LOGSTOR Detect Oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16.0.0.1 LOGSTOR Detect Oversigt"

Transkript

1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de måleprincipper, der anvendes og de komponenter, der ingår i konceptet "" til overvågning af fjernvarmesystemer. Indhold Systembeskrivelse 16.1 Måleprincipper 16.2 Oversigt, udstyr 16.3 Modstandsmåling Impedansmåling Overvågningssoftware Brøndovervågning 16.4 Komponentoversigt Trådmontage 16.5 Øvrige komponenter 16.6 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

2

3 OFF V SET UP Systembeskrivelse Anvendelse Overvågningssystemet for præisolerede rør giver mulighed for konstant overvågning af rørnettets tilstand vha. 2 indstøbte alarmtråde. Skader på kapperøret eller fugt fra medierør eller muffer vil følgelig blive opdaget rettidigt, før der opstår korrosionsskader på medierøret eller alvorlige fugtskader i isoleringen. Der er tre faser i et rørnets levetid, hvor fordelene ved ""-konceptet er indlysende. 1. Anlægsfasen Systemet kan anvendes som en aktiv del af kvalitetssikringsproceduren og danne grundlag for en afleveringsforretning, når anlægget sættes i drift. >1000 TEST Megger 2. Garantiperioden Langt de fleste fejl, som kan opstå, kan findes inden for de involverede parters garantiperioder. En tidlig detektering giver under alle omstændigheder færre gener og langt færre omkostninger. 3. Driftsperioden Et velfungerende ""- system gør det muligt at finde og udbedre akut opståede skader, f.eks. graveskader, og at foretage et systematisk vedligehold af anlægget, så driftsomkostningerne bliver minimale i hele systemets levetid. Der er kun en offensiv måde systematisk at vedligeholde hele sit rørnet på: At kunne se under jorden ved hjælp af et integreret overvågningssystem. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

4 Systembeskrivelse Systemvalg Man kan vælge mere eller mindre avancerede overvågningssystemer for præisolerede rørsystemer afhængig af systemets størrelse og type samt kravene til dokumentation. Sammen med den avancerede grafiske XTool-software tilbyder detektorerne X1L og X4 flere overvågningsniveauer, som varetages enten af brugeren eller LOGSTOR. Systemet kan være passivt eller aktivt. Passiv system med målepunkter Ved et passivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene er tilgængelige i bygninger eller på målepunkter langs rørledningen osv. Herfra kan systemets tilstand kontrolleres manuelt med passende mellemrum, hvor ledningsejeren selv eller LOGSTOR som del af en servicekontrakt måler systemet. Et passivt system kan altid opgraderes til et aktivt system. Modstandsmåling Impedansmåling Detektion af vand udefra OK OK Detektion af vand i rør med lav ledningsevne (< 10mS) Detektion af vand i rør med ledningsevne > 10mS) - OK Kabelforbindelse/-udtag Installationskabel Koaksialkabel Periodisk måling Megger Bærbar impulsreflektometer Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Bærbar impulsreflektometer OK OK Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

5 Systembeskrivelse Et aktivt system Løbende overvågning Ved et aktivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene løbende overvåges af en overvågningsenhed. Ved fejl udsender enheden enten et lys eller en lyd og kan evt. sende data til en central overvågningsenhed. Detector X1L i diverse versioner (se produktbeskrivelse) anvendes til modstandsmåling. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X4, som kan vise afstanden til en evt. fejl på et display, anvendes til impedansmålingssystemet. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X1L Detector X4 Antal kanaler 4 4 Trådføring Loop "åbne" tråde eller loop Overvågningsstrækning 4 x 7000 m tråd 4 x 5000 m tråd Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Fejlsted, fremgår af displayet Strømforsyning 110/230 VAC 110/230 VAC Strømforsyning via batteri Bestilles som type X1L-B - Kommunikation: LAN OK OK GPRS Som type X1L-G OK Administration af data, rapporter, alarm via SMS/ XTool XTool LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

6 Serviceløsninger Serviceløsninger på forskelligt niveau LOGSTOR s tilbud på overvågningssystemer spænder fra at varetage alt, til at vi blot er leverandør og installatør af systemerne. Level 5 "Full service"-løsning LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline, mm. Ved hjælp af X1L- eller X4-overvågningsenhederne og XTool-softwaren overvåges varmeværkets ledningsnet og alle informationerne arkiveres password-beskyttet på LOGSTOR s databaseserver. Level 4 Hosting-løsning En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for reparationer. Level 3 Detector-løsning med XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool-softwaren til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, analyse, vedligeholdelse mm. af såvel overvågnings- som rørsystem. Level 2 Detector-løsning uden XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet - uden den centrale overvågningsfunktion. Level 1 Målepunktsløsning Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med faste mellemrum gennemmåler varmeværkets eller LOGSTOR s servicemedarbejdere systemet med et bærbart måleinstrument. Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves. Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgraderes til alle de mere avancerede løsninger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

7 Måleprincipper Alarmtråde Til overvågning leveres rør og præisolerede komponenter med to uiso lerede kob bertråde (1,5 mm 2 ) indstøbt i isoleringen. (Nordisk system). For at sikre at trå dene forbindes korrekt ved mon tagen, er den ene tråd fortinnet og fremtræder med en sølv grå over fla de, mens den anden tråd har en blank kobber overflade. Andre trådty per til andre overvågningssystemer kan leveres efter ønske. Modstandsovervågning Detector X1L anvendes til modstandsovervågning. Modstandsovervågning er effektiv til at detektere fugt, der trænger ind udefra eller vand indefra gennem svejselækager, hvor fjernvarmevandet har en ledningsevne > 10 mikrosiemens. LOGSTOR detektorerne har endvidere indbygget en funktion, der kontrollerer, om overvågningssystemet er intakt. Der udløses således et signal, hvis det elektriske kredsløb brydes ved f.eks. brud på alarmtråden. Detektorerne har relæudgang for fjernoverføring af målesignalet. Fugt, kortslutning eller trådfejl lokaliseres med et impuls reflek to meter. Med impulsreflektometret kan udmåling til først forekommende fejl på en strækning foretages nø j ag tigt, også selvom der even tuelt er fle re fejl steder på strækningen. Impulsovervågning Systemets virkemåde er, at en elektrisk TDR-puls reflekteres af en ansamling af fugt, kortslutning eller et trådbrud. (TDR = Time-Domain Reflectometry). Da metoden ikke beror på den ohmske modstand, er den lige så følsom over for fugt med lav som høj ledningsevne og anbefales specielt til anlæg med meget rent vand (lav ledningsevne < 10 ms). Måleprincippet er, at det indbyggede TDR-impulsreflektometer ved systemets idriftsættelse, genererer en initialkurve som reference for senere sammenligning og fejlfinding ud fra valgte acceptkriterier. Ved enhver ændring udenfor grænseværdien udløses en alarm med angivelse af fejlens type og sted. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

8 Modstandsmåling Detector X1L Til modstandsmåling anvendes detektor, type X1L. X1L fås i 4 udgaver afhængig af rørsystemet og kravene til overvågningen. Den skal installeres indendørs i et tørt og frostfrit miljø. Standardegenskaber: -- 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 7000 m rækkevidde på alarmtrådene, som altid er i sløjfe (3500 m rør) -- Kan udsende både et visuelt og et akkustisk signal, hvis detekteringsniveauet overskrides -- Leveres forudindstillet til et detekteringsniveau på 300 kw -- Niveauet kan justeres fra 1 kw til 1 MW -- Tæthedsklasse: IP Forberedt for tilslutning til 110/230 V via en transformer Type Egenskaber Tilbehør X1L Standard som beskrevet ovenfor Transformer X1L-B Som X1L, men med litiumbatteri i stedet for transformer Under normale forhold er batteriets levetid mere end 8 år. Bestilles særskilt Batteri Medleveres X1L-G Som X1L, men med indbygget GPRS-enhed Antenne X1L-BG XTool Som X1L-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som B + G XTool Bestilles særskilt Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

9 Modstandsmåling Detector X1L, fortsat Varenumre: -- X1L X1L-B X1L-G X1L-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit Terminalboks Type 1517 Anvendes på anlæg med modstandsmåling til at etablere let tilgængelige målepunkter for kontrolmåling og fejllokalisering. Varenr.: Af hensyn til eventuel senere fejllokalisering på lange lige strækninger skal der etableres tilgængelige målepunkter med terminalboks eller trådgennemføring. Disse placeres således at strækningen sektioneres bedst muligt. Forbindelse til rørene via installationskabler. Terminalboksen anvendes også til at etablere et målepunkt i et terrænskab. LOGSTOR anbefaler, at trådlængden mellem to målepunkter ikke overstiger længderne i tabellen. Rørtype 1517 Forgrenet net Max. m Transmissionsledning Max. m Enkelt Twin Koblingsboks Type 1518 Anvendes til at tilslutte alarmtrådene i et rørpar til Detector X1L. Varenr.: Der anvendes installationskabler på alle udgange. Den kan også anvendes i bygværker, kældre, o.l. til at viderekoble fra et rørpar til et andet LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

10 Modstandsmåling Kabeludtag i endekappe Varenr Anvendes til at føre alarmtrådene i et rør ud under en endekappe. Leveres i sæt med: --Stelforbindelse --2 m installationskabel (5 x 0,75 mm 2 ) --Presmuffer, mastiks, krympeslange Kabeludkobling i kappe Varenr Kabeludkoblingen svejses med et konisk værktøj i kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe. Kabeludkoblingen består af: --Stelforbindelse --En HDPE vinkel med konisk svejseende --Mastiks og krympeslange til tætning mod kablet Forbindelseskabel bestilles særskilt. Forbindelseskabel Varenr Et 5-leder installationskabel (5 x 0,75 mm 2 ) med varmefast isolering. X meter leveres efter ønske. Anvendes til at forbinde alarmtråde i et jordforlagt rør med en terminalboks i et terrænskab eller rørender i bygning med en terminalboks eller en tilslutning. Kan også leveres i ruller à 2 x 10 m. Varenr.: Krympeslange Varenr Leveres i pakker à 50 stk. Anvendes til at isolerere alarmtråde i kabeludtag/-udkoblinger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

11 Impedansmåling Detector X4 Til impedansmåling anvendes detektor, type X4. Varenr Standardegenskaber: -- X4 har en indbygget transformer, 110/230 V -- 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 5000 m rækkevidde på alarmtrådene. Det svarer til 5000 m rør, forudsat at en enkelt tråd - ikke en sløjfe - er anvendt fra måleboksen til enden af den overvågede strækning. -- De tilsluttede rørstrækninger overvåges med forudindstillede mellemrum af det indbyggede TDR-impulsreflektometer. -- Målenøjagtighed: < 1 m -- Tæthedsklasse: IP Måleområde: 1 kw til 50 MW -- Alle data gemmes i hukommelsen. -- Detekteres en fejl, dannes der automatisk en kurve af det aktuelle forløb. Denne kurve kan sendes til overvågningscomputeren. -- Standard netværkstilslutning: LAN -- X4 kommunikerer via et GPRS-modem (tilkøbes særskilt) eller via bredbånd -- LCD-displayet viser bl.a.: - Trådmodstand, W - Alarmsignal - Dato, klokkeslæt - Fejlspænding Tilbehør Transientbeskyttelse Transientbeskyttelse QTS 37 anbefales, hvor der ønskes beskyttelse mod overspænding fra elnettet. Varenr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

12 Impedansmåling Tilbehør, fortsat Antenne Antenne anvendes til trådløs signaloverføring. Varenr GPRS-modem Skal Detector X4 tilkobles GPRS, skal dette modem anvendes. Varenr MultiBox C2 MultiBox C2 anvendes ved udkobling af uisolerede tråde fra rørene og forbindelse med koaksialkabler til Detector X4. Varenr Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2 MultiBox C2 og Detector X4 forbindes med 93 W koaksialkabler med BNC-stik. Længder på 0,5 m anvendes sammen med MultiBox C2 til loop i bygninger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

13 Impedansmåling Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2, fortsat Anvendes i tørre brønde, bygninger o.l. Kablerne leveres i sæt à 2 stk. med henholdsvis blå og rød markering til identificering af tilkoblet tråd Længde L, m Varenr. 2, , Kabeludkobling i kappe. Til lukket svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et lukket svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). En kabeludkobling består af: --Stelforbindelse --HDPE-udtag med konisk svejseende --Tvilling koaksialkabel med UHF-stik og konisk prop med trådudtag --Mastiks og krympeslange til tætning mod kabel Kabeludkobling i kappe. Til oplukkeligt svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et oplukkeligt svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). Der medfølger stelforbindelse. Mellemled Koaksialkablerne samles ved hjælp af mellemled. Varenr.: Montagesæt til terrænskab: Til samlinger i skab o.l. leveres sæt med mellemled og kabelholdere. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

14 Overvågningsssoftware - XTool Anvendelse RedDetect TM XTool er et grafisk overvågningsprogram til håndtering af kommunikationen mellem overvågningsenhederne på et præisoleret rørsystem og en central databaseserver (SQL). Funktioner og egenskaber XTool kan koordinere og håndtere informationerne fra samtlige overvågningsenheder i RedDetect TM systemet XTool sammenligner de indgående impedans- og modstandsmålinger med de definerede referencekurver og angiver selv de mindste uregelmæssigheder i rørsystemet Grafisk dokumentation af hver ledningsstrækning: - Fejltype - Fejlårsag - Fejlens historik - Afstand til fejl - Dynamisk udskrivning af dokumentation fra XTool Historikken gemmes i databasen - dels som dokumentation og dels for senere opfølgning Alle data er beskyttet Garanti for permanent overvågning Kan sammenholde impedans- og modstandsmålinger Automatisk fejlsøgning og alarmering Værdifuldt dokumentationssystem. Kan importere: - Overvågningsdiagrammer - Målerapporter - Billeder - Overvågningsenhedernes GPS-positioner Trådløse opgraderinger Kompatibel med fremtidige kommunikationsformer Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

15 Overvågningsssoftware - XTool Kommunikation og LOGSTOR hosting Kommunikation mellem XTool og overvågningsenhederne foregår via trådløs transmission (GPRS), LAN eller fiberkabel. Baseret på XTool tilbyder LOGSTOR varmeværker og energiselskaber en hostingservice - en password-beskyttet database til de relevante programmer, overvågningsfunktioner og den opsamlede historik. Data-sky Internet / VPN via GPRS Overvågningssoftware RedDetect XTool Proaktiv overvågning giver længere levetid og øget forsyningssikkerhed på ethvert fjernvarmerørsystem. Ved at installere et digitalt og GPRS-baseret overvågningsprogram kan alle informationer om rørsystemets tilstand sendes trådløst fra overvågningsenhederne til en central computer. Her analyseres informationerne straks og om nødvendigt udsendes der en alarm som eller sms. Det gør det muligt at foretage indgreb, før en evt. skade opstår. Systemet er forberedt til fremtidige kommunikationsløsninger. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

16 Brøndovervågning Detector A1e Til overvågning af brønde, lavpunkter o.l. anvendes Detector A1e. Enheden har 12 separate indgange og kan bl.a. registrere: -- fugt -- temperatur -- vandstand -- det indkommende vands hastighed -- tryk og temperatur i de isolerede rør A1e har endvidere de samme funktioner som X1L til modstandsmåling på alarmtråde i præisolerede rørsystemer. Til det formål har A1e 2 målekredse med hver 7000 m rækkevidde (3500 m rør i sløjfe). Type Egenskaber Tilbehør A1e Standard som beskrevet ovenfor Transformer A1e-B Som A1e, men med litiumbatteri i stedet for transformer Under normale forhold er batteriets levetid mere end 8 år. Bestilles særskilt Batteri Medleveres A1e-G Som A1e, men med indbygget GPRS-enhed Antenne A1e-BG XTool Som A1e-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som B + G XTool Bestilles særskilt Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

17 Brøndovervågning Detector A1e, fortsat Varenr: -- A1e A1e-B A1e-G X1L-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

18 Komponentoversigt, trådmontage Komponenter for trådmontage Ved bestilling af et rørsystem med overvågning leveres de med *) mærkede komponenter for trådmontage i det antal, der er nødvendigt for det pågældende anlæg. Oversigt over komponenter og værktøj til trådmontage: Komponent/Værktøj Varenr. Skævbider Renseklud (10 stk.) Loddetin, rulle Presmuffe enkelttråd (100 stk.) *) Pressetang Montagetråd (fortinnet, 25 m) Loddekolbesæt, gas Gaspatron Loddekolbe, el Trådholdere (50 stk.) *) Rulle crepetape ( m) *) Flex (50 stk.) Megger MIT Bærbar impulsreflektometer Skævbider og renseklud Trådene afkortes til korrekt længde med en skævbider. Varenr.: Trådenderne afpudses med en syntetisk renseklud. Varenr.: Loddetin Loddetin (ø 2 mm) med indlagt harpiksflusmiddel. Varenr.: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

19 Komponentoversigt, trådmontage Presmuffe Til samling af 2 tråde anvendes presmuffe med midterstop. Muffen både krympes og loddes. Varenr.: Pressetang Til presning af presmufferne til Nordic og HDW alarmtråde skal anvendes den af LOGSTOR anbefalede momentpressetang. Varenr.: Montagetråd Almindelig trådforlængelse ved bøjninger og afgreninger foretages med uisoleret montagetråd, 1.5 mm 2 (fortinnet). L = 25 m. Varenr.: Ved f.eks. afgreninger kan silikoneisoleret montagetråd anvendes. Fås med hvid isolering i ruller à 100 m. Varenr.: Loddekolber Til almindelig lodning anbefales en gasloddekolbe bestående af en gasbeholder og et brændersæt. Varenr.: Gasbeholder Brænder Til lodning f.eks. tæt på isoleringsskum anbefales en elektrisk loddekolbe. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

20 Komponentoversigt, trådmontage Trådholdere Alarmtråden monteres i trådlholdere, 6 stk. pr. normalsamling (50 stk. i pose). Varenr.: Crepetape Trådholdere fastholdes til medierøret med crepetape (ruller à 50 m). Varmebestandig crepetape: Varenr.: Andre typer (f.eks. PVC) må ikke anvendes. Flexslanger Til isolering af alarmtrådene ved f.eks. afslutninger, tilslutninger, afgreninger o.l. kan anvendes flexslanger. Varenr.: Fås i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide). Kontrolinstrument (megger) Trådmontagen kontrolleres løbende med meggeren, der både kan kontrollere kredsløbs- og isoleringsmodstand. Meggeren kan også måle systemer med filt i samlingerne. Megger MIT 320: Varenr.: MIT 320 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

21 Komponentoversigt, trådmontage Impulsreflektometer Det bærbare impulsreflektometer anvendes alene eller sammen med LOGSTOR detektorer til at lokalisere fejl på rør og alarmtråde. CABLESCOUT TV220 LOGSTOR tilbyder impulsreflektometret TEMPO TV 220. Varenr.: POWER HELP TESTWIZARD I? LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

22 Komponentoversigt, øvrige komponenter Stelforbindelse for installationskabler Hvor der skal monteres kabeltilslutninger og overkoblinger med installationskabler skal der påsvejses denne type stelforbindelser på medierøret. Stelforbindelser indgår i kabelsæt, men kan bestilles stykvis. Varenr.: Stelforbindelse for koaksialkabler Ved koaksialkabler i muffesamlinger anvendes denne type stelforbindelser. Leveres som ekstra sæt i pose med 10 stk. stelforbindelser og 5 boltesæt. Varenr.: Detector-skab Til indbygning og beskyttelse af detektorer og øvrige komponenter såsom transientbeskyttelse, transformere, GPRS-modemmer, antenner, varmelegemer, temperaturmålere o.l. Tæthedsklasse: IP 67. Varenr Terrænskabe Til montage af komponenter og overvågningsudstyr tilbydes to typer låsbare terrænskabe. De er udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning. Det brede skab anbefales til montage af Detector X1L-B. Mål: H x B x D = 628 x 574 x 215 mm Varenr.: Det smalle skab anbefales til målepunkter. Mål: H x B x D = 628 x 303 x 155 mm. Varenr.: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Overvågning Oversigt

Overvågning Oversigt 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Dette afsnit omhandler overvågning af rørsystemer med LOGSTOR Detect. Andre typer af overvågningssystemer beskrives kort i afsnit 11. Indhold Valg af segment 1 Principper

Læs mere

Overvågning Oversigt

Overvågning Oversigt 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Dette afsnit omhandler overvågning af rørsystemer med LOGSTOR Detect. Andre typer af overvågningssystemer beskrives kort i afsnit 11. Indhold Valg af segment 1 Principper

Læs mere

e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem

e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem e p c t e c h n o l o g y a/s epc technology a/s Telephone +45 76 20 66 66 Side 1 Side 2 epc technology a/s Telephone +45 76 20 66 66 Indhold Firmaprofil side 4 Projektering side 5 Katalog side 13 Montage

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord.

06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. 06. Kabler Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord sort. 06.1 Gummikabel 50 m 2x1,0mm2 uden jord. Anvendes til tilslutning af brugsgenstande f.eks. håndværktøj og husholdningsmaskiner, hvor den mekaniske belastning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM (2/6/8VDC) #211811 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 2/6/8VDC ±15%, Max Rippel: 2 volt PP. - Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - Må

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler. Jens Zoëga Hansen DEFU

Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler. Jens Zoëga Hansen DEFU Fejlstatistik og on-line PD måling på olie-papir kabler Jens Zoëga Hansen DEFU Program Baggrund Fejlstatistik Partielle udladninger Off-line PD målinger On-line PD målinger Baggrund Forsat omkring 15.000

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM

Instruktion Kædemotor serie HCM Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230VAC) #211816 2 Max. Trykkraft (N) Sikkerhed - Forsynings spænding 190-250VAC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendigt at sikre

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme... 2

Alle fortjener fjernvarme... 2 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS102GSM

CA hjertestarterskab HSS102GSM hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS102GSM - Skab med elektronisk dørlås - Sender SMS når døren bliver åbnet - Isoleret rustfri stålskab - Termostat styret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESOVERSIGT PRODUKT PROCESNAVN UDARBEJDET AF: BB/VT Vandta geanlæg System installation Jonas K Nielsen STATUSOVERSIGT Inden selve opsætningen af vandta geanlægget

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere