BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken"

Transkript

1 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu engang fortæller offentligheden, at han savner initiativ fra Islands Brygge vedr. placeringen af et eventuelt nyt medborgerhus. Han taler mod bedre vidende og burde i stedet fremføre de udsagn, han har erfaret fra både Lokalråd og ved høringen i Girnle under BV-99." Denne skarpe udtalelse kommer fra Jørgen Thyregod fra Islands Brygges Lokalråd i forbindelse med en udsendelse i Kanall om nedlæggelsen af Gimle, hvori Ole Henzen (konservativt medlem af Borgerrepræsentationen) udmelder, at det er urealistisk at tro på at bevare Gimle på Ny Tøjhusgrunden, og at man stadig mangler et realistisk udspil fra lokalområdet. - Politikerne er i virkeligheden nok slet ikke interesseret i vores forslag, for hvordan skulle de ellers kunne blive ved med at lade som om, at de ikke har hørt nærmere fra os. Ole Henzen er ikke den eneste, der enten taler mod bedre vidende eller baf'e ildre har sat sig ind i forløbet. Under paneldebatten i Girole for 2-3 uger siden var også Lars Jensen fra de Radikale helt på gale veje, og nærmest skældte de fremmødte ud for ikke at have reageret. Det vidner om ligegyldighed overfor Bryggen og den debat, der har kørt de sidste 3 år om placeringen af et fremtidigt medborgerhus, fortsætter Jørgen Thyregod, der fortæller, at Lokalrådet endnu ikke har kunne få et møde med Bevar Gimle eller læg en erstatning i qe gule bygninger i Havneparken, siger Lokalrådet. kommunens ansvarlige borgmestre om sagen. - Da vi i det tidlige forår hørte rygterne om en snarlig nedrivning af Gimle (vi fik ingen direkte meddelelse) bad vi straks overborgmesterens kontor om en snak i den forbindelse. Vi fik besked på at henvende os til kommunens Kulturforvaltning under borgme- ster Hans Thustrup-Hansen, der heller ikke var interesseret i et møde os, men henviste os til KUC. Der ser meget kraftigt ud som om politikerne ikke er interesseret i at møde os og høre vores synspunkter, og det er måske fordi, de agter at lade Bryggen være uden medborgerhus i fremtiden? - Thustrup- Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken Straks i marts da rygterne verserede om nedrivningen, sendte Lokalrådet på Islands Brygge et brev med flere siders bilag og tegninger til Thustrup Hansens afdeling. Heri blev redegjort for den lange proces på Bryggen, der var udgangspunktet for Lokalrådets indstilling, nemlig at et erstatningsmedborgerhus burde ligge i de nuværende gule bygninger på havnekajen, og det er derfor, man i Lokal- K t 40 rådet er meget utilfreds ars en ar med, at politikere bliver SIDE 7 med at efterlyse forslag fra lokal side. - Vi ser helst at Girole får lov at blive liggende på Ny Tøjhusgrunden. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke på sådan en stor grund skulle kunne give plads til at bevare det gamle hus, der rummer Gimle. Hvorfor i alverden tænker man i kommunen mere på at tilfredsstille investorer end på de eksi- sterende borgere i lokalområdets ve og vel, når man laver lokalplaner? - Huset må kunne bevares 1 på den nuværende plads. Men skulle det så alligevel vise sig umuligt, så er Lokalrådets indstilling til kommunen lige så klar, l som den hele tiden har B"} yt været: Islands Brygge har l n Hærværk i Havneparken SIDE3 Festpladsen færdiggøres SIDE5 brug for et medborgerhus, SIDE 7 hvor områdets foreningsliv og blomstrende kulturliv kan fortsætte, og vi anbefaler de gule huse i Havneparken som erstatning, afslutter Jørgen Thyregod fra Islands Brygges Lokalråd. Forslaget har tidligere være bragt i Bryggebladet (marts 98) og er blandt de bilag, som kommunen allerede har modtaget, men som politikerne åbenbart endnu ikke har set igennem. Soyakagen rives ned SIDE B ISLANDS BRYGGES LOKALRÅD PROTEST Mest for børn SIDE 11 Vi protesterer imod en eventuellukning af medborgerhuset GIMLE. Skulle Gimle blive lukket, kræver vi en rimelig erstatning herfor med en sammenhængende placering på Isla.nds Brygge med faciliteter, der tilgodeser borgernes behov. NAVN ADRESSE l UNDERSKRIFT 11'-ø.._KO-LO-GISK SLAGTER l u/ Allan Bo Amaeerbroeade København S Telefon Ol 23 Mobil l OKSEFILET salat. pommes & bernaleesauce BLÆKSPRUTIER pommes & hvodlogsdress~ng CHEESE BURGER pommes & 1/2 sodavand LA CORUNA BURGER pommes & 112 sodavand ::liv ViO/tUiiw leofsgade Kobenhavn S Tel Initiativtager og indsamler: Islands Brygges Lokalråd, Leifsgade 7, 2300 København S Udfyldte lister afleveres i Beboerqjørnet, Leifsgade 7 ~~ ~0 /o på. t~ vmduespolermg til aue private gemtern hjemmeserviceordningen ('<J Il:.,J;~~ t,\&?, f.~ Sd er De træt af tdge, A~ s d riltg. til Aage'S rt,0;

2 2 Politikerkvalme»l har jo selv valgt os - så kan I ikke komme bagefter og brokke jer.«lars J ensen, radikal borgerrepræsentant. (Citat fra politikerdebatten under BV9) lertallet af københavnske politikere glimrer ved F deres fraværelse, når befolkningen gerne vil have dem i tale. Det er desværre sandt - og en dybt alvorlig undergravning af folkestyret og befolkningens tillid til demokratiet. Senest så vi det under Bryggens kulturfestival BV9, hvor bryggeboere havde lagt sig i selen og præsenterede omverden for en række spændende kulturelle, sociale og politiske indslag både fra lokalområdet og den anden side af jorden. Man kunne faktisk blive klogere af at deltage i år ets kulturfestival - og se hvordan folk på tværs af national oprindelse kunne arbejde sammen og berige hinanden. Fordi årets arrangement var lagt i og omkring medborgerhuset Gimle, var der både plads og passende forhold til at udstillinger, foredrag, fortælleruniverser, opvisninger o.lign. kunne være det centrale omdrejningspunkt i festivalen. Arrangørerne havde da også sat forventningerne op til den længe planlagte politikerdebat, hvor rådhuspartierne var blevet bedt om at stille med en repræsentant for at denne skulle fremlægge partiets eller politikerens vision om Bryggens fremtid ind i det 20.århundrede. Men politikerne fra 7 ud af 10 mulige partier udeblev - kun enhedslisten, det konservative folkeparti og det radikale venstre fandt det betimeligt at møde op. Resten udeblev uden begrundelse -ja, uden overhovedet at svare på henvendelserne. Skal man blot trække på skuldrene og glemme sin forargelse? Nej, der al mulig grund til at være både bekymret og vred. For der er næppe nogen, der har valgt deres politikere for at se dem vende ryggen til vore problemer. Og man skal vist lede længe efter en politiker, der ved kommunevalgene ikke gider at møde op til valgmøderne - og på valgmøderne så ellers ville fortælle at man ihvertfald først ser ham/hende igen her på stedet om fire år - uanset hvilke problemer der måtte tårne sig op foran borgerne. Og hvis politikerne er blinde for, at der både nu og igennem flere år er voksende problemer for bryggeboerne - også anderledes end de fleste andre steder i byen - ja, så har Lars Jensen måske ret: det er os der er dumme - dumme fordi vi hver gang tror på politikernes opmærksomme lydhørhed, løfter og kærlige omsorg, når valgtimen nærmer sig. Er det meget forlangt, at politikerne er nærværende og parate til at forklare, begrunde, beklage, bevidne, beskytte - når de ved at et lille tæt kvarter udsættes for voldsomme forandringer- godkendt af samme politikere - forandringer der allerede griber dybt ind i dagligdagen og fremover vil gøre livet usikkert for mange. Ikke fordi de brokker sig, laver ballade, er udskud. Næh, blot fordi de ligger lidt i vejen for en udviklingen, som er til gavn for guderne må vide hvem. I årevis har politikerne haft muligheder for at gå ind og skabe løsninger og alternativer for befolkningen, sikret garantier hos bygherrer gennem seriøs og socialt ansvarlig planlægning. I årevis har Bryggen leveret ideer og kompetente forslag om kvarterets udvikling til politikerne. Både store visioner og beskedne forbedringer. Gå hjem og vug, siger politikerne til os. Skal vi finde os i den behandling? Skal vi finde os i at få at vide, at borgmestrene ikke gider at snakke med lokalrådet om nedlæggelsen af Gimle - og at vi bare kan komme med et realistisk alternativ til et andet medborgerhus? Og de tavse politikere, synes de mon, det er sådan vi skal have det? Så vidt er det kommet, at vi må sige, at vi trænger til et folkeligt oprør! hu Næste nummer udkommer 6. oktober Deadline for indlæg: fredag før udgivelsesdagen. BRYGGEBLADET 22. september 1999 Politiet ont»en sand røverhistorie«jeg har indhentet et eksemplar af Bryggebladet og læst din artikel vedrørende "en sand røverhistorie" - det er utvivlsomt en fin historie, men da du har vores "gæve ven" siddende i et tilstødende lokale i "Beboerhjørnet", så må det journalistiske benarbejde ha' været til at overse. Jeg forestiller mig noget lignende; "Hej Niels - kig ind - hvis jeg giver kage til formidagskaffen, ian duså ikke lige fortælle din historie en gang til". Med mit ringe kendskab til Niels' person, så kunne jeg dog forestille mig, at han var mere end glad for kage. Derfor skal der ikke megen fantasi til at fortsætte; "Ta' blot et stykke mere Niels, men så skal du også fortælle, hvordan du... o.s.v. Allerede her er gengivelsen i artiklen ude på et skråplan - ikke alene kender du identiteten på vores "gæve ven", men behændigt undlader du at fortælle læserne den. Tillige tilbyder du din kilde kage for oplysninger. Det er heller ikke helt stuerent. Den slags efterforskning var aldrig gået på politistationen på Hørhusvej - alene af den grund, så var jeg i min efterforskning sat år tilbage i forhold til dig og din journalistiske frihed! Misforstå mig ikke - det kan kun glæde mig, at Niels får et klap på skulderen for det fine arbejde. Jeg har sandelig også rost ham. Men det der piner mig- og mine kolleger landet over - er, at du nedvurderer opdagelsespolitiets arbejde på Amager. Ikke alene har jeg pauseløst tænkt tanker omkring efterforkningen, men jeg har også måttet overbevise mine foresatte omkring den gode ide det var at fortsætte efterforkningen. Selv om flere beboere på Bryggen har været i telefonisk kontakt med politiet jf. din artikel, så har det ikke fremmet opklaringen. J eg er blevet overbebyrdet med ligegyldige mandlige emner, som man mener kunne være den frygtelige gerningsmand til rygsæktyverierne. I øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor mange 40-årige og usoignerede mænd med røde kasketter, der bevæger sig rundt i lokalområdet - vi må håbe, at blot en del af dem finder vejen over Langebro med retning H.C. Andersens Boulevard. Idet politiets arbejde dagligt er underlagt og besværliggjort af mange uforståelige hindringer (tænkt blot på Retsplejelov, Menneskerettigheder, skydereglement m.v.,), så har jeg først nu kunnet forevise Niels en fotomappe indeholdende billeder af mistænkte og mistænkelige mænd. Og sandelig - Niels udpegede en af dem, som værende gerningsmanden. Nu skal vi blot ha' anholdt den pågældende person. Det bliver nok ikke helt nemt, idet jeg ikke er meget for at trave alene rundt på området ved "Gimle". Jeg tilbyder derfor, at du som kriminaljournalistisk medarbejder ved Bryggebladet kan få den tjans det er, at overvåge teltlejren. Når der så endelig kommer en 40-årig usoigneret mand (og formentlig slæbende på en kasse røde sodavand!), så slår du til... J eg og kollegerne venter med længsel. Detentionslokale 3 og et sæt blå briller er til din rådighed. Og så et sidste suk! Fortæl mig lige, hvordan en tom kasse røde sodavand ser ud? (du har anført det i sidste afsnit i din artikel). Er kassen tom for flasker, Beboere kæntpede sig til Gintie Bryggen havde i mange år ikke noget rigtig medborgerhus. Når vi skulle holde møder, foregik det forskellige steder: Ballonparken, privat, værtshuse, kantinen i Njalsgården og flere andre steder. Ganske vist havde man et slags medborgerhus nede ved havnen - Islands Brygge 35, som man kan se på billedet, men det var mest til udlejning. Da man begyndte at rive de gode bygninger ned på Ny Tøjhusgrunden, så bryggebeboerne en chance for at redde et af husene til medborgerhus. Med Bryggegrupperne som primus motor dannede vi en menneskekæde en sommermorgen kl. 6 i 1976 og forhindrede bygningsarbejderne at komme ind og rive bygning nr. 52 ned. Det lykkedes med presse og bryggebeboernes ihærdige kamp at redde bygningen. Kommunen vendte nu 180 grader og renoverede huset, så det blev et af KUC's største og flotteste medborgerhuse. I 1981 åbnede huset med en kæmpefest, hvor den daværende Lokalrådsformand Børge Oløe og borgmester Egon Weidekamp talte, og der var optog gennem Bryggens gader. Igennem årene har Girnle været et samlingssted for Bryggen med mange aktiviteter. Huset er uundværlig for os på Bryggen. Nu skal Gimle måske rives eller mener du, at flaskerne er tomme for dåd sodavand - under alle omstændigheder, så sætter du Bryggens beboere på en hård prøve, når de i sensommerens 25 varmegrader, skal checke flasker og indhold. At være, eller ikke være en rød sodavand. That's te question? Og til slut (jeg ved godt, at det ikke er helt fair), så vedlægges kopi af artikel fra Søndagsavisen fra den 12. september. Bemærk venligst det med gult markeret! (Artikel om tilfredsheden i den danske befolkning om politiet. red.) Kan du have det godt. Med venlig hilsen Carsten Bak Kriminalitetsbekæmper Station 4 PS.: Din artikel nyder stor respekt og pryder p.t. min opslagstavle. Svar Svar fra redaktionen: Vi bragte i sidste nummer den nævnte artikel, der skulle være vores bidrag til den omtalte affære set i et lidt humoristisk skær. Det er rart at se, at den også hos politiet er blevet opfattet i den ånd og besvaret med humor. Bryggens folkedansere i optog ned. I de 18 å r, hvor Gimle har eksisteret, har huset virkelig levet op til at være et rigtig medborgerhus. Sussie Husk, hvis I har noget materiale om Islands Brygge, så venligst kontakt Inger Christmas, tlf eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf

3 22. september 1999 BRYGGEBLADET Hærværk i Havneparken Gra fitti, sm adrede spejle og malingbomber har ødelagt toiletbygningen gentagne gange 3 Hærværk er blevet en kedelig del af hverdagen i Havneparken, og især toiletbygningen er udsat for omfattende ødelæggelser af enhver tænkelig art. Ifølge Parkafdelingen koster bærværket årligt at udbedre, og det er beuer ikke InnAting toilecl.enle er udsa t for. 1bileckummer og båndvaske bliver revet løs, der er ofte kastet maling ud over både lofter, vægge og gulv, spejlene er knust og selv fliserne har nogle gjort sig store anstrengelser for at rive ned. 'Ib gange har der været antændt bål inde i bygningen, og hver eneste dag bliver huset fyldt med "Tac's", der er grafittimalerens "underskrift". Bryggebladet har talt med Havneparkens arkitekt Poul Jensen om hærværket: - Det er frygtelig kedeligt med de mange ødelæggelser. Bygningen blev ved etableringen som toilet istandsat for kr, og den er måske en af byens flotteste offentlige toiletter udført i allerbedste kvalitet. Men vi har p.g.a. ødelæggelserne måttet bruge et beløb på årligt bare til at vedligeholde bygningen. Disse penge kunne have været brugt til nye planter, gynger til børnene eller lignende, men det gentagne hærværk betyder færre penge til nyetablering. Tac'sog skateboardbanen Mange har allerede sat skateboardbanens brugere i forbindelse med det omfattende hærværk, men til det siger Poul Jensen: - De faste brugere af banen er nogle flinke unge mennesker, der ikke ville kunne finde på disse ødelæggelser, men det er ikke utænkeligt, at skaterverdenen tiltrækker visse Dårligt 111iljø? Forestillingen om skatere bet ud, uøvede bliver drilsom en flok frie, sejge fyre, let væk eller truet af platte der drog byen rundt for at knægte og deres lige så vise dristighed og mod på platte underhunde. skateboards og skøjter- og afprøve evner og hinan- Som om det ikke var nok til at styrke deres svage dens styrke ved møder på byens baner, er måske blot selvfølelse, er de nu også begyndt at genere folk en naiv forestilling blandt tilskuere og andre uden for udenfor skater-miljøet med truende og brovtende miljø'et: adfærd. I hvert fald har der et stykke tid jævnligt været Er der tale om enkelts- tående platte tilfælde - konstateret en ubehagelig eller er hele miljø'et blevet atmosfære omkring skateboard-banen i Havneparklamt og uden evner til at flyve? ken og på det seneste kom- Måske en opgave for met flere meldinger til Tværsgruppen at se nær- Bryggebladet b-( mere på' Nye drenge blivec mo:,. nd ~.f. il._;:: l Grafitti og itusldede spejle er hverdag i toiletbygningen. typer, som kunne have en anden indstilling til det at ødelægge og skrivetac's på enhver overflade, de kommer i nærheden af. Ikke kun toiletbygningen er mål for ødelæggelse. Alle Havneparkens mure må ugentligt renses for tac's, og legepladsen har været forsøgt brændt af med omfattende skader til følge. I Islands Brygges lokalråd er man kede af ødelæggelserne: - Det er ærgerligt, at vores helt unikke og velbesøgte park må lide under disse ødelæggelser, som idiotiske hærværksmænd forøver. Havneparken er blevet Bryggens helt store aktiv, som vi har kæmpet for at få i mange år, og det føles helt vanvittigt, at nogle skulle kunne få nogen fornøjelse ud af at ødelægge det for alle os andre. I den forbindelse skal Bryggebladet fortælle, at lokalrådet på Christianshavn er gået meget aktivt ind i kampen mod grafitti, der der er et meget omfattende problem. Måske var det en ide til vores lokalråd? Vie VÆRKSTED OG BOLIG SØGES Skomager søger erhvervsværksted på Islands Brygge samt noget at bo i. Kontakt venligst tlf M.v.h. N. Albrechtsen KLINIK FOR FODTERAPI Efter en lang og dejlig sommer med sol, strand og bare tæer, kan alle fødder trænge til lidt ekstra pleje, så kom ned og bestil en tid til en fodbehandling, og få også et godt råd om hvordan du selv kan pleje dine fødder. Samtidig vil jeg også byde gamle og nye patienter på et glas vin mandag d. 4/10 '99 mellem kl , da det nu er l år siden jeg åbnede klinikken. Din statsautoriserede fodterapeaut Anne Jensen Egilsgade 28 kld. tv København S. \ !1] ~TOR<P_ ~R.t\~~ Klasselotteriet er Danmarks store spil med flere trækninger hvert år end i andre spil, du kender. Topgevinst: 4 mnlioner kr. 192 millioner kr. i gevinster kont ante gevinst er, hvor selv de små gevinst er er st ore (min kr.) Et lillod koster kun 26 kr.~' uge, og du binder rig ''~'"' kun Jpr cfe første '~ 1l' 6 man eder. DET DANSKE ~ KlASSElDTTERI KVALITETS-VIN TIL LAVPRIS ENEFORHANDLER FOR AMAGER Fragtfrit leveret i hele København v/12 fl. Vi er specialister i leverancer til receptioner og fester. Fadølsanlæg udlejes. ON LINE TIPS ON LINE LOTTO SKRABELODDER KLASSELOTTERI VARELOTTERI BP GAS Øl, vand og alm. købmandsvarer BRINGES OVERALT ~f;g~~!2 ~ & Tlf ~ ~!~o~~ v~! g~~a ;! er.d k Abent: mandag- fredag 7-20, lørdag 8-17.r;.. EEE.. l-ov~ 0-43kld~0' 2300 København S _ ~~~Installatør Vi udfører alle former for el-installationer, til en utrolig lav TIME - eller TILBUDS PRIS. RING OG FÅ ET GODT OG UFORPLIGTENDE TILBUD. GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug

4 4 BRYGGEBLADET 22. september 1999 Gi MLE Thorshavnsgade 21 ~LANDS BRYGGESMEDBORGERHUS Fax: t lf Kontor: t lf Cafe: t lf Bliv styrket! Kom i Gimles motionsrum- sandsynligvis Danmarks billigste. Du kan bruge motionsrummet i hele Gimles åbningstid. Styrk uden instruktion til en meget rimelig pris. Ring om detaljer. Fredag d. 8. oktober kl. 21 lri entre ST/fJ MØLLER TRIO Stig Møller Peter Ingemann Ken Gudman - kridt piben og $top $koene - eller var det omvendt?!- og $e hvilken dejlig dag det bli'r! Lørdag d. 16. oktober kl. 20 -fri entre Harry' s Freilach (Berlin) The King o f Klezmer Fra kl. 18: Klezmer Menu a 35 kr. Udstilling i Gi m les Cafe i perioden O Poul Pedersens 18. fotoudstilling Natur og Portræt Efterårsferien Barn- få noget ordentligt ud af efterårsferien! Onsdag d. 20. og torsdag d. 21. oktober er der teateraktive dage i Gimle, begge dage kl med Kulturværkstedet DAGMAR kl ULVEN og PIGEN med Siham Alwan, Anders Jørgensen, Vagn Groth og Naj i Al-Saraj kl Workshops: Scenografi og kostume v/ Ann Susan Dramaskole v/ Siham Alwan Dans og tromme v/ Anders Jørgensen kl Børnenes udgave af ulven og pigen Alle er velkomne til at se begge forestillinger uden at deltage i workshoppen. Der er fri entre og gratis saftevand. G Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT FRITID KULTUR Bryggen so111 kulisse Det lader sig vel efterhånden ikke tælle, hvor mange gange Bryggen har dannet ramme om optagelser til danske spillefilm og tv-serier. Men sjældent så tydeligt som i stuntmanog-åbenbart-også-filminstruktør Lasse Spang Olsens nye, såkaldte action-komedie I Kina spiser de hunde, hvor man som bryggeboer i den grad bliver distraheret af hjemmebanen, at det næsten ikke er til at holde rede på, hvor mange der bliver slået ihjel undervejs. Imponerende f.eks. hvor lang tid en køretur fra Kigkurren til Leifsgade kan vare. Filmen handler kort fortalt om en kedelig bankmand, som går til yderlig- Kristina Kudsk på Plyssen Amager Strandvej 350-fra 2. oktober Kristina Kudsk, H.F. Elmegården på Bryggen udstiller fra den 2. oktober på udstillingscentret Plyssen, Amager Strandvej 350. Udstillingen viser tekstilskulpturer og malerier. Tekstilskulpturerne er inspireret af Bakuhavævning fra Zaire og er udført i Gimle's værksteder. Hun er inspireret af sanselige materialer og objekter. I tekstilerne er det således duftende tjæregarner, skrot og naturmaterialer. I malerierne af køer er det staldens lys og de mange lyde og farver kunstneren bliver inspireret af. Destore skulpturelle køer udstråler ro, liv og varme. Peter Lund Hairdresser Københavnerbilleder er malet under J azz-festivaler og billederne af forårsblomsterne er en hyldest til lyset. Der er fernisering lørdag den 2. oktober fra kl Der er åben hver lørdag-søndag fra kl til kl Den spændende noget anderledes udstilling er at se indtil den 14. november. Der er mange andre udstillinger at opleve på Plyssen, som råder over lo lokaler. For tiden er der en stor Middelalderudstilling, der bl.a. viser 40 plancher om Tårnby Kirke, der er den næstældste kirke i København, udstillinger om Kongelunden, Vestamager, Amagerbanen, Øresundsbroen, Metroen, Ørestad m.v. Der er gratis adgang. Heinrich Ehrenreich Reykjaviksgade 2 Tlf Julie's Køreskole v/ J. Schmidt * MIK kørelærer *Speciale ordblinde og nervøse * Garanti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF S cene fra actionkomedien "J Kina spiser de hunde«. heder for at skaffe en bankrøver, hvis forehavende han heltemodigt har afværget, pengene tilbage, da det går op for ham, at røveriets formål var lige så godhjertet som han selv. Det sædvanlige slæng fra Taxa, Bleeder og Nattevagten er også med i den her film. max W=- Biblioteket lsiands Brygge Efterårsudstilling Den lokale fritidskunstner Jesper Hauerberg udstiller egne malerier på biblioteket i oktober måned. Jesper Hauerbergs malerier har et koloristisk abstrakt udtryk, der ofte har sit afsæt i naturen. Jesper Hauerberg har tidligere udstillet på Cafe Mokken. Kukkasseudstilling Vi præsentere stolt Kukkasserne. 2.u og 2.v fra Skolen på Islands Brygge udstiller i samarbejde med Bryggens Børneatelier 16 vidt forskellige scenerier i oplyste kukkasser. Kom og se trafikuheld i en storby, polarlandskab med isbjørne, spøgelsespaladset og mange andre skønne panoramaer. Udstillingen kan ses i bibliotekets forhal frem til 8. oktober. Bogsalg Lørdag den 9. oktober starter efterårets salg af kasserede bøger. Bogsalget varer to uger. Den første uge er prisen 10,- kr. pr. bog. Den anden uge falder prisen dag for dag.

5 22. september 1999 BRYGGEBLADET 5 RRERASKEBRYGGETUBUD Mere larm og byggerod langs havnen Havneparkens festplads er nu under opbygning Endnu engang genlød Bryggen i sidste uge af tunge slag fra store maskiner, der hamrede ned i undergrunden. Men for en gangs skyld var hammeriet begrænset til et par dage, og da det denne gang var for at arbejde videre med Bryggens egen Havnepark, var det nemmere at bære over med generne. Festpladsen, der har ligget lidt øde hen, kun med det omvendte skib "Pinen" som synligt festtegn, skal nu gøres færdig.op mod Pinen, der ligger så underlig alene på området, laver gartnerafdelingen nogle terassetrin, samtidig med at beplantningen omkring Pinen finder sted. Det er dog den mindste del af det igangværende arbejde. Sidste uges larmende hamren skyldtes nedramningen af 26 betonpiller, der skal være fundamentet til en pergula af en helt speciel karakter. Pergulaen kommer til at bestå af 8 kranlignende piller med gitre, der så skal beplantes. Omkring "kranerne" bliver der plantet tjørnetræer, og der opsættes 12 betonplinte beklædt med blå fliser (af typen som ved den røde mur) til at sidde på. Ved at få festpladsen færdig kommer Havneparken nu til at hænge rigtig sammen helt fra Langebro, hvor pladsen også er under udarbejdelse, til legepladsen i den anden ende. Midt i Havneparken ved festpladsen har arkitekt Poul Jensen og Lokalrådet hele tiden arbejdet med en udvidelse over gaden til trekantområdet ved Gunløgsgade/Snorresgadellsla odsbrygge pladsen. Som forberedelse til dette plantes der på festpladsen 4 popler i en krumning over mod pladsen på den anden side, hvor meningen så er, at poppelrækken skal fortsættes, når/hvis udvidelsen nogensinde skulle finde sted. Men nu er det forberedende arbejde altså under alle omstændigheder gjort. Handicapvenlig grill Indtil nu har festpladsen mest været brugt til Set. Hans fester og diverse private grillarrangementer, og det er derfor helt i denne ånd, at pladsen bliver beriget med en stor festgrill, der vil være delt op i fem mindre griller med mellemliggende afsætningsborde. Som noget helt specielt vil den ene ende af grillen være handicapvenlig. Det sidste, der bliver ordnet på pladsen vil være lysforholdene, men det skal allerede nævnes, at der vil komme lys i Pinen og at der vil blive opsat en lysstander, der kan give lys ved festarrangementer, og så vil der naturligvis komme almindeligt lys lige som i resten af parken. Oplysningerne om det kommende arbejde i Havneparken har Bryggebladet fået i en samtale med parkens arkitekt, der vil informere nærmere efterhånden som arbejdet skrider frem. Vie Slog lærer elever i den bare? Underlig håndtering af Amagerlærers påståede straffemetode En lærer på Amager Fælled skole har i den sidste uges tid været centrum for en sag om påstået vold mod tre små elever. Episoden, hvor læreren skulle have givet tre elever smæk i den bare mås, fandt sted i april måned, og har først nu fundet vej til de dansk formiddagsaviser. Læreren er efter sommerferien igen startet på skolen, efter at have været suspenderet mens sagen blev nøjere undersøgt, og det er forældrene til de tre børn absolut ikke tilfreds med. De havde gerne set, at læreren ikke mere skulle vise sig på deres børns skole. Om det er rimeligt at lærerens handling skal medføre fyring eller forflyttelse, som forældrene ønsker, synes svært at gennemskue; men facts om sagen er, at politiet har ikke kunne anklage læreren, da der ikke bevisligt er slået. Børnene bar ingen mærker, og læreren siger, at han ikke har slået men kun markeret. Fra skoleinspektør og skolebestyrelse er der ingen kommentarer, og skoleborgmester Per Bregengaard siger: "Hvis det er påviseligt, at man smækker børn i den bare ende, er man ikke lærer i Københavns Kommune." Hvilket indikerer, at man ikke har fundet påstanden påviselig. Den Radikale politiker Naser Khader ser dog lidt anderledes på sagen, og er utilfreds med den måde, sagen er håndteret på af kommunen. I en udtalelse til en avis siger han: Det kan ikke passe, at en sag skal bevises med blå mærker. Men det er en balance, for en lærer skal heller ikke hænges ud, bare fordi nogle forældre har set sig sur på ham. Men generelt synes jeg, der er mange ting i denne sag, som forvaltningen ikke har gjort ordentligt«. Naser Khader foreslår derfor, at man i en sag som denne sørger for en afhøring af både børn og forældre, hvilket ikke er sket i dette tilfælde. Vie Cirkel kaffe Vælg mellem Guld og Blå 500 g. 5 pk.100,- Ta' Campo Basto Don Jumilla Lækker spansk rødvin 75 cl. 5stk.100,- + pant Kødtilbud 100,- 3 stk. friske svinemørbrad Ca. 1,1 kg. pr. pakke Chico appelsinerat/15~ Spanske kl. 1 1,5 kg Tilbudene gælder kun i SuperBrugsen lsiands Brygge og kun torsdag, fredag & lørdag i uge 38 (dvs. t.o.m. lørdag d. 25/9). Der tages forbehold for trykfejl. Njalsgade Tlf

6 6 BRYGGEBLADET Punks goesto des k Karsten Poulsen bli'r september 1999 Det fine vejr i BV9-weekenden gjorde årets økotn4rked til en dejlig oplevelse for både besøgenik og handlende. Her er ckt Frugtkælekrens udsalg. Økologisk høstn1arked Artemis - kunstfarver og ansigtstn4ling. Slagter Allan Bo, ckr ligesom alle de andre lokale handlende får en stor tak for hjælpen ved arrangementet af Agenda-gruppen og Rikke, Grøn Guick. Ud af palmeskoven på 5.salen dukkede han, Bryggens svar på Dogpateh's uberørte helt, Li'l Abner - ned fra højderne og lige i favnen på de udspekulerede og lettere fordrukne småpoliticusser og gadeaktivister vandrede han ubekymret og åbentsindet. Et guds drys fra Brøndby Øster eller Vester, køn og begavet med usædvanlige skrive- og analyseevner var kommet til landsbyen yderst på Fælleden. Karsten Poulsens løbebane på Bryggen var allerede lagt, endnu før han selv anede at den indebar mere end den nødvendige Sadie Hawkins-spænetur fra giftelystne kvindfolk. Mange så muligheder i den lange bengel med pjukset hår, med fødder i enorme udtrådte militærstøvler og cykellænken forsvarligt låst om halsen. En halvpunk'et hillbilly med snuden i politiske studier og fødderne i gadeplan. En farlig blanding- hvis målet er: villa, volvo og vovse. 20.år er gået siden punkerne gjorde verden mere uens at se på - og Karsten P. trådte ind på den lokalpolitiske scene, som Bryggegrupperne havde overtaget i hine dage. I løbet af kort tid blev Karsten P. Bryggegruppernes store nye skriver og analytiker i den - allerede da - meget omfangsrige sojakagesag. Med sin evne til at trænge ned i papirdynger og sagmapper, vinkelskriverier og juristerier, lykkedes det ham at videreføre denne klagesag ved at stille skarpt på miljøstyrelsens beregninger og påvise gennem egne beregninger, at hele det miljøtekniske grundlag for myndighedernes arbejde omkring og accept af sikkerhedstiltagene på klorfabrikken byggede på graverende regnefejl. UBS!!! Karsten P.s indsats skabte både kæmperavage og respekt i kontorerne: flere års beregningsarbejde og skriverier kunne hældes direkte i papirkurven. Intet under at miljøstyrelsen gerne tog ham ind bag egne skriveborde - og nød godt hans evner ved udformning af nye, påtrængende handlingsplaner for affaldshåndtering. Men bryggeboerne holdt sandelig også fast i Karstens bukseben - og sikrede sig hans utrolige overblik i sagsfremstilling og blik for embedsværkets bløde punkter. Da Bryggegrupperne gik ind i lokalrådet fulgte Karsten med - og blev rådets sekretær i adskillige år. I denne post fyldte han de politiske halv- og heltomme forrådskamre op med solid foder til mange års tæring. Her blev lavet lokalplansindsigelser, trafikanalyser, fredningsforslag, skoleudtalelser, lejerforeruger etc. etc. Et arbejde der skabte ry om Islands Brygges Lokalråd langt ud vver Københavnstrop. Da flygtningeskibet Norrøna i 1991 ankrede op på kajen ved Islands Brygge med en god tusinde flygtninge fra Jugoslavien om bord, var det lidt af et scoop, at man fandt på at gøre Karsten P. til den lokale flygtningekoordina tor. Papirarbejdet havde han altid mestret, men hvordan klarede han at stå midt i en frådende brænding mellem flygtninge, borgere, pæne, gale og rasende? For Bryggens svar på Li'l Abner var der ikke problemer - han opdagede det vel næppe, når øksesvingende skurke ikke ramte ham, men sig selv og hinanden bag hans ubekymrede ryg? I hvert fald kom Bryggen igennem denne udfordring på en anstændigere måde, end vi tidligere har oplevet, når fremmede kom nær. Men halvpunkeren fra det yderste opland opdagede måske at alverden forsøgte at gribe fast i de flossede ærmer. Hans lidenskab for ny litteratur, lyrik og ikke mindst musik var svær at få tid til at dyrke, som han i en årrække havde gjort det. Musikken (og punkvennerne) ved at være med til at indtroducere nye eksperimenterende musikgrupper på den hedengangne scene i Barbue. Og Daisy Mae var der jo osse - og hvad dermed følger af naturens gaver. Punker eller hillbilly - livet stiller sine nye fordringer. Alt det løse og kun i begyndelsen af 30'erne - hvad gør man? Man kunne måske lave en avis. - Enhver bedaget aktivists ønskeretrætepost. Altså kastede Karsten P. sig ind i livet omkring lokalsprøjten, der syntes interpt at konkurrere Dm, hvem der kan skrive flest ord uden selv at blive træt. Og igen lyser helten fra Dogpatch op - især i de sene nattetimer, når redaktørerne forlængst har brændt hjernen ud: max. alias Karsten P. kommer med en alenlang forside - og der er plads til det halve. Nu runder han de 40 år, den 25. september. Ufattelig at det er en virkelig person, der har udrettet alt dette og meget mere - og ikke en opdigtet tegneseriefigur. Med en computer om halsen og en mus i næsen, fødderne i store sko og med pjusket hår. spæner han lige endnu en runde. Når punks goes to desk, sker der noget! Hilsen fra Joe Bfstplk PS: Hold i fremtiden øje med børsnoteringerne omkring M.AN. Gulve fra /IMA-z Alle former for gulvafslibning og -belægning Gunløgsgade København S Tlf Kun uddann«le fagfolie

7 22. september 1999 Bilnyt Ny mode blandt de hurtigtkørende Rundt om på Bryggen, såvel som også i den øvrige by, kan man nu se den ny mode for små hurtige biler: De har ingen nummerplade foran. Ved en hurtig tur rundt i et par gader så Bryggebladets udsendte på bare 5 minutter hele 6 eksempler på den nye trend. Alle bilerne var af den hurtiggående type, der ikke er bygget til danske hastighedsgrænser. Fotografierne viser et par stykker af dem; men skulle man have lyst til at se flere, så bare gå en tur med åbne øjne; der er flere end man umiddelbart skulle tro. Det er måske en tilfældighed, at alle de nummerpladeløse (kun foran) er af den hurtige type, men siden indførelsen af fotohastighedskontrol er fænomenet hastigt stigende, og færdselspolitiet har en vis mistanke om, at de to ting hænger sammen. Og det er i hvert fald sandt, at bilerne ved overskridelse af hatighedsgrænserne bliver fotograferet forfra, for at man ved ~ælp af nummerpladen kan identificere synderne. BRYGGEBLADET 7 Maskinerne er i fuld gang med at laue fodboldbaner til Bryggens ungdom. Skrotning af biler Denne plads i Sturlasgade er ikke en officiel ophuggerplads, men temmelig mange har fundet stedet oplagt til at komme af med deres gamle lig af en bil. På den måde kan man slippe for en ophuggerafgift idet man naturligvis :.~=~ ' ÅBEN ALLE 7 DAGE har sørget for at fjerne nummerpladerne og filet diverse numre til ukendelighed i stellet. Bryggebladet kan ikke anbefale denne fremgangsmåde, der ud over at være ulovlig også er temmelig lidt forskønnende for Bryggen. 20 KR. VALGFRI SOL '~nu,ulsoit~l' l Isafjordsgade 5 ~ ~~~~~~~~J Hekla får baner på Lossepladsvej Medlemmer af fodboldklubben Hekla får nu kortere afstand når der kaldes til træning. Fire splinternye 7-mandsbaner, som nemt kan omdannes til to 11-mandsbaner bliver fra august anlagt på Amager Fælled ved Lossepladsvej. Tidligere har Hekla holdt til på Kløvermarken, men træningsfaciliteterne bliver nu så trange at der ikke er plads til Hekla derude. Hele problemet ligger i - som trofaste læsere af Bryggebladet vil vide - at Ørestadsselskabet sidste år gjorde krav på Amager- Grønne gårde på Bryggen Kom til foredrag med lysbilleder i aften Næsten alle gårde på Islands Brygge har været gennem gårdsaneringer. Hos nogle er saneringerne faldet heldigt ud - gårdene er blevet smukke, grønne oaser, og beboerne bruger dem så meget vejret tillader. Andre gårde er stadig ikke spændende eller rare at være i. Endnu andre er ikke blevet sanerede, men beboerne vil gerne i gang. Har du brug for inspiration til hvordan din gård bliver bedre, så kom og se billeder og hør hvordan andre har gjort. Marijke Zwaan fra Byhave Netværket har lang erfaring med at lave gårde grønnere i samarbejde med beboere. Hun holder foredrag med lysbilleder i aften, onsdag d , kl. 19 i medborgerhuset Girole. Foredraget er arrangeret af Bryggens Grønne Guide med støtte fra den Grønne Fond. bro Idrætsanlæg, ved Røde Mellemvej. Her har Sundby Boldklub hidtil haft til huse. Nye baner måtte findes til Sundby Boldklub, og valget faldt på Kløvermarken. Det krævede dog en udvidelse sådan at Sundby Boldklub stadig kunne råde over fire 11- mandsbaner. Det problem er nu løst ved at der til efteråret placeres en kunstgræsbane på Kløvermarken og to 11-mandsbaner ved Lossepladsvej. Sundby Boldklub "fortrænger" Hekla og kan således råde over to 11-mandsbaner og en kunstgræsbane. I alt tre baner! Men hov - spørger den kvikke læser. Skulle Sundby Boldklub ikke have fire baner- i stedet for tre? Jo, svarer de fra Københavns Kommune. Det får de da også! Kunstgræsbanen kan nemlig - siger de på kontoret - bruges hele året - og erstatter dermed to 11- mandsbaner. Keine Hexerei. Således bliver 3 baner til 4. Og alle er glade. I hvertfald boldklubben Hekla der får baner, omklædningsrum og klubhus ved de nye baner på Lossepladsvej. t kj BRYGGENS BOWLING CENTER CARVERY & BOWLING FREDAC $PI$ HVAD DU VIL Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Helstegt svinekam provence, marineret oksetyksteg, helstegt okse cuvette, lammekølle. Som tilbehør fås følgende: 3-4 forskellige slags saucer, 3 forskellige slags kartofler, 3 forskellige slags grøntsager, salatbord med 3 slags dressinger, hjemmebagt brød og smør. INCL. 1 TIMES BOWLING: KR. 205,- PR. PERSON INCL. 2 TIMERS BOWLING: KR. 255,- PR. PERSON CARVERY UDEN BOWLING: KR. 160,- PR. PERSON Der beregnes 1' 12 time til spisning. Bestilling 7 4 dage før. Minimum 4 personer. Depositum 50% skal betales før arrangement. Gældende fra d. 27/8-99 til og med d. 12/ Ret til ændringer forbeholdes. Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax

8 8 Så til søs Synet og dernæst lyden af larmende vandscootere, jetski og hurtigtgående speedbåde, der med jævne mellemrum tumler rundt i havneløbet rejser irritation hos flertallet af gæsterne i Havneparken - og derpå spørgsmålet: er det mon lovligt? og endelig resignationen: men hvem skulle forhindre dem i at muntre sig som de lyster, politiet kan jo ikke fange dem! Men i den forgangne sommer observerede havneparkgæster at politiet faktisk pågreb - fiskede måske snarere- et par jetski'er, der fornøjede sig på vandvej en. For det er ulovligt at sejle med jetski og vandscootere i danske farvande - også i Havneløbet - og hastighedsgænser for speedbåde- tjah, det var politiet ikke helt på det rene med - men hastighederne måtte i det mindste ikke Min elskede mand Hans Lentz * t Birgit være til fare for andre sejlende, kunne man sige. Lederen af politiets havnegruppe, Bjarne Jensen, station 2 fortæller, at fangsten var lidt af en tilfældighed, da politiet var ude at sejle i anden anledning, men løb ind i de to jetski'ere. Det er faktisk første gang, selvom vi i de sidste par år har prøvet at gøre noget ved problemet. Men vores handicap har været, at vi ikke selv har nogen båd, men må låne hos Falck. Og den slags lån skal jo aftale et par dage i forvejen, så derfor kan vi ikke rigtig stille så meget op. Men når vi til næste år indgår i Schengen-samarbejdet, så bliver det noget andet. (-?????-) Joh, for så opnormeres havnepatruljen og får deres egen båd. Vi skal jo sikre at de åbne grænser ikke overskrides ulovligt - og så bliver vi samtidigt i stand til at opsnappe jetski'ere.«well, intet er ikke godt for noget, må man vist konstatere. hu Bisættelsen har fundet sted BRYGGEBLADET 22. september 1999 Fra Sojakagefabrik til Havnestad Nedrivningen af bygningerne i den gamle sojakagefabrik er nu i fuld gang. Hastigt forsvinder den gamle fabrik for at gøre plads for det nye byggeri, og løbet af 99 og starten af år 2000 vil oprydningen af den tidligere oliefabrik finde sted og være klar til nybebyggelse med både boliger og erhverv. Men allerede fra l. oktober begynder renoveringen af Zeppelinerhallen, der skal være erhvervsbygning og Pressesiloen helt ude ved kajen, der skal rumme 3700 m2 bolig, så det vil ikke vare længe før et nyt kvarter på Islands Brygge skyder op. Renoveringen betyder også, at havnepromenaden fra Sturlasgade til Axel Heides Gade vil blive i standsat og komme til at ligge i naturlig forlængelse af Havneparken med akkurat den samme profil. Dette arbejde forventes færdigt i løbet af sommeren næst år, så det allerede da vil blive muligt med en lang spadseretur på Islands Brygges havnepromenade. vie Nedrivning af de gamle bygninger skal give plads til nye boliger og erhvervsbyggeri. (Cirklen angiver placeringen af de nye bygninger og stedet hvor nedrivningen er i gang.) GUDSTJENESTER Sønd. 26/9 kl. 11 : Hans Anker Jørgensen Konfirmation Tirsd. 28/9 kl : Hans Anker Jørgensen, studentergudstj. Se omtale. Sønd. 3/ 10 kl. 11: Bjarne Fabritius Tirsd. 5/10 kl : Hans Anker Jørgensen, studentergudstj. Se omtale. Sønd.10/10kl. 11: Bjarne Fabritius Onsd. 13/1 O kl. 14: Hans Anker Jørgensen, onsdagsmøde. Alle er velkomne På tirsdagene d. 28/9 og d.5/10 er der foredrag i Hans Tausens Kirke. De to foredrag reflekterer over udviklingen i de religiøse og folkel ige fællesskaber. Arrangementerne indledes som sædvanlig kl , med en temagudstjeneste, hvor Hans Anker Jørgensen er den ansvarlige præst. Husk! Basar den 13. november. Møder du ikke sælgere af 'grisen' på din vej, kan du købe den på kirkens kontor i åbningstiden. HR HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S!r Karl Isakson Jesus opvækker Lazarus Kærlighedens Gud - på det globale marked Tirsdag d. 28/9 Professor i international teologi, Viggo Mortensen, undersøger, hvilken betydning globaliseringen bar for de folkelige og religiøse fællesskaber som fx Folkekirken. Kristendommens verdensomspændende mission udfordres af markedets globalisering. Hvad betyder det for kristen teori og praksis, at kristendommens tyngdepunkt er flyttet til den sydlige halvkugle? Dommedag og Gudsrige - to sejlivede fiaskoer KIRKENS KONTOR Kst. kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt lirset kl Lørd. lukket. SOGNEPRÆST Bjarne Fabritius Petersen midlertidig adresse: Hans Tausens Kirke Halfdansgade 6, København S Tlf , som viderestilles SOGNE-OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Snorresgade 9, 2300 S Tlf Træftes hjemme onsdag 11-12, torsdag og fredag Træffes på Kbh.s Universitet Amager: lirs.+ tors. kl , tlf KIRKET J ENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Pugg~rdsgade 15, 2. tv. Konfirmation år 2000 Tirsdag d. 5/ Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS Konfirmationer i år 2000 finder sted St. Bededag, fredag den 19. maj kl og søndag den 10. september kl.ll.oo. Tilmelding sker på kirkekontoret i september måned 1999, medbring dåbsattest. Hvis du ikke er døbt, så kom alligevel, så finder vi ud af det. Forberedelsen til konfirmationerne finder sted på mandage fra kl første gang mandag den 4. oktober 1999 kl Vel mødt. Bjarne Fabritius Årtusindskiftet har inspireret til forskellige religiøse forestillinger. Hvad er drivkraften i disse visioner, og hvilken betydning har de millenaristiske religioner for alverdens sekter og bevægelser? Religionshistorikeren Mikael Rothstein indkredser og fortolker forventningerne, men diskuterer også den omvendte udvikling væk fra forløsningsmyterne, som præger de store kirkesamfund. Det er studentermenigheden, der er arrangør, men alle interesserede er velkomne. Adgangen er gratis. Kaffe koster kr. 5. HR FORMAND Stud. teol. Sidsel Thorborg Duevej 52, 4. th Frederiksberg C Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 22. september 1999 BRYGGEBLADET 9 Genbestillinger og forstørrelser fra Kodak 1 Ox15 cm, før 4 95 NU x18 cm, før 1 0,- NU 5,- 20x30 cm, før 34,- NU 17,- 30x45 cm, før 87,- NU x60 cm, før 126,- NU 63,- 50x75 cm, før 169,- NU mærkedage tak tillykke m e d dagen - Kom, kom, alle mine børn! Souschef Susanne Hansen har den l. oktober 25 år s jubilæum som pædagog i Københavns Kommune. Som pædagog får man hele tiden nye børn. Susanne har i sine fem og tyve år haft tonsvis af børn i sine arme mens hun har udført sit arbejde. "Anna Poulsen" har derfor fornøjelsen af at invitere børn og voksne som har været sammen med Susanne i hendes arbejdsliv under de sidste 15 år i vores børnehave her på Bryggen. Også børn og voksne fra hendes tidligere børnehaveliv skal føle sig hjertelig velkommen! Det vil glæde Susanne og hendes kolleger at gense jer med eller uden forældre til reception: Fredag. d. l. oktober 1999 kl i børnehaven Anna Poulsens Minde, Gunløgsgade 65. Kære Karsten Tillykke med fødselsdagen. Kærlig hilsen Rone, Freja og Helle Til vore læsere og annoncører: Udgivelser resten af året I kølvandet på de tekniske problemer, som i sidste måned tvang os til at springe et nummer af Bryggebladet over, har vi revideret vores udgivelsesplan for resten af året. Næste nummer udkommer som planlagt den 6. oktober, men de efterfølgende udgivelser er rykket en uge frem, hvilket giver plads i kalenderen til en ekstra udgivelse i december. Herefter ser vores udgivelsesplan for resten af året sådan ud: Nr.: Udkommer: lndleveringsfrist: oktober 1. oktober oktober 15. oktober november 29. oktober november 12. november december 26. november december 1 O. december Marie, Marie, Marolle flyv op...,.. godt vejr! Haven er åben hver dag fra kl. IO - 70x100 cm, før 410,- NU 205,- Pnseksempleme gælder best. fra negativ 24x36. Også halv pos på best. efter doa. Tilbudene gælder fra 13/9 til 9/1 O 99 MORGENMAD pu lnndu~t fru kl. l o 00 BRUNCH ta' sdr bord 1 1mkendrn kl. IO - 14 DA."iSK FROKOST h11rd''hr kl. 12 l~> W l'9 lo r- og 'ond u~ kl. J.t ]6 W "-HD DAG <r lir d<~~l' ~l l X- U W NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2) senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret- ved medsendeise af adresseret og frankeret svarkuvert. Bastionen +LJJVI!n C A r t:: U A l~ Il l S l f\ U Il f\ N l Chrhtian,ha'" ' \- uld ~:ade 50 ~~~.a 1\ uht>nhol\n K Tt ldun.'l ~~O 9-10 Aht'nt hdt: ard a Ih da):l.' ~1. lu l -l Begravelse O Bisættelse navn l gade l nr. Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning k~of"l.i'-t.,,..,ov- ~3CA.I~ c-. NIIHP.7.. G. IJJW'T lo4.clu TAl... ~c - 8RAc;. $1'1+N181 ~' w x ACliUft,,..,.,,~ SkiLT Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT H, ~ ave s TV-PC Service ~ E2ils2ade København S - &.IUlllllrt,.esrtO.IdU.k.. Rep ration 1: Fjemeyn- Video- Audio-Computere FastÅbningstid man-fre Millumi CD &r nder 4'2'8 450 MHz Computer Kr. 1395,00 Aws PSA ~ 100 MHz 17.3 G& UDMA 66 harddi k 4,3 GI U Horddisk ~ Kr.: 1.680,00 64 Ml l 00 Mltz 50-Rom ~ l,m Ml Diskeflodre.t f4 Asu Pli P2 99 Motherbaard 4 Ml AGP 30 G<olilcltort ~.. Kr. 890,00 1 s l?ieilol Monitor ~rd &Mus Voodoo PCI 40~ CD Romdrw ~ Kr.: l 080,00 Le~'- Millumi Di kettedrev f4 Kr. 169,00 Kr.5.900,- : Tlf: Mobil Fax Deltagelse Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest søndag d. 3. oktober kl. 16. Blandt de korrekte løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/ Per Toft, Egilsgade 2, hvor præmien i øvrigt kan afhentes. Vinder af krydsen i nr. 14 blev: Anker Jacobsen, Bergthorasgade 51, 2. tv. lwlt 1'KN /.J G. ~ ~~- G I~"EliDt tøj..u -J&.Ø!Cl JWLE' - SY Gut' styr. ~ ~ - SY~,.IDT l ti O ~6S py l. l)lt11> ~ D7~fT (J ::l~""' "' H lien "'T-t~ l~ sva. SPIL JIOCO <OM e Tkl,J L TID Id!' A- TIV opoi'i6e Wl SING-U A T.tLOU pvr 511~ J.AAIO TLIIVr -~ -..".r tig. E /AL tjuai(, Tlii<IE,;;;;;;,~ IIOU+L IJtST~'' U# T ~>.~ ",_,..- 1'16411.,.. "~,,_ ~l( ltjiw~ - -nu. SOLO -IlY$,_ -~

10 10 BRYGGEBLADET 22. september ~- -- -= - FORENINGER & INSTITUTIONER 22. september 1999 DAGINSTITUTIONER SOCIALCENTER KIRKE Anna Poulsens menighedsbørnehave Socialcenter Amagerbio Hans Tausens Kirke Gunløgsgade S5 Njalsgade 13 HaKdansgade S Kirkekontor: (dagligt kl , 'Bryggehuset' BIBLIOTEK lirsdag lillige kl ) MiNerivej 71 D Njalsgade Ahent man , lirs. 10-1S KULTURINSnTUnONER ons. &tors.13-19, fre.13-1s Bryggens Bømeatelier Bryggens Børne- og Ungdomscenter tør Thorshavnsgade 21 MiMerivej 71 C S/ Københavns Kuhurkasse Børnehave FORENINGER Gunløgsgade 27 Thorshavnsgade 28 Boldklubben Hekla Egilsgade Me<llorgerhuset Gimle lnstijutionen 'Bryggen' Thorshavnsgade 21 Snorresgade 3 Bryggens Pensionistforening, Gimle (kontor) v/ Jørgen Gellerup (cafe) (legeplads) 'Krudtuglen' Bryggens Pensionistldub SKOLER Artillerivej 71 A Artillerivej 71 C Dansk Flygtningehjælps Sprogskole Kigkurrens Røde Kors børnehaven Danklubben Bjørnebanden Langebrogade 2 Artillerivej 86 Gøglerskolen l Ølkenlortet KigkurrenS (kontor) Snurretoppen (vuggestue) lsiands Brygges Lokalhistoriske (elevtlf.) Snorresgade 1 O Forening v/ Sussie Paddison Københavns Kvindedaghøjskole Snorresgade 3 KigkurrenS D "Thorshave~ (kontor) Thorshavnsgade 23 B S1 31 (elevtlf.) lsiands Brygges Lokalråd Leijsgade 7 Skolen på Islands Brygge Vuggestue Milerivej 57 Milerivej 71 B Lejerforeningen Islands Brygge Leijsgade 7 Vuggestue F~ / INSTTTUTlON.ER Thorshavnsgade 23 A Optagelse er gratis ThoroK Spejderne lsiands Brygge Henv.: Bryggebladet, Lensgade 7 AltiUerivej ' FAGREGISTER 22. september 1999 APOTEK COMPUTER FOTO MALER, fortsat Islands Brygges Apolek Have's TV - PC Service Jasl Folo Malermesler Blyme Islands Brygge 3-5 Egilsgade 30 Islands Brygge 7 Reykjaviksgade & mandaij -fredag: lørdag: CYKLER Njal Foto Video PIZZERIA l GRILL Bryggens Cykler Njalsgade 22 Bjørnegrillen BAGER Isafjordsgade Reykjaviksgade 1 Brdr. Sørensens Eftf Egilsgade 35 FRISØRSALON DYRLÆGE Flair for Hair SMØRREBRØD Bryggens Dyreklinik Njalsgade 22 T.S. Smørrebrød Bryggebageren Egilsgade lsiands Brygge 7 Isafjordsgade Klip2000 EJENDOMSMÆGLER Islands Brygge 1 B TANDLÆGE Bryggebageren Nybolig v/ Sleen Kofoed Jørgen Frank Leilsgade 17 Amagerbrogade 73 Islands Brygge Universe Reykjaviksgade 2 BANK Realgruppen Korsmann TV-SERVICE Amagerbanken H.C. Andersens Blvd. 42 Have's TV - PC Service Islands Brygge 3 v/ Langebro GENBRUG & Genbryggen EJEN~ELSKAB Reykjaviksgade 2. kld. TÆPPER BEGRAVELSE EjendomsseJskabel Utlrup Tæpper Bryggens HOffeldt & Rydmann GLARMESTER Artillerivej 151 Begravelsesforrelning Gunløgsgade 1 Jimmy Berger Amagerbrogade fax: Artillerivej Islands Brygge 13 Telefontid: mand. IOrs. kl VINDUESPOLERING Personlig henv.lors. kl. 1(}-12 Aage's Vinduespolering GULVSERVICE Islands Brygge 7 BLOMSTER Norden NS A- Z Gulvservice 50%!il alle privale gennem Blomstercirklen Toldbodgade Gunløgsgade 35. kld. hjemmeserviceordningen Leifsgade København K (Bryggens gulvmand) hverdage vvs Malou Blomsler ELEKTRIKER KONFEKTURE WS Poul Martinsen Thorshavnsgade 26 Due El Ka' Bryggens Konfeklure Gunløgsgade Gunløgsgade 43, kld. IV. Egilsgade / BOGHANDEL ØKOLOGISKE VARER Bryggens Bog- og Killing EL-køb KØBMAND Sund-Bixen Papirhandel Isafjordsgade 4 EDEKA Marked l Per Ton Englandsvej 29 Islands Brygge Egilsgade fax: nrs.-fre , lør.1o-14 FARVEHANDEL BOWLING O. Nørbys Eftf. KØRESKOLE Bryggens Bowling Cenler Isafjordsgade 3 Julie's Køreskole FAGREGISTER Islands Brygge 83E Gunløgsgade 31 Optagelse i lagregisteret kr. lor 1 O udgivelser FODTERAPI (31ekstlinier) CAFE Klinik for lodlerapi MALER Ekstra linier: 60 kr. pr. linie Cate Isbjørnen Egilsgade 28, kld. tv Malermesler Harry Jensen Priser excl. moms Reykjaviksgade Appeldoorn Alle 2, 2791 Henv.: Bryggebladet. Leifsgade Dragør Lørdag nat mistede en taxa-fører herredømmet over sin vogn, der for fuld fart kørte ind i rækvær ket på Langebro ved busholde stedet. Fantastisk nok skete der ingen per sonskade, men Mercedesen kom ikke godt fra sammenstødet. SÆLGES Velholdt 3-gears " FORZA" -pigecykel til salg. Beregnet til børn i 6-9 å rs a lderen Ring til Sidsel eller Thomas tlf Ansigtsbehandlinger Farvning af vipper og bryn Make-up, massage Cellulite behandlinger Hdrfjerning med ooks Paraffin-behandlinger Manicure, pedicure & kunstige negle Tilbud: Klassisk ansigtsbehandling og manicure normalpris 500,- NU348,- 11/ Ania Christiansen lægeeksamineret hudterapeaut og negletekniker Egilsgade 22 kld. th. Tlf Velkommen! Abent: mandag efter aftale, tirsdag-onsdag k/ torsdag-fredag kl.ll-19, lørdag kl Der kan ogsd laves aftaler udenfor alm. dbnlngstld. TÆPPERESTER Vort lager bugner af tæpperester i a lle størrelser. Kom og gør et fund! Spar op til 50 /o. 60 /o. 70 /o Medbring denne annonce og få yderligere rabat! Uttrup Tæpper Artillerivej 1s1. tit Åbningstider: man-tors: tre: lør: lang: 9-1 6

11 22. september 1999 BRYGGEBLADET 11 Eventyrrejser på stankelben Kukkasseudstillingen på Biblioteket Kanonsucces for Heklas :miniputter Uge 35 var en stor uge for Heklas miniputter. Lørdag deltog vi i finalestævnet Anders And Cup. For at komme til finalen har vi 2 søndage i træk spillet indledende runder. Fra start var der 254 hold med. Det vil sige 2540 fodbolddrenge. Der var 8 hold i A-slutspillet delt op i 2 puljer. Frem var vores første modstander. En god velspillet kamp, hvor vi løb med sejren på 2-1. Kamp 2 var imod KB. Her løb vi også med sejren 2-1. Den sidste modstander var H.J.K2. og bare ved at spille uafgjort ville vi være i finalen. Men drengene syntes dog lige at de ville spille stævnet næstbedste kamp, så vi vandt hele 4-1. Nicklas A. og Nicklas G. scorede målene i alle kampene. Så var vi klar til den store finale mod H.J.Kl. Det var en kamp på et meget højt plan. Både Hekla og H.J.K spillede hurtig og flot fodbold og kampen bølgede frem og tilbage. Kampen samlede flere og flere tilskuere efterhånden som kden blev mere og mere spændende. Det hele endte med en 1-0 sejr til H.J.K, men der var mange klapsalver til begge hold. Efter den værste skuffelse havde lagt sig, sluttede vi af med bølge og glædede os over den flotte 2. plads. Allerede mandag kom den næste store kamp - nu skulle vi spille pokalsemifinale mod Rødovre. Igen tog vi afsted med en masse forældre og heppere. Det var også nødvendigt, da drengene var meget trætte efter søndagens mange kampe. Drengene havde svært ved at finde det flotte spil frem, men da de kæmpede så det bragede kom de alligevel foran 2-0. Rødovre kom tilbage i kampen og fik udlignet til 2-2 inden pausen, så nu var det lige pludselig alt for spændende. Men da vi kom foran 4-2 i anden halvleg, så alt igen godt ud lige indtil der manglede 7 min. hvor Rødovre fik reduceret til4-3. De pressede os kraftigt i de sidste minutter, men vi holdt den og vandt kampen 4-3. Så kunne drengene række armene i vejret i velfortjent triumf. Flot a f alle drengene både søndag og mandag. Hekla Læg vejen forbi biblioteket i Njalsgade og tag på en række spændende opdagelsesrejser til ukendte egne på kloden - og i universet. Det er ganske enkelt, kufferten og søsygetabletterne kan blive derhjemme - og rejsen er oven i købet gratis: 16 fantastiske verdener står parat til at blive set i bibliotekets forhal i endnu et par uger. 16 farvestrålende verdener i miniformat er flyttet ind i perspektivkasser - og lukker en storslået fantasiverden op for beskueren. Skjulte lyskilder, spejle og avancerede perspektivteknikker gør rejsen til en imponerende oplevelse. Kukkasserne blev fremstillet i forbindelse med Bryggens Virklighed 9 af børnene i 2.u og 2.v på Bryggeskolen. Sammen med klasselærerne og under kyndig vejledning af kunstneren Henriette Brun fra Bryggens Børneatelier blev der i mere end tre uger arbejdet flittigt på kasserne - og resultatet er faktisk et besøg værd for alle. Mellem børn er mesteroe bag de forunderlige tableau'er i de sorte kasser, der på stankelben synes parate til at vandre videre ud i verden. Det skulle ske den 11. oktober, hvor udstillingen er vandret videre til Huset i Rådhusstræde 13. Udstilling kan ses i forhallen til Biblioteket i Njalsgade til 8. oktober. Bryggens Børneatelier Spejderfærdigheder til dørs Normannerne Gruppe er 32 spejdere afsted på Blå Sommer. De har fået sig en flot lejrplads med køkkenbord, bålplads og hvad der ellers hører sig til på en lejr. En gang i mellem kommer forlystelseskærren og underholder spejderne. Normannerne blev sat i arbejde af folk fra forlystelsesfolkene der ankom iført uniformer fra den gang man gik i korte bukser hele året. Her skulle de tænde ild med flindt og signalere med signalflag. Juniorspejderne og storspejderne skal ud at gå på hike ca. 10 km. Det Danske Spejderkorps fejrer sin 90 års fødselsdag på Blå Sommer Den fejrer vi på korpslejren ved at kigge tilbage på gamle spejdertraditioner og finde på helt nye aktiviteter. Hele lejren bliver f.eks. omdannet til et levende Internet befolket med spejdere, der ~surfer«rundt på mere end 500»hjemmesider«bygget af rafter og snor. Børnenes fotokonkurrence Børnenes fotokonkurrence er endnu ikke afsluttet, men her er et af de deltagernk fotos, taget af Freja, 11 år Glasværkstedet Fragile Kigkuren 6-8L ST. f Spejderne byggede i de sid$ te ti dage af juli en by på størrelse med Haderslev eller Hjørring på den bare mark ved Kliplev. Foto: Keld Thystrup l fotogruppen DDS IDIØQ a,nqy«-----

12 -'- ~ BRYGGEBLADET Gavldekoration Bryggens Børneatelier har i samarbejde med børneinstitionerne Anna Poulsen og Krudtuglen igennem fire måneder arbejdet på skitseforslag til gavlarealet på det gule pakhus og tilbygninger. Det er blevet til en 60 meter lang stregtegning der opføres direkte på gavlen af billedkunstneren John Krogh. Hans IDrik Riis Helle singhoff vil dp.rp.ttet:--tllrrv,esætte aejkorawmen. Foton1ekanik Wallner- Stærk - Klerk- Nj skuddet på mange spændende udstillinger i det kunsttegnede showroom. Hos Wallner vises der tre fotokunstnere, den skotske Gary. Rough der viser fotos og ord: "lf only I could tell you«en række udbrændte legetøjsbiler, bemalede brandbiler og en overraskende serie med opstillede situationer med fjernbetjener og ægte menneskefyldte flyvemaskiner, stykker af idekunsten som befinder sig et stykke fra norske Vibeke Tandbergs Iegemestore (selv)portrætter der med deres gådefuldhed og intimitet, i åbningen til hotelværelset, ligger tæt på f.eks. renæssancens figurskildringer, meget, meget smukke og med sårbar hudløshed - hvis det altså ikke var et falsum, en serie af manipulerede billeder, med kunstneren selv i centrum som den veninde, hvis kropsbygning og hun selv gerne ligne. Jeg erkender at jeg på en måde er \ blevet taget ved næsen, fomørt - hvor forløsende dejli~! Hos Wallner er der desuden mulighed for at se Vito Acconcis seje Videooptagelser fra?o'erne. Smuk er også vores lokale fotograf Janne Klerks nye fotobog: Mit venstre øje«med ntotiver fra Syditalien. Janne Klerk er nu i Japan for at hente nye motiver. J Hos NjalRammer dstiller, som beskrevet i Bhgge Bladet 14, Kennet Ha~gaard denne måned yd sin portrætserie af sl dderpressens helte. Wallner, Njalsgad bgn.15, til 2.okt. Nils Stærk, Njal gade 19c,til2.okt NjalRamme r, 20, til2.okt. To af byens mest spændende gallerier, Nicolaj Wallner og nyåbnede Nils Stærk udstiller foto kunst på Bryggen. Hos Stærk kan man se Mads Gamdrups billedserie»mter the faet<< fra USA. Hvor han tidligere har arbejdet med mennesketomme landskaber er der i disse nye billeder nogle flotte fortællinger, måske bedst i Carters Drive Inn med en stor åben parkeringsplads, Bagdad Cafe blev optaget her, hvor menneskestore plastikfigurer omkredser et parkeringsareal, medens himlen buldrer af tordenskyer som gennembrydes af en smuk regnbue. Der har foregået noget på disse pladser og steder Mads Garndrop har affotograferet, en henvisning til billedsenens titel: "After the faet«. En meget fin udstilling som forhåbentlig er starto Abne Døre i Københ Igen i år åbner Københavnske kunstnere og kunsthånd ~ere dørene til deres værksteder. I og omkring Bryggen holder Glaspigerne f7a'f;~le, Kikkurren 6-SL st. og Hundesnuden i Artillerivej 40 opg.9c,i.sa{de_jyj.-2. og 3 oktober "åbent hus". / n Glaskarafler af Sia Mai.... Og så udstiller Jeff Ibbo maleri og skulptur på Den Frie, Oslo Plads, den 24. september-lo. oktober, fernisering fredag den 24. september kl Airani/Janne Klerk 1998

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. 13. marts 1997 5. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Ingen pladser før sommeren 2008

Ingen pladser før sommeren 2008 Tjekket gymnasium 1.g er og bryggebo Mathilde Kjær Hansen glæder sig til at indtage det nye i Gymnasium i Ørestad efter sommerferien. side 8-9 DONG scorer kassen Alle, simpelthen alle jeg har talt med,

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2.

TiLLykke TiL Bryggens Børn og forældre! Den bemandede legeplads bliver bevaret. Læs debatten side 2. Bibliotek uden betjening Fra midten af februar kan du gå på Islands Brygge Bibliotek med dit sygesikringsbevis som nøgle. Så kan du gå på biblioteket alle dage fra klokken 8-21 uden at der er personale

Læs mere

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol.

Ølbaren venter. Kommunen kræver handicaptoilet. som man ikke kan komme ned i i kørestol. Portræt af Jarl Cordua Efter fem år har Cordua valgt at prioritere familien og lave politisk journalistik i radioen. Derfor er han sluttet som Bryggebladets klummeskribent. Ølbaren venter Kommunen kræver

Læs mere

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5

Småt er godt LÆS SIDE 14 OG 15 LÆS SIDE 4 OG 5 Thomas ta r skraldet Thomas Christoffersen gider ikke se på alt det skrald, der flyder på Bryggen. Så han snupper en snapper og gør sin del for at holde bydelen ren. Småt er godt Store institutioner sendes

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

Benny Holst Trio på Nokken

Benny Holst Trio på Nokken Spring ud med en Venstre-mand! Bryggebladet opfordrer læserne til at springe i sammen med Leslie Arentoft, borgerrepræsentant for Venstre, når han hopper i havnen den 1. juni i protest mod at havnebadet

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

debat på Bryggen 7.211 Run Bike Run Forårets fedeste sportsevent på Islands Brygge 9.-10. maj 2015

debat på Bryggen 7.211 Run Bike Run Forårets fedeste sportsevent på Islands Brygge 9.-10. maj 2015 Løbeklub afhjælper ledighed debat på Bryggen 1.467 på venteliste Hver tirsdag kan du score dig et nyt job ved at løbe en tur i Amager Fælled. Det er i hvert fald tanken bag FTF-A s løbeklub. Salon på Bryggen

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

ORØ NYT. Orø-dag sætter nye rekorder. Vores lokale badminton-helte. En chokerende torsdag i Majs liv. På charmetur til Københavnstrup

ORØ NYT. Orø-dag sætter nye rekorder. Vores lokale badminton-helte. En chokerende torsdag i Majs liv. På charmetur til Københavnstrup ORØ NYT Orø-dag sætter nye rekorder Nr147 juni 2012 En chokerende torsdag i Majs liv En ganske almindelig torsdag bragte chokerende nyt til en af medarbejderne på dette blad. En hjernescanning afslørede

Læs mere

Bernd fra Brugsen får en ny ven

Bernd fra Brugsen får en ny ven Nokkens biograf Sidst i februar slår to nokkeboere dørene op for en intim biograf med fi lm, der sniger sig uden om mainstream. For det meste i hvert fald. Bryggens borgmester Mathilde fra 9. X på Skolen

Læs mere

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17

Forår 2012 Årgang 2. Skolelederen og. Brugsen i Sundhøj i. Kruseduller på den fede medvind siden 1982. menneskekenderen. måde Læs side 16-17 Forår 2012 Årgang 2 Brugsen i Sundhøj i Skolelederen og Kruseduller på den fede medvind siden 1982 menneskekenderen måde Tøsingen Februar 2012 Læs side Årgang 4 2 Læs side 12-13 Læs side 16-17 1 Udgivet

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere