Kursus (stokastisk simulering) Øvelsesmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i @Risk (stokastisk simulering) Øvelsesmanual"

Transkript

1 Kursus (stokastisk simulering) Øvelsesmanual og dette kursus? Større og mere komplekse landbrugsbedrifter kræver gode beslutningsværktøjer. I traditionelle regneark regnes der på følsomhed på 1 parameter af gangen, hvilket ikke er tilstrækkeligt i fremtiden, da priser og udbytter bevæger sig samtidigt og kreditgivere stiller større krav til et grundigt forarbejde inden der bevilges lån og er et nem-gå-til Excel-add-in, der kan anvendes på egne og på SEGES udviklede regnearksværktøjer. Målgruppen er primært rådgivere af større landmænd mht. de mere komplekse værktøjer, mens gruppen af landmænd er bredere ved de mere enkle værktøjer. Kurset klæder dig på til at til simuleringer og fortolkning af går ud på at simulere på en model af virkeligheden og f.eks. gøre det gange idenfor definerede udfaldsrum, så man f.eks. får en god idé om det forventede resultat ved en aktivitet og hvad sandsynligheden for et godt/dårligt resultat er. Det bliver på kurset forklaret hvad stokastiske variable er og hvordan de kan anvendes til at forbedre rådgivningen af landmanden. Når du går herfra ved du hvad en stokastisk variabel er, hvordan du bygger en model, hvordan du foretager simuleringer og hvordan du fortolker data, så du bliver i stand til at rådgive landmanden derudfra. Beskrivelse af begreber og koncept 1. Stokastisk simulering 1

2 2. Fordelinger 3. Statistiske nøgletal: Gennemsnitlig værdi (mean) Oftest forekommende værdi (mode) Midterste værdi mellem den laveste og højeste værdi (median) Gennemsnitlig afvigelse mellem de enkelte observationer og den gennemsnitlige værdi (standardafvigelsen) 2

3 Eksempel Sorteret efter Temperatur 364 størrelse Gennemsnit 373,2 Midterste værdi 370,5 Hyppigste værdi 364,0 Standardafvigelse 14,1 370,5 3

4 Øvelse 1 Trin 1: Opbygning af regneark Trin 2: Inputvariable udpeges Trin 3: Outputvariable udpeges Trin 4: Fordelinger af inputvariable defineres Trin 5: Simulering og fortolkning af resultat Trin 1 Indtjening MARKPLAN Fordelinger på basis af viden/skøn Afgrøder Antal ha Udbytte (hkg. pr. ha) Pris (kr. pr. hkg) Kr. pr. ha Vinterhvede ,0 107, Vårbyg 50 54,2 102, Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Trin 2 og trin 3 Indtjening MARKPLAN Fordelinger på basis af viden/skøn Afgrøder Antal ha Udbytte (hkg. pr. ha) Pris (kr. pr. hkg) Kr. pr. ha Vinterhvede ,0 107, Vårbyg 50 54,2 102, Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag

5 Trin funktioner 5

6 6

7 7

8 Trin 5 8

9 9

10 10

11 Øvelse 2 Fordelings-match (distribution fitting) Indtjening MARKPLAN Fordelinger på basis af historik Afgrøder Antal ha Udbytte (hkg. pr. ha) Pris (kr. pr. hkg) Kr. pr. ha Vinterhvede ,9 126, Vårbyg 50 55,0 120, Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Prisfordelinger Hvede 11

12 Byg 12

13 Udbyttefordelinger Vinterhvede Vårbyg 13

14 Omkostningsfordeling (stykomkostninger) Output 14

15 15

16 16

17 Øvelse 3 Batch fit fordelinger og korrelationer Brug fanen Historiske data og fremtiden. Trin 1 Vælg Batch fit under fanen Distribution manager : 17

18 Husk at vinge af i i Run parametric boot strap. Batch Fit Summary: Dataset 11 Performed By: Brian Oster Hansen Date: 22. april :02:10 Name Kr. pr. kg Kr. pr. FEsv Historiske data og fremtiden!i3:i98 Historiske data og fremtiden!j3:j98 Range Best Fit (Ranked by AIC) RiskLogistic(10,6888;0,4416) RiskUniform(1,29264;2,12919) Function 10,6888 1, AIC 230, ,1373 Minimum -Infinity 1,2926 Maximum +Infinity 2,1292 Mean 10,6888 1,7109 Mode 10,6888 1,2926 Median 10,6888 1,7109 Std. Deviation 0,801 0,2415 Graph Correlation Kr. pr. kg Kr. pr. FEsv Kr. pr. kg 1,000 Kr. pr. FEsv 0,456 1,000 18

19 19

20 Øvelse 4 DC garanti og bonus Danish Crown ønsker at flere slagtesvin bliver produceret i Danmark, og derfor tilbyder de et bonustillæg på 15 øre pr. kg. slagtevægt de første 5 år ved bygning af et nyt produktionsanlæg. Der tilbydes også en DB garanti der gives ud fra DB på slagtesvin i den beregnede notering. Denne bliver udløst når DB beregnet notering kommer under 87 kr. pr. år i de første 7 år. Garantien kan maksimalt andrage 25 kr. /svin pr. år. Trin 1 A. Hvad betyder DC's bonustillæg og DB garanti for DB pr. slagtesvin år 1 i forhold til stald uden bonustillæg og garanti? Indsæt notering og foderpris inputvariable på baggrund af fordelinger fra øvelse 3. Marker de to funktioner og copy paste dem over i fanen DC garanti og bonus. 20

21 Trin 2 Indsæt korrelation mellem notering og foderpris. Marker området med de to celler med notering og foderpris der ønskes korrelation imellem samt deres navneceller til venstre for. Vælg Define Correlations menulinjen. 21

22 22

23 Udfyld vinduet med korrelationen mellem notering og foder, vælg hvor matricen skal placeres og ving af i Add heading. Korrelationsmatricen skal se ca. sådan her ud. Notering, kr. pr. Correlations slagtevægt in $C$3 Notering, kr. pr. kg slagtevægt in $C$3 1 Foderpris, kr. pr. FEsv in $C$4 Foderpris, kr. pr. FEsv in $C$4 0,

24 Trin 3 Tillæg bonus på 15 øre for stalden med bonus og garanti. Formel i celle C46: =(C17+0,15)*C11*(1-C6/100-C10/100)/(1-C6/2/100) Trin 4 Tillæg DB-garanti for stalden med bonus og garanti. Formel i celle C47: =RiskOutput()+HVIS(C30<62;25;HVIS(C30<87;87-C30;0)) Trin 5 Indsæt RiskMean-funktioner for DB og mål effekten af bonus og garanti. =RiskMean(C55) (gns. af DB uden DC garanti og bonus) = 157,34 kr. =RiskMean(C42) (gns. af DB med DC garanti og bonus) = 139,71 kr. =RiskMean(C47) (gns. af DC garanti) = 5,42 kr. =RiskMean(C46)-RiskMean(C34) (gns af DC bonus) = 12,21 kr. Samme resultat kan fås ved blot at regne C46-C34. Samlet bonus og garanti = 17,63 kr. pr. slagtesvin beregnet ud fra enten 157,34 kr. -139,71 kr. eller 5,42 kr. + 12,21 kr. Overlay mellem de to DB-funktioner i C55 og C42: 24

25 Outputfunktion for DB garanti i C47: B. Hvis foderforbrug og dødelighed fjernes som stokastiske variable, hvad sker der så med fordelingerne for DB? Overskriv cellerne C6-C9 med værdierne der står i celle B6-B9. Overlay funktionen for stalden med garanti og bonus får nu en nærmest lodret hældning på en del af kurven, da der udløses DB garanti op til 25 kr. pr. slagtesvin, før var denne garanti maskeret af forskelle i dødelighed og foderforbrug i hver simulering. 25

26 C. Hvad er sandsynligheden for at DB kommer under 100 kr. pr. slagtesvin? Ved aflæsning af outputfunktioner kan det ses at sandsynligheden for at komme udner 100 kr. i Db pr. slagtesvin er ca. 14,9 % for stalden uden og ca. 2,2 % for stalden med garanti og bonus. Hvis der er tid: Udbyg modellen så der regnes for en investeringshorisont på 25 år. Hvad er DB hvert år med og uden garanti og bonus? Hvad er nutidsværdi af samlet DB over 25 år ved en diskonteringsrente på 5 %? 26

27 Uden bonus og garanti? Med bonus og garanti? Uden bonus og med garanti? Med bonus og uden garanti? 27

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko.

Brugen af RiBAY er typisk en iterativ proces, hvor trin 4-6 gentages et antal gange for at kortlægge og forstå risiko. Kom godt i gang med RiBAY Risikostyring ved hjælp af RiBAY består af følgende seks trin: 1. Indtastning af systemvariable og budgettal 2. Indtastning af Køb og salg 3. Kalibrering af udgangspunktet for

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere