Nummer 23. November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 23. November 2010"

Transkript

1 KBS Beboer Nyt Nummer 23. November 2010 Det første spadestik til Køge Boligselskabs nye bæredygtige byggeri blev taget af formanden for Køge Boligselskab, Faye Egested, og Køges borgmester, Marie Stærke. I baggrunden ses byggegrunden, hvor de første lejligheder vil stå klar til næste sommer. Se mere inde i bladet. Der var stor interesse for at deltage i workshoppen i Kulturhuset med rapperen Wakili søndag den 19.september. Se mere inde i bladet. Søndag den 19. september var der arabisk buffet i Kulturhuset, hvor alle beboerne i boligselskabet havde mulighed for at deltage. Se mere på s. 11

2 Indhold i dette nummer Velkommen Redaktionelt 2 Nyt fra boligselskabet 3 Nyt fra afdelingerne 8 Nyt fra KBK og 11 Kulturhuset Beboerrådgiveren 14 informerer Aktivitetskalender 17 Opslagstavlen 18 Vigtige telefonnumre 20 Køge Boligselskab Langelandsvej Køge TLF: FAX: Se vores hjemmeside: KBS NYT Redaktionsgruppen: Ida Hansen (Hastrupvænget) Lotte Frejo Varder (ansvarshavende red.) Langelandsvej Køge Tlf: Du kan her i bladet læse sidste nyt fra boligselskabet og afdelingerne. I denne udgave kan du læse om det første spadestik til en ny boligafdeling, Ravnsborg Huse og se billeder fra dagen. Det er et banebrydende bæredygtigt boligbyggeri, hvor varmen i bygningerne genbruges, så varmeregningen kan holdes på 150 kroner om måneden. De første lejligheder forventes at være klar til næste sommer. Du kan se billeder af vores skraldemænd og læse mere om hvor faldgruberne er, når vi sorterer skraldet. Du kan læse mere om opstart af det nye projekt Street Ways i boligområdet og se billeder fra de forskellige aktiviteter. Du kan også se billeder af kokken og maden fra den arabiske buffet i Kulturhuset. Du kan som sædvanlig læse sidste nyt fra de forskellige boligsociale projekter for børn og unge, herunder pigeklubben, lektiecafeen, idrætscontaineren og en klatretur med Klubben. Du kan også læse om decemberhygge i Kulturhuset, hvor vi gentager sidste års hyggelige arrangement med lysdekorationer, æbleskiver og gløgg. Igen skal der lyde en opfordring til at kontakte beboerrådgiveren, hvis der er nogle beboere, der har lyst til at være med på beboerbladet. Redaktionen er også på udkig efter nogle unge ml. 14 og 18 år, som har lyst til at gøre sig nogle journalistiske erfaringer med beboerbladet. Rigtig god læselyst! 2 TRYK

3 BEBOERPORTRÆT Et kig ind bag døren i Køge Boligselskab Under overskriften Beboerportræt kan du her i KBS Beboer Nyt læse små miniportrætter af en beboer fra forskellige afdelinger i Køge Boligselskab. De små portrætter skal bidrage til at give et indblik i hvilke mennesker, der bor bag dørene i boligselskabet. Nyt fra boligselskabet Velkommen til Christina der siden den 1. november har været ansat som piccoline i administrationen. Christina er i år blevet student fra Køge Gymnasium, og hun skal hjælpe til med forefaldende kontorarbejde. Vi har på samme tid måtte sige farvel til Nana, der har afsluttet sin elevtid som kontorassistent i administrationen. Hvis der er nogle af beboerne, der ønsker at sludre med hende, har hun siden 1. november arbejdet i Laura, der er en tøjbutik for kvinder, som ligger på Torvet i Køge. Bo Christina, Johansen, ny piccoline ejendomsfunktionær i administrationen i Boskovparken Velkommen til Osama, der har været ansat som aktivitetsmedarbejder siden 1. september. Vi har på samme tid måtte sige farvel til Vivi i idrætscontaineren, da hun på grund af andre gøremål så sig nødsaget til at opsige jobbet i idrætscontaineren. Osama har overtaget Vivis arbejdsopgaver i idrætscontaineren. Osama, ny aktivitetsmedarbejder 3

4 BEBOERPORTRÆT Grethe fra Hastrupparken 4 Grethe har boet de sidste fem år i Hastrupparken og er meget glad for sin lejlighed, og ikke mindst for altanen, hvor hun kan opholde sig en stor del af året. Hun er også glad for det sociale netværk, der er i Hastrupparken. Hun deltager som frivillig medhjælper i afdelingens genbrugsbutik Loppen, som har åbent hver søndag. Flere beboere har deres fast gang i Loppen hver søndag, som i høj grad også har udviklet sig til et socialt mødested, hvor mange beboere synes det er hyggeligt at komme forbi. Jeg er altid selv dernede, hvis ikke jeg skal noget andet. Jeg kan slet ikke lade være, griner Grethe. Grethe er også frivillig i Kulturhuset og har hen over sommeren også været med til at male Kulturhuset. Grethe deltager hver vinter i Linedance i Kulturhuset, og har også alle de år hun har boet i Hastrupparken været med til stavgang hver mandag kl. 18 fra Kulturhuset. Vi går cirka en rute på seks kilometer hver mandag, men hvis der er nye, tager vi hensyn til dem, og så går nogle af os en mindre rute med de nye, fortæller Grethe. Hun deltager også i Hyggeklubben om onsdagen i Kulturhuset, hvor de henover sommeren har spillet petanque. Grethe har et par rigtig gode venner i bebyggelsen, Lis og Egon. Hun mødte Lis til stavgang, og de har siden udviklet et rigtig godt naboskab. De mødes tit i weekenden og går en lang tur. Når Grethe ikke er optaget af projekter i Hastrupparken, har hun også en stor familie, som hun har et tæt forhold til. Grethe har fire børn, seks børnebørn og fire ekstra børnebørn fra sammenbragte familier. De ses ofte, hele familien.

5 Det første spadestik ved Ravnsborg Huse Fredag den 24. september 2010 blev det første spadestik taget til en ny boligafdeling i Køge Boligselskab, Ravnsborg Huse. Det var borgmesteren i Køge, Maria Stærke og formanden for boligselskabet, Faye Egested, der satte spaderne i jorden, så det nye byggeri kan gå igang. I årene opfører Køge Boligselskab 126 energipassive lejligheder ved Ravnsborg. Det passive går på et meget lavt energiforbrug, eksempelvis kun 150 kr. om måneden i varme og varmt vand. Det nye boligbyggeri er et byggeri for fremtiden, og det vil samtidig være Danmarks største samlede byggeri af passivhuse. Byggeriet af Køge Boligselskab startede for 60 år siden med opførelse af Solbakken 1, der ligger mindre end en kilometer fra den nye byggegrund. Den gang byggede vi langt ude på landet, men i dag er det blevet en central del af byen, og det nye byggeri ligger på byens sidste attraktive byggegrund. Boligselskabets nye byggeri, Ravnsborg Huse, opføres helt i tråd med kommunens krav og ønsker om at fremme det miljøvenlige byggeri. Byggeriet skal ligeledes fremme det sociale liv i området ved at indrette det, så beboerne mødes, både langs det gennemgående gaderum, og i det nære miljø ved de enkelte blokke. En gåtur gennem hele det nye område ved Ravnsborg skal være en oplevelse for beboere, gæster og øvrige, der færdes i i området. Når vi er færdige, vil det nye byggeri stå som et fyrtårn både i Køge, i regionen og i Danmark, men også internationalt vil byggeriet blive fulgt med interesse. Der er i dag opnoteret 361 personer til byggeriet, hvoraf de 221 er aktive boligsøgende. Jeg mindes ikke at have set så stor en forhåndsinteresse for et byggeri i mine 25 år som aktiv i selskabets ledelse, sagde Faye Egested. Hun sluttede af med at takke boligselskabets samarbejdspartnere og inviterede de fremmødte til at gå med over på Tjørnevej, hvor de kunne høre mere om byggeriet. Annette og Ida, der er ansat i boligselskabet, havde sørget for lækre sandwich og forfriskninger. De første boliger forventes allerede udlejet i sommeren 2011, og de sidste af af de 126 energipassive huse forventes at være færdige ved udgangen af Hvis du vil høre mere om byggeriet eller ønsker at blive skrevet op, så ring til Køge Boligselskab på telefon eller gå ind på boligselskabets hjemmeside på

6 BEBOERPORTRÆT Torben fra Solbakken II I 1988 flyttede Torben ind i Solbakken II. Han flyttede sammen med Lene, der allerede boede i afdelingen. De havde mødt hinanden på en fælles arbejdsplads. Han er rigtig glad for at bo i afdelingen. Det er nogle dejlige omgivelser, der indbyder til at blive boende, smiler Torben. Torben tilføjer, at lejlighederne er billige og afdelingen har en attraktiv beliggenhed, særligt under festugen, hvor Lene og Torben nyder at kunne gå ned på torvet. Torben er uddannet elektriker og arbejder til daglig med at ordne motorvejsskilte, der informerer trafikanterne om hastig-heder, trafikale ændringer og andet. I september måned blev Torben valgt som formand til afdelingsbestyrelsen. Han blev opfordret til at stille op, og har også tidligere været i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet har altid interesseret mig, siger Torben, der også har deltaget i bestyrelsesarbejdet i hans fagforening. Afdelingsbestyrelsen er beboernes talerør, der varetager beboernes interesser, siger Torben og opfordrer den yngre generation i bebyggelsen til at melde sig til bestyrelsesarbejdet. Torben oplever, at der løbende flytter flere yngre mennesker ind i bebyggelsen, og han vil rigtig gerne se dem repræsenteret i bestyrelsen. Torben har en søn, der lige for nylig er flyttet hjemmefra. Da sønnen var mindre, deltog de tit i fastelavnsarrangementet i afdelingen, og Torben har i mange år deltaget i boligselskabets Sankt Hans arrangement i Hastrupparken. Det har altid været hyggeligt, smiler Torben. Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret i min bolig? Det boligselskab, som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring, som dækker skader på selve ejendommen, men hvis der sker skader på dine private ejendele, stiller sagen sig anderledes, for skaden er ikke umiddelbart dækket af den bygningsforsikring, som boligselskabet har tegnet. Dine personlige ejendele såsom tøj, møbler, cykler m.m. kan blive udsat for mange skader i hverdagen, og boligselskabet vil gerne gøre opmærksom på, at dine personlige ejendele ikke er dækket af boligselskabets forsikring. Det er her nødvendigt, at man får tegnet en familie/indboforsikring, hvis man ikke allerede har en. Hvad dækker en familie/indboforsikring? Denne forsikring dækker generelt dine personlige ejendele ved brand-, tyveri, og vandskader. F.eks. vil der være dækning for vandskade på indbo opstået på grund af et sprængt vandrør, eller skade som følge af vandgennemtrængning fra loftet umiddelbart efter en dækningsberretiget stormskade på taget/bygningen. Boligselskabet har ved flere lejligheder oplevet beboere, der ikke havde nogen indboforsikring, og ved skader på ejendommen er blevet overraskede over, at boligselskabets forsikring ikke dækker skader på deres personlige ejendomme. 6

7 En venlig hilsen fra jeres skraldemænd Otto og Jørgen er boligselskabets skraldemænd og kommer til dagligt rundt i afdelingerne, hvor de sorterer og ordner affaldet. Det bliver kørt til boligselskabets terminalplads på Ølandsvej. Det grønne affald bliver komposteret og bliver efterfølgende genanvendt i afdelingernes bede og haver som gødning. Pap, papir og glas bliver solgt videre til genbrug, og det grå affald bliver mod betaling afhentet på pladsen. For at skraldesorteringen kan fungere bedst muligt, er det derfor afgørende at skraldet kommer i de rigtige containere. Hvis man er i tvivl, så spørg på ejendomskontoret eller spørg naboen. Det er dyrt, når der kommer gråt affald i henholdsvis Papir og Pap containerne. Frem for at sælge papir og pap må vi desværre køre det hele til gråt affald, som vi skal betale for at komme af med. Ca tons om året, fortæller Jørgen og Otto, og de vil derfor gerne opfordre beboerne til at blive endnu bedre til at sortere skraldet. De oplister en række områder, hvor man som beboer skal være særlig opmærksom: Kemikalier: Der må ikke henlægges kemikalieaffald, malingrester osv. i affaldscontainerne. Disse ting skal afleveres på en plads anvist af ejendomskontoret. Storskrald: Møbler, cykelrester, elektronik, spejle m.v. skal altid stilles på en plads anvist af ejendomskontoret aldrig i affaldscontainerne. Elektronik: Pap: Papir: Alle former for elektronik sættes til storskrald. Beskidt pap samt plastik og flamingo skal i gråt affald. Husholdningsaffald må ikke komme i papircontaineren. Grønt affald: Undgå plasticposer i det grønne affald, da plastic ikke kan komposteres! Et billigere og mere miljørigtigt affaldssystem er resultatet af en korrekt skraldesorteringj

8 BEBOERPORTRÆT Camilla fra Boskovparken Camilla bor med sin søn Lucas i Boskovparken. Hun har kun boet i afdelingen siden april måned, men er utrolig glad for at bo i bebyggelsen, både for lejligheden, hvor der er sol hele dagen på hendes terrasse, og for det sociale liv med naboerne. Inden Boskovparken boede hun fem år i Hastrup Huse, men da muligheden bød sig, flyttede hun til Boskovparken. Lucas er i år startet i børnehaveklasse på Hastrupskolen, og det var også en grund til, at hun flyttede. Hun ville gerne have, at han skulle gå på Hastrupskolen, hvor hun selv har gået og været rigtig glad for at gå. På hendes bopæl i Hastrup Huse hørte de til Ellemarkens skoledistrikt. Camillas forældre bor nu i Hastrup Huse, som de stiftede bekendtskab med efter Camilla flyttede ind i afdelingen. Da de så solgte deres hus, valgte de at flytte til Hastrup Huse. Camilla er glad for, at de bor så tæt på hinanden, og når Lucas lige bliver lidt større, kan han selv cykle op til mormor og morfar, der er gået på pension. Nyt fra afdelingerne Dette er stedet, hvor du kan læse sidste nyt fra afdelingerne. Du kan høre om nye sociale projekter eller lidt om de opgaver, som ejendomsfunktionærerne har travlt med rundt om i boligselskabets afdelinger. De grønne mænd løser et utal af forskellige sager og deltager i en lang række forskellige projekter, lige fra etableringen af nye legepladser, hegn, vaskerier og carporte til kriminalpræventive aktiviteter og sociale foranstaltninger. Måske får du en idé til noget, som I også kunne arbejde med i din afdeling? Fx en fastelavnsfest, bedre affaldssortering eller noget helt tredje. 8 Lige nu søger Camilla med lys og lygte efter et arbejde, men det er ikke nemt. Camilla var tidligere ansat i Super Best, men måtte på grund af sliddegigt i knæene stoppe. Hun har siden været på kontor, og sidst har hun været to et halvt år i regnbuen, der er en vuggestue og børnehave. Det var hun glad for. Camilla ses med nogle andre mødre i beyggelsen. I efterårsferien var de fire mødre i Bon Bon land med deres børn. Det var en rigtig hyggelig tur for både børn og voksne. I år skal hun også til juletræsfesten i boligselskabet. Det glæder vi os meget til, smiler Camilla.

9 Nye vinduer og døre i Klemens Torp Vi er i gang med at få nye vinduer og havedøre i Klemens Torp. Vi vil i den forbindelse sige tak for jeres forståelse for at der bliver lidt larm og støv fra vores håndværkere, som prøver på at få alt til at gå så smertefrit som muligt, når de er hos jer. Alt går efter planen, men skulle der være spørgsmål, må I bare komme til os. Så skal vi nok få dem løst hen af vejen. Med venlig hilsen Ejendomsmester Jens-Aage Lindenskov En beboer i Klemens Torp udtrykker stor tilfredshed med udskiftningen af døre og vinduer: Det har hjulpet utroligt meget på vores bolig, at der er kommet nye vinduer i, der er tætte, så det ikke trækker mere. Stor ros til håndværkerne for deres arbejde fra mig og min familie. De har været flinke og omgængelige at have i vores hjem, og der var plads til at tage hensyn, både til håndværkere og vores familie. Arbejdet er blevet lavet rigtig flot, og der er blevet ryddet op af tømrerne og stilladsfolkene rundt omkring, hvor de har været. Venlige hilsner fra Jan, beboer i Klemens Torp Renovering af selskabslokale i Tornegården Efter endt reovering af vort selskabslokale, syntes vi, at lokalet skulle have et nyt navn, så vi iværksatte en lille konkurence i Tornegården. Navnet på vort selskabslokale er nu blevet til Lagunen, og en glad beboer har fået overbragt gavekort som tak for deltagelsen. Venlige hilsner fra afdelingsbestyrelsen, Pia 9

10 BEBOERPORTRÆT Anker fra Solbakken I Anker har boet de sidste fire år i Solbakken I sammen med sin kone, Joan. De kom fra en lejlighed i Solbakken II, men da Joan har leddegigt, vil de gerne flytte til en lejlighed i stuen, og det lykkedes dem at bytte lejlighed. De er meget glade for at bo i afdelingen og nyder de pæne og velholdte grønne områder. Vi er megget glade for Ivan, der er vores ejendomsmester. Lige meget hvad vi spørger ham om, er han altid parat til at hjælpe, smiler Anker. Anker har to børn, og han snakker tit med sin yngste datter. Om sommeren har han tit besøgt hende på Valø Camping, hvor hun bruger en del af sommerferien. Han bliver 80 år til januar, men holder sig selv igang med stavgang og cykelture. Anker gik på efterløn, da han var 60 år. Han har i mange år deltaget på boligselskabets pensionisttur med Faye og Jørgen, og han husker med stor glæde tilbage på Jørgen, der stod med flæskesteg og ris a la mande, når de kom tilbage fra Tyskland. I år har han valgt ikke at deltage, da han ikke synes fysikken kan holde til så lang en tur. Han deltager også i pensionistklubben i Solbakken II. Jeg har tidligere deltaget i klubbens bankospil, men med alderen kniber det med at følge med, så nu deltager jeg kun i festlighederne, griner Anker. Den 28. november skal han til julefrokost i pensionistklubben og hvis man får lidt meget, bliver man fulgt hjem, griner Anker. Under interviewet sidder Trunte på skødet af Anker. Det er Ankers vagthund, en lille Chi hua hua. Loppen i Hastrupparken Loppen er stedet, hvor man afleverer de ting, man ikke længere selv har brug for, men som nogle andre måske kan bruge. Det koster ikke noget at komme i Loppen. Vi har en kaffekasse, hvor du kan lægge en skilling, hvis du har lyst. Alle er velkommen i Loppen, hvor man også kan få en kop kaffe og en snak med de andre beboere. Børn skal være ifølge med en voksen, da vi har haft erfaring med børn, der hentede ting for derefter at smide dem i området. Der er mulighed for at finde gode sager, så kig forbi i Loppen og få en sludder og en kop kaffe på søndage mellem 11 og 13. Venlige hilsner fra Lopperne Kreativ hobby- og håndarbejdsklub Vi er nogle beboere, der mødes hver torsdag og laver forskellige kreative aktiviteter. Vi mødes i Kulturhuset i sal 1 fra kl. 10 om formiddagen. Kig ned og se hvad vi laver. Vi laver mange forskellige ting såsom at strikke, brodere, 3D kort og snart skal vi til at lave lidt julehygge og juleklip. Så kom forbi og få en tår kaffe og en sludder om torsdagen fra kl. 10. Venlige hilsner fra Håndarbejdsklubben 10

11 Nyt fra Kulturhuset og KBK I denne rubrik kan du læse om stort og småt fra Kulturhuset og KBK. Du er altid velkommen i Kulturhuset. Du kan slappe af, spille eller blive set med de kendte i caféen. Du kan motionere i motionscenteret på 1. sal i Kulturhuset. Du kan nyde et måltid mad den første tirsdag i måneden i selskab med andre beboere. Derudover er der lektiecafé og øvrige løbende aktiviteter på programmet. Hold et vågent øje! Annette er daglig leder i Kulturhuset, og hvis du har nogle spørgsmål eller andet, kan du altid kigge forbi eller ringe på telefon: Åbningstider og priser på motion og sauna i Kulturhuset Åbningstider i Kulturhuset: Mandag kl Tirsdag kl , Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl For beboere tilsluttet KBK: Motion 1 måned: kr. 175,- Motion 3 måneder: kr. 425,- Klippekort, 10 x motion: kr. 225,- Motion 1 gang: kr. 25,- Motion Årskort: kr. 1200,- 1 gang sauna: kr. 15,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 135,- Kig forbi Kulturhuset eller ring på Priser for personer, som ikke bor i en KBK-tilsluttet afdeling: Motion 1 måned: kr. 225,- Motion 3 måneder: kr. 575,- Klippekort, 10 x motion: kr. 250,- Motion 1 gang: kr. 30,- Motion Årskort: kr. 1500,- 1 gang sauna: kr. 20,- Klippekort: 10 x sauna: kr. 180,- Alle klippekort er gyldige et halvt år. Når du skal have lavet kort til motion, skal du medbringe et vellignende pasfoto og legitimation, samt evt. rabatkort. 11

12 BEBOERPORTRÆT Elly fra Tornegården Elly har boet i Tornegården siden Dengang valgte hun og hendes mand at flytte fra Glostrup til Køge, hvor de havde en kolonihave. Året efter døde hendes mand imidlertid, og hun valgte tre år efter at sælge kolonihaven, da det blev for meget. Elly er opvokset på Fyn med 9 søskende. Som voksen har hun arbejdet på forskellige fabrikker, indtil ryg og ben ikke ville mere. Hun var 60 år, da hun gik på førtidspension. Hun ser ind imellem sin søster, der bor i Solrød. Hun har også et tæt forhold til sin niece Ida, der er datter af en af brødrene. Elly er glad for at bo i Tornegården. Jeg er meget, meget glad for min lejlighed, og den lille have passer perfekt til mig, smiler Elly. Hun opholder sig ofte i haven om sommeren, hvis ikke det er for varmt. Dengang hun flyttede ind i afdelingen, boede der en familie med libanesisk/palæstinensisk baggrund i lejligheden ovenover. Familien er siden hen flyttet ind i en af boligselskabets andre afdelinger, men hun har stadig et tæt forhold til de store piger fra familien. De har netop været forbi og spise and til Mortens aften. De store piger fra familien blev født, mens familien boede i Tornegården, og Elly har siden den ene af pigerne blev født holdt jul med hende. De sidste par år har det været hjemme hos Elly, men tidligere kom pigen med på julebesøg hos Ellys familie. De har også været på mange campingferier sammen, så de har en særlig plads hos Elly, der aldrig selv har fået børn. Ind imellem kommer hele famlien også på besøg. Det er særligt til jul, hvor jeg har bagt vaniljekranse, griner Elly. Familiemotion i Kulturhuset Det er muligt for de årige at træne i Kulturhuset sammen med forældre, som i forvejen er medlem. Kom ind i Kulturhuset og hør nærmere om tidspunkter, priser og betingelser. Træning i Kulturhuset mens du går på barsel Hvis du trænger til at få rørt dig og komme i form, mens du er på barsel, kan du træne i Kulturhuset. Du kan komme med babyen i barnevogn og stille den nede i stueplan, hvor du har mulighed for at kigge til den fra træningsmaskinerne, og hvor man kan høre, hvis den græder. Annette, der er daglig leder i Kulturhuset, vil gerne prøve at tage hensyn og skruer gerne lidt ned for musikken, men da er det bedst hvis du kommer om formiddagen. Vel mødt i Kulturhuset! 12

13 Stavgang fra Kulturhuset hver mandag Hver mandag kl. 18 er der stavgang fra Kulturhuset. Man mødes kl. 18 foran hovedindgangen til Kulturhuset, hvorefter man går en times tid i terrænet. Stavgang er en skånsom motionsform, hvor man får rørt rigtig mange muskelgrupper, uden at led og muskler lider overlast. Det er ikke nødvendigt at gå med stave, du er altid velkommen til at møde op til en frisk gåtur. Er du interesseret i at se om det er noget for dig, så mød op ved Kulturhusets hovedindgang mandag kl. 18. Har du nogle spørgsmål, kan du ringe til Yvonne Hjort på telefon eller til beboerrådgiveren på telefon Motion og kostvejledning i Kulturhuset Går du rundt med tanker om at du gerne vil tabe dig? Vi har snakket om at opstarte en klub i Kulturhuset, hvor vi har fokus på kost og motion, så hvis du har svært ved at komme i gang, kan du hente støtte og vejledning i Kulturhuset. Henvend dig personligt eller pr. telefon hos Annette, der er daglig leder i Kulturhuset. Julefrokost i Kulturhuset Fredag den 5. november var der samlet ca. 50 personer til julefrokost og julebryg i Kulturhuset. Pia og drengene spillede op til dans. Desværre forsvandt kameraet på aftenen, og ved redaktionens deadline var det endnu ikke dukket op, så der er desværre ingen billeder fra aftenen. Lysdekorationer og decemberhygge i Kulturhuset Den mørke tid har sænket sig, og det er nu stearinlysenes hyggelige skær skaber hygge i de mange små hjem. Torsdag den 2. december fra kl er der mulighed for at lave flotte lysdekorationer i Kulturhuset og hygge dig sammen med andre beboere med æbleskiver og gløgg. Tag naboen eller dit barn i hånden og nyd en eftermiddag i selskab med andre børn og voksne i boligselskabet. Der vil være hjælp og inspiration at hente til at lave en flot lysdekoration, så mød endelig op uanset dine kreative talenter. Alle beboere er velkomne, vi skal bare vide hvor mange I kommer, så vi kan forberede de nødvendige indkøb til dagen. Vi glæder os til at se rigtig mange beboere. Det er gratis at deltage. Aflever slippen fra den omdelte invitation til Annette i Kulturhuset senest mandag den 29. november. Mange hilsner fra Kulturhuset og beboerrådgiveren Billedet er fra sidste års decemberhygge 13

14 Beboerrådgiveren informerer Her kan du orientere dig om nye og eksisterende tiltag i boligselskabet på det boligsociale område. Du kan læse om det nye projekt, Street Ways, for børn og unge og se billeder fra opstarten i september og oktober. Du kan se billeder fra klatretur med klubben i boligselskabet og høre sidste nyt fra idrætscontaineren. Som noget nyt er der hver lørdag bålhygge ved idræscontaineren ved Kulturhuset, og om søndagen er der søndagsoprydning i Hastrupparken. Du kan se sidste nyt fra pigeklubben og lektiecafeen. Du kan også se billeder og læse mere om en arabisk buffet, som blev afholdt i september i Kulturhuset. Hvis du har lyst til at være med i nogle af projekterne eller har andre ideer, er du altid velkommen til at kigge forbi beboerrådgiveren, Lotte Frejo Varder, på kontoret på Langelandsvej 32 eller ring eller skriv på tlf: eller på mail: kbs.dk. Idrætscontainer, bålhygge og søndagsoprydning Idrætscontaineren er nu rykket indenfor i sal 1 hver mandag fra kl Hvis det er godt vejr, kan aktiviterne godt rykkes udenfor. Idrætscontaineren er for alle børn og unge fra 7 år og opefter. Kom og vær med og du kan altid snakke med Osama eller beboerrådgiveren, hvis der er nogle aktiviteter, som du kunne ønske dig i idrætscontaineren. Bålhygge om lørdagen De sidste tre lørdage har der været mulighed for at hygge sig rundt om bålet med snobrød og skumfiduser nede ved idrætscontaineren. Hvis der er nogen der har lyst til at være med, er det hver lørdag når solen er ved at gå ned. Søndagsoprydning Hver søndag kl. 10 mødes børn og unge sammen med Osama ved Kulturhuset og går rundt i Hastrupparken og rydder op. Bagefter er der hygge i Kulturhuset. Et par af børnene har sammen med Una, der er medlem af afdelingsbestyrelsen i Hastrupparken, sørget for lidt godt til ganen. De sidste par søndage har de bagt velsmagende minipizzaer. Du er altid velkommen til at være med. 14

15 Klatretur med klubben Tirsdag den 24. august var Klubben i boligselskabet på tur til klatrevæggen ved Tapperiet i Køge. Det var uddannede klatreinstruktører fra SSP, der stod for at få børn og voksne sikkert op og ikke mindst ned igen... Det var en sjov eftermiddag, hvor alle det deltog fik prøvet kræfter med deres højdeskræk på klatrevæggen, der var 10 meter høj. Klubben har åbent hver tirsdag fra kl Fra kl er det for de unge fra 8-12 år, og fra kl er det for de unge fra år. Der er fast to medarbejdere i Klubben, Christina og Morten, og vi arbejder pt. på at få åbent flere dage. Der er playstation, wii, boldspil, kortspil og hyggesnak rundt om bordet, så kig forbi hvis du har lyst.

16 Street Ways i Kulturhuset Søndag den 19. september blev startskuddet til projekt Street Ways, som er et pilotprojekt med henblik på at etablere street kultur i boligområderne. Se mere om projektet i sidste nummer af bladet. På dagen var der mulighed for at prøve kræfter med rap, street dance, breakdance og parkour. Særligt workshoppen med rap træk mange børn og unge til, og der var flere, der med hjælp fra rapperen Wakili fik skrevet en tekst og efterfølgende fik lov at fremføre nummeret for de øvrige deltagere til stor begejstring for alle. Der bliver hen over vinteren og foråret mulighed for at deltage i rap undervisning, street dance og andre aktiviteter. I efterårsferien var der også mulighed for at deltage i en rap workshop og streetdance i Kulturhuset. Hold øje med StreetWays på Facebook, og vær også opmærksom på sedler og opslag i boligområdet. Hvis du går og brænder for en aktivitet, så ring til beboerrådgiveren, da der er mange muligheder i Street Ways projektet. Arabisk buffet i Kulturhuset Søndag den 19. september var der arabisk buffet i Kulturhuset. Det var Mona, der er beboer i Hastrupparken og hendes to døtre, der stod for madlavningen. Der blev solgt 70 madbilletter, og de spisende gæster var begejstrede for maden. Formanden for Køge Boligselskab, Faye Egested, deltog også i arrangementet og vil gerne benytte lejligheden til at takke Mona for det store arbejde, hun havde lavet i forbindelse med indkøb og madlavning, og også gerne takke for et meget velsmagende måltid. 16

17 Aktivitetskalender Arrangement Tid Sted Pris Tirsdagsmad Den første tirsdag i hver måned kan du spise en hyggelig middag i Kulturhuset. Den første tirsdag i måneden maden serveres fra kl. 18:00 Kulturhuset, Langelandsvej kr. pr. voksen, halv pris for børn under 12 år. Billetter kan købes i Cafeen til og med søndag. Linedance Onsdag, kl Kulturhuset, Langelandsvej 66 Entré Stavgang Hver mandag kl. 18:00 Mødestedet er foran hovedindgangen til Kulturhuset, Langelandsvej 66 Gratis Klubben for de unge i boligselskabet. Klubben har åben: Tirsdag, kl.16:00-20:00 Aktivitetshuset, Kogleaksvej 2. Gratis Lektiecafé Hver onsdag kl. 16:00-18 Kulturhuset, Langelandsvej 66. Gratis Pigeklub Hver torsdag Kl Kulturhuset, Langelandsvej 66. Gratis Idrætscontainer Hver mandag Kl Kulturhuset, Langelandsvej 66. Gratis 17

18 18 Velkommen i Pigeklubben hver torsdag aften Pigeklubben i Hastrupparken er godt i gang igen efter sommerferien, og vi byder alle piger mellem 12 og 18 år velkommen. Pigeklubben holder åbent hver torsdag kl i Kulturhuset i Hastrupparken. Der kommer kun piger og kvinder i klubben. Vi har det rigtig hyggeligt i Pigeklubben. Vi har et skab fuld af ting og sager. Pigerne elsker at sy puder, lave kort til veninderne og lave armbånd af alle de perler, vi har i skabet. Nogle gange sidder vi også bare og spiller eller sludrer med hinanden og deler oplevelser, glæder og sorger. Vi hygger med stearinlys og sætter altid frugt og te på bordet, og nogle gange har vi småkager med. Pigeklub Kom forbi i pigeklubben. Det er for alle piger ml. 12 og 18 år. Det er hver torsdag fra kl Vi hygger med smykkelavning, te, snak og meget andet. Vi ses i pigeklubben i sal 1 i Kulturhuset Pigeklubbens frivillige kvinder forsøger at imødekomme pigernes interesser og ønsker til aktiviteter. I foråret ville pigerne gerne holde en fest. Det blev en rigtig god fest, hvor mange piger fra Hastrupparken var med og humøret var højt. Vi lavede mad og fik danset sammen. Vi har haft en danselærer til at undervise pigerne, og vi får besøg af en Zumba-lærer senere på året. Der er plads til flere piger i Pigeklubben. Vi glæder os til at se mange flere i Kulturhuset torsdag aften. Lektiecafé hver onsdag i Kulturhuset Kom ned i lektiecafeen og hyg dig, mens du laver lektierne. Lektiecafeen holder åbent hver onsdag i Kulturhuset fra kl Der er altid to voksne til stede, der kan hjælpe med lektierne. Der er tre computere, som kan bruges til lektiearbejdet, hvis der er behov for det. Der kan sagtens være flere børn i lektiecafeen, så kig forbi. Der er også mulighed for at få en kop te og lidt frugt, mens du laver lektierne. Forældre er også altid velkommen til at kigge indenfor og hilse på lektiehjælperne. Lektiecafeen er for alle børn og unge. Vi har også lektiehjælpere, der kan hjælpe unge på gymnasie niveau. Der er ingen dumme spørgsmål! Ældresagens Pc-support er åben for alle, og du kan ringe mandag fredag fra kl (lokaltakst) på tlf Lektiecafé Hver onsdag eftermiddag fra kl er der lektiecafé i Kulturhuset. Tilbuddet gælder alle børn og unge i boligområdet.

19 Torsdagssnegle i Kulturhuset Hver torsdag er der velsmagende kanelsnegle i Kulturhuset. Fra kl. 11:30 er der friskbagte kanelsnegle til kun 6 kr. stykket, og dertil kan du købe te, kaffe eller varm kakao velbekomme! Tirsdagsmiddage i Kulturhuset Idrætscontainer Idræt, sport og hygge hver mandag fra Vi mødes ved idrætscontaineren ved Kulturhuset. Det er for alle børn og unge fra 7 år og opefter. Kig forbi det er sjovt og hyggeligt. Håndarbejdsklub Hver torsdag fra kl. 10 mødes vi i Kulturhuset og hygger os med forskelligt håndarbejde. Der er mange muligheder. Mød op til en kop kaffe og se om det er noget for dig! OPSLAGS- TAVLEN Her på opslagstavlen kan du indrykke annoncer om stort og småt. Ønsker du at flytte, men ikke væk fra Hastrup, kan du bytte din lejlighed her på opslags-tavlen. Hvis du ønsker at informere om sociale arrangementer og aktivi-teter i boligselskabet, er opslagstavlen også en oplagt mulighed. Vil du have noget på tavlen i næste nummer af beboerbladet, så send et opslag til Redaktionen eller kontakt beboerrådgiveren. Den første tirsdag i hver måned kl. 18:00 - en spisebillet koster kr. for voksne og halv pris for børn under 12 år. Billetter kan købes i Cafeen senest mandag kl. 12. Annette, som til daglig arbejder i Kulturhuset, er garant for et godt måltid, og har du lyst til at give hende en hånd en tirsdag eller to, så ring til Kulturhuset på tlf Klubben for de unge Klubben på Kogleaksvej nr. 2 har åbent hver tirsdag eftermiddag for alle unge mennesker ml. 10 og 14 år i boligselskabet. Det er tirsdag fra kl.16:00-20:00. Vi spiller spil og hygger os, og alle er velkomne! Stavgang! Hver mandag er der stavgang fra Kulturhuset kl. 18:00. Du er altid velkommen til at gå med og se om det er noget for dig. 19

20 Vigtige Telefonnumre Rådhuset, Køge Kommune Nærmeste politi 114 Lægevagten Tandlægevagten Køge Torvs Apotek (døgnservice) Køge Amtssygehus DSB S-toge HUR Kundecenter (bus-info) Køge Stadion Køge Genbrugsplads Køge Hovedbibliotek Boholte Kirke Regnbuen (daginstitution 0-6 år) Valhalla (daginstitution 0-6 år) Optimisten (daginstitution 3-6 år) Bakkens SFO (fritidsklub 7-14 år) Lærken (daginstitution 2-6 år) Hastrupskolen Ungdomsklubben Spidsen Vagttelefonen i Køge Boligselskab

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 27. November 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 27. November 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 27. November 2011 Der har i efteråret været afholdt tre økologiske torsdage i Kulturhuset under projektet Hastrupparken ser grønt, hvor forskellige beboere fra Hastrupparken har været

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 28. Februar 2012

KBS Beboer Nyt Nummer 28. Februar 2012 KBS Beboer Nyt Nummer 28. Februar 2012 Juletræsfesten i Køge Boligselskab kunne i december fejre 20 års jubilæum. Der var 260 beboere, der var mødt op til en hyggelig eftermiddag, hvor julemanden kom forbi

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 25. Maj 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 25. Maj 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 25. Maj 2011 Festdag for Ravnsborg Huse! D. 31. marts 2011 blev dannebrog hejst over boligselskabets nye passivhusbyggeri Ravnsborg Huse. Læs mere om dagen og talerne inde i bladet.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

julestemning www.in.dk 171

julestemning www.in.dk 171 Jul i Vedbæk I den smukke, hvide villa har familien Palm Svaneeng Mertz pyntet op til jul med julekugler, kogler og hjemmebag. Der er lagt op til en klassisk jul tilsat et moderne twist med turkise detaljer

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 Lene Mobil: 50 84 39 53 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten + åbningstider.

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Mandage: 14.30-15.30 Håndbold/Basketball, 16.00-17.00 Bordtennis. Tirsdage: 14.30-15.30 Fodbold, 16.00-17.00 Stikbold

Mandage: 14.30-15.30 Håndbold/Basketball, 16.00-17.00 Bordtennis. Tirsdage: 14.30-15.30 Fodbold, 16.00-17.00 Stikbold Mandage: 14.30-15.30 Håndbold/Basketball, 16.00-17.00 Bordtennis Tirsdage: 14.30-15.30 Fodbold, 16.00-17.00 Stikbold Onsdage: 14.30-15.30 Fodbold, 16.00-17.00 Hockey Torsdag: 14.30-15.30 Håndbold/Basketball

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere