Danske lærebøger på universiteterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske lærebøger på universiteterne"

Transkript

1 Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger på universiteterne. Undersøgelsen er ikke fyldestgørende, men skitserer et billede af anvendelsen af lærebøger og af om selve skrivningen af lærebøger prioriteres på universiteterne. Undersøgelsen giver dermed en indikation af lærebogens betydning på universiteterne. I undersøgelsen er danske lærebøger defineret som lærebøger produceret i en dansk kontekst, det vil sige lærebøger skrevet på dansk og/eller lærebøger skrevet af danske forfattere og/eller lærebøger, der omhandler danske forhold. Lærebøgerne kan være trykte eller digitale. Undersøgelsens hovedresultater Overordnet set indikerer undersøgelsen følgende: Danske lærebøger bruges i de fleste fag på universitetsuddannelserne. Danske lærebøger har høj faglig kvalitet, er gode til at formidle om danske forhold, og de studerende vil gerne bruge dem. Når der ikke bruges danske lærebøger i et fag, skyldes det oftest, at udenlandske bøger, artikler og kompendier er mere relevante. Færre undervisere skriver lærebøger i dag end tidligere. Det skyldes manglende anerkendelse generelt og i den bibliometriske forskningsindikator (BFI) 1, og at underviserne har mindre tid til at skrive. Det er vigtigt for en uddannelse, at underviserne skriver lærebøger, fordi de har ekspertisen, og lærebøger skrevet til konteksten giver bedre kvalitet. Resultaterne uddybes i det følgende. 1 Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) er et udtryk for universiteternes forskningsaktiviteter og måler antallet af publikationer i anerkendte medier. BFI danner grundlag for fordeling af universiteternes basismidler.

2 1. Uddannelsens brug af danske lærebøger Næsten hver fjerde studieleder angiver, at danske lærebøger bruges i alle eller mindst halvdelen af fagene, og cirka halvdelen af studielederne svarer, at danske lærebøger bruges i under halvdelen af fagene. Lidt mere end hver fjerde vurderer, at danske lærebøger ikke bruges i nogen fag på uddannelsen. Figur 1: I hvor høj grad bruges danske lærebøger, der hvor du er studieleder? (fx til undervisning, forberedelse eller pensum) 1% Danske lærebøger bruges i alle fag 28% 22% Danske lærebøger bruges ikke i alle fag, men i mindst halvdelen af fagene Danske lærebøger bruges i under halvdelen af fagene 4 Danske lærebøger bruges ikke i nogen fag Figur 2 viser, at der er mange forskellige grunde til at bruge danske lærebøger. Det er oftest, fordi de studerende gerne vil have danske lærebøger, at bøgerne har høj faglig kvalitet, og at de er bedst til at formidle om danske forhold. Til gengæld ser det ud til, at digitalisering, pris og tilgængelighed har mindre betydning. Figur 2: Når danske lærebøger bruges i et fag (fx til undervisning, forberedelse eller pensum), er det så oftest fordi: De studerende vil gerne bruge danske lærebøger 51% Danske lærebøger har en høj faglig kvalitet 46% Danske lærebøger er bedst til at formidle om danske forhold 40% Danske lærebøger er gode til at formidle svært tilgængeligt stof 26% Underviserne vil gerne bruge danske lærebøger Der er ikke relevante alternativer til danske lærebøger Der er tradition for at bruge danske lærebøger % Danske lærebøger er let tilgængelige at anskaffe Man får meget for pengene, når man køber danske lærebøger 5% Digitalisering af danske lærebøger har gjort dem bedre 2% 33% Kilde: Dansk Erhverv, februar 2015, n=57 (kun uddannelser, hvor der anvendes danske lærebøger i nogle/alle fag) 2

3 Hver tredje studieleder har svaret andet, og enkelte af dem har i et kommentarfelt uddybet, at danske lærebøger ofte bruges, når de er skrevet direkte til et bestemt fag eller skrevet af den person, der underviser i faget. Studieledernes begrundelser for ikke at anvende danske lærebøger i et fag ses i figur 3. Begrundelsen er oftest, at der ikke findes danske lærebøger til faget, eller at udenlandske lærebøger, artikler og kompendier er mere relevante. Derimod er det sjældent på grund af tilgængelighed, digitalisering og de studerendes ønsker, at danske lærebøger ikke anvendes. Hver tredje studieleder har svaret andet og uddybet i et kommentarfelt. De fleste kommentarer handler om, at uddannelsen er international eller engelsksproget, og at danske lærebøger derfor ikke er relevante. Kommentarerne indikerer, at danske forhold ikke er relevante for flere uddannelser, eller at studielederne tænker på danske lærebøger som udelukkende dansksprogede. Figur 3: Når danske lærebøger ikke bruges i et fag (fx til undervisning, forberedelse eller pensum), er det så oftest fordi: Der findes ikke relevante danske lærebøger i faget Udenlandske lærebøger er mere relevante 60% 63% Videnskabelige artikler er mere relevante 45% Kompendier er mere relevante 31% Kvaliteten af danske lærebøger er for dårlig 13% Underviserne ønsker ikke at bruge danske lærebøger Underviserens præsentationer og noter er mere relevante Danske lærebøger opdateres for sjældent Danske lærebøger er for dyre Informationer på internettet dækker en del af behovet for danske lærebøger De studerende ønsker ikke at bruge danske lærebøger Digitaliseringen af danske lærebøger er ikke god nok Danske lærebøger er svære at anskaffe 6% 6% 4% 3% 1% 1% 1% 31% Kilde: Dansk Erhverv, februar 2015, n=78 (kun uddannelser, hvor danske lærebøger ikke bruges i alle fag) Studielederne er blevet spurgt om, hvordan brugen af danske lærebøger på uddannelsen har ændret sig de seneste 5-10 år. 63 pct. mener, at brugen er uændret, mens 16 pct. mener, at der bruges færre, og 4 pct. at der bruges flere danske lærebøger. 3

4 Figur 4: Har brugen af danske lærebøger på uddannelsen ændret sig de seneste 5-10 år? 63% 16% 16% 4% Der bruges færre danske lærebøger nu end tidligere Brugen har ikke ændret sig Der bruges flere danske lærebøger nu end tidligere Ved ikke De 16 pct. af studielederne, som vurderer, at der bruges færre danske lærebøger nu end tidligere, begrunder det med øget brug af udenlandske lærebøger, artikler, rapporter, andre typer bøger eller nye digitale muligheder. Figur 5: Når danske lærebøger bruges mindre i dag end tidligere, skyldes det så? 62% 54% 46% 31% 8% Øget brug af udenlandske lærebøger Kilde: Dansk Erhverv, februar 2015, n=13 (kun besvaret af de studieledere, der mener, at danske lærebøger bruges mindre i dag end tidligere) Øget brug af artikler, rapporter eller andre typer bøger Øget brug af nye digitale muligheder (fx adgang til informationer på internettet, fildeling, kopiering) Der læses mindre totalt Danske lærebøger forventes at være særligt relevante, når studerende skal lære fagtermer og begreber på dansk, og når de skal lære om danske forhold. Derfor er det interessant at undersøge vigtigheden af disse to elementer i uddannelserne. Figur 6 og 7 viser, at både danske fagtermer/begreber og danske forhold er vigtige på langt de fleste uddannelser. Henholdsvis 29 og 25 pct. af studielederne vurderer det modsatte. 4

5 Figur 6: Er det vigtigt, at jeres studerende lærer fagtermer/begreber på dansk? 41% 30% 2 Ja I nogle fag på uddannelsen, men ikke i andre Nej Figur 7: Er det vigtigt, at jeres studerende lærer om danske forhold? 47% 28% 25% Ja I nogle fag på uddannelsen, men ikke i andre Nej 2. Undervisernes skrivning af lærebøger Studielederne er blevet spurgt om, hvor mange af underviserne der skriver lærebøger. De to nedenstående figurer opsummerer resultaterne. Som en gennemsnitsbetragtning er det 26 pct. af underviserne, der har skrevet eller bidraget til en lærebog, og 9 pct. af underviserne, der p.t. er i gang med at skrive eller bidrage til en lærebog. 5

6 Figur 8: Hvor mange undervisere (fastansatte og eksterne) er du studieleder for? Og hvor mange af de undervisere, som du er studieleder for, har skrevet eller bidraget til en eller flere lærebøger til universitetet? Gennemsnitligt resultat 26% Hvor mange undervisere (fastansatte og eksterne) er du studieleder for? 74% Hvor mange af de undervisere, som du er studieleder for, har skrevet eller bidraget til en eller flere lærebøger til universitetet? (der ses dog bort fra ukomplette besvarelser) Figur 9: Hvor mange undervisere (fastansatte og eksterne) er du studieleder for? Hvor mange af underviserne er så vidt du ved p.t. i gang med at skrive eller bidrage til en lærebog til universitetet? Gennemsnitligt resultat Hvor mange undervisere (fastansatte og eksterne) er du studieleder for? Hvor mange af underviserne er så vidt du ved p.t. i gang med at skrive eller bidrage til en lærebog til universitetet? 91% (der ses dog bort fra ukomplette besvarelser) Knap 3 ud af 4 studieledere vurderer, at der skrives færre lærebøger end tidligere. De fleste begrunder udviklingen med, at det ikke giver nok anerkendelse at skrive lærebøger, at lærebøger ikke tæller med i BFI (bibliometrisk forskningsindikator), samt at underviserne har fået mindre tid til at skrive. 6

7 Figur 10: Hvis der skrives færre lærebøger, hvor du er studieleder, i dag end for 5-10 år siden, skyldes det da: Ved ikke 25% Underviserne bruger mere tid på andre typer læremidler Efterspørgslen på lærebøger er ikke stor nok 10% Underviserne har fået mindre tid til at skrive 27% Lærebøger tæller ikke med i BFI 2 Det giver ikke nok anerkendelse at skrive lærebøger 41% Der skrives ikke færre lærebøger 27% Studielederne er blevet spurgt om, hvorfor det er vigtigt for uddannelsen, at underviserne skriver lærebøger. Figur 11 viser, at knap hver tredje ikke mener, at det er vigtigt. De øvrige begrunder vigtigheden med, at lærebøger skrevet til konteksten giver bedre kvalitet, og at underviserne har ekspertisen i deres felt. Hver fjerde peger på, at det er vigtigt for uddannelsen, at undervisere skriver lærebøger, fordi det giver uddannelsen og underviserne anerkendelse. Figur 11: Hvorfor er det vigtigt for uddannelsen, at underviserne skriver lærebøger? Fordi lærebøger skrevet til konteksten giver bedre kvalitet 53% Fordi underviserne har ekspertisen i deres felt 51% Fordi det giver uddannelsen og underviserne anerkendelse 23% 18% Det er ikke vigtigt for uddannelsen 30% 7

8 3. Fremtidens lærebøger Afslutningsvist er studielederne blevet bedt om at vurdere fremtiden for danske lærebøger. På spørgsmålet om, hvorvidt der vil blive brugt flere eller færre danske lærebøger de næste 5-10 år, svarer halvdelen, at brugen af lærebøger ikke vil ændre sig. Hver fjerde vurderer, at der vil blive brugt færre, mens 4 pct. forventer en stigning. Hver femte har svaret ved ikke. Figur 12: Vil der blive brugt flere/færre danske lærebøger på uddannelsen de næste 5-10 år? 53% 24% 1 4% Der vil blive brugt færre danske lærebøger i fremtiden end nu Brugen vil ikke ændre sig Der vil blive brugt flere danske lærebøger i fremtiden end nu Ved ikke Studielederne er også blevet bedt om at forholde sig til, hvilke forhold der eventuelt kunne øge brugen af danske lærebøger fremover. Svarene er opsummeret i figur 13, som viser, at mange forhold er relevante. Det kan fx være, hvis flere bøger bliver digitaliseret, skrevet på engelsk, eller hvis der bliver udgivet flere og billigere bøger. Figur 13: Hvad kunne øge brugen af danske lærebøger fremover? 42% 27% 25% 24% 22% 20% 1 Hvis flere af bøgerne bliver digitaliseret Hvis flere af bøgerne bliver skrevet på engelsk Hvis der bliver udgivet flere bøger Hvis der bliver udgivet flere billigere bøger Hvis flere af bøgerne bliver opdateret hyppigere Hvis flere af bøgerne bliver skrevet på dansk Hvis der bliver udgivet flere kortere bøger 8

9 4. Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret survey i februar Dansk Erhverv har udsendt spørgeskemaet og indsamlet resultaterne for DUN og Forlæggerforeningen. I alt 79 studieledere ud af 354 har svaret. Det giver en svarprocent på ca. 22. I figurerne nedenfor ses fordelingen af studieledere på uddannelseskategorier, hvor mange års erfaring de har, og hvor mange undervisere de er studieledere for. Figur 14: Hvilken kategori kan den eller de uddannelser, som du er studieleder for, hovedsageligt indplaceres i? 11% 14% Teknisk/it videnskabelige uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser 23% Humanistiske uddannelser 25% Naturvidenskabelige uddannelser 27% Sundhedsvidenskabelige uddannelser Figur 15: Hvor mange år har du haft din nuværende funktion som studieleder? 1 22% 14% 11% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 1%

10 Figur 16: Hvor mange undervisere (fastansatte og eksterne) er du studieleder for? Over % % % % Under 10 2% (der ses dog bort fra ukomplette besvarelser) Anm.: ved ikke svar ikke vist DUN og Forlæggerforeningen, april

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere