IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN"

Transkript

1 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT-LEDELSE STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master/ledelse

2 MASTER I IT-LEDELSE Master i it-ledelse beskæftiger sig med de problemstillinger, udfordringer og muligheder, der opstår, når it og øget digitalisering skal understøtte og spille sammen med drift, udvikling og innovation. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende it-ledere. Det kan være, at du er leder af en it-afdeling eller ønsker at blive det, er it-projektleder, digitaliseringschef, it-konsulent eller rådgiver på it-området. Uanset om du allerede har eller senere får et ledelsesans på it- og digitaliseringsområdet, vil masterforløbet udvikle din profil. Master i it-ledelse henvender sig både til medarbejdere i den private og den offentlige sektor. Master i it-ledelse giver dig de færdigheder, som er væsentlige for at være en kompetent it- eller digitaliseringsleder. Du bliver præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden indenfor feltet, og du kommer til at arbejde med, hvordan du som leder kan skabe værdi med it i samspil med forretningen. Uddannelsen tager afsæt i din karriere og du får gennem individuel ledelses sparring fokus på at opbygge, udvikle og supplere dine ledelses kompetencer. Samtidig sikrer uddannelsens struktur, at du gennem master forløbet får etableret et professionelt netværk med de øvrige deltagere.

3 MASTERFORLØB TILPASSET JOB OG PRIVATLIV Master i it-ledelse gennemføres som et deltidsstudie over to til seks år. Uddannelsen er fastsat til 60 ECTS. Masterforløbet er skræddersyet, så det er muligt at passe både karriere og privatliv samtidig med, at masteren kommer i hus. Vi anbefaler dog, at du tager uddannelsen fortløbende, da uddannelsen er skræddersyet som et progressivt forløb. Undervisningen på hvert fag er koncentreret på to seminarer af to dages varighed. Seminarerne afholdes fredag fra kl til kl og lørdag fra kl til kl Hvert fag afsluttes med en eksamen. Hvert af de fag, der udbydes på første og andet semester afsluttes, inden det næste fag påbegyndes. På tredje semester, der er valgfagsog specialiseringssemesteret, afvikles fagene forskudt af hinanden for at sikre dig valgfrihed og fleksibilitet. Når du har afsluttet uddannelsen, får du titlen Master i it-ledelse (Professional Master of IT). Master i it-ledelse er udviklet i tæt samarbejde med uddannelsens Advisory Board, som består af: Erik Møberg, Senior Director, Ramboll Management Consulting Per Andersen, Direktør, Dansk IT Torben Bonde, CIO, Senior Vice President, Vestas Mikael Munch, Global Head Technology and Operations, Saxo Bank Thomas Okke Frahm, Head of Global IT, Chr. Hansen Ghita Thiesen, Kontorchef, KL Thomas Christiansen, Markedsdirektør, Kombit Kenneth Egelund Schmidt, Interim CIO, Pensam Jette Bondo, Chef for Digitalisering og Organisationsudvikling, Rudersdal Kommune ACE Denmark har akkrediteret IT-Universitetets masteruddannelse. ESSENTIELLE KOMPETENCER Succesfuld anvendelse af it i organisationer bliver mere og mere et spørgsmål om ledelse snarere end teknologi. Fremtidens it-kompetencer handler derfor i høj grad om at kunne arbejde sammen med forretningsledelsen om værdiskabelse gennem teknologianvendelse. De kompetencer opnår man på master i it-ledelse. Adm. direktør i Dansk IT og medlem af Advisory Board for master i it-ledelse, Per Andersen

4 FORSKELLIGRETTEDE KRAV TIL IT-LEDEREN VÆRDIEN AF EN MASTER I IT-LEDELSE En it-leder navigerer i et komplekst landskab med mange forskellige interessenter. Man skal forholde sig til krav og strategier fra den overordnede virksomhedsledelse, og man skal samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Derudover skal man håndtere den interne organisering og ledelse af medarbejdere, og man skal forhold sig til kundens, slutbrugerens og markedets ønsker og behov. Samtidig er der det karakteristiske ved it-ledelse, at man både skal forholde sig til de strategiske muligheder, som nye teknologier rummer, men også den transformation og de ændrede forventninger, som nye teknologier afstedkommer i organisationen og på markedet. Det stiller håndfaste krav til it-lederens kompetencer. Med en master i it-ledelse fra IT-Universitetet bliver du klædt på til at håndtere disse forskelligrettede og komplekse krav. Gennem undervisning på højt fagligt niveau, ledelsessparring og arbejde med egne cases giver masterforløbet følgende kvalifikationer: Styrker evnen til at navigere i et komplekst landskab af interessenter Skærper forståelsen af teknologiens strategiske muligheder i forhold til forretningen Styrker evnen til at udarbejde beslutningsgrundlag og træffe beslutninger Øger evnen til situationsbestemt ledelse Udvikler kompetencer i forhold til at lede medarbejdere, specialister og samarbejdspartnere

5 STUDIEFORLØB KICK OFF Kick off 4. SEM 3. SEM 2. SEM 1.SEM It-ledelse og it-organisationens rolle Forretningsforståelse og forretningsmodeller Service Design and Product Innovation * Sourcing og distribueret ledelse (i en global kontekst)* Opstarts-seminar Master opgave 15 ECTS point Enterprise/ forretningsarkitektur * Strategisk Projekt- og Programledelse * It-ledelsesfagets metoder og kommunikation Strategi og Governance Udbuds- og tilbudsproces samt leverandørstyring * Forandringsledelse, implementering og innovationsprocesser* * På tredje semester skal du vælge to valgfag ud af de seks viste. Det første semester indledes med et kick off event af en halv dags varighed. Her bliver du introduceret til ITU og får generelle praktiske informationer. Du bliver præsenteret for de andre deltagere, og der bliver etableret studiegrupper. Linjelederen præsenterer masteruddannelsens professionelle sigte og holder et fagligt oplæg om det teknologiske paradigmeskifte. Endelig indledes det individuelle sparringsforløb, og du får udleveret den første hjemmeopgave. FORUDSÆTNING FOR SUCCES It spiller en stadig større rolle i moderne organisationer. Fra at it har været en støttefunktion til den daglige drift i forretningen til, at it nu kan være forskellen mellem strategisk og forretningsmæssig succes eller fiasko. For at få forretningsmæssig værdi ud af it er det vigtigt, at de ledende medarbejdere har de rette kompetencer. Netop opbyggelsen af disse kompetencer tilbyder den revitaliserede masteruddannelse i it-ledelse på ITU. Professor og linjeleder på master i it-ledelse, Pernille Kræmmergaard.

6 FØRSTE SEMESTER ANDET SEMESTER Det første semester består af fagene It-ledelse og it-organisationens rolle på første seminar og It-ledelsesfagets metoder og kommunikation på andet seminar. På It-ledelse og it-organisationens rolle er der fokus på lederskab såvel generelt som specifikt i relation til konkrete it-ledelsesudfordringer. Desuden beskæftiger fagets sig med it-organisationens transformation, opgaver og kompetencer. Undervejes i forløbet arbejder du aktivt med din individuelle ledelsesprofil. Emner er bl.a. Future IT Management and Leadership, forandrings- og innovationsledelse, den moderne itorganisation samt klassisk organisationsteori. It-ledelsesfagets metoder og kommunikation beskæftiger sig med videnskabelige metoder og akademisk arbejdspraksis i forhold til it-ledelse. Det første seminar introducerer metoder for it-lederens videns generering og kommunikation, mens andet seminar handler om analytiske og videns kritiske perspektiver i forhold til emergerende teknologier som fx Big Data, Cloud og sociale medier. Du kommer undervejs til at arbejde med hvordan du kommunikerer om it på både et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Uddannelsens andet semester er opbygget af fagene Forretningsforståelse og forretningsmodeller på første seminar og Strategi og Governance på andet seminar. Faget Forretningsforståelse og forretningsmodeller giver en indsigt i forretningsorganisationen og de muligheder, som øget digitalisering giver. Samtidig afdækker faget, hvordan forskellige områder i en organisation påvirkes af den digitale udvikling. Faget beskæftiger sig bl.a. med konkurrencestrategi, salg og marketing, strategiske muligheder og værdiskabelse ved digitalisering og it, sourcing, nye forretningsmodeller samt open innovation og co-creation. Faget Strategi og Governance beskæftiger sig med udvikling af strategi og med samspillet mellem it og forretningsorganisationen på den ene side og med markedet på den anden. Du vil bl.a. blive introduceret for forskellige skoler for strategi og strategiudvikling herunder specifikt it-strategi og digitaliseringsstrategier. Herudover fokuserer faget bl.a. på alignment og udvikling af relationer til den øvrige organi sation, porteføljeledelse og governance.

7 TREDJE SEMESTER Tredje semester består af en række valgfag. Her har du mulighed for at specialisere dig i lige netop det hjørne af it-ledelse, som er mest relevant for dig. Fagene afvikles forskudt af hinanden for at give dig mest mulig fleksibilitet. Du skal vælge to valgfag ud af de seks viste: Servicedesign and Product Innovation beskæftiger sig bl.a. med forskellen på service og produkt og overgangen fra at være en produktorienteret organisation til at være serviceorienteret. Enterprise-/forretningsarkitektur giver en indføring i enterprisearkitektur baseret på internationalt anerkendte modeller og metoder. Den samlede proces fra strategisk planlægning til konkret arkitekturarbejde belyses. Udbuds- og tilbudsproces samt leverandørstyring beskæftiger sig bl.a. med juridiske forhold og organisering af udbuds- og tilbudsprocesser herunder strategi og kvalitetssikring. Sourcing og distribueret ledelse (i en global kontekst) vurderer forskellige sourcing-arrangementer, herunder outsourcing, og de ledelsesmæssige udfordringer. Strategisk projekt- og programledelse har særligt fokus på forskellige projektmodeller, business case og gevinstrealisering, risikoanalyse og ledelse, samt hvordan man går fra pilotprojekter til fuld skala. Forandringsledelse, implementering, og innovationsprocessor har fokus på forandringsanalyser, implementeringsteori, scenarieudvikling, innovation samt co-production og co-creation. Du kan læse mere om de enkelte valgfag på itu.dk/master/ledelse IT GRIBER IND I ALLE PROCESSER Ingen kommunale kerneopgave er længere fritaget for it. It breder sig og griber ind i alle processer. Derfor er ledelse af digitalisering afgørende for dagens og morgendagens ledere. De skal kunne navigere i krydsfeltet mellem opgaver, mål, kompetencer og teknologier. Kontorchef i KL og medlem af Advisory Board for master i it-ledelse, Ghita Thiesen

8 FJERDE SEMESTER På fjerde og afsluttende semester skal du udarbejde en hovedopgave indenfor et selvvalgt emne, der knytter sig til it-ledelse. Semestret indledes med et seminar om problemformulering, metoder samt krav og forventninger til hovedopgaven. Herefter skal du aflevere en problemformulering, og på den baggrund tildeles en vejleder. Hovedopgaven afsluttes med et mundtligt forsvar i slutningen af fjerde semester. Der afsluttes med en dimissionsfest. IT-LEDELSE ER FUNDAMENTET It-ledelse er fundamentet for at skabe værdi til en virksomhed som Saxo Bank. It er ikke en supportfunktion men en livsnerve, der skal få produkterne ud over Danmarks grænser. Et af de vigtigste it-ledelsesredskaber er evnen til at være agil og omstille sig, og det er essentielt, at man som virksomhed med smidighed kan være på forkant med udviklingen. Det skaber vækst i alle led af værdikæden. Global Head of Technology and Operations i Saxo Bank og medlem af Advisory Board for master i it-ledelse, Mikael Munck

9 OM IT-UNIVERSITETET IT-Universitetet er et selvstændigt, dansk universitet, som blev oprettet i Gennem forskning og uddannelse gør vi Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it. For os er it meget mere og andet end nuller og ettaller. Vi ser det store billede, og går lige meget op i pragmatik og hvordan it påvirker os som mennesker, som i at hard- og software fungerer optimalt. Vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet og et spændende læringsmiljø, der samler den nyeste forskning inden for digital kommunikation, spil, softwareudvikling og business. Alle vores uddannelser er forskningsbaserede, og vi har omkring 70 fuldtidsforskere ansat, 50 eksterne lektorer og 65 ph.d.-studerende.

10 ADGANGSKRAV PRIS OG ANSØGNINGSFRIST For at blive optaget på master i it-ledelse, skal du have en af følgende uddannelser: universitetsbacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, kandidatuddannelse, diplomuddannelse i it eller tilsvarende. Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Du kan læse mere om adgangskravene samt søge om optagelse på: itu.dk/master/ledelse Der er deltagerbetaling på masteruddannelsen. Langt de fleste studerende får deres uddannelse helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv. En masteruddannelse koster kr. Du betaler løbende (før semesterstart) for de kurser, du har tilmeldt dig. Ansøgningsfrist juni 2015 Efter ansøgningsfristen er der løbende optag på ledige pladser frem til studiestart. Ledige pladser fordeles efter først-til-mølle princippet. Der er årligt optag på master i it-ledelse.

11 August 2014 Succesfuld anvendelse af it i organisationer bliver mere og mere et spørgsmål om ledelse snarere end teknologi itu.dk/master/ledelse IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Studie- og Karrierevejledningen Telefon: Rued Langgaards Vej København S

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

servicebranchens chefakademi 2013/2014

servicebranchens chefakademi 2013/2014 , frederiksberg le Barry, frankrig Stanford university, California university of California, Berkeley servicebranchens chefakademi / 22. forløb En executive diplomuddannelse i forretningsforståelse, ledelsesmæssig

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy

MBA in Business Creativity. MBA in Business Strategy MBA in Business Psychology MBA in Business Creativity MBA in Business Strategy MBA uddannelser designet til fremtidens topledere i det turbulente forretningsmiljø Har du en MBA fra Business Institute

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere