Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny dværgsort er den højestydende i 2008"

Transkript

1 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har i 2008 givet samme udbytte som målesorten. I 2008 har der været små merudbytter for svampebekæmpelse i sortsforsøgene i havre. Merudbytterne har varieret fra ingenting i fem af sorterne til 2,2 hkg i sorten Dominik. Ved valg af havresort bør der lægges vægt på, hvordan sorten har klaret sig udbyttemæssigt gennem flere års afprøvning. I tabel 1 ses forholdstallene for udbytte for de seneste et til fem år i sortsforsøgene i havre. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af havresorter 2004 til Pergamon Flämingsprofi Dominik Freddy Ivory Duffy Rajtar Aveny Scorpion Blanding Pogon Bessin Champion Buggy 113 Flämingsgold 107 SG-K Pergamon, Freddy, Rasputin. Vælg en havresort, der Strategi har givet et stort og stabilt udbytte gennem flere års afprøvning, har en god resistens mod meldug og havrebladplet, har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. Hvis havre indgår i kornrige sædskifter, bør der vælges en sort, der er resistent mod havrecystenematoder. Se for oplysninger om sorternes resistens mod havrecystenematoder. Dværghavresorten Buggy har i årets landsforsøg været den højestydende. Buggy er 18 til 33 cm lavere end de øvrige sorter og ses her midt i billedet. (Foto: Morten Haastrup, Landscentret, Planteproduktion). Flere informationer om havresorter findes på Læs mere 129

2 Sortsforsøg Der har i 2008 været 15 sorter i landsforsøgene havresorter. Det er én mindre end sidste år. For andet år i træk har der været en sortsblanding i denne afprøvning. Sortsblandingen er den samme som i Formålet at tage sortsblandingen er at undersøge, om man også i havre kan anvende en sortsblanding som målesort. Resultaterne er lovende, idet sortsblandingen ligesom sidste år har givet et større udbytte end sorterne hver for sig. Målesorten har i årets forsøg været Pergamon, der har afløst de seneste års målesort Markant. Der er i 2008 høstet 52,7 hkg i målesorten. Det er hele 9,5 hkg mindre end i 2007, hvilket ligesom i vårbyggen især er et resultat af tørken i forsommeren. Resultaterne af årets landsforsøg havresorter fremgår af tabel 2. Rumvægten har i 2008 varieret fra 54,8 kg pr. hl i sorten Buggy til 59,3 kg pr. hl i sorten Duffy, der også sidste år præsterede den største rumvægt. Generelt ligger rumvægten på et noget højere niveau end i det seneste par år. Igen i år er der gennemført havresortsforsøg og uden svampebekæmpelse. Se tabel 3. Tabel 2. sorter svampebekæmpelse, landsforsøgene (G Udb. og merudb., hkg Øerne Jylland Hele landet Fht. for udbytte Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Pergamon , ,6 Buggy 9,3 5,3 7, ,6 Flämingsprofi 5,6 5,3 5, ,6 Flämingsgold 3,0 4,0 3, ,6 Rajtar 2,9 1,1 1, ,9 Aveny 3,1 0,9 1, ,4 Scorpion 2,6 0,3 1, ,0 Blanding 1,0-0,2 0, ,2 Dominik -0,6 0,6 0, ,2 SG-K ,7-1,1-0, ,5 Freddy 0,1-0,7-0, ,8 Ivory -2,1-1,9-2, ,3 Pogon -4,4-0,6-2, ,9 Duffy -1,6-5,6-3, ,6 Bessin -5,4-3,0-4, ,9 Champion -4,8-6,3-5, ,0 LSD 4,8 5,7 3,7 Pergamon, Freddy, Rasputin. Tabel 3. sorter og uden svampebekæmpelse, (G2) A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,15 liter Folicur EC 250 på en gang. (BI = 0,15) Procent dækning meldug havrebladplet Udbytte, hkg kerne Merudbytte for svampebekæmpelse, hkg, B-A A B brutto netto Antal forsøg Pergamon 0, ,2 52,4-0,8-1,6 Buggy 0, ,1 62,1 0,0-0,8 Flämingsgold 0, ,6 59,2 1,6 0,8 Flämingsprofi 0, ,1 59,0 0,9 0,1 Aveny ,3 56,6 1,3 0,5 Scorpion 0, ,9 55,2 0,3-0,5 Dominik 0, ,5 53,7 2,2 1,4 SG-K , ,6 53,6 1,0 0,2 Blanding 2) 0, ,9 53,5 0,6-0,2 Rajtar 0, ,3 53,5 1,2 0,4 Freddy 0, ,9 52,0 0,1-0,7 Ivory 0, ,4 51,7 0,3-0,5 Pogon 0, ,6 51,2-0,4-1,2 Bessin 0, ,9 46,8-0,1-0,9 Duffy 0, ,5 45,7 0,2-0,6 Champion 0, ,0 44,2-1,8-2,6 LSD 4,1 4,1 ns LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns. 2) Pergamon, Freddy, Rasputin. Den gennemførte bekæmpelse er fastlagt i maj. Ved fastlæggelsen er der taget hensyn til årets sygdomsangreb samtidig, at det er tilstræbt, at indsatsen svampemidler ikke overstiger måltallet for havre i Pesticidplan Der er i årets forsøg behandlet en gang 0,15 liter Folicur EC 250, hvilket svarer til behandlingen de sidste to år. Der er generelt opnået små og ret varierende merudbytter for den gennemførte svampebehandling. Den ellers beskedne indsats har således kun været rentabel i seks af de afprøvede havresorter. Foderværdi i havresorter 2007 Som i vårbyg og vintersædsarterne blev udvalgte havresorter i landsforsøgene igen i 2007 undersøgt for indholdet af foderenheder. Der blev analyseret prøver af syv sorter af havre. Analyseresultaterne fra høst 2007 er præsenteret i tabel 4. Undersøgelsen viste igen i 2007, at havren er den art, hvor der er størst 130

3 Tabel 4. sorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv, landsforsøg 2007 FEsv pr. hkg FEso pr. hkg sorternes egenskaber og udbredelse Registreringerne i årets observationsparceller havre ses i tabel 6. I 2008 er der registreret fire dages forskel i tidspunkt for modning mellem de tidligste sorter Aveny og Ivory og den sildigste sort, dværgsorten Buggy. Strålængden har i årets observationsparceller varieret fra 44 cm i dværgsorten Buggy til 77 cm i nummersorten SG-K Der er ikke konstateret lejesæd i årets observationsparceller havre. Til gengæld er der observeret store forskelle i sorternes tendens til nedknækning af strå, der i 2008 har varieret fra karakteren 2,5 i dværgsorten Buggy til 9,5 i sorten Scorpion. Angrebene af meldug har i årets observationsparceller været endnu kraftigere end i Ligesom sidste år er Aveny den sort, der er mest angrebet 30 procent meldug, mens der i sorten Champion ikke er fundet så meget som spor af meldug. Der er ikke registreret angreb af havrebladplet i årets observationsparceller. Ved valg af havresort bør sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg, foretrækkes. I tabel 7 ses det gennemsnitlige forholdstal for udbyttet gennem de seneste to til fem år for de havresorter, der har været afprøvet i perioden. Sammenholdt resultaterne i tabel 1 giver resultaterne i tabel 7 et godt mål for udbyttestabiliteten i sorterne. Til høst 2008 har ti havresorter udgjort mere end 1,0 procent af udsædsalget. De ti sorters andel af salget fremgår af tabel 8. Sor- Rumvægt, kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte, hkg FEsv FEso Antal forsøg Markant 83,4 86,8 51, , Champion 94,3 95,8 52, , Scorpion 85,3 88,0 51, , Pergamon 82,5 85,9 51, , Freddy 83,7 87,1 51, , Aveny 80,6 83,9 52, , LSD ns ns forskel mellem sorternes indhold af foderenheder, FEsv pr. hkg. Der var således hele 13,4 FEsv pr. hkg mellem den bedste og dårligste havresort i høståret Sorten Champion havde i undersøgelsen det højeste indhold af foderenheder pr. hkg og præsterede samtidig det største kerneudbytte. Udbyttet i Champion var derfor, når det blev målt i FEsv, hele 700 FEsv større end den næstbedste sort i undersøgelsen, Scorpion. Supplerende forsøg havresorter I 2008 er der gennemført otte supplerende forsøg et udvalg af de havresorter, der indgår i landsforsøgene. Resultaterne af de otte supplerende forsøg ses i tabel 5. Alle de afprøvede sorter har, undtagelse af Scorpion, klaret sig lidt dårligere i de supplerende forsøg end i landsforsøgene på trods af, at det gennemsnitlige udbytte ligger på næsten samme niveau i de to forsøgsserier. Tabel 5. sorter svampebekæmpelse, supplerende forsøg (G3) bladplet, pct. dækning Meldug, pct. dækning rødsot, pct. planter Lejesæd Strånedknækning 2) Udb. og merudb., hkg Fht. for udbytte Rumvægt, kg pr. hl Antal forsøg Pergamon 0,1 0, , ,9 Flämingsprofi 0,05 0, , ,7 Scorpion 0,08 0, , ,9 Rajtar 0,2 0, , ,6 Dominik 0,05 0, , ,5 Blanding 3) 0,09 0, , ,5 Freddy 0,04 0, , ,4 Ivory 0,09 0, , ,6 Duffy 0,2 0, , ,7 LSD 2,3 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 3) Pergamon, Freddy, Dominik. 131

4 Tabel 6. sorternes egenskaber, observationsparcellerne 2008 Modning Strålængde, cm Kar. for nedknæk. af strå Procent dækning meldug Antal forsøg Aveny 3/8 69 7,0 30 Bessin 4/8 62 9,0 24 Blanding 2) 5/8 71 5,5 17 Buggy 7/8 44 2,5 6 Champion 4/8 72 7,0 0 Dominik 4/8 64 7,5 19 Duffy 4/8 70 8,5 7 Flämingsgold 4/8 71 9,0 8 Flämingsprofi 4/8 75 9,0 25 Freddy 6/8 75 5,0 16 Ivory 3/8 69 8,5 12 Pergamon 4/8 72 6,5 14 Pogon 5/8 65 7,5 14 Rajtar 4/8 68 7,5 7 SG-K /8 77 8,5 11 Scorpion 4/8 71 9,5 14 Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd eller nedknækning. 2) Pergamon, Freddy, Dominik. Tabel 7. Forholdstal for udbytte i havresorter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år Pergamon Flämingsprofi Dominik Freddy Duffy Ivory Rajtar Aveny 104 Scorpion 104 Blanding 104 Pogon 101 Bessin 100 Champion 99 terne Freddy og Flämingsprofi har tilsammen udgjort over 60 procent af salget. Gunhild og Dominik, som er de eneste af de solgte sorter, der er resistente mod havrecystenematoder, har i 2008 haft en markedsandel på tilsammen 14 procent. Dyrkning af nøgen havre Der har igennem de senere år været en øget efterspørgsel på nøgen havre, især til hestefoderblandinger. Forskellen på nøgen havre og almindelig havre er, at den nøgne havres Tabel 8. sorter, der har dækket over 1,0 procent af udsædsalget i Procent af solgt udsæd Høstår Freddy Flämingsprofi 7 16 Dominik Duffy 8 Ivory 1 6 Carron 5 Rajtar 2 3 Revisor Gunhild Pergamon 2 Andre sorter Resistent mod havrecystenematoder. skal falder af i forbindelse tærskningen. Tabet af skallen betyder, at der mistes 30 til 35 procent af udbyttet sammenlignet almindelig havre. Til gengæld er værdien af nøgen havre som foder noget højere end almindelig havre og faktisk på niveau foderværdien af byg og hvede. Der er i 2008 for tredje år i træk anlagt forsøg i nøgen havre for at belyse den optimale dyrkningsteknik. I forsøgene afprøves igen i år fire forskellige udsædsmængder. Som sidste år er forsøgene gennemført i sorten Pikant. Udsæden i forsøgene har i 2008 haft en tusindkornsvægt på 37 gram og en spireevne på 88 procent. Resultaterne af de fire gennemførte forsøg fremgår af tabel 9. Der er i årets forsøg høstet et lidt mindre udbytte end i sidste års forsøg. Det er som i de to foregående år ikke lykkedes at etablere mere end 75 og 90 procent af det ønskede antal planter. Hvor der i de foregående år har været en tendens til et lidt større udbytte ved de høje udsædsmængder, er der i årets forsøg høstet stort set samme udbytte ved alle udsædsmængder. Der er derfor i år størst nettoudbytte ved de laveste udsædsmængder. Udsædmængder mellem 300 og 500 spiredygtige kerner pr. m 2 har som gennemsnit af tre års forsøg været lige gode, mens der i to af de tre år har været et ringere nettoresultat ved at reducere udsædsmængden til 200 spiredygtige kerner pr. m 2. Forsøgene tyder derfor på, at der som ved dyrkning af almindelig havre kan anvendes en udsædsmængde på cirka 300 spi- 132

5 Tabel 9. Udsædsmængder i nøgen havre. (G4) Nøgen havre Planter pr. m 2 Svampebekæmpelse i forskellige sorter I tabel 11 ses resultaterne efter en forsøgsplan, hvor forskellige svampestrategier er afprøvet i to havresorter. Der er behandlet på forskellige vækststadier og udført en til to behandlinger forskellige midler og doser. Forsøgene har været udført efter samme forsøgsplan siden 2006, men har været udført i lidt forskellige sorter. Flämingsprofi indgik også i forsøgene i I 2008-forsøgene er der tilføjet et forsøgsled, hvor effekten af vækstregulering belyses. Meldugangrebene er først begyndt omkring skridning, og der er i begge sorter kun opnået urentable eller små merudbytter for svampebekæmpelse. Plantehøjde, cm Udbytte, hkg brutto netto forsøg 200 spiredygtige kerner pr. m ,2 39,1 300 spiredygtige kerner pr. m ,0 38,8 400 spiredygtige kerner pr. m ,4 37,2 500 spiredygtige kerner pr. m ,4 36,1 LSD ns redygtige kerner pr. m 2 ved dyrkning af nøgen havre. Forsøgsserien dyrkning af nøgen havre er her afsluttet. Stigende mængder kvælstof til nøgen havre Der er i 2008 gennemført tre forsøg stigende mængder kvælstof til nøgen havre. Resultatet fremgår af tabel 10. Der er i årets tre forsøg bestemt en optimal kvælstofmængde på 108 kg kvælstof, hvilket placerer 2008 midt imellem de to foregående år. Set over en treårig periode har den optimale kvælstofmængde været mellem 100 og 120 kg kvælstof. Forsøgsserien stigende mængder kvælstof til nøgen havre er her afsluttet. Sygdomme I havre har der været meget meldug i en del marker, men først relativt sent. Mange steder har der været kraftige angreb af bladlus, og kornbladbillens larve har optrådt moderate til kraftige angreb. I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i havre i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Pct. obs. > 25 % angrebne planter Ugenr. Bladlus Kornbladbillelarve bladplet Meldug Figur 1. Udviklingen af skadegørere i havre i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Tabel 10. Kvælstofgødskning af nøgen havre. (G5) Lejesæd Udbytte, hkg Brutto Netto forsøg 0 kg N 0 27,0 27,0 40 kg N 0 32,4 29,7 80 kg N 0 38,9 33,8 120 kg N 0 41,0 33,5 160 kg N 0 41,3 31,4 LSD 6,1 Gns. N-min i rodzonen, kg N 50 (40-60) Gns. opt. N-mængder, kg N 108 (91-12 Gns. merudb. ved opt., hkg 14,1 (9,6-22,9) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 133

6 Tabel 11. Svampebekæmpelse i to havresorter. (G6, G7) Behandlingsindeks Pct. dækning Karakter 0-10 Hkg kerne Pct. dækning meldug bladplet Lejenedned- og Strå- Aks- Udb. Netto- meldusæknækninninudbknæk- mermerudb. ca. 1/7 ca. 1/7 Karakter Hkg kerne 0-10 bladplet Lejesæd Strånedknækning Aksnedknækning forsøg Dominik Flämingsprofi 1. Ubehandlet , ,5-14 0, ,1-2. 0,25 l Zenit 0,3 l Opera N 0,65 0,8 0, ,8-1,4 0,6 0, ,1-2,3 3. 0,3 l Opera N 0,3 l Opera N 0,50 2 0, ,6-1,8 0,5 0, ,5 0,1 4. 0,3 l Opera N 0,25 1 0, ,2-1,0 2 0, ,3-0,9 5. 0,6 l Opera N 0,50 0,3 0, ,0-0,9 0,5 0, ,2-2,1 6. 0,25 l Zenit 0,40 2 0, ,8-1,8 0,2 0, ,9-0,1 7. 1,5 l Cycocel 750 0,6 l Opera N 1,73 0,8 0, ,7 1,0 0,4 0, ,8-0,9 LSD 1-7 ns ns LSD 2-7 ns ns forsøg, lavt udbytteniveau Dominik Flämingsprofi 1. Ubehandlet , ,8-2. 0,25 l Zenit 0,3 l Opera N 0, ,7-0, ,6-0,6 3. 0,3 l Opera N 0,3 l Opera N 0, ,8-3, ,9-1,5 4. 0,3 l Opera N 0, ,1-1, ,2-2,4 5. 0,6 l Opera N 0, ,7-1, ,5-0,4 6. 0,25 l Zenit 0, ,9 0, ,0-1,0 7. 1,5 l Cycocel 750 0,6 l Opera N 1, ,7-2, ,1-0,6 LSD 1-7 ns ns forsøg Flämingsprofi 1. Ubehandlet , ,25 l Zenit 0,3 l Opera N 0,65 0,2 0, ,0-0, ,3 l Opera N 0,3 l Opera N 0,50 0,4 0, ,2 0, ,3 l Opera N 0,25 1 0, ,3 0, ,6 l Opera N 0,50 0,3 0, ,3 0, ,25 l Zenit 0,40 0,2 0, ,4 0, LSD 1-6 2,0 LSD 2-6 ns Led 2, 3 og 7 behandlet i stadium 31 og stadium 51. Led 4-6 behandlet i stadium 31. Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd eller ingen strånedknækning, 10 = 100 pct. lejesæd eller strånedknækning. Udb. og merudb. Nettomerudb. 134 Angreb af nøgen havrebrand. Smitten kommer via udsæden. Nøgen havrebrand ses kun sjældent i Danmark, selv om udsæd af havre ikke bejdses mod nøgen havrebrand. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).

7 60, svampestrategier I figur 2 er resultaterne fra de fire forsøg vist grafisk. De største nettoudbytter er høstet i sorten Flämingsprofi i ubehandlet. Hkg Dominik Flämingsprofi Nettoudbytte Omkostning til svampemiddel og kørsel Figur 2. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i fire forsøg i havre. Se forsøgsplan i tabel 11. De respektive forsøgsled er markeret tallene 1 til 7 umiddelbart under søjlerne. Vækstregulering I tabel 11 er i forsøgsled 7 undersøgt effekten af vækstregulering. Vækstregulering har til formål at reducere omfanget af lejesæd samt reducere omfanget af aks- og strånedknækning. Ved at sammenholde forsøgsled 5 og 7 kan effekten af vækstregulering udledes. Der er i begge sorter opnået et lille og ikke sikkert merudbytte for vækstregulering. Der har ikke været aksnedknækning og kun lidt lejesæd (i forsøget lavt udbytte i Flämingsprofi) i forsøgene. Både svampesprøjtning og Cycocel har reduceret omfanget af strånedknækning lidt. 135

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg

TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2016, med svampebekæmpelse. Vinterbyg VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterbyg er målt i den seksradede sort KWS Kosmos og er 8 procent større end måleblandingens. Derefter

Læs mere

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI

24 VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES. TABEL 1. Oversigt over flere års forsøg med sorter af vinterbyg, forholdstal for udbytte STRATEGI VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Hybrider topper landsforsøgene De tre højestydende vinterbygsorter i årets landsforsøg med vinterbyg er hybridsorterne SY 214285, Jettoo og Bazooka med forholdstal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vårsæd 216 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger.

Læs mere

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERBYG. Sorter. 24 VINTERBYG Sorter. TABEL 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2015, med svampebekæmpelse. > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De højestydende vinterbygsorter er i årets landsforsøg de seksradede nummersorter KW 6-329 og SY 211-98, med et forholdstal for udbytte på 110

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat

Dyrkning af maltbyg. Sortsvalg Gødning. Behandling efter høst. Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Dyrkning af maltbyg Sortsvalg Gødning Placering af gødning Delt gødskning N-min, Cropsat Behandling efter høst Sortsvalg, kvalitetskrav Sortering Proteinprocent Spireenergi Vandprocent Knækkede kerner

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL

IPM i Frøavlen. Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL IPM i Frøavlen Specialkonsulent Barthold Feidenhans l VFL Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel 2... Birte Boelt, AU Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs

Læs mere

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd 219 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008

Rettelsesblad til Oversigt over Landsforsøgene 2008 1 Markfrø side 143 tabel 3. Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs om efteråret. (J5 J6) Engrapgræs Bendlingstidspunkt Bendlingsindeks Netto- merud- bytte 2008. 1 forsøg 1. Ubendlet - 0 1.581-2.

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets forsøg er høstet i sorten LG Diablo med forholdstal 107, sorten er med i landsforsøgene for første gang. Den følges af

Læs mere

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd Økologisk dyrkning gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt og vårsæd Gødskning af vinterspelt Med forfrugt kløvergræs gødskes med 40 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Med forfrugt

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2019 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Vårsæd 2019 Udsædsmængde Beregning af udsædsmængde Ønsket plantetal pr m 2 TKV

Læs mere

Størst udbytte i Hereford

Størst udbytte i Hereford sorter Størst udbytte i Hereford Hereford er den højestydende vinterhvedesort i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, der er 3 procent større end målesortsblandingens.

Læs mere

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

Sorter af vintersæd og vinterraps. Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sorter af vintersæd og vinterraps Kontakt: Jakob Willas Jensen tlf. 5144 5967 jakob.jensen@kws.com BUTTERFLY Højestydende af alle sorter i landsforsøgene BUTTERFLY Sortstype, dyrkning og udbytte (Landsforsøg)

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg. Vintersædsarter P Økologisk dyrkning Konklusioner Økologisk dyrkning Artsvalg Artsvalg i korn og bælgsæd Vinterrug, hybridrug og triticale har givet de største udbytter i årets artsforsøg. Forsøget er i år udvidet med

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Ved dyrkning af vårbyg til malt bør der altid vælges en maltbygsort, der er accepteret af handelspartneren.

VÅRBYG Sorter. Ved dyrkning af vårbyg til malt bør der altid vælges en maltbygsort, der er accepteret af handelspartneren. VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg De største udbytter i årets forsøg er fundet i sorten Laureate og nummersorten LGBU12-4217-A, begge med forholdstal 103 for udbytte. Herefter følger

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg

Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg sorter Ny engelsk sort præsterer det største udbytte i årets sortsforsøg Nummersorten CPB-T W135 har været den højestydende blandt de afprøvede sorter i landsforsøgene 2008. Der er i CPB-T W135 høstet

Læs mere

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Nummersorten Br 10101p83 giver med forholdstal 107 det største udbytte i årets landsforsøg med vinterhvedesorter. Det er første gang, sorten

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Sort Sortsvalg En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter deres udbytte af polsukker

Læs mere

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vårsæd økologi Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd økologi 2019 Styrk troværdigheden Køb økologisk dyrket såsæd Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et stort udvalg af økologisk

Læs mere

BÆLGSÆD Markært, sorter

BÆLGSÆD Markært, sorter BÆLGSÆD Markært, sorter > > JON BIRGER PEDERSEN, SEGES Kommende sorter med lovende udbytter I 2017 har der deltaget ni sorter i landssøgene med markært, det er tre mere end i 2016. Nummersorten NOS3009-052-039/1

Læs mere

Vårsæd og græsfrø 2018

Vårsæd og græsfrø 2018 N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vårsæd og græsfrø 2018 En produktion i vækst Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Såsæd Vi kan tilbyde et pænt udvalg af økologisk såsæd til etablering

Læs mere

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Sygdomme og skadedyr i korn

Sygdomme og skadedyr i korn Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Nairobi er ny topscorer

Nairobi er ny topscorer sorter Nairobi er ny topscorer I årets landsforsøg med vårbygsorter er Nairobi den højestydende. Den giver 3 procent mere end målesortsblandingen. De seks sorter Tamtam, Quench, Columbus, LAN 0861, Keops

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016 MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING 14. juli 2016 1 Sortsforsøg med havre med højt indhold af fedt eller protein Formålet med forsøgene

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen

KHL 30 januar Hans Maegaard Hansen KHL 30 januar 2019 Hans Maegaard Hansen Verdens produktionen af græsfrø USA 42% Canada 6% Europa 43% Australien 1% Argentina 4% New Zealand 4% 1.000 tons EU-data for græs- og kløverfrø 300 250 200 150

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg

VÅRBYG Sorter. Vælg en vårbygsort, der > > har givet et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg VÅRBYG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorten Raceway opnår med forholdstal 108, det største udbytte i årets landsforsøg med vårbygsorter. Den følges af nummersorten NOS 111.317-63 med

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

ØKOLOGISK DYRKNING. Vintertriticale dyrkning

ØKOLOGISK DYRKNING. Vintertriticale dyrkning ØKOLOGISK DYRKNING Vintertriticale dyrkning > > LARS EGELUND OLSEN, SEGES Højt kvælstofniveau ved tidlig tildeling giver mere gulrust Valg af gødningsstrategi har betydning for angrebsgraden af gulrust

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau

Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau gødskning af vintersæd blandinger af vårsæd og grynhavre Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau Forsøg med stigende mængder ammoniumkvælstof til vintersæd med frugt kløvergræs eller korn giver i 2009

Læs mere