21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015."

Transkript

1 1 21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer Nexø Museum Havnen 3, Nexø Tlf: Andersen Nexøs hus - mindestuer Ferskesøstræde 36, Nexø Tlf: Ved Niels Aakjær, folkepensionist og naturvejleder Pilevangen 23 Tlf: gmail.com

2 2 Indhold: Turenes emner side 3 7 Mandag En bytur om det gamle Nexø og historier om borgerne. Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Tirsdag Besættelsen og de tyske aktiviteter på øen. Onsdag Bombning og genopbygning, samt egne oplevelser. Torsdag Miner, flugtruter og flygtninge over Østersøen. Pkt. 1: Museernes åbningstider - se hjemmesiderne, se side 1 Ved kraftigt nedbør gennemføres det indendørs. - 2: Formidlingen foregår på Dansk. - 3: Kan også anbefales til gang besværede og kørestolsbrugere. Turen går på byens gader, længde ca. 1-1,5 km. Turens varighed tæt på 2 timer. Tur i Halleklipperne. 27. April 15. Juni og 10. August 28. September. Medbring drikkelse til turen. Kun for godt gående, 3,5 km. varighed 2½ time. Foredrag på Museerne side 8 9 Foredraget er Gratis, mod normal entre. Projektor og filmlærred med 25 siddepladser. - 4: Bytur entre: 50 kr. Voksen 40 kr. Pensionister/Studerende 25 kr. Børn 7 14 år Byture / Foredrag side : Modtager ikke Dankort, kun kontanter. Voksen grupper af hensyn til de voldsomme emner der bliver omtalt. En kort beskrivelse af emnerne, samt tid og mødested. Spørgsmål og eventuel bestilling, bedes rettet til Niels Aakjær, tlf Bestillinger helst 14 dage før turens gennemførelse.

3 3 Det gamle Nexø for længe siden. Til venstre ses Byfogedgården, bolig for By og herredsfoged Til venstre konsul Birchs gård, midtfor Nexøs første spare- Nyegård, til højre bolig for amtmand Chresten Heiberg. Kasse, til højre ses byens nye rådhus fra En bytur om livet i byen for længe siden, med foto og historier fra byens borgere. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø? Politibetjent Niebe der klarede situationen alene. Dengang lå der 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver dag blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipper kirken og de mange gamle sandstens gravsten. Om den gamle skole fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne hos lærer Friis. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen til Rønne år 1900 ude i vandet bag Rådhuset. Om skippere og sømænd der sejlede på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken til rederierne der skaffede arbejde til byens håndværkere. Om det Østbornholmske dampskibsselskab fra Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen 3, kl Varighed 2 timer. Hver Mandag fra d. 4. maj til d. 21. september og d. 12. oktober Pris: voksen 50 kr. pensionist/studerende 40 kr. børn 7-14år 25 kr. Formidlet af Niels Aakjær naturvejleder. Ved kraftigt nedbør gennemføres det indendørs.

4 4 Barndomsminder fra besættelsestiden til 4. maj 45 Mørklægning fra 9. april 1940 til 4. maj 1945 Rationeringsmærker på næsten alt Om livet i byen med Rationering, Mørklægning, Spærretid og mangel på næsten alt fra Kaffe- The til Tobak, Cykeldæk, Tekstiler og Sko. Der fortælles om de mange krigsskibe der kom til Nexø red. Ubåds stationen og torpedo forsøgene på Broodde. De 4 Kanonstillinger på Dueodde, hvoraf kun de 2 blev halv færdige. V 1 og V2 forsøgene der blev afskudt fra Peenmünde og faldt ned i Østersøen. Luftwaffes radarstationer i Olsker, med 6 Radarskærme der blev anvendt ved V1 og V2 forsøgene. De mange bombefly der bombede Tyskland og de 5 Amerikanske bombere der forulykkede her. Den tyske flådes uddannelse og forsøg med de nye våbentyper og ubåde ved Bornholm. Efterretnings virksomheden øgedes med Tyskernes mange nye aktiviteter, så modstands bevægelsen fik hænderne fulde. Hver Tirsdag fra d. 5.maj til d. 22.september og d. 13.oktober. Pris voksen 50 kr. pens./stud. 40 kr. barn 7 14 år 25 kr. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen 3 Kl Formidler: naturvejleder Niels Aakjær Varighed 2 timer Ved kraftigt nedbør gennemføres det indendørs.

5 5 Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i 1945 Toldbodvej før bombning 1944 Toldbodvej efter russernes bombninger Maj 45. En bytur om egne oplevelser og optrapningen i foråret 1945, Tyskernes flugt i Østersøen og Russernes uvarslede luftangreb på vor by, vor egen flugt efter 3. angrebsbølge og regeringens påfaldende tavshed, medens de fejrede friheden i København og ministeren der ikke skulle vækkes. Om landbobefolkningens hjælp til genhusning var etableret. De næste 11 måneder under russisk besættelse. Hvordan man levede de næste 10 år med genopbygning af byen. Den svenske stat forærede Nexø 75 træhuse, der stadig er efter spurgte boliger. Statens billige bombelån på 80% af skaden til 2 % rente i 20 år. Efter 2 dages bombning, besatte russerne øen med omkring soldater i 11 måneder, efter at bornholmerne selv havde sejlet de mange tusinde tyskere til Kolberg og russere til Rønne. Regeringens passivitet de næste mange måneder, om at få dem til at forlade vor ø. Hver Onsdag fra d.6. maj til d.23. september og d.14. oktober. kl varighed 2 timer Pris: voksen 50 kr. pens./stud. 40 kr. barn 7-14 år 25 kr. På byturen vises fotos af huse før og efter angrebene. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen 3 Ved kraftigt nedbør gennemføres det indendørs naturvejleder Niels Aakjær.

6 6 Da krigen kom til Bornholm. Østbornholmskes pakhus bombet med to træffere. Sænkede tyske ammunitionsskibe i Gattet. Mineringen af Østersøen og sundet og RAF minering fra luften, for at hæmme tyskernes uddannelse af deres flåde, og sinke malmtransporter fra Sverige. Der fortælles om flugtruterne til Sverige om mennesker der satte livet på spil for at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkamret og om de mange tyske krigsskibe der kom her i sommeren Om den tyske Küstenwachstelle på Nexø toldkammer fra til Da krigen kom til vor ø med tusinder af udhungrede civile flygtninge og omkring tyske soldater med og uden våben, der forsøgte at overleve i Nexø lystskov. Bombningen hvor omkring 120 tyskere mistede livet, tallet er usikkert. Om bombningen ved Christiansø hvor russerne sænkede omkring 24 flygtninge skibe 12 timer efter freden. Russernes dumpning af sennepsgassen der skadede fiskeriet i mange år og Lemlæstede flere fremmede fiskere. Hver Torsdag fra d.7. maj til d.24. september og d.15. oktober. kl varighed 2 timer ved Niels Aakjær, naturvejleder Ved kraftigt nedbør gennemføres det indendørs. Pris voksen 50 kr. pens./stud. 40 kr. barn 7-14 år 25 kr. Mødested: ved minen foran Nexø Museum, Havnen 3

7 7 Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Stenbrudsgården er bygget i 1759, stenbruddet Oprindelig gammelt græsnings areal på Nørremark. Svaneke granitten ses her med afrundede klipper efter istidens slid. Herover Hedelyng i klipperne. En tur om Halleklippernes smukke natur og skanser, Stenbrudsgårdens historie og lidt om områdets dyreliv. Varighed 2½ timer. Turlængde 3,5 km. Rast ved Malkværnskansen, medbring noget at drikke. Ved Naturvejleder Niels Aakjær. Mødested: ved P-pladsen ved Glas og Keramikskolen, Stenbrudsvej 43. Mandage fra 27. april til 15. juni og igen fra 10. august til 28. september kl

8 8 Gratis foredrag Flugten fra Østfronten Ovenfor ses nogle af de flygtninge der venter på transport fra Hela halvøen fra 5. maj 45. Her et af de Landgangsfartøjer der blev sænket ude ved Christiansø, i alt gik 26 skibe ned. Der fortælles om kampene på Østfronten fra august 1944 til 8. maj1945. Om de lidelser den civile befolkning blev udsat for fra 12. januar 1945, om byerne Kønigsberg og Elbing. Russernes angreb på Nemmersdorf og Nazisternes skændsels gerninger. Flugten over isen på Kuricheshaff under bombeangreb fra Russike fly. Wilhelm Gustlofs torpedering med tab af menneske liv og flugtskibenes transport på de overfyldte skibe, hvor over mistede livet i Østersøen kolde vand. Bornholm fik omkring flygtninge inden fredsslutningen med russerne ved midnat den 8. maj Fotoene vises på filmlærred fra projektor foredrag på Dansk Hver Tirsdag fra d.19. maj til d.22. september. Kl sidde pladser. Gratis foredrag ved normal Entre på museet. Arrangør: Nexø Museum, Havnen nexoe PS: Foredraget er ikke børnevenligt det er når krigen er værst.

9 9 Gratis foredrag: Martin Andersens barndomsland En rekonstruktion af Martins barndomshjem på Strandstien, desværre for længst fjernet. Et foredrag om Nexø by og Martins barndom. Der fortælles om hans hjem på Strandstien, hvor faderen om natten skød måger og drengene om morgenen fangede fisk på Flakket mellem tangplanter. Om faderens trang til værtshusbesøg hos tykke Mads, om Juleaften med den tomme madskål. Skoletiden hos lærer Friis, hvor man remsede salmevers. Hvor frikvarterene også kunne vare længere end timerne, hvis ikke man blev hyret til losning af Svenske skuder i havnen. Tiden som vogterdreng hos Hans Berg Harild, med omkring 50 køer, stude og kvier på vogtermarken syd for byen, på Galgeløkken. Og om 4 år som skomager dreng i Rønne. Gratis foredrag ved normal Entre på Andersen Nexøs mindestuer. Hver Torsdag fra d.21. maj til d.24. september kl sidde pladser Arrangør: Andersen Nexøs hus, Ferskesøstræde 36. Tlf Varighed 1 time

10 10 Uge 18. Mandag d. 27. April kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer Uge 19. Mandag d. 04. Maj kl Det gamle Nexø for længe siden. En bytur om livet i byen, med foto og historier fra en nu svunden tid. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø. Der fortælles om politibetjent Niebe der klarede det hele alene. Dengang der lå mere end 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver morgen blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipperkirken og de gamle sandstens gravminder. Om skolen fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen uden for kystlinjen. Skippere og sømænd der var på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken og partsrederierne der gav arbejde til byens håndværkere. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen. Pris voksen 50 kr. Varighed 2 timer. Mandag d. 04. Maj kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer Tirsdag d. 05. Maj kl Barndomsminder fra besættelsen til 4. Maj1945. Danmarks befrielse. En bytur om besættelses tidens Nexø, med mørklægning, spærretid og rationering med mangel på næsten alt, fra kaffe til cykeldæk. Et kort oplæg om de tyske soldater og deres aktiviteter i området, fra 4 kanonstillinger ved Dueodde, Ubåds og torpedo forsøgene ved Broodde. V 1 og V 2 forsøgene ved Peenemünde, der landede i Østersøen og om Luftwaffes radar skærme i Olsker der anvendtes til prøveskydningerne. De 4 Amerikanske Bombefly der nødlandede i 1944 på Bornholm. På turen vises foto også af besættelsestidens Nexø. Der sluttes med de mange tusinde flygtninge der kom fra 8. Marts til 6. Maj Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum

11 11 Onsdag d. 06. Maj kl Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i Maj En bytur om bombningen af Nexø, der startes med et oplæg om Tyskernes flugt over Østersøen, 4. Maj med frihedsbudskabet, den uvarslede bombning i 2 dage, vor egen flugt ud af byen efter 3. angrebsbølge. Den danske regerings påfaldende tavshed medens man festede i København. Russernes 11 måneders besættelse af vor ø. Den svenske stats foræring af 75 moderne træhuse, 10 års genopbygning med nye bombelån. Om landbefolkningens hjælp med overlevelsen til genhusningen var afsluttet. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum.. Torsdag d. 07. Maj kl Da krigen kom til Bornholm med titusinder af flygtninge. Der fortælles om flugtruterne til Sverige, om mennesker der hver gang satte livet på spil for at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkammeret og de mange tyske krigsskibe der kom i sommeren Den tyske minering af danske sunde og bælter, RAF forsøg på at hindre tyskernes uddannelse af besætninger på krigsskibe og forsøg med nye våbentyper, samt sænke malm transporterne til Tyskland, ved at udlægge miner fra fly med faldskærm i det tyske indhav Østersøen. Ved bombningen af Nexø havn hvor omkring 120 tyskere blev dræbt og mange brændt på havnen. Om sennepsgassen der blev sænket i Østersøen i , til stor skade for efterkrigstidens fiskeri. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen.. Pris: voksen 50 kr. varighed 2 timer. Uge 20. Mandag d. 11. Maj kl Det gamle Nexø for længe siden. En bytur om livet i byen, med foto og historier fra en nu svunden tid. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø. Der fortælles om politibetjent Niebe der klarede det hele alene. Dengang der lå mere end 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver morgen blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipperkirken og de gamle sandstens gravminder. Om skolen fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen uden for kystlinjen. Skippere og sømænd der var på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken og partsrederierne der gav arbejde til byens håndværkere. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen. Pris voksen 50 kr. Varighed 2 timer. Mandag d. 11. maj kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer

12 12 Tirsdag d. 12. Maj kl Barndomsminder fra besættelsen til 4. Maj1945. Danmarks befrielse. En bytur om besættelses tidens Nexø, med mørklægning, spærretid og rationering med mangel på næsten alt, fra kaffe til cykeldæk. Et kort oplæg om de tyske soldater og deres aktiviteter i området, fra 4 kanonstillinger ved Dueodde, Ubåds og torpedo forsøgene ved Broodde. V 1 og V 2 forsøgene ved Peenemünde, der landede i Østersøen og om Luftwaffes radar skærme i Olsker der anvendtes til prøveskydningerne. De 4 Amerikanske Bombefly der nødlandede i 1944 på Bornholm. På turen vises foto også af besættelsestidens Nexø. Der sluttes med de mange tusinde flygtninge der kom fra 8. Marts til 6. Maj Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum Onsdag d. 13. Maj kl Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i Maj En bytur om bombningen af Nexø, der startes med et oplæg om Tyskernes flugt over Østersøen, 4. Maj med frihedsbudskabet, den uvarslede bombning i 2 dage, vor egen flugt ud af byen efter 3. angrebsbølge. Den danske regerings påfaldende tavshed medens man festede i København. Russernes 11 måneders besættelse af vor ø. Den svenske stats foræring af 75 moderne træhuse, 10 års genopbygning med nye bombelån. Om landbefolkningens hjælp med overlevelsen til genhusningen var afsluttet. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum.. Torsdag d. 14. Maj kl Da krigen kom til Bornholm med titusinder af flygtninge. Der fortælles om flugtruterne til Sverige, om mennesker der satte livet på spil for at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkammeret og de mange tyske krigsskibe der kom sommeren Den tyske minering af danske sunde og bælter, RAF forsøg på at hindre tyskernes uddannelse af besætninger på krigsskibe og forsøg med nye våbentyper, samt malm transporterne til Tyskland, ved at udlægge miner med faldskærm i det tyske indhav Østersøen Ved bombningen af Nexø havn hvor omkring 120 tyskere blev dræbt og mange brændt på havnen. Om sennepsgasen der blev sænket i Østersøen i , til stor skade for efterkrigstidens fiskeri. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen Uge. 21. Mandag d. 18. Maj kl Det gamle Nexø for længe siden. En bytur om livet i byen, med foto og historier fra en nu svunden tid. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø. Der fortælles om politibetjent Niebe der klarede det hele alene. Dengang der lå mere end 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver morgen blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipperkirken og de gamle sandstens gravminder. Om skolen fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen uden for kystlinjen. Skippere og sømænd der var på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken og partsrederierne der gav arbejde til byens håndværkere. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen. Pris voksen 50 kr. Varighed 2 timer.

13 13 Mandag d. 18. Maj kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer Mandag d. 18. Maj kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolffsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris voksen 50 kr. varighed 2,5 timer Tirsdag d. 19. Maj kl Barndomsminder fra besættelsen til 4. Maj1945. Danmarks befrielse. En bytur om besættelses tidens Nexø, med mørklægning, spærretid og rationering med mangel på næsten alt, fra kaffe til cykeldæk. Et kort oplæg om de tyske soldater og deres aktiviteter i området, fra 4 kanonstillinger ved Dueodde, Ubåds og torpedo forsøgene ved Broodde. V 1 og V 2 forsøgene ved Peenemünde, der landede i Østersøen og om Luftwaffes radar skærme i Olsker der anvendtes til prøveskydningerne. De 4 Amerikanske Bombefly der nødlandede i 1944 på Bornholm. På turen vises foto også af besættelsestidens Nexø. Der sluttes med de mange tusinde flygtninge der kom fra 8. Marts til 6. Maj Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum Tirsdag d. 19. Maj kl Gratis foredrag Foredrag på Nexø museum, Tyskerens flugt fra Østfronten i 1945 Der fortælles om flugten fra Østprøjsen ved årsskiftet i Januar 1945, hvor russerne presser på med enorm styrke, indtagelsen af Königsberg og flugten mod vest. Om de store skibskatastrofer og de lidelser de blev udsat for under flugten, hvor over druknede i Østersøens kolde vand, og krigsfangeskabet i Sibirien for de der kom hjem. Den Maj stod en panserarme på mand og civile ved Weichel flodens munding, som General von Sauken ville sende til Bornholm, med i døgnet, for at undgå russisk krigsfangeskab. Ikke for børn. Mødested på Nexø Museum Foto på billedskærm

14 14 Onsdag d. 20. Maj kl Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i Maj En bytur om bombningen af Nexø, der startes med et oplæg om Tyskernes flugt over Østersøen, 4. Maj med frihedsbudskabet, den uvarslede bombning i 2 dage, vor egen flugt ud af byen efter 3. angrebsbølge. Den danske regerings påfaldende tavshed medens man festede i København. Russernes 11 måneders besættelse af vor ø. Den svenske stats foræring af 75 moderne træhuse, 10 års genopbygning med nye bombelån. Om landbefolkningens hjælp med overlevelsen til genhusningen var afsluttet. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum.. Torsdag d. 21. Maj kl Da krigen kom til Bornholm med titusinder af flygtninge. Der fortælles om flugtruterne til Sverige, om mennesker der satte livet på spil for at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkammeret og de mange tyske krigsskibe der kom her i sommeren Den tyske minering af danske sunde og bælter, RAF forsøg på at hindre tyskernes uddannelse af besætninger på krigsskibe og forsøg med nye våbentyper i det Tyske indhav, Østersøen. Ved bombningen af Nexø havn hvor omkring 120 tyskere blev dræbt og mange brændt på havnen. Om sennepsgassen der blev sænket i Østersøen i , til stor skade for efterkrigstidens fiskeri. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen.. Torsdag d. 21. Maj kl Foredrag: Martin Andersen Barndomsland Født på Christianshavn, til Nexø med SS Erna, om hans barndomshjem på Strandstien, hans skolegang hos lærer Friis, tiden som vogterdreng hos Hans Berg Harild, konfirmationen, opholdet på Råbygård som tjenestekarl, læretiden som skomagerdreng i Rønne. Lidt om hans højskole ophold og forfatterskab. Foto på filmlærred følger foredraget. Mødested på Andersen Nexøs hus, Ferskesøstræde 36, tlf Entre. Varighed 1 time. Uge 22. Mandag d. 25. Maj kl Det gamle Nexø for længe siden. En bytur om livet i byen, med foto og historier fra en nu svunden tid. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø. Der fortælles om politibetjent Niebe der klarede det hele alene. Dengang der lå mere end 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver morgen blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipperkirken og de gamle sandstens gravminder. Om skolen fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen uden for kystlinjen. Skippere og sømænd der var på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken og partsrederierne der gav arbejde til byens håndværkere. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen. Pris voksen 50 kr. Varighed 2 timer.

15 15 Mandag d. 25. Maj kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer Tirsdag d. 26. Maj kl Barndomsminder fra besættelsen til 4. Maj1945. Danmarks befrielse. En bytur om besættelses tidens Nexø, med mørklægning, spærretid og rationering med mangel på næsten alt, fra kaffe til cykeldæk. Et kort oplæg om de tyske soldater og deres aktiviteter i området, fra 4 kanonstillinger ved Dueodde, Ubåds og torpedo forsøgene ved Broodde. V 1 og V 2 forsøgene ved Peenemünde, der landede i Østersøen og om Luftwaffes radar skærme i Olsker der anvendtes til prøveskydningerne. De 4 Amerikanske Bombefly der nødlandede i 1944 på Bornholm. På turen vises foto også af besættelsestidens Nexø. Der sluttes med de mange tusinde flygtninge der kom fra 8. Marts til 6. Maj Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum Tirsdag d. 26. Maj kl Gratis foredrag Foredrag på Nexø museum, Tyskerens flugt fra Østfronten i 1945 Der fortælles om flugten fra Østprøjsen ved årsskiftet i Januar 1945, hvor russerne presser på med enorm styrke, indtagelsen af Königsberg og flugten mod vest. Om de store skibskatastrofer og de lidelser de blev udsat for under flugten, hvor over druknede i Østersøens kolde vand, og krigsfangeskabet i Sibirien for de der kom hjem. Den Maj stod en panserarme på mand og civile ved Weichel flodens munding, som General von Sauken ville sende til Bornholm, med i døgnet, for at undgå russisk krigsfangeskab. Ikke for børn. Mødested på Nexø Museum Foto på billedskærm Onsdag d. 27. Maj kl Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i Maj En bytur om bombningen af Nexø, der startes med et oplæg om Tyskernes flugt over Østersøen, 4. Maj med frihedsbudskabet, den uvarslede bombning i 2 dage, vor egen flugt ud af byen efter 3. angrebsbølge. Den danske regerings påfaldende tavshed medens man festede i København. Russernes 11 måneders besættelse af vor ø. Den svenske stats foræring af 75 moderne træhuse, 10 års genopbygning med nye bombelån. Om landbefolkningens hjælp med overlevelsen til genhusningen var afsluttet. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum..

16 16 Torsdag 28. Maj kl Da krigen kom til Bornholm med over titusinder af flygtninge. Der fortælles om flugtruterne til Sverige, om mennesker der hver gang satte livet på spil For at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkammeret og de mange tyske krigsskibe Der ko i sommeren Den tyske minering af danske sunde og bælter, RAF forsøg på at hindre tyskernes uddannelse af Besætninger på krigsskibe og forsøg med nye våbentyper, samt malm transporterne til Tyskland, ved at udlægge miner fra fly med faldskærm i det Tyske indhav Østersøen. Ved bombningen af Nexø havn hvor omkring 120 tyskere blev dræbt og mange brændt på havnen. Om sennepsgassen der blev sænker i Østersøen i , til stor skade for efterrigstidens fiskeri. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen Pris: voksen 50 kr. varighed 2 timer. Torsdag d. 28. Maj kl Foredrag: Martin Andersen Barndomsland Født på Christianshavn, til Nexø med SS Erna, om hans barndomshjem på Strandstien, hans skolegang hos lærer Friis, tiden som vogterdreng hos Hans Berg Harild, konfirmationen, opholdet på Råbygård som tjenestekarl, læretiden som skomagerdreng i Rønne. Lidt om hans højskole ophold og forfatterskab. Foto på filmlærred følger foredraget. Mødested på Andersen Nexøs hus, Ferskesøstræde 36, tlf Entre. Varighed 1 time. Uge 23. Mandag d. 01. Juni kl Det gamle Nexø for længe siden. En bytur om livet i byen, med foto og historier fra en nu svunden tid. Om by foged Nyegaard der lånte af byens kasse, og hvorfor amtmand Heiberg foretrak at bo i Nexø. Der fortælles om politibetjent Niebe der klarede det hele alene. Dengang der lå mere end 30 gårde med avlsbrug inde i byen, hvor kvæget hver morgen blev drevet ud på vogtermarken. Vi ser på skipperkirken og de gamle sandstens gravminder. Om skolen fra 1824, hvor frikvarteret kunne vare længere end timerne. Der fortælles om anlæggelsen af jernbanen uden for kystlinjen. Skippere og sømænd der var på langfart. Om byggeriet af skibe på havnebakken og partsrederierne der gav arbejde til byens håndværkere. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum, Havnen. Pris voksen 50 kr. Varighed 2 timer. Mandag d. 01. Juni kl Halleklippernes natur og Stenbrudsgården Oplev områdets smukke natur, der fortælles om områdets historie, natur og dyreliv. Vi genopfrisker lidt af den lokale Geologi. En tur på 3,5 km i det gamle græsnings område Nørremark, ud ad rednings stien. Der rastes på Albrecht Wolfsens minde, så medbrig drikkelse på turen. Derefter op forbi Kurrehøj en Bronzealderhøj, hvor over troen blomstrede. Tilbage ad cyklestien til Stenbrudsgården. Mødested: P- pladsen ved Glas og keramikskolen, Stenbruds vej 43. Pris: voksen 50 kr. varighed 2,5 timer

17 17 Tirsdag d. 02. Juni kl Barndomsminder fra besættelsen til 4. Maj1945. Danmarks befrielse. En bytur om besættelses tidens Nexø, med mørklægning, spærretid og rationering med mangel på næsten alt, fra kaffe til cykeldæk. Et kort oplæg om de tyske soldater og deres aktiviteter i området, fra 4 kanonstillinger ved Dueodde, Ubåds og torpedo forsøgene ved Broodde. V 1 og V 2 forsøgene ved Peenemünde, der landede i Østersøen og om Luftwaffes radar skærme i Olsker der anvendtes til prøveskydningerne. De 4 Amerikanske Bombefly der nødlandede i 1944 på Bornholm. På turen vises foto også af besættelsestidens Nexø. Der sluttes med de mange tusinde flygtninge der kom fra 8. Marts til 6. Maj Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum Tirsdag d. 02. Juni kl Gratis foredrag Foredrag på Nexø museum, Tyskerens flugt fra Østfronten i 1945 Der fortælles om flugten fra Østprøjsen ved årsskiftet i Januar 1945, hvor russerne presser på med enorm styrke, indtagelsen af Königsberg og flugten mod vest. Om de store skibskatastrofer og de lidelser de blev udsat for under flugten, hvor over druknede i Østersøens kolde vand, og krigsfangeskabet i Sibirien for de der kom hjem. Den Maj stod en panserarme på mand og civile ved Weichel flodens munding, som General von Sauken ville sende til Bornholm, med i døgnet, for at undgå russisk krigsfangeskab. Ikke for børn. Mødested på Nexø Museum Foto på billedskærm Onsdag d. 03. Juni kl Bombningen af Nexø en lille drengs oplevelser i Maj En bytur om bombningen af Nexø, der startes med et oplæg om Tyskernes flugt over Østersøen, 4. Maj med frihedsbudskabet, den uvarslede bombning i 2 dage, vor egen flugt ud af byen efter 3. angrebsbølge. Den danske regerings påfaldende tavshed medens man festede i København. Russernes 11 måneders besættelse af vor ø. Den svenske stats foræring af 75 moderne træhuse, 10 års genopbygning med nye bombelån. Om landbefolkningens hjælp med overlevelsen til genhusningen var afsluttet. Mødested: ved hornminen foran Nexø museum.. Torsdag d. 04. Juni kl Da krigen kom til Bornholm med over titusinder af flygtninge. Der fortælles om flugtruterne til Sverige, om mennesker der hver gang satte livet på spil For at redde andre. Den tyske OBS tjeneste på Toldkammeret og de mange tyske krigsskibe Der kom i sommeren Den tyske minering af de danske sunde og bælter, RAF forsøg på at hindre tyskernes uddannelse af besætninger på krigsskibe og forsøg med nye våbentyper, samt malm transporterne til Tyskland, ved at udlægge miner fra fly med faldskærm i det tyske indhav Østersøen. Ved bombningen af Nexø havn hvor omkring 120 tyskere blev dræbt og mange brændt på havnen. Om sennepsgassen der blev sænket i Østersøen , til stor skade for efterkrigstidens fiskeri. Mødested: ved hornminen foran Nexø Museum, Havnen Pris: voksen 50 kr. varighed 2 timer.

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne. 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens

Læs mere

Faren fra luften. Luftangreb og luftværn under besættelsen. Frihedsmuseet

Faren fra luften. Luftangreb og luftværn under besættelsen. Frihedsmuseet Faren fra luften Luftangreb og luftværn under besættelsen Frihedsmuseet Luftkrigen i Europa Britisk Lancaster-bombefly under et angreb på Bremen den 21. marts 1945. I krigens sidste tid blev der nedkastet

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet

Pelle Erobreren. Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Pelle Erobreren Om børneliv på landet i slutningen af 1800-tallet Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Frilandsmuseets teateropsætning af Pelle Erobreren i 2013, men kan bruges til andre undervisningsfoløb.

Læs mere

Kobane - byen, der ikke må falde

Kobane - byen, der ikke må falde - Vi havde fanget ham på et eller andet tidspunkt alligevel, siger politichef Henrik Justesen om sexkrænkeren i den røde bil. Retssag begynder på tirsdag 1. sektion side 10-11 96 sider julestemning Jul

Læs mere

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk

Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk Museet Godthaab Hammerværk & Støtteforeningen Godthaab Hammerværk INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Lørdag den 11. april 2015 kl 14:00 ÅRSBERETNING OG REGNSKABER 2014 Museet Godthaab Hammerværk Vi takker

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird

en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne C.P. Baird C.P. Baird en broget skare danskekrigssejlereinewcastleupontyne i Årbog 2011 fortalte Peter baird, M.a. (oxon), historien om sin far, frithiof Helge Christiansen, som var officeriudeflåden dedanskeskibeogsømænd,

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Flugten gennem et besat land.

Flugten gennem et besat land. Flugten gennem et besat land. Flymekaniker, Pilot Officer Leslie Daisy Flower, var på besøg i Danmark i 1986. Under ophold i Holstebro sammen med sin hustru Isabel genså Flower nedstyrtningsstedet og mødte

Læs mere

Til Normandiet fra 7. april til 21. april 2013.

Til Normandiet fra 7. april til 21. april 2013. Til Normandiet fra 7. april til 21. april 2013. Vi skulle lige til et storslået bryllup for sønnen 6. april 2013 på Røj Gammelgård, en herregård, der ligger lidt udenfor Kolding, inden vi efter morgenmaden

Læs mere

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen

Mit liv. Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45. af Hans Larsen Mit liv Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45 af Hans Larsen Indhold Mit liv... 1 Beretning fra ophold i koncentrationslejr 1943-45... 1 Forord... 5 Introduktion.... 6 Barndom... 9 Min far...

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014.

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. MiG-15 på Bornholm Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. Tekst: Torben E. Hansen Kilder: The Frank Jarecki story Dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest Wikipedia Fyrbøder

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem

.. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem .. flyverne var meget kede af det, da de kom hjem om fejlnedkastning af våben og sabotagemateriale over et beboelseskvarter i Næstved 16.05.2015 9. april 1940, dagen tyskerne indtog Danmark, forløb så

Læs mere

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN

AktivitetsBladet KOM MED! NR.3 DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN AktivitetsBladet KOM MED! DANSKE SENIORER VI HJÆLPER HINANDEN NR.3 EFTERÅRET 2014 De Ældres Dag 2014 I år fejrer vi De Ældres Dag på Københavns Rådhus med at synge fællessang sammen med kunstnerne. Der

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere