Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi"

Transkript

1 for Økonomi og Informationsteknologi 2014 Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology August 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Studieordningen gælder for Økonomi og Informationsteknologi Uddannelsernes og de uddannedes titler Uddannelsens mål Model for opbygning af kompetencer Undervisning og læring Økonomi og Informationsteknologi, uddannelsesmodel Økonomi og Informationsteknologi, kerneområder Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsøkonomi (45 ECTS) Informationsteknologi (50 ECTS) Hjælpefag (25 ECTS) Første semester Samfundsøkonomi, Mikroøkonomi (5 ECTS) Erhvervsøkonomi, Erhvervsøkonomi og organisation 1 (10 ECTS) Informationsteknologi, Softwarekontruktion 1 (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 1 (5 ECTS) Hjælpefag, Kommunikations- og Præsentationsteknik (5 ECTS) Andet semester Samfundsøkonomi, Makroøkonomi (5 ECTS) Erhvervsøkonomi, Erhvervsøkonomi og organisation 2 (10 ECTS) Informationsteknologi, Softwarekontruktion 2 (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 2 (5 ECTS) Hjælpefag, International erhvervsret (5 ECTS) Tredje semester Erhvervsøkonomi, Forretningsstrategi 1 (10 ECTS) Erhvervsøkonomi, Strategisk Markedsføring (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 3 (10 ECTS) Informationsteknologi, Informationsteknologier 1 (5 ECTS) Fjerde semester Erhvervsøkonomi, Forretningsstrategi 2(10 ECTS) PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 1 Januar 2014

3 8.2 Informationsteknologi, Systemudvikling 4 (10 ECTS) Informationsteknologi, Informationsteknologier 2 (5 ECTS) Hjælpefag, Iværksætteri og Innovation (5 ECTS) Femte semester Valgfri moduler (30 ECTS) Sjette semester Praktik (30 ECTS) Syvende semester Hjælpefag, Videnskabsteori og Projektmetode (10 ECTS) Bachelorprojekt (20 ECTS) Eksamensbestemmelser Eksamensoversigt Beskrivelse af uddannelsens eksamener Første semester eksamen i Mikroøkonomi, Erhvervsøkonomi og Organisation og Kommunkation og Præsentation intern eksamen (20 ECTS) Første semester Softwarekontruktion og systemudvikling intern eksamen (10 ECTS) Andet semester - førsteårsprøven (25 ECTS) Andet semester International Erhvervsret (5 ECTS) Tredje semester Strategi og Relationer (30 ECTS) Fjerde semester Forretningsprocesser og Projektledelse (30 ECTS) Femte semester Specialisering og Internationalisering Sjette semester Praktikeksamen Syvende semester Videnskabsfilosofi og Projektmetode (10 ECTS) PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 2 Januar 2014

4 Studieordning for Bachelor i Økonomi og Informationsteknologi Generelle bestemmelser for alle institutioner, der udbyder programmet 1.1 Studieordningen gælder for Økonomi og Informationsteknologi Studieordning for uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi er udarbejdet på grundlag af retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 774 af 4. juli 2012 om bacheloruddannelsen for Økonomi og Informationsteknologi. Uddannelsen, som er et fuldtidsstudium, udgør 3 1/2 studenterårsværk. Ét studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde på ét år, og svarer til 60 point i det europæiske meritoverførselssystem (ECTS-point). Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point. Uddannelsen er underlagt følgende love og bekendtgørelser Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juli 2012 om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bekendtgørelse nr af 1. oktober 2010 om kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2012 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Ovenstående love og bekendtgørelser er tilgængelige på 1.2 Uddannelsernes og de uddannedes titler Uddannelsens titel er Bacheloruddannelse for Økonomi og Informationsteknologi. Uddannelsen giver den uddannede ret til at kalde sig professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi. 2. Uddannelsens mål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er, at kvalificere den uddannede til, dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder, dels at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. 2.1 Model for opbygning af kompetencer Målet med uddannelsen er, at den studerende opbygger en række kernekompetencer, der skal udgøre grundlaget for kontinuerlig læring og løsning af opgaver i fremtidens globaliserede videnssamfund. PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 3 Januar 2014

5 Den studerende opnår læringskompetence og meningskompetence, der sætter vedkommende i stand til selvstændigt at kunne sikre sig både faglig og dannelsesmæssig udvikling. Den studerende opbygger forandringskompetence ved, at der fokuseres på fleksibilitet og tilpasning af løsninger til de aktuelle erhvervsmæssige forhold. Den studerende opbygger relationskompetencer evnen til at fungere i netværk og kommunikere inden for komplekse og flade strukturer ved selvstændigt at tage ansvar for at udvikle en faglig identitet. 2.2 Undervisning og læring Undervisningsstilen på uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi er en dynamisk, interaktiv proces, hvor der lægges vægt på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for deres egen læringsproces, samtidig med, at de modtager aktivt input fra underviserne. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisninger, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde som regel med tværfaglige problemstillinger. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende, anvender uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret, bl.a. gennem holdundervisning, arbejde i teams, tværfaglige cases, teamarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 4 Januar 2014

6 3. Økonomi og Informationsteknologi, uddannelsesmodel Første til fjerde semester, obligatoriske elementer 1. semester: Introduktion til IT og business 2. semester: Kobling mellem IT og business 3. semester: Strategi og relationer 4. semester: Forretningsprocesser og projektledelse 5. semester Specialisering og internationalisering 6. semester Praktik Obligatoriske elementer 7. semester: Bachelorprojekt Mikroøkonomi 5 ECTS Makroøkonomi 5 ECTS Forretningsstrategi 10 ECTS Forretningsstrategi 10 ECTS Valgfri moduler, 30 ECTS Praktik 30 ECTS Videnskabsteori og projektmetode 10 ECTS 10 ECTS Erhvervsøkonomi og organisation Erhvervsøkonomi og organisation 10 ECTS Strategisk markedsføring Informationsteknologier Den studerende vælger Økonomi, IT og/eller kombinationsfag Bachelorprojekt 20 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ELLER Programmering 5 ECTS Programmering 5 ECTS Informationsteknologier 5 ECTS Systemudvikling 10 ECTS Studier i udlandet Systemudvikling 5 ECTS Systemudvikling 5 ECTS Systemudvikling 10 ECTS Kommunikation og præsentation International erhvervsret Innovation og iværksætteri 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Forklaring, kerneområder Erhvervsøkonomi Samfundsøkonomi Informationsteknologi Hjælpefag Specialisering Bachelorprojekt PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 5 Januar 2014

7 4. Økonomi og Informationsteknologi, kerneområder 4.1 Samfundsøkonomi (10 ECTS) Indhold: Mikroøkonomi, makroøkonomi, international samfundsbeskrivelse, globale økonomiske strukturer og internationale markedsstrukturer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om, og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) mikro- og makroøkonomi og økonomisk argumentation 2) virksomhedsinternationalisering i en samfundsøkonomisk sammenhæng Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) den økonomiske cyklus i markedsøkonomier i national og international sammenhæng, med henblik på at vælge relevante løsningsmodeller 2) et omfattende sæt økonomiske teorier og metoder, til analyse af det globale miljø, og kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 3) en praksisnær, såvel som en teoretisk tilgang til vurdering og analyse af en virksomheds internationaliseringsproces 4) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende mikro- og makroøkonomi til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) udvikling i det globale politiske og økonomiske miljø, og skabelse af en syntese 2) selvstændig deltagelse i analysen af globale økonomiske tendenser og parametre, og reflektere over deres indvirkning på markeder og handel inden for erhvervsetiske rammer 3) kombination af lokale virksomheders perspektiver med en global makroøkonomisk forståelse 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i forhold til mikro- og makroøkonomien, og den økonomiske cyklus i markedsøkonomier PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 6 Januar 2014

8 4.2 Erhvervsøkonomi (45 ECTS) Indhold: Organisationsteorier og -praksis, metoder til internt og eksternt regnskab, international markedsføring, optimering af forretningsprocesser, forretningsstrategi, administration og strategisk planlægning af informationssystemer. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om, og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) organisations- og administrationsteorier og -modeller 2) teorier og metoder til internt og eksternt regnskab 3) international markedsføringsøkonomi og grundlæggende kommunikationsstrategier 4) styring af forsyningskæde og forretningsprocesser 5) forretningsoptimering og systemintegration 6) international administration og udvikling 7) forretningsstrategi 8) strategisk planlægning af informationssystemer Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) organisationsteorier og modeller, med henblik på refleksion over, og vurdering af organisatorisk praksis 2) teoretiske og metodemæssige principper for internt og eksternt regnskab, samt valg af relevante løsninger i en erhvervsmæssig sammenhæng 3) teori og metoder til international markedsføringsstrategi og kommunikation 4) teori og metoder til analyse, udvikling og planlægning af forretningsprocesser 5) teori og metoder til planlægning af strategiske informationssystemer 6) teori og metoder til udvikling af og deltagelse i implementering af forretningsstrategier 7) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forbindelse med erhvervsøkonomi, administration, regnskab og international markedsføring til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 7 Januar 2014

9 1) udvikling af, og deltagelse i internationale organisatoriske forandringsprocesser, fra etablering af strategi til implementering. 2) selvstændig deltagelse i regnskabsmæssige opgaver og måling af resultaterne 3) udvikling og udførelse af markedsføringsplaner, -analyse og -strategier 4) etablering og implementering af en IT-strategi 5) design, planlægning og implementering af IT-processer, -services og -produkter 6) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi, administration, regnskab og international markedsføring 4.3 Informationsteknologi (50 ECTS) Indhold: Udvikling af IT-systemer, IT-projektledelse, udvikling og administration af IT-systemer og - processer i organisationer, softwareudvikling med algoritmer, databaser og brugergrænseflader, test og brugerinddragelse Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende: 1) foranalyse, analyse og design af aktiviteter inden for systemudvikling 2) administration, planlægning og kvalitetssikring af processer i IT-systemers livscyklus 3) informationsteknologi og anvendelse af software i organisationer 4) systemarkitektur 5) brugervenlighedstest og brugeroplevelse Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) programmeringsteori og -metoder, anvendelse af algoritmer, databaser og brugergrænseflader 2) teori og metoder til datamodellering, databasedesign, udvikling af brugergrænseflader, kvalitetssikringsprocesser, projektplanlægning og -administration 3) metoder til planlægning og specifikation af systemkrav og systemarkitektur, med integration af viden fra organisationsteori og forretningsstrategi 4) teori og metoder til analyse af brugeradfærd og -behov, brugervenlighedstest og skabelse af brugeroplevelse PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 8 Januar 2014

10 5) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende planlægning, udvikling, design og implementering af IT-systemer og -processer til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) konstruktion af informationssystemer med algoritmer, databaser og brugergrænseflade 2) planlægning, koordinering og administration af informationssystemprojekter, der indebærer tværfagligt samarbejde med f. eks. brugere og interessenter 3) konstruktion af datamodeller og databasedesign 4) vurdering og test af informationsteknologi med integration af kvalitetssikring i systemudviklingsprocesser 5) udvikling af en systemarkitektur 6) etablering af systemkravspecifikationer 7) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til planlægning, udvikling, design og implementering af IT-systemer og -processer. 4.4 Hjælpefag (25 ECTS) Indhold: Kommunikations- og præsentationsteknik, teamsamarbejde, international IT- og erhvervsret, iværksætteri og innovationsprocesser og videnskabsteori Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) kommunikations- og præsentationsteknik 2) videnskabsteori 3) samfundsvidenskab, international ret og etik 4) iværksætteri og innovation Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) identifikation af relevante kommunikationsmetoder til komplekse målgrupper 2) videnskabsteori i projektarbejde og valg af relevante teorier og løsningsmodeller PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 9 Januar 2014

11 3) teorier og metoder fra samfundsvidenskab, international ret og etik til global business og informationsteknologi 4) teorier og metoder til udvikling af kreative og innovative forretningsprocesser, -services og -produkter 5) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forbindelse med erhvervsret, iværksætteri, innovation og etik til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) formidling af tekniske oplysninger, mundtligt og skriftligt, til komplekse målgrupper 2) udvikling, planlægning og fremmelse af kreative og innovative forretningsprocesser 3) udvikling af en forretningsplan til en vidensintensiv organisation 4) identifikation af juridiske problemstillinger i forhold til international business og informationsteknologi 5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation, erhvervsøkonomi, iværksætteri, innovation og erhvervsetik 5. Første semester 5.1 Samfundsøkonomi Mikroøkonomi (5 ECTS) Indhold: Fundamental økonomi, grundlæggende mikroøkonomi, markedsstruktur og effektivitet. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) centrale begreber i økonomi, økonomisk argumentation og økonomiske systemer 2) udbud og efterspørgsel, forbruger- og producentadfærd, prismekanismen og markedsstrukturer 3) mikroøkonomiske politikker, markedseffektivitet og markedsinterventioners indvirkning på effektiviteten Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 10 Januar 2014

12 1) mikroøkonomiske teorier og modeller for udbud og efterspørgsel, herunder metoder til analyse af producent- og konsumentoverskud, og kortsigtet og langsigtet økonomisk overskud 2) teorier og metoder til analyse af markedseffektiviteten og markedsinterventioners indvirkning på effektiviteten 3) valg og præsentation af relevante mikroøkonomiske løsningsmodeller for samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) selvstændig deltagelse i en organisations beslutningsproces baseret på økonomisk forståelse og analyse af markedseffektivitet, omkostninger og fordele 2) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til den mikroøkonomiske disciplin 5.2 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi og organisation 1 (10 ECTS) Indhold: Organisationsteori, regnskabsmodeller og -teorier, projektorganisering og budgettering Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) organisationsstruktur og -kultur 2) projektorganisation og de finansielle aspekter af projektledelse 3) metoder til internt regnskab Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teori og modeller til analyse af organisationsstruktur og -kultur, herunder forskellene mellem vidensintensive virksomheder og produktionsvirksomheder 2) teori og metoder til etablering og administration af projektorganisationer 3) metoder til internt regnskab, herunder projekters finansielle aspekter 4) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med organisationsstrukturer og -kultur, internt regnskab, samt projektorganisering og budgettering for samarbejdspartnere og brugere PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 11 Januar 2014

13 Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) identifikation af formelle og uformelle egenskaber ved organisationsstrukturer og kultur, og analyse af deres indvirkning på personer og teams 2) planlægning og administration af de finansielle aspekter af enkle projekter ved hjælp af grundlæggende regnskabsmetoder 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi og organisation 5.3 Informationsteknologi Softwarekonstruktion 1 (5 ECTS) Indhold: Introduktion til softwarekonstruktion og programmering, programmeringssprog, programkvalitet, simple algoritmer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) beskrivelse af et programmeringssprogs syntaks og semantik 2) struktur i programmer 3) simple algoritmer 4) klassiske datastrukturer 5) kriterier for programkvalitet Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til at strukturere realiseringen af simple algoritmer og datastrukturer i et programmeringssprog 2) teorier og metoder til definition af kriterier for programkvalitet og fejlfinding i egne programmer 3) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende programkvalitet og simple algoritmer til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) konstruktion af et simpelt program ud fra en programspecifikation 2) planlægning af programmeringsaktiviteter og kvalitetssikring i softwarekonstruktion 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til simpel softwarekonstruktion og programmering PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 12 Januar 2014

14 5.4 Informationsteknologi Systemudvikling 1 (5 ECTS) Indhold: Udviklingsmodeller, projektmodeller, projektledelse, brugerinddragelse og test Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) udviklingsmetoder til softwarekonstruktion og deres relation til IT-projektmodeller 2) informationssystemers struktur og design, herunder modellering af informationsstrømme 3) brugerinddragelse og test inden for softwareudvikling 4) grundlæggende metoder til projektledelse Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teori og metoder til softwareudvikling inden for planlægning af simple udviklingsprocesser 2) kvantitative og kvalitative metoder inden for brugerundersøgelser 3) metoder til planlægning af simple testaktiviteter 4) teorier og metoder til udvikling af informationssystemer og modellering af informationsstrømme i softwareudviklingsprocesser 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med informationssystemers struktur og design for brugere og samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) modellering af informationsstrømme og udvikling af simple informationssystemer 2) planlægning og koordinering af et softwareudviklingsprojekt 3) udførelse af brugerundersøgelser baseret på kvantitative og kvalitative metoder 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til systemudvikling 5.5 Hjælpefag Kommunikations- og Præsentationsteknik (5 ECTS) Indhold: Konceptuel og teknisk kommunikation, studieteknik, internationale samarbejdsprocesser i en projektmæssig sammenhæng PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 13 Januar 2014

15 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) skriftlige og mundtlige kommunikations- og præsentationsteknikker i en international sammenhæng 2) studieteknik og akademiske metoder 3) interkulturelle relationer og samarbejdsprocesser Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) kommunikationsteorier og -metoder med henblik på at frembringe konceptuel og teknisk kommunikation rettet mod internationale målgrupper 2) teorier og metoder til etablering af projektorganisationer og forståelse af samarbejdsprocesser i en interkulturel sammenhæng 3) akademiske metoder i mundtlig og skriftlig kommunikation 4) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med etablering af interkulturelle projektorganisationer for samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) frembringelse af konceptuel og teknisk kommunikation henvendt til komplekse målgrupper 2) selvstændig planlægning og overvågning af samarbejdspraksisser og teamroller i en international projektorganisation 3) refleksion over egen akademisk praksis og egne læringsstrategier 6. Andet semester 6.1 Samfundsøkonomi Makroøkonomi (5 ECTS) Indhold: Grundlæggende makroøkonomi, international samfundsbeskrivelse, globale økonomiske strukturer og international handel Læringsmål Viden og forståelse: PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 14 Januar 2014

16 Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) makroøkonomiske modeller og argumentation, i forhold til bestemmelse af og forholdet mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og andre makroøkonomiske områder 2) international samfundsbeskrivelse, international handel og betalingsbalancen 3) forskellige strategiske valg i forhold til makroøkonomiske områder Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) grundlæggende makroøkonomiske teorier og metoder, med henblik på analyse af makroøkonomiske områder, herunder international handel og betalingsbalancen 2) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forhold til makroøkonomiske modeller og international samfundsbeskrivelse Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) anvendelse af teoretiske modeller til analyse af virkningen af makroøkonomiske faktorer fra et virksomhedssynspunkt 2) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til makroøkonomisk argumentation og international samfundsbeskrivelse 6.2 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi og Organisation 2 (10 ECTS) Indhold: virksomhedsudvikling og implementering, regnskabsmodeller i virksomheder, projektledelse Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) beslutningsprocesser og ændringshåndtering i internationale organisationer 2) de fundamentale aspekter af erhvervsøkonomi, herunder centrale resultatindikatorer, costbenefit-analyse, break-even og udbud/efterspørgsel. 3) den finansielle kontrol af organisationer, herunder metoder til eksternt regnskab 4) projektledelse i en international organisatorisk sammenhæng PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 15 Januar 2014

17 Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til vurdering af en organisations økonomiske resultater og beslutningsproces 2) teorier og metoder til håndtering af ændringer i internationale organisationer 3) metoder til eksternt regnskab 4) projektledelsesmodeller og metoder til administration af et internationalt projektteam 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med organisatorisk udvikling og implementering, samt metoder til eksternt regnskab for samarbejdspartnere Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) præsentation af finansiel analyse baseret på finansierings- og balancestruktur og finans henholdsvis egenkapital og kapital i internationale organisationer 2) analyse, beregning og præsentation af regnskab og centrale resultatindikatorer 3) integration af en projektorganisation i en større organisatorisk sammenhæng 4) håndtering af forskelle og ændringer i internationale projektorganisationer 5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi og eksternt regnskab 6.3 Informationsteknologi Softwarekonstruktion 1 (5 ECTS) Indhold: Konstruktion af IT-systemer på et programmeringssprog, datastrukturer og abstrakte datatyper, programmering på serveren Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) et programmeringssprogs syntaks og semantik 2) udviklingsmiljøer til IT-systemer 3) udvalgte algoritmers kvalitative egenskaber 4) klassiske datastrukturer 5) transaktionshåndtering og rollback i informationssystemer 6) serverprogrammering Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 16 Januar 2014

18 1) metoder og teorier til udvikling af klient/serverprogrammer 2) metoder til test af programmer, med henblik på planlægning og udførelse af valideringstest 3) metoder og teori til ændring af data i og hentning af data fra et informationssystem 4) metoder og teorier om realisering af brugergrænseflader i et udviklingsmiljø 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med softwarekonstruktion og serverprogrammering for samarbejdspartnere og brugere Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) konstruktion og test af softwareprogrammer med algoritmer, databaser og brugergrænseflader 2) programmering af et serverprogram 3) anvendelse af et udviklingsmiljø til realisering af brugergrænseflader 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til softwarekonstruktion og serverprogrammering 6.4 Informationsteknologi Systemudvikling 2 (5 ECTS) Indhold: datamodeller, databaseanalyse og -design, udviklingsmetoder, projektmodeller, projektledelse, brugerinddragelsestest Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) data og oplysninger, element-relationsmodeller, normalisering og databaseintegritet 2) datamodeller, databaseanalyse og design af logiske og fysiske databaser 3) IT-projektledelse, herunder interessentanalyse, risikoanalyse og kvalitetsstyring. 4) brugerinddragelse og test i relation til IT-projektmodeller Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til omdannelse af oplysninger om registrerede data og forretningsregler til en datamodel 2) normaliseringsteknikker til identifikation og eliminering af redundante data 3) teori og metoder fra IT-projektledelse til planlægning af komplekse udviklingsprocesser 4) teorier og metoder til etablering af en testplan til en udviklingscyklus PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 17 Januar 2014

19 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med databaseanalyse og - design for samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) konstruktion af et logisk og fysisk databasedesign 2) modellering af informationsstrømme og udvikling af informationssystemer 3) planlægning og koordinering af udviklingen af et informationssystem med integration af brugerundersøgelser og -test som en del af kvalitetsstyringen 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til databasedesign og projektledelse 6.5 Hjælpefag International erhvervsret (5 ECTS) Indhold: National og international erhvervsret, international IT-ret Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) juridiske problemstillinger i forhold til erhvervsklimaet 2) juridiske problemstillinger i forhold til IT-systemer og IT-produkter 3) forskelle i juridisk indretning og praksis på internationale markeder Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) relevante emner inden for national og international erhvervsret til identifikation af juridiske problemstillinger i forhold til en organisation 2) relevant IT-ret i forhold til IT-systemet og IT-produkter, herunder ophavsret og tværnationale aktiviteter 3) teorier og metoder til analyse af juridiske forskelle mellem internationale markeder og deres konsekvenser for organisationen og dens produkter og services 4) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende relevante juridiske løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) identifikation og formidling af potentielle juridiske problemstillinger i forhold til en organisation og dens produkter og services PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 18 Januar 2014

20 2) identifikation og formidling af potentielle juridiske problemstillinger i forhold til internationale IT-systemer, -produkter eller -services 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til international erhvervs- og IT-ret 7. Tredje semester 7.1 Erhvervsøkonomi Forretningsstrategi 1 (10 ECTS) Indhold: Forretningsstrategi, IT-understøttet strategisk administration, styring af forsyningskæde og logistik Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) international strategisk business og administration 2) kobling mellem forretnings- og IT-strategi med IT som katalysator i udvikling og implementering af forretningsstrategier i en international organisation 3) virkningen af informations-, transport- og lagerteknologier på globale forsyningskæde- og logistikaktiviteter, herunder transaktionsomkostninger 4) centrale resultatindikatorer, der er afledt fra en forretningsstrategi Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder med henblik på analyse af den internationale konkurrence i en branche og en organisations strategiske position 2) teorier og metoder til identifikation af strategiske ressourcer og centrale resultatindikatorer i en organisation 3) teorier og modeller til IT-strategisk planlægning som integreret del af etableringen af forretningsstrategier 4) teori og metoder til planlægning af vellykket implementering af en forretningsstrategi på organisationens globale forsyningskæde, herunder identifikation af afgørende succesfaktorer 5) teori og metoder til analyse af cost-benefit ved implementering af IT-drevne processer i en international organisation PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 19 Januar 2014

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 2 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 1.3.

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år)

Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Faget Softwaredesign (Kerneområdet Systemudvikling 1. år) Formål: Faget skal kvalificere den studerende til nyudvikling, videreudvikling og integration af itsystemer af forskellige typer på et systematisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknoli I medfør af 22, stk. 1 2, 23, stk. 3, 30 i lov nr. xxx af xxxx 2008 om erhvervsakademiuddannelser professionsuddannelser,

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 1 Indhold Studieordningens fællesdel...

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Digital konceptudvikling

Digital konceptudvikling Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning Gældende for udbydere af uddannelsen i digital konceptudvikling i Danmark August 2015 Indhold Studieordningens fællesdel... 4

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel

CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen CIVILINGENIØR I VELFÆRDSTEKNOLOGI - bachelordel Bachelor of Science in Engineering, Welfare Technology Version 1.0, Studieordningen

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere