Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling"

Transkript

1 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version (januar 2015)

2 Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Testafvikling Styrelsen for IT og Læring

3 Indhold 1 Indledning Om denne vejledning Obligatoriske og frivillige test Målgruppe Support Testafvikling Om testafvikling Testafvikling trin for trin Hvad nu hvis? Styrelsen for IT og Læring 3

4

5 Styrelsen for IT og Læring 5

6 1 Indledning 1 Indledning De nationale test omfatter følgende test: Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse Matematik 3. og 6. klasse Engelsk 7. klasse Geografi 8. klasse Biologi 8. klasse Fysik/kemi 8. klasse Dansk som andetsprog 5. og 7. klasse 1.1 Om denne vejledning Denne brugervejledning hjælper dig med at bruge testsystemet til de nationale test. Brugervejledningen er et dynamisk dokument. Den opdateres forud for hver testperiode, hvis der er foretaget ændringer i testsystemet, sådan at brugervejledningen altid afspejler testsystemet, som det ser ud nu og her. Brugerfladen i testsystemet udvikles løbende for at optimere brugervenligheden. Når du går i gang med en ny testperiode, er det en god idé at sikre, at du har den nyeste brugervejledning i tilfælde af, at du møder fx en ny knap, som du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Datoen for brugervejledningen fremgår af sidefoden på hver side i brugervejledningen. 1.2 Obligatoriske og frivillige test Det er obligatorisk for elever i folkeskolen at gennemføre de nationale test, bortset fra testene i dansk som andetsprog. Ud over de obligatoriske test kan skolerne også vælge at lade elever tage testene på frivillig basis om efteråret. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der skal gennemføres obligatoriske nationale test (markeret med kryds), og i hvilke fag og på hvilke klassetrin testene kan anvendes frivilligt (markeret med farve). 6 Styrelsen for IT og Læring

7 1.2 Obligatoriske og frivillige test Folkeskolerne, for hvem deltagelse i de nationale test ifølge folkeskoleloven er obligatorisk, kan om efteråret lade eleverne tage en given test yderligere to gange på frivillig basis. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid - en gang obligatorisk og to gange på frivillig basis. I testsystemet kaldes de to frivillige testmuligheder for F1 og F2. Folkeskoler kan benytte testene i dansk som andetsprog op til tre gange på frivillig basis. De frie grundskoler, for hvem deltagelse i de nationale test ikke er obligatorisk, kan om efteråret tage testene på frivillig basis op til tre gange. Hver elev kan maksimalt tage hver af de 12 nationale test tre gange i løbet af sin skoletid på frivillig basis. I testsystemet kaldes de tre frivillige testmuligheder for F1, F2 og F3. Eleverne kan tage en frivillig test på det klassetrin, testen er målrettet, samt på klassetrinnet over og under. Fx kan engelsktesten anvendes frivilligt på 6., 7. og 8. klassetrin. For folkeskolerne betyder det fx, at en 7. klasse kan tage engelsktesten i den frivillige testperiode i efteråret i 7. klasse, tage den igen til de obligatoriske test i foråret, og tage den igen i efteråret i den frivillige testperiode, når eleverne er rykket op i 8. klasse. På de frie grundskoler betyder det fx, at en klasse kan tage engelsktesten i 6., 7. og 8. klasse i den frivillige testperiode. Testene, der bruges under den frivillige testperiode og under den obligatoriske testperiode, er nøjagtig de samme. Det betyder, at hvis elever tager en test flere gange, kan det bruges til at følge udviklingen hos eleverne. Da testene er adaptive, vil eleverne normalt blive stillet forskellige opgaver fra gang til gang. Styrelsen for IT og Læring 7

8 1 Indledning 1.3 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til skolens medarbejdere, der skal arbejde med testsystemets funktionaliteter. Det vil typisk være: Målgruppe Rolle Relevante afsnit Administrativ medarbejder Opdatere skolens administrative system Forberedelse UNI Loginbrugeradministrator Opdatere elevers og medarbejderes UNI Login Markere rettighed for skolens testadministrator Markere rettighed for skolens leder Forberedelse It-ansvarlig Ansvarlig for skolens computere, lokalnetværk og internetforbindelse Forberedelse Testadministrator Opdatere lærernes rettigheder til booking, testafvikling og til at se testresultater. Forberedelse Leder Tildeling af fritagelse (ved obligatoriske test) Gennemsyn af skolens testresultater Opfølgning på testresultater Forberedelse Testresultater Lærer Booking af test (test tidspunkt elever) Afvikling af test (aktivere elevers testadgang tildele elever pause, forlænge tid, tildele midlertidigt kodeord) Gennemsyn af testresultater Gennemsyn af testresultater til hjemmet Opfølgning på testresultater Booking Testafvikling Testresultater 1.4 Support Styrelsen for IT og Læring varetager den tekniske support på test- og prøvesystemet. Vejledninger, ofte stillede spørgsmål, driftsinformation m.m. kan findes på: 8 Styrelsen for IT og Læring

9 2.1 Om testafvikling 2 Testafvikling 2.1 Om testafvikling UNI Login Lærer og elever skal logge sig på testsystemet med deres personlige UNI Login. Aktivering af elevernes adgang til testen Forudsætningen for, at en elev kan starte testen, er, at læreren har aktiveret elevernes adgang til testen. Aktiveringen kan ske fra og med 30 minutter før teststart og frem til 60 minutter efter teststart. Tidsramme En elevs test kan regnes for gennemført, når eleven har arbejdet med den i mindst 45 min. og status er grøn eller gul. Den ordinære testperiode er 45 minutter. 40 minutter efter elevens teststart informeres læreren på testafviklingssiden, om grundlaget for elevvurderingen er sikkert (status grøn). Elevernes testperiode kan forlænges individuelt med 15 minutter ad gangen, fx hvis status ikke er grøn efter 40 minutter. Eksempel: Der er booket en test til starttidspunkt kl Læreren kan aktivere eleverne fra og med kl Læreren skal have aktiveret eleverne, og eleverne skal have startet testen senest kl , men helst inden Hvis eleverne ikke er startet på testen inden for denne tidsramme, skal der bookes en ny test. Eleven logger sig fx på kl og har derefter en ordinær testperiode på 45 minutter dvs. frem til kl Kl (efter 40 min.) har eleven ikke besvaret så mange opgaver, at resultatet er sikkert (grønt), og læreren vælger at forlænge elevens adgang til testen. Elevens tid kan forlænges med 15 minutter ad gangen i dette tilfælde frem til kl Inden testen Inden testen startes: Bør læreren informere eleverne om, hvordan testen skal forløbe, da det er vigtigt, at eleverne er fortrolige med testkonceptet, inden testen afvikles. Skal læreren aktivere elevernes adgang. Skal eleverne have deres UNI Login parat. Testens forløb Læreren overvåger elevens testforløb fra testafviklingssiden Læreren følger elevernes fremdrift i testen Læreren kan forlænge elevens tid Styrelsen for IT og Læring 9

10 2 Testafvikling Testens afslutning Når alle elever er færdige, kan testafviklingssiden blot lukkes ned. Det sker ved at trykke på krydset i browserens øverste højre hjørne Testoversigt Testoversigten giver et overblik over: Aktive test Kommende test Bookinghistorik for de enkelte skoleår. Det aktuelle skoleår er udfoldet. Fra testoversigten har læreren endvidere adgang til at igangsætte og afvikle test Testafviklingssiden På testsystemets testafviklingsside kan læreren afvikle den enkelte elevs testforløb. Bemærk: Alle elever skal besvare opgaver i samtlige 45 minutter. Først når der er 5 minutters testtid tilbage, viser elevoversigten, om en elev har grøn status. 10 Styrelsen for IT og Læring

11 2.1 Om testafvikling Testafviklingssiden giver læreren mulighed for at: Give eleven adgang til testen. Afbryde elevens testadgang (anvendes, hvis elevens adgang til testen skal lukkes midlertidigt). Forlænge elevens testadgang (anvendes, hvis eleven har behov for mere tid end de ordinære 45 minutter). Tildele midlertidigt kodeord. Siden giver for hver elev løbende informationer om: Eleven er startet på testen. Eleven er begyndt at besvare opgaver (Når en knap i kolonnen Afbryd - Genoptag har tre prikker indikerer det, at testen ikke er påbegyndt - eller Adgang - ej genoptaget.). Hvor mange opgaver der er besvaret. Hvor lang tid, der er tilbage af testen. Hvor statistisk sikkert testresultatet er på et givet tidspunkt under testen. Den statistiske sikkerhed er illustreret ved følgende farvekoder: Utilstrækkeligt grundlag for vurdering af resultatet Grundlaget for vurdering af resultatet er mindre sikkert Grundlaget for vurdering af resultatet er sikkert - status grøn vises tidligst efter 40 min. testtid Herudover kan eleverne forud for testene prøve demonstrationsudgaver af testene på Styrelsen for IT og Læring 11

12 2 Testafvikling Forslag til, hvad lærerne kan fortælle eleverne inden en test Læreren skal bruge testene til at få viden om, hvor der kan sættes ind i undervisningen for at hjælpe alle elever både de dygtige og de mindre dygtige. Det er vigtigt, at eleverne på forhånd ved, hvad testen går ud på. Lærerens instruktion kan fx lyde: Testen vil tage hele lektionen. Svar grundigt, men ikke for langsomt. I vil få opgaver, I kan svare på, og opgaver, som I ikke kan svare på. Testen prøver nemlig hele tiden at finde ud af, præcis hvad I kan. Det betyder også, at I får forskellige opgaver, og måske får jeres sidemand helt andre opgaver, end I selv gør. I skal besvare opgaverne så godt, som I kan også de meget svære opgaver. Hvis I er i tvivl om et svar, skal I svare det, som I tror, er det rigtige. Hvis I ikke har nogen idé om, hvad der er rigtigt eller forkert, så spring opgaven over men det tæller for et forkert svar, hvis I svarer blankt. Hvis I har forståelsesmæssige problemer undervejs i testforløbet, må I gerne spørge mig til råds men jeg hjælper jer ikke med det rigtige svar. Hvis I får brug for en pause under testen, så ræk hånden op. Hvis nogle af jer bliver færdige før tid, så tag jeres frilæsningsbog eller lektier frem og bliv siddende stille på jeres pladser. I får besked af mig, når I er færdige. Det er forskelligt, hvor mange opgaver I hver især kommer til at svare på. Det gælder om at svare rigtigt på opgaverne. Det gælder ikke om at være hurtigst eller svare på flest opgaver. Tilladte hjælpemidler for alle elever er: Ved testen i dansk, læsning og engelsk må eleverne anvende papir og skriveredskab. Ved testen i matematik, fysik/kemi og biologi må eleverne anvende papir og skriveredskab. Lommeregner må anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes. Ved testen i geografi må eleverne anvende papir og skriveredskab, lommeregner og kortmateriale. Skolens leder skal sikre, at eleverne har adgang til det elektroniske kortmateriale, der findes på testogprøver.dk. Tilladte hjælpemidler for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller med tilsvarende vanskeligheder er: Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i. Det kan for eksempel være følgende hjælpemidler: Brug af hjælper eller støtteperson. Anvendelse af hjælpemidler, som fx oplæsningsprogrammer eller ordforslagsprogrammer. Tildeling af ekstra tid. Hensigten med anvendelsen af disse hjælpemidler er at kompensere eleven for vedkommendes vanskeligheder for at ligestille eleven med andre i testsituationen. Anvendelse af hjælpemidlerne må dog ikke medføre ændring af testens faglige niveau. 12 Styrelsen for IT og Læring

13 2.2 Testafvikling trin for trin 2.2 Testafvikling trin for trin Læreren logger ind og aktiverer elevernes adgang til testen Trin Handling 1. Fra menuen Skolens personale Klik på Booking-Afvikling-Resultater 2. Log ind med UNI Login Indtast brugeroplysningerne 3. Du kan kontrollere, om du har rettighed til at afvikle test fra menupunktet Mine rettigheder. I venstremenuen: klik på Testoversigt Styrelsen for IT og Læring 13

14 2 Testafvikling 4. I oversigten over Aktive test kolonnen Testafvikling: Klik på knappen OK for at få adgang til testafvikling Når der klikkes på OK, bliver den pågældende booking låst med henblik på afvikling og kan ikke længere redigeres. Adgang til testafvikling er tilgængelig fra og med 30 minutter før testens starttidspunkt. Siden opdaterer ikke automatisk, så det kan være nødvendigt at genindlæse den for at få vist knappen OK. 5. På testafviklingssiden skal læreren give eleverne adgang, inden de kan starte testen. Dette er for, at det kun er de elever, som er mødt op, der får adgang. I kolonnen Adgang: Marker de fremmødte elever enkeltvist med flueben eller Klik på knappen Giv alle adgang og fjern flueben fra de elever, der ikke er til stede. Markeringen i kolonnen Adgang giver eleven adgang til at starte eller genoptage testen én gang. Når eleven har opbrugt denne adgang, forsvinder fluebenet i Adgang, næste gang siden opdaterer. Dette er normalt. Læreren skal under normale omstændigheder ikke give adgang mere end én gang, men hvis eleven mister forbindelsen til testsystemet, fx hvis elevens pc går ned, kan det blive nødvendigt at give eleven adgang igen ved at sætte et nyt flueben i adgangsfeltet. 14 Styrelsen for IT og Læring

15 2.2 Testafvikling trin for trin Eleverne logger ind og starter testen Trin Handling 1. Fra menuen Elever Klik på knappen Start 2. Log ind med UNI Login 3. Indtast brugeroplysningerne 4. Elevens testoversigt tæller ned til start Når testen begynder, vises knappen Start Eleven klikker på Start for at starte testen Styrelsen for IT og Læring 15

16 2 Testafvikling Tildeling af midlertidigt kodeord Trin Handling 1. Såfremt eleven ikke kan få adgang til testen med sit UNI Login, kan læreren fra testafviklingssiden hente et midlertidigt kodeord til eleven til den konkrete test. I kolonnen Midlertidigt kodeord Klik på Opret/se 2. Information om elevens midlertidige kodeord vises på skærmen Vær opmærksom på, at eleven ikke skal bruge den normale røde Start knap, men skal logge ind fra Log på med midlertidigt kodeord 16 Styrelsen for IT og Læring

17 2.2 Testafvikling trin for trin Eleven logger ind med midlertidigt kodeord Trin Handling 1. Eleven logger ind med midlertidigt kodeord fra: menuen Elever Klik på Log på med midlertidigt kodeord 2. Login-siden for midlertidigt kodeord vises Styrelsen for IT og Læring 17

18 2 Testafvikling Testen forløb og afslutning Trin Handling 1. Eleverne besvarer opgaver, og læreren kan følge testens fremdrift Kolonnen Opgaver viser antallet af besvarede opgaver for hver elev Farvekoden i kolonnen Opgaver angiver, om grundlaget for vurdering af elevens niveau er usikkert (rød), mindre sikkert (gul) eller sikkert (grøn). Først når der er 5 minutters testtid tilbage, viser elevoversigten, om en elev har grøn status. Læreren afgør undervejs, om nogle elever skal have mere tid. Det er bedst, hvis alle elevtest opnår grøn status, men en test, der afsluttes med gul status, regnes også for gennemført. Kolonnen Tid til slut viser, hvor lang tid hver enkelt elev har tilbage af testen. En elev har som udgangspunkt adgang til at arbejde med testen i 45 minutter. Læreren kan tildele ekstra tid vha. knappen +15 i kolonnen Tid til slut. Hvis der undervejs i testen er behov for at afbryde en elevs adgang til testen midlertidigt, kan knappen Afbryd i kolonnen Afbryd Genoptag anvendes. 18 Styrelsen for IT og Læring

19 2.2 Testafvikling trin for trin 2. Elevens skærm Når der ikke er mere tid, får eleven en kort meddelelse på skærmen, som informerer om, at testen er slut. Bemærk, at ovenstående besked fremkommer automatisk ved tidens udløb uanset elevens status i testen. Hvis eleven ikke har opnået grøn status, kan det derfor være en god idé, at læreren fra testafviklingssiden tildeler eleven ekstra tid, før tiden udløber. Lærerens skærm På lærerens skærm vil der når tiden udløber og uanset elevens status ud for elevens navn i kolonnen Tid til slut stå: Testen er slut. Genoptag? Ved tildeling af mere tid, kan eleven fortsætte testen. Når alle elever er færdige, kan testafviklingssiden blot lukkes ned. Det sker ved at trykke på krydset i browserens øverste højre hjørne. Bookingen vil fortsat være aktiv i tre timer fra starttidspunktet, hvorefter den afsluttes af systemet. Elever med gul status Test, der bliver afbrudt med gul status, får ikke automatisk dannet et resultat. Det er fordi, skolen først skal tage stilling til, om eleverne skal genbookes og løse flere opgaver, indtil de opnår grøn status, eller om skolen vil afslutte elevernes test og få beregnet et testresultat på grundlag af gul status. Et sådant resultat er mindre statistisk sikkert, end hvis status havde været grøn. Afslutning af en gul test kan ske fra Statussiden tre timer efter testen, og resultatet vil være tilgængeligt fra næste dag. (Se kapitel 5 Testresultater, afsnittet Om statussiden.) Styrelsen for IT og Læring 19

20 2 Testafvikling 2.3 Hvad nu hvis? Problem Læreren kan ikke booke eller afvikle test. Der kommer en fejlmeddelelse på skærmen, når læreren og elever forsøger at komme ind på Eleven kan ikke logge ind med sit personlige UNI Login, fx fordi eleven har glemt sit kodeord. Eleven har startet testen, men bliver nødt til at fortsætte testen på en ny computer. Eleven har lukket browseren og åbner browseren for at logge på testen igen. Der opstår et netværksproblem, og eleven kan ikke afgive sit svar. Løsning Administrator skal give læreren rettighed til funktionerne booking og testafvikling. Se kapitlet: Forberedelse. Der kan anvendes en direkte webadresse til testsystemet: Læreren skal gå ind på: Eleven skal gå ind på: Læreren kan hente et midlertidigt kodeord til eleven fra testafviklingssiden, som kun virker til den ene test. Eleven skal logge ind fra elevsiden på via linket Log på med midlertidigt kodeord. Læreren skal fra testafviklingssiden give eleven adgang igen med et nyt flueben i kolonnen Adgang på testafviklingssiden. Læreren skal fra testafviklingssiden give eleven adgang igen med et nyt flueben i kolonnen Adgang på testafviklingssiden. Eleven får en fejlmeddelelse på skærmen. Eleven har ikke mistet sine svar, men skal blot logge ind igen. Eleven vil fortsætte testen fra senest besvarede testopgave. En elev er booket til to test umiddelbart efter hinanden. Eleven får meddelelsen Der er indtruffet en fejl på skærmen. Løsning: 1. Luk alle browservinduer 2. Log ind igen. Er der stadig problemer, så 3. Genstart maskinen. Er der stadig problemer, så 4. Skift maskine. Er der stadig problemer, så kontakt Styrelsen for IT og Læring, testogprøver-support ( tlf Eleven har kun adgang til én test af gangen. Hvis eleven forsøger at logge sig ind på en anden test, skal læreren åbne for den konkrete test. Den første test skal være færdig, før den næste påbegyndes. 20 Styrelsen for IT og Læring

21 2.3 Hvad nu hvis? Under testafvikling. Hvis pc en midlertidigt mister forbindelsen til serveren, vises der en dialogboks på skærmen: Pc'ens forbindelse til serveren har været afbrudt. I dialogboksen: Klik på OK og åbn testafviklingssiden igen Flere svar på ofte stillede spørgsmål, driftsinfo m.m. kan findes på Styrelsen for IT og Læring 21

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU Vejledning om brug af Vejledende Læsetest for Voksne - til anvendelse i FVU og AMU Undervisningsministeriet januar 2008 Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2. Testens formål...5 3. Vejledning om læseundervisning...6

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere