Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009"

Transkript

1 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden

2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale uddannelser Studenter eksa men (STX), Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk eksamen (HTX) og Højere Forberedelseseksamen (HF) i Region Hovedstadens område. Du kan også læse om studieretningsgymnasiet, Tema-HF samt de obligatoriske fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser og fagene på HF-uddannelsen. Herudover er der en adresseliste på alle de gymnasiale uddannelser med datoer for orienteringsmøder. Side En gymnasial ungdomsuddannelse 1 Eksempler på studieretninger 4 Tema-HF 4 De obligatoriske fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser 5 Fagene på HF-uddannelsen 5 Optagelse på STX, HHX og HTX 6 Uddannelsesskift 8 Om HF-uddannelsen 9 Optagelse på HF 9 Andre veje til HF 9 Orienteringsmøder STX og HTX 10 Kort STX, HHX, HTX og HF i Region Hovedstaden Orienteringsmøder HHX og HF 16 Oplysning om uddannelserne og relevante web-steder 18 STX det almene gymnasium 19 HHX Handelsgymnasiet 20 HTX Teknisk gymnasium 21 HF Højere Forberedelseseksamen 22 Optagelse i det tekniske gymnasium, HTX, og i handelsgymnasiet, HHX 23 Fordeling af ansøgere til 1. g i det almene gymnasium STX og til 1. HF 23

3 En gymnasial ungdomsuddannelse Når du er færdig med folkeskolen og skal vælge din ungdomsuddannelse, er der mange muligheder. En mulighed er at tage en uddannelse på gymnasialt niveau, som senere kan give dig adgang til videregående uddannelser. Der er fire gymnasiale uddannelser: STX Studentereksamen HTX Højere Teknisk eksamen HHX Højere Handelseksamen HF Højere Forberedelseseksamen STX HHX HTX HF Fokus og valgmuligheder er naturligvis forskellige på de forskellige uddannelser, men fælles er, at du følger en række fag på hhv. A-, B- og C-niveau. Nogle er obligatoriske, andre er valgfag. HF er toårig, de tre andre er treårige. Alt dette kan du læse mere om på s , hvor de fire uddannelser præsenterer sig. STX Det almene gymnasium er et godt valg for dig, der er internationalt orienteret med et globalt udsyn, og som ønsker indgående indsigt i kulturelle, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige forhold sigtende mod længere, mellemlange og korte videregående uddannelser HHX Handelsgymnasiet er et godt valg, hvis du vil læse videre på fx handelshøjskolen og universitetet og derefter sigter mod en karriere i offentlige, private og internationale virksomheder. HTX Teknisk gymnasium er et godt valg for dig, der kan lide projektorganiseret undervisning og fordybelse i naturvidenskab, teknologi og kommunikation på et højt fagligt niveau en kombination, der giver dig utallige muligheder i dit valg af videreuddannelse i fremtidens forunderlige verden. HF Højere Forberedelseseksamen er et godt valg på vej mod en videregående uddannelse for den modne og målrettede eller for omstarteren, der har været i gang med en anden uddannelse. Med en gymnasial uddannelse har du mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Når du vælger en gymnasial uddannelse, så tænk på, hvilken uddannelse og hvilket job du drømmer om. De 4 gymnasiale uddannelser giver samme studiekompetence og dermed adgang til de videregående uddannelser. Sigter du mod én bestemt videregående uddannelse, er det en god idé, at du allerede nu undersøger, om der er specielle optagelseskrav, så du kan vælge de nødvendige fag på det rigtige niveau. 1

4 HTX HF STX HHX Og Sådan kommer du i gang Alle gymnasiale uddannelser starter med et grundforløb eller et introduktionsforløb. I disse forløb øver du studiemetoder og arbejdsformer sammen med dine klassekammerater, og I får indsigt i de enkelte fag, i fagene på tværs og i de krav, som uddannelsen stiller. sådan fortsætter du I de treårige uddannelser følger et studieretningsforløb efter grundforløbet, på HF fortsætter du enten med en Tema-HF eller en Standard-HF. Studieretningerne og Tema-HF indeholder hver en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de emner, problemstillinger og fag, der mest interesserer dig. Ud over fagpakkerne består uddannelserne af obligatoriske fag og valgfag. 2

5 De 3-årige gymnasiale uddannelser Det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) er 3-årige uddannelser, der består af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år. Du starter med det halve års grundforløb, hvor du får indsigt i fagene og arbejdsmetoder på tværs af fagene samt gymnasiets krav til dig. Efter grundforløbet fortsætter du på en studieretning. Studieretningsgymnasiet Hvis du søger STX, HHX eller HTX skal du tilkendegive et ønske om studieretning i din optagelsesansøgning. Hver skole udbyder forskellige studieretninger, som repræsenterer forskellige fagområder inden for uddannelsen. På den enkelte skoles hjemmeside kan du se, hvilke studieretninger skolen udbyder. Du skal først meddele dit endelige ønske om studieretning, og du får at vide, om dit ønske bliver imødekommet, ved afslutningen af grundforløbet. Din studieretning er samtidig din stamklasse. På studieretningen bliver du undervist i tre studieretningsfag, som er i tæt samspil. Derudover har du de obligatoriske fag, som også arbejder sammen med studieretningsfagene. Og endelig kan du senere vælge en række valgfag. Gymnasieforløbet er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de fag, emner og problemstillinger, som inter esserer dig. Både i grundforløbet og i studieretningen vil du som udgangspunkt gå i klasse med kammerater, der har valgt samme studieretning som dig. Vil du vide mere om de enkelte uddannelser se side

6 Eksempler på studieretninger STX En naturvidenskabelig: Fysik A Matematik B Kemi B HHX På økonomilinjen: Virksomhedsøkonomi A Matematik A Finansiering C HTX Naturvidenskab: Matematik A Fysik A Informationsteknologi B En samfundsvidenskabelig: Samfundsfag A Matematik B Mediefag B På marketinglinjen: Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation C Kommunikation: Kommunikation/It A Samfundsfag B Idehistorie B En humanistisk: Engelsk A Fransk fortsætter A Samfundsfag B Den internationale linje: International økonomi A Afsætning A Kulturforståelse C Teknologi: Teknologi A Design B Erhvervsøkonomi C En musisk: Musik A Engelsk A Matematik B C-niveau er gymnasialt grundniveau og svarer normalt til et års undervisning. B-niveau er mellemniveauet og svarer normalt til to års undervisning. A-niveau er fagenes højeste niveau og svarer normalt til tre års undervisning. Tema-HF På nogle HF-kurser kan du vælge Tema-HF, som også kan kaldes toning eller fagpakke. Tema-HF ligner de andre gymnasiale uddannelsers studieretninger. Det er HF-klasser, som er bygget op omkring et bestemt emne, fx: sundhed sprog menneske og samfund natur På Tema-HF kan et eller flere af dine valgfag være lagt fast, og det giver din HF-eksamen en særlig profil. Du kan se HF-kursernes Tema-HF og udbud af valgfag på HF-kursernes hjemmesider. 4

7 De obligatoriske fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser STX HHX HTX Dansk A Dansk A Dansk A Matematik C Matematik C Matematik B Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C Engelsk B Engelsk A Engelsk B Historie A Afsætning B Teknikfag A Idræt C Virksomhedsøkonomi B Fysik B Fysik C International økonomi B Kemi B Oldtidskundskab C Samtidshistorie B Teknologi B Religion C Andet fremmedsprog Kommunikation/IT C Andet fremmedsprog Erhvervsret C Teknologihistorie C To af fagene Biologi C, Kemi C IT og sundhed Biologi C eller Naturgeografi C Et af fagene Billedkunst C, Dramatik C, Mediefag C eller Musik C Fagene på HF-uddannelsen Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C Praktisk-musisk fag C (billedkunst, dans, dramatik, design, mediefag, musik) Naturvidenskabelig faggruppe C (biologi, geografi, kemi) Kultur- og samfundsfaggruppen (historie (B), religion (C), samfundsfag (C)) Valgfag Du vælger selv 2-4 valgfag 5

8 STX HHX HTX Optagelse på STX, HHX og HTX Du bliver optaget på uddannelsen til enten Studentereksamen STX, Højere Handelseksa men HHX eller Højere Teknisk eksamen HTX, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obli gatoriske afgangsprøver efter folkekolelovens regler. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft fransk eller tysk som valgfag, skal du have aflagt prøve. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan. Du skal søge rettidigt, dvs. inden den 15. marts Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve, skal du bestå prøven for at være sikret optagelse. folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve. Optagelseprøven Optagelsesprøven varer ca. 20 min. pr. fag og består af mundtlige og skriftlige prøver. Optagelsesprøven afholdes på den først søgte skole. Se, hvornår prøverne afholdes på skolens hjemmeside. Er du indstillet til optagelsesprøve, er det meget vigtigt, at du sørger for at møde til den indkaldte prøve. Hvis du er forhindret, skal du skriftligt meddele rektor en gyldig grund til fravær. Møder du ikke til optagelsesprøven, kan du ikke begynde på den ønskede gymnasiale uddannelse i Består du ikke optagelsesprøven, men klarer dig godt ved afgangsprøven eller 10. klasseprøven, vil rektor kunne beslutte, at du alligevel kan optages. Det er rektor på den skole, du søgte først pr. 15. marts 2009, der træffer alle afgørelser om din optagelse. Afgørelsen gælder for optagelse på andre gymnasiale uddannelser med samme optagelseskrav. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som 6

9 7

10 Uddannelsesskift Hvis du er optaget på en af uddannelserne STX, HHX eller HTX, har du mulighed for at skifte mellem en af disse uddannelser efter afslutningen af grundforløbet. Du har mulighed for at vælge såvel en anden gymnasiel uddannelse som et andet gymnasium efter grundforløbet. Såfremt der er plads Du har imidlertid ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller en bestemt studieretning. Manglende færdigheder Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, må du selv indhente de manglende færdigheder. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse og i øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til HHX eller HTX, kan du blive optaget på enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet, men kun hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her må du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. 8

11 HF Højere Forberedelses - eksamen HF Som de tre øvrige gymnasiale uddannelser giver HF adgang til både korte og længere videregående uddannelser. Om uddannelsen Højere Forberedelseseksamen (HF) er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene. Du har både obligatoriske fag og faggrupper, et praktisk-musisk fag samt valgfag. HF-kursister har typisk større aldersmæssig spredning end elever i gymnasiet samt forskellig baggrund og mange forskellige uddannelsesmål. Optagelse på HF Du bliver optaget på uddannelsen til HF, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik både mundtligt og skriftligt. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10 klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan. Du skal søge rettidigt, dvs. inden den 15. marts Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve, skal du bestå prøven for at være sikret optagelse. Andre veje til HF Ældre ansøgere optages af rektor/forstanderen efter konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget indgår normalt tidligere standpunktskarakterer, prøveresultater fra forudgående undervisning samt udtalelser om ansøgerens kvalifikationer. Du kan også blive optaget via en optagelsessamtale, hvor dit faglige standpunkt og dine øvrige kvalifikationer vurderes, fx hvis du har afsluttet folkeskolen for mindst ét år siden. Rektor/forstander kan beslutte, at du skal til optagelsesprøve. Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve, skal du bestå prøven for at være sikret optagelse, medmindre rektor/forstander beslutter, at du kan optages uden prøve. Se på skolens hjemmeside, hvornår der er optagelsesprøver på HF. 9

12 Orienteringsmøder i Region Hovedstaden STX 1 Allerød Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl Rådhusvej 6, 3450 Allerød, tlf Gymnasiet STX 2 Aurehøj Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl Skolevej 7, 2820 Gentofte, tlf Avedøre Gymnasium Tirsdag d. 3. februar kl Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf Bagsværd Kostskole og Gymnasium (privat) Tirsdag d. 27. januar kl Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd, tlf Birkerød Gymnasium HF, IB & Kostskole Torsdag d. 22. januar kl Søndervangen 56, 3460 Birkerød, tlf For IB Onsdag d. 4. februar kl Borupgaard Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl Lautruphøj 9, 2750 Ballerup, tlf Brøndby Gymnasium (privat) Onsdag d. 4. februar kl Brøndby Stadion 28 A, 2605 Brøndby, tlf Christianshavns Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl Prinsessegade 35, 1422 København K, tlf CPH WEST Ishøj Gymnasium Mandag d. 2. februar kl Vejlebrovej 45-65, 2635 Ishøj, tlf Det frie Gymnasium (privat) Onsdag d. 28. januar kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf Egedal Gymnasium og HF Tirsdag d. 27. januar kl Gymnasievej 1, 3660 Stenløse, tlf Espergærde Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl Gymnasievej 2, 3060 Espergærde, tlf Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tirsdag d. 20. januar kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf

13 14 Frederiksberg Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf Frederiksborg Gymnasium og HF Onsdag d. 28. januar kl Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, tlf Frederikssund Gymnasium Onsdag d. 28. januar kl Odinsvej 6, 3600 Frederikssund, tlf Frederiksværk Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl Strandgade 34, 3300 Frederiksværk, tlf Gammel Hellerup Gymnasium Tirsdag d. 27. januar kl Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, tlf Gladsaxe Gymnasium Mandag d. 19. januar kl Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, tlf Gribskov Gymnasium Mandag d. 26. januar kl Østergade 52, 3200 Helsinge, tlf Helsingør Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl Borgmester P. Christensensvej 3, 3000 Helsingør, tlf Herlev Gymnasium og HF Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf Onsdag d. 21. januar kl Høje-Taastrup Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tlf Ingrid Jespersens Gymnasieskole (privat) Tirsdag d. 3. februar kl Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø, tlf Johanneskolen (privat) Onsdag d. 4. februar kl Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg, tlf Kongsholm Gymnasium & HF Torsdag d. 29. januar kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf

14 27 Københavns åbne Gymnasium Mandag d. 19. januar kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf Marie Kruses skole (privat) Onsdag d. 14. januar kl Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum, Metropolitanskolen Mandag d. 26. januar kl Struenseegade 50, 2200 København N, tlf N. Zahles Gymnasieskole (privat) Tirsdag d. 27. januar kl Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K, tlf Niels Steensens Gymnasium (privat) Torsdag d. 29. januar kl Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf i Englesalen 32 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (privat) Torsdag d. 15. januar kl Cirkelhuset, Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm, tlf Nærum Gymnasium Onsdag d. 28. januar kl Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, tlf Nørre Gymnasium + IB Tirsdag d. 27. januar kl Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, tlf Ordrup Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund, tlf Rungsted Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl Stadion Allé 14, 2960 Rungsted Kyst, tlf Rysensteen Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf Rødovre Gymnasium Torsdag d. 5. februar kl Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre, tlf Sankt Annæ Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tlf MGK Mandag d. 26. januar kl

15 40 Tårnby Gymnasium & HF Tirsdag d. 3. februar kl Tjen Allé 5, 2770 Kastrup, tlf Virum Gymnasium Mandag d. 26. januar kl Fuglsangvej 66, 2830 Virum, tlf Øregård Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl Gersonsvej 32, 2900 Hellerup, tlf Ørestad Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl Ørestads Boulevard 75, 2300 København S, tlf Østre Borgerdyd Gymnasium Mandag d. 19. januar kl Stockholmsgade 59, 2100 København Ø, tlf Teknisk gymnasium HTX 1 Ballerup Tekniske Gymnasium 26. januar og 23. februar kl Telegrafvej 9, 2750 Ballerup, tlf CHP West Ishøj Tekniske Gymnasium Tirsdag d. 27. januar kl Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj, tlf Mandag d. 23. februar kl Erhvervsskolen Nordsjælland Carlsbergvej 34, 3400 Hillerød, tlf Tirsdag d. 27. januar kl Rasmus Knudsensvej 9, 3000 Helsingør, tlf Torsdag d. 22. januar kl (Oplysninger om HTX i Frederikssund, kontakt Hillerød afdeling) 4 Frederiksberg Tekniske Gymnasium 27. januar og 25. februar kl Stær Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg, tlf Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen 21. januar samt Carl Jacobsensvej 25, 25 Valby, tlf og 26. februar kl Københavns Tekniske Gymnasium Vibenhus 20. januar samt Jagtvej 163, 2100 København Ø, tlf og 23. februar kl Lyngby Tekniske Gymnasium 28. januar og 24. februar kl Akademivej, Bygning 451, 2800 Kgs. Lyngby, tlf

16 STX, HHX, HTX og HF i Region Hovedstaden Gribskov 20 Frederiksværk- Hundested Hillerød Helsingør Fredensborg Hørsholm STX HTX HHX HF 14

17 Allerød Lyngby-Taarbæk Gentofte Herlev Ishøj Vallensbæk Brøndby Høje-Taastrup Albertslund Glostrup Hvidovre Dragør Tårnby Rudersdal Furesø Rødovre Ballerup Gladsaxe Egedal Frederikssund Frederiksberg København Lyngby-Taarbæk Gentofte Herlev Ishøj Vallensbæk Brøndby rup Albertslund Glostrup Hvidovre Dragør Tårnby Furesø Rødovre Ballerup Gladsaxe Bornholm Frederiksberg København

18 16 Handelsgymnasiet HHX 1 BEC Business 13. og 22. januar kl Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup, tlf CPH West-handelsgymnasiet Ishøj Mandag d. 26. januar kl Vejlebrovej 186, 2630 Ishøj, tlf CPH West-handelsgymnasiet Tåstrup Tirsdag d. 20. januar kl Skagensgade 3, 2630 Tåstrup, tlf Erhvervsskolen Nordsjælland Torsdag d. 22. januar kl Rasmus Knudsensvej 9, 3000 Helsingør, tlf Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby, tlf Tirsdag d. 20. og Torsdag d. 22. januar kl Trollesmindeallé 24, 3400 Hillerød, tlf Tirsdag d. 27. januar kl Heimdalsvej 1 B, 3600 Frederikssund, tlf Onsdag d. 28. januar kl Niels Brock, Copenhagen Business College Handelsgymnasium HHX 19. januar og 5. februar Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg C, tlf kl Niels Brooks Elitegymnasium 26. januar og 16. februar kl Klareboderne 1, 1115 København K, tlf HF 1 Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Torsdag d. 22. januar kl Søndervangen 56, 3460 Birkerød, tlf Det frie Gymnasium (privat) Onsdag d. 28. januar kl Møllegade 26, 2200 København N, tlf HF-kurser 3 Egedal Gymnasium & HF Tirsdag d. 27. januar kl Gymnasievej 1, 3660 Stenløse, tlf Espergærde Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl Gymnasievej 2, 3060 Espergærde, tlf www. eg-gym.dk 5 HF-Centret Efterslægten Mandag d. 2. februar kl Hyrdevangen 62, 2400 København NV, tlf Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tirsdag d. 20. januar kl Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf

19 7 Frederiksberg HF-kursus Tirsdag d. 27. januar kl Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg, tlf Frederiksborg Gymnasium og HF Onsdag d. 4. februar kl Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, tlf Frederiksværk Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl Strandgade 34, 3300 Frederiksværk, tlf Gentofte HF Tirsdag d. 3. februar kl Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte, tlf Herlev Gymnasium og HF Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf Onsdag d. 21. januar kl Kongsholm Gymnasium & HF Torsdag d. 29. januar kl Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf Københavns Åbne Gymnasium Mandag d. 19. januar kl Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (privat) Torsdag d. 15. januar kl Cirkelhuset, Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm, tlf Tårnby Gymnasium & HF Tirsdag d. 3. februar kl Tjen Allé 5, 2770 Kastrup, tlf VUC Lyngby Onsdag d. 4. februar kl Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby, tlf VUC Nordsjælland Tirsdag d. 3. februar kl Milnersvej 40, 3400 Hillerød, tlf VUC Vestegnen Onsdag d. 4. februar kl Gymnasievej 10, 2620 Albertslund, tlf Avedøre Gymnasium Tirsdag d. 3. februar kl Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf Bornholm Bornholms Gymnasium Onsdag d. 4. februar kl Søborgstræde 2, 3700 Rønne, tlf Bornholms Erhvervsskole Minervavej 1, 3700 Rønne, tlf VUC Bornholm Krystalgade 9, 3700 Rønne, tlf

20 Oplysning om uddannelserne og relevante web-steder Vejledning og ansøgningsskemaer På Undervisningsministeriets optagelsesportal, kan du hente vejledninger og ansøgningsskemaer. Fagvælgeren Du kan selv sammensætte din gymnasiale uddannelse ved at bruge Fagvælgeren Retsregler Reglerne om optagelse i de gymnasiale uddannelser står i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 43 af 29. januar 2008, som du kan finde på > søg i regler nummer 43 år Videregående uddannelser De specifikke adgangskrav, til de videregående uddannelser fremgår af Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008, som du kan finde på > søg i regler nummer 32 år

21 STX det Det almene gymnasium Stx ruster dig til et liv og en karriere i en globaliseret verden. Naturvidenskabens verden, sprog på de højeste niveauer, forståelse for nationale og internationale samfundsforhold og kreative udfoldelser er alt sammen muligheder på stx. Du vil, alt efter hvilken studieretning du vælger, få stor indsigt i naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og kunstneriske fagområder. Uanset studieretning er STX en bredt funderet uddannelse, der retter sig mod en vifte af videregående uddannelser. Med stx kan du blive studieparat også selvom du ikke endeligt har afgjort, hvilken videregående uddannelse du vil fortsætte med. Stx begynder med et grundforløb på ½ år, hvor du møder en række fag, som du skal fortsætte med i et, to eller tre år. To forløb afsluttes allerede efter grundforløbet. Det ene er naturvidenskabeligt grundforløb, hvor biologi, fysik, kemi og naturgeografi præsenteres og arbejder sammen. Det andet er almen sprogforståelse, hvor du lærer om sprogenes opbygning, historie og funktion som kommunikationsredskab i bredeste forstand. Efter grundforløbet begynder du på den studieretning, du har valgt. De to eller tre studieretningsfag indgår med stor vægt i din skolehverdag, og du får et indgående kendskab til fagene og deres samspil. Herudover har du en række obligatoriske fag som dansk, historie, idræt, matematik, samfundsfag, naturvidenskabelige fag, et kunstnerisk fag og flere andre. Desuden har du med valgfagene mulighed for at give din studentereksamen den drejning, der passer dig. I STX har du også almen studieforberedelse. Faget giver dig over de 3 år indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, samfundsvidenskab og de humanistiske fag, og du lærer at arbejde med metoder i de forskellige fag. Det forbereder dig til både videregående studier og efterfølgende job. Alternativ studentereksamen En international studentereksamen IB International Baccalaureate giver adgang til videregående studier i Danmark og i udlandet. Undervisningen foregår på engelsk. Findes på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole, Nørre Gymnasium og Copenhagen International School. Svensk studentereksamen i Malmø og Helsingborg. Team-Danmark På Falkonergårdens Gymnasium kan man optages i en særlig Team-Danmark klasse. Musikgymnasium 4-årigt gymnasieforløb med MGK (Musikalsk Grundkursus), findes på Sankt Annæ Gymnasium og CPH West (Ishøj Gymnasium). International dansk-tysk studentereksamen På N. Zahles Gymnasieskole (privat) tilbydes en tysk-dansk studentereksamen Petrilinien, som giver adgang til både tyske og danske universiteter samt videre gående uddannelser. Nærmere oplysning: eller 19

22 HHX Handelsgymnasiet Er du interesseret i samfundsforhold, økonomi, sprog eller jura? Handelsgymnasiet er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Med en HHXuddannelse kan du fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. HHX kan også være et skridt på vejen til en uddannelse inden for handel, kontor, revision eller bank. Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse. Det betyder, at uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger fra det private erhvervsliv. Ud over almene fag som dansk, historie og matematik får du bl.a. samfundsfag, international økonomi, afsætningsøkonomi og virksomhedsøkonomi. Studieretningerne tager udgangspunkt i de økonomiske fag i kombination med matematik, fremmedsprog, informationsteknologi og en række valgfag. I de økonomiske fag arbejder man hele tiden med meget virkelighedsnære problemstillinger, ligesom man besøger virksomheder eller har gæstelærere fra det private erhvervsliv. Erhvervsret, international økonomi og afsætning samt virksomhedsøkonomi på A-niveau er nogle obligatoriske fag, som du ikke finder på andre gymnasiale uddannelser. På HHX er engelsk A obligatorisk. Derfor bliver du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. Ud over studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag skal du i løbet af de tre år have et studieområde. Studieområdet skal forberede dig på videregående studier og udvikle din evne til at se en sag fra flere vinkler. I studieområdet skal du bl.a. lave virksomhedsanalyser og arbejde med internationale problemstillinger. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver en HHX med faget innovation dig en god ballast. Flere handelsgymnasier har Team Danmark ordning. 20

23 HTX Teknisk gymnasium Du interesserer dig for naturvidenskab og teknologi. Du har måske lyst til at kombinere disse fag med kommunikation og it-fag. På HTX får du automatisk de højeste obligatoriske niveauer i de naturvidenskabelige fag; men du har selvfølgelig også sprog og samfundsfag. Grundforløbet består af dansk, engelsk, matematik samt et studieområde, der omfatter faglig og tværfaglig undervisning i kemi, fysik, biologi, samfundsfag, kommunikation/it og teknologi. Når du arbejder med de tværfaglige projekter, vil en stor del af undervisningen foregå i laboratorier og værksteder, således at du får afprøvet teorierne i praksis. Studieretningsforløbet består af studieretningsfag, obligatoriske fag, et studieområde, valgfag samt et studieretningsprojekt. HTX har to fag som ikke findes på andre gymnasiale uddannelser: teknologi og teknikfag. I begge fag arbejdes der projektorganiseret. Teknologi ligger på 1. og 2. år. I faget arbejder man med udvikling og fremstilling af produkter. Faget kombinerer teknisk og naturvidenskabelig viden med praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Teknikfag ligger på 3. år og er obligatorisk på A-niveau. Der findes tre teknikfag (ikke alle tekniske gymnasier udbyder alle tre): Byggeri og energi giver mulighed for fordybelse inden for arkitektur, konstruktion, projektering, materialer, forsyning og organisation. Design og produktion giver indsigt i formgivning, produktudvikling, materialer, styring og produktion inden for elektronik/it, mekanik eller tekstil. Proces, levnedsmiddel og sundhed giver mulighed for at arbejde med bioteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi, kost og ernæring. 21

24 HF Højere Forberedelseseksamen HF ere har typisk en 10.-klasseseksamen og/eller andre erfaringer med sig, når de starter HF-uddannelsen. Som den eneste gymnasiale uddannelse varer HF derfor blot to år. Uddannelsen er almendannende og studieforberedende på linje med de andre gymnasiale uddannelser. HF ere kommer fra mange forskellige baggrunde arbejde, efterskole, 10. klasse osv. og har mange forskellige uddannelsesmål, både kortere og længere videregående uddannelser. Det fælles for de mange kursister og HF-kurser er forskelligheden. På nogle HF-kurser kan du med Tema- HF eller fagpakke-hf sætte fokus på dine egne interesser, fx sundhed eller samfund, og med valgfag kan du fordybe dig i fx sprog, naturvidenskab eller psykologi. Den toårige HF-uddannelse indeholder obligatoriske fag (Dansk A-niveau 2 år; Engelsk B 2 år; Matematik C 1 år; Idræt C 1 år; Praktisk-musisk fag C 1 år (billedkunst, dans, dramatik, design, mediefag, musik); obligatoriske faggrupper (Naturvidenskabelig faggruppe C-niveau 1 år: Biologi, geografi, kemi og kultur- og samfundsfaggruppen 2 år: Historie B, religion C, samfundsfag C); 2-4 valgfag sammensætningen af fag giver dig indflydelse på indholdet af din uddannelse der kan dog være visse bindinger, fx hvis du vælger Tema-HF. 22

25 Fordeling af ansøgere Optagelse i det tekniske gymnasium, HTX, og i handelsgymnasiet, HHX Ansøgninger til teknisk gymnasium, HTX og til handelsgymnasium, HHX, skal sendes direkte til skolen. Hvis der ikke er plads på det ønskede gymnasium, sender skolen ansøgningen videre til 2. prioriteringen på ansøgningsskemaet. Fordeling af ansøgere til 1. g i det almene gymnasium STX og til 1. HF Fordelingsudvalg Regionsrådet har nedsat fire fordelingsudvalg, som er ansvarlige for at fordele gymnasie- og hf-elever på de enkelte gymnasier og hf-kurser, hvis der er flere optagelsesberettigede ansøgere med 1. prioritet til en uddannelse på en institution, end institutionen har kapacitet til at optage. Hvis en skole har plads til at optage samtlige 1. prioritets ansøgere, bliver samtlige ansøgere optaget dér. Kriterier for fordelingen De kriterier for fordelingen, som fordelingsudvalgene har fastsat, kan ses på de enkelte gymnasiers og hf-kursers hjemmesider og på Region Hovedstadens hjemmeside: Udgangspunktet for, hvor du bliver optaget, er, at du bliver optaget på den skole eller det kursus, som du har prioriteret som nr. 1 på din ansøgning. Hvis den skole har flere ansøgere, end der er plads til, og hvis du derfor ikke bliver optaget dér, så bliver du optaget på den skole, som du har prioriteret som nr. 2, 3, 4 eller 5 på din ansøgning; men kun hvis der er plads dér. På en skole, som har måttet afvise nogle af sine 1. prioritets ansøgere, kan der ikke optages 2., 3., 4. eller 5. prioritets ansøgere. Derfor kan du risikere, at ingen af dine prioriterede ønsker bliver opfyldt. I så fald bliver du henvist til den nærmeste skole, der kan opfylde dit ønske om studieretning, og som har ledige pladser. Fordelingsudvalgene tilstræber, at de ansøgere, som bor tættest på institutionen, får opfyldt deres ønske om optagelse; men for at sikre flest mulige ansøgere optagelse i overensstemmelse med deres prioriterede ønsker er det nødvendigt for fordelingsudvalgene at udøve et samlet skøn. Ved dette skøn fraviges afstandskriteriet i nogle tilfælde ud fra en helhedsbetragtning, så flest mulige ansøgere bliver optaget i overensstemmelse med deres prioriterede ønsker om institution, studieretning eller fagpakke, skoleprofil, 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag eller praktisk/musiske fag eller valgfag. Fordelingsudvalgene består af rektorerne for de offentlige og private gymnasier og hf-kurser i fordelingsudvalgets område og 1-2 repræsentanter for Region Hovedstaden. De 4 fordelingsudvalg i Region Hovedstaden omfatter følgende gymnasier og HF-kurser: 23

26 1. Fordelingsudvalget for område Nordsjælland: Allerød Gymnasium, Birkerød Gymnasium og HF, Egedal Gymnasium & HF, Espergærde Gymnasium og HF, Frederiksborg Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Gribskov Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Rungsted Gymnasium, VUC Nordsjælland og de private gymnasier: Marie Kruses Skole og Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF. 2. Fordelingsudvalget for område Storkøbenhavn Nord: Aurehøj Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Herlev Gymnasium og HF, Gentofte HF, VUC Lyngby og det private gymnasium: Bagsværd Kostskole og Gymnasium. 3. Fordelingsudvalget for område Storkøbenhavn Vest: Høje-Taastrup Gymnasium, CPH West (Ishøj Gymnasium), Kongsholm Gymnasium og HF, Avedøre Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium, Nørre Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF, VUC Vestegnen og de private gymnasier: Brøndby Gymnasium og Johannesskolen. 4. Fordelingsudvalget for Område Centrum: Frederiksberg Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Østre Borgerdyd Gymnasium, Metropolitanskolen, Rysensteen Gymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, Christianshavns Gymnasium, Frederiksberg HF-kursus, HF-Centret Efterslægten og de private gymnasier: Det frie Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, N. Zahles Gymnasieskole og Niels Steensens Gymnasium. 24

27 Meddelelse om, hvor du er optaget Senest den 1. juni 2009 sendes der brev til alle ansøgere, som kan optages på gymnasiet eller HF, med oplysning om, hvor de er optaget. Genoptagelse Hvis du ikke er tilfreds med den institution, du er blevet optaget på, skal fordelingsudvalget genoptage behandlingen af din ansøgning. Fordelingsudvalget er kun forpligtet til at genoptage behandlingen af ansøgningen én gang. En anmodning om genoptagelse af behandlingen af din oprindelige ansøgning skal sendes til: Fordelingsudvalgenes sekretariat, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Ligeledes sendes kopi til den ønskede skole. Anmodningen skal være modtaget på ovenstående adresse senest mandag den 15. juni Klage over retlige spørgsmål Du kan klage til regionsrådet, men kun over rent retlige spørgsmål i forbindelse med fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. Du kan ikke klage over fordelingsudvalgets skøn vedrørende fordeling af ansøgerne på de enkelte institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde er blevet henvist til en anden skole end den, som var prioriteret højest. 25

28 STX HHX HTX HF Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon:

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005. Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2005 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

GYMNASIER og HF-KURSER

GYMNASIER og HF-KURSER Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om GYMNASIER og HF-KURSER i Storkøbenhavn 2006 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn 2 Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003

Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om Gymnasier og HF-kurser i Storkøbenhavn 2003 Gymnasiefordelingsudvalget i Storkøbenhavn Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1

Åbent hus 2012-2012. Erhvervsuddannelser. Åbent hus mm. december 2011 februar 2012 Side 1. Erhvervsuddannelser. 29. november 2012 udgave 1 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus 2012-2012 29. november 2012 udgave 1 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser GYM Gymnasiale uddannelser 2016 En verden af uddannelser Velkommen Indhold til de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm! På Campus Bornholm kan du gennemføre alle de fire gymnasiale ungdomsuddannelser:

Læs mere

Åbent hus om 2013-2014

Åbent hus om 2013-2014 Side 1 Erhvervsuddannelser Åbent hus om 2013-2014 2013-2014 udgave 4, 7. januar 2013 Her kan du finde fysiske adresser hjemmesideadresser telefonnumre datoer og klokkeslæt for åbent hus for ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Business HF-Cold Hawaii HF-Force HF-Game & Design HF-Læring & Kommunikation HF-Science HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer 2-årig hf-uddannelse fra august 2017 Den korteste vej til drømme-

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student

Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium. HTX-student. HTX-student Tag din naturvidenskabelige studentereksamen på Københavns Tekniske Gymnasium - i Valby elle r på Østerbro HTX-student HTX-student Htx kort og kontant Htx (teknisk gymnasium) er en af de tre muligheder,

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere