2018 Elevtrivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2018 Elevtrivselsundersøgelsen"

Transkript

1 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 26 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt

2 Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II: Del III: Del IV: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Tema og pres, frafaldstema & baggrundsanalyse Tilvalgsmoduler Appendiks: Generel information om undersøgelsen, læsevejledning og oversigt over undersøgelsens spørgsmål Baggrund Elevers og kursisters trivsel er kommet højt på den politiske agenda i de senere år. For de fleste institutioner er dette ikke et nyt fokus. Det har længe været en naturlig del af kvalitetsarbejdet. Dette års undersøgelse er den første med en helt ny spørgeramme. Denne rapport indeholder de første resultater fra den nye spørgeramme. Med rødderne plantet i analysehus har Ennova forholdt sig analytisk til spørgerammen. Vi vil ikke blot levere simple frekvensfordelinger uden dybere indsigt i data. Der er ingen spørgeramme, hvor alle spørgsmål er lige vigtige. Vi har analyseret sammenhængene i spørgerammen grundigt og kommet frem til en model der i tilfredsstillende grad forklarer elevernes trivsel. Vi har grupperet spørgsmålene efter de sammenhænge i data vi kan se. Det er den samme gruppering vores rapportering er bygget op efter. Med denne rapportering får I et billede af, hvordan resultaterne hænger sammen med elevtrivsel. Samtidig får I alle resultater fra undersøgelsen. Hos Ennova siger vi: ingen måling uden handling derfor ønsker vi også at understøtte trivselsarbejdet med at stille vores handlingsplansmodul - Actionplan til rådighed for Jer. I kan frit bruge dette værktøj til at strukturere kvalitetsarbejdet med undersøgelsen. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Skole % Skole Skole Skole Skole % Skole % Skole % Skole [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Antal svar på Antal svar: 26 Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 18 på. Her kan I desuden se, hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX 73 7 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling af overordnede drivkræfter Drivkræfterne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor I kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX 75 Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [4]

5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Drivkræfter bag elevtrivsel Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Undervisningen motiverer mig til at lære nyt Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Forældreindflydelse Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde Klassen Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Elevkontakt Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden Lærere Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Opgaver Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Mellemliggende områder Egen motivation Jeg deltager aktivt i timerne Jeg er forberedt til timerne Jeg kan lide at kende til og lære nye ting Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret Social trivsel Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole Jeg har det dårligt i skolen Faglig udvikling Jeg klarer mig godt fagligt i skolen Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen Resultat Elevtrivsel Jeg er glad for at gå i skole [5]

6 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Model til forklaring af Elevtrivsel På foregående side er Ennovas bud på en model til forklaring af Elevtrivsel. Som det fremgår er det ikke alle spørgsmålene, der indgår i modellen, men det er dem, der bedst forklarer Elevtrivslen, der indgår. Modellen består af 6 drivkræfter og 3 mellemliggende områder, der påvirker elevernes trivsel på skolen. Elevtrivslen og de mellemliggende områder er resultatområder. De er svære at påvirke direkte. Mens drivkræfterne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. Ikke alle drivkræfter har lige stor sammenhæng med Elevtrivsel. Statistisk set er har nogle områder en tættere sammenhæng end andre. Til højre ses drivkræfterne rangeret efter sammenhæng med Elevtrivsel. Den tætteste sammenhæng øverst og det svageste sammenhæng nederst. Klassen Opgaver Undervisningen Lærerne Elevkontakt Forældreindflydelse Ennovas analyser viser at forskellige områder har forskellig sammenhæng med Elevtrivslen for forskellige elev/kursist grupper. Sammenhængen er beregnet ud fra svarene i denne rapport. Vær opmærksom på der selvfølgelig er andre faktorer der kan påvirke elevernes trivsel, end de der er analyseret i denne model. F.eks. må det forventes at elevernes oplevede pres påvirker Elevtrivslen. På de følgende sider bliver de enkelte områder behandlet individuelt. I den følgende afrapportering af drivkræfter og mellemliggende områder vil de spørgsmål, der ikke er en del af den statistiske model, blive afrapporteret. [6]

7 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [7]

8 Elevtrivsel Grafen viser det samlede resultat for elevtrivsel på samt for skolerne. Elevtrivsel Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [8]

9 Elevtrivsel Tabellen viser resultaterne for Elevtrivsel på ESB - VUC samt for skolerne. Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Skole Skole Skole 3 68 Skole 4 85* 82* 77 79* Skole * Skole Skole 7 75 Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [9]

10 Elevtrivsel på tværs af deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen nedenfor kan I se, hvordan skolerne der indgår i resultatet er placeret mht. trivsel og skolens størrelse (målt på antal svar) i forhold til andre skoler Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 ELEVTRIVSEL Antal svar på skolen [1]

11 Egen Motivation Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen Motivation på. Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen Motivation Egen motivation Jeg deltager aktivt i timerne Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret Jeg er forberedt til timerne Jeg kan lide at kende til og lære nye ting Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen Motivation på ESB - VUC Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver* Jeg er motiveret for undervisningen Jeg forbliver rolig i pressede situationer [11]

12 Social Trivsel og Faglig Udvikling Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Social Trivsel på. Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Social Trivsel Social trivsel Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole* Jeg har det dårligt i skolen* De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Social Trivsel på ESB - VUC 77 Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis jeg har det svært Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Her ses vurderingen af de specifikke spørgsmål under Faglig Udvikling på. Spørgsmålene i grafen danner det samlede resultat for området Faglig Udvikling Faglig udvikling Jeg klarer mig godt fagligt i skolen Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen [12]

13 af overordnede fokusområder Tabellen viser resultaterne for de overordnede fokusområder på samt for skolerne. Undervisningen Forældreindflydels e Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver Skole Skole Skole Skole 4 75* * * Skole * 65* 77 Skole Skole Skole * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [13]

14 Undervisningen Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisningen på ESB - VUC Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisningen Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Undervisningen motiverer mig til at lære nyt De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisningen på ESB - VUC Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen? Jeg er god til at arbejde sammen med andre [14]

15 Undervisningen Grafen viser det samlede resultat for samt for skolerne. Undervisningen Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [15]

16 Undervisningen Tabellen viser resultaterne for Undervisningen på samt for skolerne. Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen Undervisningen motiverer mig til at lære nyt Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen? Jeg er god til at arbejde sammen med andre Skole Skole * 75 79* Skole Skole 4 75* 66* * 84* 63 79* 75 Skole Skole Skole Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [16]

17 Forældreindflydelse Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Forældreindflydelse på ESB - VUC Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i grafen danner det samlede resultat for området Forældreindflydelse Forældreindflydelse Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde [17]

18 Forældreindflydelse Grafen viser det samlede resultat for samt for skolerne. Forældreindflydelse Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [18]

19 Forældreindflydelse Tabellen viser resultaterne for Forældreindflydelse på samt for skolerne. Forældreindflyd else Mine forældre Mine forældre viser interesse opmuntrer mig for det, jeg gør til skolearbejde i skolen Skole 1 67 * 65 Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole 8 68* 68* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [19]

20 Klassen Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Klassen på Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Klassen Klassen Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Klassen på Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX 77 Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen Er du glad for din klasse? I min klasse er det godt at være aktiv i timerne []

21 Klassen Grafen viser det samlede resultat for samt for skolerne. Klassen Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [21]

22 Klassen Tabellen viser resultaterne for Klassen på ESB - VUC samt for skolerne. Klassen Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg støtter og hjælper mine klassekammera ter Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammera ter Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige det i klassen Er du glad for din klasse? I min klasse er det godt at være aktiv i timerne Skole Skole * 81* Skole Skole * * 82* 85* Skole 5 82* 85* Skole Skole Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [22]

23 Elevkontakt Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Elevkontakt på Spørgsmålene i grafen danner det samlede resultat for området Elevkontakt Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Elevkontakt Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden [23]

24 Elevkontakt Grafen viser det samlede resultat for samt for skolerne. Elevkontakt Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [24]

25 Elevkontakt Tabellen viser resultaterne for Elevkontakt på samt for skolerne. Elevkontakt Jeg har en god kontakt med elever fra andre klasser/hold Jeg har kontakt til de andre fra klassen uden for skoletiden Skole * Skole Skole Skole Skole 5 65* 66* 65 Skole Skole Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [25]

26 Lærerne Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Lærerne på. Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i grafen danner det samlede resultat for området Lærerne Lærerne Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer [26]

27 Lærerne Grafen viser det samlede resultat for samt for skolerne. Lærerne Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [27]

28 Lærerne Tabellen viser resultaterne for Lærerne ESB - VUC samt for skolerne. Lærerne Jeg får tilbagemeldinger Lærerne giver fra lærerne, som faglig hjælp, når jeg kan bruge til at jeg har brug for blive bedre i det fagene Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Skole Skole * 77 Skole Skole 4 86* 85* 86* 9 82* Skole Skole Skole Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [28]

29 Opgaver Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Opgaver på. Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Spørgsmålene i grafen danner det samlede resultat for området Opgaver Opgaver Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? [29]

30 Opgaver Grafen viser det samlede resultat samt for skolerne. Opgaver Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole 8 [3]

31 Opgaver Tabellen viser resultaterne for Opgaver på ESB - VUC samt for skolerne. Opgaver Hvis noget er svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 66 Skole Skole Skole Skole 4 * * 75* Skole Skole Skole Skole * >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [31]

32 Del III: Tema og pres, frafaldstema & baggrundsanalyse [32]

33 Tema: Pres Hvor ofte føler du dig presset i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 1% 21% 4 1 Landsgennemsnit VUC 11% 22% 44% 1 ESB - HTX/HHX 11% 29% 44% 13% Skole 1 21% 4 19% Skole 2 9% 19% 44% 1 9% Skole 3 13% 32% 44% Skole 4 9% 1 42% 14% 1 Skole 5 9% 2 41% 13% 11% Skole 6 1% 21% 43% 1 Skole 7 9% 19% 4 1 Skole 8 12% 22% 4 14% [33]

34 Tema: Pres fordelt på Pres. Hvor ofte føler du dig presset i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [34]

35 Tema: Pres Hvor ofte føler du dig presset pga: - Lektier Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 13% 23% 3 1 9% Landsgennemsnit VUC 1 24% 3 1 9% ESB - HTX/HHX 1 31% 3 12% Skole % % 19% Skole 2 12% 1 33% 1 1 Skole % 29% Skole Skole 5 13% 2 33% 1 Skole 6 12% % 3 21% Skole 7 14% 24% 34% 1 Skole 8 11% [35]

36 Tema: Pres Hvor ofte føler du dig presset pga: - Karakterer Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 1 19% 23% 1 1 9% Landsgennemsnit VUC 1 19% 23% 1 1 Skole 1 23% Skole 2 14% 1 21% 22% 19% Skole 3 1% 1 % 14% 22% 1 Skole 4 % 33% 23% 9% 9% Skole 5 1% % 23% % Skole 6 19% 19% 24% 1 1 Skole % Skole 8 % % 1 9% Skole 9 % 21% 24% 1 14% [36]

37 Tema: Pres Hvor ofte føler du dig presset pga: - Egne krav og forventninger til skolearbejdet Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 2 29% 2 9% Landsgennemsnit VUC 2 29% 2 ESB - HTX/HHX 2 31% 2 1% Skole 1 22% 2 33% 11% Skole 2 % 29% 23% 12% Skole % 21% Skole % 2 1% 13% Skole 5 24% 31% 2 Skole 6 24% 31% 2 1% Skole 7 3% 29% 23% Skole 8 2 3% 2 [37]

38 Tema: Pres Hvor ofte føler du dig presset pga: - Andet Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 1% 12% 19% 4 Landsgennemsnit VUC 1% 12% % 4 ESB - HTX/HHX 11% 13% 23% 9% 3 Skole 1 11% 12% 1 4 Skole 2 13% 1 52% Skole 3 13% 13% 24% 44% Skole 4 11% 1 12% 4 Skole 5 12% 11% 19% 4 Skole 6 9% 9% 19% 49% Skole 7 9% 1% % 4 Skole 8 12% 14% % 44% [38]

39 Tema: Frafald Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) Jeg har ikke overvejet at droppe ud Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Andet 62% 12% % 1% Landsgennemsnit VUC 62% 12% 9% % 1% ESB - HTX/HHX 6 1 1% 1% 14% Skole 1 % 1 12% 24% Skole 2 61% 11% 9% 1 13% Skole 3 % 11% 12% 22% Skole 4 63% 9% 1 1 Skole 5 % 13% 9% 1 13% Skole 6 61% 1 21% 9% Skole % 1% 9% 2 1% Skole 8 6 1% 1 1% [39]

40 Tema: Frafald fordelt på Frafald. Har du i dette skoleår seriøst overvejet at 'droppe ud' af skolen og hvis ja, hvorfor? (sæt gerne flere krydser) Jeg har ikke overvejet at droppe ud Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Jeg har ikke overvejet at droppe ud Faglige årsager Sociale årsager Omvalg til anden uddannelse Personlige årsager Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver []

41 Tema: Ensom Føler du dig ensom i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 19% 2 44% Landsgennemsnit VUC % 24% 43% ESB - HTX/HHX 1 32% 4 Skole % 3 Skole % 4 Skole Skole 4 14% 1 49% Skole % 52% Skole 6 19% 19% 42% 12% Skole % 4 Skole 8 21% 3% 39% [41]

42 Tema: Ensom fordelt på Ensom. Føler du dig ensom i skolen? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [42]

43 Tema: Mobning I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 11% % Landsgennemsnit VUC 1% 7 Skole 1 1 % Skole 2 1 % Skole 3 7 Skole 4 13% 7 Skole 5 71% 9% Skole 6 12% % Skole 7 12% 11% Skole 8 9% 7 Skole 9 1% % [43]

44 Tema: Mobning fordelt på Mobning. I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet kaldt grimme navne, gjort nar af eller blevet drillet på en sårende måde? 67 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [44]

45 Tema: Truet I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 8 Landsgennemsnit VUC 8 ESB - HTX/HHX 8 Skole 1 8 Skole 2 81% Skole 3 8 Skole % Skole 5 81% Skole 6 82% 9% Skole 7 8 Skole 8 9% [45]

46 Tema: Truet fordelt på Truet. I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet truet til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til at gøre? 66 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [46]

47 Tema: Uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke % Landsgennemsnit VUC % ESB - HTX/HHX 1 71% Skole 1 11% 73% Skole 2 % Skole 3 14% % Skole 4 7 1% Skole 5 7 Skole 6 9% % 12% Skole 7 1% 73% Skole 8 82% [47]

48 Tema: Uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed fordelt på uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed. I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet udsat for uønsket psykisk eller fysisk opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 68 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [48]

49 Tema: Digital mobning I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Digital mobning? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 8 Landsgennemsnit VUC 89% ESB - HTX/HHX 91% Skole 1 91% Skole 2 8 Skole 3 94% Skole 4 79% 1% Skole 5 89% Skole 6 84% 1% Skole 7 8 Skole 8 93% [49]

50 Tema: Digital mobning fordelt på Digital mobning. I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Digital mobning? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [5]

51 Tema: Uønsket seksuel opmærksomhed I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 8 Landsgennemsnit VUC 8 ESB - HTX/HHX 8 Skole 1 8 Skole 2 8 Skole 3 84% Skole 4 84% 11% Skole 5 9% Skole 6 82% 1% Skole 7 8 Skole 8 89% [51]

52 Tema: Uønsket seksuel opmærksomhed fordelt på Uønsket seksuel opmærksomhed. I hvilket omfang er du det seneste år blevet udsat for følgende af andre elever eller ansatte på skolen: - Blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [52]

53 Tema: Elever eller ansatte presset til at gøre ting I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke 13% 5 1 Landsgennemsnit VUC 13% 59% 1 ESB - HTX/HHX 9% 23% 1 Skole Skole 2 13% 63% 14% Skole 3 19% 44% 24% Skole 4 11% 5 % Skole % 21% Skole 6 11% 53% 23% Skole 7 11% 1 51% 1 Skole 8 12% 63% 1 [53]

54 Tema: Elever eller ansatte presset til at gøre ting fordelt på elever eller ansatte presset til at gøre ting. I hvilket omfang har du det seneste år oplevet, at elever eller ansatte på skolen er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre? Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [54]

55 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 63% Kvinde 3 Mand fordelt på Køn Kvinde Mand Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling Kvinde Mand Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [55]

56 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder % 18 år eller yngre % 19- år 24% år 3 25 år og derover fordelt på Alder 18 år eller yngre 19- år år 25 år og derover Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig udvikling 18 år eller yngre 19- år år 25 år og derover Undervisningen Forældreindflydelse Klassen Elevkontakt Lærerne Opgaver [56]

57 Del IV: Tilvalgsmoduler [57]

58 Tema: Undervisningsmiljø Æstetisk miljø Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Undervisningsmiljø Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX Fysiske rammer Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? [58]

59 Tema: Undervisningsmiljø Tabellen viser resultaterne for Undervisningsmiljø på samt for skolerne. Undervisningsmiljø Undervisningslokal erne er indrettet, så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Hvordan vurderer du dine undervisningsforh old på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? Skole Skole 2 Skole 3 Skole 4 71* 61* * 73* * Skole Skole * 64 Skole Skole >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse/klasse/hold har opnået det bedste resultat indenfor de viste resultater) [59]

60 Tema: Digitalisering af de digitale værktøjer på skolen Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX af de digitale værktøjer på skolen Digitalisering Lærerne/undervisere er gode til at afgøre, hvornår jeg som elev skal bruge digitale værktøjer i undervisningen, og hvornår jeg ikke skal. 61 Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisningen, forbedrer det mig fagligt Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisningen, giver det mig mulighed for at arbejde på mit eget niveau. 64 På skolen lærer jeg at forholde mig kildekritisk til medier og information fundet gennem digitale medier. Landsgennemsnit VUC ESB - HTX/HHX På skolen lærer jeg at tænke over, hvad der er etisk rigtigt og forkert, når jeg bruger digitale medier (fx respektfuldt sprogbrug og deling af billeder). På skolen lærer jeg at producere digitale produkter som en del af undervisningen (fx portfolio, blog, præsentationer, programmering, videoer, m.m.). På skolen lærer jeg at overveje sikkerhed og lovlighed, når data gemmes og deles i forbindelse med undervisning og prøver. Jeg kan få hjælp til itproblemer, hvis jeg har behov for det. []

61 Tema: Digitalisering Tabellen viser resultaterne for Digitalisering på samt for skolerne. Digitalisering Lærerne/und ervisere er gode til at afgøre, hvornår jeg som elev skal bruge digitale værktøjer i undervisning en, og hvornår jeg ikke skal. Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisning en, forbedrer det mig fagligt. Når jeg bruger digitale værktøjer i undervisning en, giver det mig mulighed for at arbejde på mit eget niveau. På skolen lærer jeg at forholde mig kildekritisk til medier og information fundet gennem digitale medier. På skolen lærer jeg at tænke over, hvad der er etisk rigtigt og forkert, når jeg bruger digitale medier (fx respektfuldt sprogbrug og deling af billeder). På skolen lærer jeg at producere digitale produkter som en del af undervisning en (fx portfolio, blog, præsentation er, programmeri ng, videoer, m.m.). På skolen lærer jeg at overveje sikkerhed og lovlighed, når data gemmes og deles i forbindelse med undervisning og prøver. Jeg kan få hjælp til itproblemer, hvis jeg har behov for det Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 * 84* * 81* 73 71* 68* 67* 85* Skole 5 Skole * Skole Skole [61]

62 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [62]

63 Metode og tolkning af resultater Fra input til output om resultaterne i rapporten Spørgeskemaet som er brugt i undersøgelsen, indeholder både 5-punkts- og 6-punktsskalaer. For at kunne sammenligne elevernes vurdering af de forskellige forhold er størstedelen af resultaterne omregnet til en - skala. Det gør det muligt for dig: at sammenligne spørgsmål, der i spørgerammen blev stillet på forskellige skalaer at få et entydigt mål for, hvordan vurderingen af et spørgsmål er sammenlignet med vurderingen af et andet spørgsmål at bruge én skala i dialogen om, hvorvidt et givent niveau er godt eller blot godt nok at se fremgang fra et år til det næste mere præcist, da der skal mindre til at flytte 1 point på en - skala end f.eks. en 1-5 skala Som en tommelfingerregel er et resultat over særdeles godt, et resultat mellem og 7 gennemsnitligt, mens et resultat under 5 er meget dårligt. Man bør dog være opmærksom på, at nogle spørgsmål traditionelt er sværere/nemmere at score højt på end andre, og man bør derfor altid skele til det eksterne sammenligningsgrundlag, som præsenteres i stolpediagrammerne. Anonymitetsregler beskytter den enkelte elev Fortroligheden er sikret ved, at der kun rapporteres resultater på baggrund af minimum 5 besvarelser. Samt at enkeltbesvarelser anonymiseres og kun udleveres i grupper af minimum 1 besvarelser. Databearbejdning et input til arbejdet med resultaterne Elevtrivselsundersøgelsen 18 måler som tidligere nævnt ikke blot trivslen, men også hvor vigtige de enkelte områder er i forhold til elevernes trivsel. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem de 6 drivkræfter og den overordnede trivsel. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem en drivkræft og trivslen, kan man udlede, at drivkræften er af stor betydning for trivsel. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre trivslen: Hvis der er stor sammenhæng mellem en drivkræft og trivslen, vil en forbedring af drivkræften også medføre øget trivsel. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en forbedring af drivkræften ikke have særlig stor betydning for den overordnede trivsel. Rapporten viser hvilke områder som er vigtigst for trivsel. Det vil typisk være på disse områder, at forbedringsarbejdet sættes ind. [63]

64

65 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Antal svar: 731 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Del II:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (HTX/HHX) Svarprocent: 76% (2063 besvarelser ud af 2719 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (HTX/HHX)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HTX Roskilde. Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HTX Roskilde Svarprocent: 60% (300 besvarelser ud af 503 mulige) Elevtrivsel HTX Roskilde Landsgennemsnit HTX/HHX 76 75 69 69 82 81 73 70

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. HANSENBERG Tekniske Gymnasium. Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HANSENBERG Tekniske Gymnasium Svarprocent: 86% (166 besvarelser ud af 192 mulige) Elevtrivsel HANSENBERG Tekniske Gymnasium Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC Vestsjælland Syd. Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC Vestsjælland Syd Svarprocent: 31% (362 besvarelser ud af 1184 mulige) Elevtrivsel VUC Vestsjælland Syd Landsgennemsnit VUC 77 72 77 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VUC & HF Nordjylland. Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VUC & HF Nordjylland Svarprocent: 34% (1186 besvarelser ud af 3527 mulige) Elevtrivsel VUC & HF Nordjylland Landsgennemsnit VUC 79 77 79 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kolding HF & VUC. Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kolding HF & VUC Svarprocent: 67% (86 besvarelser ud af 129 mulige) Elevtrivsel Kolding HF & VUC Landsgennemsnit VUC 78 77 72 75 79 77 75

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: 68% (538 besvarelser ud af 795 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser NEXT Uddannelse København (STX) Svarprocent: % (538 besvarelser ud af 795 mulige) Elevtrivsel NEXT Uddannelse København (STX) Landsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Ringkjøbing Gymnasium. Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ringkjøbing Gymnasium Svarprocent: 89% (254 besvarelser ud af 284 mulige) Elevtrivsel Ringkjøbing Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 83

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Kalundborg Gymnasium og HF. Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Kalundborg Gymnasium og HF Svarprocent: 64% (460 besvarelser ud af 715 mulige) Elevtrivsel Kalundborg Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018

Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2018 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Aarhus Katedralskole STX (Alment Gymnasium) Svarprocent: 86% (761 besvarelser ud af 888 mulige) Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. EUC Nordvestsjælland. Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser EUC Nordvestsjælland Svarprocent: 74% (573 besvarelser ud af 778 mulige) Elevtrivsel EUC Nordvestsjælland Landsgennemsnit HTX/HHX 75 75 67

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC. Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser KVUC Svarprocent: 56% (367 besvarelser ud af 654 mulige) Elevtrivsel KVUC Landsgennemsnit VUC 77 77 75 75 77 72 73 74 Elevtrivsel Egen motivation

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Vestegnen HF & VUC. Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Vestegnen HF & VUC Svarprocent: 46% (247 besvarelser ud af 532 mulige) Elevtrivsel Vestegnen HF & VUC Landsgennemsnit VUC 77 77 76 75 78 77

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Morsø Gymnasium. Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Morsø Gymnasium Svarprocent: 82% (179 besvarelser ud af 219 mulige) Elevtrivsel Morsø Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 83 80 71 75 69 65

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN. 2-årig HF. Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser HF & VUC FYN 2-årig HF Svarprocent: 73% (405 besvarelser ud af 558 mulige) Elevtrivsel 2-årig HF HF & VUC FYN Landsgennemsnit - 2-årig HF

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser 2018 Ny spørgeramme Ny model Trivsel Drivkræfter til trivsel Øvrige temaer Digitalisering Undervisningsmiljøvurdering Pres Frafald Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Ny spørgeramme

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser VoksenUddannelsescenter Frederiksberg, VUF Svarprocent: 38% (205 besvarelser ud af 534 mulige) Elevtrivsel VoksenUddannelsescenter Frederiksberg,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. Nærum Gymnasium. Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Nærum Gymnasium Svarprocent: 89% (1007 besvarelser ud af 1131 mulige) Elevtrivsel Nærum Gymnasium Landsgennemsnit Alm. GYM 76 75 86 83 73

Læs mere

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

2018 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (915 besvarelser ud af 1035 mulige) Elevtrivsel Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - EUD ekskl. SOSU Antal svar: 15119 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 17 Elevtrivselsundersøgelsen December 17 Antal svar: 16565 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2018 Elevtrivselsundersøgelsen

2018 Elevtrivselsundersøgelsen 18 Elevtrivselsundersøgelsen December 18 ESB - SOSU Antal svar: 59 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2017 Elevtrivselsundersøgelsen

2017 Elevtrivselsundersøgelsen 217 Elevtrivselsundersøgelsen December 217 ESB - SOSU Antal svar: 4648 Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater HHX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F... 17

Læs mere

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Resultater af HTX-Elevtrivselsundersøgelsen 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 3 Afsnit C... 4 Afsnit D... 13 Afsnit E... 16 Afsnit F...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen)

Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser. H.C. Ørsted Gymnasiet. HTX (Højere Tekniske Eksamen) 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For gymnasiale uddannelser Svarprocent: 71% (1008 besvarelser ud af 1418 mulige) Elevtrivsel 74 74 70 70 69 81 71 71 70 Elevtrivsel Egen motivation Social trivsel Faglig

Læs mere

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse

RANDERS HF & VUC. Resultater for HF Svarprocent Elevtrivselsundersøgelse RANDERS HF & VUC Resultater for HF Svarprocent 78% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-8-18 31-12-18 1-8-18 31-12-18; Gennemsnit og spredning kan ikke

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 Antal svar: 18984 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen

2016 Elevtrivselsundersøgelsen 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 ESB - SOSU Antal svar: 8314 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75%

ÅRHUS AKADEMI. Elevtrivselsundersøgelse. Alle elever, svarprocent: 75% ÅRHUS AKADEMI Resultater Alle elever, svarprocent: 7% @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C Jeg er glad for at gå i skole. 4 4 3 2 1 Delvist Helt 1-8-218 31-12-218 1-8-218 31-12-218; Gennemsnit:

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HTX samlet VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HTX samlet @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD HTX SAMLET 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse... 5 Egen indsats... 6 Undervisningen...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID HHX samlet (Grenaa & Rønde) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 VID GYMNASIER HOLD VID HHX SAMLET (GRENAA & OG RØNDE) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Resultater VID Elevtrivselsundersøgelse VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Resultater VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 VID GYMNASIER HOLD VID GYMNASIER SASMLET (HTX + HHX) 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelse...

Læs mere

LEARNMARK HORSENS ETU 2018

LEARNMARK HORSENS ETU 2018 LEARNMARK HORSENS ETU 218 Resultater learnmark Gymnasium, HHX og HTX Samlet svarprocent 9 % @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit C : Egen indsats Jeg er glad for at gå i skole. 6 4 3 2 1 Delvist Helt

Læs mere

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Spørgeramme til den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Beskrivelse Svarkategorier 1 Er du kvinde eller mand? 1: Kvinde 2: Mand 2 Hvor gammel er du? Heltal (12-60) 3 Hvilken gymnasial

Læs mere

GYMNASIET HHX RINGKØBING

GYMNASIET HHX RINGKØBING GYMNASIET HHX RINGKØBING ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... 5 Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43

Læs mere

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse

GYMNASIET HHX SKJERN. ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse UCRS Elevtrivselsundersøgelse GYMNASIET HHX SKJERN ETU GYM ElevTrivselsUndersøgelse 218 UCRS Elevtrivselsundersøgelse Indhold Afsnit A... 2 Afsnit B... 4 Afsnit C... Afsnit D... 23 Afsnit E... 3 Afsnit F... 32 Afsnit G... 43 Afsnit

Læs mere

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

HERNING HF & VUC. Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse HERNING HF & VUC Resultater af den nationale elevtrivselsundersøgelse 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 7 6 Kvinde Mand 1-11-18-11-18 1-11-18-11-18; Gennemsnit og

Læs mere

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1

Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Fordeling af besvarelser 79 respondenter (af 83 inviterede) Afsnit 1 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1.2 Er du kvinde eller mand? 1:Kvinde 41 51,9% 2:Mand 38 48,1% Spørgsmål 1.3 Hvor gammel er du? 1 1,3% 2 2,5%

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse

TH. LANGS HF & VUC. Elevtrivselsundersøgelse 2018 Resultater for Elevtrivselsundersøgelse TH. LANGS HF & VUC Elevtrivselsundersøgelse 218 Resultater for HF2 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit A Er du kvinde eller mand? 8 7 6 4 3 2 1 Kvinde Mand 1-8-218 31-1-219 1-8-218 31-1-219; Gennemsnit

Læs mere

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 9 (1080 besvarelser ud af 1182 mulige) Trivselsindeks: 70 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN

VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN VUC ROSKILDE, ROSKILDE AFDELINGEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S CAMPUS BORNHOLM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (77 besvarelser ud af 904 mulige) Trivselsindeks: 68 [LG - 71] Højeste indeks: MOBNING,

Læs mere

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat

GYM-elevtrivselsundersøgelsen Samlet resultat GYM-elevtrivselsundersøgelsen 18 Samlet resultat 1 METODE 2 Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) er gennemført i perioden 6.-21. december 18 ved hjælp af @ventures ETU-system for de gymnasiale uddannelser.

Læs mere

HERLEV GYMNASIUM OG HF

HERLEV GYMNASIUM OG HF HERLEV GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Afsnit B Hvilken gymnasial uddannelse går du på? 8 7 6 4 Stx Hf Hhx Htx 2-årig stx 2-årig hhx Hf-enkeltfag 1-8-18 1-1-19 1-8-18 1-1-19;

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX

Elevtrivselsundersøgelse 2018 HTX og HHX Elevtrivselsundersøgelse 08 og @Ventures Er du kvinde eller mand? 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinde Mand Kvinde Mand Antal svar i alt % 7% 9% 8% 6 8% 6% 678 Hvor gammel er du? 0 6 7 8 9 0 6

Læs mere

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse

EUC NORD. Elevtrivselsundersøgelse EUC NORD Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift... Fejl!

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen

2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 16 Antal svar: 1873 Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

RYBNERS. Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse RYBNERS Resultater for de gymnasiale uddannelsers elevtrivselsundersøgelse 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Personoplysninger... 2 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats... 7 Lærerne og undervisningen...

Læs mere

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

LEMVIG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse LEMVIG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

ROSKILDE GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse ROSKILDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse

SVENDBORG GYMNASIUM. Elevtrivselsundersøgelse SVENDBORG GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

SOLRØD GYMNASIUM Resultater

SOLRØD GYMNASIUM Resultater SOLRØD GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ROSKILDE KATEDRALSKOLE

ROSKILDE KATEDRALSKOLE ROSKILDE KATEDRALSKOLE Samlede Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TØNDER HANDELSSKOLE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TØNDER HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE

NYKØBING KATEDRALSKOLE NYKØBING KATEDRALSKOLE Resultater december 18 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN

HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN HF-CENTRET EFTERSLÆGTEN Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater

IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

AALBORG HANDELSGYMNASIUM

AALBORG HANDELSGYMNASIUM AALBORG HANDELSGYMNASIUM Resultater samlet Saxogade og Turøgade 218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indhold Respondenter... 1 Afsnit A... 2 Afsnit B... 5 Afsnit C... 8 Afsnit D... 26 Afsnit E... 33

Læs mere

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TRADIUM ELEVTRIVSELSMÅLING 017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 8 (1058 besvarelser ud af 13 mulige) Trivselsindeks: 71 [SG - 70] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D

ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 2018 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D ROSKILDE HANDELSSKOLE HHX TRIVELSMÅLING PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER 201 SAMLET RAPPORT ASPEKT R&D Undersøgelsen på Roskilde Handelsskole, HHX Ud af 1.09 HHX elever har 941 besvaret skemaet og det giver

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: 89% (312 besvarelser ud af 351 mulige) Trivselsindeks: 69 [SG - 69] Højeste indeks:

Læs mere

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MICHAEL SKOLEN HF 1. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MICHAEL SKOLEN HF. HF GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (5 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [LG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 8 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: ( besvarelser ud af 8 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks:

Læs mere

IKAST-BRANDE GYMNASIUM

IKAST-BRANDE GYMNASIUM IKAST-BRANDE GYMNASIUM Resultater @Ventures Elevtrivselsundersøgelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overskrift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Underoverskrift...

Læs mere

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX)

VIDEN DJURS. Undervisningsmiljøvurdering 2018 VID Undervisningsmiljøvurdering VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) VIDEN DJURS Undervisningsmiljøvurdering 218 VID Gymnasier VID Gymnasier samlet (HTX + HHX) Data indsamlet i ugerne 48-49 i 218 @Ventures Undervisningsmiljøvurdering 218 VID GYMNASIER samlet undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 67% (128 besvarelser ud af 192 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 EUD/EUX Business samlet rapport VIDEN DJURS Resultater ETU 18 EUD/EUX Business samlet rapport euxbiz3g218 euxbiz3k218 biz1d218 biz1e218 biz1s218 biz2f218 biz2r-1218 & biz2r218 biz2sg218 @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 18 EUD/EUX BUSINESS

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (1246 besvarelser ud af 1593 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) Haderslev Katedralskole. Elevtrivselsundersøgelsen For mnasiale uddannelser.

Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) Haderslev Katedralskole. Elevtrivselsundersøgelsen For mnasiale uddannelser. 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For mnasiale uddannelser Haderslev Katedralskole Svarprocent: 83% (783 besvarelser ud af 943 mulige) en nova Elevtrivsel 74 Haderslev Katedralskole Landsgennemsnit Alm.

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% (641 besvarelser ud af 967 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S BUSINESS COLLEGE SYD GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (09 besvarelser ud af 7 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

SKIVE COLLEGE HHX GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S SKIVE COLLEGE GYM ELEVTRIVSELSMÅLING DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: (4 besvarelser ud af mulige) Trivselsindeks: [SG - ] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE, KRÆNKENDE

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 216 Elevtrivselsundersøgelsen December 216 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 38% (64 besvarelser ud af 17 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1

VIDEN DJURS. Resultater ETU 2018 Detaildivision samlet Elevtrivselsundersøgelse 2018 ETU 2018 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 VIDEN DJURS Resultater ETU 218 Detaildivision samlet rapport @Ventures Elevtrivselsundersøgelse 218 ETU 218 DETAILDIVISION SAMLET RAPPORT 1 Indhold Personoplysninger... 3 Uddannelsesforløb... 5 Egen indsats...

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016

2016 Elevtrivselsundersøgelsen December 2016 16 Elevtrivselsundersøgelsen December 16 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1191 besvarelser ud af 1428 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 66% ( besvarelser ud af 1226 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015

2015 Elevtrivselsundersøgelsen December 2015 15 Elevtrivselsundersøgelsen December 15 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (17 besvarelser ud af 15 mulige) Lokationsrapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Overordnede resultater

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 2018 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM GYM ELEVTRIVSELSMÅLING 08 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S OVERORDNEDE RESULTATER Svarprocent: % ( besvarelser ud af 70 mulige) Trivselsindeks: 7 [SG - 7] Højeste indeks: MOBNING, CHIKANE,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne. Tradium. Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) December 2018 Elevtrivselsundersøgelsen 2018 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (1229 besvarelser ud af 1609 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 83 82 84 83 [-1] 78 85 86 81 Elevtrivsel

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 79% (1533 besvarelser ud af 1936 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 71% (999 besvarelser ud af 1417 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere