Sorter Desirée Börjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorter Desirée Börjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby"

Transkript

1 Annual Report Sorter 2016 Varieties 2016 Desirée Börjesdotter NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE Bjärred Phone:

2 Sorter 2016 Desirée Börjesdotter, Anne Lisbet Hansen, Konklusion Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. Blandt aktuelle sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i opnået indtægt. Selma KWS, Daphna, Klimt, Smirna KWS og Patenta KWS giver den højeste indtægt. Forskellen i årets forsøg er fra til kr. pr. ha. Cantona KWS er den markedsførte sort med højeste indtægt på +660 kr. pr. ha sammenlignet med gennemsnit af de dyrkede sorter. Sorterne Daphna, Ragna KWS og Starling ligger øverst i gruppen af højestydende oberservationssorter i De to ALS-tolerante roesorter, 6K670 og 6K674 er udbyttesmæssigt ikke på højde med øvrige sorter uden denne egen egenskab, og ingen sorter med ALStolerance er markedsført her eller i Europa. I tabel 1 på næste side vises forholdstal for sukkerudbytte fra året forsøg. Conclusion The most important parameter when it comes choosing sugarbeet variety is yield capacity. Comparing the varieties, that have been tested for more than one year, there is a large variation in terms of yield and revenue. Selma KWS, Daphna, Klimt, Smirna KWS and Patenta KWS give the best result in The difference between varieties in the trials this year is from to DKK per hectare. Cantona KWS is the market variety with the best economy at +660 DKK per hectare compared to the average of all marketed varieties. This year two ALS-tolerant candidates, 6K670 and 6K674 were included in the trials and the yield level was not comparable to the market segment. Sortsforsøg 2016 Udbyttet i sortsforsøgene på i gennemsnit 16,4 ton sukker pr. ha er på niveau med rekordåret 2014 (16,6 ton sukker pr. ha) og er det næststørste udbytte målt i danske sortsforsøg. Dette til trods for, at især maj har været meget nedbørsfattig. Forsøgene er sået omkring normalt såtidspunkt og har en vækstsæson på i gennemsnit 176 døgn med en sukkerproduktion på 93,6 kg sukker pr. døgn, hvilket er den højeste produktion målt i danske sortsforsøg. Stokløbning har ikke været noget stort problem i I forsøget på Saxfjed, sået 18. marts, viser Daphna en højere tendens til stokløbning, hvilket sorten ikke har vist tidligere. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

3 Figur 1. Stokløbning ved tidlig såning, rangeret efter stokløbning i Stokløbningen er lav i år og forskellen mellem sorterne ikke stor til trods for, at stressforsøget er sået 18. marts, cirka to uger før normal sådato Observationssorten Daphna viser højeste tendens til stokløbning. Det kan mistænkes, at udsæden af prøvesorten er belastet med en fejl, eftersom sorten tidligere ikke har vist høj tendens til stokløbning. Valg af sukkerroesort Et sikkert, højt økonomisk udbytte opnås med sorter, der har >> et højt sukkerudbytte og en høj udbyttestabilitet >> et højt sukkerindhold >> en høj renhedsprocent. Sorten bør tillige >> spire sikkert og ensartet på et højt niveau >> have lav stokløbningstendens >> have tolerance over for Rizomania på arealer med sygdommen >> have tolerance over for nematoder på arealer med nematoder >> have lav modtagelighed over for bladsygdomme. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

4 Tabel 1. Sorter af sukkerroer 2016 Sukkerroer vask Antal forsøg Gns. af dyrkede sorter 101 0,5 4,2 6, ,2 1,9 18,2 37 1,81 90,1 16, Cantona KWS 4) RT+NT 103 0,4 4,1 5, ,6 1,5 17,9 41 1,82 3,6 0,4 655 Pasteur 4) RT 102 0,0 4,0 5, ,0 2,1 18,2 33 1,75 1,1 0,2 283 Jollina KWS 4) RT 102 1,2 4,2 5, ,0 2,1 17,9 34 1,78 1,9 0,1 96 Danicia KWS 4) RT 101 0,0 4,0 5, ,9 2,1 18,2 34 1,85 0,9 0,2 87 Criollo 4) RT 102 0,4 4,1 6, ,0 2,1 18,2 34 1,87 0,5 0,1-1 Lombok 4) RT+NT 103 1,2 4,7 6, ,3 1,8 17,9 40 1,80 0,6-0,2-201 Fairway 4) RT 101 0,0 4,2 5, ,2 1,8 18,4 40 1,90-1,8-0,2-220 Diadem 4) RT 95 0,5 4,5 6, ,5 1,5 19,0 39 1,72-6,6-0,6-699 Daphna 5) RT+NT 104 6,6 3,8 5, ,4 1,7 17,3 43 1,95 11,1 1, Ragna KWS 5) RT+NT 97 0,8 4,8 6, ,6 1,4 17,6 41 1,81 5,9 0,5 824 Starling 5) RT 103 0,8 4,2 5, ,5 1,5 18,5 36 1,73 0,4 0,4 513 Degas 5) RT 101 0,4 4,8 6, ,4 1,7 18,1 35 1,83 0,3 0,0 148 Selma KWS RT 100 0,4 4,2 6, ,4 1,7 18,3 42 1,83 7,5 1, Klimt RT 103 0,9 4,8 6, ,2 1,9 18,3 35 1,59 5,0 1, Smirna KWS RT 104 0,0 3,6 5, ,0 2,1 18,1 35 1,87 5,8 1, Patenta KWS RT 103 0,0 3,6 6, ,1 2,0 18,4 40 1,98 4,0 0, Farina KWS RT 104 0,0 3,8 5, ,2 1,9 18,0 43 1,95 5,5 0, Smilla KWS RT 105 0,4 4,2 5, ,4 1,6 18,0 41 1,98 4,5 0,6 951 Davinci RT 105 0,0 4,0 5, ,5 1,6 18,0 40 1,83 3,9 0,5 799 Whisky RT 101 0,0 4,5 6, ,4 1,6 18,4 36 1,75 1,0 0,4 641 Einar RT 101 0,0 5,0 6, ,5 1,5 18,5 32 1,64 0,6 0,3 593 Mustang RT 105 0,0 3,9 6, ,5 1,6 18,0 38 1,77 2,1 0,2 502 Joker RT+NT 104 0,8 4,2 6, ,6 1,5 18,0 36 1,81 2,4 0,2 491 Orlena KWS RT 104 0,8 4,0 5, ,3 1,7 17,8 42 1,91 3,9 0,3 482 Ferdinand RT 103 0,0 3,8 5, ,2 1,9 18,0 37 1,71 2,3 0,2 456 Landon RT 102 0,0 5,2 6, ,4 1,7 18,4 35 1,60 0,5 0,3 393 Diver RT 98 0,0 4,5 5, ,3 1,8 18,3 33 1,82 0,7 0,2 381 Amor RT 104 0,4 4,4 5, ,3 1,7 18,4 36 1,72-0,7 0,1 192 Khan RT 102 0,0 4,0 6, ,3 1,8 18,1 34 1,87 0,4 0,0 9 Bazin RT+NT 102 0,8 4,6 6, ,2 1,9 17,7 41 2,05 2,5 0,0-56 Chess RT 107 0,0 4,8 6, ,5 1,5 17,6 45 2,11 2,2-0,2-84 Vivaro RT 100 0,0 3,5 5, ,2 1,9 18,2 41 1,95-1,1-0,2-177 Thorsen RT+NT 104 0,0 4,8 6, ,3 1,8 17,4 37 1,97 2,3-0,3-278 Scandia RT+NT 104 0,0 4,3 6, ,3 1,7 18,2 38 1,77-2,0-0,3-316 Jura RT+NT 101 0,0 3,7 5, ,1 2,0 17,8 39 1,89-0,2-0,4-599 Addax RT+NT 98 0,5 3,8 5, ,9 2,2 17,8 38 1,93-0,5-0,5-750 Birdie RT+NT 103 0,4 4,5 6, ,3 1,7 17,9 40 1,84-2,9-0,8-963 Lumiere RT+NT 104 0,4 4,8 6, ,3 1,8 18,3 36 1,74-4,6-0,8-994 Bronson RT+NT 99 0,0 4,0 6, ,4 1,7 18,5 43 2,02-6,1-0, Roxy RT+NT 104 0,0 4,2 5, ,9 2,2 18,1 41 2,02-5,1-1, K670 RT+ALS 98 0,0 3,6 5, ,0 2,1 18,1 46 1,94-10,0-1, K674 RT+NT+ALS 99 0,4 3,2 5, ,5 2,6 18,3 37 1,58-11,7-2, Nemata RT+NR 101 0,4 3,8 5, ,4 2,7 17,6 42 2,07-10,5-2, LSD 3 1,4 0,5 0,4 8,8 0,4 0,5 0,2 5 0,08 3,0 0,50 1) RT: Rhizomaniatolerant, NR: Nematodresistent, NT: Nematodtolerant, ALS: ALS-tolerant. 2) Rodfure og vaskbarhed: Skala 1-9, hvor 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord, 9 = ingen rodfurer og ingen jord. 3) Indtægt er beregnet af Nordic Beet Research baseret pa roepris ) Dyrkede sorter. IVtal Resistens/ tolerance 1) 5) Observationssorter i prøvedyrkning planter pr. ha ved fremspiring Promille stokløbere Karakter 2) for Højde over jorden, mm Pct. renhed Pct. vedhængende jord før Pct. sukker Saftkvalitet, mg pr. 100 g sukker rodfure vaskbarhed amino- N Udbytte og merudbytte rod ton pr. ha sukker kr. pr. ha 3) NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

5 Udførende Der er gennemført seks forsøg med 87 sorter af sukkerroer. I år er to roesorter i forsøgene tolerante over for ALS aktivstof. Det er sorter, der tåler et særligt ukrudtsmiddel, og det er første år disse sorter er i afprøvning i Danmark. Forsøgene er anlagt på JB 5 til 8 med et lerindhold, der varierer fra 12 til 27 procent. Jorden er gennemgående i relativt god gødningstilstand med N-min i foråret på 27 til 38 kg kvælstof pr. ha. Alle lokaliteter er på forhånd undersøgt for nematoder og vurderet fri for angreb. Forfrugt er vårbyg eller vinterhvede. På fem af lokaliteterne har reaktionstallet ligget omkring 7,9 og på en lokalitet 6,7. Der er i gennemsnit tilført 105 kg kvælstof pr. ha. Fire forsøg er sået mellem 2. og 4. april, og to er sået 14. og 18. april. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 18 cm. Roerne er taget op mellem 12. september og NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

6 22. oktober. Frøet er behandlet med en standardbejdse, bestående af Gaucho (60 gram a.i.), Thiram (6 gram a.i.) og Tachigaren (14 gram a.i.). Ukrudt er bekæmpet efter behov i forsøgene. Forsøgene er behandlet to gange med Opera mod bladsvampe. Der er vurderet bladsvampe i et specialforsøg uden behandling mod bladsvampe. Resultaterne af årets forsøg med sorter er vist i tabel 1. Gennemsnittet af sorterne i dyrkning udgør målegrundlaget, og de har alle haft tilstrækkeligt højt plantetal og fremspiring. Figur 2. Sorter, der er aktuelle og har været med i forsøgene i mere end et år, rangeret efter sukkerudbytte i Det økonomiske udbytte af sorter er i gennemsnit kr. pr. ha. I årets forsøg er sorternes opnåede indtægt beregnet ud fra den aftalte pris for 2017 med justering for sukkerindhold og renhed i overensstemmelse med etårige kontrakter i Der er ingen dyrkningsomkostninger med i analysen. Rodfure og renhed Rodfurens dybde er genetisk bestemt, og der er sikker forskel og stor variation mellem sorterne. Sorterne Landon, Ragna KWS, Klimt, Degas, Lumiere og Lombok har alle mindre rodfure end øvrige sorter, mens sorterne Daphna og Ferdinand har de mest markante rodfurer blandt sorterne, der har været i afprøvning i mere end to år. En høj renhedsprocent giver en højere betaling for roerne. Renhedsprocenten fra forsøgene viser højere værdi end i praksis, eftersom sten og løs jord fjernes før indvejning af forsøgsprøverne. Renhedsprocenten fra forsøgene udtrykker den mængde vedhængende jord, der vanskeligt kan fjernes fra roen før levering. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

7 Normalt vil en glat roe med en lille eller næsten ingen rodfure, og som sidder tilstrækkeligt højt i jorden, give en høj renhedsprocent samtidig med, at den er let at rense og vaske. I årets forsøg er forskellen mellem laveste og højeste mængde vedhængende jord på 1,5 procentpoint. Blandt de sorter, der har været i afprøvning i mere end et år, har Ragna KWS, Cantona KWS, Diadem og Starling mindst vedhængende jord. Se figur 3. Figur 3. Rodfure, højde over jord, vaskbarhed og grenethed for aktuelle sorter, der har deltaget i afprøvningen i mere end et år, er rangeret efter mængden af vedhængende jord på roen. Sukkerindhold Et højere sukkerindhold giver højere betaling for roerne, se Figur 1. Betaling for højere sukkerindhold end gennemsnittet på 18,2 procent sukker i årets forsøg giver en prisforhøjelse på cirka 14 procent. Blandt de sorter, der har været i afprøvning i mere end to år, har Diadem, Starling, Fairway og Landon det højeste sukkerindhold, mens Daphna, Ragna KWS, Orlena KWS, Cantona KWS, Lombok, Birdie og Jollina KWS har det laveste. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

8 Modtagelighed bladsvamp Bladsvampe i udvalgte sorter I specialforsøget med naturlig smitte er meldug den dominerende sygdom, og der er også angreb af rust. Specialforsøget omfatter sorter, der har deltaget i afprøvningen mere end et år. Ragna KWS, Daphna, Danicia KWS og Cantona KWS er de sorter, som udviser mindre modtagelighed over for meldug og rust i begyndelsen af september. Blandt de sorter, der har fået mest meldug tidligt, er Lombok, Degas og Criollo. De sorter, der har fået mest rust i oktober, er Diadem, Jollina KWS, Fairway og Degas. Figur 4. Modtagelighed for bladsvampe i dyrkede sorter og aktuelle sorter, der har været med i afprøvningen i mere end et år. Sorterne er rangeret efter angrebsgrad af meldug 1. september 2016 i forsøg med naturlig smitte. 0 = intet angreb, 10 = 100 procent angreb. Økonomi i sortsforsøgene Det økonomiske resultat er det vigtigste kriterium for roedyrkeren ved valg af sort. I tabel 1 ses det økonomiske resultat af sorterne. Forudsætningerne for beregningerne er 2017 års pris for roerne, justeret for sukkerindhold og renhedsprocent i overensstemmelse med kontrakten gældende for Sorterne Selma KWS, Daphna, Klimt, Smirna KWS og Patenta KWS giver den højeste indtægt af de sorter, der har været i afprøvning i mere end et år, samt solgte sorter. Prøvesorterne Daphna og Ragna KWS sammen med NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

9 de markedsførte sorter Cantona KWS og Pasteur giver de højeste indtægter, sammenlignet med gennemsnittet af dyrkede sorter. Sorterne Daphna, Ragna KWS og Starling er de observationssorter i 2016, der ligger øverst i gruppen af højestydende sorter. Af de 46 sorter, der har deltaget i afprøvningen for første gang i 2016, viser over 40 procent af sorterne et højere udbytte end gennemsnittet af dyrkede sorter. Det ser altså godt ud for en fortsat udvikling af højtydende sorter i fremtiden. En oversigt over de seneste fire års afprøvning ses i tabel 2. Sorterne er rangeret efter antal år i afprøvningen og dernæst efter deres udbytte i De årlige resultater er relateret til de markedsførte sorter det aktuelle år. Flere års gennemsnittet er en analyse, baseret på alle 18 forsøg 2014 til 2016 henholdsvis alle 12 forsøg 2015 til Resultatet er derefter relateret til gennemsnittet af de dyrkede sorter i Forudsætninger for beregning af det økonomiske udbytte Brancheaftale 2017, enårig kontrakttype. Roepris ansat = 158,07 kr. pr. ton rene roer, basis 16,0 procent sukker. Priser er justeret i overensstemmelsemed aftale for De variable omkostninger ved dyrkning af sukkerroer antages at være kr. pr. ha. Tabel 2. Forholdstal for udbytte af polsukker samt 2 og 3 års gennemsnit NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

10 Tabel 2. Forholdstal for udbytte af polsukker samt 2 og 3 års gennemsnit Forholdstal for Resistens/ Sort tolerance 1) udbytte af sukker Antal forsøg Gns. af dyrkede sorter*, ton sukker pr. ha 14,2 16,6 15,0 16,4 16,0 15,8 Gns. af dyrkede sorter, Cantona KWS * RT+NT Pasteur * RT Danicia KWS * RT Jollina KWS * RT Criollo * RT Fairway * RT Lombok * RT+NT Diadem * RT Daphna ⁰ RT+NT Ragna KWS ⁰ RT+NT Starling ⁰ RT Degas ⁰ RT Klimt RT Orlena KWS RT Landon RT Smilla KWS RT Diver RT Ferdinand RT Birdie RT+NT Lumiere RT+NT Selma KWS RT Farina KWS RT Smirna KWS RT Patenta KWS RT Einar RT Whisky RT Davinci RT Mustang RT Amor RT Joker RT+NT Vivaro RT Kahn RT Jura RT+NT Bazin RT+NT Chess RT Thorsen RT+NT Scandia RT+NT Addax RT+NT Bronson RT+NT Roxy RT+NT K670 RT+ALS 88 6K674 RT+NT+ALS 88 Nemata RT+NR 85 1) NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. RT = Rizomaniatolerant, ALS: ALS-tolerant. * Dyrkede sorter. o observationssorter NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

11 Nematodresistente eller -tolerante sorter I årets tre forsøg på nematodinficeret jord er forskellen i sukkerudbytte mellem de modtagelige sorter og nematodtolerante sorter relativ høj. De tørre forhold påvirker effekten af nematoderne i I 2016 præsenteres de relative udbyttetal både i forhold til de modtagelige sorter Pasteur og Cartoon tilsvarende tidligere år og i forhold til NT-sorterne på markedet, Lombok og Cantona KWS. Eftersom udbytteniveauet i nematodsegmentet er stigende, sammenlignes kandidaterne også med de allerede dyrkede NT-sorter. Målesorterne Pasteur og Cartoon er fuldt modtagelige og udbyttefølsomme normalsorter. Nemata indgår som en NR-referencesort (nematodresistent). En nematodresistent (NR) sort vil reducere en nematodpopulation i løbet af en normal vækstsæson. Nemata er den eneste NR-sort i forsøgene og indgår kun som reference. De højestydende NT-sorter giver i gennemsnit 3,5 ton sukker pr. ha mere end de modtagelige målesorter Pasteur og Cartoon. Tabel 3. Nematodresistente eller -tolerante sorter 2016 Tabel 3. Nematodresistente eller -tolerante sorter 2016 Sort grenethed rodfure vaskbarhed amino-n IV-tal rod sukker forsøg Gns. dyrkede sorter 103 0,3 3,4 5,8 4,8 1,5 98,5 2,3 17, ,99 85,7 14, Pasteur 4) RT 101 0,4 3,1 5,7 4,5 2,4 97,7 5,1 16, ,65-17,5-3,28 78 Cartoon 4) RT 104 0,0 3,4 6,0 4,4 1,9 98,1 5,8 16, ,85-15,3-3,31 77 Nemata RT+NR 98 0,0 3,6 5,7 4,8 2,2 97,9 0,7 16, ,66-17,0-3,01 79 Cantona KWS 4) RT+NT 102 0,3 3,3 6,0 4,6 1,3 98,7 2,5 16, ,98 2,6 0, Lombok 4) RT+NT 104 0,3 3,5 5,7 5,1 1,8 98,3 2,2 17, ,99-2,6-0,33 98 Daphna 4) RT+NT 99 0,0 3,3 6,0 4,8 1,6 98,5 2,1 16, ,17 5,5 0, Thorsen RT+NT 103 0,4 4,2 6,0 5,2 1,7 98,3 16, ,03 1,3 0, Ragna KWS 5) RT+NT 94 0,0 3,8 6,1 5,0 1,1 98,9 2,6 16, ,04 0,1-0,33 98 Joker RT+NT 105 0,3 3,3 6,3 4,9 1,2 98,8 16, ,91-2,1-0,40 97 Jura RT+NT 103 0,0 3,2 5,7 4,4 1,8 98,2 17, ,00-2,5-0,40 97 Lumiere RT+NT 104 0,0 3,8 6,0 5,1 1,4 98,6 17, ,88-4,2-0,45 97 Roxy RT+NT 104 0,7 3,8 6,3 4,9 1,8 98,3 17, ,09-3,2-0,46 97 Scandia RT+NT 103 0,3 3,3 6,3 4,6 1,4 98,6 17, ,96-4,2-0,48 97 Addax RT+NT 101 0,0 3,3 6,2 5,0 2,2 97,8 17, ,06-3,7-0,50 97 Birdie RT+NT 103 0,0 3,8 5,8 5,0 1,3 98,7 17, ,08-3,8-0,70 95 Bazin RT+NT 101 0,3 3,6 5,8 4,9 1,9 98,2 16, ,14-2,4-0,72 95 Bronson RT+NT 100 0,0 3,2 6,5 4,9 1,7 98,3 17, ,12-9,9-1, K674 RT+NT+ALS 97 0,0 2,7 4,8 4,3 3,1 97,0 17, ,81-17,0-2,65 82 LSD 4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1, ,23 7,5 1, ) Forhold mellem nematoder før og efter dyrkning. 4) Dyrkede sorter. Resistens/ tolerance 1) 1) NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. RT = Rizomaniatolerant, ALS: ALS-tolerant. 2) Rodfure og vaskbarhed: Skala 1-9, hvor 1 = ekstremt dybe rodfurer, rodfurer fyldt med jord og lav vaskbarhed, 9 = ingen rodfurer, ingen jord og høj vaskbarhed. 5) Sorter, som var på observationsliste i pl. pr. ha ved fremspiring Promille stokløbere Karakter 2) for Pct. vedhængende jord før vask Pct. renhed Pf/Pi 3) Pct. sukker Saftkvalitet, mg pr. 100 g sukker Udb. og merudb., ton pr. ha Fht. for udbytte af sukker Forsøgene Jorden er gennemgående i god gødningstilstand med N-min i foråret på 33 til 45 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit samt reaktionstal på 7,7 i gennemsnit. Forfrugt er vinterhvede eller vårbyg. Der er i gennemsnit tilført 100 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og frøafstanden 17 cm. Forsøgene er sået imellem 1. april og 13. april. Roerne er taget op mellem 19. september og 13. oktober. I de tre forsøg er der henholdsvis 5.300, og æg og larver pr. kg jord. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

12 Opformering I de målte NT-sorter er nematoderne opformeret knap 2,5 gange. Den nematodresistente sort Nemata ligger udbyttemæssigt på niveau med de modtagelige sorter, men viser en tydelig lavere opformering af nematoderne på kun 0,7 gange. De modtagelige sorter viser en opformering på over 5 gange. Grænsen for, hvornår man bør anvende NT-sorter, er fortsat æg og larver pr. kg jord. Der skal stabile NT-sorter med højt udbytte på ikke angrebet jord, før grænsen kan fjernes helt. Den NT-sort, der yder mest på arealer uden nematoder, er Cantona KWS, mens Daphna og Ragna KWS indtil nu kun har været prøvesorter og derfor endnu ikke kan vurderes på tilstrækkeligt grundlag. Der er gennemført tre forsøg med sorter, som er tolerante over for nematoder (NT). I forsøgene indgår 39 sorter inklusive målesorter. Udbytte og egenskaber Der har i årets forsøg været i gennemsnit 24 procent merudbytte i NT-sorterne i forhold til modtagelige sorter. I årets forsøg er forskellen mellem bedste (højeste karakter i tabellen) og ringeste rodfurekarakter 2,1, og der er en sikker forskel mellem sorterne. Blandt sorter, der har været i afprøvning i mere end et år, har Thorsen, Birdie, Lumiere og Ragna KWS mindste og dermed bedste rodfure. I modsætning til rodfuren er grenethed overvejende bestemt af dyrkningsforholdene, altså en miljøbetinget egenskab. Mindst grenethed har Bronson, Scandia, Roxy og Joker. Ragna KWS, Joker og Cantona KWS har det laveste niveau for procent vedhængende jord. Det største sukkerudbytte er opnået i Daphna, men merudbyttet er ikke signifikant større end sorterne Cantona KWS, Lombok og Ragna KWS. En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 4. NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

13 Tabel 4. Nematodresistente eller -tolerante sorter, forholdstal Sort ) ) Arealer med nematodangreb Pi Antal forsøg Gns. af målesorter 4), ton sukker per hektar Resistens/ tolerance 1) - Forholdstal for ton polsukker pr. ha 11,6 9,2 13,0 11,4 14,7 14,3 14,9 Gns. af målesorter 4) Pasteur RT Cartoon RT Nemata RT+NR Cantona KWS RT+NT Lombok RT+NT Birdie RT+NT Daphna RT+NT Lumiere RT+NT Ragna KWS RT+NT SV1633 (Jura) RT+NT Thorsen RT+NT Roxy RT+NT Addax RT+NT Joker RT+NT Bazin RT+NT Scandia RT+NT Bronson RT+NT K674 RT+NT+ALS LSD ) RT: Rhizomaniatolerant, NR: Nematodresistent, NT: Nematodtolerant, ALS: ALS-tolerant. 4) SY Muse og Pasteur var målesorter i Pasteur og Cartoon var målesorter i ) Pasteur og Cartoon samt 3) Lombok og Cantona KWS er målesorter i NBR Nordic Beet Research Annual Report (13)

Sorter 2017 Varieties 2017

Sorter 2017 Varieties 2017 101 103 109 114-2017 Additiver Dyser, Logaritme 520 2014-2017 Sorter 2017 Varieties 2017 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu

Læs mere

Sorter Varieties Annual Report. Desirée Borjesdotter Jens Nyholm Thomsen

Sorter Varieties Annual Report. Desirée Borjesdotter Jens Nyholm Thomsen 101 103 109 114-2015 Annual Report Sorter 2015 Varieties 2015 Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 26 61 67 Desirée Borjesdotter db@nbrf.nu +46 70 542 70 26 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond)

Læs mere

Sorter 2018 Varieties 2018

Sorter 2018 Varieties 2018 101 103 109 114-2018 Additiver Dyser, Logaritme 520 2014-2017 Sorter 2018 Varieties 2018 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu

Læs mere

ROER Sukkerroer, Sorter

ROER Sukkerroer, Sorter ROER Sukkerroer, sorter > > DESIRÉE BÖRJESDOTTER, NORDIC BEET RESEARCH OG TORBEN S. FRANDSEN, SEGES Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt udbytte en af de vigtigste parametre. I tabel 1 vises

Læs mere

ROER Sorter, sukkerroer

ROER Sorter, sukkerroer ROER Sorter, roer > > DESIRÉE BÖRJESDOTTER, NORDIC BEET RESEARCH OG TORBEN S. FRANDSEN, SEGES Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt udbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse

Faglig beretning Verksamhetsberättelse Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2016 Nordic Beet Reseach Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

ROER Sorter, sukkerroer

ROER Sorter, sukkerroer ROER Sorter, roer > > KARSTEN A. NIELSEN, SEGES OG JENS NYHOLM THOMSEN, NORDIC BEET RESEARCH Blandt roe sorterne, der har været i afprøvning i mere end et år, er den største forskel i dækningsbidrag 1.141

Læs mere

Indledning Formålet med forsøget er at afprøve nye og markedsførte sukkerroesorter. Sortsforsøgene er udført af NBR (Nordic Beet Research, Holeby).

Indledning Formålet med forsøget er at afprøve nye og markedsførte sukkerroesorter. Sortsforsøgene er udført af NBR (Nordic Beet Research, Holeby). Sukkerroer sorter Ved valg af roesort skal sukkerudbytte og udbyttestabilitet over flere år prioriteres højest, samtidig skal sorterne spire ensartet og hurtigt frem og have lav stokløbningstendens. Cantona

Læs mere

Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til?

Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til? Sortsvalg til 2018 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter. Flere sorter (genetikker) spreder

Læs mere

Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til?

Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Hvad skal jeg lægge mærke til? Sortsvalg til 2019 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter. Flere sorter (genetikker) spreder

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse

Faglig beretning Verksamhetsberättelse Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2017 Nordic Beet Reseach Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2015 - Nr. 4. 33. årgang Sorter til dyrkning 2015, side 4 Desirée Börjesdotter, ny forsøgschef for NBR, side 20 5T Bedste tilvækst i efteråret nogensinde, side 22 Problemer med vejrabatter, side

Læs mere

Bestilling af roefrø til 2015

Bestilling af roefrø til 2015 Information fra Nordic Sugar - Januar 2015 Bestilling af roefrø til 2015 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 21. januar 2015 fra kl. 6.30 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den

Læs mere

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Nye horisonter i roedyrkningen SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære sukkerroedyrker Aldrig så snart som den sidste roe er leveret begynder en ny sæson. Og de første beslutninger, som kommer til at påvirke

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2018 Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone: +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu

Læs mere

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter

Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Hvilken type sort? højt udbytte god dyrkningsøkonomi Nematode-tolerante rhizoctonia Observationssorter Sortsvalg til 2017 Spred risikoen Når der bestilles roefrø, er det en god regel at vælge mindst to forskellige sorter. Har du et større areal så vælg gerne 3-4 sorter fra forskellige forædlere. Flere sorter

Læs mere

Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Optimering er kodeordet SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære sukkerroedyrker Aldrig før har det været så vigtigt at optimere og trimme sin produktion som nu. Alt og alle presses på marginalerne i et frit

Læs mere

Vækstvilkår Growth conditions Additiver Dyser, Logaritme Annual Report. NBR Nordic Beet Research SIDE 2

Vækstvilkår Growth conditions Additiver Dyser, Logaritme Annual Report. NBR Nordic Beet Research SIDE 2 Annual Report Additiver Dyser, Logaritme 52214-217 Vækstvilkår 218 Growth conditions 218 Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu +46 75 42726 Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej 14, DK-496

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2017 - Nr. 4. 35. årgang Udfordrende efterår, side 3 Sorter til dyrkning i 2018, side 4 Sukkerroedyrkning i Litauen, side 18 Den europæiske sukkersektor efter reformerne, side 24 Når enden er

Læs mere

Highland og Hereford i spidsen

Highland og Hereford i spidsen sorter Highland og Hereford i spidsen Der er nye sorter og sorter på observationslisten, som giver et større økonomisk udbytte end de solgte og dyrkede sorter. Det er interessant, at gamle sorter pludselig

Læs mere

Nye sorter i spidsen. Forholdstal og spireprocent. Sukkerroer sorter

Nye sorter i spidsen. Forholdstal og spireprocent. Sukkerroer sorter sorter Nye sorter i spidsen Der er en del nye sorter og sorter på observationslisten, som giver et større økonomisk udbytte end de solgte og dyrkede sorter. Der vil komme nye sorter på salgslisten til

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2015 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Sort Sortsvalg En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter deres udbytte af polsukker

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 215 Growth conditions 215 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen

Vækstvilkår. Growth conditions Annual Report. Jens Nyholm Thomsen Annual Report Vækstvilkår 2014 Growth conditions 2014 Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2018 - Nr. 4. 36. årgang Ny mulighed for kontrahering til 2019, side 3 og 26 Sorter til dyrkning i 2019, side 4 Reduktion af ukrudtstryk gennem jordbearbejdning, side 18 Jordbårne rodbrandsvampe

Læs mere

Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016

Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016 623-2016 Annual Report Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning efter lagring 2016 Harvest losses and soil tare of sugar beets in relation to harvest quality and cleaning

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2016 - Nr. 4. 34. årgang Ny Brancheaftale på plads, side 3 og 20 Sorter til dyrkning i 2017, side 4 Beet Europe i Frankrig 2016, side 14 Vinterroer et glemt kapitel? side 18 Danske Sukkerroedyrkere

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer

Bladsvampe midler og doseringer 402-2016 Annual Report Leaf diseases products and doses Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237

Læs mere

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26

Valg af sort 2012, side 4. Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18. Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 December 2011 - Nr. 4. 29. årgang Valg af sort 2012, side 4 Ny insektbejdsning, Mundus Forte, side 18 Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse, side 26 EU-Kommissionen foreslår

Læs mere

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel

Tidlig bestilling. Sorter, der gør en forskel Tidlig bestilling Sorter, der gør en forskel Kære sukkerroedyrker 2009 ser foreløbig ud til at blive et rigtigt godt år, når det gælder udbytte i sukkerroer. Igen i år har KWS leveret frø til mange sukkerroemarker

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS

5T Projektet Together To Twenty Ton in RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS 778-20 5T Projektet Together To Twenty Ton in 20-20 RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 61 76 23 34 Nordic Beet Reseach

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2017 Annual Report Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2014 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality

Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality 64-07 Så- og høstkvalitet Sowing and harvest quality RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 6 57 Nordic Beet Reseach Foundation

Læs mere

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer

Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer 999 553-2013 Annual Report Effekt af radrensning på udbytte og kvalitet af sukkerroer The effect of row-cleaning on yield and quality of sugar beets Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57

Læs mere

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24

Ny roepris, side 3 og 28. Sorter til dyrkning i 2014, side 4. Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 December 2013 - Nr. 4. 31. årgang Ny roepris, side 3 og 28 Regneark på hjemmesiden er nu opdateret Sorter til dyrkning i 2014, side 4 Lagring af sukkerroer med fiberdug, side 24 Bugseret eller selvkørende

Læs mere

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet)

Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) 968-216 Annual Report Radrensning og lugning (del af Optimek-projektet) Otto Nielsen on@nh.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby / Borgeby Slottsväg

Læs mere

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen

Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved. Elo West Larsen Nematoder noget vi taler om eller noget vi gør noget ved Elo West Larsen Gæt hvilken sort til højre Noget vi kan se 2 26.11.2009 Elo West Larsen Vi ligger, som vi har redt Roedyrkning er blevet koncentreret

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-13-15 Report Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nbrf.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-496 Holeby Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred Phone:

Læs mere

En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30

En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side 30 December 2012 - Nr. 4. 30. årgang Sorter 2013, side 4 Nyt koncept for undersøgelse af roeoptagning, side 20 Maskinel kuledækning, side 26 En næsten perfekt 2012-høst, side 28 Roer som i gamle dage, side

Læs mere

Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed

Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed 942 2018 Annual Report Falsk såbed og blindbearbejdning False seed bed RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 23 61 70 57 Nordic

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases

Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases 494-2017 Forebyggelse af resistens mod fungicider i bladsvampe Prevention of resistance to fungicide resistance in leaf diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2006 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 26 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygaardvej 14, DK-496 Holeby Tlf

Læs mere

IPMIROER. IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg

IPMIROER. IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg 969-2014-17 IPMIROER IPMIROER Delrapport om sorter og sortsvalg DELRAPPORT: SORTER OG SORTSVALG Jens Nyholm Thomsen, KONTAKT db@nbrf.nu ELLER alh@nbrf.nu Sammendrag Der er i projektet lovet en beslutningsstøttemodel

Læs mere

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report

Insektbejdsning Insecticide seed treatments against pests in sugar beet , Annual Report 460, 461 2013 Annual Report Insektbejdsning 2013 Insecticide seed treatments against pests in sugar beet 2013 Åsa Olsson ao@nordicbeetresearch.nu NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) DK: Højbygårdvej

Læs mere

Varsling mod bladsvampe

Varsling mod bladsvampe 407-2013 Annual Report Leaf disease warning in sugar beet Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby

Læs mere

Lagring med fiberdug. Storage with Toptex Bilag Rapportbilaga Appendix

Lagring med fiberdug. Storage with Toptex Bilag Rapportbilaga Appendix 622- Bilag Rapportbilaga Appendix Lagring med fiberdug Storage with Toptex Bilaget indeholder dokumentation fra forsøgsserien og projektet. Der kan forekomme mindre sproglige fejl og uhensigtsmæssigheder

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2011 Annual Report xxx-2011 1 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR

Læs mere

Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning

Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning 553-215 Annual Report Udvikling af teknik til bekæmpelse af ukrudt i rækken i forbindelse med radrensning - forsøg 213-215 Row cleaning 215 Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 7 57 NBR Nordic

Læs mere

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses

Bladsvampe midler og doseringer Leaf diseases products and doses 402-2018 Annual Report Leaf diseases products and doses RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 Nordic Beet

Læs mere

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære grovfoderproducent I 2018 brochuren indledte jeg med ordene 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874.

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial: Borgeby

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2010 Annual Report xxx-2010 1 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr 445-2015 Annual Report Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr Early control of leaf diseases in sugar beet IPMIROER Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research

Læs mere

KWS foder- og energiroer

KWS foder- og energiroer KWS foder- og energiroer 14 www.kws.dk Kære grovfoderproducent De senere år har udbytter og kvalitet i majs til helsæd været varierende. I den forgangne sæson blev kvaliteten heldigvis god de fleste steder.

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2005 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Tlf

Læs mere

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4

Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort , side 4 December 2009 - Nr. 4. 27. årgang Grøn Vækst truer også sukkerroerne, side 3 Valg af sort 2010-2011, side 4 maribo.com MOLLY Sorten med det ubetinget største udbytte i 2008 SeedPlus-behandlet Perfekt dækkende

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20

Valg af sort 2009/2010, side 4. Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 December 2008 - Nr. 4. 26. årgang Valg af sort 2009/2010, side 4 Princippet om levering til nærmeste fabrik - nu også gældende på Lolland, side 20 Dyrkeren skriver: Optagerfællesskabet den bedste arbejdsmæssige

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Organiske startgødninger Organic fertilizers

Organiske startgødninger Organic fertilizers 946 2018 Annual Report Organiske startgødninger Organic fertilizers RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULT Otto Nielsen on@nbrf.nu +45 23 61 70 57 Nordic

Læs mere

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr

Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr 445-2013 Annual Report Tidlig bladsvampebekæmpelse i sukkerroerr Early control of leaf diseases in sugar beet Anne Lisbet Hansen alh@nordicbeetresearch.nu +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Faglig beretning 2008

Faglig beretning 2008 Faglig beretning 2008 Udgivet af: NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial:

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2002 FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Alstedgaard Højbygaardvej 14 DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69

Læs mere

Valg af sort , mange nye sorter med højt udbytte, side 4

Valg af sort , mange nye sorter med højt udbytte, side 4 December 2010 - Nr. 4. 28. årgang Valg af sort 2011 2012, mange nye sorter med højt udbytte, side 4 Test af roeoptagere, Beet Europe 2010, side 18 Prøvefrekvens og prøvetagning, side 22 Roetur til Holland,

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VERDENSMARKEDSPRISEN OG EU S PRIS PÅ HVIDTSUKKER SIDEN 1980 VERDENSMARKEDSPRISEN

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2006 - Nr. 4. 24. årgang Tiden inde til ny foreningsstruktur! side 3 Valg af sort 2006 Side 4 Danisco tilbyder kontrakt på 30.000 tons industrisukker til 2007 Sejlads med pram fra Assens til Nakskov

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Bejdsning mod skadedyr Insecticide seed treatments

Bejdsning mod skadedyr Insecticide seed treatments 461-2017 Bejdsning mod skadedyr Insecticide seed treatments RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu +45 21 68 95 88 Nordic

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Lagring med fiberdug Annual Report. Otto Nielsen

Lagring med fiberdug Annual Report. Otto Nielsen 622-20 Annual Report Clamp covering with Toptex Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +4 2 6 0 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 4, DK-460 Holeby / Borgeby Slottsväg, SE-2 Bjärred

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Additiver Dyser, logaritme Additives Nozzles, logarithm

Additiver Dyser, logaritme Additives Nozzles, logarithm 52-217 Additiver Dyser, logaritme Additives Nozzles, logarithm RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER REPORT WITH TRIAL DATA AND TABLES OF RESULTS Jens Nyholm Thomsen Anne Lisbet Hansen alh@nbrf.nu

Læs mere

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang

December 2014 - Nr. 4. 32. årgang Sorter til dyrkning i 2015, side 3 Tilvækst til over 20 ton på 5T gårde, side 24 41.000 tons sukker overført fra 2014 til 2015, side 28 Igen et nemt efterår, side 34 December 2014 - Nr. 4. 32. årgang annonce

Læs mere

Kl. Emne Titel Indlægsholder Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR

Kl. Emne Titel Indlægsholder Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR Kl. Emne Titel Indlægsholder 09.30 Intro Velkommen, program for dagen Otto Nielsen, NBR 09.40 Dyrkning 2018 Hvordan gik dyrkningsåret 2018 Jørgen Jakobsen, Nordic Sugar 09.50 Roesorter Er nogle roesorter

Læs mere

længere kampagner kræver lagerfaste roer

længere kampagner kræver lagerfaste roer Vinter 2017/18 3. årgang nr. 1 i Danmark Side 8 længere kampagner kræver lagerfaste roer Side 4 4 skarpe fra Sesvanderhave Side 6 Forsøg En nødvendighed med udfordringer Dorthe Kappel fra AgroCon analyserer

Læs mere

Annual Report

Annual Report 999 622- Annual Report Lagring med fiberdug Clamp covering with Toptex Otto Nielsen on@nordicbeetresearch.nu +45 23 61 70 57 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby /

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

December Nr årgang

December Nr årgang December 2007 - Nr. 4. 25. årgang Kontraktbørsen for handel med sukkerkontrakter, side 3 og 20 - Åben fra mandag den 17. december 2007 og frem til og med mandag den 7. januar 2008, kl. 24.00 Valg af sort

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Sorter til økologi - deres robusthed overfor sygdomme og skadedyr Varieties for organic growing their tolerance towards pests and diseases

Sorter til økologi - deres robusthed overfor sygdomme og skadedyr Varieties for organic growing their tolerance towards pests and diseases 948-18 Annual Report Sorter til økologi - deres robusthed overfor sygdomme og skadedyr Varieties for organic growing their tolerance towards pests and diseases RAPPORT MED FORSØGSDATA OG RESULTATTABELLER

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2018 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874. Så kan det ikke længere undre nogen, at det

Læs mere

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004

DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004 DYRKNINGSFORSØG OG UNDERSØGELSER I SUKKERROER 2004 ALSTEDGAARD FONDET FOR FORSØG MED SUKKERROEDYRKNING Udgivet af: Alstedgaard Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Tlf

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 216 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 VERDENSMARKEDSPRISEN OG EU S PRIS PÅ HVIDTSUKKER SIDEN 198 VERDENSMARKEDSPRISEN

Læs mere

Velkommen til dyrkermøde

Velkommen til dyrkermøde Velkommen til dyrkermøde Dagsorden dyrkermøde 2017 Velkomst Nye medarbejdere SAI Mine roemarker 5T/5T+ Pause Fagligt IPM i roer Status på kontrakttegning og økologiske roer Hvis vi kunne bruge markvariation

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere