Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts Referent: Tina Parslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole Onsdag d.18. marts 2015 Referent: Tina Parslund 1. Skolekoret sang Forårssange 2. Velkomst ved formanden 3. Valg af dirigent: Bente Bøttger blev valgt. 4. Formandens beretning: Det har været et travlt år. Ca. 50 punkter er blevet gennemgået på bestyrelsesmøderne det sidste år, bl. a. brugerundersøgelsen, forældrespørgsmål, spørgsmål om lejrtur/endagstur, niveau-deling, udeskole, venskabsklasser, bygninger, økonomi og ansættelser. Som noget nyt har vi et tema på dagsordenen til hvert møde. Bestyrelsens kommende fokusområde bliver Udeskole. Resultatet af brugerundersøgelsen kan ses på Intra. Men hvornår er man i mål? Man er aldrig i mål på en skole, udviklingen fortsætter. Formanden roste til Kenneth og opfordrede til at passe på ledelsen på skolen. Hvordan kan vi så som forældre hjælpe i det daglige? Man kan hjælpe støtteforeningen og deltage i arrangementer på skolen. Man kan møde op på arbejdsdage og melde sig på onsdagsholdet, som er skolens gør-det-selv hold. Man kan også passe børn, når de ansatte skal på kursus eller byde ind med noget spændende i undervisningen/sfoén. Men vigtigst af alt; positiv omtale fokus på det der virker og at løse problemer det rigtige sted. Formandens beretning blev godkendt

2 5. Skolelederens beretning. Skolens faktuelle virkelighed i tal: Personale: 10 lærere. 6 pædagoger. 1 sekretær, 1 pedel 1. rengøringsassistent (ikke alle er på fuld tid i funktionen). Elever: 148 elever og 19 spirebørn Der er venteliste til flere klasser og vi har allerede 2 elever på ventelisten til Tilstrømning og interesse for vores skole er god. Prioriteringer for ledelsen i året der er gået: Tid til børn, forældre og personale, møder, sager, individuelle samtaler osv. Implementering af skolereformen og vores nye tiltag. Afgangselever. SFO og Klub Oprydning og rammesætning for hele administrationen. Procedure mv. Oprydning og istandsættelse af de fysiske rammer. Nyt skolebyggeri Fokus på at få økonomien til at række så langt som muligt. Nye krav fra ministeriet. At blive et personale, hvor fællesskab og samarbejde er i højsædet. Udbygning af vores netværk og samarbejde med andre lille- og privatskoler. Daglig drift og ansættelser. Udeskole og niveaudeling.

3 Skolens bygninger og inventar: Der er sket mange fysiske ændringer i skolens bygninger, herunder Omplaceringer i Ispigens rum, samt opsætning af slangevinde. SFO og pc rum. Istandsættelse af klasselokale. Etablering af grupperum. Dør til udetoiletterne Nye instrumenter Nyt lydanlæg Prioritering af indkøb og tiltag (frivillig hjælp) - og en masse andre ting. Derfor STOR tak for hjælpen fra jer forældre, onsdagshold, Støtteforeningen, til praktisk hjælp med spartling og maling, børnepasning, rengøring, hjælp til fondsøgning, sy opgaver mv. donationer, DVD afspiller, bøger, spil og computere. Og til sidst tak for i skaffer nye elever og fortæller den gode historie ude i byen. Kenneth udtrykt håb om at vi fortsat er en skole hvor vi i fællesskab bygger og udvikler skolen. En ubetydelig hjælp et par timer, betyder rigtig meget for os. - og sidst, men ikke mindst, en STOR tak til skolebestyrelsen. Personalenyt: Carsten er stoppet som pedel. March er startet 1. marts som ny pedel. Peter er stoppet som pædagog og lærer 31. august Heidi og Christian ansat som lærere i august Diana stopper som pædagog 1. april Joan ansat som afdelingsleder 1. august 2014.

4 Per ansat som pædagog i august Tina stopper som sekretær 30. april 2015, men fortsætter som pædagog Heidi Stark starter 1. april 2015 som sekretær Aske stopper 30. april 2015 som vikar Lene og Carmen er stoppet i løntilskud 3-6 mdr. Bjarne (pedel) stopper 30. april Der er kommet nye regler for løntilskud og praktik i Spørgsmål fra forældre; Hvad kigger i på,når i ansætter personale i løntilskud? Kenneth svarede, at der er krav og forventninger jfr. skolens værdigrandlag Institutionsråd: Mødes fast 2 gange årligt. Pt. bestående af Jørgen Hagen Petersen, lektor ved UC Sjælland i Roskilde, Bente Bøttger, pensioneret skoleleder og Kenneth.. Jørgen har mange års erfaring med innovation, naturfaglige fag, udeskole, undervisning, samt anbefalinger til ministeriet ift. de naturvidenskabelige fag. Bente Bøttger er lærer og tidligere privatskoleleder gennem mange år. Er tilsynsførende på to andre privatskoler og har i 4 måneder været midlertidig skoleleder på Tybjerg Privatskole. Nyt medlem er vores lokale præst, Vagn. Institutionsrådets medlemmer har bl.a. hjulpet med - Brugerundersøgelse. - Kursus i udeskole undervisning. - Sparring og helikopterperspektiv

5 Tilsyn på skolen: Klaus E. Jakobsen har været på tilsynsbesøg onsdag den 4. marts og tirsdag den 10. marts. Tilsynsførendes rapport kan læses på skolens hjemmeside. Nu og skoleåret 15/16: Evalueringer: Skoleåret 14/15. Nye tiltag. Implementering af OK 13. nye arbejdstidsregler Skolereformen Visions-plan. Fremad: Definering og opkvalificering af udeskole / skole ude. Plan ift. byggeri og manglende lokaler. Fremtidig procedure for optagelse af nye førskolebørn. Justeringer fremad ift. evalueringsresultatet. Kenneth afsluttede med at takke forsamlingen og gav ordet til Afdelingsleder Joan: Takkede for en god velkomst. Der vil fremover være mere strukturerede værksteder, der er kommet klub-møder, de store er i skoven en dag om ugen, der er kommet et band ASKE s møgunger, og der har været afholdt en klubaften, som var godt besøgt. Der er implementeret Fri for mobberi, Det er Nice at være Nice og Legepatrulje. Legepatruljen får en tur til Gerlev legepark for deres indsats.

6 I Vilde vulkaner vi har vundet en koncert, som kommer i foråret. Forsamlingen tog ledelsesberetningen til efterretning. 6. Valg af tilsynsførende: Det besluttedes, at den/de tilsynsførende vælges for en to-årig periode. Det besluttedes, at der kun vælges én tilsynsførende. Klaus E. Jacobsen blev genvalgt. 7. Års regnskab 2014: Henrik fra bestyrelsen gennemgik Årsregnskabet. Der er et overskud på ,00 kr, som overføres til egenkapitalen. Konklusion: resultatet er tilfredsstillende. Han sendte en tak til ledelse og personale for sparsommelighed. Spørgsmål/forslag fra fremmødte forældre: Kunne man sætte en rød lampe, der lyser og advarer, når temperaturen falder, så der kan tændes for varmen hurtigere. Skolen er utæt. Nogle gange er der kun 17 grader i klasserne? Forslag om at låse prisen på olie, da den er lav pt. Ros til skolen, men kunne man åbne, så der kommer 2 mere i hver klasse? Nogle klasser er meget små. Kan man tænke anderledes i klasseopdelingen? Fint at putte elever ind, bare det ikke er specielle elever. 8. Gennemgang af udbygningsplaner: 4 muligheder har været i spil. Behovet er 2 lokaler, skolegård-modellen er den, bestyrelsen lige nu koncentrerer sig om.. Tegninger af det, bestyrelsen arbejder med pt. Blev fremlagt.

7 Skolegården inddrages, men sandkasser og gynger bibeholdes og flyttes. Jorden der er tilovers fra byggeriet, bruges til spændende løsninger på skolens arealer. Spørgsmål fra forældre: Har man overvejet mobile løsninger? Svar; Ja det er blevet afvist Pris på det byggeri, det vi kikker på lige nu, er ifølge arkitekt 3,5 millioner kroner. Forældre kommentar Husk toiletter i den nye bygning, der er kun 1 udetoilet Vi håber, den nye bygning bliver klart i efterår Spørgsmål Dækker to lokaler behovet i fremtiden? Svar Det er hvad der er økonomi til pt. Spørgsmål; Har I tid på byggeansøgning? Svar Der er kontakt til kommunen. Der er søgt landzone tilladelse Nødplan for lokalefordeling er udarbejdet til byggeri er færdigt. 9. Fremlæggelse af budget 2015: Skolepenge stiger til 1800,00 pr. 1. august 2015, fordi 2015/2016 bliver præget af store udgifter og stor usikkerhed pga. Byggeplaner Overenskomstmæssig regulering af løn Efterslæb vedr. løn Der er budgetteret med 172 børn, 5. september Spørgsmål fra forældre om stigning at skolepenge. Henrik svarer det stadig er billigere end folkeskolen. Spørgsmål Har i tænkt, om denne stigning vil afskrække noge, som så ikke vil arbejde frivilligt? Svar Det forventer man ikke bliver et problem, 250,00 er billigt for den kvalitet små klasser giver. Spørgsmål Vedtægter; skulle det have været debatteret i offentlig rum? Svar Det er bestyrelsen der beslutter en stigning i skolepenge.

8 10. valg til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlemmer: Maria T. Hansen genvalgt Peter Seedorff genvalgt Lars Gudbergsen valgt Troels Lunden ikke valgt Morten Bernsdorf ikke valgt Suppleanter: Troels Lunden valgt Morten Bernsdorf valgt 11. indkomne forslag: Ingen, punktet udgik 12. Eventuelt: Fokus på lektiemængden i forhold til længere skoledag. Husk ugeplaner, lærere skal også bruge Intra, når forældrene skal. HUSK; Sygemelding af elever skal igennem kontoret 8,00 til 8,30. Dato Referent Tina Parslund Dato Dirigent Bente Bøttger

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 1. Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer og Elisabet Lund som

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 Referat af Mammen Friskoles generalforsamling tirsdag den 21. april 2009. I mødet deltog: 33 forældrekredsmedlemmer 1 skolekredsmedlem 8 ansatte 1 tilsynsførendekandidat Formand Marianne Pedersen byder

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 6, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Emneuger og sommerfest. Efter nogle supergode projektdage/uger, blev der torsdag den 19. juni afholdt en fantastisk sommerfest. Der

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29

Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 Referat af generalforsamling i Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder, DCAA, 27. april 2015.04.29 På generalforsamlingen deltog de syv bestyrelsesmedlemmer samt Flemming Saaby og Lene Jørgensen. Derudover

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere