risici i n D e h o l D e r e n S a m m e n F at n i n g a F i F - å r e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risici i n D e h o l D e r e n S a m m e n F at n i n g a F i F - å r e t 2 0 1 0"

Transkript

1 Fremtidens risici Ingen ved, hvilke risici vi vil komme til at møde i fremtiden. Allerede nu udgør internettet en risiko, ligesom de titusindvis af kemikalier, som vi kommer i kontakt med hver dag. Den berømmede nanoteknik har også en ukendt bagside. indeholder en sammenfatning af if-året 2010

2 2 Torbjörn Magnusson Udvikling på godt og ondt Den tekniske og videnskabelige udvikling går forbløffende hurtigt. Fordelene er tit store. It-revolutionen er et pragteksempel. I dag er det vanskeligt at forestille sig en tilværelse uden computere. If gemmer cirka 8 millioner forsikringspolicer til privatkunder digitalt. Tanken svimler ved den udfordring, det ville være, at skulle håndtere dem uden adgang til dataservere. Den hurtige udvikling går igen fra område til område. Inden for EU benytter vi nu cirka syntetiske kemikalier. I 1950 erne var antallet stort set nul. Hver eneste dag kommer vi i kontakt med kemikalier. De findes i cowboybukserne, i fjernbetjeningen til fjernsynet, i børnenes legetøj, overalt. Og den nye nanoteknik medfører nærmest science fiction-agtige muligheder. Man taler om usynlige overflader og rumelevatorer. Men også om meget konkrete ting som bedre cancermedicin og hurtigere computere. Det er en fantastisk udvikling, der bidrager til et bedre liv for de fleste af os. Men den skaber også problemer. Arbejdet med at forstå og regulere de nye risici går langsomt. Nanoteknikkens langsigtede virkninger er i store træk ukendte. Den nye it-verden er meget mere sårbar, end mange tænker over til daglig. Bare en brøkdel af alle kemikalier i industriel produktion er blevet studeret indgående. I en række tilfælde har nye kemikalier eller materialer allerede været årsag til svære skader eller ulykker. Asbest, PCB og freon vækker onde minder. I dag diskuteres forbud mod ftalater og bisfenol A. Og der vil i fremtiden desværre helt sikkert også vise sig flere skader, der er forårsaget af ny teknologi. At håndtere fremtidens risici allerede i dag er et af de vigtigste samfundsspørgsmål. Det er vores håb, at denne publikation vil bidrage til diskussionen om, hvordan dette kan gøres bedre. God læselyst! Torbjörn Magnusson, koncernchef If PS. I slutningen af denne publikation er der et afsnit, som præsenterer If og vores resultat for Det er faktisk også interessant læsning! foto thron ullberg

3 Indhold 3 Fremtidens risici Kemikalier It-sikkerhed Nanoteknik 6 8 Antallet af kemikalierne vokser hurtigt Sådan blev kemikalierne en del af vores hverdag 10 Kemikalierne, der kan skade din sundhed Hvorfor ved vi ikke mere om de farlige stoffer? Loven forhindrer ikke giftene i dine sko Vist er der da risici ved at surfe. Læs ekspertens råd om, hvordan man bedst beskytter sig Internetormen, der skulle eliminere Irans kernekraft Kan man slukke for internettet? Og hvad ville der så ske? Maria Strømme jagter det perfekte nanomateriale Nano i praksis, sådan virker det Risiciene ved nanoteknikken er stadig ikke kendt 4 Indledning. Risikoberedskab i Norden 26 Panel. Fire nordiske stemmer om fremtiden 28 Kronik. Magnus Lindkvist, futurolog 29 Sammenfatning af If-året 2010

4 4 Inledning Er risikoberedskabet intro. Kemikalier, der kan skade mennesker og miljø, manglende it-sikkerhed og de ukendte virkninger af nanoteknikken. Det er tre eksempler på fremtidens risici. Men i takt med at samfundet ændrer sig, ændres også trusselsbillederne. Hvilke, der er morgendagens trusler, bliver stadig vanskeligere at forudse. Tekst: Johanna Brydolf Nina Cromnier, generaldirektør for Kemikalieinspektionen i Sverige. For 20 år siden betragtede man GMO, genmodificerede organismer, som en stor trussel, mens pandemier og terrorisme blev opfattet som forældede. Epidemier hørte fortiden til, og terrorisme kunne vel ikke finde sted i vores fredelige nordiske lande. Sådan troede man, men nu har trusselsbilledet ændret sig, siger Kurt Petersen, dansk professor i risikobehandling ved Lunds tekniske højskole i Sverige. I dag er pandemier og terrorisme i højeste grad aktuelle trusler, og samtidig er GMO-risiciene mindsket, fordi sikkerhedstænkningen omkring GMO er større. Mange lande forbyder i dag import af visse genmodificerede fødevarer, og strenge regler i EU begrænser genmodificering af organismer. Så spørgsmålet er, hvad der er de største trusler om yderligere 20 år? Ifølge Kurt Petersen bliver dette stadig vanskeligere at forudsige, fordi verden og samfundet ændrer sig i en stadig hurtigere takt. Ændringer i demografi og socioøkonomi, en hurtig teknikudvikling og globalisering kan tilsammen føre til hidtil ukendte risici, men også til nye muligheder. Kernekraftulykker er en velkendt trussel. Det ved vi, hvad er, og kan studere, analysere og forberede beredskabet for, men hvordan planlægger vi et beredskab for nanoteknikkens risici? Det har vi ingen anelse om, siger Kurt Petersen. Nanoteknikkens virkninger er endnu uudforskede. Det samme gælder effekterne af mange af de kemikalier, vi kommer i kontakt med hver eneste dag i vores tøj, i elektronik, i kosmetiske produkter og i byggematerialer. Nina Cromnier, generaldirektør for Kemikalieinspektionen i Sverige, ser de kemikalier, vi udsættes for, som en stor fremtidsrisiko. Vi har ikke tilstrækkelig viden om disse kemikalier i øjeblikket. Vi har også brug for at udvikle regelsæt og tilsyn, ikke mindst omkring nanomaterialer og stoffer, der forstyrrer hormonsystemet. Hormonforstyrrende stoffer kan findes i alle mulige typer produkter, blandt andet i legetøj, siger hun. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige arbejder man med at udvikle og støtte samfundets evne til at håndtere ulykker og kriser. I beredskabsarbejdet prøver man først at danne sig et billede af, hvordan fremtidens samfund ser ud. Derefter kan

5 5 tilstrækkeligt i Norden? man studere nuværende trusler og overføre dem til fremtidens samfund. I disse scenarier kan det vise sig, at en trussel, som i dag er velkendt, kan ændre sig, blive stærkere eller også forsvinde. Mette Lindahl Olsson er afsnitschef i MSB og udpeger den manglende informationssikkerhed som en af de store trusler i fremtiden. Vi er afhængige af computerkraft, og det gør os sårbare. It-afhængighed er vigtig i forbindelse med for eksempel betalingssystemet. Hvis ingen kan betale, hvad sker der så med samfundet? siger hun. Også det ændrede klima anses af mange risikoanalytikere som en af de større trusler, der kan sætte samfundsfunktionerne ud af kraft ved for eksempel oversvømmelser, storme og skovbrande. Vi har vejrforandringer allerede i dag, og det bliver vi nødt til at tage højde for og forberede os på. Vi bliver nødt til at have et så robust samfund, at vi kan klare os, siger Mette Lindahl Olsson. Det kan betyde bygninger, der kan modstå storme, snefald og oversvømmelser uden at brase sammen, eller at enfamiliehuse har en alternativ varmekilde. De enkelte lande har hver deres måde at foretage risikovurderinger på. Danmark, Finland, Norge og Sverige har mange ligheder, blandt andet det kolde klima, hvilket gør energiforsyningen til en ekstremt vigtig samfundsfunktion. Landene er også ens, når det drejer sig om for eksempel spredningsmønstre ved smitte og økonomiske evner til at håndtere kriser. Men der er også forskelle. Danmark skiller sig ud, fordi det er så lille. Det kan være en fordel, fordi det går hurtigt at mobilisere redningshjælp og overføre medicin til et katastrofested i løbet af et par timer, uanset hvor i landet det sker. I for eksempel Finland er afstandene meget større, og transporter fra landets nordlige områder til de sydlige tager meget længere tid, siger Kurt Petersen. Noget andet, der adskiller landenes trusselsbillede, er kernekraften, der kun findes i to af landene, Finland og Sverige. En tredje forskel er landenes forskellige landskabstyper. I Danmark er der for eksempel ingen bjerge, så her bliver man derfor heller ikke på samme måde udsat for oversvømmelser forårsaget af smeltevandsfloder, mens klimarelaterede oversvømmelser er en større trussel i Norge, siger Knut Petersen. Den trussel, som offentligheden opfatter som den største, er ofte den, der er aktuel i medierne i den pågældende periode. Nogle ganger bliver det til for meget skræmmepropaganda, der ikke står i relation til den virkelige trussel. Man kan for eksempel spørge sig selv, om sikkerhedskontrollerne i lufthavnene virkelig står i forhold til det faktiske trusselsbillede. Kontrollerne skræmmer os, og får os til at mistænkeliggøre hinanden. I bund og grund er risikoen for at komme ud for en trafikulykke meget større end for at komme ud for et terroristangreb, siger Bjørg Ofstad, specialrådgiver hos Samrisk, et norsk forskningsprogram om samfundsrisici. Hvad kan forskningen fortælle os om samfundsrisici? Bliver samfundet mere sikkert i fremtiden? Det er svært at sige. Jeg tror, at den bedste og vigtigste sikkerhed ligger i det åbne samfund. Hvis vi mister den åbenhed, som vi har i de nordiske lander, så daler sikkerheden, siger Bjørg Ofstad. l Kurt Petersen, dansk professor i risikobehandling.

6 6 Risiko: Kemikalier årlig verdensproduktion af kemikalier (million ton) Antallet af kemikalier VOKSER hurtigt raketfart. Siden 50 erne har de syntetiske kemikalier været til stede i vores liv for at forenkle det. Mennesket finder hele tiden nye områder, hvor de kan benyttes. Og det ser ud til, at de bliver stadig flere. tekst: Johanna Brydolf 1950 erne: Den optimistiske æra. Positiv indstilling til kemikalier. Man tror meget på kemikaliernes evne til at løse problemer og føre velfærden fremad. Plastikmaterialer, bekæmpelsesmidler og lægemidler udvikles i højt tempo erne: Man bliver opmærksom på kemiens ulemper. Indstillingen til kemikalier bliver mere negativ. Thalidomidskandalen afsløres, og virkningerne af PCB opdages erne og 1980 erne: Risikotænkningen vokser. Kemikalieindustrien vokser erne: Udtrykket grøn kemi opstår, og diskussionen om miljøvenlige kemikalier tager fart

7 7 Den grønne æra? De kemiske industrier satser i stadig højere grad på grønne, miljøvenlige kemikalier samt på produkter, der fører til nedsat energiforbrug i samfundet. Der indføres stadig flere restriktioner og love, der begrænser brugen og udvikling af farlige kemikalier erne: Inden for EU er der kemikalier. Hver eneste dag kommer vi i kontakt med mindst af dem. Alt peger på, at tilvæksten i kemikalieindustrien vil fortsætte med samme hastighed. Leif Kronberg, professor i organisk kemi, Åbo Akademi

8 8 Risiko: Kemikalier Kemikalierne er ikke bare billige at fremstille; de er også effektive. Og de findes overalt i vores omverden. I cowboybukserne, i computeren, i gulvet, vi går på, og i børnenes legetøj. tekst: Johanna Brydolf Kemikalierne en del af vores hverdag Det er svært at forestille sig vores samfund i dag uden alle de kemikalier, vi bruger. Tænk bare på alle de plastikker, vi tager for givne og dagligt støder på i vores hjem, skoler og hospitaler, siger Åke Bergman, professor i miljøkemi på Stockholms universitet. Alligevel er det kun 60 år siden kemikaliseringen af samfundet tog fart, efter at nye bekæmpelsesmidler, lægemidler og plastikmaterialer blev opfundet. Siden 1950 er udviklingen gået rivende hurtigt; man så hele tiden nye muligheder. Man blev drevet frem af at ville forbedre produkter, der allerede fandtes. Tag for eksempel en ting som gummidæk. Ydeevnen er forhøjet helt enormt ved hjælp af kemikalier. Men materialet er stadig gummi, siger Åke Bergman. I flere år så kemikalierne ud til uden problemer at kunne skabe en bedre verden. Nye bekæmpelsesmidler øgede høstudbyttet og dermed hele fødevareproduktionen, nye lægemidler som kortison og paracetamol kom på markedet, den stabile gas freon gjorde sig perfekt som kølemedium i køleskabe, og nye typer af materialer satte fart i plastik- og tekstilindustrien. I 1950 ene var tiltroen til kemikalierne stor. Man Leif Kronberg, professor i organisk kemi, Åbo Akademi i Finland. Lars Blom, miljøchef i den danske brancheorganisation Plastindustrien. stolede på kemikalierne. I dag er man mere skeptisk, siger Leif Kronberg, professor i organisk kemi ved Åbo Akademi i Finland. Bagslaget kom i starten af 1960 erne, hvor først og fremmest to begivenheder drastisk ændrede klimaet omkring kemikalierne fra optimisme til pessimisme. Den ene var opdagelsen af, at børn, hvis mødre havde taget thalidomid under graviditeten, blev født med misdannelser, og den anden var publiceringen af Det tavse forår af Rachel Carson, en bog om bekæmpelsesmidlernes ødelæggende virkning på naturen. Derefter fulgte flere negative opdagelser som virkningerne af PCB på naturen og hullet i ozonlaget, samtidig med at der kom opmærksomhed på kemikalieulykker og rapporter om kemikaliers skadevirkninger. Men trods dette er kemikalieindustrien fortsat med at vokse mest af alle industrigrene. Fordelene ved kemikalier har helt enkelt været for store til, at forbrugerne og producenterne har villet træde et skridt tilbage. Vi har et betydelig bedre liv i dag end for hundrede år siden, og ingen ønsker at opgive det. Men jeg er bekymret for fremtiden. Kemikalieproblematikken er utrolig vanskelig, fordi den er så kompleks, siger Åke Bergman. I de seneste år er der dog sket en ændring. I dag anvender vi flere grønne, altså miljøvenlige, teknikker, og

9 9 foto: getty images Hvad bruges kemikalier til? 4 eksempler på kemikalieintensive brancher 1 Tekstilindustrien Kemikalier bruges til at få en ønsket egenskab frem i et tekstil. Det kan handle om solreflekterende drivhusstoffer, flammesikre møbelstoffer, holdbare airbags, farvestærke håndklæder eller tekstiler, der afviser væde og smuds. Uden kemikalier ville det næppe være muligt at fremstille vore dages tekstiler. Kemikalieprodukter, der benyttes til de forskellige trin i produktionen af en ganske almindelig T-shirt: Bomuldsdyrkning og fremstilling af viskose og polyester bekæmpelsesmidler Produktion af garn og stof olier, klæbestoffer, tensider, natronlud, blegemiddel, skumdæmpere, fugtmiddel og kompleksdannere. Farvning og efterbehandling pigment, vaskemiddel og imprægneringsmiddel. Transport middel mod mug og utøj. 2 Byggebranchen En meget stor mængde byggematerialer indeholder kemiske stoffer. Der tilsættes kemikalier i blandt andet malinger, lakker, lim, imprægneret træ, flammehæmmere (i plastikker og tekstiler), fugemasser og afretningsmasser. De egenskaber, man opnår ved at tilsætte kemikalierne, er blandt andet slidstyrke, formbarhed, holdbarhed, vedhæftning og brandhæmning. mange af de store aktører satser på kemiske produkter, der nedsætter samfundets miljøpåvirkning. Man kan sige, at fremtidens løsninger på mange af vores miljøproblemer forudsætter nye kemikalier og nye materialer, siger Lars Blom, miljøchef i den danske brancheorganisation Plastindustrien. Han forklarer, at man i plastikindustrien arbejder meget med at fremstille materialer, der nedsætter energibehovet, som fx nye isoleringsmaterialer i huse, så varmetabet bliver mindre. Desuden erstattes flere tunge materiale i for eksempel emballager, biler og fly med lettere materialer. Hvis biler og fly er lettere, kan de bevæge sig længere på mindre brændstof. Det er naturligvis en stor miljøgevinst, siger Lars Blom, der tror, at kemikalierne vil fortsætte med at være uundværlige for os også i fremtiden. 3 Farveindustrien Kemikalier indgår i alle malinger. Man kan sige, at malinger helt enkelt består af kemikalier. Hvilke kemikalier, der findes i en malerbøtte, afhænger helt af, hvilken maling det drejer sig om. Det handler dog ofte om akryler, polyuretaner, alkoholer, ketoner, estere, glykolestere, polyestere, melaminer, olie og gummi. De egenskaber, som kemikalierne tilfører, er blandt andet forskellige farvenuancer, holdbarhed, vandfasthed, mugbestandighed m.m. 4 Kosmetikindustrien Nanoprodukter og andre kemikalier benyttes i store mængder til at gøre kosmetikprodukter holdbare samt give dem duft og en ensartet konsistens. Eksempler på kemikalier og anvendelsesområder: Akrylamid fortykkelsesmiddel Triclosan antibakterielle egenskaber Fluorforbindelser syntetiske duftstoffer i parfumer, sæber og vaskemidler Parabener konserveringsmidler Bronopol bakteriedræbende egenskaber Også Leif Kronberg tror, at kemikalieindustrien vil fortsætte med at vokse i samme hurtige takt, men forhåbentlig med mindre miljøpåvirkning end i dag. Det bliver bedre. De store aktører er begyndt at få øjnene op for, at vi nu har behov for mere miljøvenlige og bedre kemikalier, der kan anvendes i mindre mængder end i dag. Det er den eneste vej, man kan gå, og teknikken findes allerede, siger han. l Produkttyper, der indeholder flest miljøfarlige produkter: Malinger Desinfektionsmidler Drivmidler Opløsningsmidler Rengøringsmidler Nogle af de mest kemikalieintensive brancher er: Stål- og metalværker Basiskemikalieindustrier Papirmasse-, papir- og trævareindustrier Byggeindustrier Jordbrug Plastikvareindustrier

10 10 Risiko: Kemikalier Kemikalierne i maden Dioxiner dannes i små mængder ved blandt andet fremstilling af kemikalier, der indeholder klor, og ved forbrændingsprocesser. Dioxiner findes først og fremmest i fede fødevarer som fisk, kød og mejeriprodukter. Påvirker blandt andet hjernen og nervesystemet. Kan medføre adfærdsforstyrrelser og forårsage diabetes. Bekæmpelsesmidler kan genfindes i alle typer vegetabilske fødevarer. Især almindelige i frugt og grøntsager. Kan i høje doser give ildebefindende og diarré. Der er også bekæmpelsesmidler, der er hormonforstyrrende og kan være årsag til leverog nyreskader. Tungmetaller som kadmium optages af planterne, blandt andet fra kunstgødning. Er almindeligt forekommende i kornprodukter som brød og pasta. Kadmium kan give nyreskader og er mistænkt for at være kræftfremkaldende. PCB er et industrikemikalie, der har haft mange forskellige anvendelsesområder, inden det blev forbudt i 1970 erne. PCB anvendes blandt andet i transformatorer, fugemasser i huse og i malinger. PCB genfindes i fede fødevarer som kød, fisk og mejeriprodukter. Påvirker hjernen og nervesystemet. Kan give adfærdsforstyrrelser. Sundhedsskadelige stoffer Bisfenol A I husholdningens stak af kvitteringer er der termopapir, der kan afgive bisfenol A. Dette hormonforstyrrende stof findes også i adskillige plastikemballager, konservesdåser og hårde plastikbeholdere. Stoffets indvirkning på sundheden er meget omdiskuteret, men stadig flere undersøgelser De farlige stoffer risiciene. Vi anbringer vaskemidler, møbelpolish, medicin og kosmetik uden for børns rækkevidde. Men vi er konstant omgivet af farlige kemikalier i plastikker, i stof og i vores mad, både på arbejde og derhjemme. Tekst: Karl-Johan Nylén/Gittan Cederwall Flammehæmmere, ftalater, polyfluorerede stoffer og bisfenol A er bare nogle af de meget almindeligt forekommende stoffer, som vi daglig kommer i kontakt med. Fælles for dem er, at de ikke lugter, ikke kan ses og sjældent nævnes i nogen varedeklaration. Mange af de sundhedsfarlige kemikalier har egenskaber, der er vigtige og svære at erstatte. Flammehæmmere bidrager for eksempel til, at elektriske apparater forårsager færre brande hvert år. Men med tiden er mistankerne og vores viden på området vokset, og det er et spørgsmål, om det ikke i bund og grund forholder sig præcis omvendt. Om de stoffer, der oprindelig havde til formål at forbedre tilværelsen, ikke i sig selv udgør en større trussel mod liv og helbred. Vi anvender så utrolig mange kemikalier, som vi ikke har nogen anelse om, hvordan påvirker os. Kemikaliseringen af samfundet truer vores sundhed. Vi har brug for sikrere og bedre kemikalier, der har de ønskede egenskaber i vores produkter, men som ikke har miljø- eller sundhedsskadelige bivirkninger, siger Leif Kronberg, kemiker og miljøforsker ved Åbo Akademi. De forskellige lande tolker også de forskellige forskningsresultater om sundhedsskadelige kemikalier forskelligt. Et tydeligt eksempel er bisfenol A, som blandt Christina Rudén, toksikolog og forsker ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Nardono Nimpuno, policyansvarlig på det internationale kemikalieinstitut ChemSec. andet i Canada og Danmark er blevet forbudt i produkter, der er beregnet til børn, mens man i andre lande afventer yderligere forskning. Det er i princippet umuligt at føre bevis for, at et kemikalie er ufarligt. Det kan lade sig gøre at påvise, at en substans er ufarlig i visse henseender, men der kræves en uendelig mængde undersøgelser for at påvise, at det er ufarligt i alle sammenhænge og derudover i kombination med alle andre stoffer, den såkaldte cocktaileffekt. Det er ofte også svært at fastslå nøjagtigt, hvor farligt et stof er for mennesker, konstaterer Christina Rudén, toksikolog og forsker ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Variablerne er mange, og tiden mellem eksponering og symptomer kan strække sig over generationer. Kemikalier er blevet sat i forbindelse med mange af de rigtig store sygdomme astma, allergi, cancer, hjertekarsygdomme, diabetes og fertilitetsforstyrrelser, siger Christina Rudén. Hvis bare en lille procentdel af disse sygdomme skyldes kemikalier, så betyder det, at vi betaler en meget høj pris for brugen af kemikalier, både i samfundsøkonomiske termer og i menneskelige lidelser, siger hun. Men kemikalierne gemmer sig ikke bare på dit skrivebord på arbejdet og i børnenes legetøjsskab, men også i køleskabet. Den mad, vi spiser, medfører, at vi eksponeres for masser af usikre kemikalier. I frugt og grøntsager er der bekæmpelsesmidler. I kød bromerede flammehæmmerer og i fisk dioxiner. Maden er den største kilde til eksponering for kemikalierester. Fordi vi mennesker befinder os øverst i fødekæden, er vi særlig udsatte for langsomt nedbrydelige kemikalier, siger molekylærbiologen Ingemar Pongratz, der har arbejdet med det nyligt afsluttede EU-projekt Cascade, der er et samarbejde mellem 24 forskergrupper i EU. Hensigten er at øge vores viden om kemikalierne i vores fødevarer.

11 11 peger på en sammenhæng med folkesygdomme som diabetes og eventuel indvirkning på hjernens udvikling. Flammehæmmer De fleste af hjemmets elektriske apparater er formodentlig behandlet med flammehæmmere for at forsinke brandudvikling. I takt med at man blev opmærksom på miljø- og sundhedsvirkningerne af visse bromerede flammehæmmere, er disse i mange tilfælde blevet erstattet af andre midler, fx klorerede flammehæmmere, hvis miljø- og sundhedsvirkninger endnu ikke er kortlagt. Flammehæmmere er ofte langsomt nedbrydelige stoffer, der koncentreres i miljøet. Optræder i fede madvarer som mejeriprodukter, kød og fed fisk. Påvirker hormonbalancen og kan give adfærdsforstyrrelser. Ftalater Store mængder af blødgørende ftalater kan findes i plastikker, der anvendes i gulve, tæpper, tapeter, ledninger og andre plastikgenstande. Ftalaterne siver ud og koncentreres blandt andet i husstøv. Mange ftalater anses for at have reproduktionsforstyrrende virkninger og klassificeres derfor som sundhedsskadelige. De optages af mennesker ved indånding, gennem fødevarer og ved hudkontakt. Polyfluorerede stoffer Familiens sofa kan være blevet gjort vand- og smudsafvisende ved hjælp af imprægnering med midler, der er baseret på polyfluorerede stoffer. Vindjakken, skoene og gulvpolishen kan også indeholde den slags stoffer. Polyfluorerede stoffer er vanskeligt nedbrydelige og koncentreres i naturen, dyr og mennesker. Visse er giftige, reproduktionsforstyrrende og eventuelt kræftfremkaldende. findes overalt Ifølge de stikprøvekontroller, som myndighederne i de nordiske lande foretager, er der rester af bekæmpelsesmidler i principielt alle slags frugt og grønt, men de overstiger sjældent de fastsatte grænseværdier for det enkelte bekæmpelsesmiddel. Derimod er det almindeligt, at der er mange forskellige kemikalier i et og samme stykke frugt. I en vindrue kan det findes rester af over tyve forskellige bekæmpelsesmidler. Vores fødevarer indeholder også mange langsomt nedbrydelige stoffer som for eksempel dioxiner. Strømming fra Østersøen har et dioxinindhold, der ligger langt over det tilladte, og må end ikke bruges til dyrefoder i EU. Derimod er der en undtagelse, der tillader, at strømming må sælges som fødevare i Sverige og Finland. En af vores allermest kemikaliekrævende brancher er beklædningsindustrien. Til en enkelt T-shirt bruges der i produktionen 0,7 kilo kemikalier, viser en kortlægning, der blev lavet af forskningsinstituttet Swerea. Mange af disse stoffer er stadig tilbage i blusen, når du køber den. Det er vigtigt, at tænke på, at huden ikke er en uigennemtrængelig barriere mod kemikalier. Giftige stoffer kan vandre fra tøjet til kroppen, når stoffet er i kontakt med huden, siger Nardono Nimpuno, policyansvarlig ved det internationale kemikalieinstitut ChemSec. l foto: getty images Kemisk reaktion Protester uden for legetøjsbutikken Toys R Us i New York; USA imod, at man sælger legetøj af plastikken PVC (polyvinylklorid). Demonstrationen var arrangeret af fagforbundet Teamsters og den amerikanske miljøorganisation The Center for Health, Environment & Justice (CHEJ). Fordi forskningen har påvist, at PVC kan være farligt for børn, mener grupperne, at legetøjsbutikken og alle legetøjsdistributører bør bandlyse alt legetøj, der er lavet af dette materiale. PVC blev opfundet i 30 erne og er en af de mest almindelige plastiktyper. Ved forbrænding af PVC frigøres visse stoffer, der er mistænk for at være miljøfarlige.

12 12 Risiko: Kemikalier Hvorfor ved vi ikke mere? Usikkert. Risikovurderingen af kemikalier halter bagefter. Kun en brøkdel af alle kemikalier i industriel produktion er blevet studeret indgående. Det skyldes, at der mangler effektive tests, der kan håndtere de enorme mængder, men også at kemikalier kan forårsage miljø- og sundhedsskader på flere og mere komplicerede måder, end forskerne hidtil har troet. Tekst: Gittan Cedervall Ide seneste tredive år har vi kun studeret nogle få af alle de titusindvis af kemikalier, der findes rundt omkring os. Nu handler det om, at vi fremskynder processen, siger Åke Bergman, professor i miljøkemi ved Stockholms universitet og forsker med stort internationalt renomme. Forskere og andre risikoanalytikere har traditionelt studeret ét kemikalie ad gangen. Metoder til at fastslå, hvor giftige eller toksiske kemikalierne er, appliceres møjsommeligt stof for stof. Men vi skal blive bedre til at kunne risikovurdere de kemikalier, vi anvender, hurtigere. Derfor er der behov for nye testmetoder, der ikke kun vurderer ét stof ad gangen, siger Åke Bergman. Han mener, at forskere og beslutningstagere skal udnytte den viden, der findes om et bestemt kemikalie, til også at risikobedømme andre lignende kemikalier. Det ville helt enkelt tage for lang tid at udføre lige grundige studier af alle kemikalier. Kemikalier kan desuden reagere eller på anden måde interagere med hinanden. Og da masser af forskellige kemikalier virker sammen i såvel miljøet som i vores kroppe, er forskerne begyndt at indse, at de også skal tage hensyn til de såkaldte cocktaileffekter, når et kemikalie skal risikobedømmes. Kemikaliecocktails har for eksempel vist sig at kunne påvirke kønsfordelingen i populationer af vandlopper, til trods for at kemikalierne hver for sig ikke havde nogen påviselig effekt ved de doser, der blev anvendt. Den samlede effekt af blandinger af stoffer er næsten altid betydelig større end virkningerne af de enkelte kemikalier alene, siger Thomas Backhaus, forsker ved instituttet for plante- og miljøvidenskab ved Göteborgs universitet. Åke Bergman, professor i miljøkemi ved Stockholms universitet. Thomas Backhaus, forsker ved instituttet for plante- og miljøvidenskab ved universitetet i Göteborg. Han og hans kollegaer er i gang med at udvikle modeller, der kan forudsige toksiciteten for forskellige kemikalieblandinger, så risikobedømmelser kan baseres på kemikaliecocktails i stedet for på et stof ad gangen. En anden forholdsvis nyindhøstet indsigt vedrører sammenhængen mellem dosis og effekt. Det har i tidens løb vist sig, at det ikke bare er sådan, at en høj eksponering for et kemikalie nødvendigvis er årsag til en stor effekt, og omvendt, at en lav eksponering giver en lille effekt. Kemikalier kan have mange forskellige virkninger, der ikke altid er klare ved samme dosis. Det har igen stor betydning for, hvordan stoffets toksicitet testes. De standardtests, der ligger til grund for grænseværdier og toleranceniveauer for daglig indtagelse, kan for eksempel overse specielle virkninger ved lave doser. Virkningerne af bisfenol A i lave doser er for eksempel meget omdiskuteret, og det skyldes delvist, at forskere og frem for alt risikoanalytikere er uenige om, hvordan det er bedst at teste stoffet. Stadig flere publicerede forskningsundersøgelser peger på virkninger ved meget lave doser, til trods for at standardtestene ikke viser virkninger ved så lave doser. Langtidsvirkningerne af kontinuerlig eksponering for lave doser er en anden problemstilling, som i stadig højere grad interesserer forskerne. Det har for eksempel vist sig, at bly har en indvirkning på intelligensen hos børn ved meget lave eksponeringsniveauer. Kemikaliernes nedbrydningstid og eventuelle bioakkumulering har stor betydning i denne sammenhæng. Mange kemikalier, ikke bare de persistente og bioakkumulerede, har rent faktisk stor udbredelse i miljøet. Dermed udsættes vi for mange forskellige stoffer i løbet af hele vores levetid. Eksponering i fosterstadiet kan få virkninger, der først viser sig i voksenalderen. l

13 13 Loven forhindrer ikke giftene i dine sko Europa har verdens bedste kemikalielovgivning. Men hvor langt rækker det? Et par nye sneakers, direkte fra fabrikken sammen med tusindvis af andre, er på vej i en container. De er blevet fragtet halvvejs rundt om jordkloden. Nu losses de i en havn. Snart skal de sælges i en butik et eller andet sted i Norden. For at fremstille netop dette par sko er der brugt en række giftige kemikalier, blandt andet ftalater (for at blødgøre plastikken), krom og kadmium (til garvning af skindet) og stærke opløsningsmidler (i limen). Ftalaterne er der stadig, og små rester af de øvrige gifte findes også stadig i skoene. Ikke meget, men tilstrækkeligt til, at man kan fornemme lugten af fabriksnye sko. Nu undersøges pakken i tolden. EU s kemikalielovgivning regnes for at være verdens bedste. Betyder det, at vi kan være sikre på, at skoene er ufarlige, hvis det tillades, at de kommer ind i Europa? Nej. En kemisk analyse af alle varer, der passerer grænsen, er naturligvis en umulighed. Derfor kommer mange varer ind, også selvom de strider mod EU s kemikalielove. Men hvis vi forestiller os, at lovene blev efterlevet til punkt og prikke, ville vi så kunne være sikre? Nej, siger Christina Rudén, toksikolog og forsker ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Hvis skoene indeholder spor af bare et af de 38 særligt farlige stoffer, der er optaget på EU s såkaldte kandidatliste, så har producenten ganske vist pligt til at informere importøren om det. Men importøren skal ikke give informationen videre til dig som forbruger, hvis du ikke spørger specielt om det. Hvis du spørger, så har du ret til at få et svar inden for 45 dage. Hvis skoene ikke indeholder kemikalier fra kandidatlisten og selvfølgelig heller ikke endnu værre stoffer, der er totalt forbudt eller kræver særlig tilladelse så er der i princippet frit slag, forklarer Christina Rudén. Men der er mange stoffer, der frygtes at være skadelige for mennesker og/eller miljøet, men som ikke er optaget på kandidatlisten. Vi regner med, at listen vil vokse fra 38 stoffer i efteråret 2010 til lidt over 100 i løbet af Eva Sandberg 80 procent af de kemikalier, der benyttes i Europa i dag, er stadig utilstrækkeligt testet med hensyn til sundheds- og miljøpåvirkninger, siger Christina Rudén. Derfor har vi en massiv mangel på viden om stoffernes skadevirkning det er det allerstørste problem i dag. Samtidig sker der en hurtig udvikling af nye kemikalier, mens lovgivningen ændrer sig i en langsommere takt. Gabet mellem udvikling og lovgivning er altså ikke ved at blive mindre, snarere tværtimod. Alligevel tøver hun ikke med at betegne EU s kemikalielovgivning som i stor udstrækning også gælder for Norge og de øvrige EU-lande som verdens bedste. Nordamerika, Kina alle kigger på den europæiske lovgivning. Californien, der er længst fremme i USA, vil indføre noget, der ligner EU s kemikalieforordning REACH. Den europæiske lovgivning interesserer sig meget for kemikalierne og de kemiske blandinger som sådan malinger, rengøringsmidler, industrikemikalier og så videre. Reglerne for kemikalierester i varer er derimod ekstremt uudviklede ifølge Christina Rudén, med undtagelse af en række varegrupper, der beskyttes af særlige, 80 procent af de kemikalier, der benyttes i Europa i dag, er stadig utilstrækkeligt testet. Christina Rudén strengere regler. Hertil hører kosmetik, legetøj, hjemmeelektronik, lægemidler og fødevaretilsætningsstoffer. I sommeren 2007 fik EU en fælles kemikaliemyndighed, ECHA. Den ligger i Helsingfors. ECHA har blandt andet ansvaret for at holde kandidatlisten opdateret. Vi regner med, at listen vil vokse fra 38 stoffer i efteråret 2010 til lidt over 100 i 2012, siger Eva Sandberg, senior scientific officer ved ECHA. Der foretages en temmelig grundig videnskabelig gennemgang af hvert eneste stof, så det tager sin tid. Miljøstyrelsens pendant til kandidatlisten, SIN-listen, omfatter i dag 356 stoffer. Begge lister går ud fra nøjagtig de samme kriterier, der er formuleret i REACH. At resultaterne er så forskellige, afspejler den store usikkerhed, der hersker, og den plads for tolkninger, der findes. Det er også ECHA, der forvalter den enorme database, der nu opbygges med information fra alle producenter og importører af kemikalier i EU. I 2018 skal alle kemiske stoffer, der omsættes i mere end et ton årligt, være registreret i databasen, og det samme gælder producenter eller importører, ellers må stofferne ikke sælges på markedet. Registreringen blev indledt i 2010 med de stoffer, der blev handlet i de største kvantiteter, mere end 1 million ton pr. år, samt de, som man allerede ved, hører til de farligste. Tekst: Anders Nilsson

14 14 Risiko: IT ittruslen cyberattack. Du er koblet op på nettet med computeren, via mobiltelefonen og på ipad en. Her risikerer du at blive mødt af angreb, der kan dræne din konto eller skade din virksomhed alvorligt. Glem skolehackere. Dagens netforbrydere er betydelig mere sofistikerede. Tekst: ove gustafsson Stadig flere har nu internetopkobling i deres telefon eller ipad ud over på deres computer. Nettet udvikler sig, og det samme gør de, der ønsker at skade verdens netbrugere. Risiciene er større i dag, og at blive udsat for et netangreb har større følger for individer og virksomheder. De investerer i deres angreb. De er meget mere seriøse. Sværhedsgraden er meget højere, og de er vores største hovedpine, siger Mikko Hyppönen, den øverste forskningschef i den finske antivirus-virksomhed F-Secure. De, der programmerede virus og andre skadelige programmer for at sprede dem på nettet, har langt hen ad vejen længe været begavede unge, der ville hævde sig. Deres ondskabsfulde programmer kunne så sandelig resultere i betydelige omkostninger, når de på deres fremfærd fik computere i virksomheder og hos myndigheder til at blive overbelastet og gå ned, men hensigten var egentlig først og fremmest barnligt praleri. Men nu har vi andre fjender. Den helt klart største gruppe, vi kæmper imod, er kriminelle bander, der tjener penge på deres angreb, og når de er kommet i gang med at tjene gode penge på deres angreb, så bliver de

15 15

16 16 Risiko: IT I dag er den mest sandsynlige måde at blive ramt af noget på bare at surfe rundt på nettet. Mikko Hyppönen endnu mere motiverede, siger Mikko Hyppönen. De kan for eksempel installere et skjult program på din computer, der opfanger, hvad du skriver på tastaturet, og sender oplysninger tilbage til programmet, en såkaldt key logger. Når en person, der har fået en key logger på sin computer, senere handler på nettet og indtaster sine kreditkortoplysninger, stjæler forbryderne dem og foretager deres egne indkøb, som de siden sælger videre for at tjene penge. En anden fremgangsmåde er, at internettyvene går ind ved hjælp af et program, når du går på din netbank for at betale regninger, som så bliver overført til en anden konto. Også måden, skadelige programmer spredes på, er anderledes i dag. s plejede at være det mest almindelige. I dag er den mest sandsynlige måde, du bliver ramt af noget på, bare at surfe rundt på nettet, så nettet er blevet det største problem, siger Mikko Hyppönen. Hvis man ønsker at sprede et skadeligt program, kan man for eksempel lave en hjemmeside, der kun indeholder en masse almindelige søgeord, så søgemaskiner som Google finder den. Man søger på et af ordene, får den falske side op, går ind på den og bliver smittet. En anden måde er at hacke en velkendt og normalt Mikko Hyppönen Den finske datasikkerhedsekspert Mikko Hyppönen rangeres som en af verdens 50 vigtigste personer på internettet ifølge PC World. Han er forskningschef i datasikkerhedsvirksomheden F- Secure i Helsingfors og arbejder sammen med politimyndighederne i USA, Asien og Europa, når det handler om at finde kriminelle online. Han har også ledet arbejdet med at standse flere store virusser. sikker hjemmeside. Vi har set, at store avissites i Norden er blevet hacket. De så helt normale ud, men de, der gik ind på dem, blev smittet, siger Mikko Hyppönen. Det bedste, man kan gøre for at beskytte sig, er ifølge ham at have et opdateret antivirusprogram slået til, men også at holde sit operativsystem opdateret og desuden have de seneste versioner af de programmer, der viser mediefiler, som Quicktime, Java og Flash. Ellers kan man overveje at bruge noget andet end Windows. Det fungerer rent faktisk, siger Mikko Hyppönen. Mac OS X er for eksempel godt, hvis man vil føle sig tryg på nettet, men det er ikke, fordi det i sig selv er sikrere end Windows 7. Svaret ligger i, at kun lidt over fire procent af verdens computere benytter Mac OS X, mens over 57 procent kører med Windows XP, der er ti år gammel, og her er sikkerheden ifølge Mikko Hyppönen til grin. Det er helt enkelt ikke tillokkende for kriminelle at kaste sig over Mac-brugere, når der findes et meget større og nemmere mål. Ifølge Mikko Hyppönen har vi i de nordiske lande relativt godt styr på, hvad skadelige programmer handler om, i det mindste sammenlignet med mange andre lande.

17 17 foto: getty images Internetormen Stuxnets mål var kernekraftprogrammet i Iran. Målet: Irans kernekraft Cyberkrig er ikke længere noget, som kun hører hjemme i science fiction. Sidste sommer opdagede man den hidtil mest avancerede internetorm, og dens mål var at blokere for Irans kernekraftprogram. Den skyldige? Højst sandsynligt en anden stat, der benytter sig af samme middel som nethackerne. Det findes dog andre risici, når vi begiver os ud på nettet. Norge er i en undersøgelse blevet udnævnt til Europas mest naive land, og de andre nordiske lande kom ikke langt efter. Vi lever i et meget sikkert miljø. Vi har en kultur, der bygger på tillid, og vi kan derfor falde som ofre for social engineering, siger Peggy Sandbekken Heie, seniorrådgiver i det norske center for informationssikring (NorSIS). Social engineering betyder i it-sikkerhedssammenhæng, at man narrer folk, man møder på nettet, til at videregive hemmelige oplysninger, som for eksempel hvordan man kommer ind i en virksomheds computersystem. Er de ansatte naive nok, så rammes virksomheden naturligvis også. Når det handler om risikoen for social engineering, skal man forstå, at grænsen mellem privatliv og arbejde er mere eller mindre forsvundet. Folk er ude på Facebook og andre sociale netværker og tænker ikke på, at de ofte repræsenterer deres arbejde også der. Hvis de har en position med sikkerhedsansvar for eksempel i en bank, kan de blive et mål for en hacker eller en anden, der vil misbruge informationer, siger Peggy Sandbekken Heie. l Ormen fik navnet Stuxnet og blev spredt på nettet i løbet af et år. Mikko Hyppönen, datasikkerhedsekspert i den finske antivirus-virksomhed F-Secure, forklarer, at Stuxnet er unik på flere måder. Den har kostet mange millioner dollars at fremstille, og selve udviklingen har været utrolig tidskrævende. Men det mest bemærkelsesværdige er, at Stuxnet er skabt for at påvirke den fysiske verden, ikke nettet. ORMEN GØR INGEN SKADE på almindelige menneskers computere. Den smittede computer benyttes til i al stilhed at sprede Stuxnet videre. Ormens mål er styresystemet til berigelsescentrifugerne, der benyttes i Irans kernkraftprogrammer. For at berige uran skal det roteres ved ekstremt høje hastigheder i centrifuger i uge- eller månedsvis. Operationen er meget følsom, og hastigheden skal være konstant, ellers bliver slutproduktet for ringe til at kunne anvendes. Stuxnet foretager korte, intensive ændringer i centrifugernes hastighed, samtidig med at den aflurer kontrolsystemet, så ingen mærker, at det sker. Selvom der ikke ingen beviser findes, mener Mikko Hyppönen, at ingen andre end en stat kan have haft mulighed for og motiv til at fremstille Stuxnet. Vi kan nu se, at nationer benytter trojanere og bagdøre for at opnå deres hensigter, siger han og påpeger, at disse former for cyberspionage og -sabotage ikke er rettet mod almindelige mennesker eller virksomheder. I 2007 blev der udført angreb i stor skala via nettet mod Estland, såkaldte tilgængelighedsangreb, hvilket indebærer, at der sendes en enorm mængde datatrafik til websider, så de går ned. Et mere aktuelt eksempel er tilgængelighedsangreb fra Wikileaks tilhængere i december 2010, hvor blandt andre Visa, Mastercard og den svenske anklagemyndighed blev ramt. Mikko Hyppönen mener ikke, at denne type angreb kan kaldes for cyberkrig eller krig i det hele taget. Hvad vi som regel ser, når vi oplever disse massive netangreb, er en ny form for netaktivisme, eller nethacktivisme, som nogle kalder det. Nethacktivisme er et generationsspørgsmål. Tidligere gik man ud og demonstrerede, men nu samles de unge på nettet og foretager angreb, når de bliver oprørt over noget. Det er lige så naturligt for dem som at demonstrere. De ser ingen forskel. For dem er det to sider af samme sag, siger Mikko Hyppönen. l

18 18 Risiko: IT Det finansielle system ville brage ned og med det en masse andet. Erland Jonsson Kan man slukke for internettet? SURFingstoP. I de nordiske lande er vi uigenkaldeligt afhængige af internettet. Men det er nok at sætte et par kraftværker ud af drift, så kan vi vinke farvel til nettet. Eller også kan en teknisk fejl slukke for de nordiske topdomæner. Tekst: ove gustafsson foto: håkan bergström N år andelen af netbrugere i verdens lander måles, havner de nordiske lande helt i toppen gang på gang. Vores myndigheder har fulgt med befolkningen, og i dag er vores samfund helt afhængigt af internettet og computere. Hvad ville der ske, hvis nettet lukker ned i et land i Norden fra den ene dag til den anden? Det ville være, jeg ved ikke, om jeg tør sige en katastrofe, men det ville virkelig bringe os på hælene, siger Erland Jonsson, professor i datasikkerhed ved Chalmers universitet i Göteborg i Sverige. Ifølge EU s eget statistikbureau, Eurostat, benytter 96 procent af alle virksomheder i Finland internettet til deres kontakt med myndighederne. I Danmark er tallet 90 procent og i Sverige 86. I Norge foretager 83 procent af befolkningen deres bankforretninger på internettet, 57 procent af finnerne går på nettet for at søge information om deres helbred, og 95 procent af de grundlæggende samfundsfunktioner i Sverige kan udnyttes fuldt ud via nettet. Ud over at it-samfundets funktioner forenkler vores liv, indebærer vores ivrige integration med nettet også, at vores forvandling til computerafhængige stater nu er uigenkaldelig.

19 19 Sådan bedømmer jeg det. Hvis nettet af en eller anden grund forsvandt, ville man kunne genskabe de gamle rutiner, men det ville gøre rigtig ondt og tage rigtig lang tid. I praksis tror jeg vi sidder fast i den nye teknik på godt og ondt, siger Erland Jonsson. En nedlukning af nettet på nationalt niveau ville ramme forskelligt i de forskellige samfundssektorer. For privatpersoner ville de direkte problemer først og fremmest gå ud over bekvemmeligheden. Det afhænger af, hvor hurtigt vi kan finde nye veje til at løse problemerne. Der findes ofte mindre effektive alternativer, men vi har vænnet os af med at finde dem, siger Viiveke Fåk, konstitueret professor i informationsteori ved Linköpings universitet i Sverige. De forskellige samfundsfunktioner ville få større problemer. Sundhedssektoren burde dog kunne klare sig så nogenlunde. Der stilles meget høje krav til sundhedssektoren; den ville få brug for reservekraft, men har også mulighed for at få fat i de nødvendige oplysninger. Derimod kan vi konstatere, at fjernforbindelser ikke indgår i denne helhed, siger Viiveke Fåk og tilføjer, at selvom en sygejournal eksisterer i fysisk form, kan der opstå problemer, hvis den befinder sig i Tromsø i Nordnorge og patienten i Oslo. Det er i stedet en anden sektor, der ville få et hårdt slag, hvis internettet pludselig forsvandt. Det finansielle system ville brage ned og med det meget andet, siger Erland Jonsson. Men kan det ske? Eksperterne er enige om, at svaret er ja. Det mest brutale og ødelæggende ville være et rent fysisk angreb. Man skal bare bombe et par kraftstationer, så er den klaret, eller et par centrale servere, så ville nettet stort set være væk. Det tror jeg er temmelig nemt at gøre, hvis man ved, hvor de svage punkter er. Hvis man retter opmærksomheden mod infrastrukturen, kan man med ganske enkle midler forårsage stor skade, men det skulle i så fald være i en krigssituation, siger Erland Jonsson. En måde, som det i det mindste ser ud som om, man kan slukke for nettet på i fredstid, er, hvis en af vores nationale topdomæner som for eksempel.se eller.no gik ned, enten på grund af et fysisk angreb eller et ondartet teknisk problem. Websider har nemlig ikke adresser som eller De har ip-adresser, der består af tal. Når du skriver en adresse i din weblæser, oversættes den, uden at du mærker det, til den rigtige talkombination af en såkaldt DNS-server. Hvis de servere, der tager sig af.no-adresserne, skulle gå ned, ville alle.no-sites og adresser, der ender på.no, ikke længere kunne findes af andre end dem, der kender ipadressen. For de fleste brugere i Norge ville virkningen være den samme, som hvis der var blevet slukket for internettet. Der har været angreb mod internettet, Estland er et velkendt eksempel. En enorm stor mængde trafik blev sendt af sted af nogen; esterne tro selv, at det var russerne. Ved et sådant angreb mister du ikke kontakten med nettet, men du kan ikke længere kommunikere, fordi kapaciteten er brugt op, siger Robin Sharp, docent i it-sikkerhed ved Danmarks Tekniske Universitet. Han mener, at de fleste af denne type angreb er politiske handlinger. Sagen med Julian Assange (angreb mod blandt andet den svenske anklagemyndighed efter fængslingen af Wikileaks grundlægger, red.) var også en politisk handling. Der er en fare for, at en eller anden inspireres til at udføre en slags politisk handling. Det kan være hvem som helst, siger Robin Sharp. Samtidig påpeger han, at internettet er konstrueret til at finde alternative veje, hvis en vej lukkes. For helt at slukke for internetforbindelsen i et nordisk land ville det kræve et meget omfattende angreb. Det er svært at forestille sig, at hele internettet kunne blokeres, inden nogen opdagede, hvad der var ved at ske. Det er teknisk muligt, men det virker særdeles usandsynligt, siger Robin Sharp.l Det er teknisk muligt, men det forekommer meget usandsynligt. Robin Sharp om, at internettet skulle kunne blokeres i et af vores nordiske lande. Robin Sharp er docent i it-sikkerhed ved Danmarks Tekniske Universitet.

20 20 Risiko: Nanoteknik Den guldgule pakke skjuler to lag af et specielt papir, hvor algecellulose er blandet med det ledende stof polypyrrol. Disse to lag holdes adskilt ved hjælp af et almindeligt filterpapir, der er mættet med en kogsaltopløsning. På ydersiden sidder der to papirtynde kulstofelektroder.

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu

Præsentation 1: Eksempler på brug af nanomaterialer på arbejdspladsen. www.nanodiode.eu Præsentation 1: Eksempler på brug af r på arbejdspladsen www.nanodiode.eu Sektorer/produkter, der bruger r Byggeindustrien Mere generelt omfatter byggeanvendelser kompositmaterialer til forbedring af styrke,

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

En grøn forretningsløsning

En grøn forretningsløsning En grøn forretningsløsning Miljøvenlig vådrensning med økonomiske muligheder electrolux professional lagoon-vådrensning 2 electrolux Electrolux professional Professional Cleaning lagoon-vådrensning Sector

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

STYRKEN I DET ENKLE. Business Suite

STYRKEN I DET ENKLE. Business Suite STYRKEN I DET ENKLE Business Suite TRUSLEN ER REEL Onlinetrusler mod din virksomhed er reelle, uanset hvad du laver. Hvis du har data eller penge, er du et mål. Sikkerhedshændelser stiger kraftigt, med

Læs mere

EGO Clean Light - Fakta!

EGO Clean Light - Fakta! - Fakta! EGO Clean Oil er en ny revolutionerende lampeolie, der udvikler markant mindre CO2-forurening Nyt miljøvenligt produkt fra EGO Indeklima EGO introducerer EGO Clean Light, som er et vegetabilsk

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Sådan beskytter du dig mod hackere Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente CPR-tyveri INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

65.000 grunde til bedre kemi

65.000 grunde til bedre kemi 65.000 grunde til bedre kemi Tumlingens kemiske cocktail 65000.dk 65.000 grunde til bedre kemi Der er cirka 65.000 toårige børn i Danmark. Tumlingerne har masser af fællestræk, når de spiser, bader, sover

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere