UDBRUDSMANUAL FOR EPIZOOTISK HÆMORAGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBRUDSMANUAL FOR EPIZOOTISK HÆMORAGI"

Transkript

1 UDBRUDSMANUAL FOR EPIZOOTISK HÆMORAGI December 2017

2 INDHOLD Indledning Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Differentialdiagnoser... 6 Diagnostiske forhold... 6 Forebyggelse og kontrol Personbeskyttelse Epidemiologisk undersøgelse Smitte med epizootisk hæmoragi i en besætning Foranstaltninger i et smittet husdyrbrug Prøveudtagning ved aflivning Udtagning af supplerende prøver ved aflivning af dyr i udbrudsbesætningen Prøveudtagning når dyr aflives på grundlag af en epidemiologisk undersøgelse Andre dyr i husdyrbruget Specielle forhold ved rengøring, desinfektion og insektbekæmpelse Zoner Etablering af zoner Optælling af husdyrbrug Foranstaltninger på husdyrbrug i beskyttelseszonen Foranstaltninger på husdyrbrug i overvågningszonen Ophævelse af beskyttelseszone Ophævelse af overvågningszonen Screening Screening i beskyttelseszonen Prøvetagning Udtagning af materiale Emballering og mærkning af prøver Indsendelse af materiale Screening i overvågningszonen

3 10. Flytterestriktioner Flytterestriktioner i beskyttelseszonen Flytterestriktioner i overvågningszonen Transit gennem beskyttelses- og overvågningszonen Genindsættelse af dyr Udbrud på slagterier, grænsekontrolsteder og transportmidler Udbrud i vildtlevende dyr Vaccination Samarbejde med andre myndigheder samt eksterne parter Ekspertgrupper Bilag 1 Lovgivning Bilag 2 Informationsmateriale

4 INDLEDNING Denne udbrudsmanual for epizootisk hæmoragi omfatter håndtering af udbrud af sygdommen såvel centralt som decentralt i Fødevarestyrelsen. Den supplerer den Veterinære beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme for de særlige forhold, der gør sig gældende for epizootisk hæmoragi. Målgruppen for udbrudsmanualen er primært Fødevarestyrelsens medarbejdere i Veterinærenhederne og i Dyresundhed. Andre parter, såvel interne som eksterne, der medvirker ved bekæmpelse af udbrud, anvender manualen i de situationer, hvor det er relevant. Manualen omfatter ikke håndtering af mistanker før, et udbrud er konstateret. 4

5 1. SYGDOMSBESKRIVELSE Epizootisk hæmoragi er en vektorbåren virussygdom, der kan inficere de fleste vilde og domesticerede drøvtyggere. Historisk har sygdommen dog primært vist sig hos vilde drøvtyggere specielt hos hjorte i Nordamerika. I 2008 blev sygdommen for første gang konstateret i lande omkring Middelhavet. Der ses sjældent klinisk sygdom hos kvæg med undtagelse af sygdom forårsaget af serovarianten Ibaraki virus, der er udbredt i Fjernøsten. Epizootisk hæmoragi har aldrig været påvist i Danmark. Når der henvises til modtagelige arter i nærværende manual, menes udelukkende hjorte og kvæg. VIRUS OG INKUBATIONSTID Epizootisk hæmoragi skyldes et Orbivirus tilhørende familien Reoviridae. Der findes mere end 8 serotyper, herunder Ibaraki virus. Virus er nærtbeslægtet med bluetongue-virus og kan kun skelnes fra denne ved en antigen undersøgelse. Orbivirus, modstandsdygtighed overfor fysisk og kemisk påvirkning Temperatur Inaktiveres ved 50 o C i 3 timer eller 60 C i 15 min. ph Sensitiv overfor ph<6.0 og >8.0 Desinfektionsmidler /Kemikalier Overlevelse Inaktiveres med iodophoer og phenoler samt med beta-propiolacetone, 2 % glutaraldehyd Meget stabilt, når det findes sammen med protein har overlevet i årevis i blodprøver ved 20 C. Resistent overfor ultraviolet stråling og gammastråling (dobbeltstrenget RNA genom) Sygdom Inkubationstid Maksimal inkubationstid Epizootisk hæmoragi 2-10 dage 40 dage 1 1 Jf. Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december VIRUSUDSKILLELSE OG SMITTESPREDNING Virus spredes med biologiske vektorer ofte bidende mitter (Culicoides). Infektionen kan ikke smitte mellem dyrene uden en biologisk vektor. I tempererede områder ses en stigning i infektionerne i sensommer og efterår, mens niveauet i tropiske områder er stabilt året rundt. Inficerede hjorte har vist sig at kunne være viræmiske i op til 2 måneder. 5

6 KLINISKE SYMPTOMER Hjorte Epizootisk hæmoragi er en akut infektionssygdom, der ofte er dødelig. Det er karakteristisk, at sygdommen starter meget pludseligt. Dyrene mister appetitten og frygten for mennesker (såsom jægere). De får feber og bliver hurtigt svage, begynder ofte at savle excessivt, og der kan ses ødem i hovedet og hyperæmi af slimhinder i øjne og mundhule tillige med en forøget puls og vejrtrækning. Blødninger og mangel på ilt resulterer i en blåfarvning af slimhinderne. Dyret dør typisk inden for 36 timer. Der ses massive blødninger i alle indre organer pga. virussets nedbrydning af karvæggene. Ved længerevarende sygdom kan der forekomme sår i mundhulen og på tungen, blodig diarre og hæmaturi. Kvæg Hos kvæg giver sygdommen sjældent anledning til kliniske symptomer. Akutte udbrud minder om infektion med bluetongue, hvor der ses feber, anorexi, fald i mælkeydelsen, halthed, flåd fra øjne og næse, læsioner i mund- og næsehule, hævelse af tungen og savlen. Får Får kan inficeres eksperimentelt, men udvikler sjældent symptomer. Geder Det menes ikke, at geder er modtagelige overfor infektionen. DIFFERENTIALDIAGNOSER Bluetongue (hjorte, kvæg) Mund- og klovesyge (hjorte, kvæg) BVD (kvæg) IBR (kvæg) Vesikulær stomatitis (kvæg) DIAGNOSTISKE FORHOLD Laboratoriediagnosen stilles ved påvisning af virus ved PCR og påvisning af antistof ved ELISA. 6

7 FOREBYGGELSE OG KONTROL Epizootisk hæmoragi kan ikke behandles, og der findes pt. ingen kommercielle vacciner til forebyggelse af sygdommen. Der kan gøres brug af insektbekæmpelsesmidler i områder, hvor vektoren lever, og modtagelige arter kan behandles forebyggende med insektmidler. Effekten vurderes dog at være begrænset. 7

8 2. PERSONBESKYTTELSE Epizootisk hæmoragi er ikke en zoonose. Der er på denne baggrund ikke behov for særlig personbeskyttelsesudstyr. 8

9 3. EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Den epidemiologiske undersøgelse skal afdække den kliniske situation i besætningen samt det hidtidige sygdomsforløb. I den forbindelse skal det skønnede tidspunkt for smitteintroduktion i besætningen fastlægges, og alle kontakter til besætningen mindst 40 dage forud for det skønnede smittetidspunkt skal gennemgås med henblik på at afklare, hvorledes besætningen er blevet smittet. Da sygdommen udelukkende smitter med biologiske vektorer ofte bidende mitter (Culicoides), skal der lægges særligt vægt på forekomsten af mitter i området og afstanden til nabogårde. Epidemiologisk skema for kvæg udfyldes i DIKO Beredskab. Dyresundhed vil i samarbejde med relevante eksperter se på den geografiske spredning af mitter. På kan man se om populationen af mitter er på vej op eller ned. Bemærk at mitter overvejende spredes op mod vinden og ikke passivt med vinden. Kun hvis der er meget stærk vind vil spredning kunne ske passivt med vinden. 9

10 4. SMITTE MED EPIZOOTISK HÆMORAGI I EN BESÆTNING FORANSTALTNINGER I ET SMITTET HUSDYRBRUG Konstateres en besætning smittet med epizootisk hæmoragi, skal besætningen takseres, aflives og bortskaffes, og husdyrbruget skal rengøres og desinficeres. Husdyrbruget skal fortsat være under offentligt tilsyn, men nu på grund af konstateret smitte med epizootisk hæmoragi. Besætningsejer skal skriftligt have påbudt aflivning af dyrene. Veterinærenheden sørger for følgende: Alle modtagelige arter på husdyrbruget aflives omgående under officielt tilsyn. Kroppene af døde eller aflivede dyr føres til forarbejdning på et godkendt forarbejdningsanlæg Avlsmateriale (sæd, æg eller embryoner) fra modtagelige arter, der opbevares på husdyrbruget, destrueres. Fødevarestyrelsen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade at produkterne anvendes. Avlsmateriale (sæd, æg eller embryoner), det er udtaget fra modtagelige arter i den periode, hvor det antages at smitten har været på husdyrbruget, skal opspores og underkastes passende behandling eller destruktion. Alt materiale og alt affald, som kan være inficeret, såsom foder, strøelse, gødning og gylle skal føres til forarbejdning på et godkendt forarbejdningsanlæg eller behandles på passende vis; alle engangsmaterialer, der kan være inficeret, og navnlig dem, der anvendes til aflivninger, bortskaffes ved forbrænding. Stalde og transportmidler, der har været anvendt til transport af dyr eller dyrekroppe og udstyr, som kan være kontamineret, rengøres og desinficeres. Det skal dog bemærkes at smitte kun kan ske via insekter, hvorfor rengøring og desinfektion er af hensyn til ophævelse af zoner og genindsættelse af dyr. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med Dyresundhed og relevante myndigheder og eksperter, se også kapitel 7. Der foretages en epidemiologisk undersøgelse, hvor der også skal lægges vægt på spredningen af sygdommen med insekter, se også kap 7. Fødevarestyrelsen skal opspore alle modtagelige arter, der er til- og fraført husdyrbruget i den periode, hvor det antages, at smitten har været på husdyrbruget. Det omfatter både dyr, der er flyttet nationalt som dyr, der er flyttet til andre lande. Ovenstående foranstaltninger kan ligeledes finde anvendelse på bedrifter, der som et led i den epidemiologiske undersøgelse giver anledning til mistanke om smittespredning. I tilfælde, hvor et udbrud er blevet konstateret på et laboratorium, en zoologisk have, en dyrepark eller et indhegnet område, hvor der holdes kvæg til videnskabelige formål eller med henblik på bevarelse af arter, aftales det videre forløb med Dyresundhed. 10

11 5. PRØVEUDTAGNING VED AFLIVNING UDTAGNING AF SUPPLERENDE PRØVER VED AFLIVNING AF DYR I UDBRUDSBESÆTNINGEN Der er ikke krav om udtagning af supplerende prøver i besætningen efter bekræftelse af et udbrud. PRØVEUDTAGNING NÅR DYR AFLIVES PÅ GRUNDLAG AF EN EPIDEMIOLOGISK UNDERSØGELSE Der er ikke krav om udtagning af prøver i besætninger, der aflives på grundlag af en epidemiologisk undersøgelse. 11

12 6. ANDRE DYR I HUSDYRBRUGET Det er kun hjorte og kvæg, der regnes for modtagelige arter i denne manual. Udbrud af epizootisk hæmoragi vil derfor ikke have nogen betydning for andre dyrearter, som f.eks. får, geder, fjerkræ, svin, hunde eller katte. 12

13 7. SPECIELLE FORHOLD VED RENGØRING, DESINFEKTION OG INSEKTBEKÆMPELSE Der er ikke specielle forhold ved rengøring og desinfektion udover det, der findes i den Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. I forbindelse med evt. insektbekæmpelse skal man være opmærksom på, at de smittede mitter måske kun besøger stalden en gang om ugen, og når dyrene er slået ned, vil mitterne ikke længere flyve ind i stalden med mindre, man sætter andre værtsdyr ind, som kan lokke mitterne til. Insektbekæmpelsen bør overvejende foregå på nabobesætningerne. Der er ingen grund til at bekæmpe mittelarverne. Det er kun de allerede smittede voksne individer, der er vigtige at fjerne eller forhindre, at de få adgang til andre drøvtyggere og hjorte. Bemærk at mitter overvejende spredes op mod vinden og ikke passivt med vinden. Kun hvis der er meget stærk vind vil spredning kunne ske passivt med vinden. På kan man se om populationen af mitter er på vej op eller ned. 13

14 8. ZONER ETABLERING AF ZONER Ved udbrud af epizootisk hæmoragi opretter Fødevarestyrelsen følgende zoner omkring udbruddet: 1. Beskyttelseszone med en radius på mindst 3 km. 2. Overvågningszone med en radius på mindst 10 km. Da sygdommen overføres med vektorer, vil det ofte være hensigtsmæssigt at udvide zonen. Fødevarestyrelsen træffer beslutning om zonestørrelser i forbindelse med en konkret udbrudssituation. OPTÆLLING AF HUSDYRBRUG Ved hjælp af udtræk fra GIS og CHR udarbejdes lister over alle husdyrbrug med dyr af modtagelige arter i beskyttelses- og overvågningszonerne. FORANSTALTNINGER PÅ HUSDYRBRUG I BESKYTTELSESZONEN Ejer eller bruger af husdyrbruget skal på Fødevarestyrelsens anmodning lade dyrene underkaste en klinisk inspektion og lade udtage prøver til undersøgelse for epizootisk hæmoragi. Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. FORANSTALTNINGER PÅ HUSDYRBRUG I OVERVÅGNINGSZONEN Graden af insektbekæmpelse vurderes i det konkrete tilfælde i samarbejde med relevante myndigheder og eksperter. Se også kapitel 9 om screening og kapitel 10 om flytterestriktioner. OPHÆVELSE AF BESKYTTELSESZONE Ophævelse af beskyttelseszonen vil tidligst kunne finde sted 40 dage efter, at alle dyr af modtagelige arter i udbrudsbesætningen er aflivet og bortskaffet, og den indledende rengøring og desinfektion af husdyrbruget er afsluttet og godkendt. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at der skal indsættes kontroldyr i en periode, inden zonen ophæves. Når zonen ophæves, indgår den i overvågningszonen med de restriktioner og foranstaltninger, der gælder der. OPHÆVELSE AF OVERVÅGNINGSZONEN Ophævelse af overvågningszonen vil tidligst kunne finde sted 40 dage efter, at alle dyr af modtagelige arter i udbrudsbesætningen er aflivet og bortskaffet, og den indledende rengøring og desinfektion af husdyrbruget er afsluttet og godkendt. Fødevarestyrelsen kan beslutte, at der skal indsættes kontroldyr i en periode, inden zonen ophæves. 14

15 15

16 9. SCREENING Ved screening forstås rutineundersøgelse af dyr af modtagelige arter i restriktionszonerne med henblik på såvel kortlægning af eventuel spredning som ophævelse af zonerne og de dermed forbundne restriktioner. SCREENING I BESKYTTELSESZONEN Efter oprettelse af zonen skal alle husdyrbrug med modtagelige arter i zonen besøges regelmæssigt af en embedsdyrlæge. Hyppigheden af besøgene fastsættes af det centrale krisecenter efter en epidemiologisk vurdering. Veterinærenheden er ansvarlig for at gennemføre screeningsbesøgene. Ved besøgene gennemføres der kliniske undersøgelser (og om nødvendigt prøveudtagning). Undersøgelserne skal omfatte måling af kropstemperaturen, og der skal føres kontrol med registre over produktion, sygelighed og dødelighed. PRØVETAGNING Hvis det besluttes at udtage prøver, tages i samarbejde med Dyresundhed kontakt til DTU- Veterinærinstituttet for detaljeret vejledning omkring prøveudtagningen, herunder antal og type/materiale. UDTAGNING AF MATERIALE Følgende materiale kan udtages til undersøgelse: Ustabiliseret blod til antistof påvisning EDTA blod til PCR Milt og lymfeknude EMBALLERING OG MÆRKNING AF PRØVER De udtagne prøver anbringes enkeltvis i prøverør med tætsluttende låg eller plastpose og mærkes med dyrets og prøvens identitet. Rør og/eller plastposer omvikles med væskesugende materiale og anbringes i væsketæt emballage, der igen omsluttes af en solid yderemballage, der har én overflade på minimum 10x10 cm. Indsendelsesblanketten placeres i yderemballagen. Når flere skrøbelige emballager (f.eks. blodrør) placeres i en enkelt væsketæt emballage, skal disse enten pakkes individuelt eller separeres for at hindre kontakt mellem disse. Pakken må ikke indeholde skarpe ting, som f.eks. skalpel eller kanyle. Det er meget vigtigt, at dyr, hvorfra der udtages prøver, er mærket individuelt. De udtagne prøver skal forsynes med dyrenes individmærker. Prøverne må under transporten ikke udsættes for frostgrader eller høje temperaturer. INDSENDELSE AF MATERIALE Prøverne skal ledsages af indsendelsesblanketten, der findes på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside. Alle prøver transporteres til: 16

17 DTU Veterinærinstituttet Kalvehave Havnevej 51 Lindholm 4771 Kalvehave DTU Veterinærinstituttet skal være orienteret om prøvernes ankomst. Se den veterinære vagtmappe for telefonnumre. SCREENING I OVERVÅGNINGSZONEN. Der er ingen lovgivningsmæssige krav til besøg i overvågningszonen. 17

18 10. FLYTTERESTRIKTIONER FLYTTERESTRIKTIONER I BESKYTTELSESZONEN Al flytning og transport af dyr af modtagelige arter ad offentlig eller privat vej er forbudt, bortset fra ad husdyrbrugets interne forbindelsesveje. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår give tilladelse til at dyr af modtagelige arter fjernes fra husdyrbrug i beskyttelseszonen, såfremt de transporteres direkte til nødslagtning på et slagteri udpeget af Fødevarestyrelsen i beskyttelseszonen. Hvis der ikke findes et slagteri i beskyttelseszonen, kan der gives tilladelse til transport til slagteri i overvågningszonen. Begge transporter er betinget af, at en embedsdyrlæge har foretaget undersøgelse af alle dyr af modtagelige arter på husdyrbruget uden at finde tegn på epizootisk hæmoragi. Avlsmateriale må ikke til-eller fraføres husdyrbrug uden Fødevarestyrelsens tilladelse. FLYTTERESTRIKTIONER I OVERVÅGNINGSZONEN Al flytning af dyr af modtagelige arter ad offentlig vej er forbudt, med mindre de føres til græsning eller opstaldning. Transport af dyr af modtagelige arter må kun finde sted efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår tillade, at dyr af modtagelige arter fjernes fra husdyrbrug, såfremt de transporteres til omgående slagtning på et slagteri i udpeget af Fødevarestyrelsen. Transporten er betinget af, at en embedsdyrlæge har foretaget undersøgelse af alle dyr af modtagelige arter på husdyrbruget uden at finde tegn på epizootisk hæmoragi. Avlsmateriale må ikke til-eller fraføres husdyrbruget uden Fødevarestyrelsens tilladelse. TRANSIT GENNEM BESKYTTELSES- OG OVERVÅGNINGSZONEN Transit af dyr gennem beskyttelses- og overvågningszonen kan tillades, såfremt transittransporten foregår ad vej eller jernbane uden aflæsning eller ophold undervejs. Transit-transportmidlerne skal rengøres, desinficeres og behandles med insekt bekæmpelsesmiddel efter anvisning fra Fødevarestyrelsen. 18

19 11. GENINDSÆTTELSE AF DYR Genindsættelse af dyr på et husdyrbrug, hvor der har været udbrud af epizootisk hæmoragi, må tidligst finde sted 40 dage efter Veterinærenhedens godkendelse af den endelige rengøring og desinfektion. Genindsættelsen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen med angivelse af betingelser og procedure for genindsættelsen. 19

20 12. UDBRUD PÅ SLAGTERIER, GRÆNSEKONTROLSTEDER OG TRANSPORTMIDLER Der er ikke på forhånd fastsat regler for håndtering af udbrud af epizootisk hæmoragi på slagterier, grænsekontrolsteder og transportmidler, hverken i EU lovgivning eller i national lovgivning. Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med et konkret udbrud på slagteri, grænsekontrolsted eller transportmiddel træffe beslutning om håndtering. Ved udbrud på grænsekontrolsteder, skal Fødevarestyrelsen dog straks suspendere godkendelsen af den del af grænsekontrolstedet, hvor udbruddet er konstateret. Fødevarestyrelsen meddeler straks Kommissionen om suspenderingen. 20

21 13. UDBRUD I VILDTLEVENDE DYR Der er ikke på forhånd fastsat regler for håndtering af udbrud af epizootisk hæmoragi i vildtlevende dyr, hverken i EU lovgivning eller i national lovgivning. Fødevarestyrelsen vil i forbindelse med et konkret udbrud i vildtbestanden træffe beslutning om håndtering. 21

22 14. VACCINATION Der findes pt. (2017) ingen kommercielle vacciner til forebyggelse af epizootisk hæmoragi. Hvis der bliver markedsført en vaccine, vil den som udgangspunkt ikke være tilladt at benytte. Fødevarestyrelsen kan dog ved udbrud af epizootisk hæmoragi påbyde vaccination af modtagelige arter. Afgørelsen om at foretage vaccination træffes af EU Kommissionen i samarbejde med den pågældende medlemsstat. 22

23 15. SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER SAMT EKSTERNE PARTER Det centrale krisecenter sikrer indledningsvis kontakt til de eksterne parter. På sigt vil det decentrale krisecenter samarbejde med lokale repræsentanter fra andre myndigheder eller eksterne parter. 23

24 16. EKSPERTGRUPPER Der er ikke nedsat en permanent national ekspertgruppe for lumpy skin disease. Hvis der i en given udbrudssituation er brug for en ekspertgruppe, kan det centrale krisecenter nedsætte en ekspertgruppe. 24

25 BILAG 1 LOVGIVNING Bestemmelser for bekæmpelse af epizootisk hæmoragi er fastsat i: EU lovgivning: Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 135 af 6. marts 2003 om bekæmpelse af epizootisk hæmorrhagi hos hjorte 25

26 BILAG 2 INFORMATIONSMATERIALE Information om epizootisk hæmoragi kan blandt andet findes på følgende steder: Fødevarestyrelsens hjemmeside Leksikonopslag om epizootisk hæmoragi Myggetal og mittetal for Danmark EU-kommissionens hjemmeside EU-Kommissionen/epizootisk hæmoragi OIE hjemmeside OIE/ epizootisk hæmoragi /sygdomsbeskrivelse EFSA s hjemmeside EFSA.europa.eu/epizootisk hæmoragi 26

27 27

28

UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER

UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER UDBRUDSMANUAL FOR RIFT VALLEY-FEBER December 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Diffentialdiagnoser...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST

UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST UDBRUDSMANUAL FOR AFRIKANSK HESTEPEST August 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 6 Virusudskillelse og smittespredning... 6 Kliniske Symptomer... 7 Differentialdiagnoser...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1) BEK nr 1429 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER

UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER UDBRUDSMANUAL FOR VESTNILFEBER December 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og Smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Heste... 6

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR BLUETONGUE

UDBRUDSMANUAL FOR BLUETONGUE UDBRUDSMANUAL FOR BLUETONGUE AUGUST 2017 INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 5 Kliniske symptomer... 6 Differentialdiagnoser...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR LUMPY SKIN DISEASE

UDBRUDSMANUAL FOR LUMPY SKIN DISEASE UDBRUDSMANUAL FOR LUMPY SKIN DISEASE Februar 2018 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Virusudskillelse og smittespredning... 6 Kliniske symptomer... 8 Differentialdiagnoser...

Læs mere

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg Bekendtgørelse om BVD hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3, og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0060 DA 03.09.2008 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 26. oktober 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 20. december 2018 INDHOLD Indledning... 5 1. Sygdomsbeskrivelse... 6 Virus og inkubationstid... 6 Symptomer ved den akutte form... 6 Symptomer ved den subakutte form...

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest. (EFT L 316 af , s. 2001L0089 DA 13.11.2007 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger

Læs mere

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg

Mund- og klovesyge beredskabsplan. Operationel manual. juni 2004. Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Mund- og klovesyge beredskabsplan Operationel manual juni 2004 Husdyrsygdomskontoret Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til va1@fdir.dk Definitionsliste...12

Læs mere

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual

Klassisk svinepest beredskabsplan. Operationel manual Klassisk svinepest beredskabsplan Operationel manual Januar 2004 Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( va1@fdir.dk)

Læs mere

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens.

12. april 2016 FM 2016/124. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. 12. april 2016 FM 2016/124 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. Til 3 1. 3,

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 4. august 2017 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer ved den subakutte form...

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE

UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE Oktober 2016 2 UDBRUDSMANUAL FOR MUND- OG KLOVESYGE INDHOLD Indledning... 6 1. Sygdomsbeskrivelse... 7 Virus og inkubationstid... 8 Virusudskillelse og smittespredning...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bluetongue beredskabsplan. Operationel manual

Bluetongue beredskabsplan. Operationel manual Bluetongue beredskabsplan Operationel manual April 2007 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til kontor for Husdyrsundhed (1kontor@fvst.dk) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner I medfør af 5, 8, stk. 2, 27, stk. 2, 30, stk. 1 og stk. 3, 32-34, 35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998466 af 152. julimaj af 20148,

Læs mere

Afrikansk Svinepest (ASF)

Afrikansk Svinepest (ASF) Afrikansk Svinepest (ASF) Dialogmøde AFRIKANSK SVINEPEST Tania Rubin, tanru@fvst.dk Karsten Aagaard, kaaag@fvst.dk Det Veterinære Beredskab Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration /

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018 09-04-2018 J.nr.: 2018-14-81-05721/PERNI Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 9. april 2018 Trusselsvurdering: Der er den 4. april 2018 konstateret et udbrud af højpatogen fugleinfluenza

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Udbrudsmanual. for. klassisk svinepest

Udbrudsmanual. for. klassisk svinepest Udbrudsmanual for klassisk svinepest 7. december 2016 INDHOLD Indledning... 4 1. Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer ved den kroniske form...

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Tværgående beredskabsplan

Tværgående beredskabsplan Tværgående beredskabsplan ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme August 2014 Fødevarestyrelsen Dyresundhed 2 TVÆRGÅENDE BEREDSKABSPLAN INDHOLD Indledning... 6 Konstatering og erklæring af udbrud... 7 Bekæmpelsesstrategi...

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1280 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og fødevaremin., Fødevarstyrelsen, j.nr. 2018-14-31-00449 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien Undertegnede dyrlæge, som er godkendt til at føre tilsyn med embryoindsamlingsteamet/-centeret,

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ornesæd 1) BEK nr 502 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2012-20-2301-00900 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/ 119/ EØF. af 17. december 1992

RÅDETS DIREKTIV 92/ 119/ EØF. af 17. december 1992 15. 3. 93 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 62/ 69 RÅDETS DIREKTIV 92/ 119/ EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza. Veterinærdirektør Preben Willeberg. Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006

Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza. Veterinærdirektør Preben Willeberg. Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006 Udbredelse og bekæmpelse af fugleinfluenza Veterinærdirektør Preben Willeberg Møde i Fødevareudvalget den 1. marts 2006 Fugleinfluenza i EU før 2005 Italien: 1999, 2000 og 2004 kalkuner LPAI (vaccineres

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

I medfør af 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr, herunder hunde, katte og fritter samt godkendelse og drift af og tilsyn med karantæner 1 I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Operationel manual November 2006

Operationel manual November 2006 10 eksotiske sygdomme beredskabsplan Operationel manual November 2006 Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til Kontor for Husdyrsygdomme ( 1.kontor@fvst.dk)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 7.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 211/5 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 5. august 2013 om forholdsregler mod indslæbning af afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjelande

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konsekvens og forebyggelse af Afrikansk Svinepest Hvordan sikre jeg min egen bedrift?

Konsekvens og forebyggelse af Afrikansk Svinepest Hvordan sikre jeg min egen bedrift? Konsekvens og forebyggelse af Afrikansk Svinepest Hvordan sikre jeg min egen bedrift? Pia Conradsen Pia@svinevet.dk Hvad kan vi gøre??? Skabe forståelse for vores alvorlige situation Fra Skrald til Gris!!

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1)

Udkast til. Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) Udkast til Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger 1) I medfør af 5, 7-8, 30, stk. 1 og 3, 32, 34-35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a, 67 og 70, stk. 3, i lov om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Håndtering af smitsomme sygdomme. Kaspar Krogh VFL, Kvæg

Håndtering af smitsomme sygdomme. Kaspar Krogh VFL, Kvæg Håndtering af smitsomme sygdomme Kaspar Krogh VFL, Kvæg Emner Smitsomme sygdomme hos kvæg i Danmark Overvågningsprogrammer Saneringsprogrammer Nye sygdomme Risikoadfærd og smittebeskyttelse VFL, Kvægs

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017

Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 NOTAT 140, 140 Dyresundhed J.nr. 2017-14-33-00149 Ref. LMH Dato: 13-07-2017 Foderforbuddets regler om registrering, godkendelse og tilladelse juli 2017 TSE forordningens bilag IV (foderforbuddet) 1 indeholder

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Svært, men vigtigt emne. Smittebeskyttelse er flere ting: Svært emne fordi: Ekstern smittebeskyttelse. Ekstern smittebeskyttelse. team.

Svært, men vigtigt emne. Smittebeskyttelse er flere ting: Svært emne fordi: Ekstern smittebeskyttelse. Ekstern smittebeskyttelse. team. Svært, men vigtigt emne Hvad tænker I, når emnet er smittebeskyttelse? www.vet- Smittebeskyttelse er flere ting: Eksterne smitte vi ønsker ikke at få smitte ind i Danmark eller i besætningen Intern smittebeskyttelse

Læs mere