er ansvarshavende for mediers indhold. (2) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for medlemsbladet og hjemmesiden og har det overordnede ansvar for medlemsbladet og hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (3) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Ændres til 14. Redaktørerne (1) Hovedbestyrelsen vælger en skrivende redaktør og en redaktør for foreningens hjemmeside. (2) Den skrivende redaktør er ansvarlig for i samarbejde med Sekretariatet og Forretningsudvalget at udgive nyhedsbreve som sendes ud til foreningens medlemmer. (3) Redaktøren for foreningens hjemmeside er ansvarlig for dennes indhold. (4) Forretningsudvalget fungerer som bestyrelse for hjemmesiden og har det overordnede ansvar for hjemmesiden. Redaktørerne står for den daglige drift og udvikling af medierne. (5) Hovedbestyrelsen kan fratage en redaktør sit hverv, jf. 7, stk. 7. Forretningsudvalget kan suspendere en redaktør til det førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Motivation Foreningens medlemsblad, Det Frie Ord, som udkommer 4 gange årligt er ikke effektivt nok til at aktivere de passive medlemmer. Den langsomme udgivelse, som er tilfældet ved at lave et helt blad gør at det ikke er aktuelt nok til, at være til gavn for de aktive medlemmer. Derfor skal medlemsbladet, Det Frie Ord, erstattes at skriftlige nyhedsbreve som sendes ud til medlemmerne og kommer til at fokusere på, Hvad får du ud af dit medlemskab? samt Hvordan bliver du aktiv?. Nyhedsbrevene skal derfor indeholde hvad Side 20 af 116

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere