Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003"

Transkript

1 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget i gymnasiet og på HF i det storkøbenhavnske område. Du kan også læse om fagenes timetal og de forskellige gymnasiers og HF-kursers tilbudte valgfag samt datoer for orienteringsmøder. Gymnasiet Gymnasiets fag Oversigt over gymnasiernes sprogfag og højniveaufag Oversigt over gymnasiernes mellemniveaufag Udfyldelse af gymnasieansøgning Optagelse i gymnasiet Oversigt over gymnasier i det storkøbenhavnske område Orienteringsmøder på gymnasierne.. 18 HF 2-årigt og 3-årigt kursus Oversigt over HF-tilvalgsfag Orienteringsmøder på 2-årige og 3-årige HF-kurser Oversigt over HF-kurser i det storkøbenhavnske område Økonomi Tilmelding til gymnasiet og HF Du kan få mere at vide om gymnasie- og HF-uddannelserne i pjecen: Min vej fra Rådet for Uddannelses- og Erhvervsorientering (RUE). 3

3 GYMNASIET GYMNASIET Hvem kan komme i gymnasiet? Hvis du går i 9. eller 10. klasse (eller har modtaget tilsvarende undervisning) kan du komme i gymnasiet, når du har haft tysk eller fransk enten som tilbudsfag i 7. til 9. klasse eller som prøveforberedende valgfag i 8. til 9. klasse. du har aflagt folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøve eller 10. klasseprøve i dansk og matematik. du som sproglig ansøger har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve (skriftlig og mundtlig del) i engelsk og i tysk eller fransk. du som matematisk ansøger har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi. du har en uddannelsesplan, hvori din skole vurderer, at du kan optages uden prøve. Bliver du indstillet til optagelsesprøve, gælder særlige regler, som du kan læse om side 13 i denne pjece. Matematisk eller sproglig linie? På ansøgningsskemaet til gymnasiet skal du skrive, om du vælger sproglig eller matematisk linie. Valg af sprog På sproglig linie skal du vælge fortsættersprog, dvs. tysk/fransk, som du har haft i folkeskolen, samt begyndersprog enten fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk. Er dine forudsætninger i orden, kan du vælge både fransk og tysk som fortsættersprog. På matematisk linie skal du vælge mellem fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk eller vælge at fortsætte med tysk/fransk. Bemærk, at hvis du opfylder betingelserne for optagelse på tysk/fransk fortsætterhold, kan du ikke optages på begynderhold i samme sprog. Gymnasiets fag På side 6-7 kan du se gymnasiets fag og den årlige undervisningstid i timer. Skolerne fordeler disse timer forskelligt på enkelt- og dobbeltlektioner, halve og hele blokdage, projektuger og studieture. Hvordan det rent praktisk sker, kan du se på deres hjemmesider (adresser side 18 og 19). I 2.g har alle elever ét valgfag, og i 3.g tre valgfag. Du skal vælge to valgfag på højt niveau. Tredje valgfag kan du vælge på mellemniveau eller på højt niveau. Oversigten side 8 og 9 viser gymnasiernes tilbud om fag på højt niveau. Oversigten side 10 og 11 viser gymnasiernes tilbud om fag på mellemniveau. 5

4 GYMNASIETS FAG GYMNASIETs FAG Sproglig linie Matematisk linie Timer pr. år* 1.g 2.g 3.g Timer pr. år* 1.g 2.g 3.g Begyndersprog Billedkunst 51 Biologi 79 Dansk Engelsk Fortsættersprog Geografi 81 Historie Idræt Latin 79 Naturfag Musik 79 Oltidskundskab 76 Religion 76 Valgfag 3 højt niveau Valgfag mellemniveau 108 Timer pr. år i alt ) Begyndersprog er enten fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk. 2) Fortsættersprog er enten fransk, eller tysk. 3) Normal fordeling af valgfag. 4) Inklusiv oldtidskundskab. 5) Tilrettelægges forskelligt på de to linier. *) 26 timer pr. år svarer til 1 ugentlig lektion à 45 minutter. Begyndersprog 1 eller Fortsættersprog Billedkunst 51 Biologi 79 Dansk Engelsk Fysik Geografi 81 Historie Idræt Kemi 79 Matematik Musik 79 Oltidskundskab 76 Religion 76 Valgfag 3 højt niveau Valgfag mellemniveau 108 Timer pr. år i alt Valgfag på højt niveau Timer pr. år* 2.g 3.g Begge linier Begyndersprog Biologi Engelsk 127 Fortsættersprog Musik Samfundsfag Kun sproglig linie Græsk Latin Matematik 127 Kun matematisk linie Fysik 127 Kemi Matematik 127 Valgfag på mellemniveau 108 timer i 2.g eller 102 timer i 3.g Begge linier Astronomi Geografi Billedkunst Græsk Biologi Idræt Dans Kemi 5 Datalogi Latin 5 Design Musik Dramatik Psykologi Erhvervsøkonomi Retorik Eskimologi Samfundsfag Film og tv Teknikfag Filosofi Kun sproglig linie Fysik 6 7

5 Østre Borgerdyd Gymnasium Øregård Gymnasium Virum Gymnasium Vestre Borgerdyd Gym. og HF Tårnby Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Rødovre Gymnasium Rysensteen Gymnasium Ordrup Gymnasium Nørre Gymnasium Det nye gymnasium i Nærum Niels Steensens Gym. (Privat) N. Zahles Gymnasieskole (Privat) Metropolitanskolen Kildegård Gymnasium (Privat) Johannesskolen (Privat) Ishøj Amtsgymnasium Ingrid Jespersens Gym. (Privat) Høje-Taastrup Amtsgymnasium Herlev Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Det frie Gymnasium (Privat) Frederiksberg Gymnasium Falkonergårdens Gym. og HF Christianshavns Gymnasium Borupgaard Amtsgymnasium Bagsværd Kost. og Gym. (Privat) Avedøre Gymnasium Aurehøj Amtsgymnasium Albertslund Amtsgymnasium Oversigt sprog- og højniveaufag 9 Oversigt over gymnasiernes sprogfag i 1. og 2.g samt højniveaufag i 2. og 3.g Forbehold Overtsigten viser de fag gymnasierne tilbyder på højt niveau. Selv om et fag tilbydes, er det ikke sikkert, der oprettes hold i faget. Det afhænger bl.a. af, hvor mange elever der vælger faget. Sprog 1. og 2.g Højt niveau både sproglige og matematikere Højt niveau sproglige Højt niveau matematikere Fransk, begynder Fransk, fortsætter Italiensk Russisk Spansk Tysk, begynder Tysk, fortsætter Biologi Engelsk Film - multimedier Fransk, begynder Fransk, fortsætter Italiensk Musik Russisk Samfundsfag Spansk Teaterfag Tysk, begynder Tysk, fortsætter Græsk Latin Matematik Fysik Kemi Matematik 8

6 Østre Borgerdyd Gymnasium Øregård Gymnasium Virum Gymnasium Vestre Borgerdyd Gym. og HF Tårnby Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Rødovre Gymnasium Rysensteen Gymnasium Ordrup Gymnasium Nørre Gymnasium Det nye gymnasium i Nærum Niels Steensens Gym. (Privat) N. Zahles Gymnasieskole (Privat) Metropolitanskolen Kildegård Gymnasium (Privat) Johannesskolen (Privat) Ishøj Amtsgymnasium Ingrid Jespersens Gym. (Privat) Høje-Taastrup Amtsgymnasium Herlev Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Det frie Gymnasium (Privat) Frederiksberg Gymnasium Falkonergårdens Gym. og HF Christianshavns Gymnasium Borupgaard Amtsgymnasium Bagsværd Kost. og Gym. (Privat) Avedøre Gymnasium Aurehøj Amtsgymnasium Albertslund Amtsgymnasium Oversigt mellemniveaufag Oversigt over gymnasiernes mellemniveaufag Forbehold Overtsigten viser de fag gymnasierne tilbyder på mellemniveau. Selv om et fag tilbydes, er det ikke sikkert, der oprettes hold i faget. Det afhænger bl.a. af, hvor mange elever der vælger faget. M: Kun for matematikere S: Kun for sproglige Astronomi Billedkunst Biologi Dans Datalogi Design Dramatik Erhvervsøkonomi Eskimologi Film og tv Filosofi Geografi Græsk Idræt Kemi M M M M M M Latin Moderne kultur (forsøgsfag) Multimedie S S S S S S S S S Musik Psykologi Retorik Samfundsfag Science Teknikfag Fysik M Mellemniveau både sproglige og matematikere i enten 2.g eller 3.g M M M Kun sproglige 11 10

7 Udfyldelse af gymnasieansøgning udfyldelse gymnasieansøgning af Optagelse i gymnasiet Optagelse i GYMNASIET Hvis du ønsker gymnasiet, får du et ansøgningsskema på din nuværende skole. På skemaet har skolen udfyldt de oplysninger, den skal give. Du og dine forældre/værge udfylder resten af skemaet og afleverer det til skolen senest den 15. marts Ansøgere, der forlod skolen i 2002 eller tidligere, må henvende sig direkte til et gymnasium inden den 15. marts Skolens oplysninger Dine sidste standpunktskarakterer i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk eller fransk samt fysik/kemi. Oplysning om du har gået på grundkursus, udvidet kursus eller ikke kursusdelt. Skolen vedlægger en kopi af din uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, om du er indstillet til optagelse uden prøve eller med prøve. Ansøgerens oplysninger Du skal skrive to gymnasier på ansøgningen. Det gymnasium, du helst vil optages på, skriver du først (se s. 13). Du kan desuden anføre et tredje gymnasium på ansøgningen. Bemærk at ansøgningsskemaet har en rubrik, hvori du kan begrunde, hvorfor du søger de angivne gymnasier. Du skal skrive, hvilke sprog du vil have. Sproglige angiver 2 sprog, matematikere 1 sprog, jf. side 5. Du bør skrive, hvis du har en sygdom, et handicap, eller der er andre ting, som kræver særlig hensyntagen. Vurdering af ansøgere Vurderer din nuværende skole i uddannelsesplanen, at du vil kunne klare gymnasiet, vil du blive optaget uden prøve. Er du indstillet til optagelsesprøve vil rektor for dit først søgte gymnasium ca. 30. april få tilsendt dine standpunktskarakterer. Rektor afgør på baggrund af karaktererne, om du skal til prøve, eller du kan optages uden prøve. Såfremt du skal til prøve, vil du omkring den 5. maj få brev med spørgsmål, om du også ønsker at aflægge prøven. Optagelsesprøven finder herefter sted enten 12. maj, 13. maj eller 14. maj på dit først søgte gymnasium. Optagelsesprøven er en 20 min. mundtlig prøve i hvert af fagene dansk, engelsk og tysk/fransk for sproglige og i dansk, matematik og fysik/kemi for matematikere. Rektor meddeler dig senest torsdag den 15. maj udfaldet af optagelsesprøven. Består du ikke optagelsesprøven, men klarer dig efterfølgende godt i skriftlig dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve/ 10. klasse-prøve, vil rektor kunne vurdere, at du alligevel kan optages. Rektors vurdering af prøven er gældende for optagelse på alle øvrige gymnasier samme år. Hvilket Gymnasium? Du skal skrive to gymnasier på dit ansøgningsskema. Du bliver optaget på dit først ønskede gymnasium, hvis der er plads. Er der ikke plads, bliver du så vidt muligt optaget på dit andet eller dit eventuelt tredje ønskede gymnasium. Hvis du ikke kan optages på de ønskede gymnasier, vil Fordelingsudvalget finde en plads så tæt på din bolig som muligt. Bemærk: Hvis du kun angiver ét først ønsket gymnasium, vil Fordelingsudvalget betragte alle øvrige gymnasier som dine ligestillede andet ønsker. Gymnasiernes særlige fag/tilbud, søskende på skolen og brobygning kan indgå i fordelingen (se s. 14). Du vil mandag den 2. juni få brev om, hvilket gymnasium du er optaget på. Hvis du alligevel ikke vil i gymnasiet, skal du give besked til Fordelingsudvalget på tlf , man. fre. kl til Fax eller skrive til nedenstående adresse. Fordelingsklage Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du synes, at du er blevet behandlet forkert. Ansøgere, der er henvist til et gymnasium, som ikke har været deres 1., 2. eller 3. ønskede, vil få klagen imødekommet i den udstrækning, der bliver plads på de søgte gymnasier

8 Ansøgere, der er placeret på andet eller tredje ønsket gymnasium, vil kun få klagen imødekommet, såfremt der foreligger en særlig begrundelse og der i øvrigt er plads. Forretningsudvalget har med denne regel ønsket at skabe ro om de først dannede klasser. Klage sendes til: Gymnasiefordelingsudvalget Stationsparken Glostrup I klagen skal du skrive navn og cpr. nr., det først ønskede gymnasium, om du har søgt sproglig eller matematisk linie, samt give en kort begrundelse for klagen. Gymnasiernes særlige fag/tilbud, søskende på skolen og brobygning Nogle gymnasier har særlige fag/tilbud, som der tages hensyn til i fordelingen. Den enkelte skole træffer afgørelse om antallet af pladser. Ansøgere, som har søskende på først søgte gymnasium, og ansøgere, som har været i 20 dages brobygningsforløb på først søgte gymnasium, placeres forud for øvrige. Gymnasiernes særlige fag/tilbud: Græsk A og Latin A: Aurehøj Amtsgymnasium og Østre Borgerdyd Gymnasium har gennem en lang årrække kunnet oprette højniveau hold i græsk og latin. Latin A: Følgende gymnasier har gennem en årrække kunnet oprette højniveauhold i latin: Aurehøj Amtsgymnasium, Christianshavns Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole og Nørre Gymnasium. Italiensk C: Følgende gymnasier har kunnet oprette begynderhold i italiensk: Frederiksberg Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Ishøj Amtsgymnasium, Metropolitanskolen, Nørre Gymnasium og Ordrup Gymnasium Italiensk B: Følgende gymnasier har kunnet oprette højniveauhold i italiensk: Frederiksberg Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Metropolitanskolen, Nørre Gymnasium og Ordrup Gymnasium. Russisk C: Følgende gymnasier har gennem en årrække kunnet oprette begynderhold i russisk: Aurehøj Amtsgymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Rysensteen Gymnasium og Tårnby Gymnasium. Russisk B: Følgende gymnasier har kunnet oprette højniveauhold i Russisk: Aurehøj Amtsgymnasium, Gladsaxe Gymnasium og Rysensteen Gymnasium. Tysk C: Følgende gymnasier har kunnet oprette hold i tysk begynder: Aurehøj Amtsgymnasium, Avedøre Gymnasium, Borupgaard Amtsgymnasium, Christianshavns Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus, Gladsaxe Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF og Virum Gymnasium. Tysk B: Virum Gymnasium har kunnet oprette hold i tysk begynder på højt niveau. Engelsk A 2-årigt højniveau: N. Zahles Gymnasieskole har særligt tilrettelagt 2-årigt højniveau i engelsk for sproglige og matematikere. Fysik A 2-årigt højniveau: Gl. Hellerup Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole og N. Zahles Gymnasieskole har en særligt tilrettelagt 2-årig højniveau i fysik. It-klasse: Avedøre Gymnasium har matema

9 tisk it-klasse, Metropolitanskolen sproglig og matematisk it-klasse. It-klasserne får udleveret bærbar computer. Musikalsk Grundkursus MGK: Ansøgere med særlige musikalske talenter kan søge optagelse på MGK og følge gymnasieundervisningen i en 4-årigt forløb på Ishøj Amtsgymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. Kontakt skolerne vedr. optagelsesbetingelser. Udøvende Musik: Frederiksberg Gymnasium tilbyder musikklasse, der samarbejder med lokal musikskole. Ingrid Jespersens Gymnasieskole har optagelsesprøve til særlig 3-årig rytmisk linie. Aurehøj Amtsgymnasium og Sankt Annæ Gymnasium har særlig optagelse med henblik på deltagelse i orkester/kor. Team Danmark: Eliteidrætsudøvere kan følge gymnasieundervisningen i et 4-årigt forløb på: Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Borupgaard Amtsgymnasium, Christianshavns Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus, Herlev Gymnasium, Høje-Taastrup Amtsgymnasium, Johannesskolen, Kildegård Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF og Virum Gymnasium. Kontakt det gymnasium du søger optagelse på med henblik på godkendelse som Team Danmark elev. Europaklasse: Ordrup Gymnasium tilbyder sproglig klasse med særlig fokusering på internationalisering. Ansøgere til private gymnasier Optagelsesbetingelserne er de samme på de private som på de offentlige gymnasier, for så vidt angår krav til forudgående skolegang og resultat ved folkeskolens afsluttende prøver. Ved optagelse på et privat gymnasium skal der betales skolepenge. Ansøgere til kostskoler For kostskoler uden for Storkøbenhavn gælder særlige regler. Du kan henvende dig til den kostskole, du ønsker at blive optaget på, og få nærmere oplysninger. International Baccalaureate Der tilbydes et fuldt IB forløb som en 2-årig overbygning på pre IB i 1.g (engelsksproget) på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Tlf Orienteringsmøde se s. 19. IB-studiet kan også følges på den private skole, Copenhagen International School, Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup. Tlf International tysk-dansk studentereksamen På N. Zahles Gymnasieskole tilbydes tyskdansk studentereksamen Petri-linien, som giver adgang til tyske såvel som danske universiteter og videregående uddannelser. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Zahle, tlf Fransk og Dansk-Fransk studentereksamen Oplysninger fås ved henvendelse til den private skole: Prins Henriks Skole, Lycée Français de Copenhague, Frederiksberg Allé 22 A, 1820 Frb. C. Tlf Svensk studentereksamen Malmö Stad tilbyder valg mellem 15 forskellige grene til svensk studentereksamen. Oplysning fås hos: Indtakningsnämnden, Box 17195, Malmö. Tlf. (0046) Gymnasier i det storkøbenhavnske område GYMNASIER Numre på kort henviser til Gymnasier på side

10 Orienteringsmøder på gymnasier i Storkøbenhavn 1 Albertslund Amtsgymnasium Tir. 28. jan. kl Oksens Kvarter 14, 2620 Albertslund, tlf , fax Aurehøj Amtsgymnasium Ons 22. jan. kl Skolevej 7, 2820 Gentofte, tlf , fax Avedøre Gymnasium Tor. 23. jan. kl Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf , fax Bagsværd Kostskole og Gymnasium (privat) Ons. 29. jan. kl Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd, tlf , fax Borupgaard Amtsgymnasium Tor. 23. jan. kl Lautruphøj 9, 2750 Ballerup, tlf , fax Christianshavns Gymnasium Tir 21. jan. kl Prinsessegade 35, 1422 København K, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 28. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 30. jan. kl Niels Ebbesensvej 10, 1911 Frederiksberg C, tlf , fax Det frie Gymnasium (privat) Ons 22. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax Gl. Hellerup Gymnasium Tir 28. jan. kl Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Gladsaxe Gymnasium Man 20. jan. kl Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, tlf , fax Herlev Gymnasium Tir 21. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Høje-Taastrup Amtsgymnasium Man 3. feb. kl Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tlf , fax Ingrid Jespersens Gymnasieskole (privat) Tir 4. feb. kl Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø, tlf , fax Ishøj Amtsgymnasium Tor 30. jan. kl Vejledalen 7, 2635 Ishøj, tlf , fax Orienteringsmøder på GYMNASIER 16 Johannesskolen (privat) Tor 23. jan. kl Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Kildegård Gymnasium (privat) Tor 30. jan. kl Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup, tlf , fax Metropolitanskolen Ons. 29. jan. kl Struenseegade 50, 2200 København N, tlf , fax N. Zahles Gymnasieskole (privat) Tor 23. jan. kl Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K, tlf , fax Niels Steensens Gymnasium (privat) Ons. 29. jan. kl Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf , fax Det nye gymnasium i Nærum Ons. 29. jan. kl Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, tlf , fax NB: Orienteringsmødet finder sted i Rundforbihallen, Egebæksvej 118 i Nærum 22 Nørre Gymnasium Tir. 28. jan. kl Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, tlf , fax Ordrup Gymnasium Tor. 23. jan. kl Kirkevej 5, 2920 Charlotteniund, tlf , fax Rysensteen Gymnasium Ons. 22. jan. kl Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf , fax Rødovre Gymnasium Tor. 6. feb. kl Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre, tlf , fax Sankt Annæ Gymnasium Tor. 23. jan. kl Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 4. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Man. 27. jan. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax Virum Gymnasium Man. 27. jan. kl Fuglsangvej 66, 2830 Virum, tlf , fax Øregård Gymnasium Tir. 21. jan. kl Gersonsvej 32, 2900 Hellerup, tlf , fax Østre Borgerdyd Gymnasium Man. 20. jan. kl Stockholmsgade 59, 2100 København Ø, tlf , fax

11 HF 2-årigt og 3-årigt kursus 3-årigt kursus HF 2-årigt og 2-årigt kursus til HF Elever i 10. klasse og ældre kan søge optagelse på 2-årigt HF. Ansøgere fra 10. klasse Du bliver optaget på HF fra 10. klasse i folkeskolen (eller fra tilsvarende uddannelse), hvis du har aflagt folkeskolens 10. klasse prøve (skriftlig og mundtlig del) i dansk og i to af fagene matematik, engelsk og fransk eller tysk du har gennemført den obligatoriske del af undervisningen i 10. klasse og har en uddannelsesplan, hvori din skole vurderer, at du vil kunne optages i HF uden prøve. Indstiller din skole, at du skal til optagelsesprøve, vil dit først søgte HF-kursus ca. 30. april få tilsendt dine standpunktskarakterer. Rektor afgør på baggrund af karaktererne, om du skal til prøve, eller du kan optages uden prøve. Såfremt du skal til prøve, vil du omkring den 5. maj få brev med spørgsmål, om du også ønsker at aflægge prøven. Optagelsesprøven finder sted enten tirsdag den 13. maj eller onsdag den 14. maj. på dit først søgte kursus. Optagelsesprøven er en 20 min. mundtlig prøve i dansk og efter eget valg i 2 af fagene matematik, engelsk og fransk/tysk. Rektor meddeler dig senest torsdag den 15. maj udfaldet af optagelsesprøven. Består du ikke optagelsesprøven, men klarer dig efterfølgende godt i skriftlig dansk og matematik til 10. klasse-prøven, vil rektor kunne vurdere, at du alligevel kan optages. Rektors vurdering af prøven er gældende for optagelse på alle øvrige kurser samme år. Ældre ansøgere Ældre ansøgere, der har afsluttet grundskoleuddannelsen for mindst 1 år siden, optages af rektor på det først søgte HF-kursus. Din mulighed for at gennemføre HF-uddannelsen vurderes i en samtale med rektor eller studievejleder på grundlag af dine eventuelle standpunktskarakterer, prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelse om dine kvalifikationer samt en eventuel optagelsesprøve. Rektor kan således indstille dig til prøve. Du kan også altid selv begære at komme til prøve, så prøveresultatet indgår i den samlede optagelsesvurdering. Rektors vurdering er gældende for optagelse på alle øvrige HF-kurser samme år. Tidspunkt for og omfang af optagelsesprøven fremgår af afsnittet ovenfor om ansøgere fra 10. klasse. Fællesfag Lektioner pr. uge Billedkunst *5 2 Biologi *4 3 Dansk *1 3+4 Engelsk 4 Fransk *2 4 Fysik/kemi *4 4 Geografi *4 3 Historie *1 3+3 Idræt 2 Matematik 5 Musik *5 2 Religion 3 Samfundsfag 3 Tysk *2 4 *1 normalt 2-årigt, fordelingen af timerne pr. år afgøres af HF-kurset *2 fortsættersprog *3 begyndersprog *4 der vælges 2 af fagene biologi, geografi eller fysik/kemi *5 der vælges et af fagene musik eller billedkunst Hvordan er HF sat sammen? HF-eksamen består af fællesfag, mindst 3 tilvalgsfag og 1 større skriftlig opgave. Ved optagelse skal du vælge: tysk eller fransk fortsættersprog musik eller billedkunst som fællesfag 2 af fællesfagene: biologi, geografi, fysik/kemi evt. 3. fremmedsprog (begyndersprog) evt. 2-årigt højniveaufag Se eksempel side 22. I HF kan du få højniveaufag svarende til højeste gymnasiale niveau tilrettelagt over 1 eller 2 år. Højniveaufag kan erstatte tilsvarende HF-fag og tilrettelægges så over 2 år. Ved tilrettelæggelse over 1 år bygges videre på tilvalgsniveau. Se side 22. Tilvalgsfag Lektioner pr. uge Billedkunst 4 Biologi 4 Datalogi 4 Design 4 Dramatik 4 Engelsk 4 Erhvervsøkonomi 4 Film & TV 4 Filosofi 4 Fransk begynder *1 4+4 Fransk fortsætter 4 Fysik 4 Geografi 4 Idræt 4 Italiensk *1 *3 4+4 Kemi 4 Latin *3 4 Matematik 5 Musik 4 Oldtidskundskab 3 Psykologi 4 Russisk *1 *3 4+4 Samfundsfag 4 Spansk *1 *3 4+4 Teknikfag 4 Tysk begynder *1 4+4 Tysk fortsætter

12 Eksempel på 2-årigt forløb 1. år, lektioner pr. uge Dansk 3 Historie 3 Engelsk 4 2 af fagene Biologi, Fysik-kemi eller Geografi 6 el. 7 Idræt 2 Matematik 5 Billedkunst/musik 2 Tysk el. fransk 4 Gymnasialt højniveau Lektioner pr. uge 2-årigt* 1-årigt Biologi 4,5+5 6 Engelsk Fransk Fysik Italiensk Kemi 4,5+5 6 Matematik Musik Russisk Samfundsfag Spansk Tysk * Fordelingen af lektionerne pr. år afgøres af HF-kurset 3-årigt kursus til HF HF-Centret Efterslægten og Gentofte Studenterkursus tilbyder en HF-uddannelse tilrettelagt over 3 år. Ansøgningsskema kan ellers rekvireres fra et HF-kursus (se side 26). Der må kun sendes ét ansøgningsskema til HF. Der skal anføres 2 ønsker om HF-kurser. Der kan anføres et 3. ønske. Ansøgningsfrist er den 15. marts Hvilket kursus bliver du optaget på? Du vil inden udgangen af maj 2003 få besked om, hvilket HF-kursus du skal begynde på. (Starten kan være betinget af, at du består optagelsesprøve, se side 20). Antallet af ansøgere fordeler sig ikke jævnt på kurserne, så HF-Fordelingsudvalget må fordele ansøgerne. Det sker ud fra ansøgernes ønsker og bopæl. Du kan derfor ikke være helt sikker på, at du får plads på det kursus, du har som det første ønske. Du har mulighed for at indsende en klage, hvis du synes, at du er blevet behandlet forkert. Du skal skrive til: HF-Fordelingsudvalget i Storkøbenhavn Frederiksberg HF-Kursus Sønderjyllands Alle Frederiksberg Tlf Lektioner pr. uge, 1. år 29 el år, lektioner pr. uge Optagelseskravene er de samme som til 2- årigt HF. Det ugentlige lektionsantal er mindst 25. Ansøgningsfristen er 15. marts Dansk 4 Historie 3 Samfundsfag 3 Religion 3 1. tilvalg 4 2. tilvalg 4 3. tilvalg 4 Lektioner pr. uge, 2. år 25 (mindst) Undervisningen kan være tilrettelagt forskelligt fra kursus til kursus. Du kan få nærmere oplysning om dette på orienteringsmøderne (se s. 26) eller ved henvendelse til ovennævnte kurser. Der er et begrænset antal 3- årige HF-klasser. Ansøgere kan derfor efter vurdering af deres studievilkår blive overflyttet til 2-årigt HF, såfremt der ikke er plads til alle ansøgere på 3-årigt HF. Bemærk at der findes andre tilrettelæggelsesformer. Ansøgning Ansøgningsskema til HF udleveres på din skole, hvis du går i 10. klasse

13 Oversigt over HF-tilvalgsfag / HF-kurser Oversigt HF-tilvalgsfag Fortsætterfag som tilvalg Begynderfag som tilvalg Højniveaufag som tilvalg Forbehold: Overtsigten viser de tilvalgsfag HF-kurserne tilbyder. Selv om et fag tilbydes, er det ikke sikkert, der oprettes hold i faget. Det afhænger blandt andet af, hvor mange elever der vælger faget. Billedkunst Biologi Engelsk Fransk Fysik Geografi Idræt Kemi Matematik Musik Samfundsfag Tysk Datalogi Design Dramatik Erhvervsøkonomi Eskimologi Film og TV Filosofi Fransk Italiensk Latin Oldtidskundskab Psykologi Russisk Spansk Teknikfag Tysk Biologi Engelsk Fransk Fysik Italiensk Matematik Musik Russisk Samfundsfag Spansk Teaterfag Tysk Det frie Gymnasium (privat) HF-Centret Efterslægten * Falkonergård. Gym. og HF-Kursus Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Gentofte HF Gentofte Studenterkursus (priv.) ** Herlev Gymnasium Tårnby Gymnasium Vallensbæk HF Vestre Borgerdyd Gym. og HF * Også 3-årigt kursus. ** Kun 3-årigt kursus 24 25

14 Orienteringsmøder på HF-kurser Orienteringsmøder på HF-kurser 2- og 3-årige 1 Det frie Gymnasium (privat) Ons 22. jan. kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf , fax HF-kurser i det storkøbenhavnske område Numre på kort henviser til HF-kurser på side 26 HF-kurser 2 HF-Centret Efterslægten* Tir. 4. feb Hyrdevangen 62, 2400 København NV, tlf , fax Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tir 28. jan. kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Frederiksberg Gymnasium Tor 30. jan. kl Niels Ebbesensvej 10, 1911 Frederiksberg C, tlf , fax Frederiksberg HF-kursus Man 3. feb. kl Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg, tlf , fax Gentofte HF Tir 28. jan. kl Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte, tlf , fax Gentofte Studenterkursus** (privat) Tor 30. jan. kl Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup, tlf , fax Herlev Gymnasium Tir 21. jan. kl Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf , fax Tårnby Gymnasium Tir. 4. feb. kl Tejn Allé 5, 2770 Kastrup, tlf , fax Vallensbæk HF Tir. 4. feb. kl Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk, tlf , fax Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF Man. 27. jan. kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf , fax * Også 3-årigt kursus ** Kun 3-årigt kursus 26 27

15 ØKONOMI ØKONOMI Uddannelsesstøtte Alle gymnasie- og HF-elever, der er fyldt 18 år, kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU). Grundbeløbet udgør 1335 kr. om måneden. Derudover kan du få yderligere op til 768 kr. om måneden afhængig af dine forældres indkomst. Din skole udleverer ansøgningsskema til SU. Befordringsgodtgørelse Hovedregler for godtgørelse er: Hel godtgørelse ud over egenbetalingen gives, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted. Halv godtgørelse ud over egenbetalingen gives, hvis du ikke har søgt nærmeste uddannelsessted. Størrelsen på egenbetalingen fastsættes ved skoleårets begyndelse. (For skoleåret 2002/03 var egenbetalingen 245 kr. pr. md.). Disse hovedregler administreres lidt forskelligt: Bor du i Københavns Kommune og kun har brug for et 2- eller 3-zone kort, vil du få hele merudgiften ud over de p.t. 245 kr. pr. måned dækket. Har du brug for mere end et 2- eller 3-zone kort, undersøger kommunen, om du har søgt nærmeste uddannelsessted. Bor du i Frederiksberg Kommune, vil du få hel godtgørelse ud over egenbetalingen, hvis du har søgt nærmeste uddannelsessted. Bor du i Københavns Amt, betragtes alle skoler beliggende i amtet som nærmeste. Halv godtgørelse gives, hvis du vælger en skole uden for amtet, som ikke er den nærmeste relevante. Ansøgningsskema til befordringsgodtgørelse udleveres af dit uddannelsessted. Elever, der har et varigt fysisk handicap, kan søge bopælskommunens bistandskontor om befordringsgodtgørelse Køb af undervisningsmidler Du må påregne selv at betale for visse undervisningsmidler. I 2002 var der udgift til nogle ordbøger, lommeregner og papir på de fleste gymnasier/kurser. 28

16 Tilmelding til gymnasiet og HF til gymnasiet og HF Tilmelding Til gymnasiet og HF bruges et fælles ansøgningsskema. Hvis du går i skole, vil skolen udlevere et ansøgningsskema til dig. Når du har udfyldt det, skal det afleveres på skolen igen. Hvis du ikke går i skole, kan du få udleveret et ansøgningsskema på gymnasier, HF-kurser og arbejdsformidlingskontorer. Du skal aflevere skemaet på den skole, du søger. Ansøgningsskemaet skal afleveres senest den 15. marts Ansøgninger, der afleveres senere, vil blive behandlet sidst. Gymnasiefordelingsudvalget Storkøbenhavn er et fælles fordelingsområde for ansøgere til offentlige og private gymnasier i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt. Spørgsmål vedrørende fordeling og optagelse i gymnasiet kan rettes til: Gymnasiefordelingsudvalgets sekretariat Stationsparken Glostrup Tlf man.-fre. kl Fax Tilmelding Illustrationer i denne pjece: Omslag Studierejse til Grækenland, Aphaiatemplet på Ægina, Virum Gymnasium Side 2-3 Skovtur i Dyrehaven, Frederiksberg Gymnasium Side 4 Ud af huset dag, kajaksejlads ved Chr-Borg, Frederiksberg Gymnasium Side 6-7 Studietur til H.C. Ørstedsinstituttet, Virum Gymnasium Biologiekskursion, Rødovre Gymnasium Side 12 Besøg i Folketinget, Virum Gymnasium Elevforsamling, Rødovre Gymnasium Idræt, Virum Gymnasium Side 14 Eksamen, gruppearbejde, biologi i det fri, squash, Rødovre Gymnasium Side 15 Orkestersammenspil, Skt. Annæ Gymnasium Side 21 Klasseværelse, Frederiksberg Gymnasium Side 22 HF afslutning, Frederiksberg Gymnasium Side 23 Virum Gymnasium på H.C. Ørstedsinstituttet Side Billedkunst, fællesprojekt Frugt i forsk. stilarter, Avedøre Gymnasium Side 28 Prøvelsernes dans fra musicalen Tryllefløjten, Frederiksberg Gymnasium Side 30 Dansere fra musicalen Tryllefløjten, Frederiksberg Gymnasium Side 31 Translokation, rektor fører årets studenter op, Frederiksberg Gymnasium Oplysning om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 er udgivet af Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn. Alle fotos: De respektive gymnasier Design: Stig Nørhald Tryk: Scanprint A/S 30 31

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

GYMNASIER og HF-KURSER

GYMNASIER og HF-KURSER Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om GYMNASIER og HF-KURSER i Storkøbenhavn 2006 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn 2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Prinsessegade 35 1422 København K. Frederiksberg Gymnasium Falkoner Plads 2 2000 Frederiksberg

Christianshavns Gymnasium Prinsessegade 35 1422 København K. Frederiksberg Gymnasium Falkoner Plads 2 2000 Frederiksberg N.Zahles Gymnasieskole Nr. Voldgade 5 1358 København K Christianshavns Gymnasium Prinsessegade 35 1422 København K Rysensteen Gymnasium Tietgensgade 74 1704 København V 1978 5280 5277 Falkonergårdens Gymnasium

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2012-2012 29. november 2012 udgave 1 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser

STX. For unge med autismespektrumforstyrrelser STX For unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Hvem kan søge? Har du en dokumenteret diagnose inden for autismespektret? Så kan du søge om optagelse på vores STX-linje for unge med en autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Enkeltfag Kursister ved VUC

Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag og kursister ved VUC 61 Enkeltfagsundervisning pr. 6. marts 2000. Tabel 4.1 Fag og niveau Enkeltfag holdkurister GIF holdkursister GSK holdkursister Arabisk

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1 2018-2019 start direkte på universiteterne efter to år på frederiksberg hf-kursus hold fast i din drøm1 Velkommen til frederiksberg HF-kursus Kære ansøger... 3 Vores hf-elever har forskellig baggrund...

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

HF i Nr. Nissum. Hf-uddannelserne. www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255. LÆRERUDDANNELSEN OG HF I NØRRE NISSUM mødested for mennesker

HF i Nr. Nissum. Hf-uddannelserne. www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255. LÆRERUDDANNELSEN OG HF I NØRRE NISSUM mødested for mennesker HF i Nr. Nissum www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255 Lærer/pædagog Sundhedsuddannelser Handelsuddannelser Alt det andet Hf Universiteter Tekniske uddannelser Landbohøjskolen Hvor går de hen efter hf? 84

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Åbent hus om 2013-2014

Åbent hus om 2013-2014 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus om 2013-2014 2013-2014 udgave 4, 7. januar 2013 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Velkommen til Svendborg Gymnasium

Velkommen til Svendborg Gymnasium Åbent Hus 2017 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Fremtidens gymnasium/hf skal skabe robuste, rummelige, empatiske og fællesskabsorienterede

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Vælg din STUDIERETNING

Vælg din STUDIERETNING Vælg din STUDIERETNING 2017 Tidsplan for dit valg af studieretning Ons-tors uge 36-39 Undervisning i studieretningsfag: - Sproglige studieretninger - Samfundsvidenskabelige studieretninger - Naturvidenskabelige

Læs mere

Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau for HF dog på 10. klasses niveau i dansk, engelsk og matematik

Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau for HF dog på 10. klasses niveau i dansk, engelsk og matematik 1 Optagelsesprøve og vurdering af hed 2015 Region Sjælland Solrød Gymnasium STX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve: for elever der helt eller

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere