Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser for alle køretøjer. 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene. 2. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets forskellige apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik. 3. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at der ikke udvikles unødig røg og støj. Kapitel 2. Biler. 4. En bil skal være således indrettet, at 1) føreren har det fornødne udsyn fremad og til siderne. 2) mindst 20 pct. af bilens totalvægt hviler på de styrende hjul. 3) kabinens indre indretning ikke frembyder unødig fare for fører og passagerer, og 4) bilens udragende dele ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter. 5. En bil skal være forsynet med: 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer. 2) Styreapparat, hvormed bilen kan styres let, sikkert og hurtigt. 3) Hastighedsmåler. 4) Affjedring af samtlige hjul. 5) Luftgummiringe på samtlige hjul med et slidbanemønster, der overalt har en dybde af mindst 1 mm. 6)Skærme over samtlige hjul. 7) Driftsbremse, der virker på alle hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse bilen på en sikker, hurtig og virksom måde. 8) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som kan holde bilen standset på hældende grund. 9) Nødbremse, der kan afbremse bilen på sikker og virksom måde. Nødbremsen kan være bilens parkeringsbremse, såfremt denne opfylder bestemmelserne om nødbremse, eller ved at bilens driftsbremse, såfremt denne er således indrettet, at bestemmelserne om nødbremse er opfyldt, selv om der opstår fejl i driftsbremsen. 10) Spejle, der er egnet til at give føreren det fornødne udsyn bagud og skråt bagud. 11) Lyddæmper i udstødningssystemet. 12) Lydsignalapparat med konstant tone. Stk. 2. Pigdæk må kun anvendes i perioden 1. oktober-30. april, og kun for så vidt alle bilens hjul er forsynet dermed. Stk. 3. Hvis egenvægten overstiger 400 kg, skal bilen være forsynet med bakgear eller anden indretning til baglæns kørsel. Stk. 4. I personbil til højst ni personer skal rat og ratstamme være kollisionssikret. 6. Forruden skal være af lamineret glas, medens andre ruder skal være af lamineret eller hærdet glas. Til renholdelse skal der være automatiske, udvendige forrudeviskere og udvendige forrudevaskere. 7. Personbil til højst ni personer samt varebil, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger kg. skal være forsynet med sikkerhedssele på hver siddeplads på forsædet. Selerne skal være DS-,E- eller e-mærkede trepunktsseler eller, hvor sådanne seler ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, hofteseler. Sikkerhedsselernes forankringspunkter skal i styrkemæssig henseende svare til selernes egenskaber.

2 8. Personbil til højst ni personer og varebil, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger kg. skal være forsynet med mekanisk tyverisikring. Stk. 2. Personbil til højst ni personer samt varebil skal være forsynet med støddæmper ved alle hjul. Lastbil skal være forsynet med støddæmpere ved forhjulene. Stk. 3. Lukket vare- eller lastbil skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum. Der må ikke transporteres personer, der befinder sig mellem forsædet og adskillelsen. 9. En bil skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler: 1) To fremadrettede, hvide eller gullige E- eller e-mærkede nærlyslygter, der med asymetrisk lys og uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran bilen, samt to eller fire fremadrettede, hvide eller gullige fjernlyslygter, der kan oplyse vejen mindst 100 m foran bilen, og som er tilsluttet en kontrollampe ved førerpladsen. 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to eller fire bagudrettede, røde baglygter, der alle er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nær- eller fjernlyslygter, kan være af denne farve. 3) Mindst en hvid lygte, der kan belyse den bageste nummerplade, således at denne er læselig mindst 20 m bag bilen. 4) Mindst to bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end bagudlygten. 5) Havariblink, bestående af bilens påbudte retningsviserblinklygter eller andre lygter med tilsvarende egenskaber,tilsluttet således at de alle blinker samtidig. 6) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke er trekantede. 7) Et lige antal gule retningsviserblinklygter forpå og bagpå i hver side samt en retningsviderblinklygte, der er synlig fra siden. Retningsviserblinklygterne skal mindst afgive 60 og højst 120 blink pr. minut og skal være tilsluttet en kontrolanordning ved førerpladsen. Stk. 2. Bil, hvis længde er over 8 m. eller som er godkendt til at være en del af et vogntog, skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E- eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), eller med gule lygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Dette gælder dog ikke personbil til højst ni personer. Stk. 3. Bil, hvis bredde overstiger 2,3 m. skal være forsynet med to fremadrettede, hvide markeringslygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 10. En bils positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og påbudte markeringslygter skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. Stk. 2. En bils positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og påbudte markeringslygter må ikke kunne slukkes, når næreller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt. 11. En bil kan være forsynet med følgende lygter og refleksanordninger: 1) To fremadrettede, hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke virker blændende. 2) En eller to bagudrettede, hvide eller gullige baklygter, der kun må kunne lyse, når bilen er i bakgear. 3) En eller to bagudrettede, røde tågebaglygter, der kun må kunne tændes, når fjern-, nær- eller tågeforlygterne er tændt, og som skal være tilsluttet en kontrollampe ved førerpladsen. 4) To bagudrettede, røde markeringslygter, såfremt bilens bredde overstiger 2,1 m. 5) Hvide fremadrettede refleksanordninger, røde bagudrettede refleksanordninger, der ikke må være trekantede, og gule refleksanordninger, der vender til siden. 6) Højst tre hvide eller gullige søge- eller arbejdslygter, der kun kan tændes, når bilens påbudte lygter er tændt. Stk. 2. Bil med tilladt totalvægt over kg kan forsynes med skilt med hvidt eller gult lys over forruden. Stk. 3. Bil, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej, kan være forsynet med gule afmærkningslygter. Stk. 4. En bils nær- eller fjernlyslygter kan være indrettet som overhalingssignal. Stk. 5. På en bil, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, kan positions- og baglygter eller sideblinklygter være således elektrisk forbundet, at de kan holdes tændt i køretøjets ene side, uden at andre lygter samtidig er tændt. (Parkeringslygter). 12. Lygter eller reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. Kapitel 3. Traktorer. 13. En traktor skal være således indrettet, at 1) føreren har det fornødne udsyn fremad og til siderne, og 2) mindst 20 pct. af den tilladte totalvægt hviler på de styrende hjul.

3 Stk. 2. Traktorens udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter. Arbejdsredskaber, der er monteret på traktoren,anses som udragende dele. 14. En traktor skal være forsynet med: 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer. 2) Styreapparat, hvormed traktoren kan styres let, sikkert og hurtigt. 3) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse traktoren på en sikker, hurtig og virksom måde. 4) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel eller blokerer traktorens transmissionssystem, og som kan holde traktoren standset på hældende grund. 5) Lyddæmper i udstødningssystemet. 6) Lydsignalapparat med konstant tone. 7) Bakgear. 8) Tilkoblingsanordning til påhængskøretøj. Stk. 2. Registreret eller godkendt traktor skal være forsynet med luftgummiringe på samtlige hjul. Andre traktorer skal opfylde kravene i 21, stk. 2. Stk. 3. Benzindrevet traktor, der ikke har benzinpumpe, skal være forsynet med en let tilgængelig afspærringshane i brændstofledningen mellem tank og motor. Stk. 4. Traktor, som har førerværn med bagvæg, skal være forsynet med mindst et førerspejl, der kan give føreren det fornødne udsyn bagud. 15. Ruder skal være af hærdet eller lamineret glas. Bagrude kan dog være af gennemsigtigt plastmateriale. Til renholdelse af forruden skal der være udvendig rudevisker. 16. En traktor skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler: 1) To fremadrettede, hvide eller gullige nærlygter, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran traktoren. 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to bagudrettede, røde baglygter, der alle er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nærlyslygter, kan være af denne farve. 3) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke er rekantede. 4) Gule retningsviserblinklygter på hver side, der afgiver mindst 60 og højst 120 blink pr. minut, og, såfremt lygterne ikke kan ses direkte af føreren, er tilsluttet en kontrolanordning ved førerpladsen. 5) To bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end baglygterne. Stk. 2. Registreret traktor skal være forsynet med mindst en hvid lygte, der kan belyse den bageste nummerplade, således at denne er læselig mindst 20 m bag traktoren. 17. En traktors positionslygter, baglygter og eventuelle nummerpladelygte skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. Stk. 2. En traktors positionslygter, baglygter og eventuelle nummerpladelygte må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt. 18. En traktor kan være forsynet med to ekstra nærlyslygter, to eller fire fremadrettede, hvide eller gullige fjernlyslygter, havariblink, de i 11 nævnte lygter og refleksanordninger samt med gul afmærkningslygte. Stk. 2 Lygter eller reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. 19. Traktor med påmonteret arbejdsredskab skal opfylde de bestemmelser, der er nærmere fastsat for placeringen af positionslygter, baglygter og bagudrettede,røde refleksanordninger, medmindre traktoren afmærkes med gul afmærkningslygte, der er tydelig synlig fra alle sider, samt supplerende refleksanordninger, der opfylder bestemmelserne for placering af påbudte refleksanordninger. Kapitel 4. Motorredskaber. 20. Motorredskab skal være således indrettet, at 1) føreren har det fornødne, direkte udsyn fremad og til siderne. 2) mindst 20 pct. af totalvægten hviler på de styrende hjul,og 3) kranbjælker, graveskovle og andre udragende dele ikke frembyder unødig fare for andre. 21. Motorredskab skal være forsynet med: 1) Styreapparat, hvormed køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt.

4 2) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde. 3) Parkeringsbremse, der virker på mindst en aksel eller blokerer motorredskabets transmissionssystem, og som kan holde køretøjet standset på hældende grund. 4) Lyddæmper i udstødningssystemet. 5) Lydsignalapparat med konstant tone. 6) Bakgear. Stk. 2. Motorredskab skal være forsynet med luftgummiringe, anden elastisk hjulbeklædning eller have glatte valser. Stk. 3. Såfremt motorredskabets opbygning ikke tillader førerens direkte udsyn bagud, skal det være forsynet med spejle, der giver føreren det fornødne udsyn. Stk. 4. Motorredskab, der er forsynet med ruder i førerhuset, skal opfylde bestemmelserne i Motorredskab skal ved kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med: 1) To fremadrettede, hvide eller gullige nærlyslygter, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran køretøjet. 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to bagudrettede, røde baglygter, der alle er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 3) Lygter til markering af udragende dele. Fremadrettede lygter skal være hvide, bagudrettede røde, og de skal være synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Stk. 2. Et motorredskabs påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. Stk. 3. Et motorredskabs positionslygter, baglygter og påbudte markeringslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt. Stk. 4. Motorredskab skal være forsynet med et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E- eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke må være trekantede. Motorredskab, hvis længde overstiger 8 m. skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), eller med gule lygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Stk. 5. Motorredskab skal, såfremt førerens armsignaler ikke tydeligt kan ses, være forsynet med gule retningsviserblinklygter i hver side og to bagudrettede, røde stoplygter. Lygterne skal opfylde kravene i 16 for tilsvarende lygter for traktorer. Stk. 6. Motorredskab kan være forsynet med: 1) Et lige antal hvide eller gullige, fremadrettede fjernlyslygter. 2) De i 11 nævnte lygter og refleksanordninger. 3) Gul afmærkningslygte. Stk. 7. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. 23. Motorredskab, der er beregnet til at føres af gående, skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget. Stk. 2. Motorredskabet skal i lygtetændingstiden være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig lygte foran og en bagudrettet, rød lygte bagpå. Begge lygter skal være placeret i køretøjets venstre side og være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Kapitel 5. Motorcykler. 24. Motorcykel skal være således indrettet, at mindst 25 pct. af tjenestevægten (vægten af motorcyklen med tilbehør og driftsmidler samt fører) hviler på forakslen. Stk. 2. På motorcykel, hvis egenvægt overstiger 120 kg. og på motorcykel med sidevogn skal de påbudte lygter kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. En motorcykels positionslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygte er tændt. Baglygte og nummerpladelygte må ikke kunne slukkes, når andre påbudte lygter er tændt. Stk. 3. Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side og skal have eet hjul. 25. En motorcykel skal være forsynet med: 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer. 2) Styreapparat, hvormed motorcyklen kan styres let, sikkert og hurtigt. 3) Affjedring af forhjulet samt støddæmpere i affjedringen. 4) Luftgummiringe på hjulene med et slidbanemønster, der overalt har en dybde af mindst 1 mm. 5) Skærme over hjulene.

5 6) Driftsbremse, der virker på alle hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse motorcyklen på en sikker, hurtig og virksom måde. 7) Lyddæmper i udstødningssystemet. 8) Lydsignalapparat med konstant tone. Stk. 2. Driftsbremse på tohjulet motorcykel skal bestå af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul. Bremserne på trehjulet motorcykel skal opfylde kravene i 5 for bremserne til bil. Stk. 3. P å tohjulet motorcykel skal brændstoftanken være hensigtsmæssigt placeret, og der skal findes en afspærringshane i brændstofledningen mellem tank og motor. Stk. 4. Forrude eller vindskærm skal være af splintsikkert glas eller af egnet plastmateriale. Forrude samt vindskærm, der dækker førerens synsfeldt, skal være forsynet med automatisk, udvendig rudevisker. Stk. 5. Tohjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og passager. Særskilt passagersæde skal være forsynet med håndtag til brug for passageren. Stk. 6. Sidevogn, skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer samt med luftgummiring på og skærm over hjulet. 26. En motorcykel skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler: 1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen, samt en eller to hvide eller gullige fjernlyslygter, der kan oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen. 2) En eller to fremadrettede, hvide positionslygter og en eller to bagudrettede, røde baglygter, der alle er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 3) Mindst en hvid lygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig mindst 20 m bag motorcyklen. 4) En eller to bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end baglygten. 5) Mindst en bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRUmærket), og som ikke må være trekantet. Stk. 2. Trehjulet motorcykel skal dog være forsynet med to positionslygter, to baglygter og to bagudrettede, røde refleksanordninger. Trehjulet motorcykel, som har lad eller varekasse bag førersædet, eller som har førerhus, skal være forsynet med retningsviserblinklygter og stoplygter efter reglerne for bil. Stk. 3. Sidevogn skal være forsynet med en fremadrettet, hvid og en bagudrettet, rød lygte, der begge er tydeligt synlige i 300 meters afstand uden at blænde, samt med bagudrettet, rød refleksanordning. 27. En motorcykel kan være forsynet med følgende lygter og refleksanordninger: 1) En eller to hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke virker blændende. 2) En eller to bagudrettede, røde tågebaglygter, der opfylder kravene til tågebaglygter for bil. 3) Gule retningsviserblinklygter som nævnt i 16, stk. 1, nr. 4. 4) Havariblink. 5) Hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden. 6) En søgelygte og en arbejdslygte. Stk. 2. Trehjulet motorcykel kan dog være forsynet med to nærlyslygter, en eller to baklygter samt parkeringslygter. Stk. 3. Anden trehjulet motorcykel end den i 26. stk. 2, nævnte kan være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne for tohjulede motorcykler. Stk. 4. En motorcykels nær- eller fjernlyslygter kan være indrettet som overhalingssignal. Kapitel 6. Knallerter. 28. En knallert skal være standardtypegodkendt. Stk. 2. Knallert skal være forsynet med standardtypegodkendelsesnummer og motortypenummer. 29. Motor, udveksling mellem motor og drivhjul, drivhjulsstørrelse samt lyddæmpningssystem skal være indrettet således, at knallerten ikke yder større hastighed end fastsat ved typegodkendelsen. 30. En knallert må ikke være indrettet til mere end een person. 31. En knallert skal være forsynet med: 1) Styreapparat, hvormed knallerten kan styres let, hurtigt og sikkert. 2) Pedaler eller fodhvilere. 3) Luftgummiringe på og skærme over hjulene.

6 4) Driftsbremse, der ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse knallerten på en sikker, hurtig og virksom måde, og som består af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul. 5) Klokke eller entonet horn. Stk. 2. Når føreren forlader knallerten skal den være forsynet med anordning til tyverisikring, der består af lås samt kæde, bøjle eller lignende med en styrke, der svarer til indsatshærdet materiale med mindst 9 mm's tykkelse. 32. En knallert skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler: 1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran knallerten. 2) En bagudrettet, rød baglygte, der er tydeligt synlig i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 3) En bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærket), og som ikke er trekantet. Stk. 2. En trehjulet invalideknallert skal være forsynet med to baglygter og to bagudrettede refleksanordninger. Stk. 3. En knallert kan være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig fjernlyslygte, en hvid positionslygte, gule retningsviserblinklygter, en bagudrettet, rød stoplygte og hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden. Kapitel 7. Påhængsvogn og sættevogn til bil. 33. En påhængsvogn eller sættevogn skal være således indrettet, at udragende dele ikke frembyder fare for andre trafikanter. 34. En påhængsvogn og sættevogn skal være forsynet med: 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer. 2) Affjedring af samtlige hjul. 3) Luftgummiringe på og skærme over samtlige hjul. 4) Koblingsanordning, der passer til det trækkende køretøjs koblingsanordning. 5) Driftsbremse, der virker på samtlige hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse vognen på en sikker, hurtig og virksom måde, samt parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel og kan holde vognen standset på hældende grund. Dette gælder dog ikke påhængsvogn, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg og 50 pct. af det trækkende køretøjs egenvægt. 35. En påhængsvogn og sættevogn skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler: 1) Et lige antal bagudrettede, røde baglygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. 2) Mindst en hvid lygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig mindst 20 m bag vognen. 3) Et lige antal bagudrettede stoplygter med en væsentlig større lysstyrke end baglygterne. 4) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er trekantede og E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærket). 5) Et lige antal fremadrettede, hvide refleksanordninger, der er mærket på samme måde. 6) En gul retningsviverblinklygte bagpå i hver side. Lygterne skal opfylde kravene i 9, stk. 1, nr. 7, 2. pkt. Stk. 2. Påhængsvogn eller sættevogn skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E- eller e- mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede) eller med gule lygter, der er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Stk. 3. En påhængsvogn eller sættevogn kan være forsynet med havariblink og med de i 11 nævnte lygter og refleksanordninger, dog at bagudrettede reflekser skal være trekantede. Stk.4. Lygterne på en påhængsvogn eller sættevogn skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på det trækkende køretøj. Stk. 5. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk. Kapitel 8. Påhængsvogn til traktor og motorredskab.

7 36. Enhver påhængsvogn til registreringspligtig traktor skal opfylde bestemmelserne i 33-35, bortset fra bestemmelserne om, at der skal være affjedring af og skærme over hjulene samt bremser på samtlige hjul. 37. En påhængsvogn til ikke registreringspligtig traktor skal være således indrettet, at udragende dele ikke frembyder fare for andre trafikanter. Stk. 2. Påhængsvognen skal være forsynet med koblingsanordning der passer til det trækkende køretøjs koblingsanordning. Stk. 3. Påhængsvognen skal være forsynet med refleksanordninger efter reglerne i 35. I lygtetændingstiden skal den bageste påhængsvogn desuden være forsynet med baglygter efter reglerne i 35. Stk. 4. Påhængsvognen kan være forsynet med lygter efter reglerne i Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde bestemmelserne i 37. Stk. 2. Påhængsvognen må kun benyttes til transport af arbejdsredskaber, som er knyttet til motorredskabets funktion. Denne begrænsning gælder dog ikke for påhængsvogn til motorredskab, der er beregnet til at føres af gående. Kapitel 9. Påhængsredskab. 39. Ikke registreringspligtig påhængsredskab skal opfylde bestemmelserne i 37. Dog skal bestemmelserne om refleksanordninger kun opfyldes i lygtetændingstiden. Stk. 2. Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, der trækkes af bil eller registreret traktor, skal såfremt det trækkende køretøjs bag- og sideblinklygter ikke er tydeligt synlige bagfra, være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne i Et registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde bestemmelserne i kapitel 7, dog skal campingvogn være forsynet med støddæmpere i affjedringssystemet. Stk. 2. Campingvog, hvis bredde ikke overstiger 2,1 m, skal være forsynet med to fremadrettede, hvide markeringslygter, såfremt bredden overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 10 cm i hver side. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Kapitel 10. Blokvogne. 41. For motordrevet blokvogn gælder bestemmelserne i kapitel 2. Stk. 2. For blokvogn, der trækkes af motordrevet køretøj, gælder bestemmelserne i kapitel 7, bortset fra 34, stk. 1, nr. 2 og 3. Stk. 3. Blokvogn eller det trækkende køretøj skal være forsynet med gul afmærkningslygte. Kapitel 11. Andre bestemmelser. 42. Kørsel med bil som led i dens opbygning eller reparation og med ny bil mellem skib, bane og forretningslokale kan ske uden iagttagelse af følgende regler: 1) Bestemmelser om forlygter, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. Bestemmelserne om lygternes placering kan dog fraviges uanset tidspunktet for kørslen. 2) Bestemmelser om baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter. Køretøjet skal dog under kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med to baglygter. 3) Bestemmelser om refleksanordninger, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. 4) Bestemmelser om retningsviserblinklygter, haveriblink og stoplygter, såfremt tydelig tegngivning kan ske på anden måde. 5) Bestemmelser om spejle, sikkerhedsseler og skærme. Køretøjet skal dog være udstyret med mindst eet spejl. 6) Bestemmelser om dækmontering, såfremt de monterede dæk har en bæreevne, der mindst svarer til den aktuelle belastning. Stk. 2. For andre køretøjer finder bestemmelserne i stk. 1. tilsvarende anvendelse. Stk. 3. For påhængsvogn og sættevogn kan udover de i stk. 1. nævnte bestemmelser yderligere kravet om driftsbremse fraviges, såfremt vogntoget ikke fremføres med en større hastighed end 30 km i timen. 43. Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, i lygtetændingstiden parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun parkeringslygter mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj.

8 Stk. 2. Frakoblet påhængskøretøj skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket med mindst to bagudrettede, røde lygter og to fremadrettede, hvide lygter. Lygterne skal opfylde kravene til henholdsvis baglygter og positionslygter. Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte afmærkning kræves ikke, hvis vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig lang afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering. Kapitel 12. Detailforskrifter. 44. Detailforskrifter for køretøjets indretning og udstyr fastsættes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser i en særskilt bekendtgørelse, der ved kgl. anordning er undtaget fra kundgørelse i Lovtidende. Bekendtgørelsen kan købes i boghandelen og ligger til gennemsyn hos Statens bilinspektion. Kapitel 13. Straf og ikrafttræden. 45. Overtrædelse af 1-10, 12-17, 18, stk. 2, 19-21, 22, stk. 1-5 og 7, 23-26, 28-31, 32, stk. 1 og 2, 33 og 34, 35, stk. 1,2,4 og 5, og 43, stk. 2, straffes med bøde. Det samme gælder overtrædelse af de yderligere krav, som fastsættes i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjets indretning og udstyr. 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Dog træder 9, stk. 1, nr. 5, først i kraft den 1 april Stk. 2. Bestemmelserne finder anvendelse på køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang her i landet efter ikrafttrædelsesdatoen. Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne. Stk. 3. De hidtige bestemmelser og overgangsregler vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug her i landet inden den 1. maj 1977.Det samme gælder for knallerter der er godkendt efter de hidtidige regler, og som udleveres fra indehaveren af godkendelsen inden den 1. april Justitsministeriet, den 20. april Orla Møller. / Per Frederiksen.

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare Kommet til 7.8 opfatte og bedømme fare Denne teoribog er udarbejdet i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B (almindelig bil). De overordnede mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk...

279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul og Dæk... DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 279B RALLYCROSS 0-1600 Gr. N Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner... 2 279B-1.2. Vægt... 2 279B-1.3. Udstødning... 2 279B-1.4. Brændstof... 2 279B-1.5. Hjul

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

TRAILER / BE 1 af 25

TRAILER / BE 1 af 25 TRAILER / BE 1 af 25 Forord Denne teoribog er udarbejdet af Michael Roy. Bogens opbygning og indhold følger færdselsstyrelsens undervisningplan til kategori B/E Formålet med bogen er at give dig et sådant

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og Tomgangsregulativ for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ vedrørende parkering i byområder og sommerhusområder i Ringkøbing- Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF 5.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...]

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. af [...] DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)310 endelig 2010/0169 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE [...] om obligatorisk anvendelse FN/ECE-regulativ nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

Reglement Legend Car 2013

Reglement Legend Car 2013 Reglement Legend Car 2013 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10, 6330 Padborg. Legend Cup er

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd

Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd Omdeling af aviser og tryksager Sikkerhed Lov og ret Gode råd Læs pjecen sammen med dine forældre Pas godt på dig selv! Husk - der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning Undgå at blive våd af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve Kategori AM (lille) Den praktiske prøve til lille knallert indledes med en kontrolprøve. Kontrolprøven består af 2 spørgsmål (ud af i alt 20) indenfor delemnerne: B.

Læs mere