NYHEDS BLADET ØKO NET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDS BLADET ØKO NET"

Transkript

1 NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S

2 JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad skal der ske på Verdenstopmødet - og hvad er forventningerne? DEN OFFICIELLE DEL: World Summit on Sustainable Development afholdes i Johannesburg i Sydafrika. Det officielle topmøde indledes d. 26. august i Sandton Conference Centre, og det ser ud til, at lidt over 100 af verdens stats- og regeringschefer deltager (måske flere end de 108, der deltog i Rio i 1992). Det officielle program indeholder tematiske, såkaldte plenarmøder/debatter, fx om landbrug, hvor der fremlægges rapport om emnet, og eksperter vil derefter fremlægge og diskutere synspunkter. Herefter gives ordet frit til salen. Parallelt hermed vil der sandsynligvis foregå uformelle forhandlinger, der vil koncentre sig om færdiggørelsen af arbejdsprogrammet Plan of implementation. Der er desuden planlagt fire round-tables med hver 50 statsrepræsentanter og ca. 20 deltagere fra IGO ere (Mellemstatslige organisationer) og civilsamfund men kun stats- og regeringschefer vil få lov at tale. Den danske statsminister er foreløbig programsat til at tale om formiddagen d. 2. september. Endelig afholdes d. 4. september en Multistakeholder Event, hvor hver af de ni såkaldte Major Groups (interessegrupper som miljø- og udviklingsorganisationer, kvinder, oprindelige folk, erhvervslivet osv.) vil få to taletider. Den danske 92-gruppe er en af de tre organisationer, der skal facilitere (fremme/assistere) forberedelse af NGO ernes (Non Governmental Organisations) indlæg. Efter denne Multistakeholder Event følger vedtagelserne. SIDEEVENTS: Uden for det officielle program foregår der en række sideevents i Sandton i frokostpausen og om aftenen, arrangeret af NGO ere, IGO ere og stater. Det kan være præsentation af bøger og rapporter, temamøder om fx miljø og menneskerettigheder el. lign. Dertil er der en tredje type møder, hvor særligt NGO erne organiserer sig i forskellige undergrupper eller caucuses fx tematisk (Corporate Accountability, Freshwater, Education m.v.) eller geografisk (EU, Nordic NGO s, Latin Amerika m.v.). PARALLELLE KONFERENCER: Ved siden af det officielle topmøde foregår der en række parallelle fora, hvoraf flere starter før det officielle topmøde. Det største er NGO ernes Global Peoples Forum, som åbnes d. 23. august og foregår i Soweto i Nasrec Exibition Centre. Herudover arrangerer andre grupper parallelle konferencer rundt om i Johannesburg, fx oprindelige folk, fagbevægelsen, erhvervslivet, videnskabsfolk, lokale myndigheder, Landless People m.v. DE FORVENTEDE RESULTATER AF TOPMØDET ER: 1. En politisk erklæring De deltagende stats- og regeringschefer forventes at vedtage en politisk erklæring. Et udkast fra formanden for forberedelsesprocessen blev offentliggjort i starten af juli. Det er kort (2 sider) og ifølge 92-gruppen blottet for reelt indhold. Der forventes dog heller ikke forhandlet på grundlag af dette udkast, men derimod på grundlag af et udkast fra de sydafrikanske værter. 2. En handlingsplan Allerede to dage før topmødet officielt starter, forventes der indledt forhandlinger om det dokument, som tidligere i forhandlingerne blev kaldt Johannesburg Plan of Action, men som nu mindre ambitiøst kaldes Plan of Implementation. Dokumentet er for tiden på omkring 80 sider. 3. Partnerskaber / type 2-resultater Som supplement til den politiske erklæring og en handlingsplan med beslutninger, konkrete mål og tidsfrister, der forpligter staterne, tales der nu om type 2-resultater af topmødet dvs. at topmødet også skal resultere i indgåelse af frivillige partnerskaber. Det er aftaler fx mellem to lande, mellem EU og andre lande, mellem erhvervsliv og stater eller mellem NGO ere og andre aktører. Principielt arbejdes der stadig på, at topmødet skal resultere i en Global Deal, men realistisk set er det temmelig svært at tro på på baggrund af de fire forberedelsesmøder, der har været afholdt. USA modarbejder konsekvent forpligtende beslutninger, og EU er ikke villig til at komme ulandene i møde med bedre markedsvilkår, øget bistand eller gældslettelse. Blandt NGO ere er der en frygt for, at de endelige vedtagelser fra topmødet vil blive betegnet en Global Deal, uanset om de lever op til den oprindelige vision herom. (Se 92-gruppens bud på et passende indhold i en Global Deal som i øvrigt i vid udstrækning stemmer med den målsætning, der er vedtaget i Folketinget find det i den elektroniske udgave af dette Øko-net nr. 50 på DE DANSK MILJØ- OG UDVIKLINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Den danske 92-gruppe (www.92grp.dk), der er en sammenslutning af 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer heriblandt Øko-net har de sidste år arbejdet intensivt med forberedelser til WSSD. 92-gruppen deltager også aktivt på WSSD både i den officielle danske delegation, på den officielle del af topmødet og på Global Peoples Forum. Repræsentanterne fra 92-gruppen vil følge forhandlingerne, søge at påvirke dem og samtidig assistere de sydlige NGO ere i at få indflydelse. Herudover har 92-gruppen sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd og Folkehøjskolerne lejet to stande på Global Peoples Forum, som skal bruges som udstillingsområde og samlingspunkt. 92-gruppen har ti mærkesager, som dens repræsentanter har fået mandat til at arbejde for læs nærmere om de ti mærkesager i netudgaven af Øko-net nr. 50 på 2

3 NT JOHANNESBURG 2002 VERDENSTOPMØDET OM BÆREDYGTIG UDVIKLING Freedom To Pollute 92-gruppen har i samarbejde med skulptøren og kunstneren Jens Galschiøt taget initiativ til skulpturen Freedom To Pollute, der er en vellignende 6 m høj glasfiber-kopi af den amerikanske frihedsgudinde, som er malet himmelblå, så den ligner en billig turistsouvenir i gigantstørrelse. Inde i skulpturen monteres en maskine, som genererer teaterrøg. Den pumper store mængder ud gennem fakkelen, som Frihedsgudinden holder i hånden. På foden eller et andet sted står der et stort skilt med teksten FREEDOM TO POLLUTE. Om natten belyses skulpturen af fire store projektører. Skulpturen opstilles på en central plads i København (i skrivende stund arbejdes der på en permanent opstilling på Kgs. Nytorv), hvor den i døgndrift vil videregive sit bizarre budskab, mens røgen vælter op. Skulpturen sættes op mandag d. 26. august og tages ned onsdag d. 4. september og står således i perioden for afholdelsen af Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg i Sydafrika. I perioder under topmødet vil miljøaktivister tage opstilling ved skulpturen og bruge den til afsæt for forskellige kampagner om Jordens miljømæssige tilstand og om de aktuelle klimaforhandlinger i Johannesburg. Samtidig er der produceret en plakat med motivet af Frihedsgudinden, der deles gratis ud såvel i Johannesburg som i København. Projekt har etableret en hjemmeside, hvor man kan læse nærmere om baggrunden samt følge skulpturens videre færden. Efter topmødet vil skulpturen kunne indgå i andre relevante sammenhænge og udlånes gerne. Kig forbi på Kgs. Nytorv fra d. 26. august få plakaten og en snak om bæredygtig udvikling. Skulle skulpturen imod forventning ikke få tilladelse til Kgs. Nytorv, er der udarbejdet en alternativ plan med at montere skulpturen i nogle transportable systemer som kan flyttes rundt. Se derfor på hjemmesiden, hvor den så er! SPILLET OM JORDEN! - MØD OP PÅ RÅDHUSPLADSEN I KØBENHAVN LØRDAG D. 31. AUGUST FRA KL Kom og se spillet om Jorden og mød en lang række af de danske miljøorganisationer, der giver deres bud på en bæredygtig fremtid. Netop d. 31. august vil der over hele Jorden ske en masse arrangementer, der skal fejre arbejdet for en bæredygtig udvikling og vise, at der findes en massiv vilje til forandring. Læs mere om den internationale dag på: Nærmere oplysninger på tlf eller Arr.: De Grønne Guider i Danmark CENTRALE SIDER PÅ INTERNETTET OM WSSD den officielle FNtopmødeside den officielle Sydafrikanske topmødeside portal til WSSD fra IISD - International Institute for Sustainable Development den danske officielle topmødeside fra Udenrigsministeriet 92-gruppens hjemmeside for 20 danske miljø- og udviklingsorganisationers arbejde og forberedelse til topmødet 92-gruppens Syd-projektet om styrkelse af Syd-NGO eres deltagelse i lobbyarbejde og af deres politiske indflydelse op til Verdenstopmødet DE DANSKE FOLKEOPLYSNINGSORGANISATIONER DELTAGER I VERDENSTOPMØDET Med særligt fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling deltager Dansk Folkeoplysnings Samråd (www.dfs.dk) og Folkehøjskolernes Forening (www.ffd.dk) i Verdenstopmødet. Blandt deltagerne i delegationen for Dansk Folkeoplysnings Samråd er Øko-net. For Øko-net er et af de overordnede formål med at tage af sted at knytte internationale kontakter, at opnå en erfaringsudveksling og få ny inspiration til folkeoplysende tiltag. Som en slags præsentation af hvad Øko-net arbejder med og gerne vil på dette område, er der blevet udarbejdet et uddrag på engelsk af det nye debathæfte Bæredygtig er mere end dygtig, der er kommet til at hedde Sustainable is more than able (42 sider). Specielt interesserede kan rekvirere debathæftet hos Øko-net, eller det kan læses/downloades på den ny hjemmeside: - viewpoints on education for sustainability 3 Tegning: Per Marquard Otzen

4 EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring fredag d. 4. oktober kl i Fællessalen på Christiansborg Økologisk samling 2002 d oktober på Krogerup Højskole, Humlebæk Høring på Christiansborg om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt konklusioner efter Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling (WSSD) og kommende udfordringer for EU og formandslandet Høringen skal samle op på resultaterne og på hvilken rolle EU og Danmark som formandsland spillede på WSSD i Johannesburg august-september Hvilke miljømæssige, sociale og globale udfordringer står EU og formandslandet nu foran? Høringen skal desuden fungere som input til den videre debat på Økologisk samling. Fredag d. 4. oktober, Christiansborg : Ankomst : Velkomst og introduktion til høringen v. Anne Mette de Visser, Øko-net : John Nordbo, koordinator i 92-gruppen, der er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen af Rio-konferencen i 1992 og WSSD i Johannesburg:»Hvilken rolle spillede EU og formandslandet på det nyligt overståede verdenstopmøde for bæredygtig udvikling i Johannesburg« : Hans Chr. Schmidt (V), miljøminister:»danmarks rolle som EU-formandsland under og efter WSSD hvad kan og vil Danmark gøre for miljøet via EU?« : Torben Lund (S), medlem af Europaparlamentet, bl.a. dets miljøudvalg:»hvordan ser EU s miljømæssige ansigt ud og vil udvidelsen mod øst forandre det?« : Spørgsmål og debat : Pause kaffe/te med kage : Peter Pagh-Rasmussen, professor ved Retsvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet:»EU s miljølovgivning hvor progressiv/vidtgående er den?« : Rikke Lundsgård, landsbrugspolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening:»Visioner for en bæredygtig landbrugspolitik i EU« : Debat og afslutning 16.30: Deltagere i Økologisk samling tager samlet til Krogerup Højskole i Humlebæk KORT OG SMÅT om Økologisk samling, der er et årligt seminar med rødder i Kolding Manifestet. En samling for at skabe bred debat om det bæredygtige og økologiske Danmark. En samling der tidsmæssigt ligger i oktober måned tæt på Folketingets åbning.»kolding Manifestet - Om teknologi, demokrati og bæredygtighed - Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?«er udgivet af Øko-net i februar 1998 og kan bestilles på tlf.: eller læses på hjemmesiden Økologisk samling 2002 om EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt erfaringer, fordomme og visioner skal brydes Fredag d. 4. oktober, Krogerup : Ankomst, indkvartering 18.30: Aftensmad samt velkomst til Krogerup Højskole ved højskoleforstander Mette Geil 20.00: Samling i foredragssalen og velkomst ved mødeleder Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net 20.10: Niels I. Meyer, professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet og forfatter til bogen Udviklingens Ulidelige Skævhed :»Demokratiet og EU«Derefter fri debat og hygge Lørdag d. 5. oktober : Morgenmad : Astrid Jakobsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsens Udviklings- og datakontor:»eu s bæredygtighedsstrategi hvilke konkrete mål og midler lanceres?« : John Holten Andersen, redaktør af Tidskriftet SALT og tidl. sekretariatsleder i Naturrådet:»EU s to ansigter«derpå plenumdebat med kaffe/te : Frokost og evt. gåtur i naturen omkring højskolen eller i inspirationshaven Seeds of change (med økologiske frø og urter se evt. eller et besøg i den økologiske gårdbutik på Krogerup Avlsgård, der drives af Årstiderne åben fra kl lørdag og søndag : Cafédebat om EU bryd viden, holdninger og fordomme : Mogens Buch Hansen, lektor v. Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier, RUC:»EU s globale rolle om landbrug og handel som del af en global deal « : Cafédebat fortsat 18.30: Middag og festaften med musik ved Channe Nussbaum og hendes Trio Klezmer, der med violin harmonika og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og lyntempopolkaer, baseret på den urkraft, som spillemænd gennem århundreder har måttet finde i sig selv, når festen skulle køre. 4

5 TILMELDINGS-OPLYSNINGER til høringen på Christiansborg Deltagelse er gratis, men forhåndstilmelding nødvendig. Af hensyn til arrangementets afvikling på Christiansborg er det nødvendigt, at alle er forhåndstilmeldte, da man for at komme ind på Christiansborg skal medbringe navneskilt, der fremsendes i dagene inden høringen. Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september på tlf eller til Økologisk samling 2002 Pris for at deltage Deltagelse i weekend-seminaret koster 650 kr., der dækker deltagelse, kost (fortrinsvis økologisk) samt overnatning i mindre sovesale/klasselokaler på madras (medbring selv sovepose og lagen). Der vil være begrænset mulighed for at bestille et højskoleværelse (kun dobbeltværelser) for et tillæg på 250 kr., inkl. sengelinned, pr. person. Rabat til medlemmer af Øko-net og studerende Er du medlem af Øko-net, eller melder du dig ind nu, er der også en fordel ved det. For medlemmer i 2002 koster mødet 525 kr. Studerende tilbydes deltagelse i mødet for 400 kr. inkl. fuld forplejning og overnatning på sovesal på madras i medbragt sovepose. Tilmelding og betaling Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. september til Økonet på tlf eller Tilmelding er bindende og er først gældende, når betaling er registreret. Denne sker ved forudbetaling af deltagergebyret på enten giro nr eller pr. check. Ring eller send samtidig dit navn / din stilling / navn på organisation / forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr. / & www-adresse til eller Øko-net, Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Transport og deltagerliste I ugen op til mødet udsendes en komplet deltagerliste samt en rejsebeskrivelse til Krogerup Højskole (www.krogerup.dk), der ligger i Humlebæk på adressen: Krogerupvej 13, 3050 Humlebæk, hvortil der kører S-tog. Brug deltagerlisten og lav rejsekoordinering internt fx hvis du kører i egen bil og har ledige pladser i bilen, så meddel bil+2 stk eller ønsker du kørelejlighed, så meddel ø.k. (ønsker kørelejlighed) ved din tilmelding. Udfordringer for miljøet det danske EU-formandskab Det Økologiske Råd sætter med to møder fokus på tre vigtige miljøudfordringer, der er på dagsordenen under det danske EU-formandskab. På møderne giver en række repræsentanter fra myndigheder, miljø- og forbrugerorganisationer og fagbevægelsen et overblik over de aktuelle miljøudfordringer og deres bud på hvad Danmark skal arbejde for. Desuden har Det Økologiske Råd udgivet en folder, Udfordringer for miljøet det danske formandskab. Møderne afholdes: tirsdag d. 17. september 2002 kl , på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, København K tirsdag 1. oktober 2002 kl , Århus Universitet Se programmerne på Deltagergebyr: 100 kr. For studerende, arbejdsløse, pensionister: 40 kr. (inkl. kaffe/te). Tilmelding kan ske via eller tlf Forbrugere i risikosamfundet afmagt eller forbrugermagt? Debatmøde torsdag d. 26. september kl i Kbh. Menneskeskabte risici er et af de mest påtrængende paradokser, man kan forestille sig. Vi kommer aldrig til at leve i et nul-risikosamfund. Risikopolitik handler om at håndtere truslerne så fornuftigt som muligt, og den type politik er for alvor kommet på dagsordenen i den rige del af verden. Se program på - tilmelding på eller tlf Arr.: Forbrugerinformationen Økologisk Høstmarked 2002 afholdes d. 31. august-1. september over hele landet på økologiske landbrug se besøgslisten på: [Øko-info] internet-guide til økologiens verden Database med økologiens organisationer, personer og virksomheder Øko-kalender med grønne arrangementer, møder m.v. Opslagstavle, Grønt bibliotek, Aktuelt om økologi klik ind på: DANMARKS GRØNNESTE PORTAL Søndag d. 6. oktober : Morgenmad : Bent Hindrup Andersen, Junibevægelsen:»EU, miljø, landbrug og Østudvidelsen« : Kaffepause : Afsluttende plenumdiskussion og opsamling : Frokost og derefter hjemrejse 5

6 OASE OASE-projektet (Organic Agriculture in Social Entirity) er et nyetableret forskningsprojekt, der søger at stille skarpt på forholdet mellem det økologiske landbrugs principper og den faktiske udvikling de seneste årtier. De oprindelige principper er udtryk for et helhedssyn. Principperne skal ikke kun efterleves af den enkelte landmand, men af hele fødevaresystemet fra jord til bord og retur. Men den faktiske udvikling tager sig anderledes ud. Det økologiske fødevaresystem er nærmere på godt og ondt udviklet som en kopi af det konventionelle, men minus visse kemiske inputs. OASE har som overordnet formål at beskrive udviklingen og dernæst spørge til årsagerne: Er det økologiske landbrugs oprindelige principper utidssvarende og uhensigtsmæssige? Eller er der snarere tale om, at andre kræfter i nutidens samfund forhindrer realisering af principperne? Når disse spørgsmål er besvaret, er det supplerende formålet at diskutere løsninger. Som start på denne dialog indbyder OASE til: Workshop I om det økologiske landbrugs principper og praksis, torsdag d. 19. september kl på Aalborg Universitet. Tilmelding senest d. 29. august på tlf / Nærmere oplysninger om projektet fås hos projektleder Jan Holm Ingemann, tlf / Læs mere på: FÆLLES FREMTID - UDVIKLING I BALANCE er titlen på VK-regeringens bud på Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling. SR-regeringen udgav en lignende strategi, juni 2001, som nu foreligger i en ny og revideret udgave. Strategien skal indgå i Danmarks bidrag til Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Sydafrika, august-september Strategien kan downloades fra eller kan bestilles hos Miljøbutikken på tlf / FRA RIO TIL JO BURG er en ny bog om de globale problemer og verdenssamfundets forsøg på at løse disse. Bogen handler således om tre forhold: De interna- tionale miljøproblemer, og deres sammenhæng med verdens udviklingsproblemer. International regulering, hvor der gives et overblik over de vigtigste institutioner, konventioner og aftaler. Politik, hvor der bogen igennem redegøres for, hvilke kræfter der trækker i retning af løsning af problemerne, og hvilke kræfter der trækker i den modsatte retning. DIVERSE NYE SCOR KASSEN Og støt økologien: Stærkt politisk arbejde for økologi Mere økologi i butikkerne Mere dyrevelfærd Ingen gensplejsning i øko-mad Sunde fødevarer Tilbud til nye medlemmer: Betal 300 kr. for 1,5 års forbrugermedlemskab - spar 75 kr. Modtag en gratis kasse med grøntsager - værdi 160 kr. Modtag 5 numre af forbrugerbladet SPIR. Økologisk Landsforening Frederiksgade Århus C Tlf NETOP NU! MERE OM FORENINGENS ARBEJDE OG MEDLEMSTILBUD PÅ 6

7 Arr.: FO, Merkur, J.A.K.-Slagelse og Utopiske Horisonter RSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ Bogen, der udgives af 92- gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke i anledning af Verdenstopmødet i Sydafrika, giver et godt overblik over udviklingen på miljøområdet siden Riomødet i Bogen er på 156 s. og koster 148 kr. NÆSTE STOP WSSD er temaet i et særnummer af MiljøDanmark, der udgives af Miljøstyrelsen. Hvordan ser de internationale miljøproblemer ud, hvad har verdenssamfundet styr på, og hvor kniber det? MiljøDanmark nr. 6, juli 2002 kan bestilles i Miljøbutikken på tlf GRØNNE VISIONER I et nyt hæfte, Grønne visioner for Europa memorandum til det danske EU-formandskab, præsenterer 133 natur- og miljøorganisationer i EUog ansøgerlandene deres anbefalinger og ønsker til det danske EU-formandsskab. Hæftet er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Det Økologiske Råd og European Environmental Bureau. Hæftet kan bestilles gratis på tlf eller hentes i PDF-format på SPIR Økologisk Landsforening har sommeren igennem arbejdet på et helt nyt medlemsblad til foreningens medlemmer. Ideen har været at skabe et attraktivt tilbud for helt almindelige mennesker, der gerne vil vide mere om økologi og støtte Økologisk Landsforenings arbejde for bedre fødevarer og miljø. Det første nummer af SPIR vil ligge klar til de økologiske høstmarkeder og udkommer første gang i eksemplarer, der skal uddeles gratis. Fremover skal det udkomme i et mindre oplag fire gange årligt og fungere som medlemsblad for gamle og forhåbentlig mange nye medlemmer. Nærmere oplysninger om SPIR fås på tlf og Tema: Tilsætningsstoffer 1. ÅRGANG NR. 1 AUGUST 2002 SPIR DET FEDE LANDSKAB landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser er titlen på en ny vismandsrapport fra det Naturråd, som miljøministeren nedlagde i januar, men som har insisteret på at fortsætte sit virke. Udviklingen i dansk landbrug er ikke bæredygtig. Forureningen med næringsstoffer er fortsat alt for stor, især på grund af den meget store svineproduktion. For at overholde naturens tålegrænser skal produktionen sættes ned, og kvælstoffet skal udnyttes bedre, samtidig med at større landbrugsarealer skal tages ud af produktion, fastslår den nye vismandsrapport. I fire fremtidsscenarier afprøves, hvilket spillerum der er til rådighed for en bæredygtig udvikling set i et 20-årigt perspektiv. I det første scenarie gennemføres blot den gældende vandmiljøplan. Det næste scenarie anvender forædling og højteknologi. I det tredje scenarie prioriteres natur og miljø frem for landbrug så langt, at tålegrænserne netop respekteres, mens det sidste er et økologi-scenarium med en lavere produktion, især af svin. Rapporten kan downloades fra eller købes gennem boghandlen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Naturrådets formand, professor Peder Agger, tlf / Ny økonomi nu - er tema for en række debatmøder om bæredygtig økonomi Følgende torsdage i København mellem kl : 26. september Komplementære valutaer v. Helle Kibsgaard og Ditlev Nissen 10. oktober Et bæredygtigt økonomiparadigme v. Knud Erik Sørensen og Erik Christensen 24. oktober Association mellem forbruger, forhandler og producent v. Jørgen Nielsen og Rudolf Mees 7. november Gør dig fri af de økonomiske bindinger v. Steen Møller og Kurt Aagard Nielsen Og lørdag d. 16. november kl Workshop: Kan et samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne være med til at fremme en lokal og global bæredygtig Yderligere information fås hos Utopiske Horisonter på tlf eller på hjemmesiden: 7

8 HUNGERMARCHEN er en landsdækkende kampagne, der kommer til danske byer for at protestere mod nedskæringerne på den danske ulandsbistand. Læs mere på: hvor der også er en tourplan for marchen samt en præsentation af Hungerdogmet. EU s miljømæssige, sociale og globale ansigt Høring på Christiansborg d. 4. oktober kl Økologisk samling 2002 på Krogerup Højskole d oktober Mød bl.a. miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), EU-parlementariker Torben Lund (S), Bent Hindrup Andersen fra Junibevægelsen og koordinator John Nordbo fra 92-gruppen. se udførligt program på midtersiderne... Arr.: Øko-net / Støttet af Nævnet vedrørende EU-oplysning Klimakatastrofe - eller bare tidligt forår? ta med til inspirations-weekend d september på Båring Højskole Efter Verdenstopmødet i Johannesburg er det planlagt at etablere en fælles kampagne, hvor Det Økologiske Råd, Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi, Energikontorerne, Verdensnaturfonden og andre deltager med landsdækkende og lokale aktivteter om emnet CO2-udledninger, klimaforandringer og ressourcemangel for at få danskerne til at tage de menneskeskabte klimaproblemer mere alvorligt. Vil du være med, så træk i arbejdstøjet og meld dig til weekenden. Tilmelding og nærmere oplysninger om program fås hos Energi- og Miljøkontoret i Århus, tlf / Man kan også læse mere på: STØT ØKO NET - bliv medlem / giv et støttebeløb! Øko-net vil fortsætte arbejdet med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed for der er stadig brug for at stille spørgsmål til og lave netværk for fremtidens dagsorden for en bæredygtig udvikling. Men fra og med 2003 modtager Øko-net ikke længere et fast driftstilskud fra Den Grønne Fond, da fonden nu er nedlagt. Ligenu afhænger fremtiden derfor af den støtte, vi kan opnå gennem medlemskaber, støttebeløb og sponsorater. Samtidig søger vi nye langsigtede finansieringskilder til at støtte arbejdet og sekretariatet. Gave- og støttebeløb til Øko-net er fradragsberettigede Som noget nyt kan gaver til Øko-net nu fratrækkes på selvangivelsen efter følgende skattefradragsregler: Fradrag kan opnås for den del af årets samlede gavebeløb, som overstiger 500 kr. Gavebeløb kan ydes over flere omgange i løbet af et indkomstår. Dog kan der inden for et indkomstår højst fradrages 5000 kr. Find grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på: Øko-kalenderen på Find fx mere om: Det Økologiske Råds møde om Medicin i miljøet, d. 5. september i Kbh. / Natursundhedsrådets Christiansborg-møde om Brobygning og nytænkning i helbredsforståelse d. 9. september / Grønt Marked v. Ringkøbing d. 22. september / Det Økologiske Råds møde om Grøn skattereform og bæredygtig udvikling - hvad siger økonomerne? d. 23. september i Kbh. / BIOSAMs konference Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet, d. 24. september i Kbh. / Tre seminarer fra Dansk Center for Byøkologi om Sunde skoler, miljøundervisning og miljørigtige skoleanlæg, det første d. 1. oktober i Kolding / Euro Environment 2002 i Aalborg d oktober / Økologi-kongres 2002 i Odense, d november ØKO NET NYHEDSBLADET ØKO-NET udgives seks gange årligt, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet samt at formidle idéer, inspiration og oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi, miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. UDGIVER / SEKRETARIAT Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: [Øko-info] Øko-net støttes af Den Grønne Fond. Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og 92-gruppen. Medlemskab af Netværket i 2002 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 150 kr. (for studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr. ). Fås ved indbetaling på giro-nr REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen (ansv.) og Anne Mette de Visser Stof og indlæg modtages løbende. Annoncer tegnes i begrænset omfang. TRYK / OPLAG Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet A/S, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

NYT OM MILJØ & UDVIKLING

NYT OM MILJØ & UDVIKLING 92 GRUPPENS NYHEDSBREV NYT OM MILJØ & UDVIKLING April 2009 Nr. 59 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppen arbejder for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne Det gode skolelederliv Tema side 8-18 Den papirløse skole Side 6 Nye skoleledere på kursus Side 20 Leder på tosprogsskole Side 22 Modersmålsundervisning Side 26 Enhedsskolen

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev

92 gruppens nyhedsbrev Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere