NYHEDS BLADET ØKO NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDS BLADET ØKO NET"

Transkript

1 NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S

2 JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad skal der ske på Verdenstopmødet - og hvad er forventningerne? DEN OFFICIELLE DEL: World Summit on Sustainable Development afholdes i Johannesburg i Sydafrika. Det officielle topmøde indledes d. 26. august i Sandton Conference Centre, og det ser ud til, at lidt over 100 af verdens stats- og regeringschefer deltager (måske flere end de 108, der deltog i Rio i 1992). Det officielle program indeholder tematiske, såkaldte plenarmøder/debatter, fx om landbrug, hvor der fremlægges rapport om emnet, og eksperter vil derefter fremlægge og diskutere synspunkter. Herefter gives ordet frit til salen. Parallelt hermed vil der sandsynligvis foregå uformelle forhandlinger, der vil koncentre sig om færdiggørelsen af arbejdsprogrammet Plan of implementation. Der er desuden planlagt fire round-tables med hver 50 statsrepræsentanter og ca. 20 deltagere fra IGO ere (Mellemstatslige organisationer) og civilsamfund men kun stats- og regeringschefer vil få lov at tale. Den danske statsminister er foreløbig programsat til at tale om formiddagen d. 2. september. Endelig afholdes d. 4. september en Multistakeholder Event, hvor hver af de ni såkaldte Major Groups (interessegrupper som miljø- og udviklingsorganisationer, kvinder, oprindelige folk, erhvervslivet osv.) vil få to taletider. Den danske 92-gruppe er en af de tre organisationer, der skal facilitere (fremme/assistere) forberedelse af NGO ernes (Non Governmental Organisations) indlæg. Efter denne Multistakeholder Event følger vedtagelserne. SIDEEVENTS: Uden for det officielle program foregår der en række sideevents i Sandton i frokostpausen og om aftenen, arrangeret af NGO ere, IGO ere og stater. Det kan være præsentation af bøger og rapporter, temamøder om fx miljø og menneskerettigheder el. lign. Dertil er der en tredje type møder, hvor særligt NGO erne organiserer sig i forskellige undergrupper eller caucuses fx tematisk (Corporate Accountability, Freshwater, Education m.v.) eller geografisk (EU, Nordic NGO s, Latin Amerika m.v.). PARALLELLE KONFERENCER: Ved siden af det officielle topmøde foregår der en række parallelle fora, hvoraf flere starter før det officielle topmøde. Det største er NGO ernes Global Peoples Forum, som åbnes d. 23. august og foregår i Soweto i Nasrec Exibition Centre. Herudover arrangerer andre grupper parallelle konferencer rundt om i Johannesburg, fx oprindelige folk, fagbevægelsen, erhvervslivet, videnskabsfolk, lokale myndigheder, Landless People m.v. DE FORVENTEDE RESULTATER AF TOPMØDET ER: 1. En politisk erklæring De deltagende stats- og regeringschefer forventes at vedtage en politisk erklæring. Et udkast fra formanden for forberedelsesprocessen blev offentliggjort i starten af juli. Det er kort (2 sider) og ifølge 92-gruppen blottet for reelt indhold. Der forventes dog heller ikke forhandlet på grundlag af dette udkast, men derimod på grundlag af et udkast fra de sydafrikanske værter. 2. En handlingsplan Allerede to dage før topmødet officielt starter, forventes der indledt forhandlinger om det dokument, som tidligere i forhandlingerne blev kaldt Johannesburg Plan of Action, men som nu mindre ambitiøst kaldes Plan of Implementation. Dokumentet er for tiden på omkring 80 sider. 3. Partnerskaber / type 2-resultater Som supplement til den politiske erklæring og en handlingsplan med beslutninger, konkrete mål og tidsfrister, der forpligter staterne, tales der nu om type 2-resultater af topmødet dvs. at topmødet også skal resultere i indgåelse af frivillige partnerskaber. Det er aftaler fx mellem to lande, mellem EU og andre lande, mellem erhvervsliv og stater eller mellem NGO ere og andre aktører. Principielt arbejdes der stadig på, at topmødet skal resultere i en Global Deal, men realistisk set er det temmelig svært at tro på på baggrund af de fire forberedelsesmøder, der har været afholdt. USA modarbejder konsekvent forpligtende beslutninger, og EU er ikke villig til at komme ulandene i møde med bedre markedsvilkår, øget bistand eller gældslettelse. Blandt NGO ere er der en frygt for, at de endelige vedtagelser fra topmødet vil blive betegnet en Global Deal, uanset om de lever op til den oprindelige vision herom. (Se 92-gruppens bud på et passende indhold i en Global Deal som i øvrigt i vid udstrækning stemmer med den målsætning, der er vedtaget i Folketinget find det i den elektroniske udgave af dette Øko-net nr. 50 på DE DANSK MILJØ- OG UDVIKLINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Den danske 92-gruppe (www.92grp.dk), der er en sammenslutning af 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer heriblandt Øko-net har de sidste år arbejdet intensivt med forberedelser til WSSD. 92-gruppen deltager også aktivt på WSSD både i den officielle danske delegation, på den officielle del af topmødet og på Global Peoples Forum. Repræsentanterne fra 92-gruppen vil følge forhandlingerne, søge at påvirke dem og samtidig assistere de sydlige NGO ere i at få indflydelse. Herudover har 92-gruppen sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd og Folkehøjskolerne lejet to stande på Global Peoples Forum, som skal bruges som udstillingsområde og samlingspunkt. 92-gruppen har ti mærkesager, som dens repræsentanter har fået mandat til at arbejde for læs nærmere om de ti mærkesager i netudgaven af Øko-net nr. 50 på 2

3 NT JOHANNESBURG 2002 VERDENSTOPMØDET OM BÆREDYGTIG UDVIKLING Freedom To Pollute 92-gruppen har i samarbejde med skulptøren og kunstneren Jens Galschiøt taget initiativ til skulpturen Freedom To Pollute, der er en vellignende 6 m høj glasfiber-kopi af den amerikanske frihedsgudinde, som er malet himmelblå, så den ligner en billig turistsouvenir i gigantstørrelse. Inde i skulpturen monteres en maskine, som genererer teaterrøg. Den pumper store mængder ud gennem fakkelen, som Frihedsgudinden holder i hånden. På foden eller et andet sted står der et stort skilt med teksten FREEDOM TO POLLUTE. Om natten belyses skulpturen af fire store projektører. Skulpturen opstilles på en central plads i København (i skrivende stund arbejdes der på en permanent opstilling på Kgs. Nytorv), hvor den i døgndrift vil videregive sit bizarre budskab, mens røgen vælter op. Skulpturen sættes op mandag d. 26. august og tages ned onsdag d. 4. september og står således i perioden for afholdelsen af Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg i Sydafrika. I perioder under topmødet vil miljøaktivister tage opstilling ved skulpturen og bruge den til afsæt for forskellige kampagner om Jordens miljømæssige tilstand og om de aktuelle klimaforhandlinger i Johannesburg. Samtidig er der produceret en plakat med motivet af Frihedsgudinden, der deles gratis ud såvel i Johannesburg som i København. Projekt har etableret en hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om baggrunden samt følge skulpturens videre færden. Efter topmødet vil skulpturen kunne indgå i andre relevante sammenhænge og udlånes gerne. Kig forbi på Kgs. Nytorv fra d. 26. august få plakaten og en snak om bæredygtig udvikling. Skulle skulpturen imod forventning ikke få tilladelse til Kgs. Nytorv, er der udarbejdet en alternativ plan med at montere skulpturen i nogle transportable systemer som kan flyttes rundt. Se derfor på hjemmesiden, hvor den så er! SPILLET OM JORDEN! - MØD OP PÅ RÅDHUSPLADSEN I KØBENHAVN LØRDAG D. 31. AUGUST FRA KL Kom og se spillet om Jorden og mød en lang række af de danske miljøorganisationer, der giver deres bud på en bæredygtig fremtid. Netop d. 31. august vil der over hele Jorden ske en masse arrangementer, der skal fejre arbejdet for en bæredygtig udvikling og vise, at der findes en massiv vilje til forandring. Læs mere om den internationale dag på: Nærmere oplysninger på tlf eller Arr.: De Grønne Guider i Danmark CENTRALE SIDER PÅ INTERNETTET OM WSSD den officielle FNtopmødeside den officielle Sydafrikanske topmødeside portal til WSSD fra IISD - International Institute for Sustainable Development den danske officielle topmødeside fra Udenrigsministeriet 92-gruppens hjemmeside for 20 danske miljø- og udviklingsorganisationers arbejde og forberedelse til topmødet 92-gruppens Syd-projektet om styrkelse af Syd-NGO eres deltagelse i lobbyarbejde og af deres politiske indflydelse op til Verdenstopmødet DE DANSKE FOLKEOPLYSNINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Med særligt fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling deltager Dansk Folkeoplysnings Samråd (www.dfs.dk) og Folkehøjskolernes Forening (www.ffd.dk) i Verdenstopmødet. Blandt deltagerne i delegationen for Dansk Folkeoplysnings Samråd er Øko-net. For Øko-net er et af de overordnede formål med at tage af sted at knytte internationale kontakter, at opnå en erfaringsudveksling og få ny inspiration til folkeoplysende tiltag. Som en slags præsentation af hvad Øko-net arbejder med og gerne vil på dette område, er der blevet udarbejdet et uddrag på engelsk af det nye debathæfte Bæredygtig er mere end dygtig, der er kommet til at hedde Sustainable is more than able (42 sider). Specielt interesserede kan rekvirere debathæftet hos Øko-net, eller det kan læses/downloades på den ny hjemmeside: - viewpoints on education for sustainability 3 Tegning: Per Marquard Otzen

4 EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring fredag d. 4. oktober kl i Fællessalen på Christiansborg Økologisk samling 2002 d oktober på Krogerup Højskole, Humlebæk Høring på Christiansborg om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt konklusioner efter Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling (WSSD) og kommende udfordringer for EU og formandslandet Høringen skal samle op på resultaterne og på hvilken rolle EU og Danmark som formandsland spillede på WSSD i Johannesburg august-september Hvilke miljømæssige, sociale og globale udfordringer står EU og formandslandet nu foran? Høringen skal desuden fungere som input til den videre debat på Økologisk samling. Fredag d. 4. oktober, Christiansborg : Ankomst : Velkomst og introduktion til høringen v. Anne Mette de Visser, Øko-net : John Nordbo, koordinator i 92-gruppen, der er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen af Rio-konferencen i 1992 og WSSD i Johannesburg:»Hvilken rolle spillede EU og formandslandet på det nyligt overståede verdenstopmøde for bæredygtig udvikling i Johannesburg« : Hans Chr. Schmidt (V), miljøminister:»danmarks rolle som EU-formandsland under og efter WSSD hvad kan og vil Danmark gøre for miljøet via EU?« : Torben Lund (S), medlem af Europaparlamentet, bl.a. dets miljøudvalg:»hvordan ser EU s miljømæssige ansigt ud og vil udvidelsen mod øst forandre det?« : Spørgsmål og debat : Pause kaffe/te med kage : Peter Pagh-Rasmussen, professor ved Retsvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet:»EU s miljølovgivning hvor progressiv/vidtgående er den?« : Rikke Lundsgård, landsbrugspolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening:»Visioner for en bæredygtig landbrugspolitik i EU« : Debat og afslutning 16.30: Deltagere i Økologisk samling tager samlet til Krogerup Højskole i Humlebæk KORT OG SMÅT om Økologisk samling, der er et årligt seminar med rødder i Kolding Manifestet. En samling for at skabe bred debat om det bæredygtige og økologiske Danmark. En samling der tidsmæssigt ligger i oktober måned tæt på Folketingets åbning.»kolding Manifestet - Om teknologi, demokrati og bæredygtighed - Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?«er udgivet af Øko-net i februar 1998 og kan bestilles på tlf.: eller læses på hjemmesiden Økologisk samling 2002 om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt erfaringer, fordomme og visioner skal brydes Fredag d. 4. oktober, Krogerup : Ankomst, indkvartering 18.30: Aftensmad samt velkomst til Krogerup Højskole ved højskoleforstander Mette Geil 20.00: Samling i foredragssalen og velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net 20.10: Niels I. Meyer, professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet og forfatter til bogen Udviklingens Ulidelige Skævhed :»Demokratiet og EU«Derefter fri debat og hygge Lørdag d. 5. oktober : Morgenmad : Astrid Jakobsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsens Udviklings- og datakontor:»eu s bæredygtighedsstrategi hvilke konkrete mål og midler lanceres?« : John Holten Andersen, redaktør af Tidskriftet SALT og tidl. sekretariatsleder i Naturrådet:»EU s to ansigter«derpå plenumdebat med kaffe/te : Frokost og evt. gåtur i naturen omkring højskolen eller i inspirationshaven Seeds of change (med økologiske frø og urter se evt. eller et besøg i den økologiske gårdbutik på Krogerup Avlsgård, der drives af Årstiderne åben fra kl lørdag og søndag : Cafédebat om EU bryd viden, holdninger og fordomme : Mogens Buch Hansen, lektor v. Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, RUC:»EU s globale rolle om landbrug og handel som del af en global deal « : Cafédebat fortsat 18.30: Middag og festaften med musik ved Channe Nussbaum og hendes Trio Klezmer, der med violin harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og lyntempopolkaer, baseret på den urkraft, som spillemænd gennem århundreder har måttet finde i sig selv, når festen skulle køre. 4

5 TILMELDINGS-OPLYSNINGER til høringen på Christiansborg Deltagelse er gratis, men forhåndstilmelding nødvendig. Af hensyn til arrangementets afvikling på Christiansborg er det nødvendigt, at alle er forhåndstilmeldte, da man for at komme ind på Christiansborg skal medbringe navneskilt, der fremsendes i dagene inden høringen. Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september på tlf eller til Økologisk samling 2002 Pris for at deltage Deltagelse i weekend-seminaret koster 650 kr., der dækker deltagelse, kost (fortrinsvis økologisk) samt overnatning i mindre sovesale/klasselokaler på madras (medbring selv sovepose og lagen). Der vil være begrænset mulighed for at bestille et højskoleværelse (kun dobbeltværelser) for et tillæg på 250 kr., inkl. sengelinned, pr. person. Rabat til medlemmer af Øko-net og studerende Er du medlem af Øko-net, eller melder du dig ind nu, er der også en fordel ved det. For medlemmer i 2002 koster mødet 525 kr. Studerende tilbydes deltagelse i mødet for 400 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning på sovesal på madras i medbragt sovepose. Tilmelding og betaling Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september til Økonet på tlf eller Tilmelding er bindende og er først gældende, når betaling er registreret. Denne sker ved forudbetaling af deltagergebyret på enten giro nr eller pr. check. Ring eller send samtidig dit navn / din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr. / & www-adresse til eller Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Transport og deltagerliste I ugen op til mødet udsendes en komplet deltagerliste samt en rejsebeskrivelse til Krogerup Højskole (www.krogerup.dk), der ligger i Humlebæk på adressen: Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk, hvortil der kører S-tog. Brug deltagerlisten og lav rejsekoordinering internt fx hvis du kører i egen bil og har ledige pladser i bilen, så meddel bil+2 stk eller ønsker du kørelejlighed, så meddel ø.k. (ønsker kørelejlighed) ved din tilmelding. Udfordringer for miljøet det danske EU-formandskab Det Økologiske Råd sætter med to møder fokus på tre vigtige miljøudfordringer, der er på dagsordenen under det danske EU-formandskab. På møderne giver en række repræsentanter fra myndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer og fagbevægelsen et overblik over de aktuelle miljøudfordringer og deres bud på hvad Danmark skal arbejde for. Desuden har Det Økologiske Råd udgivet en folder, Udfordringer for miljøet det danske formandskab. Møderne afholdes: tirsdag d. 17. september 2002 kl , på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K tirsdag 1. oktober 2002 kl , Århus Universitet Se programmerne på Deltagergebyr: 100 kr. For studerende, arbejdsløse, pensionister: 40 kr. (inkl. kaffe/te). Tilmelding kan ske via eller tlf Forbrugere i risikosamfundet afmagt eller forbrugermagt? Debatmøde torsdag d. 26. september kl i Kbh. Menneskeskabte risici er et af de mest påtrængende paradokser, man kan forestille sig. Vi kommer aldrig til at leve i et nul-risikosamfund. Risikopolitik handler om at håndtere truslerne så fornuftigt som muligt, og den type politik er for alvor kommet på dagsordenen i den rige del af verden. Se program på - tilmelding på eller tlf Arr.: Forbrugerinformationen Økologisk Høstmarked 2002 afholdes d. 31. august-1. september over hele landet på økologiske landbrug se besøgslisten på: [Øko-info] internet-guide til økologiens verden Database med økologiens organisationer, personer og virksomheder Øko-kalender med grønne arrangementer, møder m.v. Opslagstavle, Grønt bibliotek, Aktuelt om økologi klik ind på: DANMARKS GRØNNESTE PORTAL Søndag d. 6. oktober : Morgenmad : Bent Hindrup Andersen, Junibevægelsen:»EU, miljø, landbrug og Østudvidelsen« : Kaffepause : Afsluttende plenumdiskussion og opsamling : Frokost og derefter hjemrejse 5

6 OASE OASE-projektet (Organic Agriculture in Social Entirity) er et nyetableret forskningsprojekt, der søger at stille skarpt på forholdet mellem det økologiske landbrugs principper og den faktiske udvikling de seneste årtier. De oprindelige principper er udtryk for et helhedssyn. Principperne skal ikke kun efterleves af den enkelte landmand, men af hele fødevaresystemet fra jord til bord og retur. Men den faktiske udvikling tager sig anderledes ud. Det økologiske fødevaresystem er nærmere på godt og ondt udviklet som en kopi af det konventionelle, men minus visse kemiske inputs. OASE har som overordnet formål at beskrive udviklingen og dernæst spørge til årsagerne: Er det økologiske landbrugs oprindelige principper utidssvarende og uhensigtsmæssige? Eller er der snarere tale om, at andre kræfter i nutidens samfund forhindrer realisering af principperne? Når disse spørgsmål er besvaret, er det supplerende formålet at diskutere løsninger. Som start på denne dialog indbyder OASE til: Workshop I om det økologiske landbrugs principper og praksis, torsdag d. 19. september kl på Aalborg Universitet. Tilmelding senest d. 29. august på tlf / Nærmere oplysninger om projektet fås hos projektleder Jan Holm Ingemann, tlf / Læs mere på: FÆLLES FREMTID - UDVIKLING I BALANCE er titlen på VK-regeringens bud på Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. SR-regeringen udgav en lignende strategi, juni 2001, som nu foreligger i en ny og revideret udgave. Strategien skal indgå i Danmarks bidrag til Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Sydafrika, august-september Strategien kan downloades fra eller kan bestilles hos Miljøbutikken på tlf / FRA RIO TIL JO BURG er en ny bog om de globale problemer og verdenssamfundets forsøg på at løse disse. Bogen handler således om tre forhold: De interna- tionale miljøproblemer, og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer. International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner og aftaler. Politik, hvor der bogen igennem redegøres for, hvilke kræfter der trækker i retning af løsning af problemerne, og hvilke kræfter der trækker i den modsatte retning. DIVERSE NYE SCOR KASSEN Og støt økologien: Stærkt politisk arbejde for økologi Mere økologi i butikkerne Mere dyrevelfærd Ingen gensplejsning i øko-mad Sunde fødevarer Tilbud til nye medlemmer: Betal 300 kr. for 1,5 års forbrugermedlemskab - spar 75 kr. Modtag en gratis kasse med grøntsager - værdi 160 kr. Modtag 5 numre af forbrugerbladet SPIR. Økologisk Landsforening Frederiksgade Århus C Tlf NETOP NU! MERE OM FORENINGENS ARBEJDE OG MEDLEMSTILBUD PÅ 6

7 Arr.: FO, Merkur, J.A.K.-Slagelse og Utopiske Horisonter RSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ Bogen, der udgives af 92- gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke i anledning af Verdenstopmødet i Sydafrika, giver et godt overblik over udviklingen på miljøområdet siden Riomødet i Bogen er på 156 s. og koster 148 kr. NÆSTE STOP WSSD er temaet i et særnummer af MiljøDanmark, der udgives af Miljøstyrelsen. Hvordan ser de internationale miljøproblemer ud, hvad har verdenssamfundet styr på, og hvor kniber det? MiljøDanmark nr. 6, juli 2002 kan bestilles i Miljøbutikken på tlf GRØNNE VISIONER I et nyt hæfte, Grønne visioner for Europa memorandum til det danske EU-formandskab, præsenterer 133 natur- og miljøorganisationer i EUog ansøgerlandene deres anbefalinger og ønsker til det danske EU-formandsskab. Hæftet er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Det Økologiske Råd og European Environmental Bureau. Hæftet kan bestilles gratis på tlf eller hentes i PDF-format på SPIR Økologisk Landsforening har sommeren igennem arbejdet på et helt nyt medlemsblad til foreningens medlemmer. Ideen har været at skabe et attraktivt tilbud for helt almindelige mennesker, der gerne vil vide mere om økologi og støtte Økologisk Landsforenings arbejde for bedre fødevarer og miljø. Det første nummer af SPIR vil ligge klar til de økologiske høstmarkeder og udkommer første gang i eksemplarer, der skal uddeles gratis. Fremover skal det udkomme i et mindre oplag fire gange årligt og fungere som medlemsblad for gamle og forhåbentlig mange nye medlemmer. Nærmere oplysninger om SPIR fås på tlf og Tema: Tilsætningsstoffer 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2002 SPIR DET FEDE LANDSKAB landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser er titlen på en ny vismandsrapport fra det Naturråd, som miljøministeren nedlagde i januar, men som har insisteret på at fortsætte sit virke. Udviklingen i dansk landbrug er ikke bæredygtig. Forureningen med næringsstoffer er fortsat alt for stor, især på grund af den meget store svineproduktion. For at overholde naturens tålegrænser skal produktionen sættes ned, og kvælstoffet skal udnyttes bedre, samtidig med at større landbrugsarealer skal tages ud af produktion, fastslår den nye vismandsrapport. I fire fremtidsscenarier afprøves, hvilket spillerum der er til rådighed for en bæredygtig udvikling set i et 20-årigt perspektiv. I det første scenarie gennemføres blot den gældende vandmiljøplan. Det næste scenarie anvender forædling og højteknologi. I det tredje scenarie prioriteres natur og miljø frem for landbrug så langt, at tålegrænserne netop respekteres, mens det sidste er et økologi-scenarium med en lavere produktion, især af svin. Rapporten kan downloades fra eller købes gennem boghandlen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Naturrådets formand, professor Peder Agger, tlf / Ny økonomi nu - er tema for en række debatmøder om bæredygtig økonomi Følgende torsdage i København mellem kl : 26. september Komplementære valutaer v. Helle Kibsgaard og Ditlev Nissen 10. oktober Et bæredygtigt økonomiparadigme v. Knud Erik Sørensen og Erik Christensen 24. oktober Association mellem forbruger, forhandler og producent v. Jørgen Nielsen og Rudolf Mees 7. november Gør dig fri af de økonomiske bindinger v. Steen Møller og Kurt Aagard Nielsen Og lørdag d. 16. november kl Workshop: Kan et samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne være med til at fremme en lokal og global bæredygtig Yderligere information fås hos Utopiske Horisonter på tlf eller på hjemmesiden: 7

8 HUNGERMARCHEN er en landsdækkende kampagne, der kommer til danske byer for at protestere mod nedskæringerne på den danske ulandsbistand. Læs mere på: hvor der også er en tourplan for marchen samt en præsentation af Hungerdogmet. EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring på Christiansborg d. 4. oktober kl Økologisk samling 2002 på Krogerup Højskole d oktober Mød bl.a. miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), EU-parlementariker Torben Lund (S), Bent Hindrup Andersen fra Junibevægelsen og koordinator John Nordbo fra 92-gruppen. se udførligt program på midtersiderne... Arr.: Øko-net / Støttet af Nævnet vedrørende EU-oplysning Klimakatastrofe - eller bare tidligt forår? ta med til inspirations-weekend d september på Båring Højskole Efter Verdenstopmødet i Johannesburg er det planlagt at etablere en fælles kampagne, hvor Det Økologiske Råd, Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi, Energikontorerne, Verdensnaturfonden og andre deltager med landsdækkende og lokale aktivteter om emnet CO2-udledninger, klimaforandringer og ressourcemangel for at få danskerne til at tage de menneskeskabte klimaproblemer mere alvorligt. Vil du være med, så træk i arbejdstøjet og meld dig til weekenden. Tilmelding og nærmere oplysninger om program fås hos Energi- og Miljøkontoret i Århus, tlf / Man kan også læse mere på: STØT ØKO NET - bliv medlem / giv et støttebeløb! Øko-net vil fortsætte arbejdet med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed for der er stadig brug for at stille spørgsmål til og lave netværk for fremtidens dagsorden for en bæredygtig udvikling. Men fra og med 2003 modtager Øko-net ikke længere et fast driftstilskud fra Den Grønne Fond, da fonden nu er nedlagt. Ligenu afhænger fremtiden derfor af den støtte, vi kan opnå gennem medlemskaber, støttebeløb og sponsorater. Samtidig søger vi nye langsigtede finansieringskilder til at støtte arbejdet og sekretariatet. Gave- og støttebeløb til Øko-net er fradragsberettigede Som noget nyt kan gaver til Øko-net nu fratrækkes på selvangivelsen efter følgende skattefradragsregler: Fradrag kan opnås for den del af årets samlede gavebeløb, som overstiger 500 kr. Gavebeløb kan ydes over flere omgange i løbet af et indkomstår. Dog kan der inden for et indkomstår højst fradrages 5000 kr. Find grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på: Øko-kalenderen på Find fx mere om: Det Økologiske Råds møde om Medicin i miljøet, d. 5. september i Kbh. / Natursundhedsrådets Christiansborg-møde om Brobygning og nytænkning i helbredsforståelse d. 9. september / Grønt Marked v. Ringkøbing d. 22. september / Det Økologiske Råds møde om Grøn skattereform og bæredygtig udvikling - hvad siger økonomerne? d. 23. september i Kbh. / BIOSAMs konference Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet, d. 24. september i Kbh. / Tre seminarer fra Dansk Center for Byøkologi om Sunde skoler, miljøundervisning og miljørigtige skoleanlæg, det første d. 1. oktober i Kolding / Euro Environment 2002 i Aalborg d oktober / Økologi-kongres 2002 i Odense, d november ØKO NET NYHEDSBLADET ØKO-NET udgives seks gange årligt, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet samt at formidle idéer, inspiration og oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi, miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. UDGIVER / SEKRETARIAT Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: [Øko-info] Øko-net støttes af Den Grønne Fond. Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og 92-gruppen. Medlemskab af Netværket i 2002 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 150 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr. ). Fås ved indbetaling på giro-nr REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen (ansv.) og Anne Mette de Visser Stof og indlæg modtages løbende. Annoncer tegnes i begrænset omfang. TRYK / OPLAG Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter Vi i Muskelsvindfondens myastenigruppe vil gerne invitere dig til MG- Seminar på Musholm Sport Ferie og Konference. Fredag den 28. Oktober kl. 17.00 til søndag den 30. Oktober 2016 kl. ca. 13.00 Vi vedlægger

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg

Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Til Udenrigsministeren, Miljøministeren, Folketingets Udenrigsudvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget 21. november 2002 Forslag vedrørende opfølgningen på Johannesburg Kære ministre og folketingsmedlemmer,

Læs mere

92-gruppen. Den 29. maj 2009

92-gruppen. Den 29. maj 2009 Til Finansminister Claus Hjort Frederiksen Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail:

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

"Nye" gryder og bageforme til sandkassen eftersøges - så vil vi kan kassere noget af det gamle grej.

Nye gryder og bageforme til sandkassen eftersøges - så vil vi kan kassere noget af det gamle grej. [deadline mandag kl. 8.30] "Nye" gryder og bageforme til sandkassen eftersøges - så vil vi kan kassere noget af det gamle grej. Tak og glædeligt forår fra børnehaveklassen! Susanne Toudahl. Kære alle forældre!

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 328 Offentligt 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling FN s 10år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: Danmarks forpligtelser 92-gruppen indgår

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

S T D E E D H A Y L N B

S T D E E D H A Y L N B ØKO NET Årgang N E T V Æ R K E T F O R Ø KO L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S N Y H E D S B L A D E T 9 Juni 2002 Nr. 49 En stor dag»mit hjerte det summer af farver & fest, det lysner

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

P R O G R A M 2 0 1 1

P R O G R A M 2 0 1 1 P R O G R A M 2 0 1 1 Tilmeldingsfrist 1. marts 2011 Spar 200 kroner ved tilmelding inden den 1. februar! Unge Adfærd Rusmidler / Ungekonference 3.- 4. maj 2011 K u n s t e n a t l e v e l i v e t P R

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

DGI Bordtennis inviterer til. Landsmesterskaber. 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter. www.dgi.dk/201609208000

DGI Bordtennis inviterer til. Landsmesterskaber. 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter. www.dgi.dk/201609208000 DGI Bordtennis inviterer til Landsmesterskaber 2016 1. 3. april 2016, Vejen Idrætscenter www.dgi.dk/201609208000 Landsmesterskaberne samler alle bordtennisspillere til en sjov og spændende weekend. Der

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Før topmødet hvad er forhindringerne? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det handler både om klimaet og forsyningssikkerheden Prisstigninger for fossile brændsler Kulpris Oliepris Hvad er målet En global

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3F 2200 København N Tlf. 35363635 Fax: 35247868 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Notat Til 92-Gruppen Fra Kim Carstensen Dato 18. september 2005 Emne Rapport fra FN-topmødet 14-16

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007

Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Aktivitetskalender for DSU Århus, efterår 2007 Kære medlem. Hermed bestyrelsens foreløbige bud på en aktivitetskalender for efteråret 2007. Som det fremgår, vil vi som udgangspunkt videreføre det velkendte

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Drejebog for Lederkonference i BØSK

Drejebog for Lederkonference i BØSK Børn og Skole Dato: Februar 2017 Sagsnr.: 17/3832 Sagsbehandler: Charlotte Junggreen Have Direkte tlf.: 7376 7858 E-m ail: acha@aabenraa.dk Drejebog for Lederkonference i BØSK Dag 1 Torsdag den 6. april

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere