Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det"

Transkript

1 Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1

2 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser. De vil i tabellen kunne se bødetaksten for overtrædelsen, som De er sigtet for. Taksterne gælder ikke, hvis der er sket færdselsuheld eller er opstået en fare- eller ulempesituation. For personer, der var under 18 år på gerningstidspunktet, er bødetaksten det halve af den anførte takst - dog mindst 300 kr. Hvis De var under 18 år på gerningstidspunktet, er der allerede ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til dette forhold. I de få tilfælde hvor bødetaksten ikke nedsættes, er det anført ved overtrædelsen. Bøden til personer, der var over 18 år på gerningstidspunktet, og som har en særlig lav indtægt, kan ned sættes til det halve - dog mindst 300 kr. Nedsættelse kan ske, hvis årsindtægten (før skat) på gerningstid spunktet ikke overstiger et beløb på ca kr. Hvis De mener, at Deres indtægtsforhold kan medføre en nedsættelse af bøden, bør De snarest muligt rette henvendelse til politiet og vedlægge dokumentation for Deres indtægtsforhold i form af seneste årsopgørelse, lønsedler eller lignende. De bedes ved henven delsen henvise til Deres fødselsdato. Anvendte forkortelser m.v.: FL = færdselsloven. RB = Skatteministeriets bekendtgørelse nr af 11. november 2005 om registrering af køretøjer m.v. DMB = Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt- og akseltryk. BAH = Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 723 af 15. august 2003 om advarselstrekant og havariblink. LGS = Lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer. Klippekortordningen: Oplysninger om klippekortordningen findes på side 9. 2

3 FL 4, stk. 1 Færdselstavle eller pile ikke respekteret FL 4, stk. 1 Overskredet spærrelinie 500 FL 4, stk. 1 Lyssignal ikke respekteret Se 10 FL 4, stk. 1 Ulovlig kørsel i nødspor 500 FL 6, stk. 1 Springe på eller hage sig fast i køretøj 500 m.v./ophold på trinbræt FL 6, stk. 2 Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende ef ter køretøj m.v. FL 6, stk. 3 Rullebræt/glide- eller kælkebane på vej 500 FL 10, stk. Færden over eller langs kørebanen m.v og 4-6 (ikke benyttet fortov, fodgængerfelt m.v.) FL 10, stk. 7 Lyssignal ikke respekteret 500 FL 14, stk. 1 Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 500 FL 14, stk. 1 Undladt at benytte cykelsti 500 FL 14, stk. 1 Knallert kørt på fortov 500 FL 14, stk. 2 Knallert ulovligt på kørebane/cykelsti 500 FL 14, stk. 2 Benyttet cykelsti i venstre side FL 14, stk. 5 Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert FL 15, stk. 1 Undladt at holde så langt til højre som muligt FL 15, stk. 4 Undladt at køre højre om helleanlæg m.v FL 16, stk. 1 Forkert placering før/under svingning og stk. 3 FL 18, stk. 5 Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v FL 21, stk. 1 Overhaling til højre 1000 FL 28, stk. 4 Undladt at sikre køretøj FL 32, stk. 1 Manglende/unødig signalgivning FL 32, stk. 2 Manglende tegngivning BAH 3, stk. 1 Ikke anvendt havariblink på motorvej 500 BAH 3, stk. 2 Uberettiget anvendt havariblink 500 BAH 1, stk. 1 Ikke anvendt advarselstrekant 500 3

4 2YHUWUGW 2YHUWUGHOVH 0RWRU.QDOOHUW &\NHO )RG NUHWM JQJHU /\JWHIULQJ FL 33, stk. 1 Motorkøretøj eller knallert uden tændte lygter i lygtetændingstiden FL 33, stk. 1 Cykel uden tændt lygte/lygter 500 FL 33, stk. 2 Forkert lygteføring i lygtetændingstiden FL 33 a Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden FL 35, stk. 1 Undladt at belyse holdende køretøj QGLJVWMUJPY FL 38 Unødig støj/røg m.v. (burnout) UOLJHUHJOHUIRUIUGVHOSPRWRUYHMRJ PRWRUWUDILNYHM FL Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej 6UOLJHUHJOHUIRUF\NOHU FL 49, stk. 1 Flere end 2 ved siden af hinanden ved siden af 500 andet køretøj FL 49, stk. 2 Undladt at holde til højre i vognbane 500 FL 49, stk. 3 Forkert placering før/under svingning m.v. 500 FL 49, stk. 4 Undladt at have begge fødder på pedaler 500 ne/mindst den ene hånd på styret FL 49, stk. 5 Kørsel over eller på fortov/gangsti 500 FL 49, stk. 6 Holdt fast i andet køretøj m.v. 500 FL 49, stk. 7 Henstillet uaflåset 500 FL 50, stk. 1 Børn under 6 år uden ledsager 500 FL 50, stk. 2 To personer på ensædet cykel, begge 500 FL 50, stk. 3 Kørt med for tunge, lange eller brede genstande 500 6UOLJHUHJOHUIRUNQDOOHUWHU FL 51, stk. 1 Ført knallert ved siden af andet køretøj 500 FL 51, stk. 1 Undladt at holde til højre i vognbane 500 FL 51, stk. 2 Forkert placering før/under svingning m.v. 500 FL 51, stk. 3 Kørsel over fortov eller gangsti 500 FL 51, stk. 4 Undladt at have begge fødder på pedaler 500 ne/fodhvilerne/mindst den ene hånd på styret FL 51, stk. 5 Holdt fast i andet køretøj m.v. 500 FL 51, stk. 6 Befordret passager på tohjulet knallert/befordret 500 flere personer på trehjulet knallert, end knallerten er konstrueret til, begge FL 51, stk. 7 Kørt med for tunge, lange eller brede genstande 500 4

5 FL 52, stk. 1 Ført motorcykel ved siden af andet køretøj 500 FL 52, stk. 3 Passager ikke et ben på hver side af motorcykel, 500 begge FL 52, stk. 4 Befordret flere personer end motorcyklen er 500 godkendt til - alle FL 55 a Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel FL 56, stk. 1 Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 500 FL 56, stk. 1 Undladt at ombytte kørekort til EF-model 500 FL 63, stk. 1 Knallertfører ikke fyldt 16 år 500 (kan ikke nedsættes) FL 63, stk årig ikke erhvervet knallertbevis 500 (kan ikke nedsættes) FL 63. stk. 6 Undladt at medbringe præmiekvittering 500 FL 63, stk årig undladt at medbringe knallert 300 bevis/kørekort FL 63 a, stk. 2 Kørsel med registreringspligtig knallert, undladt 500 at have kørekortet hos sig FL 67, stk. 2 I almindelighed 500 FL 67, stk. 2 Nedslidte dæk - pr. dæk 500 FL 67, stk. 2 Uens dæk på samme aksel - pr. aksel 500 FL 67, stk. 2 Pigdæk, men ikke på alle hjul 500 FL 67, stk. 2 Pigdæk uden for perioden 500 (1. november til 15. april) FL 67, stk. 2 Uvirksom håndbremse 500 FL 67, stk. 2 Uvirksomt horn 500 FL 67, stk. 2 Flertonet horn 500 FL 67, stk. 2 Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet 500 FL 67, stk. 2 Ikke forsynet med spejl/spejle 500 FL 67, stk. 2 Sikkerhedssele ikke monteret/defekt 500 FL 67, stk. 3 I almindelighed 500 5

6 6 FL 67, stk. 3 Nedslidte dæk - pr. dæk 500 FL 67, stk. 3 Uens dæk på samme aksel - pr. aksel 500 FL 67, stk. 3 Pigdæk, men ikke på alle hjul 500 FL 67, stk. 3 Pigdæk uden for perioden 500 (1. november til 15. april) FL 67, stk.3 Uvirksom håndbremse 500 FL 67, stk. 3 Uvirksomt horn 500 FL 67, stk. 3 Flertonet horn 500 FL 67, stk. 3 Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet 500 FL 67, stk. 3 Ikke forsynet med spejl/spejle 500 FL 67, stk. 2 Utilstrækkelige bremser 500 FL 67, stk. 2 Utilstrækkelig fodbremse 500 FL 67, stk. 2 Utilstrækkelig håndbremse 500 FL 67, stk. 2 Uvirksom eller manglende lygte (en eller beg 500 ge) FL 67, stk. 2 Uvirksomt eller manglende lydsignalapparat 500 FL 67, stk. 2 To-hjulet knallerts bredde mere end 1 meter 500 (englestyr) FL 67, stk. 2 Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet 500 FL 67, stk. 3 Utilstrækkelige bremser 500 FL 67, stk. 3 Utilstrækkelig fodbremse 500 FL 67, stk. 3 Utilstrækkelig håndbremse 500 FL 67, stk. 3 Uvirksom eller manglende lygte (en eller beg 500 ge) FL 67, stk. 3 Uvirksomt eller manglende lydsignalapparat 500 FL 67, stk. 3 To-hjulet knallerts bredde mere end 1 meter 500 (englestyr) FL 67, stk. 3 Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet 500 FL 67, stk. 2 Utilstrækkelig bremse 500 eller stk. 3 FL 67, stk. 2 Uvirksom/manglende refleksglas 500 eller stk. 3 FL 67, stk. 2 Uvirksom klokke Advareller stk. 3 sel.

7 FL 72, stk. 1 Kørsel med uindregistreret køretøj eller kørsel uden nummerplader FL 105, stk. 1, Ansvarsforsikring for motorkøretøj ikke 500 jf. 106, stk. 1 tegnet/holdt i kraft FL 105, stk. 1, Ansvarsforsikring for knallert ikke tegnet/holdt 500 jf. 106, stk. 2 i kraft RB 57, stk. 1 Bil forsynet med kun en nummerplade, anbragt 500 foran/bagpå RB 59 Kørsel med ulæselig/tildækket/bøjet nummerplade RB 66, stk. 1 Efterligning eller uberettiget anvendelse af nummerplade RB 68, stk. 2 Bil med kun et prøveskilt, anbragt foran/bagpå 500 RB 70, stk. 1, Anvendt faste prøveskilte udelukkende til personbefordring/godsbefordring jf. 71 RB 70, stk. 1 Anvendt faste prøveskilte til befordring af gods/personer, der ikke var nødvendig for at opnå formålet med kørslen RB 72, stk. 3 Udlånt faste prøveskilte til selvstændig afprøvning, 500 uden at der blev medbragt dokumentation for, at kørslens varighed ikke oversteg 3 timer RB 77, stk. 2 Benyttet løse prøveskilte uden at medbringe tilladelsen RB 77, stk. 4 Benyttet løse prøveskilte efter udløbet af tilladelsens gyldighed RB 79, jf. Bil med kun et løst prøveskilt, anbragt for , stk. 2 RB 79, jf. 70, stk. 1, jf. 71 RB 79, jf. 70, stk. 1 an/bagpå Anvendt løse prøveskilte udelukkende til personbefordring/godsbefordring Anvendt løse prøveskilte til befordring af gods/personer, der ikke var nødvendig for at opnå formålet med kørslen LGS 3, stk. 1 Køretøjet ikke fremstillet/godkendt ved syn eller indkaldelse. For hver påbegyndt synsperiode FL 80, stk. 1 Undladt at anvende sikkerhedssele 500 FL 80, stk. 4 Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender 500 sikkerhedsudstyr FL 81, stk. 1 Undladt at anvende styrthjelm eller fastspændt styrthjelm FL 81, stk. 3 Undladt at påse, at passagerer, der var fyldt 8 år, men endnu ikke 15 år, anvender styrthjelm

8 DMB 1, stk. 1 Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 500 DMB 1, stk. 1 Påhængskøretøj til motorcykel bredden over 500 stiger 1,00 meter DMB 6, stk. 1 Motordrevet køretøjs længde overstiger 12, meter DMB 6, stk. 2 Påhængsvogn til bil længden overstiger 12, meter DMB 6, stk. 3 Påhængskøretøj til motorcykel stiger 2,50 meter længden over 500 DMB 6 a, stk. Bus med 2 aksler længden overstiger 13, meter DMB 6 a, stk. Bus med flere end 2 aksler længden overstiger meter DMB 6 a, stk. Ledbus længden overstiger 18,75 meter DMB 7, stk. 1 Bil med sættevogn længden overstiger 16, meter DMB 8, stk. 1 Andre vogntog end bil med sættevogn længden overstiger 18,75 meter 500 DMB 11, stk. 1 FL FL 62, stk. 3, jf. 56, stk. 1 FL 72, stk. 1 Køretøjets højde større end 4,00 meter 500 Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej 500 og motortrafikvej Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 500 Ulovlig kørsel med uindregistreret traktor/godkendt 500 traktor DMB 8, stk. 1 Traktorvogntog længden overstiger 18,75 me 500 ter 8

9 Vejledning om færdselslovsovertrædelser omfattet af klippekortordningen Klippekortordningen De bestemmelser, der i medfør af færdselsloven 125, stk. 2, udløser et klip, er nævnt på næste side. Klippekortordningen betyder, at politiet for hver enkelt overtrædelse registrerer 1 klip. Hvis De overtræder flere kliprelevante bestemmelser i færdselsloven, vil der således blive registreret 1 klip pr. overtrædelse. Hvert klip gælder i 3 år fra gerningstidspunktet. Registreringen sker automatisk, når De har vedtaget bøden for overtrædelserne, eller når De ved dom er fundet skyldig i overtrædelserne. Frakendelse af førerretten eller kørselsforbud Overtrædelser, der er omfattet af klippekortordningen, kan medføre betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, eller at der pålægges et kørselsforbud. Hvis De inden for en periode af 3 år gør Dem skyldig i 3 kliprelevante overtrædelser af færdselsloven, vil Deres førerret således blive frakendt betinget i forbindelse med klip nr. 3, jf. færdselslovens 125, stk. 2. Det betyder, at De i henhold til færdselslovens 60, stk. 3, skal aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve for at bevare Deres førerret. Hvis overtrædelserne af færdselsloven er begået inden for de 3 første år efter førstegangserhvervelse af førerret, vil De allerede i forbindelse med klip nr. 2 blive pålagt kørselsforbud, jf. færdselslovens 125, stk. 3, jf Det betyder, at Deres førerret inddrages, indtil særlig køreundervisning er gennemført, og kontrollerende køreprøve er bestået, jf. færdselslovens 60 a. Afhængig af antallet af kliprelevante overtrædelser og eventuelle tidligere overtrædelser af færdselsloven vil Deres førerret også kunne blive frakendt ubetinget. Det betyder, at De ikke må føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, før frakendelsestiden er udløbet, og De har bestået en kontrollerende køreprøve, jf. færdselslovens 60, stk. 2. På politiets hjemmeside kan De finde nærmere information om, hvornår førerretten frakendes ubetinget. De kan henvende Dem til politiet, hvis De har spørgsmål vedrørende Deres sag eller ønsker nærmere vejledning. 9

10 Overtrædelser omfattet af klippekortordningen Fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer ved overhaling eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor (færdselslovens 4, stk. 1 og 2). Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor (færdselslovens 5, stk. 2). Kørsel med for kort afstand til forankørende (færdselslovens 15, stk. 3, 1. pkt.). Kørsel venstre om helleanlæg (færdselslovens 15, stk. 4). Ændring af færdselsretning og placering m.v. til fare eller ulempe for andre (færdselslovens 16, stk. 2, og 18, stk. 1 og 2). Tilsidesættelse af reglerne om overhaling (færdselslovens 21, stk. 1-3). Forøgelse af hastigheden, når man overhales (færdselslovens 22, stk. 1). Tilsidesættelse af forbud mod overhaling (færdselslovens 23 og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift (færdselslovens 24, stk. 1). Overhaling ved fodgængerfelt (færdselslovens 25). Tilsidesættelse af vigepligt (færdselslovens 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Kap- og væddekørsel (færdselslovens 37, stk. 4). Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct. (færdselslovens a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning). Manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr for passagerer under 15 år (færdselslovens 80, stk. 4, og 81, stk. 3). Vigtigt Udstedelse af bødetilkendegivelse (P665) sker på stedet, og på dette tidspunkt har politiet ikke i alle tilfælde mulighed for at trække oplysninger om, hvorvidt De i forvejen er tildelt klip, eller om De har verserende sager, som vil medføre klip. Det er således ikke muligt for politiet på stedet at oplyse Dem om, hvorvidt det aktuelle klip vil medføre en frakendelse af førerretten eller kørselsforbud. Modtager De alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om frakendelse af førerretten. 10

11 Hastighedsovertrædelser Ved hastighedsoverskridelser på mere end 60% af den tilladte hastighed (i visse situationer med særlige typer af køretøjer dog allerede ved mere end 40%) eller ved kørsel med en hastighed på 160 km/t eller derover frakendes De førerretten betinget. De skal endvidere aflægge en kontrollerende køreprøve. Er De tidligere straffet for at have overtrådt hastighedsbestemmelserne, eller har De verserende sager herom, kan der i særlige tilfælde blive tale om frakendelse af førerretten, selv om den aktuelle hastighedsoverskridelse er på mindre end 40/60% af den tilladte hastighed, eller den aktuelle hastighed er mindre end 160 km/t. De vil i givet fald få besked herom snarest. Modtager De alene en bødeopkrævning, vil der ikke for denne aktuelle overtrædelse blive tale om frakendelse af førerretten. Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af færdselslovens 42 og 43, skal det tillige indgå som en skærpende omstændighed, hvis hastigheden har udgjort 140 km/t eller derover, hvorfor der til bødetaksten ved hastigheder på 140 km/t eller derover vil blive tillagt et højhastighedstillæg. Ved overtrædelse af færdselslovens 42 og 43 udmåles en særlig skærpet bøde ved hastighedsovertrædelser på andre veje end motorveje, hvis hastighedsoverskridelsen er på 30 % eller derover - tillæg kr. 500,-. Se skema på næste side. En hastighedsovertrædelse på mere end 30% medfører klip (se side 9-10), medmindre hastighedsoverskridelsen er omfattet af ovennævnte frakendelsesregler. 11

12 Hastighedsovertrædelse: færdselslovens 4, 42, 43 og 43 a. 12 Bødetakst 1: Uden for motorveje og på motorveje med tilladt hastighed på under 100 km/t: Person- og varebiler, motorcykler samt busser på ikke over 3500 kg. Kørsel med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, traktor, motorredskab, blokvogn, mobilkran og ved slæbning. Registreringspligtig og ikke-registreringspligtig knallert ved overtrædelse af færdselslovens 4. Bødetakst 2: På motorveje med tilladt hastighed på 100 km/t eller mere: Person- og varebiler, motorcykler samt busser på ikke over 3500 kg. Bødetakst 3: På alle veje: Lastbiler, busser over 3500 kg, vogntog bestående af lastbiler/busser over 3500 kg og registreringspligtige påhængskøretøjer, biler på ikke over 3500 kg med tilkoblet påhængsvogn, sættevogn eller registreringspligtigt påhængsredskab, herunder campingvogn, og motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab. Bødetakst 4: Registreringspligtig knallert ved overtrædelse af færdselslovens 43 a. Bødetaksten ved kørsel med ikkeregistreringspligtig knallert er 500 kr. uanset procentoverskridelsen. Hastighedsbegrænsning/hastighed Procent 30 km/t 40 km/t 45 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t u/ , 1000, 500, Bødetakst 1000,- 1000,- 500, , 1500, ,- 2000,- 500, , 2500, 500, ,- 3000,- 500, , 4000, 500, ,- 4500,- 500, , 6000, 500, ,- 7000,- 500,- Tillæg for hastighedsoverskridelse på 30% eller derover på andre veje end motorveje 500, Bødetakst Højhastighedstillæg Procent 100 km/t 110 km/t 120 km/t 130km/t 2 km/t Tillæg u/20 Hastighedsbegrænsning/hastighed , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- osv. Prinfokøge.dk - JP Trykservice A/S

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014

Temamøde om gylle. Foulum 7. maj 2014 Temamøde om gylle Foulum 7. maj 2014 Beskrivelse af bremse problematikker for traktortrukne landbrugs- og entreprenør-vogne. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Foto: Jogeir M. Agjeld, Bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Aldersgrænsen for førere

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055 af 09/11/2012

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v

Indhold Bind I. Indledning Kapitel 1. Lovens område m.v Lovens område Definitioner m.v Indhold Bind I Forord... 17 Forkortelser... 19 Færdselsloven... 21 Indledning... 83 Kapitel 1. Lovens område m.v.... 102 1. Lovens område... 102 2. Definitioner m.v.... 119 Kapitel 2. Regler for al færdsel...

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov

Lovbekendtgørelse nr Færdselslov Lovbekendtgørelse 2012-11-09 nr. 1055 Færdselslov (*) som ændret ved L 2012-12-18 nr. 1241, L 2012-12-18 nr. 1246, L 2012-12-23 nr. 1389, L 2013-06-12 nr. 626, L 2013-06-12 nr. 627, L 2013-06-12 nr. 630

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56)

Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Færdsel - Kørsel uden kørekort (fl 56) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: kørsel uden kørekort; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2017 Status: Gældende Udskrevet: 2.12.2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E Bekendtgørelse om Parkering i Faxe Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Parkering på veje og parkeringspladser...4 3 Lastbilparkering...4 4 Parkering langs fortov...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1567 af 20/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-2007 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 804 af 29/06/2007 LBK nr 1276 af 24/10/2007

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere