Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013"

Transkript

1 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen

2 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2

3 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen til vores ordinære generalforsamling her i Jeg vil starte med at rette en stor tak til alle, der har hjulpet ved vores arrangementer. Uden jeres hjælp og store indsats var det ikke blevet til noget, så vi håber på jeres hjælp også i fremtiden. Bestyrelsen arbejder godt sammen. Det meste arbejde består af administrative opgaver samt indkøb til arrangementer. Der har været indbrud i containeren, og der blev ikke stjålet noget, men låsebeslaget blev ødelagt. Vi fik et nyt og kraftigere af sejlerne og satte det selv på. I bestyrelsen er der overvejelser i gang om at gøre Vestamagerløbet til et slags klubmesterskab, og det kan jo stadig også være et åbent løb. Det er besluttet at leje et anlæg til tidtagning med chip til vores løb den 3. november. Hvad vi ellers gør med vores ure er ikke besluttet, men mulighederne undersøges. Igen i 2012 har klubben betalt deltagergebyret for de medlemmer, der deltog i foto-orientering, hvis de løb i klubtøj. Vi sælger stadig klubdragt, hættetrøje, T-shirts og singletter til de sædvanlige populære priser. Nytårsmarch 65 deltagere deltog i den traditionelle nytårsmarch. Det var i underkanten af hvad der normalt er, især da vejret artede sig nogenlunde. Dan havde lagt turen, der gik ind omkring Øresundsvej. Vel tilbage i klubhuset ventede Grethe og Steen med gløgg og æbleskiver til alle. Tak til Dan for turen og tak til Grethe og Steen for traktementet. Banko 3. februar Kun omkring 60 deltog, men stemningen var alligevel god med mange glade vindere og et meget beskedent overskud. Motionsdiplomerne blev uddelt, hele 20 stk. i alt. På grund af den store interesse havde bestyrelsen besluttet at trække lod om 2 stk. gavekort på hver 250 kr. foruden det ene på 500 kr. Madpakketuren 17. maj 22 deltagere havde fundet cyklerne frem. Dan havde lagt turen rundt på Vestamager og Sydhavnen. Den obligatoriske is blev indtaget i Sejlforeningen Mellemfortet. Heldigvis kunne vi være i deres klubhus, for dagens eneste byge kom mens vi var der. Vel tilbage i vores klubhus stod den på grillmad og salat. Sommergåturen 7. juni Turen gik igen i år over Islands Brygge og Amager Fælled med is-stop undervejs. Vejret artede sig, og alle havde hygget sig. 3

4 Sankt Hans Aften 23. juni Der var rigtig pænt fremmøde. Desværre viste vejret sig ikke fra den helt pæne side i begyndelsen, men det klarede op senere på aftenen og alle hyggede sig. Vestamagerløbet 23. august Kun lidt over 100 deltagere havde fundet vej til Vestamager denne aften. Mange af deltagerne var vores egne medlemmer der jo løber gratis, men vi kom alligevel ud med ca kr. i overskud. Motionsbingoer Begge motionsbingoer blev afviklet i godt vejr. Det fik mange ud i Kongelunden, så det gav et pænt overskud, og alle deltagere så ud til at have haft gode oplevelser. Lufthavnen Rundt og Strandparkløbet 4. november Igen i år havde vejrguderne opført sig ordentligt. Over 200 deltagere havde fundet vej til vores løb, en stor del var vores egne medlemmer, der løber gratis, men det gav alligevel et pænt overskud. Desværre var der igen vrøvl med vores ure, men problemerne blev løst ved et par deltageres hjælp, så de fleste fik noteret korrekt tid. Løbeskolen: I efteråret har DGI gennemført løbeskole i samarbejde med os. Vi lagde hus til og omdelte informationsmateriale, DGI stillede træner til rådighed. Der var god søgning, og vi har også fået nye medlemmer. Da det aftalte forløb var slut, blev vi tilbudt et videre forløb mod betaling, hvilket bestyrelsen afslog, det var lidt dyrt. Regama Running er stadig vores samarbejdspartner, og vi får 15 % rabat når vi handler der og siger at vi kommer fra Motionsklubben Amager, han har vores medlemsliste liggende. Han har afholdt et aftenarrangement i 2012 med gode priser på udvalgte varer. Spinningholdet kører med god belægning dog med få ledige pladser, henvendelse til formanden hvis man ønsker at deltage, det koster kr. 25 pr. gang. Spinningen er flyttet til motionscentret Urban, Lergravsvej 57, 2300 København S, her er der ikke mulighed for at leje sko. Gymnastikken: Holdet onsdag aften har også god søgning. Også her sker henvendelse til formanden for tilmelding, det koster kun kr. 175,- for vinterperioden. Svømning: Dette hold er også populært og velbesøgt, også her er der henvendelse til formanden, hvis man vil deltage. Julegåturen 6. december Igen i år startede turen hjemme fra Grethe. Vejret var noget bedre end sidste år, så alle gennemførte de 15 km i fin stil. Vandgymnastik: Vandgymnastikholdet kører med næsten fuldt hus, tilmelding til Vinnie eller Grethe. Det koster kr.175,- for en sæson på 4½ måned. På Bestyrelsens vegne Lars Jensen, næstformand 4

5 Referat af generalforsamling 15. marts 2013 Der var fremmødt 85 stemmeberettigede. Generalforsamlingen (herefter kaldet GF) startede med spisning. Kl startede gennemgangen af mødets dagsorden. Dagsorden 6. Fastsættelse af kontingent samt gebyrer for særlige aktiviteter Bestyrelsen foreslår, at vi bibeholder alle satser. Klubben har en solid økonomi, så der er ingen grund til at forhøje kontingenter mm. Vedtages enstemmigt af forsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Christian Moresco, som vælges enstemmigt af forsamlingen. 2. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer Dirigenten fastslår, at GF er indkaldt korrekt. Indkaldt i december-bladet, på hjemmesiden samt seneste nummer af klubbladet. 3. Bestyrelsens beretning Næstformand Lars Jensen beretter hvad der er sket i klubben i Bifald til Lars. Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. 4. Kasserens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse Bestyrelsen har valgt ikke at printe regnskabet, det er bragt i seneste nummer af klubbladet. Alle er opfordret til at tage bladet med i stedet. Regnskabet vises også på flipover i salen. Kasserer Vibeke Overgård fremlægger regnskabet. Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Regnskabet godkendes enstemmigt. 5. Behandling af indkomne forslag Ingen. 7. Valg af bestyrelse a. Formand: Grethe Kristensen på valg ulige år b. Næstformand: Lars Jensen på valg lige år c. Sekretær: Annelise Larsen på valg ulige år d. Kasserer: Vibeke Overgård på valg lige år e. Bestyrelsesmedlem: Steen Kristensen på valg ulige år f. Bestyrelsesmedlem: Lis Herlitschek på valg lige år g. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Knudsen på valg lige år Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genvælges enstemmigt af forsamlingen. 8. Valg af revisor Susanne Nielsson genopstiller gerne og vælges enstemmigt med stort bifald. 9. Valg af revisorsuppleant Christian Moresco genopstiller ligeledes gerne og blev valgt med stort bifald. 10. Eventuelt Karin: Reklamerer vi for klubben nogen steder? Grethe Kristensen: Ja, vi lægger vores 5

6 klubblad alle de steder, hvor det er muligt. Jeg forsøger desuden ofte at få artikler om arrangementer i vores lokalaviser/blade, men det er ret svært. De fleste aviser og blade indrykker gerne annoncer, men omtaler sjældent vores arrangementer. Vi har en facebook-gruppe og hjemmesiden er godt besøgt. Lige nu indrykker vi dog en annonce i en lokalavis, som skal reklamere for vores løbeskole, der starter op i begyndelsen af april. Flere andre lokale aviser omtaler desuden løbeskolen. Den første løbeskole vi havde i efteråret var sponseret af DGI, som således betalte alle omkostninger til markedsføring. Motionsklubben Amager er fortsat Amagers største motionsklub. Vi har pt. 335 medlemmer, og jeg synes, at vi er rigtig gode til at tage imod nye mennesker. Jan: Kan vi ikke sende klubbladet ud på i stedet? Det må være dyrt i porto at sende med posten. Grethe Kristensen: Lige pt. får vi portostøtte fra Biblioteksstyrelsen, og den støtte SKAL bruges. Desuden har vi en del ældre medlemmer, som ikke har en . Det forlyder dog, at Biblioteksstyrelsen vil nedtrappe portostøtten, så bestyrelsen tager bestemt med i overvejelserne om vi fremover skal tilbyde at sende bladet ud via . Grethe Kristensen: Nej, for vi ved ikke, hvor længe vi kan blive ved med at holde til i klubhuset på Amager Strandvej, så der er nødt til at være penge til at etablere os et andet sted. Desuden er der 40 års jubilæumsfest i 2014, og der skal naturligvis holdes fest for alle interesserede i den anledning. Vi har allerede booket lokale. Bestyrelsen vil gerne bede om hjælp til arrangementet, så alle der har lyst til at hjælpe bedes henvende sig til Grethe. Alle tilbud modtages med tak. Uwe: Kan vi mon tiltrække flere interesserede til vores løb, hvis vi tilbyder, at der løbes med chip? Grethe Kristensen: Bestyrelsen har besluttet, at til vores Strandvejsløb den 3. november 2013 skal der være chiptidtagning, som vi låner af DGI. Udstyret er for længst booket. Bestyrelsen er enig om, at Vestamagerløbet er for lille et løb til chip-tidtagning. Løbeskole: Vi starter et nyt forløb op den 9. april Instruktør bliver Henrik, som er en af klubbens egne løbere. Grethe og Charlotte Knudsen bistår Henrik undervejs i forløbet. Alle bedes sprede budskabet om opstart af løbeskole. Dirigenten takker til sidst for god ro og orden, hvorefter GF afsluttes. Niels: Bekymrer det bestyrelsen, at formuen vokser? Referent Charlotte Knudsen 6

7 Amager Strandpark Parkrun gratis 5 km løb hver lørdag kl. 9 med tidtagning. Se mere på: parkrun.dk/amagerstrandpark eller facebook.com/ AmagerStrandparkParkrun Amagers eneste Specialbutik i løb Kom og få en god snak eller et godt råd. Få lavet en løbestilsanalyse, så du får de rigtige sko. Vi fører mærkevarer, alt i tøj og sko. Amagerbrogade 31, 2300 København S, tlf Mandag - fredag 10-17,30 og lørdag

8 Sommeren står for døren grib chancen og kom til Nice! Vores velindrettede rækkehus ligger i en rolig lukket residens i Nice. På terrassen kan I nyde morgenmaden, solen og udsigt til Middelhavet og bjergene. Poolen er kun få meter fra huset. Rækkehuset ligger tæt på charmerende strand i Villefrance-sur-Mer. Gode transportmuligheder til hele kysten og Nice. Huset har 4 sovepladser i alt. Pris 4900 DKK per uge. Skriv eller ring hvis I har noget at spørge om. Med venlig hilsen Niels Boe Jensen - Tlf

9 Frisør Haircut Englandsvej København Tlf

10 Løbeskole Torsdag den 4. april havde vi informationsmøde til vores løbeskole, der mødte rigtig mange op, flere end vi havde forventet. Grethe bød velkommen og fortalte lidt om klubben, bagefter gav hun ordet til Henrik Beck som skulle være deres træner i de næste 12 uger (2 gange om ugen), sammen med Charlotte og Grethe. Vi var rigtig spændte på hvor mange der virkelig var interesseret i at starte, men der var rigtig mange som meldte sig ind på dagen og resten kom til den første løbedag tirsdag den 9. april, lige nu i skrivende stund er der 47 tilmeldte på løbeskolen. På en løbeaften er der fyldt i vores klubhus med nye som gamle medlemmer, snakken går inden de skal af sted med de forskellige hold. Alle dem på løbeskolen skal så på græs hvor Charlotte og Grethe står for opvarmningen inden de skal i gang med forskellige løbelege som Henrik står for. Humøret er meget højt, der bliver pustet, stønnet og grint meget. Jeg er meget sikker på at det bliver 12 fornøjelige uger, jeg håber også at alle bliver glade for at løbe og at være en del af vores motionsklub fremover. Formand/Grethe 10

11 Motionsklubben på Facebook: Motionsklubben Amager ved Grethe skriver: Tirsdag den 9. april 2013 Så blev den første time i løbeskolen skudt i gang, hvor er det dejligt at have med så mange dejlige og så positive mennesker at kende. Jeg glæder mig til at være sammen med jer i 12 uger. Torsdag den 11. april 2013 I dag har det stået i regnens tegn mere eller mindre. Lige som vi skulle ud af døren og køre ned i klubben begyndte det at regne, så tænkte jeg at nu er der nok ikke mange af de nye fra løbeskolen der kommer, men mine tanker blev gjort til skamme for der kom 19 friske som ikke ville gå glip af en trænings aften selv om det regnede. Jeg er stolt af dem som mødte op, dem som blev hjemme må bare kæmpe lidt mere på tirsdag 11

12 Mere fra Facebook: Grethe skriver den 13. april 2013 Hej Alle Park Runner på Amager Strand. Tak for en dejlig morgen til alle der mødte op, herligt løbevejr. I dag blev der sat en ny rekord den lød på 0,16,55. Se mere om Parkrun på side 7 Langfredag var Motionsklubben vært for Ø-maraton løb 12

13 Motions Bingo 14. april Endelig skal vi i skoven til det længe ventede Bingo i Kongelunden. Vi var jo ret spændte på hvordan vejret ville blive, skulle det være snevejr, regn, koldt, blæsende eller højt solskin. Vi er jo ikke metrologer. Vi kan bare håbe at det bliver tørvejr med lidt sol og nogle varme grader, men ak ak solen kom ikke, det blev en rigtig diset formiddag, men med lidt varme i luften. Det var som om at folk havde længtes efter at komme en tur i skoven, for de kom fra alle sidder, så der var kø ved Bordet, hvor der skulle købes kort inden turen i skoven, det er lang tid siden vi har oplevet det, alle vores kort blev udsolgt. Vejret blev bedre med tiden, nogle havde madkurv med som skulle nydes efter løbet, andre ville cykle sig en tur bagefter. Og så er der dem som løber ud til skoven, går en tur med familien for derefter at løbe hjem igen (sejt). Håber vi ses igen til september. Hilsen Bestyrelsen/Grethe 13

14 Gå eller løb ca. 5 kilometer i den skønne Kongelundsskov. Der er start mellem kl på den sydlige P-plads Bingopladerne koster 30.- kr. for 5 stk. Og kan købes ved start. Der er præmier ved fuld plade. Vel mødt Yderlige oplysninger kan man se på vores hjemmeside eller på tlf

15 Vestamagerløbet 6,1 og 10,3 kilometer Torsdag den 22. august 2013, start kl. 18,30 ved den røde port på Otto Baches Allé, 2770 Kastrup. Metro ud til Vestamager. Tilmeldingen er åben på Deltagernummer udleveres på løbsdagen. Andre oplysninger kan ses på vores hjemmeside Under løb for alle voksne: 50,- kr. Tilmelding på nettet lukker den 18. august. Eftertilmelding på dagen + 25,- kr. Præmier til bedste kvinde og mand i begge klasser. Mange lodtrækningspræmier. Sponsorer: Amagerbrogade 31, 2300 København S TLF HAIRCUT Frisør & solarium Englandsvej København S TLF

16 Aktivitetskalender Juni Torsdag den 6. juni kl. 17,00 Vores årlige gåtur til motionsdiplomet på 15 km. Turen varer ca. 3,45 timer. Medbring selv lidt spise og drikkeligt til turen, klubben giver is. Husk også regntøj, vi kender jo ikke til vejret før dagen er omme. Tirsdag den 18. juni kl. 14,00 og kl. 19,00 Byder klubben på Sankt Hans punch. Tirsdag den 11. juni kl. 18,00 City O-løb Alle kan være med, der bliver løbe- eller gåhold, man kan også løbe alene. Turen gælder til motionsdiplomet. Tilmelding nede i klubben fra 1. maj. Søndag den 23. juni kl. 18,00 Sankt Hans aften skal der grilles ved klubben, medbring selv alt hvad I skal bruge den aften. Klubben giver lidt vin, kaffe og te. Øl, vand og vin kan købes. Tilmelding i klubben. August Torsdag den 22. august kl. 18,30 Vestamager løbet på 6,1 og 10,3 km. løbet er åbent for alle, klubbens medlemmer løber gratis hvis de løber i klubtøj. Tilmelding nede i klubben. September Søndag den 1. september Motionsbingo i Kongelunden ser mere inde i bladet. Åbent for alle. Medlemskontingentet for 2013: Alm. medlemskab: 175,- kr. 65 år og derover: 150,- kr. Børn under 16 år gratis medlemskab ved betalende forælder. Vores giro er kode 73 konto nr

17 70 år Ann Andersen Annelise Laursen Jane Larsen Ejvind Kern 60 år Liza H. Petersen Karin Eklund 50 år Jørn Hansen Connie Hartvigsen 40 år Gitte Darling 17. september 17. juni 1. juni 30. juli 24. juli 13. august 20. juni 8. september 3. september Den 20. marts 2013 mistede vi en meget god ven Ove Wilken, efter længere tids sygdom. Ove var æresmedlem i klubben, og var i mange år vores formand og derefter kasserer. I de senere år så vi ikke meget til Ove i klubben, da han ikke løb mere, men han cyklede meget, og løb langrend på ski. Ove blev 66 år, begravelsen fandt sted den 30. marts. Ære være hans minde. Medlemmer/Bestyrelsen Lørdag den 27. april har Park Run i Amager Strandpark 1 års fødselsdag et stort tillykke herfra Motionsklubben. Lørdag den 20. april 2013 var der ekstremløb på 100 km. i Vallensbæk, vi havde en deltager med og hun gennemførte i tiden et stort tillykke til Henriette Lisse. Hvis man ikke er blevet ønsket tillykke med den runde fødselsdag her på siden i løbet af året, så er det fordi Grethe ikke har dine data. Følg med på klubbens hjemmeside Næste klubblad udkommer ultimo september, deadline for næste blad er den 20. august. Husk at sende din artikel til 17

18 Formand: Grethe Kristensen Kongedybs Allé København S Tlf.: Næstformand: Lars Jensen Konvalvej 25, 2. th Kastrup Tlf Kasserer: Vibeke Overgård Weidekamps Gade 25, 2300 København S Tlf Bestyrelse: Annelise Larsen Greisvej København S Tlf.: Steen Kristensen Kongedybs Allé København S Tlf.: Lis Herlitschek Rådhusvænget 23, 2770 Kastrup Tlf Charlotte Knudsen Almegård Allé 17, 2770 Kastrup Tlf Blad: Connie Pedersen Byhøjen 164, 3600 Frederikssund Tlf.: Klubben har følgende træningstider: Løb og gang: Tirsdag og torsdag kl Søndag kl Alle dage fra Klubhuset på Amager Strandvej 285 ved Kastrup Havn Stavgang: Tirsdag og torsdag kl og kl tirsdag i måneden med instruktør. Søndag kl Svømning: Onsdag kl i Pilegårdsbadet, Ole Klokkersvej, Kastrup. Kun efter aftale med formanden. Vandgymnastikken kører hver onsdag i Pilegårdsbadet kl. 16,00, bruger betaling 175,- kr. for medio august til medio december, 175,- kr. for primo januar til ultimo juni. Kontakt Vini Meisner eller Gymnastik: Onsdage ca. 23 lektioner, starter den første onsdag i oktober, slutter i midten af april. Gymnastik er på Tårnby Gymnasium, Tejn Allé i drengesalen. Motionsgymnastik er kl Brugerbetaling kr. 175,- + medlemskab. Kontakt formanden for tilmelding. Spinning: Starter første mandag i oktober kl i Urban Fitness, Lergravsvej 57. Brugerbetaling kr. 25,- pr. gang. Instruktør: Charlotte Knudsen. Der er plads til 24 stk. pr. gang, så tilmeld jer hos Grethe. Sommergymnastik: Starter første onsdag i maj og slutter sidste onsdag i september kl ved klubben. Ferie fra uge 27 til 31 med. Det er gratis. Helligdage: Klubben er lukket hvis træningsdagen falder på en helligdag.

19 Foto øverst: Afslutning på spinningholdet. Foto nederst: 19 Klubtøj

20 20

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere