Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2018"

Transkript

1 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2018 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP

2 Alt forandres ét bliver ved med at være det, det altid har været Sognepræsterne skriver: Det er århundredets sommer, der ligger bag os. Morgen efter morgen er vi stået vi op til det mest fantastiske solskinsvejr og allerede før middag lå temperaturen ofte tæt på de 30 grader. Selv de ældste blandt os kan næppe huske, at de har oplevet noget lignende før på vores breddegrader. Det var en sommer, som i middelhavslandene. Men jeg må nok tage mine første fire ord tilbage for der vil sandsynligvis komme flere somre, som denne herhjemme i de kommende årtier. Jeg læste i avisen forleden, at et sådant vejr sandsynligvis kommer til at være normalitet om år. Når de forventede klimaforandringer har slået helt igennem. Men der er også mange andre ting i dagens Danmark, som de ældre har svært ved at genkende. Vi lever i tider, hvor mange oplever, at alt det, som har præget vores land og hele den vestlige verden siden 2. verdenskrig, er ved at ændre sig. Nemlig det, at der i grunden er enighed om, at vores vestlige (og ikke mindst den nordiske) samfundsmodel har skabt de bedste rammer for mennesker i hele historien demokrati, velfærd og lige rettigheder for alle. I Østeuropa er der flere lande, som er ved at nedbryde fundamentale elementer af retsstaten, autokrater lægger kursen i flere demokratiske lande og de riges og de fattiges livsvilkår bevæger sig mere og mere fra hinanden. Hvis vi ser på USA, så fremstår demokratiets flagskib i dag som et totalt splittet land, symboliseret i begejstret tilslutning på den ene fløj og total afvisning på den anden af landets nuværende præsident og hans politik og fremfærd. En lignende polarisering findes også i flere lande i Europa, og 2 altså selv i vores lille smørhul Danmark. Den identitet, der har ligget i danskheden om, at vi alle er lige og har lige ret, den danske naivitet, som vores velfærdssamfund hviler på, er kraftigt på retur, siger sociolog Eva Steensig i et interview i Politiken den 29. juli Vi lever i en tid, hvor alt, hvad der var med til at sikre vores fundamenter, er begyndt at vakle. Vi kunne tale om et enormt tab af tryghed. Og det er her, hvor kirken kommer ind i billedet. For det første er folkekirken stadigvæk den institution, som samler de fleste danskere sammenlignet med andre lande er en medlemsprocent på 75 % næsten uden sidestykke. Det er et udtryk for, at de fleste stadigvæk ser vores kristne tradition som et fundament, der forbinder os omkring gamle traditioner, som kan give vores fællesskab en stabilitet i tider, hvor så meget andet ændrer sig i så stor hast. Det kristne budskab tilbyder hvert enkelt menneske et ståsted, som gør det muligt, frejdigt at gå ud i verden. Vidende, at det ikke er os, som skal skabe meningen i vores tilværelse. For meningen er der allerede. Den er givet på forhånd. Den har været i verden, fra dens oprindelse for 14 milliarder år siden ja før den overhovedet opstod. Den ligger i den viljekraft, som vi kalder for Gud. For Gud er vilje til liv, vilje til fællesskab, vilje til kærlighed. En vilje som fik ansigt og krop og et jordisk liv i Jesus. Og dermed har vi ikke kun et fælles fundament at gå ud fra, men samtidigt også et fælles mål: at give plads til hinanden i vores forskellighed, som Jesus var i stand til det. Lad os dyrke fællesskabet omkring verdens bedste budskab i Kirkerne i Vipperød, lad os derved tanke op til frejdigt at gå ud i verden og gøre det, der skal gøres, så vi værner om det Danmark, som vi elsker, som en del af det europæiske værdifællesskab og fortsat glædes ved, når solen skinner på os! Find os på - og på Facebook: Hjertelig hilsen Detlef von Holst

3 SÆRLIGE GUDSTJENESTER I EFTERÅRET Allehelgen - 4. november, kl og Den første søndag i november mindes vi vore kære, som vi har mistet. I gudstjenesterne på dagen læser vi navnene på de mennesker op, som vi har taget afsked med i løbet af det sidste år fra én af sognets kirker eller fra en anden kirke, hvis afdøde boede her i vores sogn. Vi tænder lys for dem, som et tegn på, at det er vores tro, at de nu er i Guds hænder for evigt. Vi holder gudstjeneste i Grandløse Kirke kl og Ågerup Kirke kl Begge tjenester er ved Detlef von Holst og Sophie Juel. Høstgudstjeneste og æblefest i Grandløse Kirke - 9. september, kl Bugner dine æbletræer med flere æbler end du kan spise, så tag æblerne under armen og kom til høstgudstjeneste i Grandløse Kirke! Høstgudstjeneste er for hele familien med eller uden æbler. Ved gudstjenesten deltager også efterårets minikonfirmander. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og selvfølgelig æblekage og så står æblepresserne klar, så de medbragte æbler ved egen kraft kan blive til most. Husk flasker, så du også kan få mosten med hjem. Konfirmandgudstjeneste for alle november og 10. marts, kl Disse to søndage planlægges og gennemføres gudstjenesterne af vores konfirmander og erstatter den almindelige gudstjeneste disse søndage. Kom og hør, hvad konfirmanderne har på hjerte. Efter gudstjeneste sørger for konfirmandforældre for morgenmadsbuffet. Alle er hjerteligt velkomne til både gudstjeneste og spisning. Opgør med vold og offergørelse et anderledes blik på kristendommen - Gudstjenesterække v. Detlef von Holst Dagligt gøres mennesker til ofre det har altid kendetegnet den menneskelige historie. Me too - kampagnen har på en ny måde belyst hvor gennemsyret dele af vores samliv er af fysisk og psykisk vold. Der er også mennesker, som gør sig selv til ofre mødre har ofret sig for deres børn, fædre for deres fædreland, og mange ofrer meget af deres kostbare tid og kræfter på at opnå store mål i livet - for karrieren, for kunst eller videnskab eller bare for at blive berømt. Det er meget vigtigt, at mennesker, som bliver (gjort) til ofre omgås deres smerte meget bevidst for ikke at blive helt passive og kun finde ansvaret for deres egen situation hos de andre, samfundet eller skæbnens hårde vilkår. I det kommende halvår vil jeg gerne fokusere på dette emne i nogle af gudstjenesterne. Fordi jeg er af den opfattelse, at offerperspektivet belyser en meget vigtig pointe i den kristne religion. Det klassiske centrum i Jesushistorien er hans død på korset som bliver forkyndt som sonoffer for alle menneskers synder, der er grundlaget for forsoningen mellem Gud og verden. Dette er dog kun én blandt flere forklaringer på betydningen af, at Jesus måtte lide en voldsom død selvom der har været særlig fokus på den igennem kirkehistorien. Jeg vil gerne belyse, hvordan kristendommen er ét stort opgør med volds- og offerkulturen og at den derfor bærer kimen til et frit og fredeligt samliv blandt mennesker i sig. Datoer: Søndag den 2. september 2018: Mennesker udøver magt over andre - og misbruger religionen til det. Søndag den 28. oktober 2018: Når mennesker ofrer sig for andre. Søndag den 16. december 2018: Man skal ofre noget for at vinde livets lykke. Rækken fortsætter i foråret blandt andet med en påskegudstjeneste, som fokuserer på betydningen af Jesu død på korset og budskabet om opstandelsen ind i et liv, fri for offertænkning. 3

4 Nyt fra menighedsrådet: Ting ta r tid. Et kirkeblad skrives mindst en måned før det læses, så der både er tid til redigering, tryk og omdeling. Jeg sidder derfor her sidst i juli måned og skriver. Det er den varmeste, tørreste sommer i mands minde. Græsset er gult og blomster, buske og træer lider i varmen; lukker ned, går i dvale. Lige nu er sognegården også næsten i dvale. Personale og præster holder ferie på skift, så der er stille. Der er højmesse hver søndag det er et dejligt input i sommerheden. TirsdagsCaféen har haft et par velbesøgte udflugter i sommer. Tak til de dygtige arrangører. Provstiet er flyttet til Sdr. Asmindrup. De fleste flyttede lige midt i sommeren - nu må de være kommet på plads - men der blev lidt tomt i sognegården. Når dette læses, er sognegården i gang igen. TirsdagsCaféen mødes, der synges med babyer, og det nye konfirmationshold er startet på undervisningen, hattedamerne strikker, og alle andre aktiviteter kommer i gang. Dejligt, at det igen er hverdag. Om naturen har klaret heden og tørken kan jeg ikke spå om, kun håbe. Ting ta r også tid i Sdr. Asmindrup kirke. Det var mere besværligt end forventet at tage gulvet op. Det skulle gøres forsigtigt af hensyn til, hvad der kunne ligge under det, og der var beton under fliserne. Nationalmuseet har været på arbejde nogle dage i juli, men kunne ikke blive helt færdige i denne omgang, så de kommer igen i september. Herefter skulle de gerne blive helt færdige med deres undersøgelser. Vore ønsker ser ud til at kunne indfris, og vi håber at blive færdige uden forsinkelse. Med de allerbedste ønsker for en dejlig, berigende og aktiv kirke i det efterår, som vi er på vej ind i. Bodil Kirk Sørensen, Menighedsrådsformand 4

5 Nyt om personalesituationen Der sker i øjeblikket nogle ændringer omkring personalet ved Kirkerne i Vipperød. Først og fremmest er vi glade for at kunne byde velkommen til vores nye organist Rikke Krabbenhøft, som er ansat på fuld tid og som kommer til at give sangen og musikken i vores kirke nyt liv. Gitte Hansen, som blev ansat som gravermedhjælper 1. marts med primær funktion ved Sdr. Asmindrup kirkegård, er overgået til at være ansat som fuldtidsgraver. Vi er sikre på, at hun vil fortsætte det gode arbejde. Desværre har vi måttet sige farvel til vores graver gennem 9 år ved Grandløse Kirke, Vinnie Holtmann, efter et længerevarende sygdomsforløb. Thomas Jacobsen har netop fratrådt sin stilling som daglig leder/koordinator, og vi er i gang med at formulere en stillingsprofil til den daglige leder, som passer ind i menighedsrådets ønske for Kirkerne i Vipperød i fremtiden. Stillingen forventes at kunne slås op i løbet af de kommende måneder. Funktionen som daglig leder er midlertidigt fordelt på et par personer, så vi kan opretholde en nogenlunde normal service overfor alle. Menighedsrådet siger et stort tak for den ekstra indsats, der bliver ydet i øjeblikket, af både ansatte og frivillige. Bente Appel Esbensen, kontaktperson Ny organist i Vipperød Menighedsrådet har det seneste år arbejdet målrettet på en musikvision i et ønske om at møde hele menigheden med sang og musik på forskellige måder. Det har resulteret i, at vi nu har ansat en organist, der udover at kunne gå ind i opgaven på fuld tid også kan opfylde ønsket om en bredde, der rummer både den klassiske salmesang, festlige børnesange, nyere musik, koncertoplevelser og ikke mindst villighed til at eksperimentere. Søndag den 22. juli spillede Rikke Krabbenhøft til sin første gudstjenste i Vipperød. Rikke er cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og uddannet organist fra Canada (CRCCO; Colleague of Royal Canadian College of Organists). meget af sin musik enten solo eller i samarbejde med andre kunstnere i Toronto. Dette arbejder glæder vi os til kan fortsætte hos os. Rikke har desuden undervist børn og voksne i musik og klaver, samt været fast yoga lærer på Vidya Institute i Toronto. Oprindeligt kommer Rikke fra Holbæk, og vender altså nu hjem til sit gamle nærområde. Menighedsrådet ønsker med ansættelsen af Rikke at skabe en spændende og kreativ musikalsk ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød Sogns beboere med vores brede vifte af forskellige gudstjenestetilbud, der spænder fra klassiske højmesser til meget familievenlige gudstjenester. En del af musikvisionen er bl.a. at udvikle korarbejde og gudstjenester med musik i forskellige genrer, hvor nyere sange og salmer bruges. Vi glæder os til samarbejdet! Præsentationskoncert september, kl Sæt kryds i kalenderen og deltag, når Rikke står for koncerten i Ågerup Kirke. Her vil Rikke gennem musikken præsentere sig selv, når hun både spiller både kendte numre og egne kompositioner, men også undervejs sætter an til fællessang i kirkerummet. Rikke har de sidste fem år været Music Director for Den Danske Kirke i Toronto. Hun har i de sidste par år i forbindelse med arbejdet i den danske kirke ført en aktiv komponistvirksomhed og opført 5

6 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2018 Gudstjenester & aktiviteter SEPTEMBER 2018 NOVEMBER 2017 Søndag d. 2. september 14. søndag efter trinitatis Ågerup kl DH Emne: Mennesker udøver magt over andre og misbruger religionen til det (Se omtale) Tirsdag d. 4. september TirsdagsUdflugt kl Jyllinge Kirke og Hellig Kors Kirke Søndag d. 4. november Allehelgen Grandløse kl SJ/DH Ågerup kl SJ/DH (Se omtale) Tirsdag d. 6. november Billedshow fra tur til Letland og Portugal v. Poul Kahr Søndag d. 9. september 15. søndag efter trinitatis Grandløse kl SJ Høstgudstjeneste (se omtale) Tirsdag d. 11. september Café-Hygge Onsdag d. 12. september Førstehjælp med fokus på småbørn Sognegården kl Søndag d. 16. september 16. søndag efter trinitatis Ågerup kl MB Tirsdag d. 18. september Caminovandring fra Porto til Santiago de Compostela v. Lise Martin og Lissie Frandsen OKTOBER 2017 Tirsdag d. 2. oktober Billeder fra sommerens udflugter v. Poul Kahr Søndag d. 7. oktober 19. søndag efter trinitatis Ågerup kl SJ Tirsdag d. 9. oktober Min rejse til Ægypten v. Inger Rasmussen Søndag d. 14. oktober Tirsdag d. 16. oktober Café-Hygge Søndag d. 21. oktober 21. søndag efter trinitatis Ågerup kl STN Tirsdag d. 23. oktober Nyt fra Holbæk Kommunes borgmester v. Christina K. Hansen Søndag d. 28. oktober 22. søndag efter trinitatis Grandløse kl DH Søndag d. 11. november 24. søndag efter trinitatis Grandløse kl SJ Tirsdag d. 13. november Danske kirker i udlandet (DSUK) v. Jens Barfod Søndag d. 18. november 25. søndag efter trinitatis Ågerup kl SJ Mandag d. 19. november Juleværksted i Sognegården kl (Se omtale) Tirsdag d. 20. november Café-Hygge Onsdag d. 21. november

7 Søndag d. 23. september 17. søndag efter trinitatis Grandløse Kirke kl SJ Tirsdag d. 25. september TirsdagsAndagt kl DH Søndag d. 30. september 18. søndag efter trinitatis Sognegården kl DH gudstjeneste nedefra Emne: Tro eller videnskab - hvad skal jeg bygge på? (se omtale) EN KOP KIRKEKAFFE... kan du forvente at blive budt på i kirkedøren de fleste søndage. Kirkekaffen brygges af et hold frivillige. Har du lyst til at være med på holdet, så giv et praj til en af præsterne. Menighedsrådsmøder Menighedsrådsmøder er offentlige og dermed åbne for alle, der har lyst til at høre, hvad menighedsrådet arbejder med. Møderne holdes i Vipperød Sognegård på følgende datoer, kl : 4. september oktober november Referater fra afholdte menighedsrådsmøder samt regnskab og budget ligger på vores hjemmeside. 20. søndag efter trinitatis Grandløse kl SJ Mandag d. 15. oktober Tur for børn og bedsteforældre (Se omtale) Emne: Når mennesker ofrer sig for andre (Se omtale) Tirsdag d. 30. oktober TirsdagsAndagt kl DH FASTE AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN Hattedamer: Mandag kl Tumlingeleg i Sognegården: 3/11, kl TirsdagsCafé: Tirsdag kl Babysalmesang: Onsdag kl Madklub: 1. søndag i måneden, kl Kursus: Kristendom nedefra Sognegården kl (Se omtale) Søndag d. 25. november Sidste søndag i kirkeåret Sognegården kl Konfirmandgudstjeneste (se omtale) Mandag d. 26. november Juleværksted i Sognegården kl (Se omtale) Tirsdag d. 27. november TirsdagsAndagt kl SJ SJ = Sophie Juel / DH = Detlef von Holst / MB = Mette Brunshuus / STN = Søren Trolddal Nielsen Hvis der ikke står angivet andet, foregår det i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød KIRKEBIL: Du er altid velkommen til at bestille en kirkebil, hvis du er forhindret i selv at komme til kirke. Bilen henter dig på adressen, og efter gudstjenesten bliver du kørt hjem igen. Du skal blot ringe til Vipperød Bustrafik på senest formiddagen forinden.

8 Månedens salme I januar startede vores studiegruppe om nye salmer. I forlængelse heraf præsenterer vi nu Månedens salme eller rettere Månedens nye salme, for vi har fra den nye salmesamling 100 Salmer valgt 3 salmer, som vi vil prøve af i gudstjenesterne de kommende tre måneder. SEPTEMBER Må din vej gå dig i møde Må din vej gå dig i møde, og må vinden være dig en ven, og må solen varme blidt din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. Må din tro bevare gløden, og dit håb sit stærke vingeslag, og må kærligheden fylde dig, og din Gud velsigne dig og dit, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. Holger Lissner, 1997, 2005, mel. Nickomo Clarke Salmen er en oversættelse af en gammel keltisk velsignelse. 1. vers er en oversættelse af den keltiske velsignelse, mens de øvrige vers er skrevet af Holger Lissner. May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face; the rains fall soft upon your fields and until we meet again, may God hold you in the palm of His hand. OKTOBER Du venter at finde os vågne Du venter at finde os vågne, den morgen du kommer igen, at ingen af dem, du har elsket, har sløvet din kærlighed hen, men levet i håbet om lyset, bevidste i dagningegyset, at noget kan blive for sent. Du venter vel ikke mirakler af os på den misbrugte jord, men bare at kærlighedsvejen mod korset har dagfriske spor, og at vore hænder har værget, men aldrig begærlige hærget det liv, der er svært nok endda. Lars Busk Sørensen 1996, mel. Erik Sommer To temaer flettes sammen i salmen. Som det første, at Gud venter sig noget af os, som mennesker her på jorden. Nemlig, at vi holder vågne, som bevidste, nysgerrige og initiativrige skabninger. At vi vogter og udvikler den jord han har skabt til os og at vi engagerer os. Og det andet, at vi er ansvarlige for de valg, som vi træffer - fordi vi har evnen til at skelne mellem godt og ondt, og at vi derfor står til regnskab for vore handlinger. NOVEMBER Sendte er vi alle her af Gud Sendte er vi alle her af Gud, vi er jordens lys og salt gå, spred det overalt, glemte du det selv oplyst af andre skal du blive lysende igen. Sendte er vi alle her af Gud, vi er jordens lys og salt gå, spred det overalt. vis barmhjertighed at leve er at være vej for andre gå med fred. Janne Mark 2013, mel. Janne Mark Salmen er en moderne sendelsesalme. Den er oprindeligt skrevet til en salmekonkurrence for Mission Afrika, hvorfor den også er skrevet i afrikansk stil. Salmen udtrykker en dyb tro på, at vi alle er en del af Guds plan, og sender os ud i verden med den tro i ryggen. Find os på - og på Facebook: 8

9 En uge i Sognegården Siden 2008 har Vipperød Sognegård ligget nogenlunde midt i Vipperød med skolen som nabo og skråt overfor Brugsen. Sognegården rummer en del faste ugentlige, månedlige og årlige aktiviteter, men danner også rammen om forskellige enkeltstående arrangementer; foredrag, musikaftener, undervisning, gudstjenester, kurser, skolebesøg og meget, meget andet. Derfor er ugerne i Sognegården heller aldrig ens, men et lille indblik i nogle af Sognegårdens aktiviteter får du alligevel her. Læs mere om de enkelte aktiviteter her i bladet, på vores hjemmeside: eller kontakt os i Sognegården, hvis du vil høre mere. Hattedamerne mødes hver mandag kl i Sognegårdens underetage. Her snakkes der om stort og småt henover strikketøjet, som sendes videre forskellige steder, hvor det kan gøre en forskel. Det er også hattedamerne, der strikker vores fine dåbsklude. Hver onsdag kl ruller barnevognene ind ad døren, når der er babysalmesang. Det er for alle fædre og mødre på barsel og det kræver ingen forudsætninger. Efter sang, dans, fagter og sæbebobler er der kaffe og frugt og tid til snak. Den første søndag i hver måned mødes Spis og snak madklubben for voksne til spisning. Det koster 50 kr. at deltage og madlavningen går på skift mellem deltagerne. I en periode både efterår og forår indtager minikonfirmanderne sognegården, når vi mødes en gang om ugen til historiefortælling, leg, hygge, kreative aktiviteter og ikke mindst tid til en masse gode spørgsmål og snakke. Hver tirsdag åbner TirsdagsCaféen dørene kl Her serveres der hver uge kaffe, te og kage og programmet spænder fra foredrag, musikeftermiddage, CaféHygge, billedshow og en månedlig andagt. Fire lørdage årligt er der Tumlingeleg for de 1 3-årige. Efter sang og leg er der mad til alle. Onsdag og torsdag eftermiddag er det så konfirmanderne, der kigger forbi.

10 AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER I SOGNEGÅRDEN Tur for børn og bedsteforældre oktober, kl Igen i år inviterer vi på tur for børn og bedsteforældre i efterårsferien. Mandag den 15. oktober går turen til Sorø Klosterkirke. Vi mødes ved Sognegården i Vipperød og kører sammen i bus til Sorø. Her lægger vi ud med at nyde de medbragte madpakker inden vi går i kirken. Først lidt på egen hånd og herefter sammen med en rundviser, som kan fortælle alle de gode historier om kirkens historie, om Absalon, Ingemann og kirkens kongegrave. Vi afslutter dagen med kaffe, saftevand og kage inden turen går retur mod Vipperød, hvor vi regner med at være tilbage omkring kl Har du et barn, som gerne vil med, men mangler en bedste, så kontakt os på eller , så vil vi gerne være behjælpelige med at finde en reservebedste eller anden løsning. Tilmelding til ovenstående mailadresse senest den 1. oktober. Kirkemysterier for minikonfirmander - Mandage, 3. september 1. oktober I efteråret inviteres elever fra 3. klasse på Kildedamsskolen, afd. Ågerup til at være kirkedetektiver, når der skal løses kirkemysterier for mini - konfirmander. Forløbet strækker sig over 5 mandage ligesom minikonfirmanderne inviteres til at deltage i vores høstgudstjeneste den 9. september. Eleverne mod tager en direkte invitation til at deltage, men også 3. klasses elever, som bor i sognet, men går i skole andre steder, er meget velkomne til at deltage bare skriv til Kildedamsskolen, afd. Vipperøds klasse inviteres til foråret. Fra sidste års tur til Roskilde Domkirke. Førstehjælp med fokus på småbørn september, kl Hvad gør man egentlig, hvis uheldet er ude? Camilla Bårnes besøger Sognegården med et oplæg om førstehjælp til de mindste. Er du bed - steforælder, forældre eller er du ofte sammen med mindre børn i andre sammenhænge, så kan du denne aften blive opdateret på, hvordan du håndterer det, hvis uheldet skulle være ude. Camilla indleder med 1 times oplæg, hvorefter der er kaffe/te og kage og ikke mindst tid til spørgsmål fra deltagerne. Camilla er læge og begynder på efteråret på sit børnelægespeciale. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. 10

11 kristendom nedefra et grundkursus over tre aftener fra november 2018 marts 2019 v/ Detlef von Holst 1. aften: Hvad betyder det at have en tro - og hvad er det for en Gud, vi som kristne tror på? onsdag den 21. november 2018, kl aften: Buddha - Jesus - Mohammed. Hvad er det specifikke i den kristne religion? tirsdag den 22. januar 2019, kl aften: Hvordan skal vi leve vores liv? Hvad er de kristne værdier? mandag den 18. marts 2019, kl Supplerende til grundkurset: gudstjeneste nedefra og efterfølgende brunch søndag den 30. september 2018, kl : Tro eller videnskab hvad skal jeg bygge på? søndag den 28. april 2019, kl : Skal man som kristen tro på alt, som står i bibelen? Alle aftener og gudstjenesterne foregår i Vipperød sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød. HER KAN DU FINDE OS: Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød - tlf Præsterne: Sognepræst Sophie Juel, tlf mandag er fridag. Sognepræst og provst: Detlef von Holst, Ågerupvej 66, 4390 Vipperød fredag er fridag Kirke- og kulturmedarbejder: Sabine Krohn Mansdotter Graver v. Ågerup Kirke: Peter Vangslev-Nielsen Graver v. Sdr. Asmindrup Kirke: Gitte Hansen Juleværksted i Sognegården - 19/11, 26/11, 3/12 og 10/12 Vi inviterer igen i år alle skolebørn i sognet til at komme og hjælpe med at få pyntet vores store Kirkelig vejledning: Oplysning om kirkelige handlinger: dåb, bryllup, begravelse - og om registrering: Fx fødselsanmeldelse, navneændring og udstedelse af attester - kan du finde på vores hjemmeside eller få ved henvendelse til kirkekontoret. Mobil betaling i forbindelige med kollekt ved gudstjenesterne. Donationer overføres ved hjælp af MobilePay til nummer flotte juletræ i sognegården. Alle mandage i ugerne 47 til 50 er der nemlig kreativt juleværksted i sognegården. Vi mødes kl , kl er forældrekaffen klar og kl pakker vi sammen i fællesskab. Vi klipper, klistrer, folder, syr og synger en sang eller salme. Hver gang arbejder vi ud fra et tema, som både vil være rammen om en lille snak og om de ting, som vi laver. Har du deltaget tidligere, vil du kunne genkende noget, mens andet vil være nyt. Er der forældre, bedsteforældre eller andre voksne, der synes det kunne være hyggeligt at være med, så giv et praj der er altid brug for ekstra hænder, når stjernerne driller og de svære hjerter skal flettes! Tilmelding til senest 12. november. 11

12 Tirsdags-Arrangementer Hver tirsdag hele året (dog ikke i juli) er der mulighed for at møde andre til TirsdagsCafé i Vipperød Sognegård. En gang om måneden er der TirsdagsAndagt ved en af sognets præster. Ud over en kop kaffe vil der oftest være program og under alle omstændigheder hyggeligt samvær. Fire gange årligt arrangeres små og store TirsdagsUdflugter enten i bus eller private biler en af de små udflugter ligger i juli, hvor der ellers ikke er TirsdagsCafé. Tirsdag d. 4/9 kl TirsdagsUdflugt Turen går til Jyllinge Sogn. Vi skal besøge to kirker, som hører til sognet. Jyllinge Kirke (1100-tallet) og Hellig Kors Kirke (2008) - Vi møder sognepræst Kaj Bollmann, som vil være vores vært i de to kirker. Tilmelding senest ved TirsdagsCafeen 28/8. Deltagerpris: 50 kr. Tirsdag d. 18/9 kl TirsdagsCafé Caminovandring fra Porto til Santiago de Compostela. v. Lise Martin & Lissie Frandsen Lise og Lissie har for anden gang været på Caminoen denne gang sydfra fra Porto til Santiago de Compostela. Vi skal se billeder og høre om deres oplevelser på turen i Portugal og Spanien. Tirsdag d. 2/10 kl TirsdagsCafé Billeder fra sommerens udflugter v. Poul Kahr. Vi skal se billeder fra de to ture Ud i det blå og udflugten til Jyllinge Sogn. Det bliver et gensyn for deltagerne, og de, der ikke var med, får muligheden for at få del i oplevelserne. Tirsdag d. 9/10 kl TirsdagsCafé Min rejse til Ægypten v. Inger Rasmussen Inger er vidt berejst i mange lande. Kom og hør om et af verdens ældste og utroligt spændende nationer. Ægyptens historie strækker sig helt tilbage til 8000 til år f.kr. Deres kultur er spændende og viser en meget stor viden og dygtighed. Landet er fyldt med meget store og spændende byggeprojekter. Men i dag er Ægypten anderledes. Landet har en spændende historie, og har bl.a. et af verden syv underværker. Der er en stor udvikling i antal af indbyggere. I 1980 var der 67,9 mio. og i 2016 var 95,7 mio. ægyptere. Tirsdag d. 23/10 kl TirsdagsCafé Nyt fra Holbæk Kommunes Borgmester Christina. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (A) kommer til Vipperød Sognegård og beretter om sig selv og den store udfordring, det er at stå i spidsen for en stor kommune som Holbæk med indbyggere. Alle er velkomne! Tirsdag d. 6/11 kl TirsdagsCafé Billedshow fra tur til Letland og Portugal v. Poul Kahr. Vi skal se billedshows fra rejser til Letland i juni/juli og Portugal i oktober. Vi besøger hovedstaden Riga, som er en spændende by. Her er vi så heldige, at der er Sang- og Dansefestival, mens vi er der. I Portugal skal vi bl.a. besøge hovedstaden Lissabon, den spændende by Tomar med tempelridderborg og gense Porto den smukke by ved Dourofloden og endelig Sesimbra - en dejlig kystby syd for Lissabon. Tirsdag d. 13/11 kl TirsdagsCafé Danske kirker i udlandet (DSUK) v. Jens Barfod Jens Barfod har været sømandspræst i Portugal 1972/76. Dansk præst i Schweiz 2009/12. Sluttede med et vikariat ved sømandskirken i Rotterdam 2013/14. Jens oplever, at der i dag er sket stor udvikling i sømandskirken både for præst og den sejlende befolkning. Det er meget forskelligt at være sømandspræst og sognepræst.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2015 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2015 Kan du klare æblemosten? Høstgudstjeneste i Grandløse Kirke JazzGudstjeneste sognekoncert i Ågerup Kirke Humle og Halleluja sogneaften om klosterliv

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd

Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Forår 2019 Arrangeret af Bramming Sogns Menighedsråd Hvor andet ikke er oplyst, afholdes arrangementet i Sognegården, Nørregade 52A, Bramming Tirsdag den 5. marts kl. 19:30 Mens vi venter på foråret Korkoncert

Læs mere

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed

VESTER HASSING KIRKE. til tro, håb og kærlighed VESTER HASSING KIRKE til tro, håb og kærlighed Hoppekirke Torsdag til lørdag formiddag For alle børn og barnlige sjæle! Se præcise åbningstider på skilt ved hoppekirken. Morgensang Torsdag d. 12. september

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar Kirkerne i Vipperød december januar februar 2018-19 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Vær til besvær! Her i efteråret har man i nyhederne kunnet følge sagen om danske læger, der har hjulpet mennesker med

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2017

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2017 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2017 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Jesus bragte os en revolution Luther en reformation Kærlighedsfundamentalister det er, hvad vi er i folkekirken! Sognepræsterne

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Høsttanker og nye begyndelser.

Høsttanker og nye begyndelser. Kirkenyt for Tingsted kirke september-oktober 2018 Høsttanker og nye begyndelser. Efteråret står og tripper i kulissen. Efter den varmeste sommer i mands minde, er det som skal vi vende os, lidt mere end

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KvongPosten November 2018

KvongPosten November 2018 KvongPosten November 2018 Alle Helgens Dag Søndag den 4. november. Gudstjeneste i Kvong Kirke kl. 15.00 hvor vi mindes vore døde. Navnene på dem vi har mistet siden det sidst var Alle Helgens Dag, vil

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. marts april maj 2017

Kirkerne i Vipperød. Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. marts april maj 2017 Kirkerne i Vipperød marts april maj 2017 Påsken i Vipperøds kirker - et drama i fem akter Påskeugen er ramme om et dramatisk forløb, lige fra palmesøndags festlige indtog i Jerusalem til 2. påskedags stille

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KvongPosten November 2017

KvongPosten November 2017 KvongPosten November 2017 --------------------------------------------- Bankospil Støtte foreningen for Kvong Sogn afholder Bankospil Søndag den 5 nov. kl. 15.00 Dørene åbnes kl. 14.00 i gymnastiksalen,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Vi lader kirkegårdene blomstre SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2016

Kirkerne i Vipperød. Vi lader kirkegårdene blomstre SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2016 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2016 Vi lader kirkegårdene blomstre GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Drømmen om Brøndbyøster Sognepræsterne skriver: Det var en rigtig svær beslutning, der skulle træffes,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2014

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. september oktober november 2014 Kirkerne i Vipperød september oktober november 2014 Høst, Hest og Halleluja - høstgudstjeneste - 14. september Vi skal naturligvis fejre, at høsten igen i år er kommet i hus, og hvordan kan det gøres bedre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar

Kirkerne i Vipperød. Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. december januar februar Kirkerne i Vipperød december januar februar 2016-17 Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv Arkitekt MAA Poul Schüleins skitse fra projektbeskrivelsen. GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Fred, kærlighed og tilgivelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nr. 3. August årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2010 30. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Ved organist Kristine Jørgensens 50 års jubilæum Langesø Skovkapel søndag den 1. august 2010. Det er og har været en ære og

Læs mere

Malling Kirke og Sognegård

Malling Kirke og Sognegård Malling Kirke og Sognegård Aktiviteter og særgudstjenester April - Juni 2018 VELKOMMEN I MALLING KIRKE OG SOGNEGÅRD APRIL 2018 Fredag den 6. april kl. 17.00 i Malling Kirke og Sognegård Den glade Kirke

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 18/2017 Nyt fra Børnehuset. Bedsteforældredag torsdag den 18.maj Børn og voksne i Børnehuset vil gerne invitere jer til Bedsteforældredag Torsdag den 18.5.2017 Børnehavebørnenes Bedsteforældre

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Indbydelse til vi spiser sammen

Indbydelse til vi spiser sammen KvongPosten September 2017 Indbydelse til vi spiser sammen Så er tiden inde til at vi mødes på kryds og tværs af Kvong Sogn og omegn til en hyggelig aften Fredag den 15. september kl. 18.00 i gymnastiksalen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019

Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Hjerk-Harre Kirkeblad Juni August 2019 Trinitatis græsset i hverdage Julen varer lige til påske, siger man. Efter påsken kommer pinsen, og søndagen efter pinse fejres en særlig festdag i kirken: Trinitatis

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016 Korpsnyt Frelsens Hær Skolegade 55 6700 Esbjerg Oktober og november 2016 Kære Venner Vi er nu godt i gang efter ferien, og det er godt med det kendte, det trygge. Men det er ikke godt at gro fast og derfor

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Marts i Tagensbo Kirke

Marts i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Minikonfirmandundervisning i Sanderum sogn Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Hvem? 4. klasser på Sanderum skole. (Ved at vælge 4. klasse fremfor 3. klasse undgår vi at

Læs mere

Nr 4. juli/august årg.

Nr 4. juli/august årg. Nr 4. juli/august 2017 26. årg. Tegning: Amalie Schmidt Krøger 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nr. af Orø Kirkeblad september / oktober 2017 er torsdag d. 3.

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN

Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent og jul, 2018 OG DET SKETE I DE DAGE... ORDRUP KIRKE FOLKEKIRKEN Advent SØNDAG 25. NOVEMBER SIDSTE SØNDAG I KIRKEÅRET Adventsmøde med frokost 1. SØNDAG I ADVENT 2. DECEMBER KL. 10.30 14:00 SØNDAG

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

fra Roskilde Frikirke

fra Roskilde Frikirke fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk Sommeren er på vej - med et væld af livsbekræftende farver Lørdag den 14. april er der bryllup i kirken. Vielse kl. 14:30. Reception kl 15:30. Alle

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2017 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2017. Tekst. Matt. 5,1-12 Salige er de som stifter fred, de skal kaldes Guds børn. Hvem og hvad er det som stifter fred? Min onkel som bar samme fornavn

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2018

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2018 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2018 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Ferie, ferie, ferie Sognepræsterne skriver: slap nu af, du har fri og syng en glad melodi. Op mod solen ler vi, den vil skinne

Læs mere

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes!

Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Januar 2019 Ret til ændringer forbeholdes! Sofiegården, Sofievej 2 4, 7100 Vejle Telefon: 76 44 52 00 Cafe Olga: 76 81 78 30 Dagcenteret: Betina Gregersen på tlf. 23 32 05 52 eller Karin Liltorp på tlf.

Læs mere

Spejderpilgrimsfærd. Startandagt. Skrevet af Berit Weigand Berg, præst og en del af KFUM-Spejdernes K-patrulje

Spejderpilgrimsfærd. Startandagt. Skrevet af Berit Weigand Berg, præst og en del af KFUM-Spejdernes K-patrulje Spejderpilgrimsfærd Skrevet af Berit Weigand Berg, præst og en del af KFUM-Spejdernes K-patrulje Luther sagde, at ud af alle de opgaver, vi møder i livet, er der kun en, der rigtig betyder noget: At hjælpe

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Torsdagsarrangementer

Torsdagsarrangementer Torsdagsarrangementer forår 2017 12. januar: Nytårsfest kl. 13-16 Vi starter det nye år med at spise sammen, og under middagen er der traditionen tro nytårstale, fællessang og underholdning. Tilmelding

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød

Kirkerne i Vipperød. Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød Kirkerne i Vipperød september oktober november 2016 Sophie Juel bliver ny præst i Vipperød Kom til orienterings- og opstillingsmøde i Vipperød Sognegård d. 13. september 2016 kl. 19.00. Læs mere om valget

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere