Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX), Best.medlem Dennis Nielsen (DN), Deltager fra ledelsen: Skoleleder Mik Erbs (ME) Afbud: Souschef Pia Nielsen (PN) Peter Hansen (PH ) Shaddie Mackeprang(SM ) Kage: SSH Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt B ANV 0 19:00-19:10 2. Årsrapport 2011 B ANV 0 19:10-19:30 Regnskab for 2011 er afsluttet og godkendt på bestyrelsesmøde i april. Revisor deltager i bestyrelsesmøde og orienterer om regnskabet for 2011 og for at drøfte næste års regnskab. Revisor deltog i mødet på dette punkt. Baggrunden for, at Revisor ønskede at deltage på mødet var for at vejlede bestyrelsen og ledelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og bogføring samt afslutningen af regnskabet. Revisor påpeger bl.a. det problematiske i, at skolen har skiftet regnskabssystem (i januar 2011) og at der i 2012 har være flere personer til udførelse af bl.a. bogføringen. Dette har givet nogle problemer med revisionen. Revisor vil gerne hjælpe med at vejlede os fremadrettet. Bestyrelsen orienterede om, at regnskab nu er tilbageført til kontoret (på en person), så det med, at der er flere på opgaven, er ikke et problem mere. Revisor udarbejder en samlet liste over hvad der skal være klar og på hvilken måde til revisionen. Der fremsendes en kopi af forretningsorden og alle de procedure, der bliver lavet ang. bogholderi til revisor. 3. Orientering ved skoleleder og formand Status på elevantal: 84. O ANV/ME 1 19:30-19:40 Tysklærer i 9. klasse, Otto Sørensen, har meddelt at han stopper. Fraværsoversigt pr (bilag 3.1). Det nye elevtal er 86 hvoraf én er på prøve. 2 mere er på vej på prøve 1

2 Otto har sagt op. Tysk undervisning er suspenderet. Der undervises i stedet i Dansk og Engelsk, som 9. klasse skal til afgangseksamen i. Maibrit har sagt ja til at tage 89 til næste år. SFO Jette i løntilskud har valgt at stoppe, da vi ikke kan love hende job i fremtiden. Der starter først en ny så Skoleleder vil skrive på Intra om der er nogle forældre som kan hjælpe i ude 20 Rengøring. Anne står for administration af rengøring, og finder sammen med Mik en løsning håndtering af manglende rengøring, fakturaer mv. 4. Budget 2012 B ØK 4 19:40-20:00 ØK fremlægger budget med Balance, likviditetsbudget, restancer. Skoleleder redegør for status for restancer (både skolepenge og rengøring), samt status for opkrævning/ inkassoprocedure. Bestyrelsen skal beslutte hvem, der skal have fuldmagter til Merkur Bank. Det foreslås at formand, kasserer og skoleleder får fuldmagt til at betale regninger mv, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer i økonomiudvalget får kiggeadgang. Balance (4.1), likviditetsbudget (4.2). Restancer skolepenge 4.3). Det eneste nye er at VordingborgKkommune har betalt leje af gymnastiksalen/fodboldbaner Der er intet nye til budget Der arbejdes stadig på reduktion af dette års budgetunderskud. Vi afventer forhandling med banken ang. omlægning af lån til efter september. Adgang til Merkur bank det besluttes at formand /skoleleder / kasserer for angang til at betalt regninger PH og DN har kigge-adgang. 5. Lokalaftale Der gives status for forhandling af lokalaftale B ANV 0 20:00-20:20 Skoleleder, kasserer, Tr og fagforening har holdt møde vedr. lokalaftale den 3. maj. Lærerne er kommet med et forslag til lokalaftalen se bilag Skoleleder tager en snak med fagforeningen i morgen angående dette bilag 6. Lærernes trivsel D ME 1 20:20-20:50 Mik orienterer om hvordan det går med lærerne. Resultat af trivselsundersøgelse. Og seneste ugers forløb. 2

3 Trivselsundersøgelse (bilag 6.1) Det der bliver tolket ud fra undersøgelsen der er lavet er at hoved problemet er mistillid personale imellem og personale og ledelsen. Der arbejdes på at der komme en person udefra og tager en snak med alle en til en og derefter som en gruppe. Lige i øjeblikket er det en rigtig god stemning på lærerværelset. Sagen kommer på næste bestyrelse møde 7. Årskalender skoleåret 2012/13 B ME 1 20:50-21:10 Bestyrelsen skal godkende årskalender for skoleåret 2012/13. Årskalender hænger sammen med sag nr. 5 om lokalaftale. Årskalender for skoleåret 2012/13 (7.1). Det der ligger i årskalender er 3 pædagogisk dage, som kan anvendes til drøftelser mellem lærere og bestyrelse. Lærere vil gerne at 1 dag bliver til dem selv. Bestyrtelsen foreslår, at den dag som lærerne gerne vil have, bruger de på at kigge på virksomhedsplanen. ANV og ABX kommer med oplæg til proces. Årsplanen besluttes på næste møde. 8. Revision af bestyrelsens forretningsorden B ANV 1 21:10-21:30 Bestyrelsen har tidligere besluttet at forretningsgang omkring økonomistyring og økonomiudvalg samt bestyrelses-fuldmagter til skolens kontoer (Merkur, Nordea og danske Bank), procedure ved formandsskift indskrives i bestyrelsens forretningsorden. Der er udarbejdet ændringer til forretningsordenen. Ændringer/nyt markeret med gul. Bilag 1 til forretningsordenen er ny tekst, men bygger på beslutninger, truffet på tidligere bestyrelsesmøder (ekstraordinær bestyrelsesmøde juni 2011 og temamøde marts 2012). Forslag til revideret forretningsorden (bilag 8.1). Det besluttes at souschef ikke skal deltage på bestyrelsesmøder. Forretningsorden er godkendt. 9. Dato og emner til temamøde B ANV 0 21:30-21:45 Tag kalender med! Forslag til emner: Indsatsområder for 2012/13 Proces for ny profil for Sværdborg Friskole 3

4 Rengøringsmodel Det ene indsatsområde er en ny profil for Sværdborg Friskole Det andet område ligges det op til at læreren kommer med et forslag ANV komme med et oplæg til skoleleder som han kan tage med til lærermøde 10. Brev fra forældre vedr. rengøring og dansktimer B ANV 1 21:30-21:45 Forældre til barn i 56 har fremsendt brev vedr. bekymringer om dansktimer i 56 samt om holdning til rengøring. Brev fra forældre til elev i 56 (bilag 10.1) ANV svarer på brevet, og henviser til skoleleder på skoledelen og at rengøring tages med i vores betrækning, når vi når så langt. 11. Evt B ANV 0 21:45-22:00 Forældrearbejde listen er sendt til Jan Staugaard som overtager denne liste. Vi tager dette op til næste møde Dennis ringer til alle malermestrene for at se om de har noget maling de kan undvære. Andres foreslår, at man kunne lave nogle film, hvor nogle børn udtaler sig som vi kunne ligge på facebook m.m 12. Godkendelse/Underskrift af referat Anja Valhøj Shaddie M. Mackenprang Andreas Boye Formand Næstformand Kasserer Sussi S. Hansen Dennis Nielsen Peter Hansen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Anne Brix Bestyrelsesmedlem Punkter på kommende møder Proces for ny profil for Sværdborg Friskole Status på 78 (fast punkt) 4

5 Temamøde D = Drøftelse O = Orientering B = Beslutning 5

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Side 16 Side 1 Støttekredsen for Odder lille Friskole afholder Generalforsamling mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Generalforsamlingen foregår i skolens køkken. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer med interesse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Referat fra bestyrelsesmøde den 18. Oktober 2007 Sted: 3f Aalborg Til stede: Lars Gaardbo (LG + TR) Allan V. Nielsen (AVN) Michael T. Olesen (MTO + SR) Nina Dyrhberg (ND) Preben I. Jensen (PIJ) Lars Hærvig

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere