AUG-SEP Dragon info nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUG-SEP Dragon info nr. 15 2014"

Transkript

1 1 N INFO No. 1 AUG-SEP Dragon info nr Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler og stabe, reservepersonel, udsendte og hjemsendte samt fra de sammenlagte regimenter. Brevet udsendes med jævne mellemrum, når der er relevant stof. Brevene udfærdiges af regimentschefen (RC) med støtte fra Garnisonsstøtteelementet (GSE) og andre bidragydere. Stoffet er uklassificeret. Tilmelding til Dragon info kan ske ved henvendelse til RC sekretær, Benita Sørensen på Modtagerne anmodes om at videresende til dragoner, som ikke umiddelbart ses at være på fordelingslisten med opfordring til at tilmelde sig kommende Dragon-info. Kære dragoner Sommerferierne er brændt af, og Dragonkasernen summer af liv. De nye værnepligtige ligner efterhånden rigtige soldater. Delingerne har marcheret kasernen tynd og de alt for nye baretter er underkastede den sædvanlige formgivende behandling under kyndig vejledning fra sergenternes side. De faste folk skærper deres kompetencer og bryder ind i husene i Tovby eller pløjer ØTN op med KVG, IKK-er og PMV-er. Lækkert Udsendelser I/JDR har nu udsendt den første bevogtningsdeling til Kosovo i august. Jeg besøger DEL sammen med NK/BTN.

2 2 Sport OS Gitte Winther, ST/I er ved at samle skytter til Forsvarsmesterskaberne og DMI forbundsmesterskaber i skydning, som gennemføres TOR 02 OKT LØR 04 OKT med Idrætsforeningen Karup som arrangør. Hvis I er gode til at træffe med gevær eller pistol og har tid og mulighed, kontakt da Gitte ASAP. Organisation 4 KMP ( Ruder 4 ) er overført fra I BTN til II BTN, som nu er i gang med at forberede sig til at blive Reaktionskampgruppe i II BTN markerede BTN nye status ved parade 15 AUG. FN-opgave MJ Chris Terndrup (HO), MJ Jens Jakobsen (GSE), PL Kitt Bjerregaard og jeg (RC) har nu afleveret en final draft til DPKO, New York på en manual for UN Force Headquarters support units (typisk HQCOY el. HQ BTN som f.eks. SHIRBRIG HQCOY til UNMEE (Etiopien/Eritrea 2000/2001)). Arbejdet er gennemført over de sidste 6 måneder, hvor RC som generalmajor (+) varetog rollen som formand for international UN Working Group (WG) omfattende 14 lande samt Department of Field Support (DFS) og Department of Peacekeeping Operations (DPKO) i New York. Som tidligere omtalt blev der gennemført WG-møder i Beijing og Holstebro, og der bliver et afsluttende møde i New York primo NOV. Der kan dermed ikke længere være nogen tvivl om, at Holstebronx er en hovedstad Borgmesteren er set vokse mindst 2 cm hen over sommeren Dannebrog og regentparret på sommertogt Jydske Dragonregiment var med til at byde Dannebrog og regentparret velkommen til Thyborøn 01 SEP. Vi deltog med estandartkommando, æresdeling, PMUK, RC og sidstnævntes chef (oberstinden!). Stor dag med mange tilskuere og gæster! RC var i særskilt audiens ved HKH Prinsgemalen på Dannebrog, hvor regimentets jubilæumsmønt nr. 001 blev overrakt til HKH. HKH samler på sådanne mønter, så det store smil var fremme. HMD takkede for den flotte parade og musik leveret af estandartkommandoet, æresdelingen og PMUK.

3 3 Flagdag Regimentet og Holstebro kommune gennemførte fredag 05 SEP et fælles arrangement, hvor kommunens knap 800 veteraner blev hyldet. Alle veteraner havde modtaget skriftlig invitation, og byens borgere deltog i hyldesten sammen med borgmester m.fl. Arrangementet startede med en parade på Dragonkasernen, derefter kransenedlæggelse ved De Blå Baretters Mindesten over for museet, herefter march med faner til Holstebro Kirke, hvor den kirkelige handling og taler ved borgmester og vicepolitiinspektør Bjarne Askholm fandt sted. Dagen blev afsluttet med sandwicher og øl/vand/kaffe. En god dag med fortjent hyldest til vore veteraner! Regimentet var herudover repræsenteret i København, Viborg og Struer.

4 4 JDR Historiebog Redaktionsudvalget har nu afsluttet arbejdet med at skrive og sammensætte JDR Historiebog , som supplerer den kendte JDR Historiebog Tak til alle bidragydere! Vi kan være stolte af resultatet!! Bogen vil blive lanceret ifm Jubilardagen 13 SEP på Dragonkasernen, hvor både den nye og gamle bog kan købes. Alle er velkomne. En særlig læderindbundet udgave vil senere blive overrakt til HKH Prinsgemalen. Fonde Det er tiden at indstille Dragoner, organisationer og enheder m.fl., som i særlig grad har gjort sig positivt bemærket, til et legat fra Dragonfonden eller Von Zeilaus Legat. Se regimentsbefalingen eller kontakt Benita eller RC for detaljer. Deadline for indstillinger er 15 SEP. Overrækkelsen vil finde sted ifm fødselsdagsparaden 31 OKT. Infrastruktur Regimentet arbejder med FBE og HOK mhp at få udbedret infrastrukturen bl.a. til vedligeholdelse af køretøjer, så dette snarest kan foregå indendørs i opvarmede lokaler. Det fortjener både PSN og MAT, især om vinteren. Det er ikke uden udfordringer, da der er udbudsregler, tidskrævende byggesagsbehandling ved FBE m.fl., men vi skubber på det bedste, vi har lært. Det går nemmere med isoleringen af bygningen. Det er ikke russerne (!) men et privat firma, som sniger sig rundt på Dragonkasernen og stikker slanger ind i murene. Resultatet bliver hulmursisolering i alle bygninger. I forvejen er vinduerne blevet udskiftet med moderne, velisolerede vinduer. Rockwool-laget er også væsentlig forøget de senere år, så vi er klar til at blive et højere HQ.

5 5 Gadets KP Tommy Bruhn er leveringsdygtig i regimentsbælter mv. Senest er der kommet en JDR broche og JDR manchetknapper til. Perfekte gaver her op mod jul. Prisen er 85,- for et sæt manchetter og 85,- for en broche. Der arbejdes på at få lavet et antal slipsenåle lig manchetknapperne. Foredragssæsonen Vi fortsætter med foredrag mv i løbet af efteråret. Første arrangement finder sted torsdag 11 SEP i form af VTC deltagelse i Syrien mini-konference. Vi linker op med Krigsvidenskabelig Selskabs arrangement på Forsvarsakademiet. Indlægsholderne omfatter bl.a. ambassadør Rolf Holmboe. KN Jesper Toft udsender mere info. Vi planlægger endvidere på et arrangement, hvor der orienteres om muligheden for FNenkeltmandsudsendelser. Har du forslag til foredrag/arrangementer, kontakt da KN Jesper Toft, som pt. indsamler og koordinerer forslag. Kommende aktiviteter 13 SEP Jubilarstævne i Holstebro 15 SEP Nabo-arrangement på Dragonkasernen 17 SEP Sikkerhedspolitisk Kursus (SIKU) i Holstebro, taktisk DEMO 18 SEP Dyst mod Byen

6 6 22 SEP Forsvarsministeren besøger Holstebro og JDR 24 SEP Koncert i Operahuset i anledning af HRN 400 år SEP Blå Baretters Veteranstævne i Holstebro 02 OKT Eksilgilde i København (for alle dragoner i Københavnsområdet) Seniortræf i Oksbøl 03 OKT Modtagelse af nye officerer ved JDR 04 OKT Pårørendearrangement for Kosovo-udsendte 30 OKT Hyldestkoncert for HKH Prinsgemalen i Tinghallen i Viborg bl.a. med PMUK 31 OKT JDR Fødselsdagsparade 01 NOV Fødselsdagsfester Personelnyt CSG Erik Kirk (kendt bl.a. som DF/KVGDEL under Operation Bøllebank) er afgået ved døden ifm. en ferie i Nepal. Begravelsen har fundet sted. KN N. O. Kristensen er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Regimentet sender medfølende tanker til de efterladte. MJ John Redsø, HOK går på pension med månedens udgang. Tak for indsatsen gennem årene! CH/I BTN har været på FAKs Afrika-kursus. Hvad planlægger han på? KN Carsten Eriksen, HKIC er søgt og fået TUL, idet han snart starter som produktionschef ved virksomhed i Holstebro-Viborg området. Ny chef HOK bliver nuværende STCH/HOK BG H.-C. Mathiesen, som per 01 OKT bliver GM. Værdigheden som CH/HOK bliver kortvarig, idet HOK sammen med FTK og SOK bliver til værnsstabe i det nye værnsfælles FKO, hvorefter GM bliver chef for hærstaben. Vicehærstabschef bliver OB K.R.J. Christensen, tidligere chef for PNBTN. MJ Chris Terndrup er blevet fungerende chef for VUT-afdelingen på HO. PL Anders Buch modtog prisen for en påskønnelsesværdig indsats ifm gennemførelsen af VUT 1 på HO. OS Jacob Panton-Kristiansen (HKIC) er tildelt Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.

7 7 PL Jannick Holm 4 PNINFKMP/II/JDR er tildelt Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats. Hjertelig til lykke med pris, medaljer, udnævnelser og nye stillinger! Forsvaret har ændret policy vedrørende tjenestefrihed uden løn ( TUL ), hvor der igen er indført en lempelig adgang. Forsvarsudvalget har ifm et bredt forlig 03 SEP om veteranindsatsen aftalt, at medaljer for international tjeneste skal kunne tildeles bagudrettet for udsendelser før Der er afsat 10 mio. DDK hertil i Mon ikke det vil omfatte mange af modtagerne af dette nyhedsbrev? Mere om hvordan/hvorledes i senere nyhedsbreve i takt med at mere information tilgår. Med dragonhilsen KURT MOSGAARD Oberst / Regimentschef Bilag: JDR struktur og chefer

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment

LIBELLEN. Normal hverdag igen TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON. 2. årgang, nr. 2 Juni 2002. DAR, Dronningens Artilleriregiment LIBELLEN TJENESTESTEDSBLAD FOR VARDE GARNISON DAR, Dronningens Artilleriregiment HAS, Hærens Artilleriskole 2. årgang, nr. 2 Juni 2002 Normal hverdag igen Forude vinker den almindelige hverdag. Det var

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere