NYHEDS BLADET ØKO NET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDS BLADET ØKO NET"

Transkript

1 NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S

2 JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad skal der ske på Verdenstopmødet - og hvad er forventningerne? DEN OFFICIELLE DEL: World Summit on Sustainable Development afholdes i Johannesburg i Sydafrika. Det officielle topmøde indledes d. 26. august i Sandton Conference Centre, og det ser ud til, at lidt over 100 af verdens stats- og regeringschefer deltager (måske flere end de 108, der deltog i Rio i 1992). Det officielle program indeholder tematiske, såkaldte plenarmøder/debatter, fx om landbrug, hvor der fremlægges rapport om emnet, og eksperter vil derefter fremlægge og diskutere synspunkter. Herefter gives ordet frit til salen. Parallelt hermed vil der sandsynligvis foregå uformelle forhandlinger, der vil koncentre sig om færdiggørelsen af arbejdsprogrammet Plan of implementation. Der er desuden planlagt fire round-tables med hver 50 statsrepræsentanter og ca. 20 deltagere fra IGO ere (Mellemstatslige organisationer) og civilsamfund men kun stats- og regeringschefer vil få lov at tale. Den danske statsminister er foreløbig programsat til at tale om formiddagen d. 2. september. Endelig afholdes d. 4. september en Multistakeholder Event, hvor hver af de ni såkaldte Major Groups (interessegrupper som miljø- og udviklingsorganisationer, kvinder, oprindelige folk, erhvervslivet osv.) vil få to taletider. Den danske 92-gruppe er en af de tre organisationer, der skal facilitere (fremme/assistere) forberedelse af NGO ernes (Non Governmental Organisations) indlæg. Efter denne Multistakeholder Event følger vedtagelserne. SIDEEVENTS: Uden for det officielle program foregår der en række sideevents i Sandton i frokostpausen og om aftenen, arrangeret af NGO ere, IGO ere og stater. Det kan være præsentation af bøger og rapporter, temamøder om fx miljø og menneskerettigheder el. lign. Dertil er der en tredje type møder, hvor særligt NGO erne organiserer sig i forskellige undergrupper eller caucuses fx tematisk (Corporate Accountability, Freshwater, Education m.v.) eller geografisk (EU, Nordic NGO s, Latin Amerika m.v.). PARALLELLE KONFERENCER: Ved siden af det officielle topmøde foregår der en række parallelle fora, hvoraf flere starter før det officielle topmøde. Det største er NGO ernes Global Peoples Forum, som åbnes d. 23. august og foregår i Soweto i Nasrec Exibition Centre. Herudover arrangerer andre grupper parallelle konferencer rundt om i Johannesburg, fx oprindelige folk, fagbevægelsen, erhvervslivet, videnskabsfolk, lokale myndigheder, Landless People m.v. DE FORVENTEDE RESULTATER AF TOPMØDET ER: 1. En politisk erklæring De deltagende stats- og regeringschefer forventes at vedtage en politisk erklæring. Et udkast fra formanden for forberedelsesprocessen blev offentliggjort i starten af juli. Det er kort (2 sider) og ifølge 92-gruppen blottet for reelt indhold. Der forventes dog heller ikke forhandlet på grundlag af dette udkast, men derimod på grundlag af et udkast fra de sydafrikanske værter. 2. En handlingsplan Allerede to dage før topmødet officielt starter, forventes der indledt forhandlinger om det dokument, som tidligere i forhandlingerne blev kaldt Johannesburg Plan of Action, men som nu mindre ambitiøst kaldes Plan of Implementation. Dokumentet er for tiden på omkring 80 sider. 3. Partnerskaber / type 2-resultater Som supplement til den politiske erklæring og en handlingsplan med beslutninger, konkrete mål og tidsfrister, der forpligter staterne, tales der nu om type 2-resultater af topmødet dvs. at topmødet også skal resultere i indgåelse af frivillige partnerskaber. Det er aftaler fx mellem to lande, mellem EU og andre lande, mellem erhvervsliv og stater eller mellem NGO ere og andre aktører. Principielt arbejdes der stadig på, at topmødet skal resultere i en Global Deal, men realistisk set er det temmelig svært at tro på på baggrund af de fire forberedelsesmøder, der har været afholdt. USA modarbejder konsekvent forpligtende beslutninger, og EU er ikke villig til at komme ulandene i møde med bedre markedsvilkår, øget bistand eller gældslettelse. Blandt NGO ere er der en frygt for, at de endelige vedtagelser fra topmødet vil blive betegnet en Global Deal, uanset om de lever op til den oprindelige vision herom. (Se 92-gruppens bud på et passende indhold i en Global Deal som i øvrigt i vid udstrækning stemmer med den målsætning, der er vedtaget i Folketinget find det i den elektroniske udgave af dette Øko-net nr. 50 på DE DANSK MILJØ- OG UDVIKLINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Den danske 92-gruppe (www.92grp.dk), der er en sammenslutning af 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer heriblandt Øko-net har de sidste år arbejdet intensivt med forberedelser til WSSD. 92-gruppen deltager også aktivt på WSSD både i den officielle danske delegation, på den officielle del af topmødet og på Global Peoples Forum. Repræsentanterne fra 92-gruppen vil følge forhandlingerne, søge at påvirke dem og samtidig assistere de sydlige NGO ere i at få indflydelse. Herudover har 92-gruppen sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd og Folkehøjskolerne lejet to stande på Global Peoples Forum, som skal bruges som udstillingsområde og samlingspunkt. 92-gruppen har ti mærkesager, som dens repræsentanter har fået mandat til at arbejde for læs nærmere om de ti mærkesager i netudgaven af Øko-net nr. 50 på 2

3 NT JOHANNESBURG 2002 VERDENSTOPMØDET OM BÆREDYGTIG UDVIKLING Freedom To Pollute 92-gruppen har i samarbejde med skulptøren og kunstneren Jens Galschiøt taget initiativ til skulpturen Freedom To Pollute, der er en vellignende 6 m høj glasfiber-kopi af den amerikanske frihedsgudinde, som er malet himmelblå, så den ligner en billig turistsouvenir i gigantstørrelse. Inde i skulpturen monteres en maskine, som genererer teaterrøg. Den pumper store mængder ud gennem fakkelen, som Frihedsgudinden holder i hånden. På foden eller et andet sted står der et stort skilt med teksten FREEDOM TO POLLUTE. Om natten belyses skulpturen af fire store projektører. Skulpturen opstilles på en central plads i København (i skrivende stund arbejdes der på en permanent opstilling på Kgs. Nytorv), hvor den i døgndrift vil videregive sit bizarre budskab, mens røgen vælter op. Skulpturen sættes op mandag d. 26. august og tages ned onsdag d. 4. september og står således i perioden for afholdelsen af Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg i Sydafrika. I perioder under topmødet vil miljøaktivister tage opstilling ved skulpturen og bruge den til afsæt for forskellige kampagner om Jordens miljømæssige tilstand og om de aktuelle klimaforhandlinger i Johannesburg. Samtidig er der produceret en plakat med motivet af Frihedsgudinden, der deles gratis ud såvel i Johannesburg som i København. Projekt har etableret en hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om baggrunden samt følge skulpturens videre færden. Efter topmødet vil skulpturen kunne indgå i andre relevante sammenhænge og udlånes gerne. Kig forbi på Kgs. Nytorv fra d. 26. august få plakaten og en snak om bæredygtig udvikling. Skulle skulpturen imod forventning ikke få tilladelse til Kgs. Nytorv, er der udarbejdet en alternativ plan med at montere skulpturen i nogle transportable systemer som kan flyttes rundt. Se derfor på hjemmesiden, hvor den så er! SPILLET OM JORDEN! - MØD OP PÅ RÅDHUSPLADSEN I KØBENHAVN LØRDAG D. 31. AUGUST FRA KL Kom og se spillet om Jorden og mød en lang række af de danske miljøorganisationer, der giver deres bud på en bæredygtig fremtid. Netop d. 31. august vil der over hele Jorden ske en masse arrangementer, der skal fejre arbejdet for en bæredygtig udvikling og vise, at der findes en massiv vilje til forandring. Læs mere om den internationale dag på: Nærmere oplysninger på tlf eller Arr.: De Grønne Guider i Danmark CENTRALE SIDER PÅ INTERNETTET OM WSSD den officielle FNtopmødeside den officielle Sydafrikanske topmødeside portal til WSSD fra IISD - International Institute for Sustainable Development den danske officielle topmødeside fra Udenrigsministeriet 92-gruppens hjemmeside for 20 danske miljø- og udviklingsorganisationers arbejde og forberedelse til topmødet 92-gruppens Syd-projektet om styrkelse af Syd-NGO eres deltagelse i lobbyarbejde og af deres politiske indflydelse op til Verdenstopmødet DE DANSKE FOLKEOPLYSNINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Med særligt fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling deltager Dansk Folkeoplysnings Samråd (www.dfs.dk) og Folkehøjskolernes Forening (www.ffd.dk) i Verdenstopmødet. Blandt deltagerne i delegationen for Dansk Folkeoplysnings Samråd er Øko-net. For Øko-net er et af de overordnede formål med at tage af sted at knytte internationale kontakter, at opnå en erfaringsudveksling og få ny inspiration til folkeoplysende tiltag. Som en slags præsentation af hvad Øko-net arbejder med og gerne vil på dette område, er der blevet udarbejdet et uddrag på engelsk af det nye debathæfte Bæredygtig er mere end dygtig, der er kommet til at hedde Sustainable is more than able (42 sider). Specielt interesserede kan rekvirere debathæftet hos Øko-net, eller det kan læses/downloades på den ny hjemmeside: - viewpoints on education for sustainability 3 Tegning: Per Marquard Otzen

4 EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring fredag d. 4. oktober kl i Fællessalen på Christiansborg Økologisk samling 2002 d oktober på Krogerup Højskole, Humlebæk Høring på Christiansborg om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt konklusioner efter Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling (WSSD) og kommende udfordringer for EU og formandslandet Høringen skal samle op på resultaterne og på hvilken rolle EU og Danmark som formandsland spillede på WSSD i Johannesburg august-september Hvilke miljømæssige, sociale og globale udfordringer står EU og formandslandet nu foran? Høringen skal desuden fungere som input til den videre debat på Økologisk samling. Fredag d. 4. oktober, Christiansborg : Ankomst : Velkomst og introduktion til høringen v. Anne Mette de Visser, Øko-net : John Nordbo, koordinator i 92-gruppen, der er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen af Rio-konferencen i 1992 og WSSD i Johannesburg:»Hvilken rolle spillede EU og formandslandet på det nyligt overståede verdenstopmøde for bæredygtig udvikling i Johannesburg« : Hans Chr. Schmidt (V), miljøminister:»danmarks rolle som EU-formandsland under og efter WSSD hvad kan og vil Danmark gøre for miljøet via EU?« : Torben Lund (S), medlem af Europaparlamentet, bl.a. dets miljøudvalg:»hvordan ser EU s miljømæssige ansigt ud og vil udvidelsen mod øst forandre det?« : Spørgsmål og debat : Pause kaffe/te med kage : Peter Pagh-Rasmussen, professor ved Retsvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet:»EU s miljølovgivning hvor progressiv/vidtgående er den?« : Rikke Lundsgård, landsbrugspolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening:»Visioner for en bæredygtig landbrugspolitik i EU« : Debat og afslutning 16.30: Deltagere i Økologisk samling tager samlet til Krogerup Højskole i Humlebæk KORT OG SMÅT om Økologisk samling, der er et årligt seminar med rødder i Kolding Manifestet. En samling for at skabe bred debat om det bæredygtige og økologiske Danmark. En samling der tidsmæssigt ligger i oktober måned tæt på Folketingets åbning.»kolding Manifestet - Om teknologi, demokrati og bæredygtighed - Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?«er udgivet af Øko-net i februar 1998 og kan bestilles på tlf.: eller læses på hjemmesiden Økologisk samling 2002 om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt erfaringer, fordomme og visioner skal brydes Fredag d. 4. oktober, Krogerup : Ankomst, indkvartering 18.30: Aftensmad samt velkomst til Krogerup Højskole ved højskoleforstander Mette Geil 20.00: Samling i foredragssalen og velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net 20.10: Niels I. Meyer, professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet og forfatter til bogen Udviklingens Ulidelige Skævhed :»Demokratiet og EU«Derefter fri debat og hygge Lørdag d. 5. oktober : Morgenmad : Astrid Jakobsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsens Udviklings- og datakontor:»eu s bæredygtighedsstrategi hvilke konkrete mål og midler lanceres?« : John Holten Andersen, redaktør af Tidskriftet SALT og tidl. sekretariatsleder i Naturrådet:»EU s to ansigter«derpå plenumdebat med kaffe/te : Frokost og evt. gåtur i naturen omkring højskolen eller i inspirationshaven Seeds of change (med økologiske frø og urter se evt. eller et besøg i den økologiske gårdbutik på Krogerup Avlsgård, der drives af Årstiderne åben fra kl lørdag og søndag : Cafédebat om EU bryd viden, holdninger og fordomme : Mogens Buch Hansen, lektor v. Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, RUC:»EU s globale rolle om landbrug og handel som del af en global deal « : Cafédebat fortsat 18.30: Middag og festaften med musik ved Channe Nussbaum og hendes Trio Klezmer, der med violin harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og lyntempopolkaer, baseret på den urkraft, som spillemænd gennem århundreder har måttet finde i sig selv, når festen skulle køre. 4

5 TILMELDINGS-OPLYSNINGER til høringen på Christiansborg Deltagelse er gratis, men forhåndstilmelding nødvendig. Af hensyn til arrangementets afvikling på Christiansborg er det nødvendigt, at alle er forhåndstilmeldte, da man for at komme ind på Christiansborg skal medbringe navneskilt, der fremsendes i dagene inden høringen. Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september på tlf eller til Økologisk samling 2002 Pris for at deltage Deltagelse i weekend-seminaret koster 650 kr., der dækker deltagelse, kost (fortrinsvis økologisk) samt overnatning i mindre sovesale/klasselokaler på madras (medbring selv sovepose og lagen). Der vil være begrænset mulighed for at bestille et højskoleværelse (kun dobbeltværelser) for et tillæg på 250 kr., inkl. sengelinned, pr. person. Rabat til medlemmer af Øko-net og studerende Er du medlem af Øko-net, eller melder du dig ind nu, er der også en fordel ved det. For medlemmer i 2002 koster mødet 525 kr. Studerende tilbydes deltagelse i mødet for 400 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning på sovesal på madras i medbragt sovepose. Tilmelding og betaling Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september til Økonet på tlf eller Tilmelding er bindende og er først gældende, når betaling er registreret. Denne sker ved forudbetaling af deltagergebyret på enten giro nr eller pr. check. Ring eller send samtidig dit navn / din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr. / & www-adresse til eller Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Transport og deltagerliste I ugen op til mødet udsendes en komplet deltagerliste samt en rejsebeskrivelse til Krogerup Højskole (www.krogerup.dk), der ligger i Humlebæk på adressen: Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk, hvortil der kører S-tog. Brug deltagerlisten og lav rejsekoordinering internt fx hvis du kører i egen bil og har ledige pladser i bilen, så meddel bil+2 stk eller ønsker du kørelejlighed, så meddel ø.k. (ønsker kørelejlighed) ved din tilmelding. Udfordringer for miljøet det danske EU-formandskab Det Økologiske Råd sætter med to møder fokus på tre vigtige miljøudfordringer, der er på dagsordenen under det danske EU-formandskab. På møderne giver en række repræsentanter fra myndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer og fagbevægelsen et overblik over de aktuelle miljøudfordringer og deres bud på hvad Danmark skal arbejde for. Desuden har Det Økologiske Råd udgivet en folder, Udfordringer for miljøet det danske formandskab. Møderne afholdes: tirsdag d. 17. september 2002 kl , på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K tirsdag 1. oktober 2002 kl , Århus Universitet Se programmerne på Deltagergebyr: 100 kr. For studerende, arbejdsløse, pensionister: 40 kr. (inkl. kaffe/te). Tilmelding kan ske via eller tlf Forbrugere i risikosamfundet afmagt eller forbrugermagt? Debatmøde torsdag d. 26. september kl i Kbh. Menneskeskabte risici er et af de mest påtrængende paradokser, man kan forestille sig. Vi kommer aldrig til at leve i et nul-risikosamfund. Risikopolitik handler om at håndtere truslerne så fornuftigt som muligt, og den type politik er for alvor kommet på dagsordenen i den rige del af verden. Se program på - tilmelding på eller tlf Arr.: Forbrugerinformationen Økologisk Høstmarked 2002 afholdes d. 31. august-1. september over hele landet på økologiske landbrug se besøgslisten på: [Øko-info] internet-guide til økologiens verden Database med økologiens organisationer, personer og virksomheder Øko-kalender med grønne arrangementer, møder m.v. Opslagstavle, Grønt bibliotek, Aktuelt om økologi klik ind på: DANMARKS GRØNNESTE PORTAL Søndag d. 6. oktober : Morgenmad : Bent Hindrup Andersen, Junibevægelsen:»EU, miljø, landbrug og Østudvidelsen« : Kaffepause : Afsluttende plenumdiskussion og opsamling : Frokost og derefter hjemrejse 5

6 OASE OASE-projektet (Organic Agriculture in Social Entirity) er et nyetableret forskningsprojekt, der søger at stille skarpt på forholdet mellem det økologiske landbrugs principper og den faktiske udvikling de seneste årtier. De oprindelige principper er udtryk for et helhedssyn. Principperne skal ikke kun efterleves af den enkelte landmand, men af hele fødevaresystemet fra jord til bord og retur. Men den faktiske udvikling tager sig anderledes ud. Det økologiske fødevaresystem er nærmere på godt og ondt udviklet som en kopi af det konventionelle, men minus visse kemiske inputs. OASE har som overordnet formål at beskrive udviklingen og dernæst spørge til årsagerne: Er det økologiske landbrugs oprindelige principper utidssvarende og uhensigtsmæssige? Eller er der snarere tale om, at andre kræfter i nutidens samfund forhindrer realisering af principperne? Når disse spørgsmål er besvaret, er det supplerende formålet at diskutere løsninger. Som start på denne dialog indbyder OASE til: Workshop I om det økologiske landbrugs principper og praksis, torsdag d. 19. september kl på Aalborg Universitet. Tilmelding senest d. 29. august på tlf / Nærmere oplysninger om projektet fås hos projektleder Jan Holm Ingemann, tlf / Læs mere på: FÆLLES FREMTID - UDVIKLING I BALANCE er titlen på VK-regeringens bud på Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. SR-regeringen udgav en lignende strategi, juni 2001, som nu foreligger i en ny og revideret udgave. Strategien skal indgå i Danmarks bidrag til Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Sydafrika, august-september Strategien kan downloades fra eller kan bestilles hos Miljøbutikken på tlf / FRA RIO TIL JO BURG er en ny bog om de globale problemer og verdenssamfundets forsøg på at løse disse. Bogen handler således om tre forhold: De interna- tionale miljøproblemer, og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer. International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner og aftaler. Politik, hvor der bogen igennem redegøres for, hvilke kræfter der trækker i retning af løsning af problemerne, og hvilke kræfter der trækker i den modsatte retning. DIVERSE NYE SCOR KASSEN Og støt økologien: Stærkt politisk arbejde for økologi Mere økologi i butikkerne Mere dyrevelfærd Ingen gensplejsning i øko-mad Sunde fødevarer Tilbud til nye medlemmer: Betal 300 kr. for 1,5 års forbrugermedlemskab - spar 75 kr. Modtag en gratis kasse med grøntsager - værdi 160 kr. Modtag 5 numre af forbrugerbladet SPIR. Økologisk Landsforening Frederiksgade Århus C Tlf NETOP NU! MERE OM FORENINGENS ARBEJDE OG MEDLEMSTILBUD PÅ 6

7 Arr.: FO, Merkur, J.A.K.-Slagelse og Utopiske Horisonter RSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ Bogen, der udgives af 92- gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke i anledning af Verdenstopmødet i Sydafrika, giver et godt overblik over udviklingen på miljøområdet siden Riomødet i Bogen er på 156 s. og koster 148 kr. NÆSTE STOP WSSD er temaet i et særnummer af MiljøDanmark, der udgives af Miljøstyrelsen. Hvordan ser de internationale miljøproblemer ud, hvad har verdenssamfundet styr på, og hvor kniber det? MiljøDanmark nr. 6, juli 2002 kan bestilles i Miljøbutikken på tlf GRØNNE VISIONER I et nyt hæfte, Grønne visioner for Europa memorandum til det danske EU-formandskab, præsenterer 133 natur- og miljøorganisationer i EUog ansøgerlandene deres anbefalinger og ønsker til det danske EU-formandsskab. Hæftet er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Det Økologiske Råd og European Environmental Bureau. Hæftet kan bestilles gratis på tlf eller hentes i PDF-format på SPIR Økologisk Landsforening har sommeren igennem arbejdet på et helt nyt medlemsblad til foreningens medlemmer. Ideen har været at skabe et attraktivt tilbud for helt almindelige mennesker, der gerne vil vide mere om økologi og støtte Økologisk Landsforenings arbejde for bedre fødevarer og miljø. Det første nummer af SPIR vil ligge klar til de økologiske høstmarkeder og udkommer første gang i eksemplarer, der skal uddeles gratis. Fremover skal det udkomme i et mindre oplag fire gange årligt og fungere som medlemsblad for gamle og forhåbentlig mange nye medlemmer. Nærmere oplysninger om SPIR fås på tlf og Tema: Tilsætningsstoffer 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2002 SPIR DET FEDE LANDSKAB landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser er titlen på en ny vismandsrapport fra det Naturråd, som miljøministeren nedlagde i januar, men som har insisteret på at fortsætte sit virke. Udviklingen i dansk landbrug er ikke bæredygtig. Forureningen med næringsstoffer er fortsat alt for stor, især på grund af den meget store svineproduktion. For at overholde naturens tålegrænser skal produktionen sættes ned, og kvælstoffet skal udnyttes bedre, samtidig med at større landbrugsarealer skal tages ud af produktion, fastslår den nye vismandsrapport. I fire fremtidsscenarier afprøves, hvilket spillerum der er til rådighed for en bæredygtig udvikling set i et 20-årigt perspektiv. I det første scenarie gennemføres blot den gældende vandmiljøplan. Det næste scenarie anvender forædling og højteknologi. I det tredje scenarie prioriteres natur og miljø frem for landbrug så langt, at tålegrænserne netop respekteres, mens det sidste er et økologi-scenarium med en lavere produktion, især af svin. Rapporten kan downloades fra eller købes gennem boghandlen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Naturrådets formand, professor Peder Agger, tlf / Ny økonomi nu - er tema for en række debatmøder om bæredygtig økonomi Følgende torsdage i København mellem kl : 26. september Komplementære valutaer v. Helle Kibsgaard og Ditlev Nissen 10. oktober Et bæredygtigt økonomiparadigme v. Knud Erik Sørensen og Erik Christensen 24. oktober Association mellem forbruger, forhandler og producent v. Jørgen Nielsen og Rudolf Mees 7. november Gør dig fri af de økonomiske bindinger v. Steen Møller og Kurt Aagard Nielsen Og lørdag d. 16. november kl Workshop: Kan et samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne være med til at fremme en lokal og global bæredygtig Yderligere information fås hos Utopiske Horisonter på tlf eller på hjemmesiden: 7

8 HUNGERMARCHEN er en landsdækkende kampagne, der kommer til danske byer for at protestere mod nedskæringerne på den danske ulandsbistand. Læs mere på: hvor der også er en tourplan for marchen samt en præsentation af Hungerdogmet. EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring på Christiansborg d. 4. oktober kl Økologisk samling 2002 på Krogerup Højskole d oktober Mød bl.a. miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), EU-parlementariker Torben Lund (S), Bent Hindrup Andersen fra Junibevægelsen og koordinator John Nordbo fra 92-gruppen. se udførligt program på midtersiderne... Arr.: Øko-net / Støttet af Nævnet vedrørende EU-oplysning Klimakatastrofe - eller bare tidligt forår? ta med til inspirations-weekend d september på Båring Højskole Efter Verdenstopmødet i Johannesburg er det planlagt at etablere en fælles kampagne, hvor Det Økologiske Råd, Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi, Energikontorerne, Verdensnaturfonden og andre deltager med landsdækkende og lokale aktivteter om emnet CO2-udledninger, klimaforandringer og ressourcemangel for at få danskerne til at tage de menneskeskabte klimaproblemer mere alvorligt. Vil du være med, så træk i arbejdstøjet og meld dig til weekenden. Tilmelding og nærmere oplysninger om program fås hos Energi- og Miljøkontoret i Århus, tlf / Man kan også læse mere på: STØT ØKO NET - bliv medlem / giv et støttebeløb! Øko-net vil fortsætte arbejdet med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed for der er stadig brug for at stille spørgsmål til og lave netværk for fremtidens dagsorden for en bæredygtig udvikling. Men fra og med 2003 modtager Øko-net ikke længere et fast driftstilskud fra Den Grønne Fond, da fonden nu er nedlagt. Ligenu afhænger fremtiden derfor af den støtte, vi kan opnå gennem medlemskaber, støttebeløb og sponsorater. Samtidig søger vi nye langsigtede finansieringskilder til at støtte arbejdet og sekretariatet. Gave- og støttebeløb til Øko-net er fradragsberettigede Som noget nyt kan gaver til Øko-net nu fratrækkes på selvangivelsen efter følgende skattefradragsregler: Fradrag kan opnås for den del af årets samlede gavebeløb, som overstiger 500 kr. Gavebeløb kan ydes over flere omgange i løbet af et indkomstår. Dog kan der inden for et indkomstår højst fradrages 5000 kr. Find grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på: Øko-kalenderen på Find fx mere om: Det Økologiske Råds møde om Medicin i miljøet, d. 5. september i Kbh. / Natursundhedsrådets Christiansborg-møde om Brobygning og nytænkning i helbredsforståelse d. 9. september / Grønt Marked v. Ringkøbing d. 22. september / Det Økologiske Råds møde om Grøn skattereform og bæredygtig udvikling - hvad siger økonomerne? d. 23. september i Kbh. / BIOSAMs konference Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet, d. 24. september i Kbh. / Tre seminarer fra Dansk Center for Byøkologi om Sunde skoler, miljøundervisning og miljørigtige skoleanlæg, det første d. 1. oktober i Kolding / Euro Environment 2002 i Aalborg d oktober / Økologi-kongres 2002 i Odense, d november ØKO NET NYHEDSBLADET ØKO-NET udgives seks gange årligt, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet samt at formidle idéer, inspiration og oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi, miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. UDGIVER / SEKRETARIAT Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: [Øko-info] Øko-net støttes af Den Grønne Fond. Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og 92-gruppen. Medlemskab af Netværket i 2002 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 150 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr. ). Fås ved indbetaling på giro-nr REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen (ansv.) og Anne Mette de Visser Stof og indlæg modtages løbende. Annoncer tegnes i begrænset omfang. TRYK / OPLAG Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

S T D E E D H A Y L N B

S T D E E D H A Y L N B ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T 9 Juni 2002 Nr. 49 En stor dag»mit hjerte det summer af farver & fest, det lysner

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Kig ind i fremtiden - debatmøde om et bæredygtigt Danmark. Hvor går miljøpolitikken hen?

Kig ind i fremtiden - debatmøde om et bæredygtigt Danmark. Hvor går miljøpolitikken hen? ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T Politikerne må på banen Efter en netop overstået valgkamp, hvor temaerne miljø

Læs mere

Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg.

Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. Afrapportering af projektet: Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. v. Anne Mette de Visser; Øko-net Journalnr.:TL200218 Projektperiode:

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Børne- og Ungdomspolitisk høring 2011

Børne- og Ungdomspolitisk høring 2011 Fællessalen på Christiansborg Børne- og Ungdomspolitisk høring 2011 Den 8. november 2011 kl. 9.00-15.30 (indskrivning imellem kl. 8.30 og 9.00) Rettigheder for alle børn og unge nye perspektiver og muligheder

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 v. Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net Uddannelse for livet Uddannelse gennem livet

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

I ØSTEN STIGER SOLEN OP

I ØSTEN STIGER SOLEN OP VL DØGN 2012 I ØSTEN STIGER SOLEN OP ARRANGERES AF VL23 30. & 31. JANUAR 2012 TIVOLI CONGRESS CENTER VL DØGN 2012 ARRANGERES AF VL23 MARGRETHE VESTAGER ØKONOMI OG INDENRIGS MINISTER SØREN PIND MF (V) ORDFØRER

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

i lyst og nød 15.-21. august 2010

i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Det danske sprog i lyst og nød 15.-21. august 2010 Kursusbeskrivelse Rødding Højskole slår dørerne op for en uge med fokus på det danske sprog. Vores

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE glørdag den 30. maj 2015 Tingbjerg skole, Ruten 12, 2700 Brønshøj TID: AKTIVITET MÅLSÆTNING 08.00-09.00 Registrering og udlevering af mødematerialer 09.00-09.30 Velkomst

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere