Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem"

Transkript

1 EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling og styring af elvandvarmer Fleksibelt forbrug elforbrug flyttes afhængigt af EcoGrid-prisen Lokal IP-adresse til brugerinterface: Brugernavn: Password: Ver / 11

2 Indholdsfortegnelse 1. Overblik Indstillinger gennemgang af setpunkter... 4 a. Setpunkter for dit elvarmeapparat... 4 b. Setpunkter for din varmvandsbeholder Sådan ændrer du dine indstillinger via betjeningspanelet... 6 a. Indstilling af rumtemperatur-setpunkter... 7 b. Indstilling af tidsuret... 7 c. Indstilling af fravær... 7 d. Indstilling af varmvandsbeholderen Sådan fastsætter du din fleksibilitet og indstillinger via PC... 9 a. Login på EcoHome-hjemmesiden... 9 b. Indstilling af din EcoGrid- fleksibilitet Yderligere information/driftsproblemer Ver / 11

3 1. Overblik Dit EcoHome-udstyr, som styrer din elvarme eller varmvandsbeholder, er en automatiseringsløsning fra Siemens (Synco Living). I EcoGrid-projektet har Siemens udviklet en særlig kommunikationsboks, som modtager konstant information om elsystemets behov. Det er også denne boks, der sikrer, at dine krav til for eksempel varmekomfort imødekommes. Boksen har dermed alle informationer, der er nødvendige for at styre forbruget i din elvarme og/eller varmvandsbeholder. Denne vejledning gennemgår funktionerne, du skal bruge, hvis du vil ændre på dine indstillinger. Hvis du er tilfreds med de standardindstillinger, du lavede sammen med elektrikeren, som installerede dit udstyr, behøver du ikke at ændre på noget: EcoHome-løsningen vil automatisk styre elforbruget på dit elvarmeapparat og/eller din varmtvandsbeholder. Der kan dog være dage/uger, hvor du f.eks. er bortrejst og derfor ønsker at sænke de standardtemperaturer, der er fastsat. Denne brugermanual er skrevet til EcoGrid EU-projektet. Mere information om Synco Living produktserien kan du finde på Siemens Building Technologies engelske webside, En komplet, engelsk brugermanual til produktserien findes på Ver / 11

4 2. Indstillinger gennemgang af setpunkter Siemens EcoHome-løsning indeholder forskellige indstillinger eller setpunkter til at styre varmen og/eller varmt vand i huset. Idéen er, at du for hvert lokale fastsætter en komfort-temperatur, en præ-komfort -temperatur og en økonomi-temperatur. Disse har intet direkte med elpriser og EcoGrid at gøre, men bruges udelukkende til at kalendersætte/tidsstyre varmen i dit hjem. Eksempelvis vil man måske gøre brug af økonomivarme-setpunktet om natten (som natsænkning). Hvert setpunkt kan tildeles forskelligt fleksibilitet, som afhænger af elpriser. Det vil sige, at du eksempelvis kan sætte komfortsetpunktet for stuen til 21 C+/- 1 C, men lade økonomi-setpunktet være 18 C+/- 3 C og dermed både spare strøm og tilbyde en større fleksibilitet, når økonomisetpunktet er aktivt (eksempelvis om natten). a. Setpunkter for dit elvarmeapparat Symbolerne i tabellen viser dine nuværende setpunkter for dit elvarmeapparat. Symbol Beskrivelse Eksempel på standard-indstilling Komfortvarme 21 C Præ-komfortvarme 20 C Økonomivarme 15 C Beskyttelsesvarme 12 C Fuld sol -symbolet (komfortvarme-setpunktet) viser din aktuelle temperaturindstilling om dagen. Eksempelvis kan du vælge, at huset fra mandag-fredag varmes op med 21 grader om morgenen kl. 6:00 8:00, og efter at du er kommet hjem fra arbejde kl. 17:00 til 22:00. Halv sol -symbolet (præ-komfortvarme-setpunkt) viser din aktuelle temperaturindstilling ved sænkning af varmen. Eksempelvis kan du vælge at nedsætte temperaturen fra 21 til 20 grader fra kl. 8:00 til 17:00, når du er på arbejde. Måne -symbolet (økonomi-setpunktet) viser din aktuelle temperaturindstilling, f.eks. om natten kl , når strømmen ofte er billigst. Eller der kan være dage, hvor du er ude at rejse og du kan reducere temperaturen i huset til f.eks.15 grader. Husbeskyttelses -symbolet (beskyttelsesvarme-setpunktet) viser din aktuelle temperaturindstilling, der som minimum er nødvendig for at beskytte mod frost om vinteren. b. Setpunkter for din varmtvandsbeholder Symbolerne i tabellen viser dine aktuelle setpunkter på din varmtvandsbeholder. Termometer - symbolet viser enten om varmvandsbeholderen kører på normal temperatur eller på reduceret temperatur. Vandhane -symbolet viser vandtemperaturen, som minimum er fastsat for at beskytte mod frost. Symbol Beskrivelse Standard-indstilling Normal-temperatur 55 C Reduceret temperatur 40 C Frostbeskyttelse 10 C Ver / 11

5 c. Automatisk tidsstyring Kontaktur -symbolet i tabellen viser, at dit system kører automatisk og hele tiden skifter imellem dine fastsatte setpunkter og de indstillede tidsstyringer. Systemet kører automatisk ud fra dine standardindstillinger Ver / 11

6 3. Sådan ændrer du dine indstillinger via betjeningspanelet Sammen med elektrikeren, som installerede dit udstyr, har du allerede fastsat de centrale standardindstilinger: temperatur-setpunkter, tidsur og fravær. Gennemgangen er derfor specielt relevant i de tilfælde, hvor du ønsker at ændre disse standardindstillinger. Dette foto viser betjeningspanelet og displayet med et eksempel på setpunkterne for en varmtvandsbeholder: Knapperne varetager følgende funktioner: 1. Funktionsknappen Mode benyttes til at vælge setpunkter for hele huset (eksempelvis sætte hele huset til Sænket Niveau, når man går i seng) 2. Infoknappen Information giver hjælpetekster til menuerne, som ved gentagende tryk giver adgang til forskellige infosider, som viser status for hvert enkelt rum. De otte softkeys knapperne langs kanten af displayet har samme funktion, men henviser hver især til en bestemt infoside. 3. Timer-knappen benyttes til at ændre setpunkter for hele huset i en begrænset periode. 4. Navigeringsknappen. Menu/ok-kappen bruges til at aktivere hovedmenuen og til at vælge menupunkter. Piletasterne benyttes til at flytte markøren til andre menupunkter. Esc-knap til at forlade (under)menuer og annullere ændringer. Ver / 11

7 5. Tilstedeværelsesknappen bruges typisk til at angive fravær. Er du bortrejst i en længere periode om vinteren kan fraværs -funktionen ved et enkelt tryk benyttes til at sætte varmen og varmtvandsbeholderen i frostbeskyttelse. 6. Varmtvandsbeholder-knappen bruges til at styre varmtvandsbeholderen, hvor der ved et tryk kan vælges mellem enten Auto (tidsstyret)/normal temperatur/reduceret temperatur eller Frostbeskyttelse. a. Indstilling af rumtemperatur-setpunkter I menuen Rum > Rum X > Rumsetpunkter kan setpunkter tilsyneladende sættes, men disse overskrives periodisk af systemet. Det er derfor meget vigtigt, at du ændrer setpunkterne via hjemmesiden (pkt. 4b) Systemet vil hermed automatisk forsøge at fastholde de temperaturer, som du har indstillet på de valgte tidspunkter - tidsuret. b. Indstilling af tidsuret På tidsuret vælger du i hvilket tidsrum dine temperaturindstillinger skal være gældende. Menu/okknappen bruger du til at aktivere hovedmenuen. Piletasterne benyttes derefter til at navigere frem til Rum > Rum X > Rumkontaktur. I denne menu vælger du først ugedagen ved at bruge piletaster og accepterer dine valg med Menu/ok. Et eksempel på indstillinger på rumkontakt-uret om mandagen: Der er valgt en komforttemperatur (solsymbolet) mellem 06:00 og 11:00 og fra 13:00 til 22:00. Præ-komfort-temperatur (halv sol-symbolet ) er valgt mellem 11:00 og 13:00. Økonomi-setpunktet eller natsænkning (månen) er valgt fra kl. 22 om aftenen til kl. 6 om morgenen. De ændringer, som du ønsker, markeres med piletasterne og vælges med Menu/ok. Herefter kan du igen bruges piletasterne og Menu/ok til at vælge nye indstillinger for næste ugedag. Bekræft altid dine valg med Menu/ok, før du bladrer dig videre i menuen eller foretager nye ændringer. c. Indstilling af fravær Trykker du på betjeningspanelets tilstedeværelsesknap (husbeskyttelses-symbolet) sættes huset i fraværstilstand. Standardindstillingerne for rumopvarmning under fravær er normalt sat til prækomfort-setpunkt. Disse standardindstillinger kan ændres for hvert rum i menuen Rum > Rum X > Rumprogram > Driftsform Fravær. Ver / 11

8 d. Indstilling af varmvandsbeholderen Du vil normalt have sat dine indstillinger på auto-temperatur forhåndsdefineret og tidsstyret temperatur. Hvis du skal ændre på disse kan du trykke på varmtvandsbeholder-knappen (vandhane-symbolet), hvor du har tre temperatur-setpunkter i) Normal, ii) Reduceret og iii) Frostbeskyttelse. Ligesom beskrevet for rumopvarmning kan du i menuen Varmt vand ændre setpunkter, tidsure og fraværsindstillinger. Varmvandsbeholderen vil ugentligt og automatisk varme op til 70 grader for at slå eventuelle legionalla bakterier ihjel (denne indstilling kan også ændres i menuen). Ver / 11

9 4. Sådan fastsætter du din fleksibilitet og indstillinger via PC Gennem en PC med Internet-tilslutning kan du logge ind på Siemens EcoHome-side, hvor du vælger din EcoGrid-fleksibilitet. Her vælger du, hvor meget du vil lade dit forbrug styre efter elpriserne og elsystemets behov. På denne måde vil dine setpunkter blive justeret ud fra elprisen. a. Login på EcoHome-hjemmesiden Du kan tilslutte dig din hjemmeside ved at bruge den IP-adresse, som installatøren har udleveret. (se på forsiden af guiden). Denne IP-adresse indtastes i en browser og følgende side vises: Du kan oprette et andet brugernavn og adgangskode i systemet i menu-bjælken ved at trykke på linket Brugerkonto. Tryk derefter på knappen Tilføj og indtast brugernavn, adgangskode, sprog og adgangsniveau for en ny bruger i systemet. Det er vigtigt, at du ikke fjerner eller ændrer brugeren Administrator, da denne evt. skal benyttes ved tilfælde af spørgsmål, support. el. lign. Efter log-ind får du fuld adgang til alle indstillinger til dit Siemens EcoHome-udstyr ved at trykke på linket QAX913 (som illustreret I billedet til venstre). b. Indstilling af din EcoGrid- fleksibilitet Din fleksibilitet skal indstilles via PC under menupunktet setpoints. Denne funktion findes ikke i betjeningspanelet. Ver / 11

10 EcoGrid benytter elsystemet og deltagernes fleksibilitet i temperaturvalg til at opnå at radiatorer og varmvandsbeholderes forbrug kan skubbes i tid. I eksemplet nedenfor er komfort-setpunktet fastsat til 21 C. Din fleksibilitet fastsættes således, at du i perioder tillader en mindre reduktion i temperaturen på f.eks. 1 C og en mindre stigning på f.eks. 2 C. Dette indtastes som -1 og 2 i felterne Lower Limit (nedre grænse) henholdsvis Upper Limit (øvre grænse) under Comfort for de rum, hvor du ønsker at være fleksibel i forhold til din elvarme. Der gemmes ved at klikke på Save, annulleres ved at klikke på Cancel og standardværdier kan generes ved at klikke på Default.Tilsvarende fleksibilitet fastsættes for varmvandbeholderen. Oversættelser: Comfort : Komfort-setpunkt Precomfort : Præ-komfort-setpunkt Economy : Økonomi-setpunkt. Domestic Hot Water : Varmtvandsbeholder Normal : Normal setpunkt for varmtvandsbeholder Reduced : Reduceret setpunkt for varmtvandsbeholder Ver / 11

11 5. Yderligere information/driftsproblemer Yderligere information findes i Synco Living-brugervejledningen, som kan findes på engelsk her: Der er mange indstillinger, men typisk vil standardindstillingerne passe de flestes behov. Denne vejledning er under konstant forbedring, så vi modtager gerne ønsker om yderligere information, hvilke vi så vil beskrive i løbet af projektet. I tilfælde af driftsproblemer kan følgende iværksættes for midlertidigt at suspendere Synco Living styringen: 1. På alle radiatorers termostat indtil den ønskede rumtemperatur 2. På varmvandsbeholderen, indstil den ønskede temperatur typisk 60 C 3. Klik alle relæer i sikringsskabet til On. Dette tvinger alle radiatorer og varmtvandbeholdere til at få kontinuert strøm og dermed er det de oprindelige termostater, der styrer temperaturen. I tilfælde af spørgsmål og driftproblemer kan Østkraft kontaktes de vil videreformidle kontakten til Siemens, såfremt det er nødvendigt. Tak for din deltagelse i forsøgsprojektet! Ver / 11

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere