LOGSTOR Detect Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16.0.0.1 LOGSTOR Detect Oversigt"

Transkript

1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de måleprincipper, der anvendes og de komponenter, der ingår i konceptet "" til overvågning af fjernvarmesystemer. Indhold Systembeskrivelse 16.1 Måleprincipper 16.2 Oversigt, udstyr 16.3 Modstandsmåling Impedansmåling Overvågningssoftware Brøndovervågning 16.4 Komponentoversigt Trådmontage 16.5 Øvrige komponenter 16.6 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

2

3 OFF V SET UP Systembeskrivelse Anvendelse Overvågningssystemet for præisolerede rør giver mulighed for konstant overvågning af rørnettets tilstand vha. 2 indstøbte alarmtråde. Skader på kapperøret eller fugt fra medierør eller muffer vil følgelig blive opdaget rettidigt, før der opstår korrosionsskader på medierøret eller alvorlige fugtskader i isoleringen. Der er tre faser i et rørnets levetid, hvor fordelene ved ""-konceptet er indlysende. 1. Anlægsfasen Systemet kan anvendes som en aktiv del af kvalitetssikringsproceduren og danne grundlag for en afleveringsforretning, når anlægget sættes i drift. >1000 TEST Megger 2. Garantiperioden Langt de fleste fejl, som kan opstå, kan findes inden for de involverede parters garantiperioder. En tidlig detektering giver under alle omstændigheder færre gener og langt færre omkostninger. 3. Driftsperioden Et velfungerende ""- system gør det muligt at finde og udbedre akut opståede skader, f.eks. graveskader, og at foretage et systematisk vedligehold af anlægget, så driftsomkostningerne bliver minimale i hele systemets levetid. Der er kun en offensiv måde systematisk at vedligeholde hele sit rørnet på: At kunne se under jorden ved hjælp af et integreret overvågningssystem. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

4 Systembeskrivelse Systemvalg Man kan vælge mere eller mindre avancerede overvågningssystemer for præisolerede rørsystemer afhængig af systemets størrelse og type samt kravene til dokumentation. Sammen med den avancerede grafiske XTool-software tilbyder detektorerne X1L og X4 flere overvågningsniveauer, som varetages enten af brugeren eller LOGSTOR. Systemet kan være passivt eller aktivt. Passiv system med målepunkter Ved et passivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene er tilgængelige i bygninger eller på målepunkter langs rørledningen osv. Herfra kan systemets tilstand kontrolleres manuelt med passende mellemrum, hvor ledningsejeren selv eller LOGSTOR som del af en servicekontrakt måler systemet. Et passivt system kan altid opgraderes til et aktivt system. Modstandsmåling Impedansmåling Detektion af vand udefra OK OK Detektion af vand i rør med lav ledningsevne (< 10mS) Detektion af vand i rør med ledningsevne > 10mS) - OK Kabelforbindelse/-udtag Installationskabel Koaksialkabel Periodisk måling Megger Bærbar impulsreflektometer Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Bærbar impulsreflektometer OK OK Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

5 Systembeskrivelse Et aktivt system Løbende overvågning Ved et aktivt system forstås: Et system, hvor alarmtrådene løbende overvåges af en overvågningsenhed. Ved fejl udsender enheden enten et lys eller en lyd og kan evt. sende data til en central overvågningsenhed. Detector X1L i diverse versioner (se produktbeskrivelse) anvendes til modstandsmåling. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X4, som kan vise afstanden til en evt. fejl på et display, anvendes til impedansmålingssystemet. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikationen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk. Detector X1L Detector X4 Antal kanaler 4 4 Trådføring Loop "åbne" tråde eller loop Overvågningsstrækning 4 x 7000 m tråd 4 x 5000 m tråd Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Fejlsted, fremgår af displayet Strømforsyning 110/230 VAC 110/230 VAC Strømforsyning via batteri Bestilles som type X1L-B - Kommunikation: LAN OK OK GPRS Som type X1L-G OK Administration af data, rapporter, alarm via SMS/ XTool XTool LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

6 Serviceløsninger Serviceløsninger på forskelligt niveau LOGSTOR s tilbud på overvågningssystemer spænder fra at varetage alt, til at vi blot er leverandør og installatør af systemerne. Level 5 "Full service"-løsning LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline, mm. Ved hjælp af X1L- eller X4-overvågningsenhederne og XTool-softwaren overvåges varmeværkets ledningsnet og alle informationerne arkiveres password-beskyttet på LOGSTOR s databaseserver. Level 4 Hosting-løsning En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for reparationer. Level 3 Detector-løsning med XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool-softwaren til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, analyse, vedligeholdelse mm. af såvel overvågnings- som rørsystem. Level 2 Detector-løsning uden XTool-software LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet - uden den centrale overvågningsfunktion. Level 1 Målepunktsløsning Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med faste mellemrum gennemmåler varmeværkets eller LOGSTOR s servicemedarbejdere systemet med et bærbart måleinstrument. Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves. Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgraderes til alle de mere avancerede løsninger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

7 Måleprincipper Alarmtråde Til overvågning leveres rør og præisolerede komponenter med to uiso lerede kob bertråde (1,5 mm 2 ) indstøbt i isoleringen. (Nordisk system). For at sikre at trå dene forbindes korrekt ved mon tagen, er den ene tråd fortinnet og fremtræder med en sølv grå over fla de, mens den anden tråd har en blank kobber overflade. Andre trådty per til andre overvågningssystemer kan leveres efter ønske. Modstandsovervågning Detector X1L anvendes til modstandsovervågning. Modstandsovervågning er effektiv til at detektere fugt, der trænger ind udefra eller vand indefra gennem svejselækager, hvor fjernvarmevandet har en ledningsevne > 10 mikrosiemens. LOGSTOR detektorerne har endvidere indbygget en funktion, der kontrollerer, om overvågningssystemet er intakt. Der udløses således et signal, hvis det elektriske kredsløb brydes ved f.eks. brud på alarmtråden. Detektorerne har relæudgang for fjernoverføring af målesignalet. Fugt, kortslutning eller trådfejl lokaliseres med et impuls reflek to meter. Med impulsreflektometret kan udmåling til først forekommende fejl på en strækning foretages nø j ag tigt, også selvom der even tuelt er fle re fejl steder på strækningen. Impulsovervågning Systemets virkemåde er, at en elektrisk TDR-puls reflekteres af en ansamling af fugt, kortslutning eller et trådbrud. (TDR = Time-Domain Reflectometry). Da metoden ikke beror på den ohmske modstand, er den lige så følsom over for fugt med lav som høj ledningsevne og anbefales specielt til anlæg med meget rent vand (lav ledningsevne < 10 ms). Måleprincippet er, at det indbyggede TDR-impulsreflektometer ved systemets idriftsættelse, genererer en initialkurve som reference for senere sammenligning og fejlfinding ud fra valgte acceptkriterier. Ved enhver ændring udenfor grænseværdien udløses en alarm med angivelse af fejlens type og sted. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

8 Modstandsmåling Detector X1L Til modstandsmåling anvendes detektor, type X1L. X1L fås i 4 udgaver afhængig af rørsystemet og kravene til overvågningen. Den skal installeres indendørs i et tørt og frostfrit miljø. Standardegenskaber: -- 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 7000 m rækkevidde på alarmtrådene, som altid er i sløjfe (3500 m rør) -- Kan udsende både et visuelt og et akkustisk signal, hvis detekteringsniveauet overskrides -- Leveres forudindstillet til et detekteringsniveau på 300 kw -- Niveauet kan justeres fra 1 kw til 1 MW -- Tæthedsklasse: IP Forberedt for tilslutning til 110/230 V via en transformer Type Egenskaber Tilbehør X1L Standard som beskrevet ovenfor Transformer X1L-B Som X1L, men med litiumbatteri i stedet for transformer Under normale forhold er batteriets levetid mere end 8 år. Bestilles særskilt Batteri Medleveres X1L-G Som X1L, men med indbygget GPRS-enhed Antenne X1L-BG XTool Som X1L-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som B + G XTool Bestilles særskilt Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

9 Modstandsmåling Detector X1L, fortsat Varenumre: -- X1L X1L-B X1L-G X1L-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit Terminalboks Type 1517 Anvendes på anlæg med modstandsmåling til at etablere let tilgængelige målepunkter for kontrolmåling og fejllokalisering. Varenr.: Af hensyn til eventuel senere fejllokalisering på lange lige strækninger skal der etableres tilgængelige målepunkter med terminalboks eller trådgennemføring. Disse placeres således at strækningen sektioneres bedst muligt. Forbindelse til rørene via installationskabler. Terminalboksen anvendes også til at etablere et målepunkt i et terrænskab. LOGSTOR anbefaler, at trådlængden mellem to målepunkter ikke overstiger længderne i tabellen. Rørtype 1517 Forgrenet net Max. m Transmissionsledning Max. m Enkelt Twin Koblingsboks Type 1518 Anvendes til at tilslutte alarmtrådene i et rørpar til Detector X1L. Varenr.: Der anvendes installationskabler på alle udgange. Den kan også anvendes i bygværker, kældre, o.l. til at viderekoble fra et rørpar til et andet LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

10 Modstandsmåling Kabeludtag i endekappe Varenr Anvendes til at føre alarmtrådene i et rør ud under en endekappe. Leveres i sæt med: --Stelforbindelse --2 m installationskabel (5 x 0,75 mm 2 ) --Presmuffer, mastiks, krympeslange Kabeludkobling i kappe Varenr Kabeludkoblingen svejses med et konisk værktøj i kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe. Kabeludkoblingen består af: --Stelforbindelse --En HDPE vinkel med konisk svejseende --Mastiks og krympeslange til tætning mod kablet Forbindelseskabel bestilles særskilt. Forbindelseskabel Varenr Et 5-leder installationskabel (5 x 0,75 mm 2 ) med varmefast isolering. X meter leveres efter ønske. Anvendes til at forbinde alarmtråde i et jordforlagt rør med en terminalboks i et terrænskab eller rørender i bygning med en terminalboks eller en tilslutning. Kan også leveres i ruller à 2 x 10 m. Varenr.: Krympeslange Varenr Leveres i pakker à 50 stk. Anvendes til at isolerere alarmtråde i kabeludtag/-udkoblinger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

11 Impedansmåling Detector X4 Til impedansmåling anvendes detektor, type X4. Varenr Standardegenskaber: -- X4 har en indbygget transformer, 110/230 V -- 4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 5000 m rækkevidde på alarmtrådene. Det svarer til 5000 m rør, forudsat at en enkelt tråd - ikke en sløjfe - er anvendt fra måleboksen til enden af den overvågede strækning. -- De tilsluttede rørstrækninger overvåges med forudindstillede mellemrum af det indbyggede TDR-impulsreflektometer. -- Målenøjagtighed: < 1 m -- Tæthedsklasse: IP Måleområde: 1 kw til 50 MW -- Alle data gemmes i hukommelsen. -- Detekteres en fejl, dannes der automatisk en kurve af det aktuelle forløb. Denne kurve kan sendes til overvågningscomputeren. -- Standard netværkstilslutning: LAN -- X4 kommunikerer via et GPRS-modem (tilkøbes særskilt) eller via bredbånd -- LCD-displayet viser bl.a.: - Trådmodstand, W - Alarmsignal - Dato, klokkeslæt - Fejlspænding Tilbehør Transientbeskyttelse Transientbeskyttelse QTS 37 anbefales, hvor der ønskes beskyttelse mod overspænding fra elnettet. Varenr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

12 Impedansmåling Tilbehør, fortsat Antenne Antenne anvendes til trådløs signaloverføring. Varenr GPRS-modem Skal Detector X4 tilkobles GPRS, skal dette modem anvendes. Varenr MultiBox C2 MultiBox C2 anvendes ved udkobling af uisolerede tråde fra rørene og forbindelse med koaksialkabler til Detector X4. Varenr Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2 MultiBox C2 og Detector X4 forbindes med 93 W koaksialkabler med BNC-stik. Længder på 0,5 m anvendes sammen med MultiBox C2 til loop i bygninger. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

13 Impedansmåling Koaksialkabler i forbindelse med MultiBox C2, fortsat Anvendes i tørre brønde, bygninger o.l. Kablerne leveres i sæt à 2 stk. med henholdsvis blå og rød markering til identificering af tilkoblet tråd Længde L, m Varenr. 2, , Kabeludkobling i kappe. Til lukket svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et lukket svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). En kabeludkobling består af: --Stelforbindelse --HDPE-udtag med konisk svejseende --Tvilling koaksialkabel med UHF-stik og konisk prop med trådudtag --Mastiks og krympeslange til tætning mod kabel Kabeludkobling i kappe. Til oplukkeligt svejsespejl Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksialkabler svejses på kapperøret i umiddelbar nærhed af en muffe ved hjælp af et oplukkeligt svejsespejl. Varenr.: Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som 10 m). Der medfølger stelforbindelse. Mellemled Koaksialkablerne samles ved hjælp af mellemled. Varenr.: Montagesæt til terrænskab: Til samlinger i skab o.l. leveres sæt med mellemled og kabelholdere. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

14 Overvågningsssoftware - XTool Anvendelse RedDetect TM XTool er et grafisk overvågningsprogram til håndtering af kommunikationen mellem overvågningsenhederne på et præisoleret rørsystem og en central databaseserver (SQL). Funktioner og egenskaber XTool kan koordinere og håndtere informationerne fra samtlige overvågningsenheder i RedDetect TM systemet XTool sammenligner de indgående impedans- og modstandsmålinger med de definerede referencekurver og angiver selv de mindste uregelmæssigheder i rørsystemet Grafisk dokumentation af hver ledningsstrækning: - Fejltype - Fejlårsag - Fejlens historik - Afstand til fejl - Dynamisk udskrivning af dokumentation fra XTool Historikken gemmes i databasen - dels som dokumentation og dels for senere opfølgning Alle data er beskyttet Garanti for permanent overvågning Kan sammenholde impedans- og modstandsmålinger Automatisk fejlsøgning og alarmering Værdifuldt dokumentationssystem. Kan importere: - Overvågningsdiagrammer - Målerapporter - Billeder - Overvågningsenhedernes GPS-positioner Trådløse opgraderinger Kompatibel med fremtidige kommunikationsformer Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

15 Overvågningsssoftware - XTool Kommunikation og LOGSTOR hosting Kommunikation mellem XTool og overvågningsenhederne foregår via trådløs transmission (GPRS), LAN eller fiberkabel. Baseret på XTool tilbyder LOGSTOR varmeværker og energiselskaber en hostingservice - en password-beskyttet database til de relevante programmer, overvågningsfunktioner og den opsamlede historik. Data-sky Internet / VPN via GPRS Overvågningssoftware RedDetect XTool Proaktiv overvågning giver længere levetid og øget forsyningssikkerhed på ethvert fjernvarmerørsystem. Ved at installere et digitalt og GPRS-baseret overvågningsprogram kan alle informationer om rørsystemets tilstand sendes trådløst fra overvågningsenhederne til en central computer. Her analyseres informationerne straks og om nødvendigt udsendes der en alarm som eller sms. Det gør det muligt at foretage indgreb, før en evt. skade opstår. Systemet er forberedt til fremtidige kommunikationsløsninger. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

16 Brøndovervågning Detector A1e Til overvågning af brønde, lavpunkter o.l. anvendes Detector A1e. Enheden har 12 separate indgange og kan bl.a. registrere: -- fugt -- temperatur -- vandstand -- det indkommende vands hastighed -- tryk og temperatur i de isolerede rør A1e har endvidere de samme funktioner som X1L til modstandsmåling på alarmtråde i præisolerede rørsystemer. Til det formål har A1e 2 målekredse med hver 7000 m rækkevidde (3500 m rør i sløjfe). Type Egenskaber Tilbehør A1e Standard som beskrevet ovenfor Transformer A1e-B Som A1e, men med litiumbatteri i stedet for transformer Under normale forhold er batteriets levetid mere end 8 år. Bestilles særskilt Batteri Medleveres A1e-G Som A1e, men med indbygget GPRS-enhed Antenne A1e-BG XTool Som A1e-G, men med litiumbatteri i stedet for transformer. Omfatter overvågning af batteriets spænding. Grafisk software Se afsnit Bestilles særskilt Som B + G XTool Bestilles særskilt Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

17 Brøndovervågning Detector A1e, fortsat Varenr: -- A1e A1e-B A1e-G X1L-BG Transformer Batteri Antenne XTool, se afsnit LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

18 Komponentoversigt, trådmontage Komponenter for trådmontage Ved bestilling af et rørsystem med overvågning leveres de med *) mærkede komponenter for trådmontage i det antal, der er nødvendigt for det pågældende anlæg. Oversigt over komponenter og værktøj til trådmontage: Komponent/Værktøj Varenr. Skævbider Renseklud (10 stk.) Loddetin, rulle Presmuffe enkelttråd (100 stk.) *) Pressetang Montagetråd (fortinnet, 25 m) Loddekolbesæt, gas Gaspatron Loddekolbe, el Trådholdere (50 stk.) *) Rulle crepetape ( m) *) Flex (50 stk.) Megger MIT Bærbar impulsreflektometer Skævbider og renseklud Trådene afkortes til korrekt længde med en skævbider. Varenr.: Trådenderne afpudses med en syntetisk renseklud. Varenr.: Loddetin Loddetin (ø 2 mm) med indlagt harpiksflusmiddel. Varenr.: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

19 Komponentoversigt, trådmontage Presmuffe Til samling af 2 tråde anvendes presmuffe med midterstop. Muffen både krympes og loddes. Varenr.: Pressetang Til presning af presmufferne til Nordic og HDW alarmtråde skal anvendes den af LOGSTOR anbefalede momentpressetang. Varenr.: Montagetråd Almindelig trådforlængelse ved bøjninger og afgreninger foretages med uisoleret montagetråd, 1.5 mm 2 (fortinnet). L = 25 m. Varenr.: Ved f.eks. afgreninger kan silikoneisoleret montagetråd anvendes. Fås med hvid isolering i ruller à 100 m. Varenr.: Loddekolber Til almindelig lodning anbefales en gasloddekolbe bestående af en gasbeholder og et brændersæt. Varenr.: Gasbeholder Brænder Til lodning f.eks. tæt på isoleringsskum anbefales en elektrisk loddekolbe. Varenr.: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

20 Komponentoversigt, trådmontage Trådholdere Alarmtråden monteres i trådlholdere, 6 stk. pr. normalsamling (50 stk. i pose). Varenr.: Crepetape Trådholdere fastholdes til medierøret med crepetape (ruller à 50 m). Varmebestandig crepetape: Varenr.: Andre typer (f.eks. PVC) må ikke anvendes. Flexslanger Til isolering af alarmtrådene ved f.eks. afslutninger, tilslutninger, afgreninger o.l. kan anvendes flexslanger. Varenr.: Fås i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide). Kontrolinstrument (megger) Trådmontagen kontrolleres løbende med meggeren, der både kan kontrollere kredsløbs- og isoleringsmodstand. Meggeren kan også måle systemer med filt i samlingerne. Megger MIT 320: Varenr.: MIT 320 Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

21 Komponentoversigt, trådmontage Impulsreflektometer Det bærbare impulsreflektometer anvendes alene eller sammen med LOGSTOR detektorer til at lokalisere fejl på rør og alarmtråde. CABLESCOUT TV220 LOGSTOR tilbyder impulsreflektometret TEMPO TV 220. Varenr.: POWER HELP TESTWIZARD I? LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

22 Komponentoversigt, øvrige komponenter Stelforbindelse for installationskabler Hvor der skal monteres kabeltilslutninger og overkoblinger med installationskabler skal der påsvejses denne type stelforbindelser på medierøret. Stelforbindelser indgår i kabelsæt, men kan bestilles stykvis. Varenr.: Stelforbindelse for koaksialkabler Ved koaksialkabler i muffesamlinger anvendes denne type stelforbindelser. Leveres som ekstra sæt i pose med 10 stk. stelforbindelser og 5 boltesæt. Varenr.: Detector-skab Til indbygning og beskyttelse af detektorer og øvrige komponenter såsom transientbeskyttelse, transformere, GPRS-modemmer, antenner, varmelegemer, temperaturmålere o.l. Tæthedsklasse: IP 67. Varenr Terrænskabe Til montage af komponenter og overvågningsudstyr tilbydes to typer låsbare terrænskabe. De er udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning. Det brede skab anbefales til montage af Detector X1L-B. Mål: H x B x D = 628 x 574 x 215 mm Varenr.: Det smalle skab anbefales til målepunkter. Mål: H x B x D = 628 x 303 x 155 mm. Varenr.: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem

e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem e p c t e c h n o l o g y a/s epc technology a/s Telephone +45 76 20 66 66 Side 1 Side 2 epc technology a/s Telephone +45 76 20 66 66 Indhold Firmaprofil side 4 Projektering side 5 Katalog side 13 Montage

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser

PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 Kontakt din El-installatør for priser PRODUKTOVERSIGT Oktober 2009 din intelligente el-installation Kontakt din El-installatør for priser 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 5709870366654 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 5709870366661

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme... 2

Alle fortjener fjernvarme... 2 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter

CARLO GAVAZZI Automation Components. Home Automation. Building Automation. Priser & Produkter CARLO GAVAZZI Automation Components Home Automation Building Automation UWP Priser & Produkter 1. Controllere (Forsyning 15-30 VDC) SH2WEB24 SB2WEB24 Controller for SmartHouse (Boliger/ lejligheder og

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Intelligent bygningsinstallation

Intelligent bygningsinstallation A Brand of Group 1. Controllere BH8-CTRLZ-230 Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36665 4 BH8-CTRLZ-DC Forsyning 10-30 VDC 57 09870 36666 1 BH8-CTRLZG-230 Med GSM modem - Forsyning 115/230 VAC 57 09870 36667

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

Trådløs boligalarm. Type Best.nr. Beskrivelse Pris

Trådløs boligalarm. Type Best.nr. Beskrivelse Pris 408 Scantronic Trådløs boligalarm homelink 75 Kit 71900 homelink 75 er skabt som indbrudsalarm i boliger, men kan i tilgift være link til hjemmets andre installationer og være forbindelse fra den ydre

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller.

WiseBox. Løsningen indendørs og udendørs Datablad. Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Løsningen indendørs og udendørs Beskrivelse: WiseBox udnytter rottens medfødte trang til at søge sikkerhed i bl.a. huller. Når rotten løber ind i WiseBox og aktiverer fældens sensorer, lukker fælden og

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning.

Hele installationen trykprøves ved idriftsættelsen ved 1,43 gange sikkerhedsventilens afgangstryk og anlægget skal være helt tæt ved denne prøvning. NOTAT Projekt Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer Kunde Fjernvarmeværker Dato 2013-03-05 Til Miljømyndigheder mv. Fra Benjamin Kjelkvist Larsen Kopi til 1. Solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer 1.1 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET

GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDEN www.pilegaardsvaenge.dk SIKRINGSNETTET Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere