Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er jeg faldet til? Ja, så godt som!"

Transkript

1 Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse nord for Melby Side 4 En murer fra Melby Side 6 Aarby skole og foreninger Side 7 Kornyt Side 11 Aarby Sogns filmklub, Kirkelige arrangementer Side 12 Kirkelige handlinger, meddelser Side 15 Gudstjenester Side 16 Er jeg faldet til? Ja, så godt som! En fantastisk dag i mit liv, min indsættelse her i Årby kirke. Fotograf: Christoffer Grant. Nu er der efterhånden gået snart tre måneder i mit nye embede som sognepræst her i Årby kirke. Min familie og jeg er flyttet ind og vi har nu fået næsten alle flyttekasser af vejen. Hvis de ikke er pakket op, er de i hvert fald opmagasinerede nede i kælderen. Så vores store nye bolig ligner efterhånden et rigtigt hjem. Der er lidt langt imellem møblerne og billederne på væggene, javist. Det kan vist ikke undgås, når man rykker fra et ganske almindeligt hus på Amager til lidt af en mastodont her i Årby præstegård. Det går nu nok, for vi har som familie mange gode år foran os her i Årby til at indrette os, Rom blev ikke bygget på en dag, som man siger. Vi er glade for, at drengene er faldet rigtig godt til, Thorbjørn i 1. klasse på Årby skole, og Roald i udebørnehaven,

2 2 Kløvergården, i Tømmerup. Det er rart, når man som forældre tager så stor en beslutning på hele familiens vegne, at det går over al forventning, med nye legekammerater, bedstevenner og ny fodboldklub. Når jeg så møder folk i byen på tur med min hund eller til fodbold med Thorbjørn, så lyder spørgsmålet altid: Er du så faldet godt til her i Årby? Og ja, det ville nok falde udenfor begrebet almindelig høflig samtale, hvis jeg fandt på at sige: Faldet til? Nej, jeg kan ikke holde det ud! Det er forfærdeligt at bo herude. Nej, jeg plejer at sige og heldigvis mener jeg det virkelig: Ja, det er utroligt så dejligt her er, og det er utroligt så søde folk er. Hele familien er virkelig glade for omvæltningen. Selvfølgelig var det lidt hårdt i starten især for den lille, men vi er blevet rigtig glade for at bo her. Og efter vi har fået solgt vores hus, er det blevet meget nemmere, at fokusere på vores nye hjem og for alvor falde godt til Og ja, det passer. Jeg er ved at finde mig til rette på kontoret, hvor mine prædikener og taler bliver skrevet med udsigt til haven. Jeg befinder mig også allerede hjemmevant både i min nye præstekjole og i vores smukke sognekirke. Ovre på den anden side af vejen, i sognehuset, kan jeg efterhånden også finde rundt. Og så har jeg studeret mine omgivelser med hunden i snor, og vi har været både i Bastrup, i Melby, i Engvejskvarteret og næsten helt til Rørby. Det er dejligt for hunden og rart for mig, at kunne finde rundt, og fornemme de fysiske rammer for mit nye arbejde, nemlig Årby sogn. Det er faldet mig ind at vi skal huske på hvor smukt her er i og omkring Årby, med markerne, skoven og vandet tæt på. Det er i hvert fald noget af det vi har lagt mærke til som nye her i byen. Og nu kan jeg er næsten ikke vente til efteråret kommer, med alle dets fantastiske udfordringer. Jeg glæder mig til mine kommende konfirmander, der skal bydes velkommen med en introduktionsgudstjeneste, og til høstgudstjenesten, med dens festlighed og farver. Her vil vi som familie også gerne invitere jer ind og se præstegården. Læs mere om det længere inde i bladet. Når vi kommer længere hen, ser jeg frem til mine torsdag morgner med konfirmanderne, hvor vi skal udfordre hinanden, og prøve at finde ind til kernen i det, vi som kirke står for. Der skal være plads til alvor og til skæg og ballade. Og jeg håber vi får en god sæson sammen, og en fantastisk dag til næste år. Så vil vi genoptage filmklubben, hvor jeg glæder mig til at indgå naturligt som et nyt medlem, i de lange efterårsaftner. Det er nyt for mig, men jeg tror det bliver rigtig hyggeligt, og jeg elsker en god film og den debat og snak sådan en kan føre med sig. Alt i alt nyder jeg mit nye arbejde i sognet og mine nye omgivelser, både her i præstegården og i lokalområdet. Jeg føler mig i sandhed velsignet, for det er en velsignelse at få lov til at lave og leve af det man brænder for, og det er det jeg får lov til her i Årby. Jeg får lov til at være jeres præst med alt hvad det indebærer. Og jeg vil gøre mit yderste for at alle, som krydser præstens vej, føler sig mødt og godt behandlet. Så håber jeg, at I vil fortsætte med, som I hele tiden har gjort, at tage godt imod mig og hele min familie. Så kan jeg blive ved med, med et stort smil, at svare oprigtigt, når nogen spørger Er du så faldet godt til, Ja, så godt som! Mange gode sensommerhilsner og Guds fred Helga Jensen, sognepræst i Årby kirke.

3 En sørgelig historie Af Bodil Olesen, Årby lokalhistoriske forening og Helga Tidemann Jensen, sognepræst 3 De forulykkede søgte med store anstrengelser at holde sig ved båden, som dog ikke var synlig over vandet, med undtagelse af 3 mand, som forsøgte at nå land ved svømning. Den ene af disse nåede broen, men i en meget udmattet tilstand, den anden gik straks under og den tredje nåede kun godt halvvejen til land. I en artikel fra Kalundborg Avis kunne man den 2. August 1877 læse en dramatisk beskrivelse af 9 mænds kamp for deres liv i bølgerne ud for Lerchenborg. De kunne ikke alle vende helskindede hjem, men dem der kunne gav måske senere, som man jo gjorde i gammel tid, når Gud reddede ens liv til havs, en gave til kirken. Ofte kom et af de meget udbredte kirkeskibe til at pryde Guds hus efterfølgende. Til minde om både dem der mistede livet, men også dem der fik lov til at beholde det. Artiklen, lød som følger, morgenen efter den frygtelige nat: En meget stor og sørgelig ulykke indtraf i aftes her på fjorden, idet en båd, hvori befandt sig 9 mand, alle husmænd eller indsiddere fra Melby og Bastrup, som arbejdede på Lerchenborg, kuldsejlede, sandsynlig ved uforsigtig sejlføring, ca. 2 a 300 alen fra Lerchenborg Skibbro. Den sidste lykkedes det smed E. Jensen, som straks gik ud i vandet, efter stor anstrengelse at bringe i land, hvorpå alle oplivningsforsøg straks blev forsøgt, men uden held. Ingen båd var tilstede i nærheden, hvorfor smed E. Jensen straks da han så ulykken ske, lod sine lærlinge løbe til fisker Jens Jensen, som også meget hurtigt kom til stede med sin båd og fandt endnu 3 mand hængende ved den kuldsejlede båd. Disse blev nu heldigvis redede. Den ene, Niels Olsen, dog i en meget forkommen tilstand. Han blev straks bragt i hus hos smed Jensen, og var i morges så vel, at han kunne gå hjem. 4 mand blev altså reddede, hvorimod 5 er druknede, hvoraf som omtalt, den ene blev bragt død i land, medens de andre 4 endnu ligger i søen. Lægehjælp fra Kalundborg kom hurtigst muligt tilstede. De forulykkede er materialkusk Jens Larsen fra Lerchenborg, gårdmand Jørgen Christensen af Melby og husmændene Frederik Thomsen, Hans Peter Jensen og Lars Nielsen af Melby eller Bastrup Sønderstrand. De var alle gifte og efterlader sig større eller mindre familier. Den ene skal endog efterlade sig 8 a 9 børn.

4 4 En jernalderbosættelse nord for Melby Af Jens Nielsen I forbindelse med de omfattende prøvegravninger i 2008 af Statoils arealer traf arkæologerne fra Kalundborg Museum blandt meget andet på tomterne af to bygninger fra jernalderen. De var beliggende på en svag højning i terrænet ca. 250 meter nord for Melby og var omgivet mod nord, øst og vest af vådområder, der er drænet i nyere tid. De to hustomter blev hurtigt frilagt. Deres indbyrdes størrelsesforhold og beliggenhed kombineret med kogegruber og gruber på den velafgrænsede højning i terrænet gav arkæologerne anledning til at vurdere, at de her stod over for en klart afgrænset jernaldergård med beboelse og økonomibygning. Dertil lertagningsgruber, der efterfølgende var fyldt med affald samt kogestensgruber. Sidstnævnte har ved enkeltstående begivenheder været anvendt som en slags jordovne, der hver især kun har været anvendt en enkelt gang i forbindelse med tilberedning af mad. Da der tilsyneladende blot var tale om en enkelt bebyggelsesfase, som næppe har varet meget over 50 år, og sagtens kan have været kortere, var der dermed tale om en slags øjebliksbillede af livet på en jernaldergård inden for en enkelt generation. I 2009 blev der derfor foretaget en egentlig arkæologisk udgravning af området med denne bosættelse. Et felt på 90 x 50 meter blev afrømmet for muld for at få frilagt områderne omkring hustomterne. Herved fremkom nogle få stolpehuller, der måske repræsenterer 3 mindre udhuse, men denne tolkning er dog noget usikker. Dertil kommer 13 gruber og 11 kogestensgruber. Gruberne er fremkommet ved, at man har gravet ler til husenes lerklinede vægge. Efterfølgende har pladsens beboere fyldt hullerne op med alskens husholdningsaffald. Dette omfatter blandt andet dyreknogler og muslingeskaller fra måltider samt temmelig mange skår fra itugåede lerkar. Forskellige detaljer ved lerkarskårene daterer dem inden for tidsrummet e.kr. Det er den periode arkæologerne kalder ældre romersk jernalder. Alt tyder på, at huse, gruber og kogegruber kan betragtes som et samlet hele, der repræsenterer en enkelt bosættelsesfase. De to huse er brændt ned, uden at vi kender årsagen. Lynnedslag eller uforsigtig omgang med ild er oplagte muligheder. Man kan også tænke sig, at husene har været ud-

5 5 tjent og blev brændt af for at give plads til dyrkning af stedet, der var blevet beriget med organiske gødningsstoffer under bosættelsesperioden. Det er set mange steder, at såvel enkeltgårde som hele landsbyer i jernalderen er blevet flyttet med jævne mellemrum. På grund af nedpløjning var spor efter vægstolper fuldstændig forsvundet, således at det kun var spor efter de indre tagbærende stolper, der var tilbage. Stolpehullerne, som blot var bevaret i en dybde af ca. 15 centimeter, tegnede sig imidlertid meget tydeligt i det gule undergrundsler på grund af et stort indhold af sort trækul og rødbrændt lerklining. Trækullet stammer fra husets bindingsværkskonstruktion, og den brændte lerklining er fra husvæggene. Det største af husene (hus 1) med 6 sæt tagbærende stolper har i sin tid haft en størrelse på ca. 80 kvadratmeter og har med stor sandsynlighed som flertallet af jernalderens huse haft stald i østenden og beboelse i vestenden. Der andet hus (hus 2) med 3 sæt tagbærere har haft en størrelse på ca 60 kvadratmeter og har antagelig været en eller anden form for økonomibygning. Brandtomter er ofte spændende, idet ellers let forgængeligt organisk materiale kan være bevaret i forkullet form. Derfor blev der taget prøver fra brandtomternes stolpehuller, hvorefter prøverne blev floteret og analyseret i mikroskop. I heldige tilfælde kan der findes forkullet materiale af forskellig art, der viser, hvad de forskellige områder i en nedbrændt bygning har været anvendt til. Helt så heldige var arkæologerne dog ikke i dette tilfælde, men der blev dog i beskedent omfang fundet forkullede frø og plantedele af lancetbladet vejbred, græs, hvidmelet gåsefod, fersken-pileurt, vej-pileurt, snerle-pileurt, mælde, viol, mørk kongelys, almindelig hør, sort natskygge, sump-snerre og stor vejbred. Der er nok nærmest tale om planter, der har vokset naturligt i området. Der blev dog også påvis kulturplanterne hør og korn af uvis art. I et par af stolpehullerne hørende til det formodede beboelseshus fandtes der smeltet ler, hvilket er interessant. Komponenterne i ler begynder først at smelte ved 1050 grader, og udsættes leret for vedvarende høje temperaturer, bliver der dannet karakteristiske små kugler af smeltet ler. Så høje temperaturer kan kun opnås i lukkede anlæg som ovne eller lignende. I åben ild når temperaturen kun op på grader. Tilstedeværelsen af smeltet ler i prøverne viser derfor, at der har været en ovn eller lignende lukket anlæg i den centrale del af huset. Ovnene er for længst forsvundet, men deres tilstedeværelse er dokumenteret i kraft af det smeltede ler. I brandtomter med bedre bevaringsforhold end dem ved Melby, har man konstateret meget store koncentrationer af skalbærende kornarter i nærheden af, hvor ovnen må have befundet sig. Samme sted findes desuden svagere koncentrationer af ukrudtsfrø. At det overvejende er de skalbærende kornsorter, der findes, skyldes formentlig, at kernerne skal afskalles inden de kan anvendes til menneskeføde. Afskalningen kræver, at kernerne er fuldstændig tørre, hvilket så er årsagen til, at man har ristet eller tørret dem i ovnen. I hustomten nord for Melby blev der fundet yderst beskedne mængder af forkullet korn og ukrudtsfrø og antallet er i sig selv for lille til at være statistisk holdbart. Til trods for de relativt små mængder må det dog konstateres, at fordelingen minder mest om den, der findes i andre beboelseshuse med ovnanlæg.

6 6 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING En murer fra Melby I oplysningerne fra Lokalhistorisk Forening om murer Niels Peter Nielsen fra Melby, får vi indblik i en mands liv og arv. Vi følger ham fra han bliver indtegnet i lægdsrullen, en liste over de unge mænd, der kunne udtages til militærtjeneste. Og ganske rigtigt han kommer i militæret, senere bliver han gift, får sig en kone og et fag, murerfaget. Han bliver også velsignet med i hvert fald et barn, inden han til sidst møder sin skæbne og dør. Men hans søn vokser op og søger om statshusmandsbrug. Fascinerende hvordan en mand og hans familieliv kommer til live for ens indre blik, ved at samle de oplysninger, der findes om ham. Læs og nyd indlægget om murer Niels Peter Nielsen, fra Melby: Ifølge vielsesattest blev ungkarl Niels Peter Nielsen, født 24. marts 1870 i Kærby. Han blev optaget i Lægdsrullen iflg indtegningsbeviis i 1887, hvoraf fremgår at hans far var Kristen Nielsen. Ifølge afregningsbogen fremgår at Niels Peter Nielsen var middel i vækst, mørkt hår og blå øjne og at han mødte som rekrut fra den 31/ till 3/ ved 4. Bataillons, 4. Kompagni. Han var indkaldt igen i I rekruttiden fik han kr. 12,21, hvorfra går et beløb til vask af tøj og tæpper kr. 1,24, eller udbetalt kr. 10,97. I 1894 fik han for 15 dage kr. 2,25. Han blev gift i Ubby kirke den 18. december 1891 med pige Thrine Marie Andersen, født 26. marts Han bestod svendeprøven i murerfaget og fik svendebrev den 22. april Prøven bestod i en 142 stens mur med 1 stens blænding, 3 alen lang og 2 alen høj efter udført tegning. I en optegnelse over murer Niels Peter Nielsens arbejdsdage og fortjeneste i 1925 fremgår bl.a. hos præsten i Viskinge 6 dage 12,00 kr. Valgmenighedskirken 2 ¾ dage kr. 8,25, 6 dage i Bregninge kirke kr. 19,92. Ifølge skifteretsattest døde fhv. murermester Niels Peter Nielsen den 16. maj 1949 og Trine Marie Nielsen, f. Andersen, Melby, hensad i uskiftet bo med fællesbarnet Viggo Nielsen. Viggo Nielsen, som var født den 7. juni 1898, fik til brug for ansøgning om et statshusmandsbrug anbefalinger fra steder som han tjente hos bl.a. Niels Peter Olsen på Woldbjerg fra 1. november 1914 til 1. november 1915, Sigridshøj hos forvalter Poul Bang fra foråret 1917 til foråret 1918, Laurits Larsen i Aarby fra 1. april 1919 til 1. maj 1920, Jens Chr. Larsen i Aarby fra maj til november i 1920 og 1921, - hvor han bl.a. har arbejdet med tørveskær og landbrug, han var flink og dygtig og i alle måder tro og pålidelig. Han kan påtage sig at bruge alle nutidens maskiner. Viggo Nielsen blev optaget i lægdsrullen den 29/

7 7 NYT FRA AARBY SKOLE Tænk at se verden igennem helt nye og friske øjne. Tænk hvor alting dog er stort, spændende, dejligt og udfordrende. Den oplevelse er jeg vidne til hvert år, når skoleåret begynder. Her begynder en ny tid, for de nye børnehaveklassebørn starter både i vores almenskole og i vores sprogklasserække. Der er blevet brugt lang tid hjemme til at få udstyret i orden. De fleste har brugt oceaner af tid på hver en detaljerne, lige fra indholdet i penalhuset og valget af tøj til skolerygsækken. Så kommer første skoledag endelig. Far og mor er med, alle er bare så glade, og skolen har hejst flaget. Der er en hel verden i børnenes øjne og det kan mærkes, det bliver aldrig rutine. Det er en festdag for skolen. Vi har taget fat på at udvikle skolen i en stadig sundere retning. Det går dels på at alle skal bevæge sig mere, og dels på den kost vi putter i munden. Det er ikke en helt nem proces, for chokoladepålæg i madpakkerne har jo en næsten fredhellig status og flødeboller til fødselsdagene hører sig jo også til. Vi har også haft sliksalg til skolefesterne Vi har valgt at gå frem med dialog og god tid, i stedet for forbud og regler. Derfor vil det tage et godt stykke tid inden vi når frem. Det er et fælles arbejde for både skolebestyrelsen og for medarbejderne, og i samarbejde skal det nok lykkes. Byggeriet på vores 1. sal er blevet færdig. Her har sprogklasserne fået en skøn afdeling for sig selv, og vores store loftsrum har endeligt fundet et nyttigt formål. Rent bygningsmæssigt er der også skabt en bedre sammenhæng med den store trappe fra vores aula til biblioteket. Den nye afdeling ligger så i naturlig forlængelse af biblioteket. Jeg kan kun opfordre gamle elever til at komme forbi en eftermiddag for at se skolen, som den ser ud nu. I samme ombæring har vi også fået forbedret adgangen for handicappede gæster så der nu er en trappelift til biblioteket. Den har vi savnet tidligere. En af vores familier er lige rejst fra skolen til Libanon. Her er der nogle spørgsmål vedrørende den rigtige skoleindplacering af børnene. Det fik mig til at tænke over hvilke ting vi lærer børnene i folkeskolen, og hvilke færdigheder de har fået, som vil gavne dem uanset hvilken fremtid de går i møde. Der er nok mange færdigheder, som vi lægger stor vægt på, der ikke er så vigtige og modsat. Forhåbentligt har de fået meget godt med sig. Familien tager under alle omstændigheder vores bedste ønsker for deres fremtid med sig i bagagen. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

8 8 AARBY FORSAMLINGSHUS Banko og fællesspisning i Årby forsamlingshus Jeg vil gerne starte med, at sige tak til Årby Kirke for at vi igen får lov til at fortælle jer alle om hvad der sker heroppe i forsamlingshuset. Vi keder os i hvert fald ikke. Hver torsdag arrangerer vi bankospil og det uanset om det er sommerferie eller vinterferie. Vi har kun lukket hvis vores bankospil falder på en helligdag, ellers ikke. Sidder du og tænker, at bankospil måske er noget for dig, så skal du være mere end velkommen. Som sagt er det hver torsdag og vi starter altid klokken Så kom forbi, vi spiller om ikke mindre end 55 gevinster. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til vores loppemarked som finder sted den 21.august Vi har efterhånden solgt mange stande. Bliver det en succes er jeg sikker på, at der vil følge flere efter. Så hold øje med lokalaviser og kirkebladet i fremtiden. Årby forsamlingshus vil også gerne indbyde alle der har lyst til vores fællesspisning onsdag d. 29. september. Det er henvendt til alle, både til den travle børnefamilie, tag gerne bedsteforældrene med også, og til dem som synes det er hyggeligt at komme ud og hilse på en masse andre. Vores fællesspisninger er en kæmpe succes. Og her vil jeg gerne sige tak til alle jer som kommer hver gang. I gør det sjovt at arrangere noget, med jeres opbakning. Måske er vi tidligt ude, men sæt kryds i kalenderen, for i år afholder vi igen vores traditionelle julefrokost. Det bliver lørdag den 4.december Vi er allerede i gang med at sælge billetter, så har du lyst til at komme og deltage er du velkommen til at ringe til undertegnede. Vi har igen i år lokket Britha i køkkenet og hun vil lave noget dejlig mad til jer, og så er den gode julefrokost i hus. I år har vi fået lokale musikere fra Kalundborg til at spille op til dans. Det bliver A La Carte som kommer. Og alle som kender dem ved, at så bliver festen et hit. Vi glæder os i Årby forsamlingshus til at se jer i forsamlingshuset denne dag til en rigtig god oplevelse. Som man kan læse er vi et forsamlingshus med mange aktiviteter. Vi synes alle som en at det er sjovt og givende at skabe et samlingspunkt i lokalsamfundet. Hvert år holder vi mindst 4 arbejdslørdage, hvor vi frivillige bruger knofedtet det bedste vi har lært både ude og inde. Sidder du nu og tænker at du også godt vil hjælpe til på den ene eller den anden måde, så ring bare, der er altid plads til en til i samarbejdet om at skabe et dejligt forsamlingshus med plads til alle. Vi er der alle sammen ganske frivilligt, så løn får vi ikke noget af, men vi håber at vi gør en forskel i sognet ved at bibeholde et aktivt Årby forsamlingshus. Med de ord ønsker jeg jer alle et godt efterår og på gensyn i Årby forsamlingshus. NB! Husk fællesspisningen den 29. sep. Med venlig hilsen Charlotte Svendsen Formand f/ Årby forsamlingshus Telefonnummer:

9 9 FAMILIE OG SAMFUND AARBY-RØRBY Sommerudflugt! Leif Davidsen fortalte om sin opvækst i Bogense, sit ungdomsliv, om sit rejseliv og om sit forfatterskab, det var meget interessant. I anden afdeling overværede vi en prisoverrækkelse, Jacob Ejersbo fik prisen af DR s læseklub for romanen Liberty, og blev hermed nummer et ud af seks udvalgte. I Århus domkirke fik vi en rundvisning af en dygtig guide, vi fik meget at vide om det store gamle bygningsværk. Så var vi i den gamle by, her kunne vi på grund af regnvejret hurtigt finde i tørvejr i de mange små huse, især Møntmestergården var imponerende, og vi fik også set en herlig udstilling af moden gennem hele det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen satte vi os i bussen, fik kaffe og kørte til Marselisborgskovene for at udnytte tiden på bedste vis indtil færgen sejlede hjem. Rapport fra en dejlig, men regnfuld, sommerudflugt og håb om en lige så god, men gerne mindre regnfuld, en af slagsen. Foreningens sommerudflugt gik i år til Århus. Vi tog af sted den 10. juni med færgen fra Kalundborg 48 mand og regnvejr forfulgte os hele vejen. Lang tid i forvejen havde vi reserveret pladser i Café Hack, hvor der hver torsdag laves optagelser til DR s radioudsendelse den følgende søndag. Under en lækker brunch var det Leif Davidsen, der blev interviewet af den festlige og stortalende Søren Dahl. Vi er i skrivende stund lige straks på vej ud på den lille sommerudflugt til der i år går til Løve Rosengartneri, med planteskole, rosarium, besøgshave og rosenkulturhistorisk museum. Her vil Torben Thim, som blandt andet har skrevet bogen Historiske roser, fremvise virksomheden og holde foredrag, hvorefter vi skal nyde aftensmaden på Skipperkroen på Mullerup havn, så slutter vi turen af med manér. Indtil videre skal vi 58 mennesker af sted onsdag den 25. august, hvor vi håber på lidt bedre vejr. De bedste sensommerhilsner Marianne Mortensen telefon

10 10 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING I år gik foreningens sommertur til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Det er jo stedet hvor man pludselig bliver sendt 100 år eller mere tilbage i tiden. I dagens anledning, og da fruen på Fjellerup Hovedgård ikke var hjemme, fik vi af køkkenpigen lov til at kigge ind i herskabets gemakker, der efter den tids stil var meget flot møbleret. Herregården har tidligere ligget på Djursland, og danner nu ramme for flere udstillinger om livet på landet. På flere af gårdene var der masser af aktiviteter. Der skulle kærnes smør, og mindreårige prøvede da også under kyndig vejledning af pigerne på gården. På en anden gård så vi hvad pigerne havde på kistebunden når det var tid til giftermål. Tjenestepigerne fortalte vidt og bredt om de mange dragter, og ikke mindst hvad farverne derpå betød. Den sorte f.eks. Hvad symboliserer den? Efter frokost i museets restaurant var vi ude og se der blev fyret op i en gammel stenovn med rundtræk. Der skulle nemlig bages brød og steges fjerkræ. Gamle kornsorter var også at finde på frilandsmuseet. Vi så kornsorten nøgen byg jo, der var nok at se på. I den gamle brugs fra Stadager på Falster kunne vi købe friskmalet kaffebønner, og et kræmmerhus med bolsjer, og meget meget mere. Bag butikken så vi brugsuddelerboligen, samt hvor tyende boede. I samme bygning var der også forsamlingshus. Det var alt sammen fra dengang, da der var mange folk på landet. Turen var arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. Der vil hen over efteråret og vinteren være forskellige arrangementer i foreningen: 8. november er der foredrag med film om en rundrejse på Island. 26. januar 2011 kommer præsten fra Røsnæs og fortæller om sin tid som feltpræst. Derudover er der i efteråret/vinteren studiekreds.

11 11 Nyt fra Aarby kirkes Korskole, og fra Børne- og Ungdomskoret Glade og opstemte børn iler mod Årby Sognegård. Sommerferien er slut, og sangundervisningen for Aarby kirkes Korskole, og Børne- og Ungdomskoret begynder igen. Snart fyldes rummet af glade og ivrige stemmer. Onsdag d. 25. august tog vi hul på en ny sæson. Vi vil i korskolen gerne starte med at byde velkommen til vores nye sognepræst Helga Tidemann Jensen. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med vores nye præst. Allerede ved den festlige indsættelsesgudstjeneste for Helga den første søndag i juni fik koret lov til at medvirke. Her ydede koret deres bedste og sang en af deres yndlingssatser af den engelske korkomponist John Rutter: The Lord bless you and keep you, og som postludium blev kræfterne lagt i til Sten Kaaløs: Du kom til vor runde jord, med musik af Hans Dammeyer. Nu glæder vi os til mange flere gode oplevelser sammen med Helga. Det første vi skal være med til bliver høstgudstjenesten, som i år bliver tilrettelagt som en børne- og familiegudstjeneste. Det bliver et nyt koncept og spændende at være med til. Men nu får vi travlt. Der er ikke længe til den 19. september, hvor høstgudstjenesten finder sted. Efter den lange sommerferie er stemmerne unægtelig blevet lidt rustne og trænger til afpudsning. Derfor må vi igen tage fat på stemmeøvelserne, så vi kan opnå den rette klang på tonerne og komme rent op i højderne. Der er også altid den interne konkurence om, hvem der kan nå rent op på det høje C, selvfølgelig uden sure miner fra de andre, når det lykkes for en af børnene. Vi bruger i det hele taget rigtig god tid på at udvikle stemmerne. Det er jo grundlaget for at synge smukt, og det gør børnene. Og så går vi i gang med salmerne og korsatserne, som vi skal synge til høstgudstjenesten. Koret er medlem af FUK, som står for Folkekirkens Ungdomskor. Lørdag d. 30. oktober arrangerer FUK et stort korstævne i Nørrevangskirken i Slagelse. Hvis der bliver mulighed for det, er det foreløbig planen, at Børne- og Ungdomskoret skal deltage. Her skal vi forberede os Til Alle Helgen og julens korsatser. Om dette mere senere. Her efter ferien er der plads til optagelse af nye børn i korskolen. Vi øver hver onsdag eftermiddag i Årby Sognegård. Korskolen er for børn i 3. eller 4. klasse, som starter korsang for første gang. Her øves fra kl Børne- og Ungdomskoret øver fra kl Elsker du at synge? og har du lyst til at være med og blive bedre? så er du velkommen til at henvende dig til korleder Edith Køhl Hansen, men du kan også bare møde frem. Så får du del i et godt kammeratskab, du lærer at synge, og så du får et lille honorar for din indsats. Alle børn og unge med interesse og sangglæde er hjertelig velkomne til at deltage. Venlig hilsen Edith Køhl Hansen tlf /mobil

12 12 ÅRBY SOGNS FILMKLUB Vi glæder os i Årby kirke til igen at kunne byde alle interesserede til hyggelige filmaftner her i løbet af efteråret. Vi lægger ud med tre gode film, og der vil komme plakat op både på skolen og i forsamlingshuset. Vi lægger vægt på kvalitet, spændende emner og filmene må godt være lidt kontroversielle så vi debatten kan køre ved bordene til kaffen og måske helt ud på parkeringspladsen. Hver gang vil enten Karsten, vores kirkesanger, eller Helga, vores præst, eller en af jer introducere filmen og hvorfor lige netop den er valgt. Vi håber på mange deltagere og hyggelige efterårsaftner i godt selskab. Der vil være kaffe og te og lidt sødt til ganen. I første omgang håber vi at se alle som kunne have lyst: Torsdag den 30. september kl. 19,00. Torsdag den 28. oktober kl. 19,00. Onsdag den 24. oktober kl. 18,00. På forhånd vel mødt!, og vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. De bedste hilsner Karsten Jørgensen & Helga Jensen KIRKELIGE ARRANGEMENTER Introduktionsgudstjeneste for konfirmanderne 2011 Søndag d. 5. september kl. 10,30 Hold op hvor jeg glæder mig til at få konfirmander i kirken og i sognegården. I år vil vi sparke sæsonen i gang med en konfirmationsgudstjeneste hvor vi indbyder konfirmander og konfirmand forældre til gudstjeneste og efterfølgende kaffe og sodavand ovre i sognegården. Her vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg forventer vores forløb bliver og hvor jeg vil løfte sløret for nogle af de ting vi skal lave og arbejde med. Selve konfirmationsundervisningen starter så torsdag d. 9. september kl. 8:00 Vær hilset og vær velkommen! De bedste hilsner Helga T. Jensen, sognepræst i Årby

13 13 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Høstgudstjeneste en festgudstjeneste for hele familien! I år falder høstgudstjenesten søndag d. 19. september kl I år binder vi an med at invitere alle til familiegudstjeneste, så tag gerne hele familien med børn, forældre, bedsteforældre, oldeforældre, fætre og kusiner. Alle er velkomne. Gudstjenesten vil forme sig så alle kan være med og vi skal høre børne- og ungdomskoret synge høstfestmusik. Høsten er forhåbentlig i hus og det skal fejres med manér, så kirken vil være pyntet til den store guldmedalje og jeg vil tage festtøjet på. Så kom og vær med! Bagefter gudstjenesten vil min familie og jeg gerne invitere til kirkekaffe og åbent hus i præstegården. Vi vil gerne give alle, der gerne vil, mulighed for at se, hvor flot menighedsrådet hen over foråret har renoveret det store hus. Der er lagt mange kræfter i for at den nye præstefamilie, skulle få et dejligt hjem og det fortjener at blive vist frem. Børnene er velkomne til at lege i haven, mens vi voksne snakker om løst og fast. Allehelgen gudstjeneste Søndag d. 7. november kl. 16:00 Vi vil i Årby kirke gerne mindes dem, der er gået bort, dem vi har mistet i året der gik, på en god og værdig måde. Det gør vi ved at holde en gudstjeneste allehelgen søndag. Det vil blive en gudstjeneste med mulighed for fordybelse, hvor jeg vil læse navnene op på dem, der er døde i årets løb. Der vil også blive mulighed for at sætte et levende lys på graven for dem der har lyst. Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig invitation ud til de nærmeste pårørende. Så vi sammen kan mindes dem vi har mistet. Venlig hilsen Helga Jensen, sognepræst i Årby

14 14 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Sensommerkoncert koncert i Aarby kirke Tirsdag d. 21. september kl I anledning af høsten og naturens smukke farvepalet, der vil pryde vores smukke kirke lige efter høstgudstjenesten, har vi inviteret en skøn duo til at holde koncert i kirken. Her skal vi høre smuk musik af store komponister som Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Vores øregange vil også blive forkælet med et solo-værk for orgel, ligesom vi sammen skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog. Den skønne duo består af sopran, Christina Christensen og organist, Peter Bjerregaard Mortensen. Både Christina og Peter er født og opvokset på Kalundborg-egnen, hvor deres musikalske grund blev lagt i korskolen hos daværende organist ved Vor Frue Kirke, Margrethe Østergaard. Gennem deres konservatorietid har de jævnligt spillet koncerter sammen - senest i Den Danske Kirke i Paris. Både Peter og Christina har en imponerende musikalsk uddannelse bag sig. Christina er uddannet sanger fra konservatoriet i Århus, med højest opnåelig karakter ved kandidateksamen i sang. Hun er netop optaget i solistklassen ved samme musikkonservatorium. Peter Bjerregaard Mortensen tager dette efterår organisteksamen fra Det K o n g e l i g e Danske Musikkonservatorium i København. Her har han siden 2004 studeret kunstspil hos professor Hans Fagius og kirkespil hos professor Bine Bryndorf. I 2009 studerede han improvisation hos Mm. Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, organist ved Saint Sulpice i Paris. Desuden var han i 2008 modtager af Dronning Margrethe og Prins Henriks Caïx-legat. Aftenens program bliver en blandet buket af kortere værker af komponisterne Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Desuden skal vi høre et solo-værk for orgel, ligesom vi også skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog.

15 15 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte: 4. april Johanne Seemann Weitemeyer 16. maj Felix Kristensen 13. juni Mikala Miamaja Lindager Johansen 3. juli Noan Ehlers Kjær 3. juli Conrad Georg Vincens Lerche-Lerchenborg 4. juli Frederikke Lærke Jensen 14. august Martin Andreasen Begravelser/Bisættelser: 14. maj Yrsa Christensen 9. juni Rune Kjærulf, bisat fra Vor Frue kirke i Kalundborg 14. juli Lily Marie Bendix 24. juli Keld Preben Hansen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. september til 30. november) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: den 14. september, den 12. oktober og den 16. november. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Vi er i Årby kirke indgået i et samarbejde med Flextrafik, så alle der har lyst til at komme i kirke, men er forhindrede på grund af dårlige ben eller andet får muligheden. Derfor hvis du har lyst til at komme i kirke, men ikke ved hvordan du skal komme frem, så ring til Flextrafik på telefon Lørdagsdåb Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om lørdagen på bestemte datoer. Det drejer sig i perioden september november om lørdag d. 4. september kl. 11,00 og lørdag d. 6. november kl.11,00. Vi har i kirken valgt datoerne, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb. Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på hjemmesiden

16 GUDSTJENESTER Husk Aarby Sogns hjemmeside September: Søndag d. 5. september kl. 10:30 konfirmandintroduktion ved HTJ Søndag d. 12. september kl. 10:00 ved LALCJ Søndag d. 19. september kl. 10:00 høstfestgudstjeneste ved HTJ Søndag d. 26. september kl. 10:00 ved HTJ Oktober: Søndag d. 3. oktober kl. 10:30 ved HTJ Søndag d. 10. oktober kl. 10:00 ved HTJ Søndag d. 17. oktober kl. 9:00 ved EWA Søndag d. 31. oktober kl. 10:00 ved HTJ Søndag d. 14. november 10:30 ved HTJ Søndag d. 21. november kl. 9:00 ved EWA Søndag d. 28. november kl. 10:00 ved HTJ Signaturforklaring for sognepræsterne: HTJ Helga Tidemann Jensen EWA Ernest Walter Andersen LALCJ Leif Aage la cour Jensen ANDAGTER i Jernholtparken: Torsdag den 30. september kl Torsdag den 25. november kl Torsdag den 9. december kl November: Søndag d. 7. november kl. 16:00 Allehelgensgudstjeneste ved HTJ ADRESSELISTE: Sognepræst: Helga Tidemann Jensen. Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet, tlf: og Helga Tidemann Jensen, sognepræst, tlf:

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere