MyArchive.kb.dk Selvarkivering af s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails"

Transkript

1 MyArchive.kb.dk Selvarkivering af s Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber kan selvaflevere s (og vedhæftninger) i sit Deponeringsområde på Det Kongelige Biblioteks MyArchive server. 1

2 Indhold Indledning Hvordan kommer jeg i gang?... 4 Ændring af adgangskode... 5 Opsætning af Myarchive konto i Ipad Mail App Kopiering eller flytning af s fra egne konto til arkiv konto på KB Eksempel 1: Flytning af enkelte s Tilføjelse af andre typer systemer til ipad mail, f.eks Gmail konto Fjern Myarchive konto fra ipad Mail klient Adgang til arkivkonto via browser

3 Indledning. Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling har en lang tradition for at indsamle korrespondancer fra danske forfattere, kunstnere, videnskabsmænd og andre kulturpersoner. Teknisk kaldes sådanne arkiver for "personlige privatarkiver". Det Kongelige Bibliotek ønsker at intensivere modtagelsen af korrespondancer fra nulevende arkivskabere. Derfor er der implementeret et system på Det Kongelige Bibliotek, MyArchive.kb.dk, hvori der kan oprettes et personligt Deponeringsområde (en konti på MyArchive.kb.dk) til den enkelte arkivskaber, der herefter løbende kan overføre s (og vedhæftninger) til sit Deponeringsområde fra sin egen, private boks. Alle konti anonymiseres, så arkivskaberens navn ikke kan udledes. Denne vejledning viser, hvordan arkivskaberen selv kan deponere materiale, der sidenhen ønskes overdraget til Det Kongelige Bibliotek gennem en formaliseret Donation, til sit midlertidige Deponeringsområde. En forudsætning herfor er, at der forinden er indgået en Deponeringsaftale med Det Kongelige Bibliotek, hvori der henvises til generelle Aftalevilkår. MyArchive systemet giver arkivskaberen mulighed for at flytte eller kopiere s og vedhæftninger fra en privat boks til det personlige Deponeringsområde, samt at omorganisere det deponerede materiale. Deponeringsomådet skal udelukkende benyttes til at arkivere s (og vedhæftninger), som skønnes at være af interesse for fremtidige brugere. Det er dog muligt for arkivskaberen at videresende s (og vedhæftninger) fra eget Deponeringsområde, således at deponeret materiale kan slettes i den private boks, hvis det ønskes. Det vil dog ikke være muligt at sende s direkte til Deponeringsområdet via mailadressen Deponeringshandlingen kan foregå ved at flytte eller kopiere (Drag-and-Drop) enkelte s eller flere ad gangen, eller en hel folder med indhold (herunder under-foldere). Opsætningen af MyArchive består i, at en forbindelse til et personligt Deponeringsområde tilføjes arkivskaberens egen, private boks, således at Deponeringsområdet ses på arkivskaberens skærm under den private boks. Deponeringsområdet kan foldes ud og ændres på samme måde, som arkivskaberen kan ændre strukturen af sin private boks. Som nævnt i Deponeringsaftalen, træffes der på et tidspunkt aftale om Donation af det deponerede materiale, der herefter vil udgøre et privatarkiv ejet af Det Kongelige Bibliotek. I Donationsaftalen fastsættes, hvilken klausulering (begrænset adgang), materialet evt. skal være underlagt. I denne vejledning er der især fokuseret på opsætning af ipad Mail App fra Apple. Dog er det også muligt at arkivere s fra andre systemer, som f.eks Gmail via Mail klienten. Arkivskaber har mulighed for at oprette adgang til arkiv kontoen på Det Kongelige Bibliotek på alle sine platforme (PC, Mac, ipad.). Arkivskaber kan endvidere samtidig have flere adgange åbne til arkiv kontoen på Det Kongelige Bibliotek. 3

4 Hvordan kommer jeg i gang? Dette afsnit beskriver hvordan man kommer i gang med at arkiverer s på Det Kongelige Bibliotek. Forudsætningerne for at komme i gang er følgende: Modtaget brev fra Det Kongelige Bibliotek med bl.a. din arkiv adresse, brugernavn og midlertidig adgangskode til arkivet. Har en Ipad med Mail App installeret. Anvendelse af MyArchive.kb.dk forudsætter, at brugeren har adgang til IMAP portene 993 (SSL kryptering) og 587 (TLS kryptering). På visse statslige eller kommunale institutioner er disse porte blokeret af sikkerhedshensyn. Adgangen til MyArchive.kb.dk skal i så tilfælde installeres fra en personlig mail klient uden for den givne institutions "firewall". Allerførst skal den modtagne midlertidige adgangskode ændres, således at man kan anvende sin egen adgangskode ved indstilling af Ipad Mail App til arkivkontoen på Det Kongelige Bibliotek. Adgangskode ændres ved at følge vejledningen i det efterfølgende afsnit Ændring af adgangskode. Når adgangskode er ændret kan forbindelsen til Det Kongelige Biblioteks arkiv etableres ved at følge vejledningen i afsnit Opsætning af Myarchive konto i Ipad Mail App. Er du i tvivl eller kommer du ud for problemer med at etablere forbindelse til Det Kongelige Biblioteks arkiv kan Help Desk kontaktes, som beskrevet i det modtagne brev fra Det Kongelige Bibliotek. Hvis arkivskaberen har indgående kendskab til opsætning af klienter henvises til følgende tekniske oplysninger: Kontotype: IMAP Server til indgående post: myarchive.kb.dk Server til udgående post (SMTP): myarchive.kb.dk Server til indgående post (IMAP): 993 (SSL) Server til udgående post (SMTP): 587 (TLS) Server til indgående post (IMAP) kræver godkendelse via adgangskode Server til udgående post (SMTP) kræver godkendelse via adgangskode. 4

5 Ændring af adgangskode. Denne vejledning til ændring af adgangskoden for din postkasse på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, smartphones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Det er vigtigt at ændre den midlertidige adgangskode så hurtigt som muligt efter modtagelsen af brevet fra Det Kongelige Bibliotek. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det være hensigtsmæssigt at ændre adgangskoden mindst hver 3. måned eller hvis man har mistanke om at andre har fået kendskab til adgangskoden. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Ipad Safari. Åbn din browser og indtast følgende: myarchive.kb.dk eller tryk på dette link. 5

6 Derefter fremkommer følgende skærmbillede Brugernavn og den midlertidige adgangskode fra velkomstbrevet fra det Kongelige Bibliotek indtastes ved User name og Password, som vist i følgende skærmbillede. 6

7 Når felterne User name og Password er udfyldt trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem: 7

8 Vælg menupunktet Indstillinger som markeret herunder i rødt: 8

9 Derved fremkommer følgende skærmbillede: Tryk på Skift Adgangskode markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende skærmbillede fremkommer: 9

10 Derefter indtastes nuværende adgangskode i feltet Eksisterende adgangskode Den nye adgangskode indtastes i feltet Ny adgangskode og indtastes på ny i feltet Bekræft adgangskode, som markeret med rød firkant i nedenstående skærmbillede. Tryk derefter på knappen Gem markeret med blåt. Såfremt der fremkommer en fejlmeddelelse vil de tastede adgangskoder forsvinde og man skal indtaste gammel og ny adgangskode igen. En af årsagerne til at den nye adgangskode ikke bliver accepteret, kan være: Forkert indtastet nuværende adgangskode eller forskel i indtastet adgangskode i felterne Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Caps Lock på dit tastatur er aktiveret. Adgangskoden ikke opfylder minimumskravene. o Adgangskoden skal have en længde på minimum 7 karakterer. 10

11 Når den nye adgangskode er accepteret bliver man automatisk logget af, hvorved følgende skærmbillede fremkommer. For at være sikker på at Adgangskoden er ændret korrekt, åbnes myarchive.kb.dk igen i din browser, som det kan ses i efterfølgende skærmbillede. 11

12 Brugernavn og den nye adgangskode indtastes ved User name og Password. Når felterne User name og Password er udfyldt, trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem, såfremt den nye adgangskode er korrekt. 12

13 Opsætning af Myarchive konto i Ipad Mail App. Denne vejledning viser hvordan man konfigurerer arkiv kontoen i standard Mail app på ipad. I første omgang trykkes på Settings som indikeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 13

14 Under Settings trykkes på Mail,Contacts, Calenders. Tryk derefter på Add Account som markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. Tryk på Other markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. Når der er trykket på Other vises følgende skærmbillede. 14

15 I feltet Name skrives f.eks. fornavn og efternavn. Dette navn vil blive vist i From feltet når du forwarder eller sender en fra myarchive.kb.dk. I feltet indsættes adressen på din Myarchive konto, som du har fået oplyst af KB. I feltet Password skrives adgangskoden til din Myarchive konto. I feltet Description skrives navnet på din Myarchive konto. Oplysningerne er kun synlige for dig selv i oversigten over konti på din Ipad Mail. 15

16 Når oplysningerne er indtastet så tryk på knappen Next markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 16

17 Når der er trykket på knappen Next, fremkommer nedenstående skærmbillede. Kontroller at IMAP fanen er valgt. Markeret med rødt herunder. 17

18 De øverste 3 felter bør allerede være udfyldt med følgende (Hvis ikke indtastes oplysningerne igen). I feltet Name skrives f.eks. fornavn og efternavn. Dette navn vil blive vist i From - feltet, når du forwarder eller sender en fra myarchive.kb.dk. I feltet indsættes adressen på din Myarchive konto, som du har fået oplyst af KB. I feltet Password skrives adgangskoden til din Myarchive konto. I feltet Description skrives navnet på din Myarchive konto. o Oplysningerne er kun synlige for dig selv i oversigten over konti. Felterne for Incoming Mail Server udfyldes på følgende måde: I feltet Host Name skrives myarchive.kb.dk I feltet User Name indsættes Brugernavnet, som oplyst i dit velkomstbrev fra KB. I feltet Password skrives adgangskoden til din Myarchive konto. Felterne for Outgoing Mail Server udfyldes på følgende måde: I feltet Host Name skrives myarchive.kb.dk I feltet User Name indsættes Brugernavnet, som oplyst i dit velkomstbrev fra KB. I feltet Password skrives adgangskoden til din Myarchive konto. Når alle oplysningerne er indtastet, trykkes på knappen Next markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. 18

19 Oplysningerne vil nu blive kontrolleret. Såfremt alle oplysningerne er korrekte, fremkommer følgende skærmbillede. ipad Mail App har konstateret, at Myarchive serveren giver mulighed for at oprette Mails og Notes. De kan alle vælges eller slås fra ved at sætte dem ON eller OFF. Mail vil altid være ON. Derefter trykkes på knappen Save, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorefter man kommer tilbage til Settings skærmbilledet som vist i følgende skærmbillede. 19

20 Det ses af ovenstående skærmbillede, at kontoen myarchive.kb.dk (markeret med rødt) er blevet adderet til konto oversigten. 20

21 Kopiering eller flytning af s fra egne konto til arkiv konto på KB. Hvis man allerede kender til Mail Apps muligheder for kopiering og flytning af s kan de tilsvarende muligheder anvendes til at kopiere eller flytte s fra ens egen konto til arkiv konto på KB. I det følgende gives et eksempel på flytning af s fra egen konto til arkiv konto på KB. Eksempel 1: Flytning af enkelte s. I dette eksempel vises, hvordan enkelte s flyttes fra Exchange paa KB til arkiv konto på KB, myarchive.kb.dk. Mere detaljeret flyttes 3 s fra mappen TechnologyTransferTactics under Exchange paa KB til mappen TechnologyHints under arkivkonto myarchive.kb.dk. Først vælges Mail Apps, som er markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. 21

22 Når Mail Apps er aktiveret, fremkommer følgende billede A f det ovenstående skærmbillede kan det ses, at der er 3 kontoer (Accounts) med følgende navne: Gmail myarchive.kb.dk Exchange paa KB Da vi ønsker at flytte s fra Exchange paa KB til arkivkonto på KB, myarchive.kb.dk trykkes på knappen Exchange paa KB markeret med rødt. 22

23 Derved fremkommer følgende skærmbillede: Der er nu adgang til folderne under Inbox for konto Exchange paa KB. For at få alle folderne med rulles længere ned, således at folder TechnologyTransferTactics, markeret med rødt, kan ses i nedenstående skærmbillede. 23

24 Derefter trykkes på knappen folderen TechnologyTransferTactics, hvorved følgende skærmbillede fremkommer. Når der trykkes på knappen Edit, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, er det muligt at markere de ønskede s, som skal flyttes til mappen TechnologyHints under arkivkonto myarchive.kb.dk. 24

25 I nedenstående skærmbillede er markeret de 3 s, som ønskes flyttet. Der trykkes nu på knappen Move, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede fremkommer. Der trykkes på knappen Accounts, markeret med rødt i nedenstående skærmbillede, for at komme til siden med oversigt over de 3 kontoer. 25

26 Da vi ønsker at flytte de 3 s til kontoen myarchive.kb.dk, trykkes på knappen myarchive.kb.dk, markeret med rødt i ovenstående skærmbillede. Dermed fremkommer oversigten over mapper under myarchive.kb.dk, som kan ses i nedenstående skærmbillede. 26

27 De 3 s flyttes til mappen TechnologyHints ved at trykke på knappen TechnologyHints markeret med rødt i nedenstående skærmbillede. Ved efterfølgende at gå ind i mappen TechnologyHints under arkivkonto myarchive.kb.dk kan det ses, at de 3 s er flyttet. Se følgende skærmbillede. 27

28 Tilføjelse af andre typer systemer til ipad mail, f.eks Gmail konto. Såfremt du har s placeret på andre typer systemer, som f.eks Gmail, kan du som regel tilknytte s fra dine andre systemer til din ipad Mail, således at dine s kan blive overført til din arkivkonto på KB. Se i nedenstående skærmbillede hvilke systemer, du kan tilføje til din ipad Mail. 28

29 Fjern Myarchive konto fra ipad Mail klient. Myarchivekontoen kan nemt fjernes fra Mail klienten på arkivskabers ipad. Bemærk at s m.m. som allerede er placeret på Myarchive kontoen ikke fjernes. Det vil sige, at en Myarchivekonto oprettet på en anden ipad Mail klient eller på en anden klient som f.eks Mac Mail klient ikke påvirkes. I følgende eksempel fjernes Myarchivekontoen, som i dette eksempel kaldes myarchive.kb.dk. I første omgang trykkes på Settings, som indikeret med rød ellipse i nedenstående skærmbillede. 29

30 Under Settings vælges Mail, Contacts, Calenders, hvorved de forskellige klienter vises. I denne liste vælges den eksisterende konto myarchive.kb.dk, hvorved følgende skærmbillede vises. 30

31 Tryk på knappen Delete Account. Følgende skærmbillede vises. Tryk på knappen Delete for at acceptere at kontoen fjernes. 31

32 Når der er trykket på Delete-knappen kan det i næste skærmbillede ses, at arkivkontoen på KB, myarchive.kb.dk, er fjernet. 32

33 Adgang til arkivkonto via browser. Denne vejledning for adgang til dine arkiverede s på myarchive.kb.dk er ens for alle platforme (PC, Mac, ipad, Smart phones ), som kan komme i kontakt med myarchive.kb.dk via en browser (Internet Explorer, Safari, Firefox ). Adgangen til arkivkontoen sker via Outlook Web App. Skærmbillederne i denne vejledning er fra en Ipad Safari. Åbn din browser og indtast følgende: myarchive.kb.dk eller tryk på dette link. 33

34 Derefter fremkommer følgende skærmbillede Brugernavn og adgangskoden indtastes ved User name og Password, som vist i følgende skærmbillede. 34

35 Når felterne User name og Password er udfyldt, trykkes på knappen Sign in, angivet med rødt i ovenstående skærmbillede, hvorved følgende skærmbillede til Outlook Web App kommer frem 35

36 Denne Outlook Web App giver de samme muligheder for at arbejde med sine arkiverede s, som hvis man benyttede sin egen klient. Det vil sige at man kan flytte/kopiere/slette foldere (mapper, postkasser) eller enkelte s. Det er endvidere også muligt at videresende sine s. For mere hjælp tryk? markeret med rødt i ovenstående skærmbillede hvorved følgende Nu er der mulighed for at afklare evt. problemstillinger ved at lave en søgning. 36

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer

Udgående mailserver (SMTP) til brug i mailprogrammer E-mail opsætning Bejagt. Server til indgående og udgående post skal være det samme med minder at man vælger at benytte den internet udbyders SMTP man har til at sende post med. Hvis ikke man har andre

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere