Thema version 1.1 Dansk brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thema version 1.1 Dansk brugervejledning"

Transkript

1 Thema version 1.1 Dansk brugervejledning Dansk Thema-gruppe Oktober 2015 Indhold 1 Introduktion Thema-klassifikationens opbygning a. Emner b. Kvalifikatorer Udveksling af Thema-koder a. Fortolkning af nationale tilføjelser Tildeling af Thema-emner og -kvalifikatorer a. Generelle regler for klassifikation Om hovedemnerne Om kvalifikatorerne Introduktion Thema-klassifikationen er tænkt som en emneklassifikation af bogindhold til brug for digitale og fysiske produkter, for alle dele af den globale bog- og e-bogsbranche og for såvel online som fysisk detailhandel. Klassifikationen er gratis at anvende og vedligeholdes af EDItEUR på vegne af den internationale Thema styregruppe. I Danmark vedligeholdes den danske oversættelse af den danske Thema-gruppe, som også har udarbejdet denne vejledning på grundlag af den internationale Basic User Instruction. Den danske gruppe har sekretariat hos Danske Forlag. Den første fuldstændige version af Thema, version 1.0, blev lanceret i oktober Thema version 1.1 blev frigivet i november 2014 og bestod udelukkende af tilføjelser eller ændringer til navnene i klassifikationen. Ændringerne var baseret på forslag fra nationale Thema-grupper, ofte ud fra erfaringer med den første anvendelse af klassifikationen, oversættelsesarbejde og sammenligninger med nationale klassifikationer. Arten og omfanget af ændringerne betyder, at alle koder fra version 1.0 stadig er gyldige i version 1.1 På EDItEURs hjemmeside findes de godkendte 1 klassifikationer, både den internationale og de nationale. De findes i flere formater sammen med støttedokumentation og et interaktivt flersprogligt søgeværktøj, se 1 Det er vigtigt kun at anvende de godkendte klassifikationer, selvom man ved, at der arbejdes på ændringer eller tilføjelser. Det kan give problemer for modtagerne, hvis man tildeler koder, som endnu ikke er godkendt og dermed bekendtgjort bredt i den internationale branche. 1

2 Denne vejledning er ikke et fuldstændigt sæt retningslinjer, men en oversigt over de grundlæggende principper for anvendelse af Themas klassifikationsprincipper. I selve klassifikationen er der for en række koder indeholdt uddybende noter, og efter behov vil der blive udsendt nye vejledninger, værktøj eller gennemarbejdede eksempler. 2 Thema-klassifikationens opbygning Thema-klassifikationen består af to typer af elementer: Emner (engelsk: Subject Categories), der er opdelt i 20 hovedemner (se afsnit 2.a. nedenfor). Kvalifikatorer (engelsk: Qualifiers), der er opdelt i seks forskellige dimensioner eller facetter (se afsnit 2.b. nedenfor). En Thema-klassifikation består af mindst et element, nemlig et emne. Hertil kan der knyttes en eller flere kvalifikatorer, som lægger yderligere dimensioner til beskrivelsen. Emner og kvalifikatorer er identificeret med koder. Koderne angiver strukturen i klassifikationen, så de er fælles for alle de nationale udgaver af Thema. Emner og kvalifikatorer har navne (engelsk: Headings) og eventuelt noter og referencer (i den engelske udgave kaldes referencer See also... ). Noter og referencer anvendes til at uddybe og tydeliggøre emnet eller kvalifikatoren, f.eks. ved at henvise til koder for relaterede emner. 2.a. Emner Emnekategorierne er universelt anvendelige og fælles for alle oversættelser af Thema. Emnerne udgør et hierarki. På det øverste niveau er der 20 hovedemner, der har koder med kun ét bogstav (f.eks. har "jura" koden "L"). Hver hovedemne er inddelt i et antal emner, i alt cirka forskellige emner. Underemnerne har koder med op til fire bogstaver og to tal. Dermed er der i alt op til seks niveauer, hvilket kan ses i dette tilfælde: Kode: Q QR QRM QRMB QRMB3 QRMB34 Navn: Filosofi og religion Religion og tro Kristendommen Kristne kirker, kirkesamfund, grupper Protestantisme og protestantiske kirker Evangelisk-lutherske kirker Er en bog klassificeret på et detaljeret niveau, indeholder koden alle de overordnede niveauer. Så kan f.eks. internetboghandlere sætte deres søgesystem til at vise resultater på det niveau, som er relevant for kunden, og bogen vil blive fundet både på det detaljerede niveau og på et af de overordnede niveauer. 2

3 2.b. Kvalifikatorer Der er seks forskellige typer af kvalifikatorer, så efter behov kan der til en bog tildeles op til seks kvalifikatorer. De seks typer er: Geografi (kode: 1) Sprog (kode: 2) Tid (kode: 3) Uddannelser og uddannelsesniveauer (kode: 4) Aldersniveauer og interesser (kode: 5) Stilretninger (kode: 6) Kvalifikatorerne er opdelt i Fælles kvalifikatorer og Nationale kvalifikatorer. De fælles kvalifikatorer er fælles for alle Thema-oversættelser og indgår i den internationale standard. De betegnes med ét tal (mellem 1 og 6) og et antal bogstaver (f.eks. angiver "1DDB" "Belgien"). Kvalifikatorer for sprog (2) og stilretninger (6) er alene fælles, så her kan der ikke indføres nationale (f.eks. danske) kvalifikatorer. Ønsker om tilføjelser til sprog og stilretning skal derfor rettes til den internationale Thema Komite, der en gang hvert halve år tager stilling til ansøgningerne fra de nationale Thema-grupper. For at gøre Thema relevant lokalt og nationalt er der mulighed for at få nationale tilføjelser. Reglerne for at anvende nationale kvalifikatorer er præcist de samme som for de fælles kvalifikatorer. Grundstammen i en national kvalifikator er altid en fælles kvalifikator, hvortil føjes en nationalitetsbetegnelse (ISO-landekoden eller tilsvarende) og en identifikator. De nationale kvalifikatorer udvider altså den internationale standard og kendes ved at have formen: et tal + et antal bogstaver + en bindestreg + en nationalitetsbetegnelse på to bogstaver + en bindestreg + eventuelt et eller flere bogstaver Nogle eksempler: 1DNS-SE-BH Västergötland 3MPBGJ-ES-B Den spanske borgerkrig 4Z-US- USA s uddannelses-curriculum (bemærk koden slutter med bindestreg) 4Z-GB-SD Det Skotske curriculum, national 5 5HC-US-A USA's uafhængighedsdag Den længste kode for en kvalifikator er på 13 karakterer, nemlig "1KBB-US-WPNWS", som betegner byen "Seattle" i USA, men der er principielt ikke nogen grænse for længden på koderne. Den danske Thema-gruppe har ønsket en række nationale tilføjelser, som forventes godkendt ved Thema Komiteens møde ved bogmessen i Frankfurt, oktober Danske kvalifikatorer kan findes ved at søge på "-DK-". Hvis der er behov for yderligere danske kvalifikatorer, vil det blive diskuteret i den danske Themagruppe, der afholder åbne møder, kontakt eventuelt 3

4 3 Udveksling af Thema-koder Ved udveksling af produkt-metadata f.eks. via ONIX, er det kun Thema-koden, som skal kommunikeres. Den kan så oversættes af modtageren efter behov. Det er altså op til f.eks. internetboghandlen eller søgetjenesten at vælge, hvilket sprog klassifikationerne vises på lokalt. 3.a. Fortolkning af nationale tilføjelser Man vil ikke altid have behov for at forstå samtlige nationale tilføjelser. F.eks. vil de svenske historiske kvalifikatorer ikke være relevante for en dansk internetbutik, der ikke forhandler svenske bøger. Så kan man vælge at ignorere de nationale svenske historiske kvalifikatorer ved at forkorte koder, der begynder med 3 og indeholder tegnene -SE- og kun anvende tegnene før bindestregen. På den måde vil f.eks. 3MG-SE-N, der betyder Sverige: stormaktstiden ( ), blive til 3MG, altså 17. århundrede, 1600 til Man kan også helt generelt vælge, hvis man møder en kvalifikator-kode, som ikke er indeholdt i den danske oversættelse, at se bort fra den sidste del af koden, der begynder med den første bindestreg. Så står man tilbage med koden for en fælles kvalifikator, som i dette eksempel: Modtaget kode: 1KBC-CA-SGA = Central Saskatchewan: Saskatoon Forkortet kode: 1KBC = Canada Det giver mening og er korrekt (om end det er mindre præcist). 4

5 4 Tildeling af Thema-emner og -kvalifikatorer 4.a. Generelle regler for klassifikation De grundlæggende regler for tildeling af Thema emnekategorier og kvalifikatorer er: Regel 1: Det første emne skal være det primære emne Vær sikker på, at den første kategori angiver det mest relevante og vigtigste emne ved at udnytte al tilgængelig information om værkets emne og indhold. Regel 2: Klassificer titler så præcist som muligt eller så bredt som krævet Hvis en bog alene omhandler et specifikt emne, som svarer til et bestemt Thema-emne, så brug kun den relevante kode. Hvis bogen er bredt favnende, så brug et bredt Thema-emne i stedet for at opremse alle de mere præcise underemner, der er defineret under det. 2 Ikke alle titler behøver at blive klassificeret på det mest detaljerede niveau. Man skal kun anvende et mere præcist emne, hvis bogens indhold kræver det. Regel 3: Tildel så mange emner som nødvendigt Hvis en bog dækker flere temaer, så tildel den flere Thema-emner for at indikere dette så mange som påkrævet. 3 Tildel kun koder for emner, som er relevante for hele bogens indhold, ikke emner, som kun berøres perifert. Regel 4: Overhold alle instruktioner for brugen af en kategori Som sagt er der til mange emner og kvalifikatorer også noter og referencer, som bl.a. angiver, hvis der for disse koder er regler for emnets omfang. Omfangsnoter giver vigtige og brugbare informationer om, hvad et emne eller en kvalifikator dækker, og hvordan kategorien skal bruges sammen med andre Thema-koder for at bruge klassifikationen fuldt ud og bevare dens konsistens. Også her gælder hierarkiet, så regler for en af de bredeste kategorier (f.eks. niveau 1 eller 2) gælder for alle de efterfølgende kategorier under den brede kategori. Referencer til relaterede Thema-koder er forslag til andre Thema-koder, som kan være relevante at tildele i stedet for eller som supplering til den kode, der overvejes. 2 På grund af klassifikationens hierarkiske struktur er det ikke nødvendigt at bruge højniveau-koder sammen med lavniveau-koder, der præciserer et emne. Hvis man for eksempel har kategorien QDHR3 (Pragmatisme), så er det ikke nødvendigt at tilføje nogen af de overordnede koder: QDHR (Moderne filosofi: efter 1800) QDH (Filosofihistorie, filosofiske traditioner) QD (Filosofi) Q (Filosofi og religion) Det er implicit, at QDHR3, Pragmatisme, er en del af QD, altså af Filosofi etc. På samme måde hvis man har valgt 1HFGA (Etiopien), så er det ikke relevant at tildele titlen koden 1H (Afrika) for at vise, at landet ligger i Afrika, osv. 3 Der er ikke fastsat en øvre grænse for antallet af emner eller kvalifikatorer, der må tildeles til en enkelt titel. Erfaringen fra brugen af Thema er, at fem emner og fem kvalifikatorer i de fleste tilfælde må være tilstrækkeligt. 5

6 Regel 5: Tilføj kvalifikatorer, når det er relevant Kvalifikatorerne er en vigtig del af Thema-strukturen og giver en stor fleksibilitet, der tillader at udtrykke et stort antal emner med relativt få koder. Bemærk, at kvalifikatorerne er associeret med bogen som et hele og ikke forbundet direkte med et specifik Thema-emne, selv om der i en del tilfælde er en implicit forbindelse mellem emne og kvalifikator (f.eks. mellem emnet Undervisningsmateriale om sprog og sprog-kvalifikatorerne, eller mellem Rejseguide og de geografiske kvalifikatorer). Som ved tildeling af emner skal man tildele den mest specifikke kvalifikator, der passer, og så mange som krævet (jf. note 2 og 3). Regel 6: Overvej konteksten Man skal altid se specifikke emner i sammenhæng med de overordnede emner. Sommetider kan et emne virke relevant, hvis man ser på det isoleret, men dets placering i kategoriseringen kan indikere en betydning, som ikke er passende. Dette er specielt relevant, når der er emner, som ligner hinanden, men kan behandles forskelligt (f.eks. om det er et værk for specialister eller almene læsere, voksne eller børn, osv.). Den følgende summariske gennemgang af hovedemnerne og de seks forskellige typer af kvalifikatorer giver konkret vejledning om konteksten på højeste niveau. 6

7 5 Om hovedemnerne Øverste niveau Omhandler Kvalifikatorer Særpræg A Kunst og kultur Specialist og en del almenvoksen; foretræk W*-koder for praktisk og hobby-relateret Overvej STIL og andre hvor relevant C Sprog og lingvistik Specialist og almenvoksen Især SPROG, men også andre hvor relevant D Biografier, litteratur og litteraturstudier Specialist og almenvoksen Især SPROG og STIL, desuden andre hvor relevant (se instruktioner for SPROG-kvalifikatorer nedenfor) For litteraturstudier angiver SPROG-kvalifikator, hvilket sprog originalværket er på. GEOGRAFI-kvalifikatorer bruges kun for at indikere vigtigt nationalt indhold, f.eks. litteratur på engelsk fra Australien. F Skønlitteratur og relaterede emner Almenvoksen; se også X*-koder for graphic novels GEOGRAFI og/eller TIDSPERIODE-kvalifikatorer anvendes, hvor disse aspekter er specielt vigtige. SPECIEL INTERESSE anvendes hvor relevant FX*- og FY*-koder må kun bruges efter (er sekundære til) en anden F*-kode. Emnekoder fra ikke-fiktion-kategorier kan bruges efter F*-koder for at indikere nøgleemner i fiktive værker, hvor det er specielt relevant. G Reference, information og tværfaglige emner Specialist og almenvoksen Hvor relevant GBC må kun bruges efter andre koder, der indikerer emne. J Samfund og samfundsvidenskab Specialist og en del almenvoksen. Se også V*- koder for praktiske tilgange til mange emner. Hvor relevant JN*-koder kan anvendes med YP*-koder, uden man nødvendigvis skal have uddannelsesniveau-koder K Økonomi, finans, erhvervsliv og ledelse Specialist og en del almenvoksen. Se også VS*-koder for praktiske tilgange til emner. Hvor relevant Visse K*-koder (KFCX, KFFX, KJBX) indikerer specifik behandling af emnet, dvs. studie- eller læsevejledninger 7

8 Øverste niveau Omhandler Kvalifikatorer Særpræg L Jura M Lægevidenskab og sygepleje N Historie og arkæologi P Matematik og naturvidenskab Q Filosofi og religion R - Geofag, geografi og miljøvidenskab S - Idræt og udendørsaktiviteter T - Teknologi, ingeniørvidenskab og landbrug U - Data- og informationsteknologi V - Sundhed, relationer og personlig udvikling W - Livsstil, hobby og fritid Kun specialist. Se V*-koder for almenvoksne emner Kun specialist. Se V*-koder for almenvoksne emner Specialist og almenvoksen Kun specialist (på nær PDZ for populærvidenskab). Se WN*-koder for almenvoksne emner. Specialist og en del almenvoksen. Foretræk VX*-koder for Sjæl, Krop og Ånd. Specialist og en del almen voksen. Foretræk VS*- og WN*-koder for almenvoksne emner. Almenvoksen Kun specialist. Se WG*- koder for almenvoksne emner. Specialist og almenvoksen Almenvoksen. Se C*-, J*-, K*-, L*-, M*-, Q*-, R*-koder for specialist værker Almenvoksen. Se A*-, K*-, N*-, P*-, R*-, T*-koder, hvor relevant, for specialistværker GEOGRAFI skal tildeles LN*-koder Normalt ikke krævet Især GEOGRAFI og/eller TIDSPERIODE-kvalifikatorer, men også andre hvor relevant. Normalt ikke krævet Hvor relevant Især GEOGRAFI, men også andre hvor relevant Hvor relevant Normalt ikke krævet Normalt ikke krævet Især SPECIEL INTERESSE, men også andre hvor relevant. Især SPECIEL INTERESSE, men også andre, hvor relevant. Især GEO- GRAFI for WT* (rejser) LX indikerer emne specifik behandling, dvs. studie- eller læsevejledninger MR*-koder indikerer specifik behandling af emnet, dvs. studie- eller læsevejledninger QRV*-koder bør bruges efter (er sekundært til) andre QR*-koder. 8

9 Øverste niveau Omhandler Kvalifikatorer Særpræg X - Graphic novels, tegneserier, vittighedstegninger Y - Børnebøger, ungdomsbøger og undervisningsmidler Almenvoksen, plus ungdom og børn. Al børne- og ungdomsmateriale (på nær X*- koder), dvs. op til 16 år, eller for undervisningsmidler mindstealderen for skoleafslutning. GEOGRAFI og/eller TIDSPERIODE, hvor disse aspekter er specielt vigtige. INTERESSEALDER og SPECIEL INTERESSE, hvor relevant Især INTERESSEALDER, men også andre, hvor relevant. Især UDDANNELSES- FORMÅL for YP*-koder (uddannelse) Materialet har typisk brug for en type fra XA* plus en genre fra XQ* for fuld klassifikation. Bemærk, at ungdomsog børnemateriale er inkluderet. YN*-koder (almen interesse) kan bruges efter YF*-koder (fiktion) for at indikere nøgleemner for fiktion, hvor relevant. YX* (personlig og sociale emner) kan bruges efter YF*-koder (fiktion) for at indikere emner, som tages op i et fiktionsværk. 9

10 6 Om kvalifikatorerne Øverste niveau Anvendelse Nationale tilføjelser? 1 GEOGRAFI For at indikere det geografiske omfang eller anvendelighed af bogens indhold f.eks. destinationen for en rejseguide, omgivelserne for en roman, jurisdiktion for en lov, etc. Ja Må ikke bruges på fiktion og litteratur til at indikere værkets litterære tradition, f.eks. litteratur fra Peru. 2 SPROG For at indikere det/de sprog, bogens indhold retter sig imod f.eks. for lingvistisk- eller litteraturstudier, parlører eller ordbøger. Dvs. det sprog, som bogen handler om, ikke nødvendigvis det sprog, den er skrevet på. Må ikke bruges til at indikere sproget for selve teksten i bogen. Nej. Alle koder er globale. 3 TIDSPERI- ODE 4 UDDAN- NELSESFOR- MÅL 5 INTERESSE- ALDER og SPE- CIEL INTERESSE Må ikke bruges i forbindelse med fiktion og litteratur til at indikere værkets litterære tradition, f.eks. spansk litteratur. For at indikere tidsperioden for bogens indhold f.eks. en historiebog, erindringer eller biografier eller historisk fiktion. Må ikke bruges til at indikere året for en årbog, et vejatlas, en rejseguide, en kongresberegning eller lignende. Må ikke bruges til at indikere den første udgivelsesdato for et værk, f.eks. af klassisk litteratur. For at indikere pensum, eksamen eller niveau, som uddannelsesmateriale er specielt designet til f.eks. skolebøger eller materiale for sprogkursus, repetition, læseguider eller erhvervsrettet undervisning. Må ikke bruges til at indikere en uddannelsesinstitution, som en bog handler om, f.eks. en skole eller universitets historie. For at indikere en mangfoldighed af karakteristika relateret til indhold: Den anbefalede læsealder (specielt for børnebøger), relaterede hændelser (f.eks. helligdage eller offentlige fridage), grupper af mennesker (f.eks. kvinder, kristne, muslimer, bøsser, lesbiske, romaer eller lignende). Læg især mærke til omfangsnoterne for 5J*- og 5P*-koder Ja Ja Ja 6 STIL For at indikere en bestemt stil af kunstnerisk eller kreativ udtryk, der svarer til bogens indhold, både fagbøger, f.eks. bøger om kunst, arkitektur, musik eller litteraturstudier, og fiktion og litterære tekster, f.eks. brug 6RA med DC* for at indikere romantisk poesi. Nej. Alle koder er globale. 10

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Menneskets forhold til naturen

Menneskets forhold til naturen Menneskets forhold til naturen Overordnede problemstillinger Naturen er en del af din hverdag. Havregryn, kaffe og smør er alle bearbejdede produkter hentet fra naturen. Meget af det tøj, du har på, er

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF

Åbent Hus Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Åbent Hus 2018 Velkommen til Svendborg Gymnasium STX & HF Valg af ungdomsuddannelse Hvordan ser fremtidens jobmuligheder ud? Gymnasiet er den bedste og sikreste adgangsbillet til fremtiden Formålet: ikke

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Retningslinjer for bidrag til GUX vejledningsfolder

Retningslinjer for bidrag til GUX vejledningsfolder Retningslinjer for bidrag til GUX vejledningsfolder Denne skrivelse retter sig mod personale på gymnasierne med ansvar for at bidrage til Vejledningsmateriale om den gymnasiale uddannelse. Materialet udgives

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal

Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Vejledning til DIGI-TV EPG-Webportal Indtast dit brugernavn samt adgangskode: Når du er logget ind vil du se denne side: 1 I menuen Programplan kan du se de tidspunkter (Tidsslots) som din Tvstation har

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere