Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne."

Transkript

1 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens Bornholm. Du kan også finde en række opgaver, der tager deres udgangspunkt i billedserien. Opgaverne er udarbejdet med henblik på de ældste folkeskoleklasser og gymnasiet. Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

2 2 Tyske soldater marcherer i Allinge. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm.

3 3 Tyske soldater marcherer i anledningen af Adolf Hitlers fødselsdag 20. april Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet.

4 4 Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og i bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted. Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april 1940.

5 5 Tysk marinesoldat.

6 6 Tysk officer i marinen.

7 7 Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange.

8 8 Rytterknægten Radiokædestation. På Bornholms højeste punkt Rytterknægten rejste tyskerne i sommeren 1944 en 64 meter høj mast, det såkaldte Tyskertårn til deres radiokædesystem. Radiomasten, der stod ved siden af Kongemindet, var retningsbestemt mod en tilsvarende station på Rügen.

9 9 På billedet ses en 20 mm. Firlingeflak. Denne blev først opsat på Bornholm i den sidste del af besættelsen. Tysk Flaktårn i Rønne Sydhavn (1947). Flak betyder Flugabwehrkanon - dvs. luftværnskanon - og tårnet er således et forsvar mod fly.

10 10 Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde. Signalstation ved Hammerknuden. Med denne kunne tyskerne opfange de allieredes radarsignaler i flyene på vej mod bombemål i Tyskland.

11 Tysk Zerstörer Z31 camoufleret ved Øernes Pakhus, Rønne Havn. Tysk ubåd i Rønne havn (1942). 11

12 12 Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943).

13 13 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag.

14 14 Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el.

15 15 Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene.

16 Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne. En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer. 16

17 17 Autocentralen i Rønne efter sabotage. Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943).

18 18 Luftwaffes bjærgningsfartøj henter her den sidste af de to Blohm und Voss 138, som efter sabotage drev ind i pælene og blev stærkt beskadiget. Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset.

19 landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England. En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken.

20 20 Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten. Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige.

21 21 De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet.

22 22 Tyske flygtninge i Storegade i Rønne.

23 23 Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj 1945.

24 24 Modstandsfolk i aktion den 5. eller 6. maj Befrielsen. Glade danskere samlet på torvet i Rønne den 5. maj 1945.

25 25 Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne. Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen.

26 26 Tyskerpiger klippes og ydmyges.

27 27 Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter. Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket.

28 28 Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater.

29 29 Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke.

30 30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter. Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter.

31 31 Havnevagt Martin Vest blev ramt af granatsplint ved de sovjetiske bombadamenter af Nexø den 7. maj han døde den 9. maj på Aakirkeby Sygehus. Han var den eneste Nexøbo, der omkom under de sovjetiske bombadamenter.

32 32 Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet. Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne.

33 33 Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne. Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg.

34 34 Sovjetiske soldater. Sovjetiske soldater.

35 Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø. Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø. 35

36 36 Danske soldater på Rønne Havn Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale.

37 37 Den sovjetiske general Jakusjov skridter fronten af for den danske bataljon inden de sidste sovjetiske styrker forlod øen den 5. april Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen.

38 38 De sovjetiske styrker forlader Bornholm efter ca. 11 måneders besættelse.

39 39 Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45. Søfartsmonument over de ca. 60 bornholmske søfolk der omkom som følge af den Anden Verdenskrig.

40 40 Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen.

41 41 Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her.

42 42 Mindesten på den tyske krigskirkegård, opsat af Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. med organisationens karakteristiske korskombination. I græsplænen ligger 24 skiffertavler med navne og data på de omkomne.

43 43 Von Kamptz og frue på besøg ved mindesmærket for tyske soldater og tyske flygtninge mange år efter krigen.

44 44 Opgaver Opgave 1: På side to ses billederne Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm og Tyske soldater marcherer i Allinge. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. Hvorfor foregik besættelsen af Bornholm i fred og ro? Hvorfor kom det ikke til væbnet kamp? Det resterende Danmark blev allerede besat den 9. april. Foregik besættelsen af Danmark i fred og ro som på Bornholm? Prøv at undersøge hvilket samarbejde der blev indledt imellem Tyskland og Danmark. Hvordan tror du/i, at den bornholmske befolkning reagerede på, at der lige pludselig var tyske soldater i de bornholmske byer? Opgave 2: På side fire ses billederne Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april 1940 og Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted Adolf Hitler var Tysklands fører og leder af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Prøv kort at skitsere hvilken politik partiet førte. Stemte den førte politik overens med partiets partiprogram? Hvornår fik nazisterne magten i Tyskland? Prøv at undersøge hvor mange stemmer partiet fik ved rigsdagsvalget, der førte dem til magten. Hvor mange stemte således ikke på nazisterne? Hvorfor tror du/i, at nazisterne i Tyskland fik så mange stemmer?

45 45 Opgaver Opgave 3: På side tre (øverst) ses billedet Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. På side fem og seks ses billederne Tysk marinesoldat og Tysk officer i marinen. Prøv at undersøge hvilken rolle Bornholm spillede for den tyske marine. Hvad brugte tyskerne de bornholmske farvande til? Prøv at finde oplysninger om den ubåds-krig tyskerne førte i Atlanterhavet. Hvem var denne krig i særlig grad rettet mod? Hvad var formålet med denne krig? Osv. Opgave 4: På side syv ses billedet Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange 1. september 1940 var årsdagen for Anden Verdenskrigs udbrud. Prøv at undersøge hvilke lande Tyskland havde okkuperet indtil denne dato. Prøv at finde ud af hvor mange danskere der samledes til alsang rundt omkring i Danmark. Hvilken betydning tror du/i, at alsangen havde på det personlige plan? Og på et nationalt plan? Hvordan tror du/i, at man fra tysk side opfattede den danske alsang? Fortsatte alsang-arrangementerne gennem hele besættelsen? Mødtes man også til alsang under den sovjetiske besættelse?

46 46 Opgaver Opgave 5: På side ti (nederst) ses billedet Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde. Prøv at undersøge formålet med at bygge stor kanonstilling på Dueodde. Arbejdet blev aldrig færdiggjort - hvorfor? Hvorfor tror du/i, at det var danske arbejdere, der skulle bygge kanonstillingen? Prøv at undersøge om der var mange danskere, der arbejde for tyskerne. Undersøg hvor mange danskere der tog til Tyskland for at arbejde i perioden Hvorfor gjorde de det? - fandtes der et alternativ? Arbejderne på billedet er formentligt bornholmere. Tror du/i, at de havde nogle skrupler over at arbejde for tyskerne? Tror du/i, at der fandtes bornholmere (danskere), der ikke ville arbejde for tyskerne? - hvorfor? Opgave 6: På side tolv ses billedet Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943). Undersøg hvor mange danske piger der involverede sig i forhold med tyske soldater under den tyske besættelse af Danmark. Hvorfor tror du/i, at så mange piger involverede sig med tyske soldater? Nogle mennesker opfattede disse forhold som værende forkastelige - hvorfor? Kan du forstå, at nogle mennesker opfattede forholdene på denne måde? Kan du forstå pigerne? Nogle af ovennævnte forhold resulterede i børn. Undersøg hvor mange børn der kom til verden som et resultat af et forhold imellem en dansk pige og en tysk soldat.

47 47 Opgaver Opgave 7: På side tretten ses billedet 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. Grundet den tyske flyver i baggrunden må krigen have føltes nær for familien i forgrunden. Prøv at finde eksempler på, i hvilke tilfælde krigen må have føltes nær for den bornholmske befolkning - hvornår har krigen/besættelsen haft indflydelse på dagligdagen? hvornår har man følt sig utryg? osv. Opgave 8: På side fjorten og femten ses billederne Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el og Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene. Hvad er tørv? Hvad skulle det bruges til? Hvad far fordelen/ ulemperne ved tørv? Hvorfor var det blevet svært i Danmark at fremskaffe de sædvanlige opvarmningskilder (kul og koks)? Hvorfra importerede Danmark kul inden Anden verdenskrig? Indtil hvilket år brød man tørv i Danmark? Efter mange års pause begyndte man i 1940/1941 at bryde kul på Bornholm. Hvorfor havde man ikke gjort det i mange år? - og hvorfor begyndte man at bryde kul igen? Tror du/i, at man stadigvæk bryder kul på Bornholm?

48 48 Opgaver Opgave 9: På side seksten ses billederne En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer (øverst) og Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne (nederst). Prøv at finde oplysninger om Civilbeskyttelsestjenesten og danske Kvinders Beredskab - hvilket virke havde de? Kom de til at gøre tjeneste under besættelsen? Osv.? Opgave 10: På side sytten ses billederne Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943) (øverst) og Autocentralen i Rønne efter sabotage (nederst). Hvad er sabotage? Hvad tror du/i, at der var grunden til, at modstandsfolk udøvede sabotage? Hvilken effekt havde sabotagen i Danmark? Hvordan forholdt den danske regering sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen? Hvordan forholdt tyskerne sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen i Danmark? - hvad gjorde tyskerne for at forhindre den? (stikord: gengældelser, schalburgtage, terrorgrupper og tysk krav om indførsel af dødsstraf) Hvordan udviklede sabotagen/modstandsbevægelsen sig i løbet af besættelsen? Dele af modstandsbevægelsen stod også bag likvidering af stikkere. Hvad er en stikker? Hvor stort et omfang fik de? Synes du/ I, at det var i orden, at modstandsfolk slog stikkere ihjel? - hvorfor/hvorfor ikke?

49 49 Opgaver Opgave 11: På side atten (øverst) ses billedet Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede nazist Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Hvorfor tror du/i, at Poul Sommers forældres hus blev udsat for rudeknusninger? Hvordan tror du/i, at lokalbefolkningen har set på en person/ familie, som man vidste var nazist/nazister? Ændrede denne opfattelse sig gennem besættelsestiden? Opgave 12: På side nitten ses billederne En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken (øverst) og 1943 landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England (nederst). Prøv at finde informationer om de såkaldte V1 og V2 bomber. Hvorfor blev de udviklet? Hvorfra blev de affyret? Hvilken fjende var bomberne tiltænkt? Tror du/i, at V bomberne kunne have afgjort krigen til tyskernes fordel, hvis de var færdigudviklet tidligere i krigen. Særligt V2 bomben var frygtet af englænderne - hvorfor blev de frygtet i højere grad end V1 bomben? Hvad tror du/i, at englænderne kunne bruge informationerne om V1 bomben til?

50 50 Opgaver Opgave 13: På side tyve ses billedet Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Undersøg hvilken illegal trafik af flygtninge der forgik fra Bornholm til Sverige? Hvem havde brug for at flygte til Sverige? Hvor mange drejede det sig om? Hvorfor Sverige? Osv. Opgave 14: På side tyve, enogtyve og toogtyve ses billederne Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten (nederst), De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet og Tyske flygtninge i Storegade i Rønne Prøv at beskrive de tre billeder? Hvorfor kom der tyske flygtninge til Bornholm? - og til det resterende Danmark for den sags skyld? Hvorfra kom de? - og hvorfor kom de derfra? Hvor mange flygtninge kom der til Bornholm/Danmark? Hvad tror du/i, at der kunne ske med tyske civile/soldater, der ikke nåede at flygte fra den fremrykkende russiske hær? Prøv at undersøge hvad der skete med de tyske flygtninge der kom til Bornholm/Danmark? De tyske flygtninge i Bornholm/Danmark blev behandlet meget dårligt. Kan du forstå, at de tyske flygtninge blev behandlet dårligt?

51 51 Opgaver Opgave 15: På side treogtyve ses billedet Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj Hvorfor tror du/i, at tyskerne brændte papirer/dokumenter i byer/ koncentrationslejre/områder, der var ved at blive opgivet/tabt til fjenden? Opgave 16: På side fireogtyve (øverst) ses billedet Befrielsen. Glade bornholmere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Diskuter hvorfor Danmark blev opfattet som en del af den sejrende alliance, da krigen afsluttedes i Europa? Opgave 17: På side femogtyve (øverst) ses billedet Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Modstandsbevægelsen og politiet arresterede/internerede ca danskere i perioden efter befrielsen. Hvorfor tror du/i, at de blev arresteret/interneret? - hvad havde de gjort/måske gjort? Hvad er landsskadelig virksomhed? - giv nogle eksempler. Hvem havde besluttet, at det lige netop var disse mennesker, der skulle arresteres/interneres? Undersøg hvor mange af de der blev dømt. Hvad blev de dømt for? Hvor lange straffe fik de osv.? Når modstandsbevægelsen/politiet afhentede formodede

52 52 Opgaver Opgave 17 (fortsat): landssvigere (landsforrædere), så stimlede folk sig ofte sammen for at se den anholdte. Det skete også, at menneskemængden i en sådan situation ydmygede den anholdte med tilråb og lignende. Hvorfor tror du/i, at befolkningen havde en sådan trang til at ydmyge og tage afstand til den anholdte? I forbindelse med retsopgøret (opgøret med landssvigerne) efter befrielsen genindførtes dødsstraffen i Danmark. Undersøg hvor mange danskere der blev dømt til døden efter befrielsen. Undersøg hvad de personer man dømte til døden havde gjort. Undersøg hvornår en person sidst var blevet henrettet i Danmark. Kan du/i forstå, at man genindførte dødsstraffen? (Er du enig i, at de gerninger som folk der blev dømt til døden havde begået, burde straffes med døden?) Undersøg det aspekt, at mange af de dømte blev dømt for noget, der ikke var ulovligt på gerningstidspunktet. Undersøg hvilke gerninger der efter befrielsen blev gjort strafbare, som ikke havde været strafbare under krigen. Opgave 18: På side femogtyve (nederst) og side seksogtyve ses billederne Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne og Tyskerpiger klippes og ydmyges. Hvorfor klippede man håret af tyskerpigerne? Hvorfor tror du/i, at så mange mennesker mødte op for at se/håne tyskerpigerne, efter de var blevet klippet? Synes du/i, at det var en retfærdig behandling tyskerpigerne modtog? Hvordan tror du/i, at klipningen og ydmygelsen foran et større publikum påvirkede pigernes liv fremover?

53 53 Opgaver Opgave 18 (fortsat): Mange tyskerbørn (børn af danske mødre og tysker soldater) har fortalt, at de hjemme blev mødt af fortielser omkring deres fædrene ophav - at det var noget, som man ikke snakkede om. Hvorfor tror du/i? I Danmark har tyskerbørn dannet foreningen Danske Krigsbørns Forening. Hvad er baggrunden for foreningsdannelsen? Prøv at undersøge det aspekt, at staten/arkiverne har nægtet tyskerbørn adgang til deres fadderskabssager. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Opgave 19: På side syvogtyve ses billederne Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket (øverst) og Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter (nederst). Beskriv de to billeder. Hvornår bombede de sovjetiske flyvere Rønne og Nexø? Havde tyskerne på Bornholm ikke overgivet sig som i det øvrige land den 5. maj? Hvorfor bombedes Rønne og Nexø? Hvornår overgav tyskerne sig på Bornholm? Og hvorfor gjaldt overgivelsen fra den 4./5. maj ikke? Undersøg hvor store ødelæggelser bombadamenterne de resulterede i. Undersøg om bombadamenterne resulterede i civile tab. Var bombadamenterne nødvendige for sovjetstyrkerne? Hvordan reagerede den danske regering på de sovjetiske bombadamenter af Bornholm?

54 54 Opgaver Opgave 20: På side otteogtyve ses billedet Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. Undersøg evakueringsplanerne for Rønne og Nexø. Var evakueringen en succes? Hvad tror du/i, at konsekvenserne havde været, hvis ikke de to byers befolkninger var blevet evakueret? På plakaten kan man se, at nogle skulle blive tilbage. Hvorfor tror du/i, at netop de personer ikke skulle evakueres? Opgave 21: På side niogtyve ses billedet Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke Prøv at beskrive hvad du/i ser på billedet. Undersøg hvortil Rønne- og Nexø-borgere blev evakuerede. Hvad skete med de familier der mistede deres hjem pga. bombadamenterne? Opgave 22: På billedet side toogtredive (øverst) ses billedet Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne Undersøg hvilken rolle Von Kamptz var tiltænkt på Bornholm, da han blev indsat som øverstkommanderende. Hvordan håndterede han opgaven?

55 55 Opgaver Opgave 23: På side toogtredive (nederst) ses billedet Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet. Hvornår blev de første sovjetiske styrker sat i land på Bornholm? Hvor mange soldater drejede det sig om? Mødte de tyske modstand? Bornholmerne oplevede visse ubehageligheder med de første sovjetiske soldater, der kom til øen - hvilke ubehageligheder? Efter kort tid blev de første sovjetiske stødtropper sendt tilbage til Sovjetunionen. Der blev i stedet for landsat en styrke af betydelig størrelse. Hvor mange sovjetiske soldater var der på Bornholm, da antallet var størst? Hvordan forløb den sovjetiske besættelse af Bornholm? Undersøg hvordan den danske regering håndterede den russiske besættelse af Bornholm. Hvordan forholdt englænderne og amerikanerne sig til den russiske befrielse af Bornholm? Opgave 24: På side treogtredive ses billederne Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg (øverst) og Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne (nederst). Undersøg hvad der skete med de tyske krigsfanger, efter de var kommet til Kolberg. Hvad skete der med de tyske soldater der blev taget til fange af de allierede?

56 56 Opgaver Opgave 24 (fortsat): Undersøg om de tyske soldater modtog den samme behandling, alt efter om de blev taget til fange af Sovjetiske soldater eller engelske/amerikanske soldater. Du/I kan evt. undersøge hvad der skete med tyske soldater i det øvrige Danmark, hvilket blev befriet af englænderne, og sammenligne deres skæbne med de tyske soldater på Bornholm, hvilken blev befriet af Sovjet. Opgave 25: På side femogtredive ses billederne Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (øverst) og Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (nederst). Undersøg historien bag de svenske træhuse. Hvorfor skænkede den svenske stat husene til Bornholmerne? Opgave 26: På side seksogtredive ses billederne Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale (øverst) og Danske soldater på Rønne Havn 1946 (nederst). Hvorfor kom der danske soldater til Bornholm i marts 1946? Hvornår forlod de sovjetiske styrker Bornholm? De sovjetiske styrker forlod øen lige så pludseligt, som de var kommet. Hvorfor tror du/i, at de sovjetiske styrker opgav at fastholde besættelsen af Bornholm?

57 57 Opgaver Opgave 27: På side syvogtredive ses billedet Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Undersøg hvilken rolle von Stemann spillede under først den tyske og siden hen sovjetiske besættelse af Bornholm. I juli 1940, da Frankrig var slået, udtalte Stemann, at når tyskerne engang havde vundet krigen, ville det være klogest at have vist sin støtte til dem på et tidspunkt, hvor krigen endnu ikke var afgjort. Det måtte derfor være dansk politik at støtte tyskerne nu. Diskuter Stemanns holdning var i overensstemmelse med regeringens holdning til Tyskland og den tyske besættelse af Danmark. Opgave 28: På side niogtredive (nederst) ses billedet Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45. Hvorfor tror du/i, at der er blevet opsat en mindeplade over Kjeld Frederiksen? Hvorfor er den opsat på gymnasiet i Rønne? Hele seks mindeplader/mindesmærker bærer Kjeld Frederiksens navn på forskellige lokaliteter i Danmark. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Kjeld Frederiksen døde i Neuengamme. Hvilken slags lejr var Neuengamme? Undersøg hvor mange danskere der blev sendt til Neuengamme. Hvem blev sendt dertil? Hvor mange danskere døde i Neuengamme?

58 58 Opgaver Opgave 29: På side fyrre ses billedet Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen. Undersøg hvem de fire bornholmere var. Hvilken rolle spillede de i den danske modstandsbevægelse? På statuens sokkel kan man læse følgende digt: Den danske Ungdom - Davis lig/ stod frygtløs frem mod Vold og Svig/ til Kæmpens Hjælm omsider brast/ for hyrdens Tro og Slyngekast./ Nu suser Skov, nu synger Vind/ om Vovemod og Offersind./ Og i de faldnes sagabog/ staar Sejrens tegn:/ Det brudte Aag. Synes du/i, at denne tekst er velvalgt/passende på dette monument? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor tror du/i, at der findes så mange mindeplader/mindesten/ monumenter osv. for den danske modstandsbevægelse? Kan det ikke give et forvrænget billede af besættelsestiden, når man så entydigt fokuserer på modstandskampen? - det var trods alt et fåtal af danskerne der var i modstandsbevægelsen. Hvorfor opstiller/opsætter man mindeplader/mindesten/ monumenter over folk/begivenheder - hvorfor er det vigtigt/ikke vigtigt?

59 59 Opgaver Opgave 30: På side enogfyrre ses billedet Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. På obelisken står der, at de russiske helte ofrede livet i kampen mod de tyske okkupanter, men de sovjetiske bombadamenter og den efterfølgende sovjetiske landgang kostede ingen tab af sovjetiske soldater. Hvordan døde sovjetrusserne, som mindesmærket hædrer? Er teksten på obelisken og de tredive sovjetrusseres død i overensstemmelse?

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne. 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE Kaptajn H.C. Galle Flyvevåbnet - og før det Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen - har gennem årene rummet mange personligheder og blandt dem en del særlige personligheder. En af dem var kaptajn

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra.

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra. FORSLAG TIL EMNER I forbindelse med en lejrskole på Bornholm har jeg altid delt klassen ind i små grupper (gerne to og to), hvor hver gruppe havde til opgave at sætte sig ind i et delemne inden turen.

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 En blodig borgerkrig med henrettelser, massegrave, fangelejre og nedbrændte byer. Det sker ikke i Norden vel? Jo, det gjorde det for mindre

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tekster: Job 19,23-27a, Ef 3,13-21, Luk 7,11-17. Lihme 10.30 754 Se nu stiger solen 791.7 Dig, milde Jesus, lille 677 Nu glæd dig i Herren

Tekster: Job 19,23-27a, Ef 3,13-21, Luk 7,11-17. Lihme 10.30 754 Se nu stiger solen 791.7 Dig, milde Jesus, lille 677 Nu glæd dig i Herren Tekster: Job 19,23-27a, Ef 3,13-21, Luk 7,11-17 Salmer: Lem 9.00 754 Se nu stiger solen 677 Nu glæd dig i Herren 27 Du gav os efter dit behag 8 Om alle mine lemmer Lihme 10.30 754 Se nu stiger solen 791.7

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) ****

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) **** 70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest (Det talte ord gælder) **** 9. april går flagene på halv i Danmark. Fra solen står op til klokken slår 12, hænger Dannebrog på halv på tusindvis af flagstænger

Læs mere

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk

Mødet på isen. Kopiering er tilladt for abonnenter på Baskervilles Depot. Copyright Baskerville Forlag - www.baskerville.dk Mødet på isen Langs den svenske Øresunds-kyst er man vandt til om aftenen at se et perlebånd af lys på den anden side - i nabolandet Danmark. Men under anden verdenskrig lå hele den danske kyst i mørke.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen 1 Prædiken til 15. s. e. trin kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 29 - Spænd over os dit himmelsejl 728 - Du gav mig, o Herre 730 - vi pløjed og vi så de 477 - Som korn fra mange marker 13 - Måne

Læs mere

En oplevelsestur rundt på midtals Asserballestation, Almsted, Notmark,Katry, Fynshav og Asserballe

En oplevelsestur rundt på midtals Asserballestation, Almsted, Notmark,Katry, Fynshav og Asserballe En oplevelsestur rundt på midtals Asserballestation, Almsted, Notmark,Katry, Fynshav og Asserballe En gå elle cykeltur, alt efter dit temperament og du kan starte og slutte overalt på turen. Ønsker du

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation.

I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Præsenteret af: I krig er det afgørende at få alle enheder i en stor hær til at agere som én samlet organisme. Det kræver effektiv kommunikation. Der er fx sendt mange livsvigtige beskeder af sted via

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne.

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Som radioamatør er du sikkert vidende om, at den hemmelige radioforbindelse til England var en uhyre vigtig del af modstandsbevægelsen, idet man

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole Af Hanne Pedersen, animator Vi havde en ide om at animationsmediet ville være et godt medie for autistisk udfordrede børn at udtrykke sig

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Oksbøl 1945-49. Den tyske. Flygtningelejr. Undervisningsmateriale

Oksbøl 1945-49. Den tyske. Flygtningelejr. Undervisningsmateriale Oksbøl 1945-49 Den tyske Flygtningelejr Undervisningsmateriale Til læreren I perioden 1945-1949 opholdte mange tusinde tyske flygtninge sig i Danmarks største flygtningelejr i Oksbøl. Da lejren var på

Læs mere