Fra cyberspace til middelalder. En lille bog for den agerende tidsrejsende på Middelaldercentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra cyberspace til middelalder. En lille bog for den agerende tidsrejsende på Middelaldercentret"

Transkript

1 Fra cyberspace til middelalder En lille bog for den agerende tidsrejsende på Middelaldercentret

2 Fra cyberspace til middelalder... -en lille bog for den agerende tidsrejsende på Middelaldercentret Middelaldercentret 2010 Forfatter: Helle Krogh Lay out og tekstredaktion: Catharina Oksen Tryk: Middelaldercentret Middelaldercentret Ved Hamborgskoven 2, Sundby L 4800 Nykøbing Falster

3 Middelaldercentrets historie Middelaldercentret er et relativt ungt museumscenter det startede i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Her rekonstruerede det lokale museum en blide en middelalderlig kastemaskine, som brugtes ved belejringer af byer og borge. Der var første gang i historisk tid nogen havde forsøgt dette altså lige bortset fra Napoleon den Tredje, som havde ladet sine officerer bygge en lignende maskine. Desværre havde de konstrueret den af for spinkle materialer, så den brød sammen efter en serie skud, og første skud var på minus 70 meter dvs. den skød baglæns! Dette var et dårligt resultat for Napoleon, men en god oplysning for kommende blidebyggere. Rekonstruktionsforsøget blev en stor succes og forløb uden uheld. Der var omfattende medieomtale både nationalt og internationalt og næsten mennesker besøgte engområdet ved Guldborgsund hvor bliden var placeret kimen til et museumscenter var lagt! I de kommende år voksede centrets aktiviteter, byggende på tilskud fra udviklingsfonde, EU socialfond, egenindtjening og en omfattende skyggeøkonomi, reflekteret i en meget stor lokal opbakning. Besøgstallene steg år for år og Middelaldercentret havde slet ikke faciliteterne til at håndtere så mange besøgende. Arbejdsmarkedets Feriefond kom på besøg og hvor centret nu troede at der skulle bygges publikumstoiletter, ville fonden det anderledes. Tre måneder efter var der bevilliget næsten 50 millioner kroner, hvilket stimulerede en omfattende lokal medfinansiering. Middelaldercentret kunne nu med et kvantespring udvikle sig til en etableret museuminstitution i lokalområdet. 3

4 I dag er Middelaldercentret et Videnpædagogisk Center, et forskningsbaseret koncept med oplevelser/underholdning, deltagelse/leg og læring for de besøgende, hvor autencitet er et vigtigt kodeord. Sundkøbings historie Tid og sted Middelaldercentret arbejder frit inden for den periode, der i Danmark er defineret som middelalder, fra 1050 hvor vikingetiden slutter og til reformationen i Af formidlingsmæssige årsager har vi dog valgt at Sundkøbing skal portrættere en bestemt tid højmiddelalderen eller tiden omkring år og at vi iøvrigt lader tiden gå, dvs. skifter år med det aktuelle år, i 2009 var det 1399 i Sundkøbing, i 2010 er det 1400 etc. Det giver en god mulighed for at fortælle nye historier i relation til de historiske begivenheder, men også til at bygge videre på Sundkøbings og dens beboeres historie. Perioden omkring 1400 Margrete d. I s tid er valgt fordi det på visse områder er en ret velbelyst periode med dramatiske begivenheder, og på andre områder en tid hvor forskningen ikke er så langt fremme, og hvor der derfor er gode muligheder for at lave spændende forskningsprojekter og eksperimentalarkæologiske forsøg. Sundkøbing Købstaden Sundkøbing er en fiktion, der har ikke ligget en middelalderby her, det har der derimod på den anden side af sundet, hvor købstaden Nykoebing lå op ad et kongeslot. Vores lille by har status af købstad, det vil sige, at man har ret til at handle og have markedsdage på byens torv. Byen har også af kronen fået ret til at slå mønter. 4

5 Byen består af gammelbyen, en gade med en række mindre huse med blandet beboelse og værksteder hvorfra der også sælges varer, samt nybyen eller Nokken, med to købmandshuse og flere mindre huse. Sundkøbings beboere Indbyggerne i byen er forskellige småhåndværksmestre: Smed, suder (skomager), tømrer, skrædder, væver, farver og rebslager samt deres svende, øvrige medhjælpere og familie. I det højere sociale lag finder vi byens storkøbmand, som også er borgmester. Der er en byvagt og købmanden har hyret professionelle soldater til beskyttelse af sine skibe når de er på handelstogter. Den lokale stormand er ridderen Hr. Henrik Svane som har godsbesiddelser på Lolland og Falster og som har opført en rendebane, en ridderturneringsplads, på marken lige uden for byen. Hr. Svane er iøvrigt også af kronen udnævnt til rigsråd og foged, det sidste betyder, at han kan dømme i tvistsager på vegne af kronen. Derudover er der en blandet skare af handlende, omrejsende håndværkere og vejfarende som gæster byen. Foruden folkene i Daglejren hvor en bryde (gårdforvalter) og madmor holder styr på en skiftende flok unge mennesker, der søger arbejde i byen. Det sidste er selvfølgelig centrets skoletjeneste, hvor eleverne er middelaldermennesker for en dag. Autensitet som nøgleord Middelaldercentret ønsker at den besøgende skal få en så autentisk oplevelse af middelalderen som det er muligt at give. Det gælder bygninger, klædedragt, redskaber, krigsmateriel, dyr, planter, personlig optræden etc. 5

6 Vores viden om forholdene omkring år 1400 stammer fra et bredt spektrum af kilder. Der er de arkæologiske kilder: udgravninger af landsbyer, byer, borge, grave, skattefund, skibe m.v. Der er de skriftlige kilder: love, testamenter, kirkelige skrifter, toldregnskaber, regnskaber fra større husholdninger. Der er billederne: kalkmalerier, mest kirkelige, kun få verdslige, illuminerede bøger, træsnit og malerier på fx. altertavler. Der er skulpturerne: figurer i kirkekunsten, på gravmæler o.a. Der er et stort genstandsmateriale, mest jordfund fra arkæologiske udgravninger, men også ting, der mere eller mindre har været i brug eller er bevaret siden de blev lavet. Der er bygninger: Kirkerne og enkelte verdslige huse som fx. boderne i Næstved eller byporten i Stege. De mange rekvisitter der bruges er lavet som enten replikaer eller kopier af middelalderlige genstande. En replika er lavet med originale materialer og redskaber, en kopi er lavet efter en bestemt middelaldergenstand, i originale materialer, men gerne med moderne redskaber. Formidlingen Vi er i det Herrens År... Vi har valgt en formidlingsform, der betyder, at den agerende både ansatte og frivillige optræder som en middelalderperson. Det vil sige, at man ikke fortæller den besøgende at: dengang i 1400 gjorde de sådan og sådan, men: her i 1400 er det skik og brug at... Man taler heller ikke indbyrdes om hvad der var i fjernsynet aftenen før, man ved jo slet ikke, hvad et fjernsyn er! Stiller nogen et spørgsmål, man ikke kan svare på, så kan man fx henvise til borgmesteren, som jo er en dannet og lærd mand. I andre tilfælde kan man henvise til det store hus lige uden for byen (indgangsbygningen). Kun undtagelsesvis kan man træde ud af rollen, det gøres ved fysisk set at gå et skridt til siden og erklære, at nu er man for et øjeblik i spørgerens tidsalder, og så svare kort på et moderne spørgsmål. Der tales ikke rigtigt middelaldersprog, men man skal undgå moderne udtryk og tiltale hinanden rigtigt. Man hilser altid på andre med et Guds Fred, både gæsterne og Sundkøbings borgere. Betegnelsen hr. bruges kun til ridderne. Der er i disse actionprægede tider en masse forventninger fra gæsternes side. Hollywoodfilm som Braveheart, Robin Hood og King Arthur giver nogle en meget romantisk forventning til et besøg i middelalderen. Masser af skønne jomfruer og rigtige mænd med overnaturlig råstyrke og heltemodige gerninger, alt krydret med kærlighed og drama og selvfølgelig en happy end. Det billede kan vi ikke leve op til, men det er heller ikke vores mission. Middelaldercentret viser i Sundkøbing et billede af dagligdagen, og på ridderturneringsbanen viser vi datidens yndlingssport og største folkeforlystelse: Ridderturneringerne. Her drejer det sig om edutainment : Vi underholder, men publikum får samtidig en masse viden med i købet. Dragterne På Middelaldercentret viser vi forskellige dragter fra de forskellige samfundslag. Lige fra den simpleste bondedragt til den kostbare købmands- eller ridderdragt. 6

7 Middelaldercentret har en stor samling af dragter som udlånes til frivillige som ikke selv har en dragt. Låneren betaler et depositum for lån af dragt og et for lån af sko. Det tilstræbes at anvende korrekte materialer og syteknikker ved fremstillingen af dragterne som bliver produceret på centrets egen systue. Middelaldercentret har efter mange års studier en stor viden om textiler og dragter og tilbyder sykurser for frivillige, som vil lave deres egen dragt. Dragterne skal passe til en rolle, som den enkelte har: Håndværker, handlende, kriger, tjenestepige etc., både hvad angår materiale, farve og snit. Alle private dragter skal godkendes af Middelaldercentret inden de bruges på centret. At leve i et middelalderhus Som borger (frivillig) i Sundkøbing får man til opgave at leve på middelaldervis i et hus: Bo, lave mad, gøre rent, vedligeholde, udføre et håndværk og ikke mindst formidle det hele til publikum. Det er hårdt, men hyggeligt arbejde, der skal hentes vand og brænde og laves middelaldermad. Der skal fejes og holdes orden, vaskes op og ordnes omkring huset. Opgaverne er kønsopdelte: Kvinderne står for madlavningen og renholdelsen af huset, manden for håndværket her hjælper kvinden dog også og for vedligeholdelse af huset. Børnene hjælper til hvor det behøves, især med at hente vand og brænde, dog er de fleste drenge sat i lære fra 8-års alderen og skal således hjælpe en mester. Som frivillig bor man ofte hos en af byens håndværkere, hvor man enten er lærling, eller besøgende familie til håndværkeren. Andre er tilrejsende håndværkere som søger arbejde i den voksende købstad, eller handlende som sælger varer på markedet. Personligt udstyr og udseende Når man agerer middelaldermenneske, skal man også ligne et menneske fra den tid. Moden skifter, og skønhedsidealer med den. En perfekt kvinde i højmiddelalderen havde lys hud, høj pande, små, højtsiddende bryster og brede hofter. Mændene skulle have halvlangt krøllet hår, kort fipskæg, brede skuldre, slanke hofter, lange slanke ben og smalle fødder. Det kan alle jo ikke leve op til det kunne man heller ikke dengang men man kan i alt fald undgå de værste fejl: make-up, neglelak, synlige pircinger, synlige tatoveringer, moderne smykker, briller. 7

8 der er håndværker, vi skal videre herfra. Andre har en lang historie at fortælle og kan deres familiekrønike i flere generationer. De ansatte har deres egen historie som typisk er tilknyttet Sundkøbing gennem generationer, selvom der selvfølgelig også sker udskiftninger her, når folk dør eller flytter og nye kommer til. Briller er ofte debatteret: Jamen, jeg kan ikke se uden. Nej, men det havde man så heller ikke kunnet dengang, og iøvrigt kan de fleste se godt nok til at klare sig alligevel, der skal jo ikke læses aviser eller skrives på computer. Når autencitet er kodeordet, og man ellers ikke går på kompromis med noget, hvordan skal man så få publikum til at tro på en, hvis man har moderne briller på? Men kontaktlinser kan godt gå an, middelalderbriller ligeså, især hvis man er mand og skriftlærd! Ageren, eller at spille en rolle I Sundkøbing har alle en bestemt rolle, mere eller mindre veldefineret. Man er enten håndværkermester, -svend, eller andet. Man har et navn og en historie. På begynderkurserne lærer man lidt om det middelalderlige samfund, hvordan det fungerede, hvad man troede på, hvordan relationerne mellem mennesker var. Nogle frivillige har en meget løst tegnet rolle: Jeg er bare på rejse med min mand, Man kan ikke fremvise en absolut korrekt middelalderlig optræden, fx tales der ikke middelaldersprog. Kønsrollerne og den ærbødige optræden over for de sociale overmænd går det derimod oftest nemmere med. Den diciplinære børneopdragelse, hvor børnene skal vise lydighed og respekt for de voksne kan give anledning til mange gode diskussioner. Det er vigtigt ikke at overspille sin rolle, hvis man ikke er en dygtig skuespiller skal man ikke lave overdrevne rollespil, men holde sig til det sikre. De faste folk vil ofte indbyde til lidt muntre bemærkninger eller kommentarer og her kan man sagtens være med. Dagens gang og faste opgaver Kl Informationsmøde i Det hvide hus hvor alle deltager. Dette møde bliver ledet af den ansvarlige for feltet. Her vil man få praktiske oplysninger samt evt. opgaver for dagen: fx hjælpe til ved bliderne, ridderturneringen eller buebanen. Kl åbner Middelaldercentret og alle er klar og igang på feltet. Maj, juni, august og september er der en del rundvisninger af grupper og skoleklasser. Disse bliver ført fra hus til hus mens de får fortalt om dagliglivet m.m. Kl afskydes bliderne, i højsæsonen afskydes den lille blide også kl

9 Visse dage er der artilleridemonstration hvor der skydes med hagebøsser og bombarden. Middelalderens mindre krigsvåben, mangonel, ballista m.v. demonstreres også nogle dage. Derefter fortsætter man med diverse gøremål i husene og på feltet. Fx madlavning, arbejde med et håndværk, husholdning, havearbejde m.m. Der er ridderturnering kl tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag i skuldersæsonen og kl alle dage i højsæsonen. Efter ridderturneringen fortsætter man igen med div. gøremål. Kl lukker centret normalt for publikum. I højsæsonen er der dog åbent til kl , ligesom der kan være dage med specielarrangmenter hvor vi har længere åbent. Så gælder reglerne for påklædning m.v. som i den almindelige åbningstid. Begynderkursus Middelaldercentrets formidlingsform stiller specielle krav til både de ansatte og de frivillige. Derfor skal alle ansatte og frivillige gennemgå et begynderkursus, hvor man får en basisviden om middelalderen, formidlingsformen, etc. før man får lov til at deltage. Læs mere om kurserne på Derudover er der mulighed for at deltage i forskellige workshops og foredrag gennem året. Kursusdeltagere til begynderkurset får udleveret et kompendie Livet i Sundkøbing, der giver oplysninger om tiden, samfundsforhold, religion, kønsroller, madlavning o.m.a. Kompendiet ændres år for år, der er derfor et eksemplar til almindelig benyttelse i fælleslokalet for de frivillige i sæsonen. Regler og praktiske ting Middelaldercentret Navne på bygninger og rum m.v.: Administrationen: Her findes ledelsen, det administrative personale, formidlingen og museumsinspektøren samt mødelokaler, dragtsamling og bibliotek. Indgangsbygningen: Publikumsind- og udgang, publikumstoiletter, museumsbutik, udstilling, AV-rum, indgang til gæstgiveriet Den Gyldne Svane. Det Hvide Hus: Spise- og opholdsrum med køkken til ansatte og frivillige. Personalefaciliteter i sidebygningen til indgangsbygningen, adgang fra gården, med toiletter, bad, vaskerum m.v. samt aflåst krudtrum: Her er der normalt kun adgang for de ansatte. Toiletter og bad for frivillige: I sidebygningen til indgangsbygningen, adgang fra gården. Tre toilet- og baderum for frivillige. Publikumstoiletter: I sidebygningen til indgangsbygningen: Kun adgang for publikum. Smedeværksted og tømrerværksted: Her er der normalt kun adgang for de ansatte. Læderværksted: I sidebygningen til Det Hvide Hus. Her er der normalt kun adgang for de ansatte. Hvidt værksted: Tilbygning til sidebygningen til Det Hvide Hus. Her opbevares bl.a. forskellige rebskaber. 9

10 Smedie Daglejr for skolebørn Administrationen P kun adm. og mødegæster Sundkøbing Gitterlåge Adgang for personale og daglejrbørn Hestestalde Hestefold Bagindgang DGS Handicap P og personale til café Aktivitetsområde for publikum Café Den Gyldne Svane Svinglåge til Sundkøbing Frivillig toiletter og bad Sundkøbing Hall Publikumsindgang Smedie AV-rum Museumsbutik Leg og Lær område Skolestue på 1.sal Personaleindgang Frivillig toiletter og bad Personaletoiletter og bad VED HAMBORGSKOVEN Svinglåge til Sundkøbing Gård Personaleindgang Cykelparkering Tømrerværksted Tømrerværksted Hvidt værksted Forvalter Det Hvide Hus (køkken og ophold, info-møder) Have Låge til Sundkøbing Låge til Sundkøbing Gitterlåge Adgang for personale og frivillige Frivillig rum Gitterlåge Adgang for personale og frivillige Busstoppested Parkering frivillige og turister all likumsdgang Leg og Lær område AV-rum Museumsbutik Skolestue på 1.sal Personaleindgang Personaletoiletter og bad Cykel- Frivilligrum: Her er skabe samt parkering plads til soveposer m.v. Laden: Opbevaringslade i skoven: Her er der normalt kun adgang for de ansatte. VED HAMBORGSKOVEN Feltet: Betegnelse for området hvor publikum må færdes og hvor der ageres middelalder, dvs. Sundkøbing, daglejren og skoven. Gård Personaleindgang Publikumstoiletter Læderværksted Publikumstoiletter Hvidt Læderværksted værksted Forvalter Det Hvide Hus (køkken og ophold, info-møder) Frivillig rum Booking af ophold Fra den 1. februar kan man henvende sig til Middelaldercentret og tilmelde sig den kommende sæson. D.v.s man booker sig til at bo i et hus nogle bestemte datoer. Førstegangsfrivillige Have vil normalt først have en prøve-weekend i begyndelsen af sæsonen, fx i maj måned, med ankomst fredag eller lørdag og hjemrejse søndag. Weekendophold, ophold midt på ugen eller en hel uge eller mere kan bookes af alle i maj/ beg. af juni og i slut. august/september. I højsæsonen (skolernes ferie) booker man sig normalt for en uge, fra lørdag morgen til fredag eftermiddag. Man tegner sig normalt for at bo og arbejde i et bestemt hus. I nogle tilfælde kan overnatning på halmmadrasser på lofter eller i telte også aftales. Buss Park og tu 10

11 Endagsfrivillige Man kan godt komme som frivillig uden at overnatte i et af middelalderhusene. Nogle frivillige er her kun for en dag, andre er her flere dage, men overnatter hjemme eller andet sted. Man kan ikke komme som frivillig uden på forhånd at meddele formidlingsafdelingen hvilke dage man kommer. For at være frivillig skal man være medlem af Guldborgsundgildet, det er Middelaldercentrets støtteforening. Se mere på Registrering og dragtudlevering Når man ankommer henvender man sig i administrationsbygningen mellem kl og kl til registrering og evt. dragtudlevering. Dragterne findes i dragtkælderen i administrationen og bliver udleveret af en medarbejder som registrerer lånet og noterer numrene på de udlånte dele samt tager imod depositum, 300 kr./en dragt eller dele af en dragt og 300 kr./et sæt sko. Dragtaflevering Aflevering af dragt sker på afrejsedagen mellem kl og Dragterne afleveres samme sted som de blev udleveret. Der vil være personale til at tage imod tøjet og gennemgå udlånssedlerne og tilbagebetale depositummet når dragten afleveres igen i hel tilstand. Løbende information når man er på centret Husk det er obligatorisk at deltage i morgenmødet kl I Det Hvide Hus er der opslagstavler hvor man finder oplysninger med forskellige praktiske informationer. Hver dag opslåes dagsprogrammet, og oplysninger om blideskud, artilleridemonstrationer, ridderturnering m.v. Det er vigtigt at man selv holder sig informeret. Kompendiet Livet i Sundkøbing findes også her. På den ene langvæg er hylder med et fag til hvert af husene i middelalderbyen. Her finder man en beskrivelse af huset og dets inventar, læs dette omhyggeligt, det gør det meget nemmere at bo i og formidle huset til publikum. Der er også madopskrifter. Hvis der er noget man er i tvivl om må man spørge den ansvarlige. Bad og toiletter Der er tre toiletter med bad til rådighed. Publikumstoiletterne må ikke benyttes, heller ikke medarbejdernes toiletter og bade. Skabe Der er skabe i Frivilligrummet. Her kan man opbevare sit moderne tøj og værdigenstande m.v. Hvis man kun har brug for et lille skab findes de på de frivilliges baderum. Husk at medbringe hængelåse selv! Når man ankommer skal man klistre et skilt på skabet, med navn og de datoer man skal bruge skabet. Ved afrejse fjerner man navneskiltet, så en anden kan bruge det. Skabe der efterlades låste efter afrejse vil blive åbnet og tømt af Middelaldercentret. Før og efter lukketid Hvis man har benyttet sig af soveposer, liggeunderlag eller andre moderene ting skal de fjernes fra husene ikke gemmes væk - inden centret åbner for publikum kl

12 Nøgler Værksteder og faciliteter for de ansatte er aflåste efter lukketid. Portene ind til Middelaldercentret låses om aftenen, i for- og eftersæsonen kl. 16, i højsæsonen af den medarbejder, der står for aftenfodringen, typisk ved 22-tiden. Er der overnattende frivillige vil en af dem have ansvaret for en frivillignøgle der giver adgang til portene og til det hvide hus. Affald Der er opstillet affaldsbeholdere i gården ud for Det Hvide Hus. Det er forbudt at smide ikke-middelalderlige genstande nogen steder overhovedet i Sundkøbing. Ser man sådanne genstande som forvaltningen har overset, skal man selv fjerne dem. Rygning På feltet må ingen i middelalderdragt ryge i åbningstiden. På feltet er der områder hvor der altid er rygning forbudt, det gælder hele bygaden samt nede på nokken. Sejlads og badning i havnen Det er ikke tilladt at sejle i centrets både, medmindre man har fået en speciel tilladelse. Det er ikke tilladt at bade i havnen i åbningstiden. Vi har dette forbud fordi vores gæster ellers tror, at så må de også bade. Badning i havnen eller i sundet er altid på eget ansvar! Dyrene Det er forbudt at fodre heste, får og geder med brød, kager eller noget som helst andet. De bliver passet, fodret og rørt af dertil udpegede personer. Hønsene må dog gerne fodres med madrester. Indkøb og offentlig transport Hvis man ønsker at handle kan man fx tage i Føtex eller køre ind til byen. Det må dog påpeges at man ikke bærer middelalderdragt uden for centret, medmindre man deltager i et med Middelaldercentret aftalt arrangement. Bybus 2 afgår fra centrets parkeringsplads til Nykøbing F. Station. Se busplan i Det hvide Hus Brandslukning og redningsveje I hvert hus vil der være gemt brandsluknings materiel, se nærmere om dette på opslagstavlen i Det Hvide Hus. Når man flytter ind i huset undersøg da om nævnte materiel nu også befinder sig som beskrevet på listerne. Der er to redningsindgange til feltet. Den ene er ved den store gitterlåge ved personaleindgangen, den går bag turneringsbanen og tværs gennem feltet op over bakken forbi daglejren og ender ved den anden redningsindgang mellem daglejren og skoven. Vejen mellem indgangene er til redningskøretøjer og ambulancer og lavet som en bred grusvej. Der er førstehjælpeskasser i Det Hvide Hus. Udstyr i husene I husene finder man alt det udstyr, som Middelaldercentret har valgt at huset skal have. Der er spisegrej og kogegrej til madlavning. Vær opmærksom på, at dette ikke lever op til standarterne i et moderne hus, hverken hvad angår arbejdsforhold eller udstyr. Middelalderens mennesker var ikke så godt vant, som vi er idag, men det 12

13 er netop en del af udfordringen/charmen ved at bo på middelaldervis. Man skal selv holde alt grejet rent og sørge for, at alt er vasket op og stillet på plads inden afrejsen, så det er klar til næste hold. Man kan vaske op på middelaldervis med en halmvist, vand og salt/sand, men den sidste opvask skal dog ske i Det Hvide Hus med opvaskemiddel og varmt vand. Låner man service i et andet hus, skal det på plads i det rigtige hus igen. Der er sovepladser i alle huse, i form af senge og/eller halmmadrasser der fx kan placeres på gulvet om natten. Sengene er opredte på middelaldervis med lagener, tæpper og puder. Man sover enten på middelaldervis eller man placerer en sovepose oven på opredningen. Hvis man soves på middelaldervis skal dette aftales på forhånd. Husk der er særlige regler for sengeredning, se hæftet om det enkelte hus. Madordning Der er råvarer til madlavning til rådighed for de frivillige som bor i husene. Specielle ønsker eller særlig kost må man selv sørge for. Endagsfrivillige som opholder sig en hel dag på centret har ret til frokost, der er brød og pålæg m.v. i Det Hvide Hus. Man kan vælge at lave og spise al mad i middelalderhusene, eller man kan kombinere ved fx at spise moderne morgenmad og så lave et middelaldermåltid i husene i åbningstiden. Aftensmåltidet kan også være et fælles projekt hvor man laver mad sammen i det moderne køkken i Det Hvide Hus. I det store køleskab i køkkenet er der morgenmad, forskelligt pålæg, mælk og saft. Fryseren vil hele tiden blive fyldt op med kylling, kødfars, m.m. Det er meningen at man så tager op af fryseren til næste dag, hvor man så laver middelaldermad på feltet. Der vil hele tiden blive købt ind så varene passer til middelalderretter. I køkkenskabene finder man andre dagligdags varer. Der vil i Det Hvide Hus være opskrifter på forskellige middelalderretter som man kan tilberede i husene på feltet. Når man først har vænnet sig til at lave mad over bål, samt have flere gryder igang over samme ildsted er det faktisk ikke svært. Man skal dog huske at gå i gang i god tid. Vi anbefaler at lave en stor portion til middag som man så også bruger til aftensmad eller omvendt. Man kan også aftale med 13

14 en anden familie at skiftes til at lave middelaldermad og spise sammen. Madaffald smides i rendestenen eller på møddingen. Madlavning i husene er en meget vigtig aktivitet formidlingsmæssigt og en af de ting som gør at husene har et autentisk, beboet udseende. Der kan købes middelaldermad i Den Gyldne Svane. Her skal man gå til bagindgangen inden kl og selv medbringe en brik, skål eller fad til at have maden i. Spørg om madprisen i gæstgiveriet eller hos den feltansvarlige Forventninger Middelaldercentret og de frivillige har hver især forventninger til hinanden. Begge parter forventer et positivt forløb, hvor der både gives og tages fra begge sider. Middelaldercentrets tilbud til de frivillige Mulighed for at agere som middelalderperson på centret og pleje en spændende fritidsinteresse. Mulighed for at bo på middelaldervis som borger i Sundkøbing. Mulighed for at låne en dragt til brug på Middelaldercentret. Råvarer til madlavning for folk der bor i en periode i husene. Mulighed for at deltage i kurser og workshops. Mulighed for at udvikle sin faglige viden og at stille faglige spørgsmål inden for centrets videnområde. Information på morgenmøde og ved opslag m.v. i Det Hvide Hus. Frivilliges forventninger til Middelaldercentret I vil behandles med respekt. I vil have information om aktuelle begivenheder. I vil have adgang til faglig viden/svar på faglige spørgsmål. I vil serviceres og hjælpes. I vil have jeres forventninger tilfredsstillet. Middelaldercentrets forventninger til de frivillige At man medvirker til at give publikum en optimal oplevelse. At man overholder centrets regler. At man påtager sig de opgaver man får tildelt. At man sørger for at holde sig informeret, både om det praktiske og det faglige. At man er loyal over for Middelaldercentret og dets virke. At man sørger for at ens børn også overholder de gældende regler. Afslutning Man kan nogle gange spørge sig selv hvad der får folk til at bruge deres fritid som frivillig på Middelaldercentret? Vejret kan være dårligt, det kan være besværligt at lave mad, man mangler sin gode seng, tøjet bliver vådt o.s.v. Svaret er: Det er sjovt, man møder nye og gamle venner, man lærer som regel noget, man formidler middelalderen til et nysgerrigt og interesseret publikum, der er sammenhold, man kan udleve sin hobby, børnene elsker det. Og så er vejret oftest ikke dårligt i ret lang tid ad gangen. 14

15 Alle de mennesker der kommer på Middelaldercentret har forskellig baggrund, behov og indstillinger. Vi kan alle have en mening om hvordan tingene skal gøres, men hovedformålet må være at alle har glæde af hinanden. De frivillige vil gerne have en god fritidsoplevelse, Middelaldercentret har forskning der skal passes, publikum der skal have en optimal oplevelse og en forretning, der skal køre. Sammen kan vi sørge for, at Middelaldercentret forbliver en pragtfuld legeplads - i ordets allerbedste betydning - for professionelle og amatører, for de lokale og for alle de mange gæster som kommer for at se, høre, lugte og smage på middelalderen. God fornøjelse, og Guds Fred! Information generelt Blogs: frivilligblog, forvalterens blog, terkstilblog Middelaldercentret på facebook - åben gruppe Middelaldercentret på YouTube Litteraturforslag Dagligliv og boligforhold Bolvig, A., Billeder af dagliglivet i middelalderen. Gyldendal; 1978 Bolig og Familie i Danmarks Middelalder. Redaktion: Else Roesdahl. Jysk Arkæologisk Selskab, Mennesker i Danmarks og Europas Middelalder. Udg. og red. af Brian Patrick McGuire. Reitzel, Generelt Etting, Vivian, Margrete den første: en regent og hendes samtid. Kbh. : Gyldendal, Etting, Vivian, Fra fællesskab til blodbad: Kalmarunionen Kbh.: Gyldendal Etting, Vivian, Et ben i hver lejr: om Falsters middelalder / med bidrag af Peter Vemming Hansen. - Nykøbing F. : Museet Falsters Minder, 1989 Liebgott, Niels-Knud. Danmark i Middelalderen.Sesam, Liebgott, Niels-Knud, Dansk middelalderarkæologi. - Kbh.: Gad, Olsen, Rikke Agnete Danmark i Verden, bind 5,6 & 7 (Forlaget Fremad, Kbh ) Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder fra Vikingetid til Reformationstid. Dansk Redaktør: John Danstrup. 21 bd. + Registerbind. Rosenkilde og Bagger, Keramik Liebgott, Niels-Knud. Danske fund af møntdateret keramik ca Nationalmuseet, 1978 Klædedragt Sarah Thursfield, The Medieval Tailor s Assistant Østergaard, Else, Som syet til jorden, Nationalmuseet 2003 Mad Skaarup, Bi, og Henrik Jacobsen, Middelaldermad, Gyldendal 2002 Religion Liebgott, Niels-Knud, Hellige mænd og kvinder. - Højbjerg : Wormianum, Ret og straf Etting, Vivian, Løn som forskyldt, Byrjalsen, Inger, Hjul og stejle : lov og ret i middelalderen. - Kbh. : Aschehoug, cop Sprog Allan Karker, Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie. Modersmål Selskabets Årbog C.A. Reitzels Forlag A/S. Våben Liebgott, Niels-Knud, Middelalderens våben Kbh. : Nationalmuseet, cop Olsen, Rikke Agnete, Riddertid og romantik / Kbh.: Fremad, Roskildekrøniken, Michael H. Gelting Jyske Krønike, Rikke Agnete Olsen Sjællandske Krønike, Rikke Agnete Olsen

16 Middelaldercentrets lille bogserie Spøgelser, Gengangere og andet godtfolk - om det overnaturlige i middelalderen. Kåre Jihannessen, sider, 15x21 cm. Pris 25,- kr. Svøbt i mår - pels i middelalderens dragter. Camilla Luise Dahl, 2010, 42 sider, 15x21 cm. Pris 35,- kr. Ath prydæ synæ clædee. Besanter, beslag og påsyningspynt i middelalderen. Camilla Luise Dahl, 20 sider, 15x21 cm. Pris 25,- kr. Møbler og boligindretning i middelalderens verdslige bygninger. Kåre Johannessen sider, 15x21 cm. Pris 25,- kr. Hvad Mønten Fortæller... -en introduktion til middelalderens møntvæsen, Kåre Johannessen, 2004, 20 sider, 15x21 cm. Pris 25,- kr- Det lo de meget af - Middelalderens humor, 2004, Kåre Johannessen, 16 sider, 15x21 cm. Pris 25,- kr. Von Ravenstein Manuskriptet, Charles Jones, 2003, 24 sider. 15x21 cm. Pris 20,- kr. Nålebinding, Kathrine Vestergaard Pedersen, sider. 15x21 cm. Pris kr. 25,-. UDSOLGT Rekonstruktion og skydeforsøg med Loshultkanonen, Peter Vemming Hansen, med bidrag af Jørgen Svender sider, rigt illustreret med farvefotos, format 21 x 15 cm. Resumé på engelsk. Pris: kr. 40,-. Flatø - Guldborgsunds perle, Mia Gerdrup, 2001, 40 sider, 15x21 cm, Pris kr. 50,-. UDSOLGT Børn og børns vilkår i middelalderen, Kirsten Meldgaard sider. 15x21 cm. Pris kr. 25,-. Rekonstruktioner af mands- og kvindedragter på Middelaldercentret - et øjebliksbillede af 1390 erne, Catharina Oksen sider, alle sider rigt illustreret med farvefotos, 21x20 cm. Pris: kr 98,- Agnete - en dejlig skude, Kjeld Gerdrup sider, 36 fotos i farve og SH, 14x21 cm. Pris: kr 40,-. Hor så vide - Seksualiteten i middelalderen, Kåre Johannesen sider, sort hvide illustrationer, 14x21 cm. Pris: kr 50,-. Middelalderens mekaniske apparater til krigsbrug, Peter Vemming Hansen sider, mange farveillustrationer, 14x21 cm. Pris: kr 40,-. Middelaldercentret - et museumscenter. Peter V. Hansen m.fl sider farveillustrationer 21x21 cm. Pris: kr 50,-. Magi og heksetro i nordisk middelalder, Kåre Johannesen. 1997, 16 sider, 15x21 cm. Pris: kr 25,-. Den skæve pind, Kåre Johannesen sider - 15x21 cm. Pris: kr 25,- Gøglere i middelalderen, Mogens Sørensen. 10 sider,15x21 cm. Pris: kr 25,-. Mad og spisevaner i Middelalderen, Bi Skaarup. 16 sider. 15x21 cm. Pris: kr 25,-. Børn og børnelege i Middelaldren, Dorthe Wille Jørgensen sider, 15 x 21 cm. Pris: kr 25,-. Riddervæsen, krigskunst og turneringer i Danmarks middelalder, Vivian Etting, 16 sider, 15x21 cm. Pris: kr 25,-

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland

Korsridder + Innovatoriet. To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Korsridder + Innovatoriet To 5. kl. fra Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Museum en del af Museum Vestsjælland Innovationsforløb i 4 dele: Introduktion til emnet Innovation Præsentation Indfrielse af

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk

Fjord-Centret - Strandvej 20, Sødring - 8970 Havndal - www.fjord-centret.dk Med den skønneste beliggenhed midt i naturen - tæt på skov, Randers fjord, Kattegat, lystbådehavn og badestrand - danner Fjord-Centret de perfekte rammer om familiesamlinger, store fester, lejrskole-ture,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner

Februar 2010. En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Februar 2010 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul En lille reminder - Byen i skolen - Dukkeværksted Mobiltelefoner Deadline for næste avis Indlæg kan sendes på kridthundst@sol.dk,

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium

Sommerhuset. Dronninglund Gymnasium Sommerhuset Dronninglund Gymnasium VIL I MED I VORES SOMMERHUS? Det ligger ca. 15 minutters gang fra DG Vi har lejet det full-time i de kommende to år og har i december installeret brændeovn, nye varmepumper,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster.

VELKOMMEN TIL VEFLINGE FORSAMLINGSHUS. Efterlad Huset i den stand De selv ønsker at modtage det. Huset er klar til Dem og Deres gæster. Den primære indtægtskilde i dag er udlejningen samt salg af medlemskort en gang om året. Vi anmoder derfor Dem, kære lejer, om at udvise respekt for det store frivillige arbejde som lægges i huset. Er

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING

Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Efter indsættelse af kunstigt hofteled Hjælpemidler ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING Hensigten med denne pjece er, at give information om forskellige hjælpemidler, som anvendes efter operation med indsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus

AARHUS ST RY. - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus AARHUS ST RY - Hvordan Aarhus er blevet til Aarhus Forrygende fortælling I Aarhus Story er det byens historie, det handler om. Den kronologiske udvikling fra byen opstod i Vikingetiden over middelalderens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse

Velkommen til Linien Ud i Aalborg. Linien ud, Aalborg 6.-8. marts 2015. Kursusadresse Velkommen til Linien Ud i Aalborg Vi har nu i staben i mange måneder arbejdet på at lave alle tiders kursus for jer, og om ca. 3½ uge mødes vi endelig til en fantastisk weekend. Dette brev er den ene del

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med 6-8. marts 2015 I Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus Side 1 Indholdsfortegnelse Reglement... 3 Musik:... 3 Konkurrenceafviklingen:... 3 Hvad med skader?...

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN Dagplejen NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN ASKEVÆNGET 21 4550 ASNÆS TLF. 5965 1975 VELKOMMEN I MIT HJEM Mit navn er Tove Hansen. Jeg har været dagplejer siden 1985 og blev i 2009 godkendt som naturdagplejer.

Læs mere