Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.."

Transkript

1 Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I fortæller lidt om jeres barns behov og vaner, og om hvilke forventninger I har til os. Vi vil fortælle om vores forventninger til jer, og sikre os at I får alle relevante oplysninger om institutionen. Ligeledes vil vi her aftale, hvordan jeres barns start skal foregå. Vi vil gerne have, at I ringer besked om I kan komme, og så vi evt. kan få aftalt et nyt tidspunkt hurtigst muligt. Vi glæder os til at se jer og lære jer at kende. Mange hilsner Personalet i Vuggestuen Pilehuset Brobjerg Parkvej 60, 8250 Egå Mailadresse:

2 Indholdsfortegnelse: Velkomstbrev som bliver sendt sammen med denne velkomstpjece hjem til nye familier. 1. Indholdsfortegnelse Præsentation af Vuggestuen Pilehuset og vores dagtilbud 4 3. Lidt om Pilehuset 5 4. Det vil vi gerne kendes på Barnets start Dagsrytmen i Pilehuset Vi prioriterer barndommen og legen Udeliv legeplads ture Selvhjulpenhed Traditioner Nærvær Lidt om børnesygdomme Hvornår er et barn for sygt til at være i vuggestuen 17 Øjenbetændelse 17 Bylder/buldne fingre 17 Maveinfektion 17 Mellemørebetændelse 17 Lus 18 Influenza/forkølelse 18 Medicin givning Praktiske oplysninger Modulordning 19 Aflevering/afhentning 19 Fridage/ferie 19 Feriepasning i dagtilbuddet 19 Bleer 19 Tøj 20 Sutter 20 Egen barnevogn 20 Legetøj 20

3 Slik 20 Fødselsdage 20 Information 20 Procedure ved uheld/ulykker 21 Garderobekurve 21 Overtrækssko 21 Rygning 21 Søskende Kost og kostpolitik Forældresamarbejde 23 Status og udviklingssamtaler 23 Forældremøder 23 Fællesarrengamenter 23 Gensidig samarbejde i hverdagen Ansvar Præsentation af forældrerådet Siddende forældreråd 26

4 Kære nye forældre. I den følgende pjece har vi valgt at skrive lidt om vores vuggestue. Hvad vi vægter, og hvad vi forventer af os selv og af jer. Der er også nogle praktiske oplysninger, som I nok får brug for hen af vejen, Så vi vil foreslå, at I bruger pjecen både nu og senere. Det er altså en god ide at gemme den. Vuggestuen Pilehuset er en femtedel af dagtilbud nr Vi hedder: Strandens dagtilbud De andre fire institutioner er: Vuggestuen Åkanden, Den integrerede institution Åtrolden, Den integrerede institution Julsøvej og Børnehuset Ved Åen. Vores dagtilbud er et samlet dagtilbud, hvilket betyder, at alle der får en vuggestueplads er garanteret pasning indtil skolestart. Når dit barn bliver 2 år modtager du en ønskeliste, som skal afleveres til dagtilbudslederen. Her kan du se hvilke af de integrerede huse, du kan ønske en børnehaveplads i. Dagtilbudsbestyrelsen har udarbejdet kriterier for hvordan pladserne fordeles. Disse udleveres med ønskelisten eller kan rekvireres hos dagtilbudslederen. Vores dagtilbudsleder hedder: Torben Pallesen. Torben har kontor her i Pilehuset, og har derfor samme adresse som os. Torbens tlf.nr.: Torbens

5 Lidt om Pilehuset: Vuggestuen Pilehuset er en kommunal daginstitution og den åbnede den 17. december Den er beliggende nær Egåen og i gå afstand fra stranden, som vi derfor besøger, når der er mulighed for det. I Pilehuset har vi mange kvadratmeter at tumle på, vores lokaler er dejlige lyse og venlige, og vi prøver på at indrette os efter børnenes ønsker og behov, så vores vuggestue fremstår hyggelig og med mange muligheder for forskellig leg, læring og udvikling. Vi har også en dejlig ny legeplads med bålhus, hvor der bl.a. er mange kroge og buske børnene kan gemme sig i og mellem, så de kan lege og udforske ugenert af andre, hvis det er, de ønsker. Vi har også vores egen kælkebakke. Vores legeplads er en god blanding af legeredskaber, udendørs musikinstrumenter, fliser, beplantning, sansekummer med blomster og krydderurter og et dejlig stort græsareal. Vuggestuen Pilehuset var oprindeligt normeret til 36, men blev i sommeren 2005 ombygget og udvidet med 12 pladser, sådan vi nu er oppe på 48 børn, fordelt på 4 stuer. Fra januar 2007 blev hele daginstitutionsområdet omstruktureret som et led i en stor sparerunde. Pilehuset blev en del af dagtilbud nr Vi hedder: Strandens dagtilbud Vi er sammen med 4 andre institutioner, de er følgende: DII. Julsøvej, DII. Åtrolden, Børnehuset Ved Åen og Vuggestuen Åkanden. Personalet i vuggestuen er en god blanding af midaldrende, unge, nyansatte og flere der har været her i nogle år. I personalet er der altså en stor erfaring i at arbejde med vuggestuebørn. Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde ud fra disse erfaringer, vores faglige viden og den aktuelle samfundsudvikling. Vi arbejder med læreplaner, handleplaner og status og udviklingssamtaler i overensstemmelse med Århus kommunes mål. Vi tilrettelægger vores dagligdag ud fra den aktuelle gruppes alder, udvikling, ressourcer og behov. Vores børn er harmoniske, eksperimenterende og tillidsfulde. De er velstimuleret og rige på oplevelser. De er glade for at synge, og gode til at lege. Vores opgave er at give børnene omsorg, tid og ro til at være og lære.

6 Det vi gerne vil kendes på: I Pilehuset har vi følgende værdisæt: Tryghed Omsorg, udvikling og medansvar Troværdighed, respekt og engagement Udover vores værdier vægter i barndommen højt, og ser den som en selvstændig periode i et barns liv. Ikke bare en forberedelsesperiode til børnehave og skole, men et fundament til resten af livet. Her i Pilehuset ser vi værdien tryghed som en forudsætning for alt andet. Vi vil gerne kendes på, at vi er et trygt sted at være for både børn, forældre og personale. Tryghed er en forudsætning for, at børnene kan udvikle sig til harmoniske mennesker med selvtillid og selvværd. Vi arbejder med respekt for det enkelte menneske og for vores fællesskab, det skabes gennem nærværende voksne som er gode rollemodeller, der samarbejder og er på en måde, hvor vi viser hinanden respekt. Ligeledes vil vi gerne etablere en tæt og respektfuld kontakt til forældrene. Vi skaber trygge rammer med udgangspunkt i børnenes og gruppens behov på et givet tidspunkt, så børnene kan få den optimale mulighed for udvikling/læring og kreativitet. Her i Pilehuset synes vi, at det er vigtigt, at børnene bliver selvhjulpne, det skaber tryghed selv at kunne. Vi vil gerne kendes på, at vi ser barnet som et selvstændigt individ med egen personlighed og kompetencer. Vi tager udgangspunkt i det barnet kan eller viser interesse i at lære at mestre. Vi voksne støtter, opfordrer og udfordrer børnene. Vi mener, barnet skal være moden til udvikling. F.eks. kan et barn ikke lære at gå, før det er udviklingsmæssigt klar. Her i Pilehuset ser vi barndommen som en værdi i sig selv. Vi respekterer, at barnet skal have ro og tid til leg. For os er leg udvikling og læring. I legen skabes relationer, fællesskaber og venskaber. Børnene øver sig og finder ud af egne og andres grænser. I legen skabes der læringsrum. Vi voksne skal være parate til at hjælpe, når der opstår konflikter, børnene ikke selv kan løse. Konflikter er en del af det at lære at være sammen, derfor skal konflikterne løses hensigtsmæssigt for alle parter. Der kan være mange årsager til en konflikt. Der er magtkonflikter, interessekonflikter, modenhedskonflikter, værdi- og vurderingskonflikter og sidst men ikke mindst forståelseskonflikter. Derfor skal konflikter løses med empati, varme, fasthed og en rimelig konsekvens.

7 I Pilehuset vil vi også gerne kendes på, at vi går ind for dannelse i stedet for tilpasning. Børnene skal selv gøre sig erfaringer og tilegne sig færdigheder og forståelse, så de kan tænke kompetent, selvbevidst og socialt. Barnet skal have en opfattelse af, at det har mulighed for at agere og handle og derved være medbestemmende i sit eget liv. Vi giver børnene ansvar der passer til alder og udvikling. Det giver selv tillid og selvværd at kunne tage ansvar. Barnet føler, det er noget og kan noget. Her i Pilehuset betyder troværdighed, at vi gør det vi siger og lover. Troværdighed for os er, at vi kan stole på hinanden og være trygge ved hinanden. Det er vigtigt vi har argumenter og begrundelser for vores handlinger. Det giver troværdighed. Troværdighed skaber tillid og respekt. Respekt er for os gensidig og bygger på ligeværdighed. Du er noget, fordi du er. I Pilehuset arbejder vi med respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet. Respekt definerer vi således: At lære at give plads til hinanden i leg og tale, og at kunne sige fra og til. At give plads for forskellighed At være åben og ærlig at lytte At møde hinanden der hvor hver enkelt er i udvikling/livet At stå ved sine handlinger Vi vil kendes på vores engagement. Det at med små børn og deres udvikling kræver engagement, tålmodighed og viljen til at gøre en forskel. Det er altid den voksne der skal tage ansvar for relationen. Den voksne skal være nærværende, interesseret og vedholdende. Her ser vi engagement ved at vise glæde og interesse for vores arbejde. Engagement er at have lyst og vilje til at deltage i hverdagens relationer og arbejdsopgaver og i det store fællesskab. Engagement skaber trivsel og trivsel skaber engagement. Vi voksne skal føle og være stolte af det, vi foretager os i vores pædagogiske arbejde med børnene. Det giver engagement og fællesskabs følelse. I Vuggestuen Pilehuset vil vi gerne være kendt for, at forældrene kan aflevere deres barn til et personale, der finder det vigtigt, at børn skal være trygge og have mulighed for at udvikle sig. Det kræver en stor omsorg for det enkelte barn, og en vilje til at gøre sit bedste inden for de givne rammer. Vi har en stor omsorgskultur her, hvor vi dels drager fysisk, psykisk og social omsorg for børnene. Forstået på den måde, at vi møder barnet ved at vise det opmærksomhed, vise interesse, være sensitiv og lydhør overfor barnets udtryk og signaler og være parat til at handle ud fra barnets velbefindende og udvikling. Gennem interaktion og kommunikation med barnet prøver vi at forstå og formidle barnets erkendelser af sig selv og omverdenen. Vi støtter og opmuntrer barnet til at udforske verden. Vi prøver at sætte os ind i barnets følelser og situation, og den sammenhæng barnet befinder sig i. Vi

8 ved, at det lille barn opfatter anderledes, end vi voksne gør. Et lille problem for den voksne kan være et stort problem for barnet. Vi giver børnene mad, når de er sultne, vi sørger for de har det rigtige tøj på der passer til vejret, pusler børnene og hjælper dem på toilettet. Vi ser barnet, og vi er til stede. Vi giver kram, trøster og hjælper barnet til at turde tage nye udfordringer. Vi tager barnets følelser alvorligt. Vi hjælper barnet til at indgå i relationer med andre. Det lille barns læring foregår gennem relationer. Vi hjælper barnet til at blive en del af gruppen. Vi hjælper med at afkode børnenes indbyrdes signaler. Det er vigtigt at kunne indgå i relationer med hinanden for at kunne lege, leg er læring. I Vuggestuen tager vi altså så vidt muligt udgangspunkt i det enkelte barn og ser barnet ud fra de relationer det indgår i. Vi finder forældresamarbejdet meget vigtigt, og lægger vægt på en daglig dialog. Vi vil gerne skabe et miljø, hvor børnene ikke bliver unødvendigt forstyrret, vi vil gerne give dem ro og tid til fordybelse. Pilehusets personale har lang erfaring i at arbejde med vuggestuebørn, og tilrettelægger det pædagogiske arbejde ud fra erfaring, viden og den aktuelle samfundsudvikling. Dette er i overensstemmelse med Århus kommunes mål og vejledning. Vi arbejder efter vores pædagogiske læreplaner, hvor vi har nedskrevet læringsmål for hele barnets udvikling. Vi har delt udviklingen op i 6 temaer, som vi arbejder med på skift og i en sammenhæng, da disse 6 temaer hænger sammen og er en del af hinanden. De 6 temaer er: Krop, kost og bevægelse Natur- og naturfænomener Kreativitet og kulturelle udtryksformer Barnets alsidige personlige udvikling Barnets socialudvikling Sproglig udvikling

9 Barnets start: Den første tid i vuggestuen kalder vi for indkøringen. Det er vigtigt, at den forløber så harmonisk og roligt som muligt, og vi vil bruge ekstra tid og meget energi for at tage godt imod jer og jeres barn i Pilehuset. Starten på et institutionsliv i en for de fleste ukendt verden er en stor omvæltning for hele familien. For barnet er det en overgang fra at være det måske eneste barn i vante og rolige omgivelser til at komme i et stort hus med mange nye indtryk, nye lyde og en masse andre børn. En endnu større forandring for barnet er det, at fra måske altid at have været sammen med sin mor og far, skal det nu i mange timer hver dag undvære sine forældre og i stedet være sammen med professionelle omsorgspersoner. For forældrene er forventningerne måske dobbelte. Fra glæden over at have fået en vuggestueplads til bekymringen om at tiden er gået så stærkt, og skal vi nu allerede overlade vores Guldklump til en institution og til fremmede voksne. Hvordan skal det gå? Selv om I måske har set vuggestuen før, er I velkomne til at komme på besøg. Men ring og aftal det med personalet, så der er sat tid af til at vise jer rundt. Det kan være betryggende at se den stue, barnet skal gå på og hilse på personalet, der skal drage omsorg for jeres barn. Det er svært at sige noget fast om, hvor længe en indkøring i vuggestuen varer. I nogle tilfælde tager det få dage, i andre op til en måned. Som en rettesnor anbefaler vi, at I sætter en uge af til at vænne barnet til det nye liv. De første dage skal I forældre være her sammen med jeres barn, og den første gang I går, skal det kun være for en kort tid. De første dage alene i vuggestuen skal helst ikke være for lange for barnet. Alt sammen for at barnet får mulighed for at tilvænne sig det nye i små doser, og sådan det kan nå at bearbejde det nye vuggeliv. Vores forslag til barnets start: 1. og 2. dag: Disse dage er I på besøg, hvor I er tilstede sammen med jeres barn hele tiden. Det vil typisk være 1-2 timer om formiddagen. 3. dag : Denne dag kan I forlade jeres barn i en kort periode. I kan gå en tur eller sætte jer i personalestuen, så vi kan får fat på jer, hvis det bliver nødvendigt. På denne måde vænner jeres barn sig til, at selvom I forlader det, så kommer I tilbage igen. 4. dag : Denne dag får jeres barn længere tid alene i institutionen. Vi synes, at barnet skal spise sammen med os kl og hentes derefter. 5. dag : Jeres barn skal prøve at sove her for første gang. Denne dag begynder mere og mere at ligne dage som svarer til fremtidige behov. Naturligvis skal de børn der sover om formiddagen følge deres egen rytme. Børn er forskellige, nogle vænner sig hurtigt til vuggestuen, de nye rammer og muligheder, og andre behøver mere tid. I indkøringsperioden er det meget vigtigt at I forældre og personale har en tæt dialog, så små ændringer og justeringer kan aftales fra dag til dag.

10 Vi anbefaler at barnet derefter i 1-2 uger får nogle korte dage. Barnets indkøringsperiode kan først begynde fra den dato, hvor barnet er indmeldt i Pilehuset. Her i Pilehuset har vi valgt, at barnet ikke skal tilknyttes en fast personale, da vi har erfaret at det på længere sigt kan gøre den første tid meget vanskelig, for bliver denne omsorgsperson syg eller på anden måde ikke kan være der i det tidsrum barnet skal være i vuggestuen, ja, så oplever barnet også et savn her. Vi prøver i stedet på, at alle personaler får et godt og tryghedsskabende forhold til alle børn, så det enkelte barn kan bruge de voksne der er her. Selv om starten på det nye spændende liv i vuggestuen kan være noget forældre har store forventninger til og håber forløber nemt og harmonisk, er adskillelsen svær både for barnet og forældrene. Der kan være følelser som vrede og sorg forbundet hermed. Selv om barnet de første dage ser ud til at nyde alt det nye, kan der siden komme en anden reaktion. Men det er naturligt at barnet græder og det gør altid ondt, når man som mor/far går fra sit barn, hvis det græder. Vi har som personale indkørt mange, mange børn i Pilehuset, og vi vil hjælpe og vejlede jer forældre i forløbet. Bl.a. er det ofte en stor hjælp at vide, at det kan være en god ide, efter at have sagt farvel, at vente lidt bag døren, og så måske opleve at barnet falder til ro, og I er altid velkomne til at ringe herhen, og forhøre jer om, hvordan jeres barn nu har det. Besøget her i Pilehuset, vores samtale inden jeres barn begynder og de første dage giver som oftest grobund for at skabe den nødvendige tryghed mellem forældre og personalet til at knytte bånd. Dette er af stor vigtighed, for hvis I forældre ikke er trygge ved at overlade deres barn til os, bliver barnet heller ikke trygt. Vi opfordrer til meget åbenhed, og til at I forældre kommer til os med spørgsmål, undren, skepsis, ris og ros. Vi vil gerne give jeres familie erfaringer med, at når vi siger noget, kan I stole på det. Den første tid, jeres barn er i vuggestuen, tager vi os selvfølgelig ekstra meget af det. Der er så meget, der er nyt, og det skal have hjælp til alle forandringerne. Vi vænner barnet til at være ved os, vi snakker meget med det, viser det legetøj og hjælper det i kontakten med de andre børn. Vi sidder ved siden af det, når vi skal spise og hjælper det med at skulle sove et nyt sted. Med jer forældre taler vi meget om, hvordan dagene forløber og hvordan barnet trives. Vi vil også gerne høre om, hvordan barnet reagerer derhjemme. Vi er ærlige omkring barnets trivsel, og vi ved det er hårdt at høre, at jeres barn evt. har været ked af det, men vores ærlighed skulle gerne føre til en gensidig troværdighed, der kan hjælpe barnet i hverdagen. Vi ved, at et godt samarbejde personale og forældre imellem er uhyre vigtigt for det enkelte barns trivsel og udvikling. Grundlaget for et godt forældresamarbejde skulle meget gerne lægges ved en god indkøring. I Vuggestuen arbejder vi via dialog og processer. Det vil sige, at vi samtaler om tingene og danner vores mening via erfaringer, samtale med kollegaer og dialog med jer forældre.

11 Vi ved, at mange forældre har en anden virkelighed eller diskurs, og er vant til at beslutningerne bliver truffet oppe fra og ned i systemet, og at der derfor er nedskrevet færdige regelsæt. Her har alle lov og pligt til at sige deres mening og gå i dialog. Nogle beslutninger bliver truffet centralt fra og andre af mig som leder, men langt de fleste beslutninger bliver heldigvis truffet ud fra grundige overvejelser og via dialog personalet og mig i mellem. Vores værdisæt er vores samarbejdskontrakt. Dagsrytmen i Pilehuset: Pilehuset tilbyder en hverdag der med fast rytme og som danner rammen for en god dagligdag for børnene. Vi vægter en fast dagsrytme, fordi børn fra 0-3 år har brug for genkendelighed. Fast rytme giver dem tryghed. Vi giver børnene mulighed for genkendelighed på følgende måde: Vi åbner i fællesrummet og spiser morgenmad der fra Mellem går vi ind på stuerne, det afhænger af hvornår der er personale nok til at vi kan dele os. Mellem spiser vi et frugtmåltid, får et lille stykke rugbrød til og drikker noget vand. Derefter synger vi ofte. Hver stue har deres egen start sang, derefter vælger børnene sange og til sidst synges der en slut sang. Så er dagen godt i gang, og vi går i gang med aktiviteter. Med aktiviteter mener vi, at børnene leger, tegner, laver gymnastik, går på legepladsen eller andre planlægte aktiviteter efter læreplanerne. Når det kan lade sig gøre, går vi små ture i området. Vi har Egåen, hvor vi fodrer ænder, vi går til stranden eller besøger en af de andre institutioner i vores dagtilbud. Det er dog ikke så ofte, det kan lade sig gøre at komme uden for vuggestuen, men så er vi heldige med vores gode legeplads. Vores børn er børn der oplever og ser rigtig meget i fritiden, så derfor er vores vigtigste opgave at give børnene ro og fred til leg og fordybelse i trygge og omsorgsfulde rammer. Kl. ca går vi ind og vasker hænder og spiser vores frokost madpakke. Tidspunktet afhænger af hvor trætte vores børnene er. Efter madpakken og den oprydning børnene kan hjælpe med, kommer de på skift med på badeværelset, hvor de bliver skiftet. Nogle skal pusles, andre tisser på toilettet. Børnene bliver puttet, de mindste i krybber og de største sover inde på små madrasser. Nye børn kan have deres egen barnevogn med, hvis det er en tryghed for dem. Kl ca. er de fleste børn oppe igen, og vi spiser vores anden madpakke.

12 Efter denne madpakke begynder huset langsomt at lukke ned, derfor er det meget forskelligt, hvad eftermiddagen byder på. Om sommeren går vi ofte ud igen og leger. Om vinteren tager det frygtelig lang tid, at få overtøjet på, det er vi ikke nok voksne til, så der leger børnene for det meste inde. Efter kl og frem til klokken 16 lukker stuerne ned, og børn og voksne går i fællesrummet, så der møder de forskellige stuers børn og voksne hinanden, det er bl.a. med til at alle kender hinanden godt. Kl er der 2 til 3 personaler tilbage, og de sidste børn leger på legepladsen eller i vores fællesrum. Mellem kl og får de sidste børn et lille frugtmåltid igen, så der er mad i maven indtil aftensmaden bliver serveret hjemme hos mor og far. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag lukker vuggestuen kl Fredag lukker vi kl Vi vægter højt, at få sagt ordentligt farvel og tak for i dag. Børn og voksne siger: Vi ses. De mindste børn: De mindste børn følger deres egen sove- og spiserytme, og vi prøver i så stor udstrækning som muligt at tilgodese det enkelte barns behov. Vi nusser, pludrer og synger sammen med det lille barn, og bestræber os i det hele taget på at barnet i eget tempo og på egne præmisser, får mulighed for at udforske verden omkring sig. Fast rytme giver tryghed: Den faste rytme giver overskuelighed for børn og voksne. Børnene giver udtryk for genkendelsens glæde ved f.eks.: En voksen siger: Nu skal vi ind at synge, og alle børn der forstår meddelelsen, styrter ind efter deres små puder, og tilbage og ind at sidde på numsen, klar til at synge. I dagligdagen efterkommer vi vores værdigrundlag ved at gøre meget ud af modtagelsen af børnene. Børnene skal føle sig velkomne og ventet. Nye børn skal have en særlig opmærksomhed. Det skal være med til at skabe tryghed mellem forældre- barn og personale. Ved morgenmodtagelsen hjælper vi hvert enkelt barn, når det skal sige farvel til mor og far. Nogle vil gerne vinke, nogle vil gerne i gang med at lege, og andre skal trøstes og have nærhed og måske et ekstra knus inden dagen kan begynde. Ved afhentningen udveksler vi dagens oplevelser med forældrene, og giver de praktiske beskeder der er. Det er personalets pligt at give aktuelle beskeder og hændelser videre, så bliver der ikke sagt noget, er det fordi alt er vel. Det er jo ingen hemmelighed, at vi ikke altid har så meget tid, så vi må prioritere. I er selvfølgelig altid velkomne til at spørge, hvis der er noget der trænger sig på. Har I kritik eller er der spørgsmål, er det meget vigtigt I siger til, så vi kan få en dialog. Vi arbejder på, at barnet så vidt muligt kan afleveres til hvem som helst af stuens personale, så personalefravær ikke skaber en utryg situation. Vi er meget sammen på tværs af stuerne f.eks. når vi er på legepladsen, i fællesrummet og laver fælles ture. Dermed kender personalet alle børn i vuggestuen. Flere personaler arbejder på 2 stuer, og jeg den pædagogiske leder er på alle stuer.

13 Stuen er den trygge base, hvor børnene kan fordybe sig i leg, og øve sig i socialt samvær. I Pilehuset forsøger vi at give børnene så ustresset en hverdag som det er os muligt, og vi bestræber os på at give børnene mulighed for fred og ro til fordybelse. I de perioder hvor vi har mange nye børn, prioriterer vi, at give disse børn en rolig indkøring, og derfor nedprioriterer vi planlagte aktiviteter. Giv altid personalet besked, når du afhenter dit barn. Giv altid besked om, hvis der er andre end jer selv, der henter jeres barn. Vi prioriterer barndommen og legen: Vi vægter legen meget højt, fordi legen skaber muligheder for at etablere venskaber, fællesskaber og relationer. Desuden styrker legen hele barnets udvikling. Motorikken, sproget, den personlige udvikling, den sociale udvikling, kreativiteten og foregår legen udenfor er kendskabet til naturen også i spil. Leg er læring. I legen kan der opstå konflikter og med støtte giver vi børnene plads til selv at lære at løse dem. Eks.: Et barn driller et andet barn. Der sladres. Den voksne beder barnet om at sige fra. Sig til ham, at du ikke kan lide det. Hvis dette ikke hjælper, må den voksne støtte barnet endnu en gang. I vores dagtilbud beskriver vi barndommen på følgende måde: Barndommen Et fundament for resten af livet. En god barndom er tryg og præget af trivsel, udvikling og livsglæde. I den gode barndom er grænsen imellem leg og læring der ikke. Børnene leger, når de lærer og lærer når de leger. Derfor indretter vi huse og omgivelser, så der gennem leg og aktivitet bliver plads til nysgerrighed, undren, fordybelse, stimulering af motorik, fantasi og kreativitet. Vi har inspirerende fysiske rammer, hvor børnene langt hen ad vejen har frihed til selv at vælge. Vi skaber oaser, hvor børn og voksne i fællesskab kan grine, græde, fordybe sig, prøve verden af. Vi vægter, at der skal være tid til, at barnet kan være, hvor det er,

14 og får en hjælpende hånd, til at udvikle sig. I Strandens dagtilbud sætter alle spor! Udeliv legeplads ture: Vi vægter at være ude. Derfor prøver vi på at komme ud mindst en gang om dagen, men det kan være svært i vinterhalvåret, da vi ofte kun kan nå ud om formiddagen. Det tager længere tid at få overtøj på, og der er ikke så mange personaler om eftermiddagen. Så vil vi noget andet om formiddagen, kan der være dage, hvor vi ikke når ud. Vi har en dejlig legeplads med mange muligheder for leg alene og sammen med andre. Legepladsen er stor, og den er indrettet med mange buske og træer, så børnene kan lege uforstyrret, hvis det er det, de vil. Vi har en dejlig stor sandkasse med solsejl over. Flere forskellige gynger. En stor bakke hvor vi kan se langt omkring. Kælke om vinteren, og løbe op og ned af om sommeren. Vi har en god fordeling mellem flise arealer og græs. Så der en mulighed for at køre på cykler, scooter og andre køretøjer. På græsset kan vi slå telt op, spille boldt og meget mere. Ole vores havemand, lader hvert år et stykke græs gro, hvorefter han slår nogle stier igennem, så vi får en lille labyrint. Vi har også fået et bål hus, hvor vi kan bage brød og lave popcorn. Huset bruger børnene også til at lege i. Det er så hyggeligt at sidde på de små bænke og samtale. Vi har også mange store ude instrumenter fordelt på hele legepladsen. sansekummer med blomster og krydderurter og et par hygge bænke midt i det hele. Vores børn vil gerne eksperimentere, og det er der rig mulighed for på vores legeplads. Vi vælger nogle gange at lade legetøjet blive inde i skuret, det giver børnene mulighed for i højere grad at få øje på naturens muligheder. Børnene ved hvor regnormene er, de ved hvor det er godt at finde bænkebidere o.s.v. Personalet er medvirkende til at give børnene mulighed for passende alderssvarende udfordringer. Vi i talesætter hvad vi ser og oplever. Vi skærper børnenes sanser: Se sneglen. Hør fuglen. Smag mirabellen. Duft blomsten. Mærk hvor græsstrået kan kilde. Vi opfordrer børnene til at bruge deres kroppe: Prøv at gå op af bakken. Prøv om du kan kravle gennem tunnelen. Børnene får stimuleret deres sansemotoriske udvikling og de bliver motorisk stærke. Personalet støtter barnet i fordybelse, f.eks. undersøger vi et muldvarpeskud, leger med regnvandet i vores solsejl, kigger på en mariehøne og meget mere. Personalet giver børnene mulighed for at opleve årstidernes skift. De mærker den kolde vind og solens varme stråler. De oplever den kolde og sjove sne, som vi bygger snemænd af, og de pjasker i vandpytterne.

15 Vi prøver at bruge legepladsen mest og bredest muligt. Vi bruger alle kroge og hjørner, og prøver til stadighed på at opdage nye muligheder, da vi ser udelivet som en sund faktor, der er højt til loftet og plads til vilde lege. Når det kan lade sig gøre at komme på en lille tur, foregår det mest på børnenes præmisser, og med det formål at opleve nærområdet og den store verden udenfor institutionen, og som en afveksling i hverdagen. Eks.: Når børnene får en pose brød i hånden, ved de at turen går ned til ænderne. Selvhjulpenhed: Her i Pilehuset synes vi det er vigtigt, at børnene bliver selvhjulpne. Det skaber tryghed selv at kunne. Selvhjulpenhed er nødvendigt, når de kommer i børnehave hvor voksenressourcerne er færre. Det giver børnene en masse selvværd og sejre. Derudover er det sundhedsmæssigt og udviklingsmæssigt vigtigt at børnene bruger deres krop. Vi tager udgangspunkt i det børnene allerede kan. Personalet støtter børnene og viser dem hvordan de skal gøre. Når børnene er udviklingsmæssige parate, opfordres de til bl.a. at øve sig i: at tage tøj af og på. Det er derfor vigtigt at børnene har tøj og sko, som de selv kan håndtere. Børnene er også med til at hente madkasser i køleskabet. De deler madkasserne ud og hælder selv vand op, i det omfang de er interesserede. De tørrer selv deres mund og hænder, og de kravler selv op og ned af trip-trap stolene og vores taburetter. Børnene deltager også i oprydning og andre små hverdagsopgaver. Hente hagesmække, lægge tøj sammen, og her accepterer vi selvfølgelig, at tøjet ikke bliver lagt 100% rigtigt sammen. Eks.: Jeg sætter mig på sofaen og begynder at lægge tøj sammen. Straks kommer Amalie og Magnus løbende, de vil være med. Vi gør det på hver vores måde. Amalie ruller kludene. Magnus krøller den sammen, og jeg folder dem. Til sidst tager vi hver vores bunke og deler dem ud på stuerne. Traditioner: Vi finder det værdifuldt at fastholde kulturelle traditioner, og vi har også gennem årene selv opbygget nogle traditioner. Vi opfatter traditioner som en vigtig videregivelse af kultur. Personale og børn får fælles oplevelser når der skal forberedes en fest, eller der skal hænges julepynt op. Eks.: Et stykke tid inden fastelavn taler vi med børnene om, hvem der skal klædes ud og som hvad. En voksen siger: Jeg skal klædes ud som julemand. Et barn siger: Han er da rejst hjem til Grønland.

16 Børn og voksne får nogle gode oplevelser, der ligger ud over den almindelige hverdag og hele huset opnår succes, der giver gode minder og fællesskabsfølelse. Nærvær: Nærvær er et vigtigt begreb i Pilehuset. Vi definerer nærvær på følgende måde: at være psykisk til stede at koncentrere sig om det vi laver sammen med barnet at vise barnet at det er noget særligt/specielt at lytte til barnets behov at tyde barnets behov at være der for et barn der har behov for en voksen at give fysisk, psykisk og social omsorg at give kram og knus at tale med barnet og ikke til barnet Eks.: En voksen sætter sig på gulvet, hun er dermed i børnehøjde og lader sig ikke forstyrre i legen, som enten barnet/børnene eller den voksne selv har sat i gang. Et barn er en engel, hvis vinger skrumper ind, efterhånden som benene vokser (Fransk ordsprog)

17 Lidt om børnesygdomme og vuggestuens retningslinier for modtagelse af børn: I forbindelse med sygdom følger vuggestuen retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen og embedslægen. Hvornår er et barn for syg til at være i vuggestuen: Har et barn feber, må det ikke afleveres i vuggestuen. En temperatur på 36,5-37 o C om morgenen er normal temperatur. Er temperaturen derover får barnet ofte feber op af dagen. Har barnet 38o har det feber. Feberbørn kan smitte de andre børn og voksne, og da de ofte har det alment dårligt, har de særlig brug for omsorg, ro og pleje. Noget vi ikke kan opfylde med vores sparsomme ressourcer i hverdagen. Et barn har brug for sin mor og far, når det er dårligt. Et barn der er utilpas og ikke kan følge hverdagens aktiviteter er for sygt til at være i vuggestuen. Har dit barn en børnesygdom eller en anden smitsom sygdom, er der særlige regler for, hvornår barnet må komme i institutionen igen. I får her en kort gennemgang af de mest almindelige børnesygdomme: Øjenbetændelse: Hvis I / vi konstater tegn på øjenbetændelse, SKAL barnet tilses af en læge, så lægen kan fastslå, hvorvidt der er tale om en bakteriel øjenbetændelse, der er meget, meget smitsom, eller betændelsen skyldes forkølelse eller en virus, disse former er også smitsomme. Er øjenbetændelsen bakteriel skal barnet i behandling. Det er vigtigt at behandlingen overholdes, da lidelsen ellers kommer igen. Skyldes øjenbetændelsen forkølelse og virus kræver det ikke behandling, da antibiotika ikke virker. Barnet må komme i vuggestuen igen, når der ikke mere er meget pus /flåd, og barnets almene tilstand ikke er påvirket længere. Bylder/buldne fingre: I tilfælde af betændelse på fingre eller hud, forårsaget af bakterier, kan barnet modtages i vuggestuen, når betændelsen er forsvarlig indbundet. Maveinfektion: Hvis maveinfektionen kommer til udtryk via diarre (herved forståer vi hyppige, tynde, vandige afføringer), kan barnet ikke modtages i vuggestuen. Først efter en normal afføring. Ved opkastning må barnet først komme i vuggestuen, når det spiser, og den almene tilstand er normal.

18 Mellemørebetændelse: Børn med øre flåd modtages i institutionen, hvis de i øvrigt virker raske, og hvis lægen mener, at der ikke er smitterisiko. Det er dog en forudsætning, at øre flådet ikke medfører særlige pasningsproblemer. Lus: Hvis der hos et familiemedlem konstateres lus, er det vigtigt, at alle i familien bliver kæmmet. Det er vigtigt, at der følges op på kæmningen da eventuelle luse æg knækkes. Vuggestuen vil gerne have besked om luseangrebet, da vi skal være særlig opmærksomme på evt. smitte. Influenza/forkølelse: Når børn har influenza bliver de ofte trætte, irritable, mister appetitten og trækker vejret gennem munden på grund af tilstoppet grøn næse. Det er vigtigt at forstå, at barnet kan være sygt uden feber. Personalet opfordrer til, at barnet bliver hjemme, indtil det er raskt. Både for barnets egen skyld men også for smittefaren. Bliver jeres barn sygt i vuggestuen vil vi kontakte jer, så I kan hente barnet hurtigst muligt. Det gør vi af hensyn til det syge barn, der har bedst af at være i ro, og sammen med mor eller far, men også for at undgå at andre børn bliver smittet. Inden vi ringer, har vi vurderet barnets almene tilstand og evt. taget dets temperatur. Det er derfor vigtigt, at vi altid har mulighed for at kunne komme i kontakt med jer. Vi putter aldrig feberbørn hen at sove, da der kan opstå feberkrampe. De skal derfor være under opsyn hele tiden. Vi opfordrer til, at I holder jeres barn hjemme til det er ordentligt rask. Både for barnets egen skyld men også for smitterisikoen. Det er en god ide at give barnet en feberfri dag hjemme. Vi oplever ofte, at et barn møder i vuggestuen efter en sygdomsperiode. Forældrene har vurderet at barnet er raskt, da det har tullet stille rundt derhjemme og leget, så kommer det herover og møder hverdagens krav, og det bliver ked af det og træt meget hurtigt. Så må vi tænke på, at vuggestuen er barnets arbejde. Vi har nok alle oplevet at være kommet for tidligt på arbejde efter at have været syg. Det er ikke sjovt, heller ikke for et barn. Vi er godt klar over, at det ofte er meget upassende, og kan være svært at blive hjemme ved et sygt barn. Derfor kan det være en god ide at have nogle omsorgspersoner, der kan tage over ved sygdom, for små børn bliver ofte syge. Her i vuggestuen har vi en hygiejne politik. Vi har også en vejledning i at skifte et barn. Disse kan læses på vores badeværelser. Vi vil gerne opfordre til at disse overholdes, da vi på alle mulige måder prøver at forhindre smittespredning her i huset. Medicin givning: Med hensyn til medicin givning er det kun i forbindelse med kroniske sygdomme at personalet påtager sig at give medicin. Er dit barn syg vil det være rigtig godt for vuggestuen, hvis du ringer besked så tidligt som muligt, da vi evt. kan spare vikartimer og personaleressourcer. Det er også godt at vide, hvis der en en ny smitte i omløb. Det er også en hjælp, hvis du kan ringe dagen før dit barn kommer tilbage, så vi igen kan få tilpasset personaleressourcerne.

19 Praktiske oplysninger: Modulordning: Du skal vælge hvilket modul, du har brug for til det barn. Du kan vælge mellem: 30 og 52 timer. Der er forskellige regler for disse valg. Vælger du 30 timer, skal du udfylde et modulskema med barnets komme- og gå tider for 14 dage ad gangen med en 14 dages varsel, så vi kan planlægge efter fremmødet. Vælger du 52 timer skal du ikke udfylde modulskema med komme- og gå tiden for 14 dage ad gangen med 14 dages varsel. For begge moduler gælder der det, at du kan gå op i modul til den 1. og den 15. i hver måned. Vil du ned i modul skal du varsle det 2 måneder før du ønsker at ændre modul, dette er også til den 1. og den 15 i måneden. Det er vigtigt, at du overholder tiderne, og der kan IKKE spares modultid op under sygdom og ferie, en feriedag eller sygedag tæller et gennemsnit. D.v.s. 30 timers modul, 30: 5=6 timer. Du kan heller ikke flytte din møde tid fra dag til dag, eller skubbe din tid, dette skal varslet 14 dage i forvejen. Der kan dog ved særlige omstændigheder gives lov til at møde anderledes end det varslede, det er kun den pædagogiske leder du kan aftale dette med. Din modultid regnes fra du går ind i institutionen til du er ude igen. Du skal skrive din komme og gå tider i et skema ved indgangen hvis du har 30 timers modul Vi er nødt til at være meget præcise med disse tider, da I får, hvad I betaler for. Vores personaletimer er nøje udregnet efter, hvor mange moduler vi har af hver. Aflevering/afhentning: Sørg altid for at sige goddag til en fra personalegruppen, så vi ved dit barn er kommet. Få sagt ordentlig farvel til dit barn, og giv evt. vigtige beskeder til de voksne. Skriv afhentnings tid på tavlen i garderoben, sådan vi har noget at forholde os til i.f.t sovespisetiden. Få igen sagt farvel til personalet når du henter, så vi ved at dit barn er gået. Giv besked, hvis I ikke selv henter. Vi udleverer ikke børnene til fremmede. Fridage/ferie: Holder dit barn fri eller har ferie, vil vi gerne vide besked så tidligt som muligt, da vi tilpasser personaleressourcerne efter fremmødet af børn. Vuggestuen indgår i feriepasning med de øvre institutioner i vores dagtilbud følgende dage: Uge 29 og 30. De 3 dage op til Påske. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Dagene mellem jul og nytår

20 Hvis I ikke har mulighed for at holde ferie på de pågældende dage/uger, vil der være mulighed for feriepasning i en af institutionerne i dagtilbudet. Bleer: I skal ikke selv have bleer med. Vi har bleer i flere størrelser. Tøj: Alle børn skal dagligt medbringe: Hjemmesko, sovetøj, regntøj, udefodtøj og skiftetøj fra inderst til yderst. Husk at skrive navn i tøj og sko. Tøj og sko skal være praktiske og passe til årstidernes behov, da vi bestræber os på, at komme ud mindst en gang dagligt. I tøjet må der IKKE være nogen former for snore, som kan være til fare for barnet i vuggestuen. Hvis dette ikke overholdes, tager vi snorene ud. Sutter: Vi vil gerne have 3 sutter med barnets navn på. Der må ikke være suttesnore i sutterne, igen for barnets sikkerhed. Husk at skifte sutterne ind imellem, da de bliver møre. Egen barnevogn: Hvis I har barnevogn med til at jeres barn skal sove i her i vuggestuen, skal den ind i det krybberum der tilhører barnets stue. Tal med personalet om dette. Har I barnevogn eller klapvogn med til at fragte eget barn frem og tilbage i, skal den stilles foran vuggestuen, da vi desværre ikke har noget rum til dette formål. Legetøj: Jeres barn er velkommen til at tage et sovedyr eller legetøj med, det er dog på eget ansvar. Det er en god ide at skrive navn i. Legetøjet skal være sikkerhedsmæssigt i orden til små børn. Det må altså ikke være små dele som de mindste kan få i halsen. Slik: Vi spiser ikke slik i vuggestuen til daglig, men ved særlige lejligheder vil vi gerne bevare nogle af de mange traditioner i vores kultur. Vi vil derfor putte lidt mundgodt i fastelavnstønden, ligesom der i julegodteposen vil være en chokoladenissemand, en figenstang, rosiner, frugt og lignende. Fødselsdage: Vi fejrer gerne jeres barns fødselsdag her i vuggestuen, hvor I er velkomne til at deltage selv. Vi beder jer om selv at medbringe lidt at fejre dagen med. Et frugtfad og/eller boller. Vi vil ikke have slik, da vi gerne vil begrænse børnenes sukkerindtag. Husk vi fejrer fødselsdag 12 gange om året pr. stue. Informationer: Fælles informationer angående sygdom, fællesaktiviteter o.l. vil blive hængt op på fordøren ind til Pilehuset. Inden for døren hænger der billeder af personalet, hvor du også kan se, hvilke stuer personalet tilhører.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere