Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014"

Transkript

1 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning v. formand Kristian Edsen Skolen er et fælles samlingspunkt + et fælles projekt. Mange bruger skolen: Elever, lærere, SFO, børnehuset, ungdomsklubben, mødestedet, SIF (gymnastiksalen), menighedsrådet/kirken og mange benytter boldbanen, Frejas hus + de andre udendørs faciliteter. På skolen er der nogle ting, der skal gøres. Der er rengøring 3-4 gange om året. Arbejdsdage sammen med børnehuset. Det er helt fantastisk, og der er altid mange, der kommer. Det er godt koordineret, og der bliver lavet rigtig mange ting. Der er blevet arbejdet med udeområdet i mange år. Frejas hus blev færdigt i efteråret. Det er et fantastisk hus. De næste mange år frem skal vi arbejde videre med at udbytte + udnytte udeområdet. Skolen har fået hul på at få elever fra Thy. Det er super dejligt. De er bl.a. kommet ved at folk er gode til at fortælle den gode historie om skolen. Sidste år samarbejdede skolen med ungdomsklubben om at lave 1. salen i i lærerbygningen til SFO + ungdomsklub. Det er blevet til nogle fantastiske lokaler, og det har givet bedre plads i børnehuset. Det er vigtigt børnene får en god start i børnehuset, så de vælger at fortsætte i skolen. Vedr. økonomi. Penge er der ikke mange af. Der skal kigges på økonomien hele tiden. Der bliver aldrig sagt nej, men der tales altid om, hvilken løsning man kan finde, der tilgodeser økonomien. Det er Astrid rigtig god til. Vi har en fantastisk lærerstab. Børnene er glade for at gå på skolen. De får noget med hjem, de lærer noget.

2 Vi sagde sidste år farvel til Jens Jakob, som var i 1 års praktik. Heidi Harlis er kommet tilbage efter et smut til Thy. Camilla er vikar for Lisbeth, der pt. er på uddannelse til friluftsvejleder. Lisbeth er tilbage efter sommerferien. Held og lykke fremover til Camilla. I år har skolen 58 børn, og til sommer går der 14 børn ud af 7. klasse. Der er 7 nye børn i før - SFO, hvilket betyder et fald på 7 børn efter ferien. Skolepenge: Pt. koster første barn 900 kr. Efter ferien stiger betalingen som tidligere år med 30 %, så prisen for første barn bliver 926 kr. Barn nr. 2 er halv pris. Barn nr. 3 er gratis. SFO inkl. mad stiger fra 750 kr. til 772 kr. Der har i mange år været en vedligeholdelsesplan. Der er mange ting, der hænger, men tingene bliver gjort, når det er nødvendigt. I sommerferien bliver stormskaden på taget lavet. Vi siger ikke ret meget plejer. Vi bliver ved med at udvikle os. Vi er foran. Vi har et højt fagligt niveau, hvilket er vigtigt. Det skal vi holde fast i. Alle er medvirkende til dette. Lærerne + alle de frivillige. Stor tak til Mette K. Edsen for at styre regningsbetalingen + al bogføring. Det er en fælles opgave at drive friskolen + bevare den. Skallerup + Ø. Jølby friskoler bliver lagt sammen. Der er en skoleleder der er stoppet i Ø. Jølby + på SydvestMors friskole. Vi skal huske at rose lærerne for det gode arbejde, de går og gør. Når vi sender børnene videre, er de rigtig godt med. Vi skal bibeholde engagementet og gejsten. Er vi ikke fælles om projektet, går det ikke i længden. Kom gerne med gode idéer og indspark. Beretning v. skoleleder Astrid Mulvad Der er nået meget det sidste år. Bl.a. nye SFO lokaler. Trærødderne (før SFO) benytter disse lokaler meget, og der er meget udenfor. Sidste år var der 10, i år er der 7.

3 De er allerede rigtig gode til at gå i skole. Det er faktisk en god ting, at de starter d. 1. april. De er klar til bh. klassen starter i august på en helt anden måde. De er med til morgensang og fortælling og om torsdagen i udeskolen. Sidste år var emneugerne frem til sommerferien Middelalderen. Vi er heldige med godt personale lærere, SFO personale, pedeller, skolemor. De er stort set aldrig syge, er engagerede + motiverede, har godt humør. De er glade for at gå på arbejde hver dag. Arrangementer: Thy master class, 4 gange åben morgensang, idrætsdage + teater på de andre friskoler. Set professionelt teater, bl.a. i limfjordsteatret. Skoledag i efteråret med afslutning på emneugen: Friskoleby. Ny tradition med børnehuset på juletræstur i Vester Vandet. Rigtig godt. Juleafslutning i kirken. Teateruger. D. 24. maj er der musikfestival der er meldt nogle til udefra. I juni skal 7. klasse til Island og de andre klasser til Hvolris Jernalderlandsby. Frejas hus: Det er muligt at booke huset til diverse arrangementer. Bl.a. har Thy/Mors fodslaw benyttet huset i forbindelse med Mors rundt. Der kommer en kalender vedr. booking på hjemmesiden. Der er en pengekasse i huset, som man kan ligge en skilling i, hvis man har lyst, når man har lånt huset. Der er kommet borde + stole til huset. Skabe er på vej. Kørevejen bliver reetableret når taget på skolen er lavet efter sommerferien. Efter lockouten har vi på lærerværelset og i bestyrelsen drøftet arbejdstidsregler + ny skolereform. Her på skolen laver vi ikke noget nævneværdigt om. Det handler ikke om at lave heldagsskole men helhedsskole. Vi har allerede minimumstimetallet. Vi gør allerede de fleste af de ting, der står i reformen. I reformen står: engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse. Vi skal mindst op på det minimumtal, de har i folkeskolen i de enkelte fag, når de tager herfra i 7. klasse. Også selvom vi ikke som friskole er forpligtiget på samme

4 timetal som folkeskolen. Beretningen blev godkendt. 3. Regnskab Det reviderede regnskab blev forelagt til orientering. I 2013 har skolen i gennemsnit haft 5 elever mere end i år Indtægterne er steget i 2013 flere børn. Der er kommet et tilskud til inklusion. I 2012 fik skolen installeret nyt gasfyr. Forbruget til varme er faldet. Der er brugt 2000 kubikmeter naturgas mindre end sidste år. Overskuddet er i år på kr. bedre end sidste år. Skolen har pt. en del tilgodehavender fra fonde i forbindelse med byggeriet af Frejas hus (udeskole). Regnskabet blev godkendt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der sidder 7 medlemmer i bestyrelsen. Der vælges 3 det ene år, 4 det andet år. I år skal der vælges 4 medlemmer. Tre skal vælges af skolekredsen, 1 skal vælges af forældrekredsen. Valgt af skolekredsen: Jens Bruun, Lars Bunk, Klaus Sørensen. Valgt af skolekredsen: Pia Smakic. 4a. Valg af suppleanter Der skal vælges 2 suppleanter, 1 vælges af skolekredsen, 1 vælges af forældrekredsen. Heidi Engholm Petersen blev valgt af skolekredsen. Susanne Hyllested blev valgt af forældrekredsen. 5. Indkomne forslag Implementering samt finansiering af Ipads i undervisningen. Ole kom med et oplæg: Vi er så småt begyndt at bruge Ipads i undervisningen. Vi startede egentlig med, at børnene begyndte at have musik i ørerne, når de f.eks. løste matematik og danskopgaver. Dette bevirkede, at mange af børnene fik løst mange flere opgaver. Ole: Det handler for mig om at gøre det visuelt for børnene. Vi har kigget på en masse apps. Ole viste eksempler på apps, de bruger i undervisningen. Finansiering: Når børnene møder efter sommerferien, ønsker vi os at alle børn har en Ipad med som en del af penalhuset. Skolen vil være fleksibel, hvis man ikke kan finde økonomien til det. Så kan man låne en. Der findes en løsning. Det er vigtigt, det er en Ipad (Apple produkt), da skolen får lavet et apple ID, så skolen kan hente apps hjem, som deles ud til alle elever. Der vil være nogle apps,

5 som skolen køber, som børnene skal have, også kan børnene jo også hente deres egne apps på deres eget apple ID. Man kan få en Ipad gb. i Elgiganten. Der kan man få en god aftale 0 % rente, hvis man ikke har råd til at købe den el. dem lige nu. Vedrørende forsikring på Ipaden: Der er ofte forsikring på Ipaden, der hvor man køber den. Man skal have en all risk inclusive forsikring, som f.eks. dækker hvis man taber den og den går i stykker eller den skulle blive stjålet. Ellers skal man undersøge med sit eget forsikringsselskab, om indboforsikringen dækker. Ellers kan man meget billigt tegne en tillægsforsikring ved sit eget forsikringsselskab til ca. 20 kr. om året. Det er vigtigt, at Ipaden har et ordentligt cover på, så Ipaden er beskyttet. Vil vi have rengøringsfirma til rengøring. Skolen har undersøgt priser på rengøring. Prisen for rengøring er ca kr. i ugen for rengøring i skolen minus SFO og skolekøkken. Dette er ligesom nu, en gang i ugen. Skolemor gør toiletter rent hver dag, og der er rengøring af SFO hver dag. Prisen for et år ligger ca. på kr., og hvis dette deles ud på ca. 34 familier, bliver det ca kr. pr. familie pr. år. Der skal også være en del forældre, der ønsker at betale sig fra rengøringen for at det kan blive en mulighed. Børnehuset beslutter givetvis, at de fremover vil benytte rengøringsselskab, da de har oplevet flere gange, at der ikke har været gjort rent, hvilket ikke er i orden, når der er små børn, der kravler rundt på gulvet. Skolen er godt tilfreds med den nuværende rengøring. Der blev ikke besluttet noget endeligt. Mange gav udtryk for, at de ikke synes, det var sjovt at skulle gøre rent i skolen, men hellere det end at skulle betale sig fra det. Se Keld Andersens fremlagte tilsyn på hjemmesiden. 6. Fremlægning af det udførte Tilsynsrapporten kan læses på skolens hjemmeside. tilsyn v. Keld Andersen. 7. Valg af tilsynsførende Anni Thordahl blev valgt. 8. EVT. Forespørgsel vedr. græsslåning: Kan pedellen ikke varetage dette? Svar: Nej, pedellen har så mange andre opgaver at varetage. Der er rigtig mange forældre, der har meldt sig til at hjælpe med græsslåningen, så det er ikke

6 noget problem. En forælder var meget ked af bestytrelsens beslutning om at holde lukket i SFO torsdag + fredag i efterårs og vinterferien, da det for nogle forældre kan være rigtig svært at få til at gå op. Kristian svarede på vegne af bestyrelsen, at det er besluttet på baggrund af undersøgelser af, hvor mange/eller rettere hvor få børn, der har haft behov for pasning disse to dage i de to ferier. Vi er nødt til at kigge på, at vi har behov for at benytte vores personaleressourcer i de perioder, hvor der er flest børn. Hvis man har brug for pasning torsdag + fredag i disse uger, skal man henvende sig til Astrid. Så findes der selvfølgelig en løsning. Kristian Edsen takkede den nuværende bestyrelse og takkede alle der har været med til at gøre et stykke arbejde for skolen siden Astrid takkede Kristian for hans mange år som formand i bestyrelsen.

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Jeg har lovet bestyrelsen at sætte en annonce i ugebrevet. Den findes på sidste side.

Jeg har lovet bestyrelsen at sætte en annonce i ugebrevet. Den findes på sidste side. Uge 17 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Denne temauge afsluttes uden fællestime.

Læs mere

Vi er så småt begyndt på at varme op til kost og motionsuge 41, ved at høre om kroppens funktioner i denne uge til morgensamlingerne.

Vi er så småt begyndt på at varme op til kost og motionsuge 41, ved at høre om kroppens funktioner i denne uge til morgensamlingerne. UGEBREV nr. 6 uge 38 Årgang 2 Kære alle børn og forældre! Vi er så småt begyndt på at varme op til kost og motionsuge 41, ved at høre om kroppens funktioner i denne uge til morgensamlingerne. I denne uge

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Generalforsamling 7. maj 2015

Generalforsamling 7. maj 2015 Generalforsamling 7. maj 2015 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Christina Frenning Poulsen og Alan Mortensen Referent:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aktuelt. Vi har fået en ny vikar tilknyttet friskolen. Bjarke Christensen som har været elev på friskolen og som i sommer blevet færdig med gymnasiet.

Aktuelt. Vi har fået en ny vikar tilknyttet friskolen. Bjarke Christensen som har været elev på friskolen og som i sommer blevet færdig med gymnasiet. Uge 2 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt På tirsdag kører skolebussen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere