1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Uddannelsens mål for læringsudbytte"

Transkript

1

2 National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer Branchekendskab Privatøkonomisk rådgivning Erhvervsøkonomi Mikroøkonomi Makroøkonomi Erhvervs- og finansjura Metode Statistik Antallet af prøver i de nationale fagelementer Praktik Krav til det afsluttende eksamensprojekt Regler om merit Følgende meritaftaler er indgået for de nationale fagelementer Overgang fra Finansøkonom til Finansbachelor Overgang fra Finansbachelor til Finansøkonom Ikrafttrædelse og overgangsordning Denne nationale del af studieordningen for Finansøkonomuddannelsen er udstedt i henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder uddannelsen. Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for Finansøkonomuddannelsen og godkendt af alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og efter høring af institutionernes uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen. Side 2 af 16

3 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte Den uddannede finansøkonom: har udviklingsbaseret viden om økonomi, erhvervs- og finansjura, formidling og rådgivning, samt erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring samt revision og økonomifunktion kan forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for økonomi, erhvervs- og finansjura, formidling og rådgivning samt kan forstå erhvervenes anvendelse af teori og metode. Den uddannede finansøkonom: kan anvende centrale metoder og redskaber inden for økonomi, erhvervsog finansjura, formidling og rådgivning samt kan anvende de færdigheder, som knytter sig til beskæftigelsen inden for ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring samt revision og økonomifunktion kan vurdere praksisnære økonomiske problemstillinger under hensyntagen til relevant lovgivning og samfundsforhold samt opstille og vælge løsningsmuligheder kan formidle praksisnære økonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Den uddannede finansøkonom: kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til en finansøkonoms beskæftigelse kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for økonomi, erhvervs- og finansjura, formidling og rådgivning kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til økonomi, erhvervs- og finansjura, formidling og rådgivning. 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer 2.1. Branchekendskab Dette nationale fagelement omhandler opbygning og forretningsgrundlag i de erhverv en finansøkonomsuddannelse retter sig mod, de forskellige produkter og serviceydelser, der tilbydes kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden Side 3 af 16

4 indgår, hvordan der drives forretning i de erhverv som en finansøkonomuddannelse retter sig mod, samt hvordan de enkelte erhverv interagerer. Læringsmål for Branchekendskab har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode i relation til branchernes produkter og serviceydelser samt forretningsforståelse kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå anvendelse af teori og metode inden for branchernes produkter og serviceydelse samt forretningsforståelse. kan anvende centrale metoder og teorier i relation til branchernes produkter og serviceydelser samt redskaber, der knytter sig til en finansøkonoms beskæftigelse kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder inden for produkter og serviceydelser i de enkelte brancher kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til branchernes produkter og serviceydelser til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer inden for brancheforhold, herunder produkter og serviceydelser kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for hver branche og i interaktionen mellem brancherne kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i forhold til erhvervene inden for hver branche. ECTS omfang Fagelementet Branchekendskab har et omfang på 5 ECTS-point. Side 4 af 16

5 2.2. Privatøkonomisk rådgivning Det nationale fagelement Privatøkonomisk rådgivning omhandler rådgivning til privatkunder. Der indgår emner fra den finansielle sektors forskellige produkter og serviceydelser og deres mål i relation til konkrete privatøkonomiske problemstillinger, eksempelvis sammenhængen mellem indkomst og livsforløb og finansielle dispositioner. Derudover omhandler det nationale fagelement anvendelse af metoder og redskaber til indsamling og analyse af informationer vedrørende privatøkonomi, vurdering af konkrete løsningsforslag samt økonomisk rådgivning af den typiske privatkunde gennem alle faser i livsforløbet. Læringsmål for Privatøkonomisk rådgivning har udviklingsbaseret viden om den finansielle sektors praksis og central anvendt teori og metode inden for privatøkonomisk rådgivning på det finansielle marked kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå det finansielle markeds anvendelse af teori og metode inden for privatøkonomisk rådgivning. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for privatøkonomisk rådgivning samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for den finansielle sektor kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder på det finansielle marked, særligt inden for privatøkonomisk rådgivning kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder inden for privatøkonomisk rådgivning. Kompetencer kan håndtere udviklingsorienteret privatøkonomisk rådgivning kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til privatøkonomisk rådgivning kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for privatøkonomisk rådgivning med en professionel tilgang. Side 5 af 16

6 ECTS-omfang Fagelementet Privatøkonomisk rådgivning har et omfang på 10 ECTS-point Erhvervsøkonomi Det nationale fagelement omhandler metode og den finansielle sektors erhvervsøkonomiske praksis, herunder formidling, analyse og vurdering af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Der er fokus på erhvervsøkonomiens centrale teori og metode ud fra praksis, og der kommes omkring relevante modeller og værkstøjer i en erhvervsøkonomisk beslutningsproces. Læringsmål for Erhvervsøkonomi har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for erhvervsøkonomi. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for erhvervsøkonomi samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i erhvervsøkonomien kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervsøkonomi til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til erhvervsøkonomi inden for erhvervet kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for erhvervsøkonomi med en professionel tilgang Side 6 af 16

7 kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for erhvervsøkonomi i relation til erhvervet. ECTS-omfang Fagelementet Erhvervsøkonomi har et omfang på 15 ECTS-point Mikroøkonomi Det nationale fagelement mikroøkonomi giver et teoretisk og praktisk indblik i mikroøkonomiske problemstillinger. Fagelementet omhandler desuden, hvordan mikroøkonomiske problemstillinger vedrørende markedsformer, efficiens, velfærd og offentlig regulering kan beskrives, analyseres og vurderes ud fra relevante teoretiske modeller. Læringsmål for Mikroøkonomi har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for mikroøkonomi i relation til erhvervet har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af anvendelse af teori og metode inden for mikroøkonomi. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for mikroøkonomi samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i mikroøkonomien kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for mikroøkonomi til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Side 7 af 16

8 Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til mikroøkonomi inden for erhvervet kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for mikroøkonomi med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for mikroøkonomi i relation til erhvervet. ECTS-omfang Fagelementet Mikroøkonomi har et omfang på 5 ECTS-point Makroøkonomi Det nationale fagelement Makroøkonomi arbejder med empiriske metoder og relevante teoretiske modeller, som kan anvendes til at beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger på makroniveau. Problemstillingerne er de samfundsøkonomiske målsætninger, indkomstdannelsen, konkurrenceevne, rente- og valutakursdannelse samt økonomiske politikker. Desuden benyttes teoretiske modeller til at analysere og vurdere konsekvenserne af makroøkonomisk politik. Læringsmål for Makroøkonomi har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for makroøkonomi i relation til erhvervet har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for makroøkonomi. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for makroøkonomi samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i makroøkonomien kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for makroøkonomi til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Side 8 af 16

9 Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til makroøkonomi inden for erhvervet kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for makroøkonomi med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for makroøkonomi i relation til erhvervet. ECTS-omfang Fagelementet Makroøkonomi har et omfang på 5 ECTS-point Erhvervs- og finansjura Det nationale fagelement erhvervs- og finansjura indeholder relevant juridisk lovning i relation til juridiske problemstillinger inden for ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring samt revision og økonomifunktion. Erhvervs- og finansjura omhandler identifikation af relevante juridiske problemstillinger, og hvordan der kan argumenteres for et problems løsning eller forebyggelse. Læringsmål for Erhvervs- og finansjura har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for erhvervs- og finansjura. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for erhvervs- og finansjura samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i erhvervs- og finansjura kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for erhvervs- og finansjura til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Side 9 af 16

10 Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til erhvervs- og finansjura inden for erhvervet kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for erhvervs- og finansjura med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for erhvervs- og finansjura i relation til erhvervet. ECTS-omfang Fagelementet Erhvervs- og finansjura har et omfang på 10 ECTS-point Metode Det nationale fagelement metode omhandler metode og sammenhæng mellem problemformulering og viden, valg af metode samt resultat. Fagelementet indeholder dataindsamling, dataudvælgelse, analyse og afrapportering samt præsentation heraf. Læringsmål for Metode har udviklingsbaseret viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for metodisk problemløsning, herunder afrapportering kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode, herunder analysedesign, dataindsamling og dataanalyse. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for metodisk problemløsning samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til erhvervet kan vurdere praksisnære metodiske problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder kan formidle praksisnære metodiske problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Side 10 af 16

11 Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i henhold til metode kan deltage i metodisk fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for erhvervets anvendelse af metode. ECTS-omfang Fagelementet Metode har et omfang på 5 ECTS-point Statistik Det nationale fagelement statistik indeholder statistisk metode samt sammenhængen mellem problemstilling, statistisk metode og resultat. Endvidere fokuserer fagelementet på kvalitative og kvantitative metoder, som anvendes til vurdering af relevante problemstillinger i erhvervet. Læringsmål for Statistik har udviklingsbaseret viden om praksis og centralt anvendt teori og metode inden for statistik i relation til erhvervet har forståelse for praksis, centralt anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for statistik. kan anvende centrale metoder og redskaber inden for statistik samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet kan vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder med udgangspunkt i statistik kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for statistik til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Side 11 af 16

12 Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til statistik inden for erhvervet kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for statistik med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for statistik i relation til erhvervet. ECTS-omfang Fagelementet Statistik har et omfang på 5 ECTS-point Antallet af prøver i de nationale fagelementer Der er 3 prøver i de nationale fagelementer, som i alt udgør i 60 ECTS. Heraf indgår mindst 45 ECTS af disse i den eller de prøver, som udgør førsteårsprøven. Ud over førsteårsprøven er der 1 prøve i de øvrige nationale fagelementer, samt yderligere én prøve i det afsluttende eksamensprojekt. For antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3. For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen. 3. Praktik I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikken har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning i en given virksomhed i Danmark eller i udlandet inden for uddannelsens formål. Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes arbejde i det afsluttende eksamensprojekt. Side 12 af 16

13 Læringsmål praktik De studerende: har viden om praktikvirksomheden og praksis i virksomheden samt i den pågældende branche og central anvendt teori og metode heri kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå praktikfunktionens praksis og anvendelse af teori og metode. kan anvende centrale metoder og redskaber som anvendes i praktikvirksomheden og kan anvende de færdigheder, som knytter sig til beskæftigelse i erhvervet som finansøkonom kan vurdere praksisnære problemstillinger for virksomheden samt opstille og vælge løsningsmuligheder i rollen som finansøkonom kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder, samarbejdspartnere og brugere i praktikfunktionen. Kompetencer kan håndtere udviklingsorienterede situationer i praktikopholdets sammenhænge kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden som en del af rådgivningen og opgavevaretagelsen med en professionel tilgang kan i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation erhvervet inden for praktikfunktionen. ECTS-omfang Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point. Antal prøver Praktikken afsluttes med 1 prøve. 4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens læringsmål, der fremgår ovenfor under pkt. 1. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens Side 13 af 16

14 område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Uddannelsesinstitutionen godkender problemstillingen. Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Eksamensprojektets omfang er: max 35 normalsider for studerende, der skriver alene max 60 normalsider for to studerende, der skriver sammen max 80 normalsider for tre studerende, der skriver sammen For specifikke formkrav til det afsluttende eksamensprojekt henvises til studieordningens institutionsdel. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået. ECTS-omfang Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. Prøveform Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. 5. Regler om merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Side 14 af 16

15 Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse Følgende meritaftaler er indgået for de nationale fagelementer Overgang fra Finansøkonom til Finansbachelor En finansøkonom vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: Forretningsforståelse (5 ECTS), Mikroøkonomi (5 ECTS), Erhvervsøkonomi (10 ECTS), Salg (5 ECTS) Statistik (5 ECTS) samt Privatøkonomisk Rådgivning & Etik (10 ECTS). En finansøkonom vil kunne få merit for yderligere følgende fag ved overgang efter 3. semester: Erhvervsøkonomi (5 ECTS), Makroøkonomi (5 ECTS) og Erhvervsog Finansjura (10 ECTS ECTS). Overgange efter andre semestre end ovennævnte vurderes individuelt ved henvendelse til studievejledningen Overgang fra Finansbachelor til Finansøkonom En finansbachelor vil kunne få merit for følgende nationale fag ved overgang efter 2. semester: Metode (5 ECTS), Erhvervsøkonomi (10 ECTS), Erhvervs- og finansjura (10 ECTS), Mikroøkonomi (5 ECTS) samt Branchekendskab (5 ECTS) og Privatøkonomisk rådgivning (10 ECTS). En finansbachelor vil kunne få merit for yderligere nationale fag ved overgang efter 3. semester: Statistik (5 ECTS), Makroøkonomi (5 ECTS). 6. Ikrafttrædelse og overgangsordning Ikrafttrædelse Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den og har virkning for alle studerende. Samtidig ophæves den fælles del af studieordningen af Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer... 4 2.1. Erhvervsøkonomi... 4 2.2. Samfundsøkonomi... 5 2.3. Erhvervsjura... 6 2.4. Data og metode... 7 2.5.

Læs mere

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL 2018-2020 Erhvervsakademiuddannelse indenfor Finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1 30.05.2018 Godkendt af Niels

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Revideret 20.06.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer...

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg 1. september 2018 Studieordning for Finansøkonom, l. september 2018 t^v^la

Læs mere

Studieordning for Finansbachelor NATIONAL DEL National del FBA Godkendt af Niels Egelund. Ikrafttrædelse

Studieordning for Finansbachelor NATIONAL DEL National del FBA Godkendt af Niels Egelund. Ikrafttrædelse National del FBA 2018-2022 Studieordning for Finansbachelor NATIONAL DEL 2018-2022 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Ikrafttrædelse 15.08.2018 Godkendt

Læs mere

Studieordning for finansøkonom AK

Studieordning for finansøkonom AK Studieordning for finansøkonom AK Erhvervsakademiuddannelsen indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt den 15. august 2018 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

Studieordning for finansøkonom AK

Studieordning for finansøkonom AK Studieordning for finansøkonom AK Erhvervsakademiuddannelsen indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt den 15. august 2018 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration STUDIEORDNING (national del) for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Revideret 16. august 2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1.1. Studieretningen It og elektronik har

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) National del Revideret 15.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen STUDIEORDNING for Serviceøkonomuddannelsen Revideret 20. august 2017 Side 1 af 10 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service & Oplevelser... 4 2.2. Forretningsforståelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel Ikrafttrædelse 15.08.18 Revideret 13.07.18 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder seks

Læs mere

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS Rettelse til studieordning for Finansøkonom Hold 2017 Ændringer i studieordningen: Brancheretningsfagene øges fra 5 til 10. Faget Finansielle markeder udgår som obligatorisk fag på 3. semester. Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom National del Revideret 21. januar 2018 Godkendt den Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom National del Revideret 21. januar 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer 6 2.1. Finansielle Markeder og

Læs mere

Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant

Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant 1 Kære virksomhed Vi håber, at du og din virksomhed sammen med CPHBusiness vil være med til at færdiguddanne

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK STUDIEORDNING for BYGGEKOORDINATOR AK National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 12.07.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder syv nationale fagelementer... 5 2.1.

Læs mere

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL 2018-2020 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 17.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK)

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK) STUDIEORDNING for Miljøteknologuddannelsen (AK) Revideret 01.06.2018 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Prøvetagning og laboratorieteknik...

Læs mere

Professionsbachelor i finans

Professionsbachelor i finans Professionsbachelor i finans Professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Service Godkendt 13. september 2018 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. for. Del I: National del

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. for. Del I: National del STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug Del I: National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 12. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1 De enkelte studieretningers

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 STUDIEORDNING for Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 Revideret 15.12.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 5 nationale fagelementer...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 20.02.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Studieordning 2015-2019

Studieordning 2015-2019 Studieordning 2015-2019 Finansbachelor Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 21.08.2015 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN Professionshøjskolen UCN Studieordning for Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Institutionsdel Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt:

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15. august 2018 Revideret pr. 7. august 2018 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 3 2. Lokale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/76 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Indhold 1. Lokale fagelementer Finansiel markedsføring Digital kommunikation og salg Salg

Indhold 1. Lokale fagelementer Finansiel markedsføring Digital kommunikation og salg Salg Indhold 1. Lokale fagelementer... 3 1.2 Finansiel markedsføring... 3 1.3 Digital kommunikation og salg... 4 1.4 Salg... 6 2. Valgfag og Brancheretning... 7 Skematisk fremstilling af fagelementer:... 8

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Jordbrugsteknolog (AK)

STUDIEORDNING. for. Jordbrugsteknolog (AK) STUDIEORDNING for Jordbrugsteknolog (AK) National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 25.06.2018 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1. De enkelte studieretningernes mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK

STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK National del Revideret 15.06.2018 Godkendt den 28/08-2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/22 UCL Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigner

STUDIEORDNING. Multimediedesigner STUDIEORDNING for Multimediedesigner National del Revideret 01.08.2018 Godkendt den 15.08.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/18 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING. Energiteknolog AK

STUDIEORDNING. Energiteknolog AK STUDIEORDNING for Energiteknolog AK Revideret 29.01.2018 1 Indhold 1 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2 Uddannelsen indeholder 8 nationale uddannelseselementer... 4 2.1 Modul A: Energiformer...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ØKONOMI (OECON) VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2017 BACHELOR (BSC) AALBORG Link til denne studieordning 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Forord..............................................................................................

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed STUDIEORDNING for Professionsbachelor i it-sikkerhed Revideret 08.08.2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Introduktion til

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelse i Finans Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.18 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer... 5 Projektledelse...

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. IT Teknolog

STUDIEORDNING. IT Teknolog STUDIEORDNING for IT Teknolog National del Revideret 01.05.2018 Godkendt den 15.8.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK STUDIEORDNING for Automationsteknolog AK Revideret 22.08.2018 1 Indhold 1 Studieordningens rammer... 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del

Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del 2018-2019 Academy Profession Graduate in Production Technology. Godkendt af rektor Niels Egelund August 2018 Denne nationale del af studieordningen

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.18 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor

Studieordning for finansbachelor Studieordning for finansbachelor Uddannelsen til professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Services Godkendt 21.august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

Finansøkonom Erhvervsakademi MidtVest

Finansøkonom Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2018-2020 - institutionsdel Finansøkonom Erhvervsakademi MidtVest d. 5 september Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500

Læs mere

Studieordning for Financial Controller

Studieordning for Financial Controller Studieordning for Financial Controller Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Godkendt den

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 Opdaterer 07. januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C INDHOLD 1.

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 2. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN Professionshøjskolen UCN Studieordning for Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) Academy Profession Degree Programme in Financial

Læs mere

Lokale fagelementer Oversigt Økonomistyringssystemer og -processer Kommunikation, rådgivning og salg

Lokale fagelementer Oversigt Økonomistyringssystemer og -processer Kommunikation, rådgivning og salg Lokale fagelementer... 3 1. Oversigt... 4 1.1 Økonomistyringssystemer og -processer... 6 1.2. Kommunikation, rådgivning og salg... 7... 9 1.4. Skatte- og momsret... 9 1.4. Virksomhedens strategiske styring...

Læs mere