Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020"

Transkript

1 Carsten Corneliussen www. strategix.dk 4. marts MHz Hvad sker der med dansk antenne-tv i 2020 Regeringens Vækstplan for digitalisering i Danmark vil fra 2020 anvende det såkaldte 700 MHz -bånd til bedre mobildækning og mere trådløst bredbånd ligesom det var tilfældet med beslutningen om at frigive 800 MHz -båndet for snart 10 år siden. Frekvenserne blev dog først implementeret i 2013 til brug for 4G/LTE. Behovet for flere frekvenser til trådløst bredbånd og bedre dækning er stærkt stigende, fordi [data]trafik på internettet eksploderer bl.a. pga. videodistribution i form af streaming samt den begyndende opkobling af stort set alle typer af fysiske enheder, som nu får selvstændige identiteter på nettet. Det er derfor særdeles relevant at spørge om der også bliver stillet krav til at frigøre flere tv-frekvenser for at følge med denne udvikling. Vil vi f.eks. se et krav om 600 MHz eller ligefrem beslutte at frigøre alle tv-frekvenserne? Den diskussion er allerede en del af den kommende internationale radiokonference WRC15 og kan meget vel blive en beslutning i den næste konference inden Det er et stort emne med mange interesser involveret og derfor også med mange udsagn om både for og imod. Denne artikel behandler de mulige konsekvenser for dansk antenne-tv dels i forbindelse med den aktuelle beslutning og dels, hvis en beslutning om at frigøre de resterende tv-frekvenser træffes inden Og det er på sin plads at bemærke, at det ikke er en naturlov at radio og tv skal distribueres via maste- og antenne-baserede sendenet. Det er en historisk udvikling at radiobølgerne anvendes, men i dag er både radio og tv i større udstrækning distribueret vha. kabel-tv og internettet. Og tilsyneladende tilbagevendende, hver gang en ny teknologi dukker op, diskuteres betydningen af radio og tv i luften. Men i praksis og i flere regioner rundt om i verden udgør antennedistributionen kun en meget lille andel. I Danmark er det f.eks. kun 13 % af de danske husstande som modtager tv vha. en antenne resten har enten kabeltv eller fiberbredbånd og en stigende andel anvender nu også trådløs og mobil modtagelse af tv på smartphones og tablets mv. Ville det være en katastrofe, hvis Danmark ikke havde klassisk antenne-tv? Ikke teknologisk. Men der kunne være andre politiske og økonomiske grunde som indgår i denne diskussion. Spørgsmålet kunne f.eks. være den statslige kontrol med radio og tv indholdets udbydere. Indebærer regeringens beslutning om bredbånd og antenne-tv (og om radio og DAB for den sags skyld), endnu en af de politiske beslutninger, hvor kultur og teknologi igen blandes sammen?

2 2 Den lidt længere historie Regeringens tekst om 700 MHz er temmelig lapidarisk mht. tv-konsekvensen. Ret beset siger den, at det kun vil koste den enkelte antenne-tv seer omkring 900 kroner til en boks som kan håndtere et nyt tv-format. Det fremstilles som småpenge, når staten opnår en samfundsmæssig gevinst på flere milliarder og samtidig lever op til løftet om at alle danskere får 100 Mbit/s bredbånd i Så simpelt er det dog ikke. De 13 % antenne-tv svarer til husstande og forbrugerne kommer dermed at betale ca. 300 mio. kroner. Hertil kommer at tv-operatørerne de såkaldte gatekeepere DR/DIGI-TV og Boxer TV skal investere op mod et par hundrede millioner kroner i opgradering til ny sendeteknologi og Boxer TV må imødese et indtægtstab på omkring 600 mio. kroner pga. af den mindre kapacitet og færre tv-kanaler i deres betalings-tv tilbud. Det koster således omkring 1 mia. kroner for at frigøre 700 MHz. Statens undersøgelse af økonomien tæller alene til fordel for mobiltelefoni og bredbånd. Det efterlader tv-operatørerne med en begrænset kapacitet, hvor det er rimeligt at stille spørgsmålstegn ved om der overhovedet er en business case. I undersøgelsen stipuleres det, at der er tale om +/ betalings-tv kunder efter 2020 og ti år frem. Det oplyses også, at der kun er omkring husstande, som udelukkende ser DR s kanaler via egen antenne og som altså ikke har ønsket at indgå en betalingsaftale med Boxer TV om TV 2 modtagelse. Før Boxer TV fik aftalen om opkrævning af TV 2 abonnement fra 2012, havde de opnået mindre end betalende kunder, idet TV 2 tidligere blev udsendt gratis som såkaldt free-to-air sammen med DR s kanaler (altså ukrypteret tv). Det hører med til historien om konsekvenserne for antenne-tv, at DR og TV 2 i fællesskab ejer gatekeeperfunktionen DIGI-TV og at de sammen for blot nogle år siden var tvunget til at sælge tv-sendenettets udsendelsesmaster for at TV 2 kunne betale sin gæld til staten. Køber var det svenske statsejede Teracom, der også ejer Boxer TV. I dag betaler DR og TV 2 så Teracom for drift af antenne-tv udsendelsen. Det gør Teracom og Boxer TV til de primære interessenter i opretholdelse af antenne-tv i Danmark. Lægges hertil Teracoms interesse for radio, er spørgsmålet om den politiske behandling af DAB og antenne-tv er en bevidst politisk beslutning om en outsourcing af antennemarkedet? Hvor det tidligere kunne hævdes, at DR kontrollerede den danske mediepolitik for så vidt angik udsendelsesvirksomhed (herunder at være statens tekniske ekspertise for Kulturministeriets embedsmænd), så er både DR og TV 2 i dag reduceret til betalende kunder i en udenlandsk ejet koncern ligesom de er kunder hos kabelselskaberne, hvor de dog modsat får penge pga. den såkaldte retransmission og i en vis grad er beskyttet af særlige must carry regler.

3 3 En ny konkurrencesituation DR/DIGI-TV og Boxer TV har sendetilladelse frem til Det fremgår af Radio og tv-loven, hvordan radio og tv udsendes i Danmark og det er en særlig dansk konstruktion, at public service kaldes primær distribution når udsendelse sker via antenne. Det kendes som Copydan og UBOD-systemet og har medført, at kabel-tv operatørerne skal betale for den videre fremførelse. Det sikrer bl.a. at DR ikke skal betale for at blive distribueret som kanaler, i modsætning til at de selv betaler for distribution på internettet med deres tilbud om streaming og on demand. Digitaliseringen er således bredere end blot at opgradere det digitale antennetv sendenet, som i forvejen har en meget begrænset kapacitet og som ikke kan levere hverken streaming eller on demand i et praktisk anvendt forhold. Antenne-tv markedet er derfor tv-only, men kan kombineres med internettet f.eks. i form af det, der teknisk kaldes HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband), hvor det er tv-apparatet der skifter signalkilden fra antenne til internet via en wi fi router, som de fleste husstande har pga. bredbånd i husstanden. Men netop bredbåndsforbindelsen og den typisk medfølgende wi fi router kan levere de samme tv-kanaler samt adgang til streaming-tjenester, on demand mv., hvis båndbredden er tilstrækkelig stor. Dette kan leveres til et SmartTV eller til andre typer af skærme. Med andre ord er den tidligere opfattelse af et tv-apparat dekonstrueret til at være en skærm og et sæt højtalere, som i stigende grad er forbundet trådløst og som kan kombineres med alle andre signalkilder på alle tænkelige måder med andre enheder med lyd og video funktionalitet. Radio og tv er altså på vej til at være en sømløs oplevelse, hvor alt kan være til rådighed, hvor og hvornår man ønsker det. Dette er i dag en praktisk mulighed for alle de danske husstande. Det er altså ikke længere konkurrencen at have adgang til meget indhold, men snarere og i særdeleshed at kunne have muligheden for at vælge frit og præcist det, den enkelte vil have. Hermed er den politiske regulering fremover et spørgsmål om sikre en konkurrencesituation, hvor kunderne ikke tvinges til at abonnere på bundling af store og dyre tv-pakker på bestemte teknologiske platforme. Den oprindelige politiske intention med et antenne-tv var netop, at skabe et alternativ til kabel-tv operatørerne. Man kan dog ikke konkludere at det er lykkedes og det er et spørgsmål, om hvorvidt det er værd at opretholde en teknologisk antenne-tv platform for kun 13 % af befolkningen i en ny tele- og internet virkelighed? Vil det ikke være en større samfundsmæssig gevinst helt at droppe antenne-tv platformen og i stedet bruge frekvenserne til bedre mobil dækning og mere kapacitet i det trådløse bredbånd?

4 4 Hvad er motiver og bevæggrund for et antenne-tv? Det er overladt til erhvervsministeren at træffe beslutningerne om den digitale vækst. Og det gør han måske så i forventning om at resten af tv-frekvenserne alligevel snart besluttes anvendt til bredbånd. Det faste bredbånd leverer allerede i dag hastigheder på langt over de 100 Mbit/s ligesom de nye 4G netværker også kan. Den tilbagevendende lægmandsdiskussion om, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til tv (og radio) i internettet, hvis alle danskere ønsker at se fjernsyn samtidigt, er fra et teknologisk synspunkt ikke længere et argument. Det kan dog være en økonomisk diskussion og måske mangler vi en samfundsmæssig undersøgelse af dette. Hvem vil tage initiativ til en seriøs kulturpolitisk debat om den tilsyneladende sværere frigørelse af indhold fra den gamle broadcast teknologi? Jeg skal heldigvis ikke rådgive hverken Teracom eller Boxer TV og måske skulle jeg afholde mig fra at spekulere i deres motiver men jeg vil dog gerne rådgive staten og opfordrer derfor til en genovervejelse af, hvorvidt det er umagen værd at forlænge tv-sendetilladelserne efter Herunder har jeg i en række udsagn/spørgsmål resumeret konsekvenserne for antenne-tv. De indeholder en del fagjargon, men uindviede kan formodentlig alligevel følge med og hvis ikke henviser jeg til de sidste afsnit i denne artikel (fra side 7), som forsøger at forklare det dér med frekvenser og kapacitet eller til et par tidligere artikler fra hhv og 2009 om antenne-tv: Regeringens beslutning om frigivelse af 700 MHz betyder, at de nuværende seks digitale sendemuligheder (UHF MUX) reduceres til fire måske fem da det fortsat er uklart, om den sidste digitale sendemulighed i form af VHF MUX 8 bliver bragt i spil. MUX 8 har mindre kapacitet end de øvrige UHF MUX og kan kun anvendes, hvis seerne også investerer i en ny antenne en antennetype, som de fik besked på at pille ned, da der blev slukket for det analoge sendenet i 2009 og som ikke er medregnet i de 900 kroner som den aktuelle 700 MHz undersøgelse stipulerer). Undersøgelsen viser en samfundsmæssig gevinst på 2-4 mia. kroner for en pris af 1 mia. kroner, der fremkommer som resultatet af hhv mio. kroner til omlægning af sendenettet, mio. kroner til forbrugerudstyr (regnestykket er husstande á 900 kroner, forudsat der blot er tale om en ny set top boks) samt et stipuleret indtægtstab til Boxer TV på 600 mio. pga. reduktion i antallet af kanaler. Selv om der indføres en ny sendeteknologi dvs. en udskiftning af det nuværende digitale sendeformat, der siden 2012 kendes som DVB-T og MPEG 4, til det mere avancerede DVB-T2 og HEVC format vil Boxer TV efterfølgende kun kunne udsende tv-kanaler, mod de i dag ca tv-kanaler og det er udelukket at dette format og antenne-tv platformen kan udsende den endnu nyere UHD/4K standard.

5 5 I konkurrencen med kabel- og fiberselskaberne TDC/YouSee og Stofa/SE synes det nødvendigt både at have et stort udbud af kanaler, fremragende billedkvalitet og en såkaldt OTT-tjeneste (Over The Top, som er lig med diverse ekstra on demand og streaming-tjenester). Der vil ikke være plads til OTT-tjenester i antenne-tv sendenettet og man kan spørge om Boxer TV kan konkurrere uden dette tilbud? Man kan også spørge om Boxer TV kan overleve uden administrationen af TV 2 kort, hvis regeringen beslutter at ændre denne aftale? Før havde Boxer TV mindre end kunder (og der er kun ca husstande, som alene ser DR s kanaler og altså ikke TV 2). Antenne-tv udgør som nævnt p.t. 13 % af husstandene svarende til husstande, der primært er opnået pga. af TV 2-ordningen og den stipulerede business case for en fortsættelse af antenne-tv efter 2020 handler om +/ kunder. TV 2 har sine egen play -tjeneste ligesom DR har både en play -tjeneste og HbbTV, der allerede kombinerer broadcast og bredbånd. Det stipuleres endvidere, at public service kan indeholdes i én MUX dvs. DR kan beholde sine seks kanaler, hvor kun 2 kanaler er i HD i dag. Det vil dog koste DR en ekstra opgradering af udsendelsesudstyr, hvis alle kanaler skal sendes i HD. TV 2-regionerne er allerede i HD. Folketingets tv-kanal og lokal-tv kan teoretisk forblive sammen med DR i én UHF MUX (der er dog andre planer om at lokal-tv på sigt alene skal udsendes via nettet ligesom det er gældende for lokal radio jf. DAB diskussionen). Man kan også spørge om staten ønsker at opretholde antenne-tv platformen og TV 2 administrationen hos Boxer TV for f.eks. at sikre den primære distribution i form af free-to-air og dermed bevare Copydan og UBOD- systemet og det gældende licensprincip? Hvorfor opretholde DIGI-TV som en kunstig, virtuel konstruktion med DR og TV 2 ejerskab, når det fysiske sendenet alligevel er solgt til Teracom (som også ejer Boxer TV og som staten allerede har givet den lukrative TV 2 administration). Teracoms ønske om at være stats-gatekeeper (som i Sverige) er måske en politisk fornuftig løsning. Teknisk kunne de drive radio og tv platformen og staten kunne dermed fraskrive sig den teknologiske risiko ved at overlade markedsudviklingen til en privat aktør? Spekuleres der allerede i én gatekeeper i stedet for de nuværende to hhv. DIGI-TV og Boxer TV? Hvorfor ikke også lade en privat aktør som Teracom administrere DR s kanaler og Folketingets tv-kanal? Man kan også spørge om den for nyligt lækkede strategiplan for et digitalt DR er et tidligt forsøg på at skaffe sig en god distributionsaftale, hvis der ikke er et antenne-tv og dermed ikke en primær distribution?

6 6 Hvis resten af UHF tv-frekvenserne kommer i spil inden 2020 (hvad der er sandsynligt i de kommende internationale WRC konferencer), hvad så med antenne-tv markedet i Danmark? Kunne VHF delen (der ikke ønskes til mobil og trådløst bredbånd) ende som et politisk regulatorisk dække for en minimums public service kombination af hhv. DAB og DTT? Der ville ikke være plads til alle public service kanalerne dvs. en samling af DR s kanaler, TV 2 og regionerne og Folketinget. Dermed skulle nogle af kanalerne alene eksistere som netkanaler på internettet. Hvem skulle i givet fald drive en sådan konstruktion? Og i givet fald ville der måske ikke være et kommercielt antenne-tv men Teracom og tele- og kabelselskaberne kunne måske i fællesskab drive en teknisk samlet digital infrastruktur som en kombination af High Tower og Low Tower (dvs. DTT, kabel & fiber samt 4G/LTE 5G). Man kunne derfor også spørge om og hvornår den danske regering påtænker at deltage i den igangsatte europæiske og internationale teknologiske udvikling omkring 5G til medie- og kommunikationsområdet? Danmark risikerer at træffe korte og isolerede beslutninger om digitalisering i ø er i en global teknologisk udvikling, som landets politikere ikke har kontrol over. Erhvervspolitik om digital vækst må nødvendigvis være koordineret med virkelighedens globale teknologiske udvikling. Kulturpolitik kan ikke basere sig på inddragelse af teknologiressourcer. Og afslutningsvis kunne man derfor også spørge om, hvorvidt det ikke var fornuftigt at gennemføre en ny samfundsmæssig økonomisk beregning af dette scenarie? Her kan også det tidligere forslag fra radio og DAB om en 360 graders undersøgelse af brugeradfærd og teknologisk udvikling inddrages. Et forslag til praktik kunne være at sammenlægge de mange forskellige faglige styrelser i ét samlet kompetent digitalt organ, som kan sikre en koordineret stillingtagen til digitaliseringen af hele Danmark. Hvilke odds har antenne-tv i en kommende konkurrence? Vurderingen af markedet og konkurrence, med den stipulerede business case for antenne-tv platformen efter 2020, indikerer ret beset en beskeden og klassisk broadcast platform. En isoleret klassisk tv-pakke om end med en slags frit valg er ikke meget at komme med, når de samme tilbud kan leveres på langt mere effektive og for brugeren mere attraktive andre måder. Public service broadcasterne leverer allerede deres egne tilbud via internettets play -tjenester. Således er både DR og TV 2 sikret i en digital omstilling, når de tillige skal konkurrere med nye streaming-tjenester i form af YouTube, Netflix, Google m.fl. og nu mere også med de store elektronikfabrikanters SmartTV portaler. Det ligner utvivlsomt et opgør med tv s klassiske flow-begreb og vilkårene for rettighedsbetaling og prissætning.

7 7 Lad os så også lige få afklaret det dér med frekvenserne Hvad handler frekvenser om? Frekvenser er radiobølger som anvendes til alle typer af trådløs kommunikation både for radio, tv og for mobiltelefoni (samt en række andre formål som f.eks. til politi, flytrafik mv.) og forskellige frekvenser er egnede til bestemte formål. Radiobølger er et naturfænomen som er organiseret i forskelligt spektrum jf. illustrationen herunder: Illustrationen har flere niveauer. Den aktuelle frekvenspolitik er altså, at UHFbåndet anvendes til digitalt tv, hvor f.eks. VHF anvendes til digital radio (DAB). Kapaciteten til hhv. radio og tv er illustreret med de nederste figurer som er kendetegnet med de såkaldte digitale multipleks (MUX). DAB er således kun én MUX, der er opdelt i tre blokke til hhv. landsdækkende, regional og lokal radio. Bemærk at DAB anvender gamle analoge tv-frekvenser, hvorfor det faktisk ikke kræver slukning af FM (som i øvrigt har sin egen digitale standard, der kaldes for DRM/DRM+). Det illustrerede DAB L-bånd er allerede inddraget til trådløst bredbånd. De øvrige MUX er digitale tv-sendemuligheder, hvor MUX 7 også er taget i brug og anvendt til trådløst bredbånd. MUX 8 er i øvrigt placeret i VHFbåndet og endnu ikke anvendt. De seks øvrige UHF MUX (1-6) anvendes alle til digitalt tv, hvor DR og deres sendeselskab DIGI-TV har to MUX (1-2) til brug for public service tv-kanaler (herunder lokal-tv, TV 2-regionerne og Folketingets tvkanal) og Boxer TV har fire MUX (3-6) til brug for betalings-tv (herunder TV 2). MUX 6 var oprindelig disponeret til mobil-tv, men er siden givet til Boxer TV til tv-formål. I alt er der over 40 digitale tv-kanaler i MUX 1-6.

8 8 Lidt hovedregning Det er altså frekvensspektrummet som giver antallet af tv-kanaler, idet en UHF MUX svarer til et spektrum på 8 MHz. Inden for dette spektrum kan der sendes et større antal digitale kanaler som defineres vha. en særlig kodning og komprimering. Populært kan man sige, at frekvens/radiobølgen bærer de digitale bits og bytes. Hver MUX kan således indeholde et bestemt antal tvkanaler afhængig af kodnings- komprimeringsformat, der alle sendes som én samlet digital datastrøm, som derefter dekodes til de individuelle kanaler til det vi kender fra tv-apparatets programguide og kanallister. Når signalerne udsendes via tv-sendemaster og modtages via en antenne på taget eller i stuen, så er leverancen det vi kalder for jordbaseret digitalt tv som teknisk kaldes for DTT eller DVB Digital Terrestrial Television med sendeformatet Digital Video Broadcasting. Når kodning og komprimering sker i det såkaldte DVB-T og MPEG 4-format svarer det til det danske digitale tvsendenet, som i dag består af de seks MUX og svarer til en kapacitet på over 40 digitale tv-kanaler, hvoraf public service har 9 tv-kanaler (herunder DR s 6 tvkanaler) og kommercielt antenne-tv med omkring tv-kanaler. Public service kanalerne omtales som såkaldt free-to-air dvs. ukrypterede som per definition er gratis, hvorimod Boxer TV udsender deres tv-kanaler som betalings-tv med krypterede signaler, der kræver en særlig dekoder og et abonnementsforhold. Hver MUX kan omsættes i båndbredder som vi kender det fra modems og internettet. En MUX i DVB-T har en max. kapacitet på ca. 20 Mbit/s. Af denne anvendes 2 Mbit/s til datasignalering bl.a. til tv-apparatets elektroniske programguide. Tv-kanalerne kan udsendes som almindelig standard digitalt tv (SD) eller som High Defintion tv (HD). Anvendes MPEG 4-formatet fylder en SD-kanal omkring 2-3 Mbit/s og en HD-kanal ca. fire gange så meget. Det er således et simpelt regnestykke, at en MUX kan indeholde 6-7 almindelige SDkanaler eller f.eks. 2 HD-kanaler. Disse kapacitetsstørrelser er blot indikative, da der teknisk anvendes en statistisk multipleksering, som foretages på tværs af hele datastrømmen og automatisk tildeler den relevante kapacitet afhængig af kvalitetskravet til de enkelte kanalers afvikling. Den opmærksomme læser vil måske indvende at f.eks. Boxer TV kun anvender 1-2 Mbit/s til SD og kun 3-4 Mbit/s til HD, hvorved de netop kan presse flere kanaler ind i en MUX. Og en opmærksom læser vil måske også vide, at f.eks. kulturministeriet regulatorisk har tildelt DR og TV 2-regionerne faste bitrater på 6-8 Mbit/s for HD-kanaler. Den næste generation af HD kaldes for Ultra HD (UHD/4K) og vil p.t. kræve mere kapacitet per kanal end der faktisk er til rådighed per MUX i det nuværende digitale tv-sendenet. Der er endnu ikke komprimeringsformater som ændrer dette, hvorfor UHD reelt kan udelukkes fra antenne-tv distribution.

9 9 700 MHz reducerer antallet af MUX fra 6 til 4 Kapaciteten i det digitale sendenet er altså låst fast med disse karakteristika men kan udvides ved brug af bedre kodning og komprimering. Den næste generation af DVB kaldes for DVB-T2 og giver typisk 50 % mere båndbredde dvs. fra ca. 20 til 30 Mbit/s. Den næste generation af MPEG 4 kaldes for HEVC og giver en ca. 50 % bedre udnyttelse dvs. en fordobling af kanaler eller f.eks. en bedre billedkvalitet, hvis båndbredden anvendes til HD. Hvis der i alt er seks MUX (vi holder lige MUX 8 ude af regnestykket) kan den maksimale båndbreddeudnyttelse med DVB-T2 og HEVC altså opgøres til 162 Mbit/s (fratrukket den fælles datakapacitet per MUX til programguide mv.). Denne båndbredde svarer til ca. 40 tv-kanaler i HD kvalitet altså nogenlunde det samme som det nuværende antal tv-kanaler. Det var under forudsætning af, at der er seks MUX til rådighed. Det er der så ikke når 700 MHz-båndet tages i anvendelse til bredbånd. Rent logisk kunne man tro (jf. den tidligere illustration), at 700 MHz svarer til endnu en MUX (som f.eks. MUX 7 til 800 MHz gjorde det) men sendenettets opbygning med en forskellig anvendelse af forskellige frekvenserne mellem DR/DIGI-TV og Boxer TV betyder, at der reelt forsvinder to MUX. Der er således kun 108 Mbit/s til rådighed, hvorfor antallet af mulige HD tv-kanaler reduceres til kun tv-kanaler og heraf udgør public service kanalerne altså 9 kanaler. Lad os så lige få MUX 8 med i regnestykket. MUX en har været i udbud til brug for kommercielt betalings-tv, men er som nævnt placeret i VHF-båndet, hvilket så kræver at alle brugere af antenne-tv skal investere i nye antenner (ved siden af den antenne de i forvejen har). Samtidig er kapaciteten i denne VHF MUX noget mindre og ender derfor som en kapacitet, der er dyr at udnytte. Trafik og kapacitet på internettet Alle de globale interessenter omkring internettet publicerer løbende den ene prognose efter den anden. De taler allerede om trafik målt i størrelsesordenen exabyte og om zettabytes i løbet af de næste 3-5 år. Disse størrelsesforhold defineres fra megabyte (MB) til gigabyte (1.000 MB) til terabyte (1.000 GB) til petabyte (1.000 TB) til exabyte (1.000 TB) til zetta (1.000 EB). Det indikerer ikke alene den eksponentielle vækst, men stiller altså også krav til en ny teknologisk global standard for et universelt internet både som fastnet såvel som trådløst og i denne sammenhæng også en sømløs og heterogen kobling mellem mobiltelefoni og de mange wi fi definitioner. Det kender vi allerede som piconet, small cells mv. og kalder det for HetNet dvs. heterogene netværk som er en del af 5G. Det er realistisk, at 5G bliver en ny global standard allerede i Både EU, Samsung og Huawei er med i denne udvikling.

10 10 Det nye mind-set Det bliver en ny hård konkurrence om at være førende digitalt. Alle er per definition på den samme teknologiske platform med mere eller mindre åbne standarder og vil derfor differentiere sig forskelligt. Ingen enkelt aktør vil de facto kunne rumme alt men netop, at alt indhold er til rådighed, vil sikre fremkomsten af nye gatekeepere, som kan tilbyde at personalisere og styre de ønskede individuelle leverancer. En sådan type service er allerede på vej med en parallel udvikling omkring internettet dvs. en ny form for kunstig intelligens som meget vel kan blive et opgør eller en konsolidering af store app-stores. For at dette kan realiseres skal også den digitale infrastruktur udvikles. Og det er bl.a. det den igangsatte standardisering af 5G-udviklingen handler om. Det er det nye paradigme. Alle er selvfølgelig velkommen til at ytre at ting tager tid og at det aldrig sker i den hast, som futuristerne sædvanligvis hyper. Omvendt er det evident at, hvis man blot tænker et årti tilbage, så er den teknologiske udvikling gået stærkere end de fleste forestillede sig og allerede ændret vores adfærd til at agere digitalt. Der er faktisk ingen grund til at tvivle på, at de næste 5-10 år pludselig skulle blive langsommere. Det stiller således også krav til det politiske mod og forandringsvilligheden til at træffe de rigtige beslutninger, hvor fremtidens muligheder kommer i fokus i stedet for at fokusere på daglige kendte dagsordner, der risikerer at ende som statslig mikro management. Den politiske opgave bliver at sikre, at statens medietilbud er synlige på nettet og at borgerne har sikkerhed for leverance af indhold. Nogle læsere vil måske sidde tilbage med den opfattelse, at jeg er imod radio og tv broadcast netværkerne. Det er ikke tilfældet. Det er ikke et spørgsmål om for eller imod men alene et opråb om rettidig omhu. Så, lad mig lige endnu en gang slå fast, at distribution af radio & og tv som en teknisk distribution i form af broadcast, streaming, on demand og andre betegnelser sagtens kan indbygges og inkluderes i internettet. Det er i det mindset denne artikel har beskæftiget sig med frigivelsen af tvfrekvenserne og derfor også stiller spørgsmålet: hvorfor ikke planlægge med at frigive alle i stedet for at anvende den dyrere salami-metode? Hvad skal den digitale borger med de klassiske broadcast sendenet af radio og tv? Vi er på alle områder på vej til et frit valg og kan f.eks. godt finde ud af at anvende de sociale medier, hvor brands, kanaler og individuelle programmer også kan findes. Den tekniske tilgang til indholdet er blot et klik.

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006

Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Jordbaseret digitalt tv-sendenet indvies den 31. marts 2006 Af Carsten Corneliussen, DR I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV 2/Danmark og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK

Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK Gert Svendsen Consultant Millinium New Media Medlem af EBU Forum for Advanced Media (FAME) Medlem af Digital TV Group, UK 25. jan. 2014 AF 2012 New Technology Update v/gert Svendsen 1 Agenda Ultra HD TV

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014.

ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND. Erhvervsstyrelsen. Rapport. April, 2014. Til Erhvervsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato April, 2014 ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ- BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND ANALYSE DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYT TV. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYT TV - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have en ekstra god grund til at vælge et tv med lavt energiforbrug? Så får du den her: Der er nemlig penge at spare på energiforbruget, bare du holder

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås NU! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni med masser af fordele Indhold A million ways to die in the West, 17/10-2014 Universal 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Waoo! Forening fyldt med fordele til dig Du vælger

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

Teknologitrends i 2014

Teknologitrends i 2014 Carsten Corneliussen www.strategix.dk Juli 2014 Hvert år udarbejder analysevirksomhedernes eksperter en top-10 liste for året der kommer. 2014 har selvfølgelig ikke været undtaget. Jeg taget pulsen på

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio

Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio NOTAT Høringsgrundlag Foreløbig rapport om udviklingen af digital radio Udarbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Stofa beskæftiger ca.450 medarbejdere i 12 afdelinger beliggende i de større forsyningsområder i Danmark.

Stofa beskæftiger ca.450 medarbejdere i 12 afdelinger beliggende i de større forsyningsområder i Danmark. Om Stofa Er Danmarks næststørste leverandør af kabel-tv og privat bredbånd Stofa beskæftiger ca.450 medarbejdere i 12 afdelinger beliggende i de større forsyningsområder i Danmark. Stofas hovedafdeling

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Få Waoo! Forening med fordel Waoo! Forening tilbydes i din forening Det gør at du

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee

Ord og udtryk en ordbog fra YouSee Forord Denne ordbog er tænkt som et opslagsværk over de mest anvendte ord, udtryk og forkortelser, som benyttes hos YouSee. Formålet med ordbogen er at være med til at sikre, at vi alle taler samme sprog

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser:

Fiberbredbånd 2014. Hastigheder og priser: Fiberbredbånd 2014 5 Hastigheder og priser: 2/2 Mbit/s 99,-/mdr. 20/20 Mbit/s. 169,-/mdr. 50/50 Mbit/s. 219,-/mdr. 60/60 Mbit/s. 249,-/mdr. 90/90 Mbit/s. 349,-/mdr. 250/250 M/bit 449,-/mdr. 500/500 M/bits.

Læs mere