Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er jeg faldet til? Ja, så godt som!"

Transkript

1 Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse nord for Melby Side 4 En murer fra Melby Side 6 Aarby skole og foreninger Side 7 Kornyt Side 11 Aarby Sogns filmklub, Kirkelige arrangementer Side 12 Kirkelige handlinger, meddelser Side 15 Gudstjenester Side 16 Er jeg faldet til? Ja, så godt som! En fantastisk dag i mit liv, min indsættelse her i Årby kirke. Fotograf: Christoffer Grant. Nu er der efterhånden gået snart tre måneder i mit nye embede som sognepræst her i Årby kirke. Min familie og jeg er flyttet ind og vi har nu fået næsten alle flyttekasser af vejen. Hvis de ikke er pakket op, er de i hvert fald opmagasinerede nede i kælderen. Så vores store nye bolig ligner efterhånden et rigtigt hjem. Der er lidt langt imellem møblerne og billederne på væggene, javist. Det kan vist ikke undgås, når man rykker fra et ganske almindeligt hus på Amager til lidt af en mastodont her i Årby præstegård. Det går nu nok, for vi har som familie mange gode år foran os her i Årby til at indrette os, Rom blev ikke bygget på en dag, som man siger. Vi er glade for, at drengene er faldet rigtig godt til, Thorbjørn i 1. klasse på Årby skole, og Roald i udebørnehaven,

2 2 Kløvergården, i Tømmerup. Det er rart, når man som forældre tager så stor en beslutning på hele familiens vegne, at det går over al forventning, med nye legekammerater, bedstevenner og ny fodboldklub. Når jeg så møder folk i byen på tur med min hund eller til fodbold med Thorbjørn, så lyder spørgsmålet altid: Er du så faldet godt til her i Årby? Og ja, det ville nok falde udenfor begrebet almindelig høflig samtale, hvis jeg fandt på at sige: Faldet til? Nej, jeg kan ikke holde det ud! Det er forfærdeligt at bo herude. Nej, jeg plejer at sige og heldigvis mener jeg det virkelig: Ja, det er utroligt så dejligt her er, og det er utroligt så søde folk er. Hele familien er virkelig glade for omvæltningen. Selvfølgelig var det lidt hårdt i starten især for den lille, men vi er blevet rigtig glade for at bo her. Og efter vi har fået solgt vores hus, er det blevet meget nemmere, at fokusere på vores nye hjem og for alvor falde godt til Og ja, det passer. Jeg er ved at finde mig til rette på kontoret, hvor mine prædikener og taler bliver skrevet med udsigt til haven. Jeg befinder mig også allerede hjemmevant både i min nye præstekjole og i vores smukke sognekirke. Ovre på den anden side af vejen, i sognehuset, kan jeg efterhånden også finde rundt. Og så har jeg studeret mine omgivelser med hunden i snor, og vi har været både i Bastrup, i Melby, i Engvejskvarteret og næsten helt til Rørby. Det er dejligt for hunden og rart for mig, at kunne finde rundt, og fornemme de fysiske rammer for mit nye arbejde, nemlig Årby sogn. Det er faldet mig ind at vi skal huske på hvor smukt her er i og omkring Årby, med markerne, skoven og vandet tæt på. Det er i hvert fald noget af det vi har lagt mærke til som nye her i byen. Og nu kan jeg er næsten ikke vente til efteråret kommer, med alle dets fantastiske udfordringer. Jeg glæder mig til mine kommende konfirmander, der skal bydes velkommen med en introduktionsgudstjeneste, og til høstgudstjenesten, med dens festlighed og farver. Her vil vi som familie også gerne invitere jer ind og se præstegården. Læs mere om det længere inde i bladet. Når vi kommer længere hen, ser jeg frem til mine torsdag morgner med konfirmanderne, hvor vi skal udfordre hinanden, og prøve at finde ind til kernen i det, vi som kirke står for. Der skal være plads til alvor og til skæg og ballade. Og jeg håber vi får en god sæson sammen, og en fantastisk dag til næste år. Så vil vi genoptage filmklubben, hvor jeg glæder mig til at indgå naturligt som et nyt medlem, i de lange efterårsaftner. Det er nyt for mig, men jeg tror det bliver rigtig hyggeligt, og jeg elsker en god film og den debat og snak sådan en kan føre med sig. Alt i alt nyder jeg mit nye arbejde i sognet og mine nye omgivelser, både her i præstegården og i lokalområdet. Jeg føler mig i sandhed velsignet, for det er en velsignelse at få lov til at lave og leve af det man brænder for, og det er det jeg får lov til her i Årby. Jeg får lov til at være jeres præst med alt hvad det indebærer. Og jeg vil gøre mit yderste for at alle, som krydser præstens vej, føler sig mødt og godt behandlet. Så håber jeg, at I vil fortsætte med, som I hele tiden har gjort, at tage godt imod mig og hele min familie. Så kan jeg blive ved med, med et stort smil, at svare oprigtigt, når nogen spørger Er du så faldet godt til, Ja, så godt som! Mange gode sensommerhilsner og Guds fred Helga Jensen, sognepræst i Årby kirke.

3 En sørgelig historie Af Bodil Olesen, Årby lokalhistoriske forening og Helga Tidemann Jensen, sognepræst 3 De forulykkede søgte med store anstrengelser at holde sig ved båden, som dog ikke var synlig over vandet, med undtagelse af 3 mand, som forsøgte at nå land ved svømning. Den ene af disse nåede broen, men i en meget udmattet tilstand, den anden gik straks under og den tredje nåede kun godt halvvejen til land. I en artikel fra Kalundborg Avis kunne man den 2. August 1877 læse en dramatisk beskrivelse af 9 mænds kamp for deres liv i bølgerne ud for Lerchenborg. De kunne ikke alle vende helskindede hjem, men dem der kunne gav måske senere, som man jo gjorde i gammel tid, når Gud reddede ens liv til havs, en gave til kirken. Ofte kom et af de meget udbredte kirkeskibe til at pryde Guds hus efterfølgende. Til minde om både dem der mistede livet, men også dem der fik lov til at beholde det. Artiklen, lød som følger, morgenen efter den frygtelige nat: En meget stor og sørgelig ulykke indtraf i aftes her på fjorden, idet en båd, hvori befandt sig 9 mand, alle husmænd eller indsiddere fra Melby og Bastrup, som arbejdede på Lerchenborg, kuldsejlede, sandsynlig ved uforsigtig sejlføring, ca. 2 a 300 alen fra Lerchenborg Skibbro. Den sidste lykkedes det smed E. Jensen, som straks gik ud i vandet, efter stor anstrengelse at bringe i land, hvorpå alle oplivningsforsøg straks blev forsøgt, men uden held. Ingen båd var tilstede i nærheden, hvorfor smed E. Jensen straks da han så ulykken ske, lod sine lærlinge løbe til fisker Jens Jensen, som også meget hurtigt kom til stede med sin båd og fandt endnu 3 mand hængende ved den kuldsejlede båd. Disse blev nu heldigvis redede. Den ene, Niels Olsen, dog i en meget forkommen tilstand. Han blev straks bragt i hus hos smed Jensen, og var i morges så vel, at han kunne gå hjem. 4 mand blev altså reddede, hvorimod 5 er druknede, hvoraf som omtalt, den ene blev bragt død i land, medens de andre 4 endnu ligger i søen. Lægehjælp fra Kalundborg kom hurtigst muligt tilstede. De forulykkede er materialkusk Jens Larsen fra Lerchenborg, gårdmand Jørgen Christensen af Melby og husmændene Frederik Thomsen, Hans Peter Jensen og Lars Nielsen af Melby eller Bastrup Sønderstrand. De var alle gifte og efterlader sig større eller mindre familier. Den ene skal endog efterlade sig 8 a 9 børn.

4 4 En jernalderbosættelse nord for Melby Af Jens Nielsen I forbindelse med de omfattende prøvegravninger i 2008 af Statoils arealer traf arkæologerne fra Kalundborg Museum blandt meget andet på tomterne af to bygninger fra jernalderen. De var beliggende på en svag højning i terrænet ca. 250 meter nord for Melby og var omgivet mod nord, øst og vest af vådområder, der er drænet i nyere tid. De to hustomter blev hurtigt frilagt. Deres indbyrdes størrelsesforhold og beliggenhed kombineret med kogegruber og gruber på den velafgrænsede højning i terrænet gav arkæologerne anledning til at vurdere, at de her stod over for en klart afgrænset jernaldergård med beboelse og økonomibygning. Dertil lertagningsgruber, der efterfølgende var fyldt med affald samt kogestensgruber. Sidstnævnte har ved enkeltstående begivenheder været anvendt som en slags jordovne, der hver især kun har været anvendt en enkelt gang i forbindelse med tilberedning af mad. Da der tilsyneladende blot var tale om en enkelt bebyggelsesfase, som næppe har varet meget over 50 år, og sagtens kan have været kortere, var der dermed tale om en slags øjebliksbillede af livet på en jernaldergård inden for en enkelt generation. I 2009 blev der derfor foretaget en egentlig arkæologisk udgravning af området med denne bosættelse. Et felt på 90 x 50 meter blev afrømmet for muld for at få frilagt områderne omkring hustomterne. Herved fremkom nogle få stolpehuller, der måske repræsenterer 3 mindre udhuse, men denne tolkning er dog noget usikker. Dertil kommer 13 gruber og 11 kogestensgruber. Gruberne er fremkommet ved, at man har gravet ler til husenes lerklinede vægge. Efterfølgende har pladsens beboere fyldt hullerne op med alskens husholdningsaffald. Dette omfatter blandt andet dyreknogler og muslingeskaller fra måltider samt temmelig mange skår fra itugåede lerkar. Forskellige detaljer ved lerkarskårene daterer dem inden for tidsrummet e.kr. Det er den periode arkæologerne kalder ældre romersk jernalder. Alt tyder på, at huse, gruber og kogegruber kan betragtes som et samlet hele, der repræsenterer en enkelt bosættelsesfase. De to huse er brændt ned, uden at vi kender årsagen. Lynnedslag eller uforsigtig omgang med ild er oplagte muligheder. Man kan også tænke sig, at husene har været ud-

5 5 tjent og blev brændt af for at give plads til dyrkning af stedet, der var blevet beriget med organiske gødningsstoffer under bosættelsesperioden. Det er set mange steder, at såvel enkeltgårde som hele landsbyer i jernalderen er blevet flyttet med jævne mellemrum. På grund af nedpløjning var spor efter vægstolper fuldstændig forsvundet, således at det kun var spor efter de indre tagbærende stolper, der var tilbage. Stolpehullerne, som blot var bevaret i en dybde af ca. 15 centimeter, tegnede sig imidlertid meget tydeligt i det gule undergrundsler på grund af et stort indhold af sort trækul og rødbrændt lerklining. Trækullet stammer fra husets bindingsværkskonstruktion, og den brændte lerklining er fra husvæggene. Det største af husene (hus 1) med 6 sæt tagbærende stolper har i sin tid haft en størrelse på ca. 80 kvadratmeter og har med stor sandsynlighed som flertallet af jernalderens huse haft stald i østenden og beboelse i vestenden. Der andet hus (hus 2) med 3 sæt tagbærere har haft en størrelse på ca 60 kvadratmeter og har antagelig været en eller anden form for økonomibygning. Brandtomter er ofte spændende, idet ellers let forgængeligt organisk materiale kan være bevaret i forkullet form. Derfor blev der taget prøver fra brandtomternes stolpehuller, hvorefter prøverne blev floteret og analyseret i mikroskop. I heldige tilfælde kan der findes forkullet materiale af forskellig art, der viser, hvad de forskellige områder i en nedbrændt bygning har været anvendt til. Helt så heldige var arkæologerne dog ikke i dette tilfælde, men der blev dog i beskedent omfang fundet forkullede frø og plantedele af lancetbladet vejbred, græs, hvidmelet gåsefod, fersken-pileurt, vej-pileurt, snerle-pileurt, mælde, viol, mørk kongelys, almindelig hør, sort natskygge, sump-snerre og stor vejbred. Der er nok nærmest tale om planter, der har vokset naturligt i området. Der blev dog også påvis kulturplanterne hør og korn af uvis art. I et par af stolpehullerne hørende til det formodede beboelseshus fandtes der smeltet ler, hvilket er interessant. Komponenterne i ler begynder først at smelte ved 1050 grader, og udsættes leret for vedvarende høje temperaturer, bliver der dannet karakteristiske små kugler af smeltet ler. Så høje temperaturer kan kun opnås i lukkede anlæg som ovne eller lignende. I åben ild når temperaturen kun op på grader. Tilstedeværelsen af smeltet ler i prøverne viser derfor, at der har været en ovn eller lignende lukket anlæg i den centrale del af huset. Ovnene er for længst forsvundet, men deres tilstedeværelse er dokumenteret i kraft af det smeltede ler. I brandtomter med bedre bevaringsforhold end dem ved Melby, har man konstateret meget store koncentrationer af skalbærende kornarter i nærheden af, hvor ovnen må have befundet sig. Samme sted findes desuden svagere koncentrationer af ukrudtsfrø. At det overvejende er de skalbærende kornsorter, der findes, skyldes formentlig, at kernerne skal afskalles inden de kan anvendes til menneskeføde. Afskalningen kræver, at kernerne er fuldstændig tørre, hvilket så er årsagen til, at man har ristet eller tørret dem i ovnen. I hustomten nord for Melby blev der fundet yderst beskedne mængder af forkullet korn og ukrudtsfrø og antallet er i sig selv for lille til at være statistisk holdbart. Til trods for de relativt små mængder må det dog konstateres, at fordelingen minder mest om den, der findes i andre beboelseshuse med ovnanlæg.

6 6 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING En murer fra Melby I oplysningerne fra Lokalhistorisk Forening om murer Niels Peter Nielsen fra Melby, får vi indblik i en mands liv og arv. Vi følger ham fra han bliver indtegnet i lægdsrullen, en liste over de unge mænd, der kunne udtages til militærtjeneste. Og ganske rigtigt han kommer i militæret, senere bliver han gift, får sig en kone og et fag, murerfaget. Han bliver også velsignet med i hvert fald et barn, inden han til sidst møder sin skæbne og dør. Men hans søn vokser op og søger om statshusmandsbrug. Fascinerende hvordan en mand og hans familieliv kommer til live for ens indre blik, ved at samle de oplysninger, der findes om ham. Læs og nyd indlægget om murer Niels Peter Nielsen, fra Melby: Ifølge vielsesattest blev ungkarl Niels Peter Nielsen, født 24. marts 1870 i Kærby. Han blev optaget i Lægdsrullen iflg indtegningsbeviis i 1887, hvoraf fremgår at hans far var Kristen Nielsen. Ifølge afregningsbogen fremgår at Niels Peter Nielsen var middel i vækst, mørkt hår og blå øjne og at han mødte som rekrut fra den 31/ till 3/ ved 4. Bataillons, 4. Kompagni. Han var indkaldt igen i I rekruttiden fik han kr. 12,21, hvorfra går et beløb til vask af tøj og tæpper kr. 1,24, eller udbetalt kr. 10,97. I 1894 fik han for 15 dage kr. 2,25. Han blev gift i Ubby kirke den 18. december 1891 med pige Thrine Marie Andersen, født 26. marts Han bestod svendeprøven i murerfaget og fik svendebrev den 22. april Prøven bestod i en 142 stens mur med 1 stens blænding, 3 alen lang og 2 alen høj efter udført tegning. I en optegnelse over murer Niels Peter Nielsens arbejdsdage og fortjeneste i 1925 fremgår bl.a. hos præsten i Viskinge 6 dage 12,00 kr. Valgmenighedskirken 2 ¾ dage kr. 8,25, 6 dage i Bregninge kirke kr. 19,92. Ifølge skifteretsattest døde fhv. murermester Niels Peter Nielsen den 16. maj 1949 og Trine Marie Nielsen, f. Andersen, Melby, hensad i uskiftet bo med fællesbarnet Viggo Nielsen. Viggo Nielsen, som var født den 7. juni 1898, fik til brug for ansøgning om et statshusmandsbrug anbefalinger fra steder som han tjente hos bl.a. Niels Peter Olsen på Woldbjerg fra 1. november 1914 til 1. november 1915, Sigridshøj hos forvalter Poul Bang fra foråret 1917 til foråret 1918, Laurits Larsen i Aarby fra 1. april 1919 til 1. maj 1920, Jens Chr. Larsen i Aarby fra maj til november i 1920 og 1921, - hvor han bl.a. har arbejdet med tørveskær og landbrug, han var flink og dygtig og i alle måder tro og pålidelig. Han kan påtage sig at bruge alle nutidens maskiner. Viggo Nielsen blev optaget i lægdsrullen den 29/

7 7 NYT FRA AARBY SKOLE Tænk at se verden igennem helt nye og friske øjne. Tænk hvor alting dog er stort, spændende, dejligt og udfordrende. Den oplevelse er jeg vidne til hvert år, når skoleåret begynder. Her begynder en ny tid, for de nye børnehaveklassebørn starter både i vores almenskole og i vores sprogklasserække. Der er blevet brugt lang tid hjemme til at få udstyret i orden. De fleste har brugt oceaner af tid på hver en detaljerne, lige fra indholdet i penalhuset og valget af tøj til skolerygsækken. Så kommer første skoledag endelig. Far og mor er med, alle er bare så glade, og skolen har hejst flaget. Der er en hel verden i børnenes øjne og det kan mærkes, det bliver aldrig rutine. Det er en festdag for skolen. Vi har taget fat på at udvikle skolen i en stadig sundere retning. Det går dels på at alle skal bevæge sig mere, og dels på den kost vi putter i munden. Det er ikke en helt nem proces, for chokoladepålæg i madpakkerne har jo en næsten fredhellig status og flødeboller til fødselsdagene hører sig jo også til. Vi har også haft sliksalg til skolefesterne Vi har valgt at gå frem med dialog og god tid, i stedet for forbud og regler. Derfor vil det tage et godt stykke tid inden vi når frem. Det er et fælles arbejde for både skolebestyrelsen og for medarbejderne, og i samarbejde skal det nok lykkes. Byggeriet på vores 1. sal er blevet færdig. Her har sprogklasserne fået en skøn afdeling for sig selv, og vores store loftsrum har endeligt fundet et nyttigt formål. Rent bygningsmæssigt er der også skabt en bedre sammenhæng med den store trappe fra vores aula til biblioteket. Den nye afdeling ligger så i naturlig forlængelse af biblioteket. Jeg kan kun opfordre gamle elever til at komme forbi en eftermiddag for at se skolen, som den ser ud nu. I samme ombæring har vi også fået forbedret adgangen for handicappede gæster så der nu er en trappelift til biblioteket. Den har vi savnet tidligere. En af vores familier er lige rejst fra skolen til Libanon. Her er der nogle spørgsmål vedrørende den rigtige skoleindplacering af børnene. Det fik mig til at tænke over hvilke ting vi lærer børnene i folkeskolen, og hvilke færdigheder de har fået, som vil gavne dem uanset hvilken fremtid de går i møde. Der er nok mange færdigheder, som vi lægger stor vægt på, der ikke er så vigtige og modsat. Forhåbentligt har de fået meget godt med sig. Familien tager under alle omstændigheder vores bedste ønsker for deres fremtid med sig i bagagen. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

8 8 AARBY FORSAMLINGSHUS Banko og fællesspisning i Årby forsamlingshus Jeg vil gerne starte med, at sige tak til Årby Kirke for at vi igen får lov til at fortælle jer alle om hvad der sker heroppe i forsamlingshuset. Vi keder os i hvert fald ikke. Hver torsdag arrangerer vi bankospil og det uanset om det er sommerferie eller vinterferie. Vi har kun lukket hvis vores bankospil falder på en helligdag, ellers ikke. Sidder du og tænker, at bankospil måske er noget for dig, så skal du være mere end velkommen. Som sagt er det hver torsdag og vi starter altid klokken Så kom forbi, vi spiller om ikke mindre end 55 gevinster. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til vores loppemarked som finder sted den 21.august Vi har efterhånden solgt mange stande. Bliver det en succes er jeg sikker på, at der vil følge flere efter. Så hold øje med lokalaviser og kirkebladet i fremtiden. Årby forsamlingshus vil også gerne indbyde alle der har lyst til vores fællesspisning onsdag d. 29. september. Det er henvendt til alle, både til den travle børnefamilie, tag gerne bedsteforældrene med også, og til dem som synes det er hyggeligt at komme ud og hilse på en masse andre. Vores fællesspisninger er en kæmpe succes. Og her vil jeg gerne sige tak til alle jer som kommer hver gang. I gør det sjovt at arrangere noget, med jeres opbakning. Måske er vi tidligt ude, men sæt kryds i kalenderen, for i år afholder vi igen vores traditionelle julefrokost. Det bliver lørdag den 4.december Vi er allerede i gang med at sælge billetter, så har du lyst til at komme og deltage er du velkommen til at ringe til undertegnede. Vi har igen i år lokket Britha i køkkenet og hun vil lave noget dejlig mad til jer, og så er den gode julefrokost i hus. I år har vi fået lokale musikere fra Kalundborg til at spille op til dans. Det bliver A La Carte som kommer. Og alle som kender dem ved, at så bliver festen et hit. Vi glæder os i Årby forsamlingshus til at se jer i forsamlingshuset denne dag til en rigtig god oplevelse. Som man kan læse er vi et forsamlingshus med mange aktiviteter. Vi synes alle som en at det er sjovt og givende at skabe et samlingspunkt i lokalsamfundet. Hvert år holder vi mindst 4 arbejdslørdage, hvor vi frivillige bruger knofedtet det bedste vi har lært både ude og inde. Sidder du nu og tænker at du også godt vil hjælpe til på den ene eller den anden måde, så ring bare, der er altid plads til en til i samarbejdet om at skabe et dejligt forsamlingshus med plads til alle. Vi er der alle sammen ganske frivilligt, så løn får vi ikke noget af, men vi håber at vi gør en forskel i sognet ved at bibeholde et aktivt Årby forsamlingshus. Med de ord ønsker jeg jer alle et godt efterår og på gensyn i Årby forsamlingshus. NB! Husk fællesspisningen den 29. sep. Med venlig hilsen Charlotte Svendsen Formand f/ Årby forsamlingshus Telefonnummer:

9 9 FAMILIE OG SAMFUND AARBY-RØRBY Sommerudflugt! Leif Davidsen fortalte om sin opvækst i Bogense, sit ungdomsliv, om sit rejseliv og om sit forfatterskab, det var meget interessant. I anden afdeling overværede vi en prisoverrækkelse, Jacob Ejersbo fik prisen af DR s læseklub for romanen Liberty, og blev hermed nummer et ud af seks udvalgte. I Århus domkirke fik vi en rundvisning af en dygtig guide, vi fik meget at vide om det store gamle bygningsværk. Så var vi i den gamle by, her kunne vi på grund af regnvejret hurtigt finde i tørvejr i de mange små huse, især Møntmestergården var imponerende, og vi fik også set en herlig udstilling af moden gennem hele det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen satte vi os i bussen, fik kaffe og kørte til Marselisborgskovene for at udnytte tiden på bedste vis indtil færgen sejlede hjem. Rapport fra en dejlig, men regnfuld, sommerudflugt og håb om en lige så god, men gerne mindre regnfuld, en af slagsen. Foreningens sommerudflugt gik i år til Århus. Vi tog af sted den 10. juni med færgen fra Kalundborg 48 mand og regnvejr forfulgte os hele vejen. Lang tid i forvejen havde vi reserveret pladser i Café Hack, hvor der hver torsdag laves optagelser til DR s radioudsendelse den følgende søndag. Under en lækker brunch var det Leif Davidsen, der blev interviewet af den festlige og stortalende Søren Dahl. Vi er i skrivende stund lige straks på vej ud på den lille sommerudflugt til der i år går til Løve Rosengartneri, med planteskole, rosarium, besøgshave og rosenkulturhistorisk museum. Her vil Torben Thim, som blandt andet har skrevet bogen Historiske roser, fremvise virksomheden og holde foredrag, hvorefter vi skal nyde aftensmaden på Skipperkroen på Mullerup havn, så slutter vi turen af med manér. Indtil videre skal vi 58 mennesker af sted onsdag den 25. august, hvor vi håber på lidt bedre vejr. De bedste sensommerhilsner Marianne Mortensen telefon

10 10 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING I år gik foreningens sommertur til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Det er jo stedet hvor man pludselig bliver sendt 100 år eller mere tilbage i tiden. I dagens anledning, og da fruen på Fjellerup Hovedgård ikke var hjemme, fik vi af køkkenpigen lov til at kigge ind i herskabets gemakker, der efter den tids stil var meget flot møbleret. Herregården har tidligere ligget på Djursland, og danner nu ramme for flere udstillinger om livet på landet. På flere af gårdene var der masser af aktiviteter. Der skulle kærnes smør, og mindreårige prøvede da også under kyndig vejledning af pigerne på gården. På en anden gård så vi hvad pigerne havde på kistebunden når det var tid til giftermål. Tjenestepigerne fortalte vidt og bredt om de mange dragter, og ikke mindst hvad farverne derpå betød. Den sorte f.eks. Hvad symboliserer den? Efter frokost i museets restaurant var vi ude og se der blev fyret op i en gammel stenovn med rundtræk. Der skulle nemlig bages brød og steges fjerkræ. Gamle kornsorter var også at finde på frilandsmuseet. Vi så kornsorten nøgen byg jo, der var nok at se på. I den gamle brugs fra Stadager på Falster kunne vi købe friskmalet kaffebønner, og et kræmmerhus med bolsjer, og meget meget mere. Bag butikken så vi brugsuddelerboligen, samt hvor tyende boede. I samme bygning var der også forsamlingshus. Det var alt sammen fra dengang, da der var mange folk på landet. Turen var arrangeret af Aarby Sogns Lokalhistoriske Forening. Der vil hen over efteråret og vinteren være forskellige arrangementer i foreningen: 8. november er der foredrag med film om en rundrejse på Island. 26. januar 2011 kommer præsten fra Røsnæs og fortæller om sin tid som feltpræst. Derudover er der i efteråret/vinteren studiekreds.

11 11 Nyt fra Aarby kirkes Korskole, og fra Børne- og Ungdomskoret Glade og opstemte børn iler mod Årby Sognegård. Sommerferien er slut, og sangundervisningen for Aarby kirkes Korskole, og Børne- og Ungdomskoret begynder igen. Snart fyldes rummet af glade og ivrige stemmer. Onsdag d. 25. august tog vi hul på en ny sæson. Vi vil i korskolen gerne starte med at byde velkommen til vores nye sognepræst Helga Tidemann Jensen. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med vores nye præst. Allerede ved den festlige indsættelsesgudstjeneste for Helga den første søndag i juni fik koret lov til at medvirke. Her ydede koret deres bedste og sang en af deres yndlingssatser af den engelske korkomponist John Rutter: The Lord bless you and keep you, og som postludium blev kræfterne lagt i til Sten Kaaløs: Du kom til vor runde jord, med musik af Hans Dammeyer. Nu glæder vi os til mange flere gode oplevelser sammen med Helga. Det første vi skal være med til bliver høstgudstjenesten, som i år bliver tilrettelagt som en børne- og familiegudstjeneste. Det bliver et nyt koncept og spændende at være med til. Men nu får vi travlt. Der er ikke længe til den 19. september, hvor høstgudstjenesten finder sted. Efter den lange sommerferie er stemmerne unægtelig blevet lidt rustne og trænger til afpudsning. Derfor må vi igen tage fat på stemmeøvelserne, så vi kan opnå den rette klang på tonerne og komme rent op i højderne. Der er også altid den interne konkurence om, hvem der kan nå rent op på det høje C, selvfølgelig uden sure miner fra de andre, når det lykkes for en af børnene. Vi bruger i det hele taget rigtig god tid på at udvikle stemmerne. Det er jo grundlaget for at synge smukt, og det gør børnene. Og så går vi i gang med salmerne og korsatserne, som vi skal synge til høstgudstjenesten. Koret er medlem af FUK, som står for Folkekirkens Ungdomskor. Lørdag d. 30. oktober arrangerer FUK et stort korstævne i Nørrevangskirken i Slagelse. Hvis der bliver mulighed for det, er det foreløbig planen, at Børne- og Ungdomskoret skal deltage. Her skal vi forberede os Til Alle Helgen og julens korsatser. Om dette mere senere. Her efter ferien er der plads til optagelse af nye børn i korskolen. Vi øver hver onsdag eftermiddag i Årby Sognegård. Korskolen er for børn i 3. eller 4. klasse, som starter korsang for første gang. Her øves fra kl Børne- og Ungdomskoret øver fra kl Elsker du at synge? og har du lyst til at være med og blive bedre? så er du velkommen til at henvende dig til korleder Edith Køhl Hansen, men du kan også bare møde frem. Så får du del i et godt kammeratskab, du lærer at synge, og så du får et lille honorar for din indsats. Alle børn og unge med interesse og sangglæde er hjertelig velkomne til at deltage. Venlig hilsen Edith Køhl Hansen tlf /mobil

12 12 ÅRBY SOGNS FILMKLUB Vi glæder os i Årby kirke til igen at kunne byde alle interesserede til hyggelige filmaftner her i løbet af efteråret. Vi lægger ud med tre gode film, og der vil komme plakat op både på skolen og i forsamlingshuset. Vi lægger vægt på kvalitet, spændende emner og filmene må godt være lidt kontroversielle så vi debatten kan køre ved bordene til kaffen og måske helt ud på parkeringspladsen. Hver gang vil enten Karsten, vores kirkesanger, eller Helga, vores præst, eller en af jer introducere filmen og hvorfor lige netop den er valgt. Vi håber på mange deltagere og hyggelige efterårsaftner i godt selskab. Der vil være kaffe og te og lidt sødt til ganen. I første omgang håber vi at se alle som kunne have lyst: Torsdag den 30. september kl. 19,00. Torsdag den 28. oktober kl. 19,00. Onsdag den 24. oktober kl. 18,00. På forhånd vel mødt!, og vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. De bedste hilsner Karsten Jørgensen & Helga Jensen KIRKELIGE ARRANGEMENTER Introduktionsgudstjeneste for konfirmanderne 2011 Søndag d. 5. september kl. 10,30 Hold op hvor jeg glæder mig til at få konfirmander i kirken og i sognegården. I år vil vi sparke sæsonen i gang med en konfirmationsgudstjeneste hvor vi indbyder konfirmander og konfirmand forældre til gudstjeneste og efterfølgende kaffe og sodavand ovre i sognegården. Her vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg forventer vores forløb bliver og hvor jeg vil løfte sløret for nogle af de ting vi skal lave og arbejde med. Selve konfirmationsundervisningen starter så torsdag d. 9. september kl. 8:00 Vær hilset og vær velkommen! De bedste hilsner Helga T. Jensen, sognepræst i Årby

13 13 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Høstgudstjeneste en festgudstjeneste for hele familien! I år falder høstgudstjenesten søndag d. 19. september kl I år binder vi an med at invitere alle til familiegudstjeneste, så tag gerne hele familien med børn, forældre, bedsteforældre, oldeforældre, fætre og kusiner. Alle er velkomne. Gudstjenesten vil forme sig så alle kan være med og vi skal høre børne- og ungdomskoret synge høstfestmusik. Høsten er forhåbentlig i hus og det skal fejres med manér, så kirken vil være pyntet til den store guldmedalje og jeg vil tage festtøjet på. Så kom og vær med! Bagefter gudstjenesten vil min familie og jeg gerne invitere til kirkekaffe og åbent hus i præstegården. Vi vil gerne give alle, der gerne vil, mulighed for at se, hvor flot menighedsrådet hen over foråret har renoveret det store hus. Der er lagt mange kræfter i for at den nye præstefamilie, skulle få et dejligt hjem og det fortjener at blive vist frem. Børnene er velkomne til at lege i haven, mens vi voksne snakker om løst og fast. Allehelgen gudstjeneste Søndag d. 7. november kl. 16:00 Vi vil i Årby kirke gerne mindes dem, der er gået bort, dem vi har mistet i året der gik, på en god og værdig måde. Det gør vi ved at holde en gudstjeneste allehelgen søndag. Det vil blive en gudstjeneste med mulighed for fordybelse, hvor jeg vil læse navnene op på dem, der er døde i årets løb. Der vil også blive mulighed for at sætte et levende lys på graven for dem der har lyst. Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig invitation ud til de nærmeste pårørende. Så vi sammen kan mindes dem vi har mistet. Venlig hilsen Helga Jensen, sognepræst i Årby

14 14 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Sensommerkoncert koncert i Aarby kirke Tirsdag d. 21. september kl I anledning af høsten og naturens smukke farvepalet, der vil pryde vores smukke kirke lige efter høstgudstjenesten, har vi inviteret en skøn duo til at holde koncert i kirken. Her skal vi høre smuk musik af store komponister som Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Vores øregange vil også blive forkælet med et solo-værk for orgel, ligesom vi sammen skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog. Den skønne duo består af sopran, Christina Christensen og organist, Peter Bjerregaard Mortensen. Både Christina og Peter er født og opvokset på Kalundborg-egnen, hvor deres musikalske grund blev lagt i korskolen hos daværende organist ved Vor Frue Kirke, Margrethe Østergaard. Gennem deres konservatorietid har de jævnligt spillet koncerter sammen - senest i Den Danske Kirke i Paris. Både Peter og Christina har en imponerende musikalsk uddannelse bag sig. Christina er uddannet sanger fra konservatoriet i Århus, med højest opnåelig karakter ved kandidateksamen i sang. Hun er netop optaget i solistklassen ved samme musikkonservatorium. Peter Bjerregaard Mortensen tager dette efterår organisteksamen fra Det K o n g e l i g e Danske Musikkonservatorium i København. Her har han siden 2004 studeret kunstspil hos professor Hans Fagius og kirkespil hos professor Bine Bryndorf. I 2009 studerede han improvisation hos Mm. Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, organist ved Saint Sulpice i Paris. Desuden var han i 2008 modtager af Dronning Margrethe og Prins Henriks Caïx-legat. Aftenens program bliver en blandet buket af kortere værker af komponisterne Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Desuden skal vi høre et solo-værk for orgel, ligesom vi også skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog.

15 15 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte: 4. april Johanne Seemann Weitemeyer 16. maj Felix Kristensen 13. juni Mikala Miamaja Lindager Johansen 3. juli Noan Ehlers Kjær 3. juli Conrad Georg Vincens Lerche-Lerchenborg 4. juli Frederikke Lærke Jensen 14. august Martin Andreasen Begravelser/Bisættelser: 14. maj Yrsa Christensen 9. juni Rune Kjærulf, bisat fra Vor Frue kirke i Kalundborg 14. juli Lily Marie Bendix 24. juli Keld Preben Hansen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. september til 30. november) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: den 14. september, den 12. oktober og den 16. november. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Vi er i Årby kirke indgået i et samarbejde med Flextrafik, så alle der har lyst til at komme i kirke, men er forhindrede på grund af dårlige ben eller andet får muligheden. Derfor hvis du har lyst til at komme i kirke, men ikke ved hvordan du skal komme frem, så ring til Flextrafik på telefon Lørdagsdåb Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om lørdagen på bestemte datoer. Det drejer sig i perioden september november om lørdag d. 4. september kl. 11,00 og lørdag d. 6. november kl.11,00. Vi har i kirken valgt datoerne, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb. Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på hjemmesiden

16 GUDSTJENESTER Husk Aarby Sogns hjemmeside September: Søndag d. 5. september kl. 10:30 konfirmandintroduktion ved HTJ Søndag d. 12. september kl. 10:00 ved LALCJ Søndag d. 19. september kl. 10:00 høstfestgudstjeneste ved HTJ Søndag d. 26. september kl. 10:00 ved HTJ Oktober: Søndag d. 3. oktober kl. 10:30 ved HTJ Søndag d. 10. oktober kl. 10:00 ved HTJ Søndag d. 17. oktober kl. 9:00 ved EWA Søndag d. 31. oktober kl. 10:00 ved HTJ Søndag d. 14. november 10:30 ved HTJ Søndag d. 21. november kl. 9:00 ved EWA Søndag d. 28. november kl. 10:00 ved HTJ Signaturforklaring for sognepræsterne: HTJ Helga Tidemann Jensen EWA Ernest Walter Andersen LALCJ Leif Aage la cour Jensen ANDAGTER i Jernholtparken: Torsdag den 30. september kl Torsdag den 25. november kl Torsdag den 9. december kl November: Søndag d. 7. november kl. 16:00 Allehelgensgudstjeneste ved HTJ ADRESSELISTE: Sognepræst: Helga Tidemann Jensen. Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet, tlf: og Helga Tidemann Jensen, sognepræst, tlf:

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere